de sneuper nummer 117, webnieuws

Click here to load reader

Post on 14-Apr-2017

194 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • INH

  OU

  DS

  OP

  GA

  VE

  AD

  VE

  RT

  EN

  TIE

  34

  MONUMENTENROUTE & THEEBUS KOLLUM

  In Kollum werd afgelopen december een Monumentenroute langs 24

  historische panden geopend. Doel is de historie leefbaar te houden,

  de rijksmonumenten onder de aandacht te brengen en ook om meer

  bezoekers naar het centrum te trekken. Op ieder monumentaal pand is

  een plaquette (overzichtsbord) bevestigd met hierop historische

  informatie over het gebouw en een aanduiding van de bijzondere

  eigenschappen. U kunt de historische wandelroute Kollum als pdf

  downloaden via ons blog.

  In het Rijksmuseum te Amsterdam zag ik een mooie porseleinen

  theebus met het familiewapen van Kollumer koopman bij de VOC, Eyso

  de Wendt. Op de website van ons lid Tymen Wierstra vindt u diverse

  stukken porselein, zogenaamd Chine de Commande, met het wapen

  van de familie De Wendt. Waarschijnlijk is het porselein aan boord

  geweest van het schip Geldermalsen dat verging, maar door duikers is

  teruggevonden. Deze zogenaamde Nanking Cargo is geveild en deels in

  het Groninger Museum beland.

  SNEUPEN IN INDIA

  Sneuper Bauke van der Pol zag zijn boek De VOC in India vertaald worden in het Engels. In de Nederlandse versie kwam ik

  een Dokkumer tegen, Nicolaas Tadema, die met een rijke vrouw getrouwd was, die, evenals Tammerus Canter Visscher, een

  enorm grafmonument in India kreeg. Deze Tadema, geboren in 1739, blijkt een interessant figuur, over wie ik in een komend

  nummer van De Sneuper zal berichten.

  Online is nu het Fries Kaartenkabinet beschikbaar. Het gaat hierbij om een website, www.frieskaartenkabinet.nl, met bijna

  7.000 kaarten en bouwtekeningen uit de vijftiende tot en met de twintigste eeuw uit de collectie van Tresoar. De nadruk ligt op

  materiaal uit de achttiende en negentiende eeuw. De collectie geeft een gedetailleerd en vaak verrassend beeld van de Friese

  dorpen, steden en landschappen in het verleden, maar is ook voor de huidige discussie over de inrichting van openbare ruimte,

  architectuur en landschap van groot belang. Het kabinet groeit naar

  zon 10.000 kaarten in 2015. Vele prachtige oude kaarten van Ameland,

  Schiermonnikoog en het overig Waddengebied kwam ik tegen! Vergeet

  ook niet de Roddelboeken, ofwel Quaclappen over de periode 1527-1620

  eens op de site www.Tresoar.nl te raadplegen. Het is een prachtige bron

  voor Friese streekhistorie en genealogie.

  Zelf heb ik de namenlijsten van de Criminele Sententies Hof van Friesland

  1649-1699 gefotografeerd en via ons blog en website beschikbaar

  gemaakt, zoveel mogelijk voorzien van transcripties. De namenlijsten

  van de jaren 1700-1811 zijn al langer via de Indexen op www.HVNF.nl

  beschikbaar. Mocht u een bekende naam tegenkomen: vraag het dossier

  op en schrijf er een artikel over voor De Sneuper!

  FRIESE KINDERPORTRETTEN

  Met medelid Piet Bakker, gepromoveerd op de Friese kunstgeschiedenis

  in de Gouden Eeuw, bekeek ik in Museum Martena te Franeker de

  tentoonstelling over Friese kinderportretten tussen 1550 en 1800: Pjutten en

  Beukers. Noordoost-Friesland is vrij goed vertegenwoordigd. Een van de

  meest levendige schilderijen, door Rienk Keyert, is dat van de kinderen

  uit de rijke boerenfamilie Botma uit Morra. En wat te denken van het

  prachtige schilderij van het jonge meisje Luts van Harinxma thoe

  Slooten, afkomstig van Huize Tjessens te Waaxens in Westdongeradeel,

  bij Holwerd. Helaas is van de grote hoeveelheid stinsen nauwelijks iets

  bewaard gebleven. Van de ooit daarin aanwezige kunstwerken, die in

  steeds grotere mate digitaal beschikbaar komen, gelukkig des te meer!

  VIRTUELE REIZEN VAN KOLLUM TOT INDIA

  WEBSITE- & BLOGNIEUWSdoor HANS ZIJLSTRA [email protected]

  DIG

  ITA

  AL

  & A

  CT

  UE

  EL

  THEEBUS FAMILIE DE WENDT

  KINDERPORTRET FAMILIE BOTMA

  BR

  ON

  : R

  IJK

  SMU

  SEU

  MFO

  TO:

  HA

  NS

  ZIJ

  LST

  RA