de sneuper nummer 119 webnieuws

Click here to load reader

Post on 12-Apr-2017

207 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • INH

  OU

  DSO

  PGAV

  EA

  DV

  ERTE

  NTI

  E

  34

  KOLLUMER ZILVER & AMELANDER SCHEEPSWRAKOns redactielid Jacob Roep was er als de kippen bij toen half juli op het strand van Ameland de resten van een scheepswrak boven water kwa-men. Niet alleen maakte hij vele fotos van het relatief goed bewaarde wrak, maar ook een kort filmpje dat hij op YouTube zette. Zo kon hij ook duidelijke informatie leveren aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-goed (RCE) in Lelystad, waar Benno van Tilburg en zijn team de vondst onder de loep nemen. Mogelijk is het schip middeleeuws! Voor degenen die met onze ledendag in oktober op Ameland mee gaan wellicht een extra reden om extra tijd op Ameland te besteden.

  Zilverkenner Jan Schipper kwam met een vondst van een lepel van Kol-lumer zilversmid Hylke Martens, met inscriptie T P/A I, 1790. De initialen hebben betrekking op het echtpaar Temme Pieters en Ankje Jans, op 28 december 1777 vermoedelijk te Burum gehuwd. Zijn kinderen noe-men zich Siccama, Sickema, Sikkema. Temme Pieters en Aukje Jans waren huislieden gewoond hebbende binnen Kollum. Ook hadden ze een relatie met Molle Radema, die curator over hun nalatenschap was.

  MIDDELEEUWS GOUD & FRIES ERFGOEDHet hoofd van de dame uit de 7e Eeuw (dus nog van voor Bonifatius) die ooit in de terp van Hogebeintum werd gevonden in een zogenaamd boomkistgraf is door het Fries Museum gereconstrueerd. In het museum te Leeuwarden is momenteel een prachtige tentoonstelling gaande: Goud, gevonden schatten uit de Middeleeuwen. De goudschat van Wieuwerd is hier in bruik-leen nu ook te zien! De terpdame van Hogebein-tum kijkt u priemend aan vanuit een vitrine. Oog in oog met de terpdame!

  Tot 2018 wordt er door twaalf Friese organisaties intensief samengewerkt aan het digi-taliseren van Fries cultureel erfgoed. De Fries erfgoed hub RedBot.frl is vanaf nu de online portaal voor in-formatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Denk daarbij aan atlassen, schilderijen, museumcollecties, films en fotos, monumenteninformatie, juridische stukken, notarile akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten of prenten en tekeningen.

  VARIA TOT SLOTOns lid Ane G. Witteveen uit Lauwersoog heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de schippers in zijn familie. Het resultaat is gepubliceerd in het mooi vormgegeven boek, getiteld Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa in de 18e eeuw. Voor liefhebbers zijn er nog enkele exemplaren beschikbaar via [email protected] de website Zoekakten.nl kunt u makkelijk zoeken in de scans die door de Mormonen zijn gemaakt. Wat kunt u zoal vinden voor Friesland? De toegevoegde waarde zit hem met name in de scans van de DTB boe-ken en Huwelijkse bijlagen. Via Overzicht Plaatsnamen kunt u een lijst van Friese plaatsen vinden via het tabje FR. Als u dan bijvoorbeeld Kollum aanklikt, heeft u een keuze uit Dopen, (Onder)Trouwen, Trouwbijlagen en Lidmaten. Het blad Detector Magazine meldde in zijn maart 2015 nummer de vondst van een gouden zegelring van de familie Van Aylva. Een prachtexemplaar! Er is weer, door expert Kees Berserik, een afbeelding van een Amelander raam gevonden in de fotocollectie van de Zwitserse antiquairs Kummer.

  WEBSITE- & BLOGNIEUWSdoor HANS ZIJLSTRA [email protected]

  DIG

  ITAA

  L & A

  CTU

  EEL

  AMELANDER SCHEEPSWRAK

  FOTO

  : JA

  COB

  RO

  EP

  RECONSTRUCTIE VAN SCHEDEL NAAR TERPDAME VAN HOGEBEINTUM

  BRO

  N:

  FRIE

  S M

  USE

  UM

  GOUDEN ZEGELRING VAN AYLVA

  BRO

  N:

  DET

  ECTO

  R M

  AGA

  ZIN

  E