de sneuper nummer 28, juni 1994

Click here to load reader

Post on 13-Aug-2015

48 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. BESTUURSMEDEDELINGEN Voor het verslag van de laatstgehouden Jaarvergadering ver-wijs ik u naar de bijgesloten notulen. De op de Jaarvergadering geopperde suggestie om eens vaker per jaar bijeen te komen en elkaar dan iets te vertellen of te tonen over het eigen onderzoek, wordt door het bestuur positief benaderd. De heer Medema heeft de leeszaal van het streekarchivariaat beschikbaar gesteld als ontmoetingsplaats. Een en ander is echter afhankelijk van de deelname van u allen. Hebt u dus iets voor deze "ontmoetingsmorgen", hetzij op het gebied van genealogie, boerderij-, streek- of dorps- onderzoek of anderszins, waarvan u denkt dat een ander er be-langstelling voor zal hebben of gebruik van kan maken, meldt u zich dan voor 1 juli 1994 aan bij J. de Boer, Eelaan 3, Dokkum, tel 05190-92498. Van uw eigen inbreng hangt het door-gaan van deze morgen af! Doen dus!! De vraag of onze leden nog hand- en spandiensten kunnen ver-richten op het streekarchivariaat zal nog met de heer Medema besproken worden. U hoort daar tzt meer van. Groetend, G.V. VRAAG EN AANBOD Het artikel in deze Sneuper van Van der Velden is een reaktie op een publikatie van J. Heeringa in Sneuper 21: De vrouwe-lijke nakomelingen van Pietje Jacobs. Het vierde geslacht in die publikatie genoemd, heeft raakpunten met het zevende ge-slacht van de Ferwerda's. De heer Van der Velden wil graag het overzicht in onze Sneuper afdrukken en hoopt op reakties van lezers. Hij heeft namelijk een vraag: Hoe is de verhouding tot Egbert Jansen, in 1627 en 1654 mole-naar in Dokkum, die echter in 1654 een zoon Jan Egbert, 10 jaar oud had en dus niet onze Jan Egberts kan zijn die in 1633 trouwde (zie tweede geslacht). Reakties graag naar: Drs. M. van der Velden, Kralingse Plaslaan 30, 3062 DB Rot-terdam, tel. 010-4527745. Wie heeft belangstelling voor De Vrije Fries uit de jaren 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989? Vraagprijs f 50,- Van de mond der oude Middelzee, met tekeningen van Ids Wier- sma?
  2. 2. Vraagpijs f 25,- Reakties: O.F. Vos, 05190-9542