deni̇m kumaş üzeri̇ndeki̇ hatalar

Click here to load reader

Post on 13-Jan-2017

478 views

Category:

Education

14 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • DENM KUMA

  ZERNDEK HATALAR

  HAZIRLAYAN : Yk. Mh. Mithat ZTEKN

  Aralk 2015

 • Hatalar 4 gruba ayrabiliriz.

  1- zg boyu gelen hatalar 2- Atk boyu gelen hatalar 3- zgye apraz hatalar 4- Noktasal hatalar

  1- ZGBOYU HATALAR

  ift zg

  Cmbar zi

  zgde Kaln p

  zg Boyu z

  Farkl ip

  Gergin p

  Gevek zg

  Pamuklama Atlama Dalma

  Tarak zi

  Tarak Tahar

  Yabanc ip

  2 ATKI BOYU HATALAR

  Atkda nce p

  Atkda Kaln p

  Atk Ylmas

  Atk Band

  Atk dzgnszl

  Atkda antuk

  Ayak Ka

  Bobin Deiimi

  ift Atk

  Yarm Atk

  Roper

  Sk Seyrek

  3 ZGYE APRAZ HATALAR

  Blanket zi

  Dokumac Kr

  Sanfor Blanket Kr

  Sanfor zi

  4 NOKTASAL HATALAR

  Dm

  Delik

  Kafes

  Pamuklama Dm

  Su Lekesi

  Uuntu

  Ya Lekesi

 • HATA KODLARI

  HATA ADI HATA KODU HATA ADI HATA KODU

  1 Atkda nce p 7 45 Uuntu 51

  2 Atk Ylmas (Youn) 39 46 Yabanc p 6

  3 Atk ylmas (Hafif ) 31 47 Ya Lekesi 52

  4 Apre ya lekesi 70 48 Yanmam Blge 84

  5 Atk Band 30 49 Yarm Atk 53

  6 Atk dzgnszl 1 50 Ykama Zmpara zi 82

  7 Atkda Kaln ip 2 51 Yrtk 83

  8 Atkda antuk 3 52

  9 Ayak Ka 33 53

  10 Blanket zi 71 54

  11 Bobin Deiimi ( Belirgin) 34 55

  12 Boncuklama 4

  13 Boya Abraj 20

  14 Boya Lekesi 72

  15 Boya Ykama Duruu 73

  16 ift Atk 35

  17 ift zg 38

  18 Cmbar zi 37

  19 zg Ka 36

  20 zgde Kaln p 5

  21 zg Boyu z 55

  22 Delik 40

  23 Diki ( Bant ) 74

  24 Diki ( Makine) 75

  25 Dokuma Kr 54

  26 Dm 32

  27 En Daralmas 76

  28 Farkl p 56

  29 Gergin p 41

  30 Gevek zg 42

  31 Kafes 43

  32 Katlanm Kenar 44

  33 Pamuklama Dm 45

  34 Pamuklama (Atla-Dalma) 46

  35 Renk Sapmas (Halat B.) 21

  36 Renk Sapmas (Terbiye) 77

  37 Roper 47

  38 Sanfor Blanket Kr 78

  39 Sanfor zi 79

  40 Sk seyrek 48

  41 Su Lekesi 80

  42 Tarak zi 49

  43 Tarak Tahar 50

  44 Terbiye Duruu 81

 • Hata Ad : Atkda nce p

  Hata Kodu : 7

  Hata Nedeni : plik

  Olabilecek Hata Sebepleri :

  OE balayc robotunun balama esnasnda ince ip retmesi

  Cer eritlerinin ince retilmesi

  Fitil eritlerinin ince retilmesi

  retim esnasnda ipliin getii noktalarda hatal iletme malzemelerinin olmas

  Farkl tip atk ipi kullanlmasndan Hata Numunesi :

  Hata Ad : Atk Ylmas

  Hata Kodu : 39

  Hata Nedeni : Dokuma

  Olabilecek Hata Sebepleri :

  Atk fren ayarnn bozuk olmasndan

  Azlk ayarnn bozuk olmasndan

  Atk gerginlik tansiyonundan

  alan tipin zelliklerine gre ereve yksekliinden

  Doku destek sac ayarndan

  Gevek sarlm bobin,

  Akmlatr ayarszl,

  Atk tayc ve mekik kskalarnn iplik numarasna gre uygun seilmemesi,

  Mekikcik fren ayarszl, Hata Numunesi :

 • Hata Ad : Apre Ya Lekesi

  Hata Kodu : 70

  Hata Nedeni : Terbiye

  Olabilecek Hata Sebepleri :

  Yaplan apre iinde biriken yal elyaflar tozlar ile bir araya gelerek kumaa svanr ve silindirler arasnda skarak kuma zerinde lekeler ortaya kar. Genel de kuma

  arkasndan bakldnda grlmez.

  Hata Numunesi :

  Hata Ad : Atk Band

  Hata Kodu : 30

  Hata Nedeni : Dokuma

  Olabilecek Hata Sebepleri :

  Atk ipi bobine sarlmadan nce bobin zerine rezerve ip sarlmaktadr. Sarlan bu rezerve ip atk ipinden farkl tonda ise atk boyunca ak veya farkl tonda banta

  benzer iz oluur

  Hata Numunesi :

 • Hata Ad : Atk Dzgnszl

  Hata Kodu : 1

  Hata Nedeni : plik

  Olabilecek Hata Sebepleri :

  Atk ipinin ince veya kaln olmasndan ( Dzgnsz olmas )

  OE balaycnn balama esnasnda dzgnsz ip retmesi

  Fitil veya eritlerin dzgnsz olmas

  retim esnasnda ipliin getii noktalarda hatal iletme malzemelerinin olmas Hata Numunesi :

  Hata Ad : Atkda Kaln p

  Hata Kodu : 2

  Hata Nedeni : plik

  Olabilecek Hata Sebepleri :

  Atk ipinin kaln olmasndan

  OE iplik iin ,balaycnn balama esnasnda kaln ip retmesi

  Fitil veya eritlerin dzgnsz olmas

  retim esnasnda ipliin getii noktalarda hatal iletme malzemelerinin olmas

  ift atk atlmas, Hata Numunesi :

 • Hata Ad : Atkda antuk / Atkda Balk

  Hata Kodu : 3

  Hata Nedeni : plik

  Olabilecek Hata Sebepleri :

  Fitil veya eritlerin hatal olmas ( Fitil ve Cer Silindirlerinden )

  retim esnasnda ipliin getii noktalarda hatal iletme malzemelerinin olmas

  pliin getii yerlerde mekanik hasarlarn olmas

  Azlkta kalan atk iplii paralarnn alnmamas Hata Numunesi :

  Hata Ad : Ayak Ka

  Hata Kodu : 33

  Hata Nedeni : Dokuma

  Olabilecek Hata Sebepleri :

  Atky gtrp getiren mekik , atky almadan bo olarak en boyunca giderse

  Dokumac azlk aramada makineyi altrrsa Hata Numunesi :

 • Hata Ad : Blanket zi

  Hata Kodu : 71

  Hata Nedeni : Terbiye

  Olabilecek Hata Sebepleri :

  Blanket kavuunun incelmesi

  Blanket basksnn fazla oluu

  Kuman ar kuru oluu Hata Numunesi :

  Hata Ad : Bobin Deiimi

  Hata Kodu : 34

  Hata Nedeni : Dokuma / plik

  Olabilecek Hata Sebepleri :

  Biten Bobin yerine taklan bobinde farkllk varsa

  Kopslar arasnda farkllk varsa Hata Numunesi :

  Hata Ad : Boncuklama

  Hata Kodu : 4

  Hata Nedeni : Dokuma

  Olabilecek Hata Sebepleri :

  Atk ipinin azlkta bzmesi Hata Numunesi :

 • Hata Ad : Boya Abraj

  Hata Kodu : 20

  Hata Nedeni : Halat Boyama

  Olabilecek Hata Sebepleri :

  Halat boyama makinesinin herhangi bir sebepten dolay durmas ile scak silindirlere sarl duran halat da koyu ve ak renkler ortaya kar.

  Hata Numunesi :

  Hata Ad : ift Atk

  Hata Kodu : 35

  Hata Nedeni : Dokuma

  Olabilecek Hata Sebepleri :

  Ayn azlk iinde mekik iki defa atk gtrrse ift atk olur.

  Ayn az iinde makineyi altran operatr serbest olan atky karmaz ise ayn azdan iki atk ipi geer ve ift atk meydana gelir.Genelde dokumacdan

  kaynaklanan hatadr.

  Hata Numunesi :

  Hata Ad : ift zg

  Hata Kodu : 36

  Hata Nedeni : Dokuma

  Olabilecek Hata Sebepleri :

  Dokumac makinesi zerinde bulunan gclerin her birinden bir zg gemesi gerekirken , bir gcden iki zg geirilir ise ift zg hatas ortaya kar.

  Eksik ucun gelmesi,

  zg veya halat amada ucu kaan ipliin yanndaki iplie balanmas, Hata Numunesi :

 • Hata Ad : Cmbar zi

  Hata Kodu : 37

  Hata Nedeni : Dokuma

  Olabilecek Hata Sebepleri :

  Cmbar halkas skrsa

  Cmbar kapa ok alak veya ok yksek olursa

  Kapak altnda pislik toplanrsa

  Cmbar ekmesi yetersiz ise

  zg iplii gerginlii ok fazla olursa

  Kenar rme t hatal olursa Hata Numunesi :

  Hata Ad : zg Ka

  Hata Kodu : 38

  Hata Nedeni : Dokuma

  Olabilecek Hata Sebepleri :

  zg koptuu halde makineyi durduran lamel dp makineyi durdurmaz ise

  Kuman arkasndan bakldnda merdiveni andran grnt zg kadr.

  zg ipi kopunca testere balamams

  Lameller uygun olmamas , Lamellerde biriken uuntu veya hav

  Atk tansiyonunun gergin olmas

  Atk kesme makas derecesinde kesmemesi Hata Numunesi :

 • Hata Ad : zgde Kaln p

  Hata Kodu : 5

  Hata Nedeni : plik

  Olabilecek Hata Sebepleri :

  Atk ipinin kaln olmasndan

  OE balaycnn balama esnasnda kaln ip retmesi

  Fitil veya eritlerin dzgnsz olmas

  retim esnasnda ipliin getii noktalarda hatal iletme malzemelerinin olmas Hata Numunesi :

  Hata Ad : zg Boyu z

  Hata Kodu : 55

  Hata Nedeni : Terbiye / Dokuma

  Olabilecek Hata Sebepleri :

  Terbiye makinesinden geen kuman herhangi bir yere srtnmesinden

  Srtnmeden dolay hatal zg iplerinin bir araya gelmesinden Hata Numunesi :

 • Hata Ad : Delik

  Hata Kodu : 40

  Hata Nedeni : Dokuma

  Olabilecek Hata Sebepleri :

  Dokuma tezgah zerinde bulunan cmbar zorlamasndan

  Tama annda meydana gelebilecek nedenlerden

  Hatal numune alnmas sebebinden Hata Numunesi :

  Hata Ad : Bant Dikii

  Hata Kodu : 74

  Hata Nedeni : Terbiye

  Olabilecek Hata Sebepleri :

  Terbiye makinesinde ilemi bitip rolie sarlmaya balayan kuman sarm bir sre durdurularak atk eimi ve testler iin numune kesilir. Kesilen ksm ift tarafl bantla

  yaptrlp sarma devam eder.

  Hata Numunesi :

 • Hata Ad : Makine Dikii

  Hata Kodu : 75

  Hata Nedeni : Terbiye

  Olabilecek Hata Sebepleri :

  Terbiye makinesine taklacak levendin, takl olan levende birletirilmesi iin diki makinesi ile kuman iki ucunun birbirin