denon avr-1912

Upload: boroda2410

Post on 06-Feb-2018

263 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  1/196

  C&@ Akjcbdis Bdf.

  VLUXBFL @ND\NJ

  l

  l

  Fkpyrbiat 5=>5 C&@ Akjcbdis Bdf. Njj rbiats rlslrvlc.

  YNUDBDI7 Xbkjntkrs wbjj el prkslfutlc tk tal `nxb`u` lxtldt pkssbejl.

  @KCLJ G] L6 L5 LO LN L> L>O L>F

  NXU->2>5 ] ] ] ]

  NXU-5>>5FB ]

  BDSLIUNSLC DLSYKUO NX ULFLBXLU

  s s s

  s

  Xlr. 8

  V=368-=X=8C@/CI>5=5

  Vk`l bjjustrntbkds usbdi bd tabs slrvbfl `ndunj nrl sjbiatjy cbhhlrldt hrk` tal nftunj slt.

  ]jlnsl usl tabs slrvbfl `ndunj wbta rlhlrrbdi tk tal kplrntbdi bdstruftbkds wbtakut hnbj.

  Hkr purpksls kh b`prkvl`ldt, splfbfntbkds ndc clsbid nrl sueglft tk fandil wbtakut dktbfl.

  ]jlnsl rlhlr tk tal

  @KCBHBFNSBKD DKSBFL.

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  2/196

  5

  FKDSLDSV

  VNHLSR ]ULFN\SBKDV..........................................................6

  DKSL HKU VFAL@NSBF [email protected]

  SLFADBFNJ V]LFBHBFNSBKDV ................................................=

  5. ]FE UV565F (NXU-5>>5FB kdjy) .......................................>>

  6. ]FE AC@B ...........................................................................>5

  3. ]KYLU SUNDV @NBD ........................................................>6

  6

  8. ]FE V@]V/]FE V]O .........................................................>3

  9. ]FE ULI/]FE ULI[FDS ..................................................>8

  V]LFBNJ @KCL ......................................................................>1

  Vplfbnj kcl slttbdi euttkd (hkr >2>5L6 kclj) ....................>1

  Vplfbnj `kcl slttbdi euttkd

  (hkr NXU->2>5L5/LN/L>F,5>>5FBL6 `kclj)...........................>2

  >. fk`/CV] Xlrsbkd cbspjny `kcl ........................................5=5. Lrrkrs falfobdi `kcl (Cbspjnybdi tal prktlftbkd abstkry) ...56

  6. Ul`ktl BC Vltup kcl .......................................................5>5FB `kclj) .................................................22

  HUKDS .................................................................................>==

  H\DFSBKD (>2>5L6 `kclj) ................................................>=>

  \VE (>2>5L6 kclj) ............................................................>=>

  H\DFSBKD (Lxflpt tal >2>5L6 `kclj)...............................>=>

  \VE (Lxflpt tal >2>5L6 kclj) ..........................................>=>

  H\DFSBKD FDS (>2>5L6 `kclj) .........................................>=5

  H\DFSBKD FDS (Lxflpt tal >2>5L6 `kclj).......................>=5

  X.N\Q ...................................................................................>=5

  A/] .......................................................................................>=5

  N\CBK[XBCLK .....................................................................>=6AC@B ....................................................................................>=3

  VFAL@NSBF CBNIUN@V ......................................................>=8

  9FA-N@] \DBS (>/5) ............................................................>=8

  9FA-N@] \DBS (5/5) ............................................................>=9

  V]O \DBS ..............................................................................>=1

  V@]V \DBS ...........................................................................>=2

  ULI \DBS .............................................................................>>=

  VBCL[FDS \DBS ...................................................................>>>HUKDS[FDS \DBS...............................................................>>5

  VBUB\V \DBS (NXU-5>>5FB KDJR).......................................>>6

  UV565F \DBS (NXU-5>>5FB KDJR) ......................................>>6

  N\CBK[XBCLK \DBS (>/6) ....................................................>>3

  N\CBK[XBCLK \DBS (5/6) ....................................................>>>8

  AC@B \DBS (>/>6) .................................................................>>9

  AC@B \DBS (5/>6) .................................................................>>1

  AC@B \DBS (6/>6) ...............................................................>>2

  AC@B \DBS (3/>6) .................................................................>5=

  AC@B \DBS (6) ...............................................................>5>

  AC@B \DBS (8/>6) .................................................................>55

  AC@B \DBS (9/>6) .................................................................>56

  AC@B \DBS (1/>6) .................................................................>53

  AC@B \DBS (2/>6) .................................................................>5=/>6) .............................................................>58

  AC@B \DBS (>>/>6) ................................................................>59

  AC@B \DBS (>5/>6) ...............................................................>51

  AC@B \DBS (>6/>6) ...............................................................>52

  HUKDS \DBS .........................................................................>6=

  X.N\Q \DBS ..........................................................................>6=

  H\DFSBKD[FDS \DBS .........................................................>6=

  H\DFSBKD \DBS..................................................................>6=

  A/] \DBS ...............................................................................>6=

  \VE \DBS..............................................................................>6>

  YBUBDI CBNIUN@ ................................................................>65

  LQ]JKCLC XBLY..................................................................>66

  ]NUSV JBVS KH LQ]JKCLC XBLY ......................................>661]NUSV JBVS KH ]NFOBDI & NFFLVVKUBLV.....................>61

  VL@BFKDC\FSKUV .............................................................>3=

  >. BF's ....................................................................................>3=

  5. HJ CBV]JNR.......................................................................>9>

  ]NUSV JBVS KH ].F.E. \DBS................................................>96

  ]FE 9FA[N@] NVV'R ..........................................................>96

  ]FE V]O NVV'R ....................................................................>99

  ]FE ULI[FDS NVV'R ..........................................................>1=

  ]FE HUKDS NVV'R...............................................................>15

  ]FE N\CBK[XBCLK NVV'R..................................................>1) Nd NF vkjtnil bs b`prlsslc kd tabs slt, sk bh

  yku tkufa bdtlrdnj `ltnj pnrts wald tal slt bs

  ldlribzlc, yku ny ilt nd ljlftrbf sakfo. Nvkbc

  ilttbdi nd ljlftrbf sakfo, ey usbdi nd bskjntbdi

  trndshkr`lr ndc wlnrbdi ijkvls wald slrvbfbdi

  wabjl tal slt bs ldlribzlc, kr ey udpjuiibdi tal

  pkwlr fkrc wald rlpjnfbdi pnrts, hkr lxn`pjl.

  (5) Salrl nrl abia vkjtnil pnrts bdsbcl. Andcjl wbta

  lxtrn fnrl wald tal slt bs ldlribzlc.

  Fnutbkd fkdflrdbdi cbsnssl`ejy ndc

  nssl`ejy!Sarkuia irlnt fnrl bs tnold wald pnrts wlrl`nduhnfturlc hrk` sallt `ltnj, talrl `ny el eurrs

  kd tal lcils kh pnrts. Sal eurrs fkujc fnusl bdgury bh

  dilrs nrl `kvlc nfrkss tal` bd sk`l rnrl fnsls.

  Ylnr ijkvls tk prktlft ykur andcs.

  \sl kdjy clsbidntlc pnrts!Sal slt's pnrts anvl splfbf snhlty prkplrtbls (rl

  rlsbstndfl, vkjtnil rlsbstndfl, ltf.). El surl tk usl

  pnrts wabfa anvl tal sn`l prkplrtbls hkr rlpjnfl`ldt.

  Sal eurrs anvl tal sn`l prkplrtbls. Bd pnrtbfujnr, hkr

  tal b`pkrtndt snhlty pnrts tant nrl bdcbfntlc ey tal z

  `nro kd sfal`ntbf cbnirn`s ndc pnrts jbsts, el surl tk

  usl tal clsbidntlc pnrts.

  El surl tk `kudt pnrts ndc nrrndil tal wbrls

  ns taly wlrl krbibdnjjy pjnflc!

  Hkr snhlty slnskds, sk`l pnrts usl tnpls, tuels kr

  ktalr bdsujntbdi `ntlrbnjs, ndc sk`l pnrts nrl `kudtlc

  nwny hrk` tal surhnfl kh prbdtlc fbrfubt eknrcs.

  Fnrl bs njsk tnold wbta tal pksbtbkds kh tal wbrls ey

  nrrndibdi tal` ndc usbdi fjn`ps tk ollp tal` nwny

  hrk` alntbdi ndc abia vkjtnil pnrts, sk el surl tk slt

  lvlrytabdi enfo ns bt wns krbibdnjjy pjnflc.

  @nol n snhlty falfo nhtlr slrvbfbdi!Falfo tant njj sfrlws, pnrts ndc wbrls rl`kvlc kr

  cbsfkddlftlc wald slrvbfbdi anvl elld put enfo bd

  talbr krbibdnj pksbtbkds, falfo tant dk slrvbflc pnrts

  anvl cltlrbkrntl tal nrln nrkudc. Sald `nol nd

  bdsujntbkd falfo kd tal lxtlrdnj `ltnj fkddlftkrs ndceltwlld tal ejncls kh tal pkwlr pjui, ndc ktalrwbsl

  falfo tant snhlty bs ldsurlc.

  (Bdsujntbkd falfo prkflcurl)

  \dpjui tal pkwlr fkrc hrk` tal pkwlr kutjlt,

  cbsfkddlft tal ndtlddn, pjuis, ltf., ndc kd tal pkwlr.

  \sbdi n @ kr

  irlntlr. Bh bt bs jlss, tal slt `ust el bdsplftlc ndc

  rlpnbrlc.

  @ndy kh tal ljlftrbf ndc tal strufturnj pnrts uslc bd

  tal slt anvl splfbnj snhlty prkplrtbls. Bd `kst fnsls

  talsl prkplrtbls nrl cbhfujt tk cbstbdiubsa ey sbiat, ndc

  tal usl kh rlpjnfl`ldt pnrts wbta abialr rntbdis (rntlc

  pkwlr ndc wbtastndc vkjtnil) ckls dkt dlflssnrbjy

  iunrndtll tant snhlty plrhkr`ndfl wbjj el prlslrvlc.

  ]nrts wbta snhlty prkplrtbls nrl bdcbfntlc ns sakwd

  eljkw kd tal wbrbdi cbnirn`s ndc tal pnrts jbst bd tabs

  slrvbfl `ndunj. El surl tk rlpjnfl tal` wbta tal pnrtswabfa anvl tal clsbidntlc pnrt du`elr.

  (>) Vfal`ntbf cbnirn`s .......Bdcbfntlc ey tal z `nro.

  (5) ]nrts jbsts .......Bdcbfntlc ey tal z`nro.

  Sal usl kh pnrts ktalr tand tal

  clsbidntlc pnrts fkujc fnusl ljlftrbf

  sakfos, rls kr ktalr cndilrkus

  sbtuntbkds.

  FN\SBKD Fkdflrdbdi b`pkrtndt snhltypnrts

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  4/196

  3

  DKSL HKU VFAL@NSBF CBNIUN@YNUDBDI7

  ]nrts bdcbfntlc ey tal z`nro anvl frb tbfnj fanrnftlrbstbfs. \sl KDJR rlpjnfl`ldt pnrts rlfk``ldclc ey tal `nduhnfturlr.

  FN\SBKD7

  Elhkrl rlturdbdi tal slt tk tal fustk`lr, el surl tk fnrry kut lbtalr (>) n jlnonil furrldt falfo kr (5) n jbdl tk fanssbs rlsbstndfl falfo. Bh

  tal jlnonil furrldt lxfllcs =.< `bjjbn`ps, kr bh tal rlsbstndfl hrk` fanssbs tk lbtalr sbcl kh tal pkwlr fkrc bs jlss tand 38= oka`s, tal slt

  bs clhlftbvl.

  YNUDBDI7

  CK DKS rlturd tal slt tk tal fustk`lr udjlss tal prkejl` bs bcldtblc ndc rl`lcblc.

  DKSBFL7

  NJJ ULVBVSNDFL XNJ\LV BD KA@. o0>,=== KA@ / @0>,===,=== KA@

  NJJ FN]NFBSNDFL XNJ\LV NUL LQ]ULVVLC BD @BFUK HNUNC, \DJLVV KSALUYBVL BDCBFNSLC. ] BDCBFNSLV @BFUK-@BFUK

  HNUNC. LNFA XKJSNIL NDC F\UULDS NUL @LNV\ULC NS DK VBIDNJ BD]\S FKDCBSBKD. FBUF\BS NDC ]NUSV NUL V\EGLFS

  SK FANDIL YBSAK\S ]UBKU DKSBFL.

  ]nrts bdcbfntlc ey "dsp" kd tabs tnejl fnddkt el suppjblc.

  Yald krclrbdi n pnrt, nol n fjlnr cbstbdftbkd eltwlld ">" ndc "B" (b) tk nvkbc bs-suppjybdi.

  N pnrt krclrlc wbtakut splfbhybdi bts pnrt du`elr fnd dkt el suppjblc.

  Ildlrnj-purpksl Fnrekd Fabp Ulsbstkrs nrl dkt bdfjuclc nrl dkt bdfjuclc bd tal ].Y.Eknrc pnrts jbst.

  (Ulhlr tk tal Vfal`ntbf Cbnirn` hkr taksl pnrts.)

  ]nrts bdcbfntlc ey tal z`nro anvl frbtbfnj fanrnftlrbstbfs. \sl KDJR rlpjnfl`ldt pnrts rlfk``ldclc ey tal `nduhnfturlr.

  Ildlrnj-purpksl Fnrekd Hbj` Ulsbstkr bd tal ].Y.Eknrc pnrts jbst. (Ulhlr tk tal Vfal`ntbf Cbnirn` hkr taksl pnrts.)

  ]nrt bdcbfntlc ey "" nro bs dkt bjjustrntlc bd tal lxpjkclc vblw.

  YNUDBDI7

  >.

  5.

  6.

  3.

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  5/196

  5< Y + >5< Y (8 , > oAz wbta =.9 % S.A.C.)

  Fldtlr 7

  2= Y (1 , 5= Az 5= oAz wbta =.=1 % S.A.C.)

  >5< Y (8 , > oAz wbta =.9 % S.A.C.)Vurrkudc 7

  2= Y + 2= Y (1 , 5= Az 5= oAz wbta =.=1 % S.A.C.)>5< Y + >5< Y (8 , > oAz wbta =.9 % S.A.C.)

  Vurrkudc enfo7

  2= Y + 2= Y (1 , 5= Az 5= oAz wbta =.=1 % S.A.C.)>5< Y + >5< Y (8 , > oAz wbta =.9 % S.A.C.)

  Kutput fkddlftkrs 78 >8

  Ndnjki

  Bdput sldsbtbvbty/Bdput b`plcndfl 7 5== `X/39 o

  Hrlquldfy rlspkdsl7>= Az >== oAz +>, 6 cE (CBULFS `kcl)

  V/D 7>== cE (BAHN wlbiatlc, CBULFS `kcl)

  d Xbclk slftbkd

  Vtndcnrc vbclk fkddlftkrs

  Bdput/kutput jlvlj ndc b`plcndfl 7 > Xp-p, 9<

  Hrlquldfy rlspkdsl 7< Az >= @Az =, 6 cE

  d Sudlr slftbkd_H@P(Dktl7 X nt 9< , = cEh 0 > x >=>=9.2 @Az _N@P9>= oAz

  Ulflbvbdi Undil(hkr L5, LN, L>F `kclj) 7

  _H@P19.< @Az >=1.= @Az _N@P8>> oAz

  \snejl Vldsbtbvbty 7

  _H@P>.5 X (>5.1 cEh) _N@P>1 X

  9.6 cEh)VSLULK 63.F `kclj) 7_H@P@KDK 95 cE (CBULFS `kcl)

  VSLULK 89 cE (CBULFS `kcl)

  Sktnj anr`kdbf Cbstkrtbkd (nt > oAz)(hkr L6 `kclj) 7

  _H@P@KDK =.9 %VSLULK >.= %

  Sktnj anr`kdbf Cbstkrtbkd (nt > oAz)(hkr L5, LN, L>F `kclj) 7

  _H@P@KDK =.6 %VSLULK =.9 %

  d Ildlrnj

  ]kwlr suppjy(hkr L6 `kclj) 7NF >5= X, 8= Az

  ]kwlr suppjy(hkr L5, LN `kclj) 7NF 56= X, F `kclj) 7NF 55= X, Y (Vtndcey)6 Y (FLF stndcey)

  @nxb`u` lxtlrdnj cb`ldsbkds (hkr >2>5L6 kclj) 7

  36< (Y) x >85 (A) x 615 (C) ``

  Ylbiat 7>=.5 oi

  @nxb`u` lxtlrdnj cb`ldsbkds(hkr >2>5L5,LN,L>F,5>>5FBL6 kclj) 7

  36< (Y) x >89 (A) x 615 (C) ``

  Ylbiat 7>=.6 oi

  d Ul`ktl Fkdtrkj \dbt (UF->>6.

  2

  >85.=

  >38

  .=

  >8.

  =

  633.=

  53.

  8.

  =

  633.=

  55.

  =

  615.

  =

  5>.

  >5FBL6 `kcljP s

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  7/196

  9

  FN\SBKDV BD VLUXBFBDI

  Bdbtbnjbzbdi BDSLIUNSLC DLSYKUO NX ULFLBXLU

  BDSLIUNSLC DLSYKUO NX ULFLBXLU bdbtbnjbzntbkd sakujc el plrhkr`lc wald tal fk`, plrbpalrnj pnrts kh fk`,

  ndc Cbibtnj ].Y.E. wlrl rlpjnflc.

  >. Surd khh tal pkwlr prlssbdi KD/VSNDCER euttkd.

  5. ]rlss KD/VSNDCER euttkd wabjl sb`ujtndlkusjy wabjl prlssbdi ]ULVLS FANDDLJ 5 ndc ]ULVLS FANDDLJ 6euttkds.

  6. Falfo tant tal ldtbrl cbspjny bs nsabdi nt bdtlrvnjs kh nekut > slfkdc, ndc tald rljlnsl tal 5 euttkds.

  Sal `bfrkprkflsskr wbjj el bdbtbnjbzlc.

  _NXU->2>5L6 `kcljP

  _NXU->2>5L5/LN/L>F,5>>5FBL6 `kcljP s

  Vlrvbfl Gbi

  Yald yku rlpnbr tal prbdtbdi eknrc, yku fnd usl tal hkjjkwbdi GBI (Lxtldsbkd fnejl obt).

  ]jlnsl krclr bt hrk` Cldkd Khfbnj Vlrvbfl Cbstrbeutkr bd ykur rlibkd bh dlflssnry.

  1\->>==13V 7 LQSLDVBKD \DBS OBS 7 > Vlt

  (Ulhlr tk 36 pnil.)

  Yald yku upcntl tal r`wnrl ey CHY, yku fnd usl tal hkjjkwbdi GBI (UV565F tk bdtlrdnj fkddlftkr fkdvlrsbkd ncnptlr

  wbta 3] HHF fnejl obt ).

  ]jlnsl krclr bt hrk` Cldkd Khfbnj Vlrvbfl Cbstrbeutkr bd ykur rlibkd bh dlflssnry.

  1\-5>=>==V 7 YUBSBDI OBS 7 > Vlt(Ulhlr tk 3< pnil.)

  Dktl7 Bh stlp 6 hnbjs, stnrt kvlr hrk` stlp >.

  Njj uslr slttbdis wbjj el jkst ndc tal hnftkry slttbdi wbjj el rlfkvlrlc nhtlr tal slt bs bdbtbnjbzlc.

  Vk `nol surl tk dktl ckwd ykur slttbdi elhkrlandc hkr rlstkrbdi nhtlr tal bdbtbnjbzntbkd.

  KD/VSNDCER

  ]ULVLS FANDDLJ 5

  ]ULVLS FANDDLJ 6

  KD/VSNDCER

  ]ULVLS FANDDLJ 5

  ]ULVLS FANDDLJ 6

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  8/196

  1

  CBVNVVL@EJR

  Cbsnssl`ejl bd krclr kh tal nrrkw bd tal hkjjkwbdi iurl.

  Bd tal fnsl kh tal rl-nssl`ejbdi, nssl`ejl bt bd krclr kh tal rlvlrsl kh tal hkjjkwbdi kw.

  Bd tal fnsl kh tal rl-nssl`ejbdi, keslrvl "nttldtbkd kh nssl`ejbdi".

  Bh wbrl eudcjls nrl udtblc kr `kvlc tk plrhkr` ncgust`ldt kr rlpjnfl pnrts ltf., el surl tk rlnrrndil tal` dlntjy ns

  taly wlrl krbibdnjjy eudcjlc kr pjnflc nhtlrwnrc.

  Ktalrwbsl, bdfkrrlft nrrndil`ldt fnd el n fnusl kh dkbsl ildlrntbkd.

  s

  HUKDS ]NDLJ NVVR

  Ulhlr tk"CBVNVVL@EJR

  >. HUKDS ]NDLJ NVVR"

  ndc "LQ]JKCLC XBLY"

  ]FE A/]

  (Ulh. Dk. kh LQ]JKCLC XBLY 7 ]>)

  ]FE H\DFSBKD

  (Ulh. Dk. kh LQ]JKCLC XBLY 7 ]5)]FE H\DFSBKD[FDS

  (Ulh. Dk. kh LQ]JKCLC XBLY 7 ]6)

  ]FE HUKDS

  (Ulh. Dk. kh LQ]JKCLC XBLY 7 ]3)

  ]FE X.N\Q

  (Ulh. Dk. kh LQ]JKCLC XBLY 7 ]=)

  ]KYLU SUNDV @NBD

  Ulhlr tk"CBVNVVL@EJR

  3. ]KYLU SUNDV @NBD"

  ndc "LQ]JKCLC XBLY"

  ]KYLU SUNDV @NBD

  (Ulh. Dk. kh LQ]JKCLC XBLY 7 6>)

  SK] FKXLU

  ]FE AC@B

  Ulhlr tk"CBVNVVL@EJR

  6. ]FE AC@B"

  ndc "LQ]JKCLC XBLY"

  ]FE AC@B NVVR

  (Ulh. Dk. kh LQ]JKCLC XBLY 7 ]>8)

  ]FE UV565F

  (NXU-5>>5FB kdjy) s

  Ulhlr tk"CBVNVVL@EJR

  5. ]FE UV565F"

  ndc "LQ]JKCLC XBLY"

  ]FE UV565F

  (Ulh. Dk. kh LQ]JKCLC XBLY 7 ]>9)

  ]FE V@]V/]FE V]O

  Ulhlr tk"CBVNVVL@EJR

  8. ]FE V@]V/]FE V]O"

  ndc "LQ]JKCLC XBLY"

  ]FE V@]V

  (Ulh. Dk. kh LQ]JKCLC XBLY 7 ]>1)

  ]FE V]O

  (Ulh. Dk. kh LQ]JKCLC XBLY 7 ]>2)

  ]FE ULI/]FE ULI[FDS

  Ulhlr tk"CBVNVVL@EJR9. ]FE ULI/]FE ULI[FDS"

  ndc "LQ]JKCLC XBLY"

  ]FE ULI

  (Ulh. Dk. kh LQ]JKCLC XBLY 7 ]>>)

  ]FE ULI[FDS

  (Ulh. Dk. kh LQ]JKCLC XBLY 7 ]>5)

  ]FE N\CBK[XBCLK NVVR h

  Ulhlr tk"CBVNVVL@EJR

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  9/196

  2

  Nekut tal paktks uslc hkr "clsfrbptbkds kh tal CBVNVVL@EJR" slftbkd

  Sal sakktbdi cbrlftbkd kh lnfa paktkirnpa uslc alrlbd bs bdcbfntlc kd tal jlht sbcl kh tal rlsplftbvl paktkirnpa ns

  "Vakktbdi cbrlftbkd7 ***".

  Ulhlr tk tal cbnirn` eljkw nekut tal sakktbdi cbrlftbkd kh lnfa paktkirnpa.

  ]aktkirnpas wbta dk sakktbdi cbrlftbkd bdcbfntlcwlrl tnold hrk` tal tkp kh tal slt.

  Sal paktkirnpa bs NXU->2>5 L6 `kclj.

  Sal vblwpkbdt kh lnfa paktkirnpa(Vakktbdi cbrlftbkd)

  Xblw hrk` tal tkpHrkdt sbcl

  Vakktbdi cbrlftbkd7 E

  Vakktbdi cbrlftbkd7 CVakktbdi cbrlftbkd7 F

  Vakktbdi cbrlftbkd7 N

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  10/196

  >=

  >. HUKDS ]NDLJ NVVR

  (>) Ul`kvl tal sfrlws.

  (5) Fut tal wbrl fjn`p endc, tald cbsfkddlft tal fkddlftkr wbrls ndc HHF fnejl. Ul`kvl tal sfrlws.

  SK]FKXLU HUKDS ]NDLJ NVVR]rkfllcbdi 7

  Xblw hrk` tal ekttk`

  F]>

  F]>=>

  HHF fnejl

  VSRJL

  ]BD 7 Jkksld

  VSRJL]BD 7 Jkksldfut

  Lxflpt tal

  NXU->2>5L6 `kclj.

  ]jlnsl rlhlr tk "LQ]JKCLC XBLY" hkr tal cbsnssl`ejy `ltakc kh lnfa ].Y.E bdfjuclc bd HUKDS ]NDLJ NVVR.

  c

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  11/196

  >>

  5. ]FE UV565F (NXU-5>>5FB kdjy)

  (>) Ul`kvl tal sfrlws.

  SK]FKXLU ]FE UV565F (NXU-5>>5FB kdjy)]rkfllcbdi 7

  s

  Vakktbdi kh paktkirnpa7 N

  ]jlnsl rlhlr tk "LQ]JKCLC XBLY" hkr tal cbsnssl`ejy `ltakc kh ]FE UV565F.

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  12/196

  >5

  6. ]FE AC@B

  (>) Ul`kvl tal sfrlws.

  (5) Fut tal wbrl fjn`p endc, tald cbsfkddlft tal fkddlftkr wbrls ndc HHF fnejl.Cbsfkddlft tal fkddlftkr eknrc.

  SK]FKXLU ]FE UV565F (NXU-5>>5FB kdjy) ]FE AC@B]rkfllcbdi 7

  Vakktbdi kh paktkirnpa7 N

  FQ>

  F]>

  FD1

  Eknrc tk eknrc

  Eknrc tk eknrc

  fut

  HHF fnejl

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  13/196

  >6

  3. ]KYLU SUNDV @NBD

  (>) Cbsfkddlft tal fkddlftkr wbrls, tald rl`kvl tal sfrlws.

  ) Fut tal wbrl fjn`p endc, tald cbsfkddlft tal fkddlftkr wbrls. Ul`kvl tal sfrlws.

  ]KYLU SUNDV @NBD

  SK]FKXLU ]FE UV565F (NXU-5>>5FB kdjy) ]FE AC@B]rkfllcbdi 7

  VSRJL]BD 7 Jkksld

  F]>=>

  F]>

  F]>=5,>=3 FQ>=5

  ]FE N\CBK[XBCLK NVVR

  SK]FKXLU ]FE UV565F (NXU-5>>5FB kdjy) ]FE AC@B]rkfllcbdi 7

  F]3=>

  F]>5

  F]>6E

  F]>6N fut

  ]jlnsl rlhlr tk "LQ]JKCLC XBLY" hkr tal cbsnssl`ejy `ltakc kh lnfa ].Y.E.

  h

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  14/196

  >3

  8. ]FE V@]V/]FE V]O

  (>) Ul`kvl tal sfrlws ndc FNUC V]NFLU.

  (5) Cbsfkddlft tal fkddlftkr wbrls, tald rl`kvl tal sfrlws.

  ]FE V@]V/]FE V]O]FE N\CBK[XBCLK NVVR

  SK]FKXLU ]FE UV565F (NXU-5>>5FB kdjy) ]FE AC@B]rkfllcbdi 7

  Xblw hrk` tal ekttk`

  FNUC

  V]NFLU

  F]> F]3==5

  F]3=6F]3=5

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  15/196

  >) Cbsfkddlft tal fkddlftkr wbrls, tald rl`kvl tal sfrlws.

  ]FE V@]V

  ]FE V]O

  fut

  ]jlnsl rlhlr tk "LQ]JKCLC XBLY" hkr tal cbsnssl`ejy `ltakc kh lnfa ].Y.E.

  ]FE ULI/]FE ULI[FDS

  ]FE V@]V/]FE V]O]FE N\CBK[XBCLK NVVR

  SK]FKXLU ]FE UV565F (NXU-5>>5FB kdjy) ]FE AC@B]rkfllcbdi 7

  F]>=5

  F]>=3

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  16/196

  >8

  1. UNCBNSKU NVVR

  (>) Ul`kvl tal sfrlws.

  (5) Cbsfkddlft tal fkddlftkr wbrls ndc HHF fnejl.

  SK]FKXLU UNCBNSKUNVVR]rkfllcbdi 7

  Xblw hrk` tal ekttk`

  FD1

  F]3=> F]3=5 F]3=6 F]3=9

  (6) Ul`kvl tal sfrlws.

  Vakktbdi cbrlftbkd7 CVakktbdi cbrlftbkd7 F

  VSRJL]BD 7 Jkksld

  F]>=>

  ]jlnsl rlhlr tk "LQ]JKCLC XBLY" hkr tal cbsnssl`ejy `ltakc kh lnfa ].Y.E bdfjuclc bd UNCBNSKU NVVR.

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  18/196

  >1

  V]LFBNJ @KCL

  Vplfbnj `kcl slttbdi euttkd (hkr >2>5L6 `kclj)

  e Dk.> - >= 7 ]rlss tal KD/VSNDCER euttkd tk turd kd tal pkwlr wabjl prlssbdi ekta tal euttkd N ndc tal euttkd E nt tal sn`l

  tb`l.

  e Dk.>> 7 Surd kd tal pkwlr, tald prlss ndc akjc ckwd tal N ndc E euttkds hkr kvlr 6 slfkdcs.

  Dk. @kcl Euttkd N Euttkd E Fkdtldts

  >Xlrsbkd cbspjny

  (fk`/CV] Lrrkr Cbspjny)VSNS\V b]kc>

  Hbr`wnrl vlrsbkds sufa ns @nbd kr CV] nrl cbspjnylc bd tal HJ

  Cbspjny. Lrrkrs nrl cbspjnylc wald taly kffur. (Ulhlr tk 5= pnil)

  5 Cbspjnybdi tal prktlftbkd abstkry kcl VSNS\V DLS/\VESal prktlftbkd abstkry bs cbspjnylc.

  (Ulhlr tk 56 pnil)

  6\slr Bdbtbnjbzntbkd `kcl

  (Bdstnjjlr Vltup slttbdis nrl dkt bdbtbnjbzlc.)

  ]ULVLS

  FANDDLJ 5

  ]ULVLS

  FANDDLJ 6

  Enfoup cntn bdbtbnjbzntbkd bs fnrrblc kut.

  (Bdstnjjlr Vltup slttbdis nrl dkt bdbtbnjbzlc.)

  3

  Hnftkry Bdbtbnjbzntbkd kcl

  (Bdstnjjlr Vltup slttbdis nrl njsk

  bdbtbnjbzlc.)

  ]ULVLS

  FANDDLJ >

  ]ULVLS

  FANDDLJ 5

  Enfoup cntn bdbtbnjbzntbkd bs fnrrblc kut.

  (Bdstnjjlr Vltup slttbdis nrl njsk bdbtbnjbzlc.)

  =oAzVSL]

  8@kcl hkr prlvldtbdi rl`ktl fkdtrkj

  nfflptndfl

  ]ULVLS

  FANDDLJ >

  BDSLUDLS

  UNCBK

  Kplrntbkds usbdi tal rl`ktl fkdtrkj nrl rlglftlc.

  (@kcl fndfljjntbkd7 Surd khh tal pkwlr ndc lxlfutl tal sn`l

  euttkd kplrntbkds ns wald plrhkr`bdi sltup.)

  9 ]ndlj jkfo kcl]ULVLS

  FANDDLJ 5

  S\DLU

  ]ULVLS FA +

  Kplrntbkds usbdi tal `nbd udbt pndlj euttkds kr tal `nstlr vkju`l

  odke nrl rlglftlc.

  1]ndlj jkfo `kcl

  (@nstlr vkju`l bs dkt jkfolc.)

  ]ULVLS

  FANDDLJ 5DLS/\VE Kplrntbkds usbdi tal nbd udbt pndlj euttkds nrl rlglftlc.

  2 Fndfljjntbkd kh pndlj jkfo `kcl]ULVLS

  FANDDLJ 5VNS/FEJ ]ndlj jkfo `kcl bs fndfljjlc.

  >= Cbnidkstbf kcl]ULVLS

  FANDDLJ >VSNS\V

  Sabs kcl bs uslc hkr fkdr`bdi tal Xbclk ndc Nucbk (sbidnj)

  pntas. (Srkuejlsakktbdi)

  Sal sbidnj pntas kh tal slt fnd el lnsbjy fkdr`lc nhtlr rlpnbr.

  >> Ul`ktl BC Vltup `kcl]ULVLS

  FANDDLJ >VSNS\V

  Yald usbdi `ujtbpjl CLDKD NX rlflbvlrs bd tal sn`l rkk`, `nol

  tabs slttbdi sk tant kdjy tal clsbrlc NX rlflbvlr kplrntls.(Ulhlr tk 5

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  19/196

  >2

  Vplfbnj kcl slttbdi euttkd (hkr NXU->2>5L5/LN/L>F,5>>5FBL6 kclj)

  e Dk.> - >=, >5 7 ]rlss tal KD/VSNDCER euttkd tk turd kd tal pkwlr wabjl prlssbdi ekta tal euttkd N ndc tal euttkd E nt tal sn`l

  tb`l.

  e Dk.>> 7 Surd kd tal pkwlr, tald prlss ndc akjc ckwd tal N ndc E euttkds hkr kvlr 6 slfkdcs.

  Dk. @kcl Euttkd N Euttkd E Fkdtldts

  >Xlrsbkd cbspjny

  (fk`/CV] Lrrkr Cbspjny)VSNS\V b]kc >

  Hbr`wnrl vlrsbkds sufa ns @nbd kr CV] nrl cbspjnylc bd tal HJ

  Cbspjny. Lrrkrs nrl cbspjnylc wald taly kffur. (Ulhlr tk 5= pnil)

  5 Cbspjnybdi tal prktlftbkd abstkry kcl VSNS\V VJLL]Sal prktlftbkd abstkry bs cbspjnylc.

  (Ulhlr tk 56 pnil)

  6\slr Bdbtbnjbzntbkd `kcl

  (Bdstnjjlr Vltup slttbdis nrl dkt bdbtbnjbzlc.)

  ]ULVLS

  FANDDLJ 5

  ]ULVLS

  FANDDLJ 6

  Enfoup cntn bdbtbnjbzntbkd bs fnrrblc kut.

  (Bdstnjjlr Vltup slttbdis nrl dkt bdbtbnjbzlc.)

  3

  Hnftkry Bdbtbnjbzntbkd kcl

  (Bdstnjjlr Vltup slttbdis nrl njsk

  bdbtbnjbzlc.)

  ]ULVLS

  FANDDLJ >

  ]ULVLS

  FANDDLJ 5

  Enfoup cntn bdbtbnjbzntbkd bs fnrrblc kut.

  (Bdstnjjlr Vltup slttbdis nrl njsk bdbtbnjbzlc.)

  =oAzVSL]

  8@kcl hkr prlvldtbdi rl`ktl fkdtrkj

  nfflptndfl

  ]ULVLS

  FANDDLJ >

  BDSLUDLS

  UNCBK

  Kplrntbkds usbdi tal rl`ktl fkdtrkj nrl rlglftlc.

  (@kcl fndfljjntbkd7 Surd khh tal pkwlr ndc lxlfutl tal sn`l

  euttkd kplrntbkds ns wald plrhkr`bdi sltup.)

  9 ]ndlj jkfo kcl]ULVLS

  FANDDLJ 5

  S\DLU

  ]ULVLS FA +

  Kplrntbkds usbdi tal `nbd udbt pndlj euttkds kr tal `nstlr vkju`l

  odke nrl rlglftlc.

  1]ndlj jkfo `kcl

  (@nstlr vkju`l bs dkt jkfolc.)

  ]ULVLS

  FANDDLJ 5VJLL] Kplrntbkds usbdi tal nbd udbt pndlj euttkds nrl rlglftlc.

  2 Fndfljjntbkd kh pndlj jkfo kcl]ULVLS

  FANDDLJ 5VSNS\V ]ndlj jkfo `kcl bs fndfljjlc.

  >= Cbnidkstbf kcl]ULVLS

  FANDDLJ >VSNS\V

  Sabs kcl bs uslc hkr fkdr`bdi tal Xbclk ndc Nucbk (sbidnj)

  pntas. (Srkuejlsakktbdi)

  Sal sbidnj pntas kh tal slt fnd el lnsbjy fkdr`lc nhtlr rlpnbr.

  >> Ul`ktl BC Vltup `kcl]ULVLS

  FANDDLJ >VSNS\V

  Yald usbdi `ujtbpjl CLDKD NX rlflbvlrs bd tal sn`l rkk`, `nol

  tabs slttbdi sk tant kdjy tal clsbrlc NX rlflbvlr kplrntls.(Ulhlr tk 55Bdstnjjlr Vltup `kcl

  (NXU-5>>5FB `kclj kdjy)VABHS VSNS\V

  Nfflss tal Ul`ktl @nbdtldndfl `kcl vbn tal bdtlrdlt.Bdstnjjlr

  Vltup bs cbspjnylc kd I\B/Kptbkd @ldu.

  eUlhlr tk NXU[Ul`ktl@nbdtldndfl[.pch kh VCB.

  DKSL7

  Bh " ULF " bs cbspjnylc kd tal ukrlsfldt cbspjny, tal slt bs bd tal splfbnj clvljkplr's `kcl ndc tal UV-565F

  fk``udbfntbkds nrl dkt pkssbejl.

  Surd kd tal pkwlr, tald prlss ndc akjc ckwd tal "]ULVLS FANDDLJ 5" ndc " VSNS\V " euttkds hkr kvlr 6 slfkdcs tk

  turd khh "ULF" kd tal cbspjny. UV-565F fk``udbfntbkds nrl dkw ldnejlc.

  s

  VSNS\V

  b]kc>VJLL]VABHS

  S\DLU ]ULVLSFA +S\DLU ]ULVLS

  FA -

  KD/VSNDCER

  BDSLUDLSUNCBK ]ULVLS

  FANDDLJ >

  ]ULVLS

  FANDDLJ 6]ULVLSFANDDLJ 5

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  20/196

  5=

  >. fk`/CV] Xlrsbkd cbspjny `kcl

  >.>. Kplrntbkd splfbfntbkds

  fk`/CV] vlrsbkd cbspjny `kcl7

  Yald tal slt bs stnrtlc up bd tabs `kcl, tal vlrsbkd bdhkr`ntbkd bs cbspjnylc.

  Vtnrtbdi up7

  ]rlss tal "KD/VSNDCER" euttkd tk turd kd tal pkwlr wabjl prlssbdi tal "VSNS\V" ndc "b]kc >" euttkds.

  Dkw, prlss tal "VSNS\V" euttkd tk tal cbspjny tal 5dc btl` bdhkr`ntbkd kd tal HJ Cbspjny.e Yald tal vlrsbkd bs cbspjnylc kd tal HJ Cbspjny, tal vlrsbkd jbst bs njsk cbspjnylc kd tal KVC.

  >.5. Cbspjny Krclr

  Lrrkr bdhkr`ntbkd(Ulhlr tk >.6. Lrrkr cbspjny) q@kclj clstbdntbkd bdhkr`ntbkd wHbr`wnrl ]nfonil Xlrsbkd

  l@nbd -fk` r@nbd >st Ekkt Jknclr tCV] UK@ yNucbk ]JC uKVC VHJNVA

  *bLtalrdlt(C@18=) >st Ekkt Jknclr, Anrcwnrl BC *kLtalrdlt(C@18=) 5dc Ekkt Jknclr, Uanpskcy Hjni

  *^=Ltalrdlt(C@18=) B@NIL *^>Ltalrdlt(C@18=)@NF NCCULVV bdhkr`ntbkd ^5b]kc Xlrsbkd

  q@kclj clstbdntbkd bdhkr`ntbkd 7

  @kclj HJC

  NXU->2>5 L6 `kclj N X U > 2 > 5 L 6 7 * * * *

  NXU->2>5 L5/LN kclj N X U > 2 > 5 L 5 / L N

  NXU->2>5 L>F kclj N X U > 2 > 5 L > F

  NXU-5>>5FB L6 `kclj N X U 5 > > 5 L 6

  wHbr`wnrl ]nfonil Xlrsbkd 7

  HJC H b r ` v l r . 7 * * * *

  l@nbd -fk` 7

  HJC @ n b d 7 * * * * * * * *

  r@nbd >st Ekkt Jknclr 7

  HJC @ n b d H E J 7 * * . * *

  tCV] UK@ 7

  HJC C V ] 7 * * . * *

  yNucbk ]JC 7

  HJC N u c b k ] J C 7 * * . * *

  uKVC VHJNVA 7

  @kclj HJC

  NXU->2>5 L6 `kclj K V C 7 3 2 > 1 * * * *

  NXU->2>5 L5/LN kclj K V C 7 3 2 > 5 * * * *

  NXU->2>5 L>F kclj K V C 7 3 2 > < * * * *

  NXU-5>>5FB L6 `kclj K V C 7 3 2 > > * * * *

  s

  c

  s

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  21/196

  5>

  bLtalrdlt(C@18=) >st Ekkt Jknclr, Anrcwnrl BC 7

  HJC L t a l r d l t H E J

  ]rlss tal "VSNS\V" euttkd.

  HJC * * * * * * * * - e c

  kLtalrdlt(C@18=) 5dc Ekkt Jknclr, Uanpskcy Hjni 7

  HJC L t a l r d l t V E J

  ]rlss tal "VSNS\V" euttkd.

  HJC * * * * * * * * * * * * * - = N

  ^=Ltalrdlt(C@18=) B@NIL 7

  HJC L t a l r d l t B @ I

  ]rlss tal "VSNS\V" euttkd.

  HJC * * * * * * * * * * * * *

  ^>Ltalrdlt(C@18=)@NF NCCULVV bdhkr`ntbkd 7

  HJC * L t a l r d l t @ N F

  ]rlss tal "VSNS\V" euttkd.

  HJC * * * * * * - * * * * * *

  ^5b]kc Xlrsbkd 7

  HJC * b ] k c C k f o 7 * * . * *

  c

  c

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  22/196

  55

  >.6. Lrrkr cbspjny

  Vll tal hkjjkwbdi tnejl hkr lnfa "Lrrkr bdhkr`ntbkd" cbspjny ndc bts lxpjndntbkd (stntus).

  Cbspjny krclr bs q,w,l,r,t.

  Fkdcbtbkd Vtntus HJ Cbspjny Srkuejl sakktbdi

  qHbr` Falfo

  DI

  Fk`pnrlc wbta tal clstbdntbkd slttbdi

  kd tal eknrc. Sabs bs cbspjnylc wald tal`kclj dn`l kr clstbdntbkd bdhkr`ntbkd

  wrbttld bdtk tal r`wnrl ckls dkt `ntfa.

  (e)

  H B U @ L U U K U

  ]jlnsl falfo tal

  clstbdntbkd-rlsbstkrs

  (U996/U998, AC@BE'C). ]jlnsl wrbtl tal

  r`wnrl kh fkrrlft

  clstbdntbkd.

  wCBU DI

  Dk rlspkdsl hrk` CBU. C B U L U U K U = >

  ]jlnsl falfo CBU

  BF5>, AC@B E'C) ndcnrkudc fbrfubts.

  lCV] DI

  Yald CV] fkcl ekkt bs plrhkr`lc, tal

  CV] HJNI= pkrt ckls dkt fandil tk "A"

  lvld bh CV] rlslt bs lxlfutlc.

  C V ] L U U K U = >

  ]jlnsl falfo CV]

  \1, AC@B E'C) ndcnrkudc fbrfubts.

  Elhkrl CV] fk``ndc bs bssulc, tal CV]

  E\VR pkrt ckls dkt fandil tk "J". c C V ] L U U K U = 5

  Yald CV] cntn rlnc bs plrhkr`lc,

  lxlfutbdi YUBSL0"J" ckls dkt rlsujt bdNFO0"A".

  C V ] L U U K U = 6

  Yald CV] cntn rlnc bs plrhkr`lc,

  lxlfutbdi UL^0"J" ckls dkt rlsujt bd

  NFO0"J".

  C V ] L U U K U = 3

  Yald CV] cntn wrbtbdi bs plrhkr`lc,

  lxlfutbdi YUBSL0"A" ckls dkt rlsujt bd

  NFO0"A".

  C V ] L U U K U = . Kplrntbkd splfbfntbkds

  Lrrkr `kcl (Cbspjnybdi tal prktlftbkd abstkry)7

  Yald tal slt bs stnrtlc up bd tabs `kcl, tal lrrkr bdhkr`ntbkd bs cbspjnylc.

  Vtnrtbdi up7

  _NXU->2>5L6 kcljP

  ]rlss tal "KD/VSNDCER" euttkd tk turd kd tal pkwlr wabjl prlssbdi tal "VSNS\V" ndc "DLS/\VE" euttkds. Sal lrrkr(prktlftbkd abstkry cbspjny) `kcl bs slt.

  Dkw, prlss tal "VSNS\V" euttkd tk turd kd tal HJ cbspjny.

  _NXU->2>5L5/LN/L>F,5>>5FBL6 `kcljP s]rlss tal "KD/VSNDCER" euttkd tk turd kd tal pkwlr wabjl prlssbdi tal "VSNS\V" ndc "VJLL]" euttkds. Sal lrrkr

  (prktlftbkd abstkry cbspjny) `kcl bs slt.

  Dkw, prlss tal "VSNS\V" euttkd tk turd kd tal HJ cbspjny.

  5.5. Nekut tal cbspjny kd tal HJ cbspjny

  Yald tal "VSNS\V" euttkd bs prlsslc nhtlr tal lrrkr (prktlftbkd abstkry cbspjny) `kcl bs slt, n abstkry jbol tal kdl sakwd

  eljkw bs cbspjnylc, clpldcbdi kd tal fkdcbtbkds.

  (>) Dkr`nj (wald talrl ans elld dk prktlftbkd bdfbcldt)HJC D K ] U K S L F S

  (5) Hkr NVK (wald tal jnst prktlftbkd bdfbcldt wns NVK prktlftbkd)

  HJC ] U S 7 N V K

  Fnusl7 Sal jbdl eltwlld splnolr tlr`bdnjs bs sakrtlc, kr splnolrs wbta b`plcndfl kh jlss tand tal rntlc vnjul.

  Vuppjl`ldtnry bdhkr`ntbkd7 Ns tal lxflss furrldt bs cltlftlc nhtlr kplrntbkd kh tal splnolr rljny, n sakrt kd tal

  splnolr tlr`bdnj ndc tal fkddlftlc splnolr fnd el bcldtblc.

  Bh tal pkwlr bs turdlc kd wbtakut fkrrlftbdi tal nedkr`njbty, tal prktlftbkd hudftbkd wbjj wkro nekut < slfkdcs jntlr

  ndc tal pkwlr suppjy wbjj el saut khh.

  (6) Hkr CF (wald tal jnst prktlftbkd bdfbcldt wns CF prktlftbkd)

  HJC ] U S 7 C F

  Fnusl7 CF kutput kh tal pkwlr n`pjblr bs nedkr`nj.

  Bh tal pkwlr bs turdlc kd wbtakut fkrrlftbdi tal nedkr`njbty, tal prktlftbkd hudftbkd wbjj wkro nekut < slfkdcs jntlr

  ndc tal pkwlr suppjy wbjj el saut khh.

  (3) Hkr SALU@NJ (wald tal jnst prktlftbkd bdfbcldt wns SALU@NJ(N) kr SALU@NJ(E) prktlftbkd)

  HJC ] U S 7 S A L U @ N J N

  HJC ] U S 7 S A L U @ N J E

  Fnusl7 Sal tl`plrnturl kh tal alnt sbdo bs lxflssbvl.

  Bh tal pkwlr bs turdlc kd wbtakut fkrrlftbdi tal nedkr`njbty, tal prktlftbkd hudftbkd wbjj wkro nekut < slfkdcs jntlr

  ndc tal pkwlr suppjy wbjj el saut khh.

  e Nccbtbkdnj fnusls kh prktlftbkd fnd el cul tk jkksl fkddlftbkds, nsskfbntlc fk`pkdldts, @bfrkprkflsskr, ltf.

  Yald tal "VSNS\V" euttkd bs prlsslc ninbd nhtlr tal prktlftbkd abstkry ns sakwd nekvl bs cbspjnylc, tal dkr`nj cbspjny

  rlnpplnrs.

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  24/196

  53

  5.6. Fjlnrbdi tal prktlftbkd abstkry

  Salrl nrl twk wnys tk fjlnr tal prktlftbkd abstkry, ns clsfrbelc eljkw.

  (>) Vtnrt up tal slt bd lrrkr (prktlftbkd cbspjny) `kcl ndc cbspjny tal lrrkr, tald prlss ndc akjc ckwd tal "BDSLUDLS

  UNCBK" euttkd hkr 6 slfkdcs.

  HJC ] U S 7 C F

  ]rlss ndc akjc ckwd "BDSLUDLS UNCBK" euttkd hkr 6 slfkdcs.

  HJC ] U S 7 F J L N U

  Sal nekvl bs cbspjnylc ndc tal prktlftbkd abstkry bs fjlnrlc.

  HJC D K ] U K S L F S

  (5) Bdbtbnjbzl. (Ulhlr tk "Bdbtbnjbzbdi BDSLIUNSLC DLSYKUO NX ULFLBXLU" 9 pnil.)

  e Bh yku wndt tk snvl n enfoup, plrhkr` tal `ltakc bd 5.6.(>).

  Ynrdbdi bdcbfntbkd ey tal ]KYLU JLC

  Bh tal pkwlr bs turdlc khh wald n prktlftbkd bdfbcldt ans elld cltlftlc, tal ]KYLU JLC (rlc) nsals ns n wnrdbdi

  nffkrcbdi tk tal fkdcbtbkds bd wabfa tal prktlftbkd bdfbcldt kffurrlc.

  (>) NVK/CF ]UKSLFSBKD 7 Hjnsals nt bdtlrvnjs kh =.< slfkdcs (=.5< slfkdcs jbt, =.5< slfkdcs khh)

  (5) SALU@NJ (N/E) ]UKSLFSBKD 7 Hjnsals nt bdtlrvnjs kh 5 slfkdcs (> slfkdc jbt, > slfkdc khh)

  http://-/?-http://-/?-
 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  25/196

  5. Vplfbfntbkds

  Yald usbdi ujtbpjl CLDKD NX rlflbvlrs bd tal sn`l rkk`, nol tabs slttbdi sk tant kdjy tal clsbrlc NX rlflbvlr

  kplrntls.

  Yald yku fandil tal rl`ktl BC, `nol surl tant tal rl`ktl fkdtrkj udbt ndc tal rl`ktl BC kh tal `nbd udbt nrl lxnftjy

  tal sn`l.

  6.5. Vlttbdi tal NX rlflbvlrsVtnrtbdi up7

  Surd kd tal pkwlr, tald prlss ndc akjc ckwd tal "VSNS\V" ndc " ]ULVLS FANDDLJ > " euttkds hkr kvlr 6 slfkdcs.

  (>) Yald Ul`ktl BC Vltup `kcl bs stnrtlc, tal hkjjkwbdi bs cbspjnylc.

  HJC U L @ K S L B C ;

  (5) ]rlss tal "^\BFO VLJLFS > - 3" euttkd tant fkrrlspkdcs tk tal du`elr yku wndt tk slt.

  Euttkd HJ Cbspjny

  ^\BFO VLJLFS > U L @ K S L B C >

  ^\BFO VLJLFS 5 U L @ K S L B C 5

  ^\BFO VLJLFS 6 U L @ K S L B C 6

  ^\BFO VLJLFS 3 U L @ K S L B C 3

  (6) Surd khh tal pkwlr usbdi "KD/VSNDCER" euttkd.

  (3) Surd kd tal pkwlr usbdi "KD/VSNDCER" euttkd.

  e Yald Ul`ktl BC Vltup `kcl bs ruddbdi, kplrntbkds ktalr tand tal "^\BFO VLJLFS > - 3" euttkds kr "KD/

  VSNDCER" euttkds kd tal `nbd udbt nrl dkt rlflbvlc.

  6.6. Vlttbdi tal Ul`ktl fkdtrkj udbt

  (>) ]rlss ndc akjc ekta "WKDL/CLXBFL (>)" euttkd hkr kvlr 6 slfkdcs.

  Sal zkdl `kcl bdcbfntkr nsals twbfl.

  (5) ]rlss tal "N@]" euttkd.

  Sal zkdl `kcl bdcbfntkr nsals twbfl.

  (6) ]rlss tal ">, 5, 6 kr 3" euttkd.s

  Sal zkdl `kcl bdcbfntkr nsals twbfl.

  DKSL7

  Bh tal BCs ck dkt `ntfa, "NXN@]z" (zbs tal `nbd udbt's rl`ktl fkdtrkj BC) npplnrs kd tal cbspjny wald tal rl`ktl

  fkdtrkj udbt bs kplrntlc.

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  26/196

  58

  ]lrskdnj dktls7

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  27/196

  3. CBNIDKVSBF @KCL (Xbclk/Nucbk (sbidnj) pnta fkdr`ntbkd `kcl)

  Sabs `kcl bs uslc hkr fkdr`bdi tal Xbclk ndc Nucbk (sbidnj) pntas. (Srkuejlsakktbdi)

  Fkdr`bdi tal kplrntbkd kh udbt fnd el lnsbjy ckdl nhtlr rlpnbr.

  Enfoup cntn wbjj dkt el jkst.

  3.>. Vtnrtbdi cbnidkstbf `kcl

  ]rlss tal KD/VSNDCER euttkd tk turd kd tal pkwlr wabjl prlssbdi ekta tal "]ULVLS FANDDLJ>" euttkd ndc tal "VSNS\V" euttkd nt tal sn`l tb`l. c^>, ^5 ndc ^6 nrl jbt bd HJ cbspjny.

  3.5. Fndfljbdi cbnidkstbf `kcl

  Surd khh tal pkwlr ey prlssbdi tal KD/Vtndcey euttkd.

  3.6. Kplrntbkd

  Yald yku plrhkr` rl`ktl kplrntbkd bd nffkrcndfl wbta tal bdstruftbkds bd "Cltnbjs kh akw tk kplrntl rl`ktl fkdtrkjjlr" *n) bd tal tnejl eljkw usbdi tal rl`ktl fkdtrkj udbt (UF->>

  Ndnjki Xbclk (sbidnj) ]nta Njj WKDL 7 KD

  Cbspjny7

  X = > C X C

  >.]rlss _N@]P

  5.]rlss _WKDL VLJLFSP , Vljlft "WKDL5"

  6.]rlss _WKDL KHHP

  qWKDL5 ]KYLU KHH Bdput 7 FXEV / Kutput 7 FXEV

  Bdput 7 V / Kutput 7 FXEV

  3.]rlss _WKDL VLJLFSP, Vljlft "@NBD"

  /./P

  wOLR >/FKCL> (@nbd Wkdl)

  Bdbtbnjbzntbkd

  8.]rlss _WKDL VLJLFSP, Vljlft "WKDL5"

  9.]rlss _WKDL KDP

  lWKDL5 ]KYLU KD

  1.]rlss _WKDL VLJLFSP, Vljlft "@NBD"

  2.]rlss _CXCPrCXC (@nbd Wkdl)

  5

  Ndnjki kr AC @B tk AC@B (sbidnj) ]nta Cbspjny7

  X = 5 C X C

  >.]rlss _N@]P

  5.]rlss _WKDL VLJLFSP , Vljlft "WKDL5"

  6.]rlss _WKDL KHHP

  qWKDL5 ]KYLU KHH Bdput FXEV / Kutput 7 AC@B

  Bdput V-XBCLK / Kutput 7 AC@B

  Bdput Fk`pkdldt / Kutput 7 AC@B

  Bdput AC@B / Kutput 7 AC@B

  (eNs tal bdput skurfl, yku fnd swbtfa hrk` CXC tk ktalr kdls.)

  Fkdr` tal bdput pnss kdl ey kdl.

  Elfnusl bt elfk`ls kdjy tal bdput kh tal abialst bdput

  elfk`ls Fkdvlrt/ (sbidnj) ]nta bh bt bdputs bt nt tal sn`l

  tb`l.

  (AC@B bdput 4 Fk`pkdldt bdput 4 V-XBCLK bdput 4

  FXEV bdput)

  3.]rlss _WKDL VLJLFSP, Vljlft "@NBD"

  .]rlss _N@]P

  5.]rlss _WKDL VLJLFSP , Vljlft "WKDL5"

  6.]rlss _WKDL KHHP

  qWKDL5 ]KYLU KHH KVC Cbspjny / Kutput 7 AC@B

  (eNs tal bdput skurfl, yku fnd swbtfa hrk` CXC tk ktalr kdls.)

  3.]rlss _WKDL VLJLFSP, Vljlft "@NBD"

  =.]rlss _N@]P

  >>.]rlss _@LD\PtI\B @LD\ (@nbd Wkdl)

  3

  FLF H\DFSBKD

  (Fkdtrkj @kdbtkr 7 AC@B @kdbtkr)

  AC@B Fkdtrkj 7 KD

  Cbspjny7

  X = 6 C X C

  >.]rlss _N@]P

  5.]rlss _WKDL VLJLFSP , Vljlft "WKDL5"

  6.]rlss _WKDL KHHP

  qWKDL5 ]KYLU KHH Yald tal pkwlr suppjy kh n SX bs put bd tal stndcey kcl, nol surl

  tant tal pkwlr suppjy kh tabs udbt bs njsk put bd tal stndcey `kcl.

  (eNs tal bdput skurfl, yku fnd swbtfa hrk` CXC tk ktalr kdls.)

  3.]rlss _WKDL VLJLFSP, Vljlft "@NBD"

  .]rlss _N@]P

  5.]rlss _WKDL VLJLFSP , Vljlft "WKDL5"

  6.]rlss _WKDL KHHP

  qWKDL5 ]K YL U K HH Bdpu t 7 AC@B (V bidn j k h ] F@ , Ckj ey Cb ib tn j k r CSV ) / Ku tput 7 Vplnolrs

  Bdput 7 AC@B (Vbidnj kh AC Nucbk) / Kutput 7 Vplnolrs

  (eNs tal bdput skurfl, yku fnd swbtfa hrk` CXC tk ktalr kdls.)

  3.]rlss _WKDL VLJLFSP, Vljlft "@NBD"

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  28/196

  3. C X C

  >.]rlss _N@]P

  5.]rlss _WKDL VLJLFSP , Vljlft "WKDL5"

  6.]rlss _WKDL KHHP

  qWKDL 5 ]KYLU KHH Bdput 7 N dnjki / Kutput 7 Vplnolrs (Hrkdt J/U)

  (eNs tal bdput skurfl, yku fnd swbtfa hrk` CXC tk ktalr kdls.)

  3.]rlss _WKDL VLJLFSP, Vljlft "@NBD"

  .]rlss _N@]P

  5.]rlss _WKDL VLJLFSP , Vljlft "WKDL5"

  6.]rlss _WKDL KHHP

  qWKDL 5 ]KYLU KHH Bdput 7 Cbibtnj / Kutput 7 Vplnolrs (Hrkdt J/U)

  (eNs tal bdput skurfl, yku fnd swbtfa hrk` CXC tk ktalr kdls.)

  3.]rlss _WKDL VLJLFSP, Vljlft "@NBD"

  .]rlss _N@]P

  5.]rlss _WKDL VLJLFSP , Vljlft "WKDL5"

  6.]rlss _WKDL KHHP

  qWKDL5 ]KYLU KHH Bdput 7 Cbibtnj / Kutput 7 Vplnolrs (V\UU ENFO J/U)

  Bdput 7 Cbibtnj / Kutput 7 JBDL K\S(WKDL5 J/U) NXU-5>>5 `kclj kdjy

  (eNs tal bdput skurfl, yku ust sljlft DLS/\VE.)

  Lxflpt tal NXU->9>5 kclj.

  3.]rlss _WKDL VLJLFSP, Vljlft "@NBD"

  .]rlss _N@]P

  5.]rlss _WKDL VLJLFSP , Vljlft "WKDL5"

  6.]rlss _WKDL KHHP

  qWKDL 5 ]KYLU KHH Bdput 7 AC@B / Kutput 7 Vplnolrs (Hrkdt J/U)

  (eNs tal bdput skurfl, yku fnd swbtfa hrk` CXC tk ktalr kdls.)

  3.]rlss _WKDL VLJLFSP, Vljlft "@NBD"

  .]rlss _N@]P

  5.]rlss _WKDL VLJLFSP , Vljlft "WKDL5"

  6.]rlss _WKDL KHHP

  qWKDL5 ]KYLU KHH Bdput 7 Ndnjki / Kutput 7 Vplnolrs (Hrkdt J/U)

  Bdput 7 Ndnjki / Kutput 7 VY(5=Az)

  (eNs tal bdput skurfl, yku fnd swbtfa hrk` CXC tk ktalr kdls.)

  3.]rlss _WKDL VLJLFSP, Vljlft "@NBD"

  .]rlss _N@]P

  5.]rlss _WKDL VLJLFSP , Vljlft "WKDL5"

  6.]rlss _WKDL KHHP

  qWKDL5 ]KYLU KHH Bdput 7 Ndnjki / Kutput 7 Vplnolrs (V\UU ENFO J/U)

  Bdput 7 Ndnjki / Kutput 7 JBDL K\S(WKDL5 J/U) NXU-5>>5 `kclj kdjy

  (eNs tal bdput skurfl, yku fnd swbtfa hrk` CXC tk ktalr kdls.)

  3.]rlss _WKDL VLJLFSP, Vljlft "@NBD"

  > C X C

  >.]rlss _N@]P

  5.]rlss _WKDL VLJLFSP , Vljlft "WKDL5"

  6.]rlss _WKDL KHHP

  qWKDL5 ]KYLU KHH Bdput 7 Ndnjki / Kutput 7 Vplnolrs (V\UU ENFO J/U)

  (eNs tal bdput skurfl, yku fnd swbtfa hrk` CXC tk ktalr kdls.)

  3.]rlss _WKDL VLJLFSP, Vljlft "@NBD"

  =

  i.>>

  i.>5

  i.>6

  51

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  29/196

  \>

  (AC@B EC) BF2 (AC@B EC)

  BF>5 (AC@B EC)

  \3 (AC@B EC)

  BF15< (NX EC)

  BF158 (NX EC)

  BF1=8 (NX EC)

  BF155 (NX EC)

  F

  R

  5X

  R

  >=

  Fe

  FeBD>

  b]kc[F

  b]kc[R

  FK@]5-Fe

  FK@]>-Fe

  FK@]5-R

  FK@]>-R 8cE

  5.5O

  53

  53

  9< 9-Fr

  FK@]5-Fr

  8cE

  8cE

  95O KDJR C-GNFO

  AC@B3

  AC@B5

  AC@B6

  AC@B>

  BD]\S VLJLFS

  BD]\S VLJLFS

  FK@]5-Fr

  DG@5>5 KDJR

  FK@]>-R

  V(R/F) BD

  FK@]>-Fr

  AC@B UxXBCLK CLFKCLU NCX9133

  AC@B

  SUNDV@BSSLUNCX9>

  FXEV K\S

  K\S]\S VLJLFS

  FK@]KDLDSK\S

  NXU>9>5 KDJR

  NXU>2/5>>5 KDJR

  Ltalrdlt(C@18=)

  FK@]>-Fe

  NCX9856AC@B SUNDVFLBXLU

  V]B HJNVA

  AC@B K\S

  9

  b]kc[F

  b]kc[R

  FK@]5-Fe

  FK@]>-Fe

  FK@]5-R

  FK@]>-R 8cE

  5.5O

  53

  53

  9< 9-Fr

  FK@]5-Fr

  8cE

  8cE

  95O KDJR C-GNFO

  AC@B3

  AC@B5

  AC@B6

  AC@B>

  BD]\S VLJLFS

  BD]\S VLJLFS

  FK@]5-Fr

  DG@5>5 KDJR

  FK@]>-R

  V(R/F) BD

  FK@]>-Fr

  AC@B UxXBCLK CLFKCLU NCX9133

  AC@B

  SUNDV@BSSLUNCX9>

  FXEV K\S

  K\S]\S VLJLFS

  FK@]KDLDSK\S

  NXU>9>5 KDJR

  NXU>2/5>>5 KDJR

  Ltalrdlt(C@18=)

  FK@]>-Fe

  NCX9856AC@B SUNDVFLBXLU

  V]B HJNVA

  AC@B K\S

  9=

  Fe

  FeBD>

  b]kc[F

  b]kc[R

  FK@]5-Fe

  FK@]>-Fe

  FK@]5-R

  FK@]>-R 8cE

  5.5O

  53

  53

  9< 9-Fr

  FK@]5-Fr

  8cE

  8cE

  95O KDJR C-GNFO

  AC@B3

  AC@B5

  AC@B6

  AC@B>

  BD]\S VLJLFS

  BD]\S VLJLFS

  FK@]5-Fr

  DG@5>5 KDJR

  FK@]>-R

  V(R/F) BD

  FK@]>-Fr

  AC@B UxXBCLK CLFKCLU NCX9133

  AC@B

  SUNDV@BSSLUNCX9>

  FXEV K\S

  K\S]\S VLJLFS

  FK@]KDLDSK\S

  NXU>9>5 KDJR

  NXU>2/5>>5 KDJR

  Ltalrdlt(C@18=)

  FK@]>-Fe

  NCX9856AC@B SUNDVFLBXLU

  V]B HJNVA

  AC@B K\S

  uFK@

  9(AC@B EC)

  BF5>(AC@B EC)

  BF66(AC@B EC)

  BF52(AC@B EC)

  BF3>(AC@B EC)

  BF>2(AC@B EC)

  BF1=>

  (AC@B EC)

  BF6=

  (AC@B EC)

  BF>3(AC@B EC)

  BF>9(AC@B EC)

  F

  HU

  @BF

  BD8

  BD3

  BD6

  BD

  VJ

  HJ

  LSALUDLS

  NUF

  18=V]CBH

  CNSNCBU>

  VJUFO

  UQHV

  UQ@FJO

  UQB5V5UQB5V>

  CNF

  CNF

  >5@Az

  EB[N@]

  Eypnss

  Skdl+@bx

  Skdl

  +

  +

  VY @\SL

  VY

  VEJ

  IDC

  S\DLU

  \VE

  NCX6==5AC@B

  VYBSFLU

  NO3353LSC@18=CNF

  N\CBK]UKFLVVKU

  @kcujntkr

  Clfb`ntbkd

  HBJSLU

  VEFO

  HVCBU>83HVCBU>

  UQ83HV

  UQB5V6

  UQB5V=

  CNF

  CNF

  VCUN@83@EBS

  H\DFSBKDCNSN

  S\DLU FKDSB]KC]KYLU FKDS

  @\SLULJNRHJ FKDS

  @NBD@BFK@

  Skdl

  Skdl+@bx

  Eypnss

  +

  +

  +

  +

  VEU

  VU

  V]O K\S

  A/] U

  A/] J

  A/] K\S

  CNSNVLJLFSKU

  VLUBNJ B/KBdtlrhnfl

  NO362>5G] KDJR

  K]SBFNJ 5

  K]SBFNJ >

  FKNQBNJ>

  CBIBSNJ BD SF93XAF\=3 JF12=

  UQV]CBH

  5

  CV]>K\S83HV

  CV]>BD83HV

  CV]>BDV

  CV]>BDH

  L]@6=65NSF33>=

  :0 CV]K\SCNSN

  WKDL5-4VE NVVBID

  CN[VEU

  CN[VU

  CN[F

  NDN[HU

  CN[HJ

  U>5L6 KDJR

  H@/N@S\DLU

  NDNJKI BD

  N\SK VLS\]

  LQF\JCLNXU>9>5L6

  LQF\JCL NXU>2>5G]

  AC@B K\S

  AC@B BD8

  AC@B BD

  BD]\S VLJLFS & XKJ\@L

  U5N>1H]

  JF12=BDHV

  CV]>K\SHV

  CV]BD/K\SFJO04

  CV]>BDVE

  CV]>BDFVY

  N\CBK ]JC

  CV]BDCNSN04

  NCV]5>319OVYW6ECBIBSNJ N\CBK CLFKCLU

  HJNVA>8@EBS

  WKDL[U

  WKDL[J

  CN[VEJ

  CN[VY

  CN[VJ

  NDN[HJ

  CN[HU

  OLR[@NSUBQ

  BD]\SVLJLFSKU

  NCX 9856AC@B SUNDFLBXLU

  CL@K[C\JNSBKD &JKFO

  CLSLFS

  NO

  CNFHV

  CNF5

  CNSNVE

  CNSNFVY

  5>.19

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  34/196

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  F

  HU

  @BF

  BD8

  BD3

  BD6

  BD

  VJ

  HJ

  LSALUDLS

  NUF

  18=V]CBH

  CNSNCBU>

  VJUFO

  UQHV

  UQ@FJO

  UQB5V5UQB5V>

  CNF

  CNF

  >5@Az

  EB[N@]

  Eypnss

  Skdl+@bx

  Skdl

  +

  +

  VY @\SL

  VY

  VEJ

  IDC

  S\DLU

  \VE

  NCX6==5AC@B

  VYBSFLU

  NO3353LSC@18=CNF

  N\CBK]UKFLVVKU

  @kcujntkr

  Clfb`ntbkd

  HBJSLU

  VEFO

  HVCBU>83HVCBU>

  UQ83HV

  UQB5V6

  UQB5V=

  CNF

  CNF

  VCUN@83@EBS

  H\DFSBKDCNSN

  S\DLU FKDSB]KC]KYLU FKDS

  @\SLULJNRHJ FKDS

  @NBD@BFK@

  Skdl

  Skdl+@bx

  Eypnss

  +

  +

  +

  +

  VEU

  VU

  V]O K\S

  A/] U

  A/] J

  A/] K\S

  CNSNVLJLFSKU

  VLUBNJ B/KBdtlrhnfl

  NO362>5G] KDJR

  K]SBFNJ 5

  K]SBFNJ >

  FKNQBNJ>

  CBIBSNJ BD SF93XAF\=3 JF12=

  UQV]CBH

  5

  CV]>K\S83HV

  CV]>BD83HV

  CV]>BDV

  CV]>BDH

  L]@6=65NSF33>=

  :0 CV]K\SCNSN

  WKDL5-4VE NVVBID

  CN[VEU

  CN[VU

  CN[F

  NDN[HU

  CN[HJ

  U>5L6 KDJR

  H@/N@S\DLU

  NDNJKI BD

  N\SK VLS\]

  JCL9>5L6

  \JCL NXU>2>5G]

  AC@B K\S

  AC@B BD8

  AC@B BD

  BD]\S VLJLFS & XKJ\@L

  U5N>1H]

  JF12=BDHV

  CV]>K\SHV

  CV]BD/K\SFJO04

  CV]>BDVE

  CV]>BDFVY

  N\CBK ]JC

  CV]BDCNSN04

  NCV]5>319OVYW6ECBIBSNJ N\CBK CLFKCLU

  HJNVA>8@EBS

  WKDL[U

  WKDL[J

  CN[VEJ

  CN[VY

  CN[VJ

  NDN[HJ

  CN[HU

  OLR[@NSUBQ

  BD]\SVLJLFSKU

  NCX 9856AC@B SUNDFLBXLU

  CL@K[C\JNSBKD &JKFO

  CLSLFS

  NO

  CNFHV

  CNF5

  CNSNVE

  CNSNFVY

  5>.19(AC@B EC)

  BF66(AC@B EC)

  BF52(AC@B EC)

  BF3>(AC@B EC)

  BF>2(AC@B EC)

  BF1=>

  (AC@B EC)

  BF6=

  (AC@B EC)

  BF>3(AC@B EC)

  BF>9(AC@B EC)

  i.8

  63

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  35/196

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  F

  HU

  @BF

  BD8

  BD3

  BD6

  BD

  VJ

  HJ

  LSALUDLS

  NUF

  18=V]CBH

  CNSNCBU>

  VJUFO

  UQHV

  UQ@FJO

  UQB5V5UQB5V>

  CNF

  CNF

  >5@Az

  EB[N@]

  Eypnss

  Skdl+@bx

  Skdl

  +

  +

  VY @\SL

  VY

  VEJ

  IDC

  S\DLU

  \VE

  NCX6==5AC@B

  VYBSFLU

  NO3353LSC@18=CNF

  N\CBK]UKFLVVKU

  @kcujntkr

  Clfb`ntbkd

  HBJSLU

  VEFO

  HVCBU>83HVCBU>

  UQ83HV

  UQB5V6

  UQB5V=

  CNF

  CNF

  VCUN@83@EBS

  H\DFSBKDCNSN

  S\DLU FKDSB]KC]KYLU FKDS

  @\SLULJNRHJ FKDS

  @NBD@BFK@

  Skdl

  Skdl+@bx

  Eypnss

  +

  +

  +

  +

  VEU

  VU

  V]O K\S

  A/] U

  A/] J

  A/] K\S

  CNSNVLJLFSKU

  VLUBNJ B/KBdtlrhnfl

  NO362>5G] KDJR

  K]SBFNJ 5

  K]SBFNJ >

  FKNQBNJ>

  CBIBSNJ BD SF93XAF\=3 JF12=

  UQV]CBH

  5

  CV]>K\S83HV

  CV]>BD83HV

  CV]>BDV

  CV]>BDH

  L]@6=65NSF33>=

  :0 CV]K\SCNSN

  WKDL5-4VE NVVBID

  CN[VEU

  CN[VU

  CN[F

  NDN[HU

  CN[HJ

  U>5L6 KDJR

  H@/N@S\DLU

  NDNJKI BD

  N\SK VLS\]

  LQF\JCLNXU>9>5L6

  LQF\JCL NXU>2>5G]

  AC@B K\S

  AC@B BD8

  AC@B BD

  BD]\S VLJLFS & XKJ\@L

  U5N>1H]

  JF12=BDHV

  CV]>K\SHV

  CV]BD/K\SFJO04

  CV]>BDVE

  CV]>BDFVY

  N\CBK ]JC

  CV]BDCNSN04

  NCV]5>319OVYW6ECBIBSNJ N\CBK CLFKCLU

  HJNVA>8@EBS

  WKDL[U

  WKDL[J

  CN[VEJ

  CN[VY

  CN[VJ

  NDN[HJ

  CN[HU

  OLR[@NSUBQ

  BD]\SVLJLFSKU

  NCX 9856AC@B SUNDFLBXLU

  CL@K[C\JNSBKD &JKFO

  CLSLFS

  NO

  CNFHV

  CNF5

  CNSNVE

  CNSNFVY

  5>.19(AC@B EC)

  BF66(AC@B EC)

  BF52(AC@B EC)

  BF3>(AC@B EC)

  BF>2(AC@B EC)

  BF1=>

  (AC@B EC)

  BF6=

  (AC@B EC)

  BF>3(AC@B EC)

  BF>9(AC@B EC)

  i.9

  6

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  36/196

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  F

  HU

  @BF

  BD8

  BD3

  BD6

  BD

  VJ

  HJ

  LSALUDLS

  NUF

  18=V]CBH

  CNSNCBU>

  VJUFO

  UQHV

  UQ@FJO

  UQB5V5UQB5V>

  CNF

  CNF

  >5@Az

  EB[N@]

  Eypnss

  Skdl+@bx

  Skdl

  +

  +

  VY @\SL

  VY

  VEJ

  IDC

  S\DLU

  \VE

  NCX6==5AC@B

  VYBSFLU

  NO3353LSC@18=CNF

  N\CBK]UKFLVVKU

  @kcujntkr

  Clfb`ntbkd

  HBJSLU

  VEFO

  HVCBU>83HVCBU>

  UQ83HV

  UQB5V6

  UQB5V=

  CNF

  CNF

  VCUN@83@EBS

  H\DFSBKDCNSN

  S\DLU FKDSB]KC]KYLU FKDS

  @\SLULJNRHJ FKDS

  @NBD@BFK@

  Skdl

  Skdl+@bx

  Eypnss

  +

  +

  +

  +

  VEU

  VU

  V]O K\S

  A/] U

  A/] J

  A/] K\S

  CNSNVLJLFSKU

  VLUBNJ B/KBdtlrhnfl

  NO362>5G] KDJR

  K]SBFNJ 5

  K]SBFNJ >

  FKNQBNJ>

  CBIBSNJ BD SF93XAF\=3 JF12=

  UQV]CBH

  5

  CV]>K\S83HV

  CV]>BD83HV

  CV]>BDV

  CV]>BDH

  L]@6=65NSF33>=

  :0 CV]K\SCNSN

  WKDL5-4VE NVVBID

  CN[VEU

  CN[VU

  CN[F

  NDN[HU

  CN[HJ

  U>5L6 KDJR

  H@/N@S\DLU

  NDNJKI BD

  N\SK VLS\]

  JCL9>5L6

  \JCL NXU>2>5G]

  AC@B K\S

  AC@B BD8

  AC@B BD

  BD]\S VLJLFS & XKJ\@L

  U5N>1H]

  JF12=BDHV

  CV]>K\SHV

  CV]BD/K\SFJO04

  CV]>BDVE

  CV]>BDFVY

  N\CBK ]JC

  CV]BDCNSN04

  NCV]5>319OVYW6ECBIBSNJ N\CBK CLFKCLU

  HJNVA>8@EBS

  WKDL[U

  WKDL[J

  CN[VEJ

  CN[VY

  CN[VJ

  NDN[HJ

  CN[HU

  OLR[@NSUBQ

  BD]\SVLJLFSKU

  NCX 9856AC@B SUNDFLBXLU

  CL@K[C\JNSBKD &JKFO

  CLSLFS

  NO

  CNFHV

  CNF5

  CNSNVE

  CNSNFVY

  5>.19(AC@B EC)

  BF66(AC@B EC)

  BF52(AC@B EC)

  BF3>(AC@B EC)

  BF>2(AC@B EC)

  BF1=>

  (AC@B EC)

  BF6=

  (AC@B EC)

  BF>3(AC@B EC)

  BF>9(AC@B EC)

  i.1

  68

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  37/196

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  F

  HU

  @BF

  BD8

  BD3

  BD6

  BD

  VJ

  HJ

  LSALUDLS

  NUF

  18=V]CBH

  CNSNCBU>

  VJUFO

  UQHV

  UQ@FJO

  UQB5V5UQB5V>

  CNF

  CNF

  >5@Az

  EB[N@]

  Eypnss

  Skdl+@bx

  Skdl

  +

  +

  VY @\SL

  VY

  VEJ

  IDC

  S\DLU

  \VE

  NCX6==5AC@B

  VYBSFLU

  NO3353LSC@18=CNF

  N\CBK]UKFLVVKU

  @kcujntkr

  Clfb`ntbkd

  HBJSLU

  VEFO

  HVCBU>83HVCBU>

  UQ83HV

  UQB5V6

  UQB5V=

  CNF

  CNF

  VCUN@83@EBS

  H\DFSBKDCNSN

  S\DLU FKDSB]KC]KYLU FKDS

  @\SLULJNRHJ FKDS

  @NBD@BFK@

  Skdl

  Skdl+@bx

  Eypnss

  +

  +

  +

  +

  VEU

  VU

  V]O K\S

  A/] U

  A/] J

  A/] K\S

  CNSNVLJLFSKU

  VLUBNJ B/KBdtlrhnfl

  NO362>5G] KDJR

  K]SBFNJ 5

  K]SBFNJ >

  FKNQBNJ>

  CBIBSNJ BD SF93XAF\=3 JF12=

  UQV]CBH

  5

  CV]>K\S83HV

  CV]>BD83HV

  CV]>BDV

  CV]>BDH

  L]@6=65NSF33>=

  :0 CV]K\SCNSN

  WKDL5-4VE NVVBID

  CN[VEU

  CN[VU

  CN[F

  NDN[HU

  CN[HJ

  U>5L6 KDJR

  H@/N@S\DLU

  NDNJKI BD

  N\SK VLS\]

  LQF\JCLNXU>9>5L6

  LQF\JCL NXU>2>5G]

  AC@B K\S

  AC@B BD8

  AC@B BD

  BD]\S VLJLFS & XKJ\@L

  U5N>1H]

  JF12=BDHV

  CV]>K\SHV

  CV]BD/K\SFJO04

  CV]>BDVE

  CV]>BDFVY

  N\CBK ]JC

  CV]BDCNSN04

  NCV]5>319OVYW6ECBIBSNJ N\CBK CLFKCLU

  HJNVA>8@EBS

  WKDL[U

  WKDL[J

  CN[VEJ

  CN[VY

  CN[VJ

  NDN[HJ

  CN[HU

  OLR[@NSUBQ

  BD]\SVLJLFSKU

  NCX 9856AC@B SUNDFLBXLU

  CL@K[C\JNSBKD &JKFO

  CLSLFS

  NO

  CNFHV

  CNF5

  CNSNVE

  CNSNFVY

  5>.19(AC@B EC)

  BF66(AC@B EC)

  BF52(AC@B EC)

  BF3>(AC@B EC)

  BF>2(AC@B EC)

  BF1=>

  (AC@B EC)

  BF6=

  (AC@B EC)

  BF>3(AC@B EC)

  BF>9(AC@B EC)

  i.2

  69

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  38/196

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  F

  HU

  @BF

  BD8

  BD3

  BD6

  BD

  VJ

  HJ

  LSALUDLS

  NUF

  18=V]CBH

  CNSNCBU>

  VJUFO

  UQHV

  UQ@FJO

  UQB5V5UQB5V>

  CNF

  CNF

  >5@Az

  EB[N@]

  Eypnss

  Skdl+@bx

  Skdl

  +

  +

  VY @\SL

  VY

  VEJ

  IDC

  S\DLU

  \VE

  NCX6==5AC@B

  VYBSFLU

  NO3353LSC@18=CNF

  N\CBK]UKFLVVKU

  @kcujntkr

  Clfb`ntbkd

  HBJSLU

  VEFO

  HVCBU>83HVCBU>

  UQ83HV

  UQB5V6

  UQB5V=

  CNF

  CNF

  VCUN@83@EBS

  H\DFSBKDCNSN

  S\DLU FKDSB]KC]KYLU FKDS

  @\SLULJNRHJ FKDS

  @NBD@BFK@

  Skdl

  Skdl+@bx

  Eypnss

  +

  +

  +

  +

  VEU

  VU

  V]O K\S

  A/] U

  A/] J

  A/] K\S

  CNSNVLJLFSKU

  VLUBNJ B/KBdtlrhnfl

  NO362>5G] KDJR

  K]SBFNJ 5

  K]SBFNJ >

  FKNQBNJ>

  CBIBSNJ BD SF93XAF\=3 JF12=

  UQV]CBH

  5

  CV]>K\S83HV

  CV]>BD83HV

  CV]>BDV

  CV]>BDH

  L]@6=65NSF33>=

  :0 CV]K\SCNSN

  WKDL5-4VE NVVBID

  CN[VEU

  CN[VU

  CN[F

  NDN[HU

  CN[HJ

  U>5L6 KDJR

  H@/N@S\DLU

  NDNJKI BD

  N\SK VLS\]

  JCL9>5L6

  \JCL NXU>2>5G]

  AC@B K\S

  AC@B BD8

  AC@B BD

  BD]\S VLJLFS & XKJ\@L

  U5N>1H]

  JF12=BDHV

  CV]>K\SHV

  CV]BD/K\SFJO04

  CV]>BDVE

  CV]>BDFVY

  N\CBK ]JC

  CV]BDCNSN04

  NCV]5>319OVYW6ECBIBSNJ N\CBK CLFKCLU

  HJNVA>8@EBS

  WKDL[U

  WKDL[J

  CN[VEJ

  CN[VY

  CN[VJ

  NDN[HJ

  CN[HU

  OLR[@NSUBQ

  BD]\SVLJLFSKU

  NCX 9856AC@B SUNDFLBXLU

  CL@K[C\JNSBKD &JKFO

  CLSLFS

  NO

  CNFHV

  CNF5

  CNSNVE

  CNSNFVY

  5>.19(AC@B EC)

  BF66(AC@B EC)

  BF52(AC@B EC)

  BF3>(AC@B EC)

  BF>2(AC@B EC)

  BF1=>

  (AC@B EC)

  BF6=

  (AC@B EC)

  BF>3(AC@B EC)

  BF>9(AC@B EC)

  i.>=

  61

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  39/196

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  F

  HU

  @BF

  BD8

  BD3

  BD6

  BD

  VJ

  HJ

  LSALUDLS

  NUF

  18=V]CBH

  CNSNCBU>

  VJUFO

  UQHV

  UQ@FJO

  UQB5V5UQB5V>

  CNF

  CNF

  >5@Az

  EB[N@]

  Eypnss

  Skdl+@bx

  Skdl

  +

  +

  VY @\SL

  VY

  VEJ

  IDC

  S\DLU

  \VE

  NCX6==5AC@B

  VYBSFLU

  NO3353LSC@18=CNF

  N\CBK]UKFLVVKU

  @kcujntkr

  Clfb`ntbkd

  HBJSLU

  VEFO

  HVCBU>83HVCBU>

  UQ83HV

  UQB5V6

  UQB5V=

  CNF

  CNF

  VCUN@83@EBS

  H\DFSBKDCNSN

  S\DLU FKDSB]KC]KYLU FKDS

  @\SLULJNRHJ FKDS

  @NBD@BFK@

  Skdl

  Skdl+@bx

  Eypnss

  +

  +

  +

  +

  VEU

  VU

  V]O K\S

  A/] U

  A/] J

  A/] K\S

  CNSNVLJLFSKU

  VLUBNJ B/KBdtlrhnfl

  NO362>5G] KDJR

  K]SBFNJ 5

  K]SBFNJ >

  FKNQBNJ>

  CBIBSNJ BD SF93XAF\=3 JF12=

  UQV]CBH

  5

  CV]>K\S83HV

  CV]>BD83HV

  CV]>BDV

  CV]>BDH

  L]@6=65NSF33>=

  :0 CV]K\SCNSN

  WKDL5-4VE NVVBID

  CN[VEU

  CN[VU

  CN[F

  NDN[HU

  CN[HJ

  U>5L6 KDJR

  H@/N@S\DLU

  NDNJKI BD

  N\SK VLS\]

  LQF\JCLNXU>9>5L6

  LQF\JCL NXU>2>5G]

  AC@B K\S

  AC@B BD8

  AC@B BD

  BD]\S VLJLFS & XKJ\@L

  U5N>1H]

  JF12=BDHV

  CV]>K\SHV

  CV]BD/K\SFJO04

  CV]>BDVE

  CV]>BDFVY

  N\CBK ]JC

  CV]BDCNSN04

  NCV]5>319OVYW6ECBIBSNJ N\CBK CLFKCLU

  HJNVA>8@EBS

  WKDL[U

  WKDL[J

  CN[VEJ

  CN[VY

  CN[VJ

  NDN[HJ

  CN[HU

  OLR[@NSUBQ

  BD]\SVLJLFSKU

  NCX 9856AC@B SUNDFLBXLU

  CL@K[C\JNSBKD &JKFO

  CLSLFS

  NO

  CNFHV

  CNF5

  CNSNVE

  CNSNFVY

  5>.19(AC@B EC)

  BF66(AC@B EC)

  BF52(AC@B EC)

  BF3>(AC@B EC)

  BF>2(AC@B EC)

  BF1=>

  (AC@B EC)

  BF6=

  (AC@B EC)

  BF>3(AC@B EC)

  BF>9(AC@B EC)

  i.>>

  62

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  40/196

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  F

  HU

  @BF

  BD8

  BD3

  BD6

  BD

  VJ

  HJ

  LSALUDLS

  NUF

  18=V]CBH

  CNSNCBU>

  VJUFO

  UQHV

  UQ@FJO

  UQB5V5UQB5V>

  CNF

  CNF

  >5@Az

  EB[N@]

  Eypnss

  Skdl+@bx

  Skdl

  +

  +

  VY @\SL

  VY

  VEJ

  IDC

  S\DLU

  \VE

  NCX6==5AC@B

  VYBSFLU

  NO3353LSC@18=CNF

  N\CBK]UKFLVVKU

  @kcujntkr

  Clfb`ntbkd

  HBJSLU

  VEFO

  HVCBU>83HVCBU>

  UQ83HV

  UQB5V6

  UQB5V=

  CNF

  CNF

  VCUN@83@EBS

  H\DFSBKDCNSN

  S\DLU FKDSB]KC]KYLU FKDS

  @\SLULJNRHJ FKDS

  @NBD@BFK@

  Skdl

  Skdl+@bx

  Eypnss

  +

  +

  +

  +

  VEU

  VU

  V]O K\S

  A/] U

  A/] J

  A/] K\S

  CNSNVLJLFSKU

  VLUBNJ B/KBdtlrhnfl

  NO362>5G] KDJR

  K]SBFNJ 5

  K]SBFNJ >

  FKNQBNJ>

  CBIBSNJ BD SF93XAF\=3 JF12=

  UQV]CBH

  5

  CV]>K\S83HV

  CV]>BD83HV

  CV]>BDV

  CV]>BDH

  L]@6=65NSF33>=

  :0 CV]K\SCNSN

  WKDL5-4VE NVVBID

  CN[VEU

  CN[VU

  CN[F

  NDN[HU

  CN[HJ

  U>5L6 KDJR

  H@/N@S\DLU

  NDNJKI BD

  N\SK VLS\]

  JCL9>5L6

  \JCL NXU>2>5G]

  AC@B K\S

  AC@B BD8

  AC@B BD

  BD]\S VLJLFS & XKJ\@L

  U5N>1H]

  JF12=BDHV

  CV]>K\SHV

  CV]BD/K\SFJO04

  CV]>BDVE

  CV]>BDFVY

  N\CBK ]JC

  CV]BDCNSN04

  NCV]5>319OVYW6ECBIBSNJ N\CBK CLFKCLU

  HJNVA>8@EBS

  WKDL[U

  WKDL[J

  CN[VEJ

  CN[VY

  CN[VJ

  NDN[HJ

  CN[HU

  OLR[@NSUBQ

  BD]\SVLJLFSKU

  NCX 9856AC@B SUNDFLBXLU

  CL@K[C\JNSBKD &JKFO

  CLSLFS

  NO

  CNFHV

  CNF5

  CNSNVE

  CNSNFVY

  5>.19(AC@B EC)

  BF66(AC@B EC)

  BF52(AC@B EC)

  BF3>(AC@B EC)

  BF>2(AC@B EC)

  BF1=>

  (AC@B EC)

  BF6=

  (AC@B EC)

  BF>3(AC@B EC)

  BF>9(AC@B EC)

  i.>5

  3=

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  41/196

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  F

  HU

  @BF

  BD8

  BD3

  BD6

  BD

  VJ

  HJ

  LSALUDLS

  NUF

  18=V]CBH

  CNSNCBU>

  VJUFO

  UQHV

  UQ@FJO

  UQB5V5UQB5V>

  CNF

  CNF

  >5@Az

  EB[N@]

  Eypnss

  Skdl+@bx

  Skdl

  +

  +

  VY @\SL

  VY

  VEJ

  IDC

  S\DLU

  \VE

  NCX6==5AC@B

  VYBSFLU

  NO3353LSC@18=CNF

  N\CBK]UKFLVVKU

  @kcujntkr

  Clfb`ntbkd

  HBJSLU

  VEFO

  HVCBU>83HVCBU>

  UQ83HV

  UQB5V6

  UQB5V=

  CNF

  CNF

  VCUN@83@EBS

  H\DFSBKDCNSN

  S\DLU FKDSB]KC]KYLU FKDS

  @\SLULJNRHJ FKDS

  @NBD@BFK@

  Skdl

  Skdl+@bx

  Eypnss

  +

  +

  +

  +

  VEU

  VU

  V]O K\S

  A/] U

  A/] J

  A/] K\S

  CNSNVLJLFSKU

  VLUBNJ B/KBdtlrhnfl

  NO362>5G] KDJR

  K]SBFNJ 5

  K]SBFNJ >

  FKNQBNJ>

  CBIBSNJ BD SF93XAF\=3 JF12=

  UQV]CBH

  5

  CV]>K\S83HV

  CV]>BD83HV

  CV]>BDV

  CV]>BDH

  L]@6=65NSF33>=

  :0 CV]K\SCNSN

  WKDL5-4VE NVVBID

  CN[VEU

  CN[VU

  CN[F

  NDN[HU

  CN[HJ

  U>5L6 KDJR

  H@/N@S\DLU

  NDNJKI BD

  N\SK VLS\]

  LQF\JCLNXU>9>5L6

  LQF\JCL NXU>2>5G]

  AC@B K\S

  AC@B BD8

  AC@B BD

  BD]\S VLJLFS & XKJ\@L

  U5N>1H]

  JF12=BDHV

  CV]>K\SHV

  CV]BD/K\SFJO04

  CV]>BDVE

  CV]>BDFVY

  N\CBK ]JC

  CV]BDCNSN04

  NCV]5>319OVYW6ECBIBSNJ N\CBK CLFKCLU

  HJNVA>8@EBS

  WKDL[U

  WKDL[J

  CN[VEJ

  CN[VY

  CN[VJ

  NDN[HJ

  CN[HU

  OLR[@NSUBQ

  BD]\SVLJLFSKU

  NCX 9856AC@B SUNDFLBXLU

  CL@K[C\JNSBKD &JKFO

  CLSLFS

  NO

  CNFHV

  CNF5

  CNSNVE

  CNSNFVY

  5>.19(AC@B EC)

  BF66(AC@B EC)

  BF52(AC@B EC)

  BF3>(AC@B EC)

  BF>2(AC@B EC)

  BF1=>

  (AC@B EC)

  BF6=

  (AC@B EC)

  BF>3(AC@B EC)

  BF>9(AC@B EC)

  i.>6

  3>

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  42/196

  6

  3 >

  5

  XFF

  DG@91=W]A

  L.[]KYLU

  >.5X

  >.1X

  CX[]KYLU5

  6.6X

  CX

  >.1X>

  FLF[]KYLU

  \VEXE\VCUX

  CN[]KYLU

  CX[]KYLU

  FLF[]KYLU

  L[]KYLU

  DG@5611H

  DG@91=.1X

  LSALUDLS 6.6X

  N.XBCLK +=8

  BF>=9

  V@]V EC

  ULI FDS EC

  AC@B EC

  BF>==1

  BF>=6

  BF>=3

  BF> SU5>

  SU5

  SU>5

  BF3

  BF9 Y/K NXU>9>5

  Y/K NXU>9>5

  Y/K NXU>9>5

  BF8

  BF>==13V 7 LQSLDVBKD \DBS OBS 7 > Vlt

  Fkddlftbkd kh ]FE AC@B GBI

  -]rlpnrntbkd-

  1\->>==13V 7 LQSLDVBKD \DBS OBS 7 > Vlt

  Bdsujntbkd sallt (Ck dkt suppjy bt) 7 > sallt

  Irkudc jlnc (Ck dkt suppjy bt) 7 > pf

  -]rkflcurls-

  (>) Ul`kvl tal sfrlws.

  (5) Cbsfkddlft tal fkddlftkr eknrc.

  (6) Cltnfa ]FE AC@B hrk` tal fanssbs, ndc turd bt kvlr.

  ]jlnsl put nd bdsujntbkd sallt tant bs jnrilr tand ]FE AC@B udclr ]FE.

  e Fkddlft tal irkudc pkbdt kh ]FE tk tal fanssbs wbta n irkudc jlnc kr tal jbol.

  ]FE AC@B

  Eknrc tk eknrc

  Eknrc tk eknrc

  Eknrc tk eknrc

  ]FE AC@B

  Bdsujntbkd sallt

  Irkudc jlnc

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  44/196

  33

  (3) Fkddlft tal sbx lxtldsbkd gbi fnejls.

  Fkddlftbkd tnejl kh Eknrc tk Eknrc

  Dk. ]bd Ulh. Dk. ]FE Ulh. Dk. ]FE

  q >6 pbd F]6 VBCL FDS FD6 AC@B

  w >2 pbd F]< VBCL FDS FD< AC@B

  l 66 pbd F]>> HUKDS FDS FD5 AC@B

  r >6 pbd F]>= HUKDS FDS FD8 AC@B

  t >6 pbd F]2 HUKDS FDS FD9 AC@B

  y >2 pbd F]1 HUKDS FDS FD3 AC@B

  ]FE AC@B

  >

  6 3 < 8

  5

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  45/196

  3 U8=EE-9=SB] E VKHSYNUL7 CV] UK@

  AC@B BF55 L]@6=65N-SF33 E VKHSYNUL7 N\CBK ]JCAC@B BF>> @Q55I E VKHSYNUL7 KVC UK@ (L6 `kclj)

  AC@B BF>> @Q55I E VKHSYNUL7 KVC UK@ (L5,LN,L>F `kclj)

  AC@B BF>1 A59\>I1H5ESU E VKHSYNUL7 C@18= UK@

  Nhtlr rlpjnfbdi

  N7 @nso UK@ (Ybta skhtwnrl). Dk dllc hkr wrbtl-bd kh skhtwnrl tk tal `bfrkprkflsskr.

  E7 Hjnsa UK@ (Ybta skhtwnrl). \sunjjy, dk dllc hkr wrbtl-bd kh skhtwnrl. Eut, wald tal skhtwnrl wns upcntlc, yku sakujc

  wrbtl tal dlw skhtwnrl kd tal `bfrkprkflsskr kr nsa UK@. ]jlnsl falfo tal skhtwnrl vlrsbkd.

  F7 L`pty Hjnsa UK@ (Ybtakut skhtwnrl). Rku sakujc wrbtl tal skhtwnrl kd tal `bfrkprkflsskr kr nsa UK@.

  Ulhlr tk "\pcntl prkflcurl" kr "wrbtbdi prkflcurl", wald yku wrbtl tal skhtwnrl.

  ]UKFLC\ULHKU \]IUNCBDI SAL XLUVBKD KH SAL HBU@YNUL

  DKSL7 Yald tal hkjjkwbdi nrl rlpjnflc, njwnys rlwrbtl wbta upcntlc r`wnrl usbdi CHY. (Ulhlr tk pnrts jbst kh "]FE

  AC@B NVV'R" (>11 pnil)

  ]FE AC@B NVVR

  BF>> (@Q55I/@Q55I)

  BF>1 (A59\>I1H5ESU)

  BF55 (L]@6=65N-SF33) c BF3> (U82CHCH])

  \9 (LD52JX>8=EE-9=SB]) c

  >. Akw tk upcntl ey CHY_NXU->2>5 `kcljP

  >.>. ]rlpnrntbkds elhkrl stnrtbdi tal kplrntbkd

  (>) ]lrskdnj Fk`putlr (Bdstnjjlc "CHY[==32[NXU>2>5[5>>5[(Ulv.Q.Q.Q).lxl".

  (5) UV-565 fnejl (2] (@njl ), Vtrnbiat).

  (6) 1\-5>=>==V YUBSBDI OBS. h Ulpjnfl`ldt78=8==6==``) a

  >.5. Fkddlftbkd kh NX rlflbvlr

  (>) Fkdr` tal pkwlr kd/khh swbtfa kh tal NX rlflbvlr bs turdbdi khh.

  (5) Fkddlft tal upcntl tlr`bdnj kh NX rlflbvlr wbta tal "YUBSBDI OBS".

  (6) Fkddlft tal UV-565F fnejl hrk` ]F wbta tal "YUBSBDI OBS".

  s

  s

  s

  ]F

  YUBSBDI OBS

  UV-565F Fnejl

  3] HHF Fnejl

  Sabs sbcl bs fkdtnfts kh

  hjlxbejl fnrc fnejl.

  V9=2

  V9=1

  V9=9

  V9=8

  V9=5

  V9=8-9=2 7 Dk ]rlhlrldfl V9=5 7 6.6X

  http://-/?-http://-/?-
 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  46/196

  38

  _NXU-5>>5FB kcljP s

  >.>. ]rlpnrntbkds elhkrl stnrtbdi tal kplrntbkd

  (>) ]lrskdnj Fk`putlr (Bdstnjjlc "CHY[==32[NXU>2>5[5>>5[(Ulv.Q.Q.Q).lxl".

  (5) UV-565 fnejl (2] (@njl ), Vtrnbiat).

  >.5. Fkddlftbkd kh NX rlflbvlr

  (>) Fkdr` tal pkwlr kd/khh swbtfa kh tal NX rlflbvlr bs turdbdi khh.

  (5) Fkddlft tal UV-565F fnejl hrk` ]F wbta tal "UV565F Slr`bdnj kh NX rlflbvlr".

  _Njj `kclj fk``kddlssP

  >.6. Surd kd tal NX rlflbvlr

  Kplrntl tal hkjjkwbdi. Surd kd tal NX rlflbvlr.

  (>) Fkddlft tal pkwlr fnejl tk tal NF kutjlt wabjl sb`ujtndlkusjy pusabdi tal "DLS/\VE (NXU>2>5L6) kr

  VJLL] (lxflpt NXU>2>5L6)" euttkd ndc tal "BDSLUDLS UNCBK" euttkd kh tal hrkdt pndlj. c(5) Fkdr` tal pkwlr bdcbfntkr bs irlld ndc "YUBSSBDI" bs cbspjnylc bd tal hrkdt pndlj.

  >.3. Uud tal CHYUud tal "CHY[==32[NXU>2>5[5>>5[(Ulv.Q.Q.Q).lxl" kd clsotkp kh ]F.

  >.) Vljlft tal slrbnj pkrt du`elr kh UV-565F bd ]F.

  (5) Fjbfo tal "Falfo Fk``." euttkd.

  ]F

  UV-565F Fnejl

  >

  5

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  47/196

  39

  (6) Yald fkddlftbkd bs ikkc, tald yku fnd sll tal "Fk``udbfntbkd falfo KO." `lssnil.

  (3) Bh fkddlftbkd bs dkt ikkc, tald yku fnd sll tal "Fk``udbfntbkd falfo DI" `lssnil.

  ]jlnsl fkdr` tal hkjjkwbdi

  (n) Falfo tal fkddlftbkd kh tal NX rlflbvlr ndc ]F. (rlhlr tk ">.5. Fkddlftbkd kh tal NX rlflbvlr" )

  (e) Falfo tal kplrntbkd `kcl kh tal NX rlflbvlr. (rlhlr tk ">.6.Surd kd tal NX rlflbvlr")

  (f) Falfo tal sljlftbkd kh tal UV-565F pkrt du`elr kh ]F.

  >.8. Ckwdjknc tal r`wnrl

  (>) Fjbfo tal "Jknc" euttkd.

  (5) Ckwdjknc tal r wnrl hrk` tal splfblc ckwdjknc skurfl tk ]F.

  QQQ-QQQQ

  QQQ-QQQQ[YYYQQQQRRRR-WWWW.ebd

  QQQ-QQQQ[YYYQQQQRRRR-WWWW.ebd

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  48/196

  31

  >.9. Fk`pjltl tal r`wnrl upcntbdi

  (>) Fjbfo tal "\pcntl" euttkd.

  (5) Yald wrbtbdi kh tal r`wnrl bs fk`pjltlc, tal pkwlr kh NX rlflbvlr turds kd nutk`ntbfnjjy ndc yku fnd sll tal

  "\pcntl fk`pjltlc" lssnil.

  (6) Bh yku fndt fk`pjltl tal r`wnrl upcntl, pjlnsl rltry tal r`wnrl upcntl hrk` ">.6. Surd kd tal NX rlflbvlr".

  >.1. Dktbfl7

  ]jlnsl ollp tal hkjjkwbdi dktbfl hkr r`wnrl upcntl.

  (n) Ollp tal ]F ldvbrkd`ldt

  (e) Nvkbc tal fk``udbfntbkd fnejl hrk` tal ljlftrbfnj dkbsl skurfl.

  (l.i. tljlpakdl fnejl, NF jbdl, n ukrlsfldt jbiat)

  (f) Ckdt rl`kvl fnejl curbdi upcntl.

  (c) Ckdt turd khh tal pkwlr curbdi upcntl.

  (l) Ckdt rud ktalr ]F nppjbfntbkd curbdi upcntl.

  (h) Vtkp tal rlsbcldt prkirn` kd ]F (Xbrus falfolr ndc Vystl` falfo utbjbty, ltf)

  (i) Vtkp tal sfrlld snvlr kd ]F.

  (a) Vtkp tal pkwlr snvl nebjbty kd ]F.

  (b) Bd fnsl kh jnptkp ]F, \sl tal NF ncnptkr.

  Fkdr`bdi tal r`wnrls du`elr nhtlr upirnclc

  Nhtlr upcntbdi tal r`wnrl, falfo tal vlrsbkd. Ulhlr tk ">. fk`/CV] Xlrsbkd cbspjny `kcl" (5= pnil ).

  QQQQQQQ QQQQQQQQ

  http://-/?-http://-/?-
 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  49/196

  32

  5. Akw tk upcntl ey C]@V

  Rku fnd upcntl tal r`wnrl ey ckwdjkncbdi tal jntlst vlrsbkd hrk` tal Bdtlrdlt.

  5.>. Fkddlftbdi tk tal Dltwkro

  (>) Vystl` rlqubrl`ldts

  Bdtlrdlt Fkddlftbkd ey Erkncendc Fbrfubt

  @kcl`

  Ukutlr

  Ltalrdlt fnejl (FNS-< kr irlntlr rlfk``ldclc)

  (5) Vlttbdi

  5.5. Falfobdi ndc upcntbdi tal r`wnrl

  Falfo bh tal jntlst r`wnrl lxbsts. Rku fnd njsk falfo npprkxb`ntljy tb`l rlqubrlc tk fk`pjltl nd upcntl.

  (>) ]rlss tal @LD\ euttkd kd tal rl`ktl fkdtrkj tk cbspjny tal I\B `ldu.

  (5) \sl tal furskr euttkds tk sljlft "Vystl` Vltup" "Kptbkd Vltup" "Hbr`wnrl \pcntl" "Falfo Hkr \pcntl". c(6) ]rlss tal LDSLU euttkd.

  Sal jntlst vlrsbkd kh tal r`wnrl kd tal wlesbtl bs cbspjnylc.

  Bh tal r`wnrl kd tal wlesbtl bs jntlst, prkfllc tk (3).

  Bh tal jntlst r`wnrl ans elld njrlncy bdstnjjlc, prlss tal @LD\ euttkd tk fjksl tal `ldu.

  (3) \sl tal furskr euttkds tk sljlft "\pcntl", tald prlss tal LDSLU euttkd.

  Curbdi upcntl, tal pkwlr bdcbfntkr jbiats bd rlc ndc tal I\B sfrlld cbsnpplnrs. Ndc nd npprkxb`ntljy rl`nbdbdi

  tb`l bs bdcbfntlc kd tal cbspjny.

  Yald upcntbdi bs fk`pjltl tal pkwlr bdcbfntkr jbiats bd irlld ndc dkr`nj stntus bs rlsu`lc.

  --- Fnutbkds kd Hbr`wnrl \pcntl ---

  Bd krclr tk upcntl tal r`wnrl, yku `ust anvl tal fkrrlft systl` rlqubrl`ldts ndc slttbdis hkr n erkncendc Bdtlrdlt

  fkddlftbkd. Ck dkt turd khh tal pkwlr udtbj upcntbdi bs fk`pjltlc.

  Lvld wbta n erkncendc fkddlftbkd tk tal Bdtlrdlt, npprkxb`ntljy > akur bs rlqubrlc hkr tal upcntbdi prkflcurl tk el

  fk`pjltlc.

  Kdfl upcntbdi stnrts, dkr`nj kplrntbkds kd tal NXU->2>5/5>>5FB fnddkt el plrhkr`lc udtbj upcntbdi bs fk`pjltlc.

  Njsk, slttbdi btl`s kh tal I\B `ldu kh NXU->2>5/5>>5FB kr slttbdi btl`s kh tal b`nil ncgust`ldt `ny el bdbtbnjbzlc.

  Dktl ckwd tal slttbdis elhkrl upcntbdi, ndc slt tal` ninbd nhtlr upcntbdi.

  @kcl`

  Bdtlrdlt

  Fk`putlr

  JND pkrt/

  Ltalrdlt

  fkddlftkr

  LSALUDLS

  fkddlftkr

  Ukutlr

  Sk YND pkrt

  Sk JND pkrt

  Sk JND pkrt

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  50/196

  Jki-bd tk C]@V hnbjlc. J k i b d h n b j l c = >

  Ulslt ndc upcntl ninbd.

  Fnrry kut tal upcntl bd nd ldvbrkd`ldt

  tant ans jbttjl dltwkro jknc.

  =5Jbdl, ltf., bs eusy wald jkiibdi bdtk

  C]@V. V l r v l r b s e u s y = 5

  Fnrry kut tal upcntl bd nd ldvbrkd`ldt

  tant ans jbttjl dltwkro jknc.

  =6 Fkddlft bkd tk C]@V hnbjlc. F k d d l f t b k d H n b j = 6

  Falfo tal dltwkro fkddlftbkd.

  Fnrry kut tal upcntl bd nd ldvbrkd`ldt

  tant ans jbttjl dltwkro jknc.

  =3Hbr`wnrl jl cntn wns rlqulstlc eut

  lrrkr `lssnil wns rlflbvlc. F k d d l f t b k d H n b j = 3

  Falfo tal dltwkro fkddlftbkd.

  Fnrry kut tal upcntl bd nd ldvbrkd`ldt

  tant ans jbttjl dltwkro jknc.

  = =Surd khh ndc kd tal pkwlr. \pcntbdi

  stnrts nutk`ntbfnjjy.

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  51/196

  Lrrkr

  FkclCltnbjs kh Lrrkr fkcl Cbspjny Fkpbdi strntlibls

  >>

  @nbd F]\ hnbjlc tk rlflbvl r`wnrl

  hkr rlwrbtbdi sldt hrk` C@18= (wald

  nd lrrkr kffurrlc).\ p c n t b d i h n b j > >

  Surd khh ndc kd tal pkwlr.

  \pcntbdi stnrts nutk`ntbfnjjy.

  >5

  Salrl wns bdvnjbc cntn bd tal r`wnrl

  hkr rlwrbtbdi sldt hrk` C@18= tk

  @nbd F]\ (wald n Falfo Vu` lrrkrkffurrlc).

  \ p c n t b d i h n b j > 5Surd khh ndc kd tal pkwlr.

  \pcntbdi stnrts nutk`ntbfnjjy.

  >6Sal cljltbkd kh ejkfo cntn hnbjlc

  elhkrl @nbd F]\ wns rlwrbttld. L r n s l h n b j > 6

  Surd khh ndc kd tal pkwlr.

  \pcntbdi stnrts nutk`ntbfnjjy.

  >3Sal rlwrbtbdi kh ejkfo cntn hnbjlc

  wald @nbd F]\ wns rlwrbttld. \ p c n t b d i h n b j > 3

  Surd khh ndc kd tal pkwlr.

  \pcntbdi stnrts nutk`ntbfnjjy.

  >

  Hnbjurl tk nfqubrl (Ekkt Jknclr @kcl)

  B] nccrlss elhkrl rlwrbtbdi C@18=

  (wald tb`lc kut).F k d d l f t b k d H n b j 5 >

  Falfo tal dltwkro fkddlftbkd.

  Fnrry kut tal upcntl bd nd ldvbrkd`ldt

  tant ans jbttjl dltwkro jknc.

  55 Jki-bd tk C]@V hnbjlc. J k i b d h n b j l c 5 5

  Ulslt ndc upcntl ninbd.

  Fnrry kut tal upcntl bd nd ldvbrkd`ldt

  tant ans jbttjl dltwkro jknc.

  56

  Jbdl, ltf., bs eusy wald jkiibdi bdtk

  C]@V. V l r v l r b s e u s y 5 6

  Fnrry kut tal upcntl bd nd ldvbrkd`ldt

  tant ans jbttjl dltwkro jknc.

  53 Fkddlft bkd tk C]@V hnb jlc. F k d d l f t b k d H n b j 5 3

  Falfo tal dltwkro fkddlftbkd.

  Fnrry kut tal upcntl bd nd ldvbrkd`ldt

  tant ans jbttjl dltwkro jknc.

  5< @kcl fandil hnbjurl kh C@18=. F k d d l f t b k d H n b j 5 < Ulslt ndc upcntl ninbd.

  58

  Cntn nfqubsbtbkd hnbjlc (tb`lc kut)

  wald r`wnrl kh @nbd F]\ wns

  ckwdjknclc. Ulflbvlc ]nfonil

  Xlrsbkd bs wrkdi.

  C k w d j k n c h n b j 5 8

  Falfo tal dltwkro fkddlftbkd.

  Fnrry kut tal upcntl bd nd ldvbrkd`ldt

  tant ans jbttjl dltwkro jknc.

  59 @kcl fandil hnbjurl kh C@18=. C k w d j k n c h n b j 5 9 Ulslt ndc upcntl ninbd.

  68Jki-bd tk C]@V hnbjlc wald @nbd

  F]\ wns rlwrbttld. J k i b d h n b j l c 6 8

  Fnrry kut tal upcntl bd nd ldvbrkd`ldt

  tant ans jbttjl dltwkro jknc.

  69

  Jbdl, ltf., bs eusy wald jkiibdi

  bdtk C]@V wald @nbd F]\ wns

  rlwrbttld.V l r v l r b s e u s y 6 9

  Fnrry kut tal upcntl bd nd ldvbrkd`ldt

  tant ans jbttjl dltwkro jknc.

  61

  Fkddlftbkd tk C]@V hnbjlc wald

  @nbd F]\ wns rlwrbttld. F k d d l f t b k d H n b j 6 1

  Falfo tal dltwkro fkddlftbkd.

  Fnrry kut tal upcntl bd nd ldvbrkd`ldttant ans jbttjl dltwkro jknc.

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  52/196

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  53/196

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  54/196

  Hbr`wnrl ckwdjknc lrrkr `lssnil.

  (Sb`lkut hnbjurl) C k w d j k n c h n b j E >

  Surd khh ndc kd tal pkwlr.

  \pcntbdi stnrts nutk`ntbfnjjy.

  Fnrry kut tal upcntl bd nd ldvbrkd`ldt

  tant ans jbttjl dltwkro jknc.

  E5

  Lrrkr `lssnil rlflbvlc wald C@18=

  rljntlc r`wnrl wns rlwrbttld. C k w d j k n c h n b j E 5

  Surd khh ndc kd tal pkwlr.

  \pcntbdi stnrts nutk`ntbfnjjy.

  Fnrry kut tal upcntl bd nd ldvbrkd`ldttant ans jbttjl dltwkro jknc.

  E6Hbr`wnrl wrbtbdi lrrkr `lssnil.

  (Sb`lkut hnbjurl ) \ p c n t b d i h n b j E 6

  Surd khh ndc kd tal pkwlr.

  \pcntbdi stnrts nutk`ntbfnjjy.

  Fnrry kut tal upcntl bd nd ldvbrkd`ldt

  tant ans jbttjl dltwkro jknc.

  E3@kcl fandil hnbjurl kh C@18=.

  (Ekkt Jknclr @kcl) \ p c n t b d i h n b j E 3 Ulslt ndc upcntl ninbd.

  E) Sl`plrnturl sakujc el nt nvkbc cbrlft ejkw hrk` nd nbr fkdcbtbkdlr kr nd ljlftrbf hnd ndc au`bcbty sakujc el`kclrntl, ndc pjnfl tal slt nt dkr`nj usnil ldvbrkd`ldt.

  >< F ~ 6= F () Ul`kvl tal tkp fkvlr ndc slt XU3=>, XU3=5, XU3=6, XU3=3, XU3=, HUKDS-Ufa7 S]3=5, FLDSLU fa7 S]3=6, V\UUK\DC-Jfa7 S]3=3, V\UUK\DC-Ufa7 S]3= tk slt tal vkjtnil tk 6.=`X =.

  XU3=3

  S]3=3

  XU3=6 XU3=>

  CljnySb`l

  Lhh

  lftJlvlj

  Ukk`Vbzl

  CBULFS/]\ULCBULF

  S(5fanddlj)z>

  V

  Cz3

  V

  V

  CBULFS/]\ULCBULF

  S(@ujtb-fanddlj)z>

  V

  C

  C

  Cz5

  Cz5

  C

  V

  V

  V

  VSLULK

  V

  C

  V

  V

  V

  @\JSBFABD

  V

  C

  C

  C

  Cz6

  C

  Vz8

  V

  CKJER]UKJKIBFi

  z

  V

  C

  C

  C

  C

  Vz

  Curbdipjnyenfobd]\ULC

  BULFS`kcl,talsurrkudcpnrn`ltlrsnrltalsn`

  lnsbdCBULFS`kcl.

  z5

  Nsbidnjhkrlnfafanddljf

  kdtnbdlcbdndbdputsbidnjbskutputnsnucbk.

  z6

  BhVurr.]nrn`ltlr]JizAlbiatbsslttkKD,skudcbskutputhrk`talhrkdtalbiatsplnolrs.

  z3

  KdjywaldVuewkkhlr@

  kclbsslttkJHL+@nbd,skudcbskutputhrkt

  alsuewkkhlr.

  z=

  Sabsbtl`fndelsljlftlc

  waldnCkjeyCbibtnjkrCSVsbidnjbspjnylc.

  z>>

  Sabsbtl`fndelsljlftlc

  waldnCkjeyCbibtnjkrCSVsbidnjkrCXC-Nucbkbs

  pjnylc.

  sh

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  58/196

  9

  ULVSKULU

  z5=

  AlbiatInbd

  ]JizAlbiat

  z>6

  NHC@

  z>3

  V.Enfo

  Vuewkkhlr

  ]UKJKIBFi/ix@usbf`kclkdjy

  DLK78@usbf

  `kcl

  kdjy

  ]ndkrn`n

  Cb`ldsbkd

  F.Y

  bcta

  F.B`nil

  @ujtL^QS

  Cydn`bfL^

  z>1

  Cydn`bf

  Xkju`l

  z>2

  CBULFS/]\ULC

  BULFS(5fanddlj)z>

  Vz3

  CBULFS/]\ULC

  BULFS(@ujtb-fanddlj)z>

  VSLULK

  V

  V

  V

  V

  V

  @\JSBFABD

  Vz>5

  V

  V

  V

  V

  V

  CKJER]UKJK

  IBFiz

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  CKJER]UKJK

  IBFix

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  CKJER]UKJK

  IBFi

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  CSVDLK78

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  CKJERCBIBSNJ

  Vz>5

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  CKJERCBIBSNJ]jus

  Vz>5

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  CKJERSrulAC

  Vz>5

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  CSVV\UUK\D

  C

  Vz>5

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  CSV28/53

  Vz>5

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  CSV-AC

  Vz>5

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  CSVLxprlss

  Vz>5

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  @\JSBFAVSLULK

  V

  V

  V

  V

  V

  UKFONULDN

  Vz>8

  V

  V

  V

  V

  GNWWFJ\E

  V

  V

  V

  V

  V

  @KDK@KXBL

  V

  V

  V

  V

  V

  XBCLKIN@L

  V

  V

  V

  V

  V

  @NSUBQ

  V

  V

  V

  V

  V

  XBUS\NJ

  V

  V

  V

  V

  V

  z>

  Curbdipjnyenfobd]\

  ULCBULFS`kcl,talsurrkudcpnrn`ltlrsnrlta

  lsn`lnsbdCBULFS`kcl.

  z3

  KdjywaldVuewkkhlr@kclbsslttkJHL+@nbd,skudcbskutputh

  rk`t

  alsuewkkhlr.

  z>5

  Sabsbtl`fndelsljlftlcwaldVurr.]nrn`ltlr]JizAlbiatbsslttkKD.

  z>6

  BhVplnolrFkdi.H.AlbiatbsslttkDkdl,tabsbtl`fnddktel

  sljlftlc.

  z>3

  Sabsbtl`fndelsljlftlcwaldnCkjeyCbibtnjkrCSVsbidnjbspjnylc.

  z>8

  Bdtabssurrkudc`kcl

  ,enssbs+8cE,ndctrlejlbs+3cE.(Clhnujt)

  z>9

  HkrACNucbkwaksl

  sn`pjbdihrlquldfykhndbdputsbidnjbs`krltand

  28oAz,tabsskudcpnrn`ltlrfnddktelslt.

  z>1

  Sabsbtl`fnddktels

  ltwald@ujtL^

  QSbsslttkKHHkr@ndu

  nj.

  z>2

  Sabsbtl`fnddktels

  ltwaldCydn`bfL^bsslttkKHH.

  z5=

  Sabsbtl`fndelsltwaldtalbdputsbidnjbsndnjki,]F@3

  1oAzkr33.>oAz.

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  59/196

  fa)

  CSV28/53

  CKJER

  SrulAC

  CKJER

  CBIBSNJ]jus

  CKJERCBIBSNJ

  LQ(YbtaHjni)

  CKJERCBIBSNJ

  LQ(Ybtad

  k

  Hjni)

  CKJERCBIBSNJ

  (

  /

  z>z6

  H

  CSVLV@

  SUQ8.>

  z>z6

  HC

  CSVV\U

  UK\DC

  V

  V

  H

  CSV28/5

  3

  H

  CSV(AC)+]JixFBDL@N

  z5z6

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  CSV(AC)+]Jix@\VBF

  z>z6

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  CSV(AC)+]Jiz

  z3

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  CSVLQ]ULVV

  H

  CSV(AC)+DLK78

  z>z6

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  CSVDLK

  78FBDL@N

  V

  V

  V

  CSVDLK

  78@\VBF

  V

  V

  V

  CKJERV\UU

  K\DC

  CKJERSrulAC

  H

  CKJERC

  BIBSNJ+

  H

  CKJERC

  BIBSNJLQ

  z>z6

  V

  V

  V

  CKJER(C

  +)(AC)+LQ

  z>z6

  V

  V

  CKJERC

  BIBSNJ

  V

  H

  H

  CKJER(C

  )(C+)(AC)+]JixFBDL@N

  z5z6

  V

  V

  HC

  V

  V

  CKJER(C

  )(C+)(AC)+]Jix@\VBF

  z>z6

  V

  V

  V

  V

  V

  CKJER(C

  )(C+)(AC)+]Jiz

  z3

  V

  V

  V

  V

  V

  CKJER]UKJKIBFixFBDL@N

  z>z6

  V

  V

  V

  CKJER]UKJKIBFix@\VBF

  z>z6

  V

  V

  V

  CKJER]UKJKIBFixIN@L

  z>z6

  V

  V

  V

  CKJER]UKJKIBFiz

  z3

  V

  V

  V

  CKJER]UKJKIBFiFBDL@N

  V

  V

  V

  CKJER]UKJKIBFi@\VBF

  V

  V

  V

  CKJER]

  UKJKIBFiIN@L

  V

  V

  V

  CKJER]

  UKJKIBF

  V

  V

  V

  z>

  BhVplnolrFkdi

  .V.EnfobsslttkDkdl,

  tabssurrkudc`kclfnddktelsljlftlc.

  z5

  BhVplnolrFkdi

  .V.Enfobsslttk>sporkrDkdl,

  tabssur

  rkudc`kclfnddktelsljlftlc.

  z6

  Sabssurrkudc`kc

  lfndelsljlftlcwaldN`pNssbidbsslttkD

  KU@NJ.

  z3

  BhVplnolrFkdi

  .H.AlbiatbsslttkDkdl,

  tabssurrkudc`k

  clfnddktelsljlftlc.

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  60/196

  8=

  Vurrkudc`kcl

  DKSL

  Bdputsbidnjtyplsndchkr`nts

  NDNJKI

  ]F@

  CSV-AC

  CSV

  CKJER

  CKJ

  ERCBIBSNJ

  ]F@

  (`ujtbfa)

  ]F@

  (5fa)

  CSV-AC

  @nstlr

  Nucbk

  CSV-ACAbia

  Ulskjutbkd

  Nucbk

  CSV

  LQ]ULVV

  CSVLV

  CVFUS

  (YbtaHjni)

  CSVLV

  @SUQ

  (YbtaHjni)

  CSV

  (fa)

  CSV28/53

  CKJER

  SrulAC

  CKJER

  CBIBSNJ]jus

  CKJERCBIBSNJ

  LQ(YbtaHjni)

  CKJERCBIBSNJ

  LQ(Ybtad

  k

  Hjni)

  CKJERCBIBSNJ

  (

  /z6

  V

  @\JSBFABD+]Jiz

  z3

  V

  @\JSBFABD+CkjeyLQ

  z>z6

  V

  @\JSBFABD9.>

  z6

  HC

  (9.>

  )

  CBULFS

  CBULFS

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  ]\ULCBULFS

  ]\ULCBU

  LFS

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  CV]VB@\JNSBKD

  @\JSBFAVSLULK

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  UKFONU

  LDN

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  GNWWFJ\E

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  @KDK@

  KXBL

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  XBCLKIN@L

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  @NSUBQ

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  XBUS\NJ

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  VSLULK

  VSLULK

  H

  V

  H

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  z>

  BhVpln

  olr

  Fkd

  i

  .

  V

  .Enf

  obssl

  ttkDkdl

  ,

  tabssurrkud

  c`kclfnddk

  telsl

  jlf

  tlc

  .

  z5

  BhVpln

  olr

  Fkd

  i

  .

  V

  .Enf

  obssl

  ttk>sp

  orkr

  Dkdl

  ,

  tabssur

  rkud

  c`k

  clfnddk

  telsl

  jlf

  tlc

  .

  z6

  Sabssurrkud

  c`kc

  lfnd

  elsl

  jlf

  tlcw

  ald

  N`p

  Nss

  bid

  bssl

  ttkD

  KU@NJ

  .

  z3

  BhVpln

  olr

  Fkd

  i

  .

  H

  .Al

  biatbssl

  ttkDkdl

  ,

  tabssurrkud

  c`k

  clfnddk

  telsl

  jlf

  tlc

  .

 • 7/21/2019 Denon AVR-1912

  61/196

  8>

  SUK\EJL VAKKSBDI

  >. ]KYLU

  >.>. ]kwlr dkt turd kd

  RLV RLV

  RLV

  DK

  DK

  RLV

  DK

  DK

  =.8X kr -=.8X

  Yal