denon avr - x1100w.pdf

Upload: boroda2410

Post on 13-Apr-2018

292 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  1/171

  EJFMA L_ M> M8 M@ MC M3 M3N M3@

  CWX-T33??Y _ _ _ _ _

  CWX-^9??Y _

  KBVMIXCVMF BMVYJX@ CW XMNMKWMX

  ^?49;-3W?>FE/FI36?9

  Wmr. >

  _amcsm usm tdks smrvknm ecbuca wktd rmgmrrkbi tj tdm jpmrctkbi kbstruntkjbs wktdjut gcka.

  ^jem kaaustrctkjbs uskbi kb tdks smrvknm ecbuca crm sakidtay fkggmrmbt grje tdm cntuca smt.

  Gjr purpjsms jg keprjvmembt, spmnknctkjbs cbf fmskib crm suhlmnt tj ndcbim wktdjut bjtknm.

  _amcsm rmgmr tj tdm

  EJFKGKNCVKJB BJVKNM.m^MXWKNM ECB]CA

  mF&E Djafkbis Kbn.

  Njpyrkidt 8?36 F&E Djafkbis Kbn. Caa rkidts rmsmrvmf.

  YCXBKBI< Wkjactjrs wkaa hm prjsmnutmf tj tdm ecxkeue mxtmbt pjsskham.

 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  2/171

  CHJ]V VDK^ ECB]CA .............................................................>

  Ydct yju ncb fj wktd tdks ecbuca ............................................>

  ]skbi Cfjhm Xmcfmr (Ykbfjws vmrskjb)..................................6

  ^CGMV[ _XMNC]VKJB^..........................................................7

  BJVM GJX ^NDMECVKN FKCIXCE .........................................9

  BJVM GJX _CXV^ AK^V...........................................................9

  VMNDBKNCA ^_MNKGKNCVKJB^ gjr CWX-T33??Y..................;FKEMB^KJB gjr CWX-T33??Y.................................................;

  VMNDBKNCA ^_MNKGKNCVKJB^ gjr CWX-^9??Y..................3?

  FKEMB^KJB gjr CWX-^9??Y.................................................3?

  _rmncutkjbs Furkbi ^mrvknm...................................................33

  Kbktkcakzkbi Vdks ]bkt .................................................................33

  ^mrvknm Lkis .............................................................................33

  FK^C^^MEHA[ ........................................................................38

  3. GXJBV _CBMA C^^[........................................................3>

  8. FKIKVCA _NH .....................................................................36

  >. XCFKCVJX C^^[ ...............................................................3=

  6. ^E_^ _NH.........................................................................3=

  =. XMI]ACVJX _NH .............................................................3=

  7. VXCB^ _JYMX................................................................3=

  ^_MNKCA EJFM......................................................................37^pmnkca Ejfm Njbiurctkjb Huttjbs (gjr CWX-T33??Y).........37

  ^pmnkca Ejfm Njbiurctkjb Huttjbs (gjr CWX-^9??Y)..........39

  3. Wmrskjb Fkspacy Ejfm ........................................................34

  8. _CBMA / XMEJVM AJN@ ^mamntkjb Ejfm.........................88

  >. ^mamntkjb Ejfms gjr ^mrvknm-rmactmf Jpmrctkjbs................8>

  FKCIBJ^VKN _CVD FKCIXCE .........................................89

  6. Xmejtm KF ^mtup Ejfm......................................................6;

  =. _rjtmntkjb _css Ejfm ........................................................=?

  7. NT49? / N[;8? Xmhjjt ejfm............................................=?

  9. NT49? / N[;8? Kbktkcakzctkjb ejfm....................................=3

  ^mrvknm Lkis.............................................................................=8

  _rjnmfurm cgtmr Xmpacnkbi tdm Eknrjprjnmssjr, mtn...........=6

  Gkrewcrm ]pfctm _rjnmfurm..................................................=6

  3. ]pfctkbi hy ]^H................................................................=68. ]pfctkbi hy F_E .............................................................7>

  CFL]^VEMBV .........................................................................9?

  ^]XXJ]BF EJFM^ CBF _CXCEMVMX^............................93

  VXJ]HAM ^DJJVKBI ............................................................96

  3. _JYMX ..............................................................................96

  8. Cbcaji vkfmj ......................................................................9=

  >. DFEK/FWK ...........................................................................97

  6. C]FKJ ................................................................................94

  =. Bmtwjr`/Haumtjjtd/]^H.....................................................43

  7. ^E_^ .................................................................................46

  NAJN@ GAJY & YCWM GJXE KB FKIKVCA [email protected]

  AMWMA FKCIXCE ....................................................................49

  HAJN@ FKCIXCE...................................................................;>

  _JYMX FKCIXCE ..................................................................;6

  YKXKBI FKCIXCE ..................................................................;=

  _XKBVMF YKXKBI HJCXF^ ...................................................;7

  ^NDMECVKN FKCIXCE^ (3/3;)...........................................3??

  ^ND?3ZDFEKZXT................................................................3??

  ^ND?8ZDFEK CFW978>.......................................................3?3

  ^ND?>ZDFEKZVT .................................................................3?8

  ^ND?6ZFKIKVCA ^]__A[....................................................3?>

  ^ND?=ZEN]........................................................................3?6

  ^ND?7ZEN]ZAMWMAZNDI.................................................3?=

  ^ND?9ZFKXZ_AF.................................................................3?7^ND?4ZF^_.........................................................................3?9

  ^ND?;ZECKB FCN ...............................................................3?4

  ^ND3?ZBMVYJX@..............................................................3?;

  ^ND33ZGXJBVZDFEK.........................................................33?

  ^ND38ZCBCAJI ..................................................................333

  ^ND3>ZCFC_VMX ................................................................338

  ^ND36ZHA]MVJJVD ...........................................................33>

  ^ND3=ZFKGG-CE_ ................................................................336

  ^ND37ZECKB ........................................................................33=

  ^ND39ZGXJBV....................................................................337

  ^ND34ZXMI]ACVJX...........................................................339

  ^ND3;Z^E_^......................................................................334

  MT_AJFMF WKMY .................................................................33;

  _CN@KBI WKMY .....................................................................383

  ^MEKNJBF]NVJX^ .............................................................3883. KN's ...................................................................................388

  8. GA FK^_AC[ .....................................................................364

  NJBVMBV^

  8

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  3/171

  Luep tj tdm tcrimt jg c sndmectkn

  fkcirce njbbmntjr

  Nakn` tdm Xmg. Bj. jg tdm tcrimt njbbmntjr kb tdm rmf

  hjx crjubf c sndmectkn fkcirce njbbmntjr.

  Vdm snrmmb lueps tj tdm tcrimt njbbmntjr.

  _cim ecibknctkjb stcys tdm scem cs hmgjrm tdm

  luep.

  N_6?3

  N_3?7

  v

  CHJ]V VDK^ ECB]CAXmcf tdm gjaajwkbi kbgjrectkjb hmgjrm uskbi tdm smrvknm ecbuca.

  Ydct yju ncb fj wktd tdks ecbuca

  ^mcrnd gjr c Xmg. Bj. (pdrcsm)

  (Ntra+^dkgt+G)

  [ju ncb usm tdm smcrnd gubntkjb kb Cnrjhct Xmcfmr tj

  smcrnd gjr c Xmg. Bj. kb sndmectkn fkcirces, prkbtmf

  wkrkbi nkrnukt fkcirces, hajn` fkcirces, cbf pcrts

  aksts.

  3._rmss Ntra+^dkgt+Gjb tdm `myhjcrf.

  Vdm ^mcrnd wkbfjw cppmcrs.

  8.Mbtmr tdm Xmg. Bj. yju wcbt tj smcrnd gjr kb tdm

  ^mcrnd wkbfjw, cbf tdmb nakn` tdm ^mcrndhuttjb.

  C akst jg smcrnd rmsuats cppmcrs.

  >.Nakn` cb ktme jb tdm akst.

  Vdm snrmmb lueps tj tdm pcim gjr tdct ktme, cbf tdm

  smcrnd pdrcsm ks fkspacymf.

  Ntra

  ^dkgt

  G

  >

 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  4/171

  ]skbi Cfjhm Xmcfmr (Ykbfjws vmrskjb)

  _rjpmrtkms

  Nakn` tdks huttjb cbf ndmn` tdct tdm prkbtmr ks smt tj c

  suktcham pcpmr skzm.

  _cim tj prkbt

  ^mamnt tdm gjaajwkbi ndmn`hjx.

  "Ejrm Jptkjbs" < "Nurrmbt Wkmw"

  _cim ^kzkbi & Dcbfakbi

  ^mamnt tdm gjaajwkbi ndmn`hjx.

  "^kzm" / "^kzm Jptkjbs" < "Gkt"

  Cff bjtms tj tdks fctc (^kib)

  Vdm ^kib gubntkjb amts yju cff bjtms tj tdm fctc kb

  tdks ecbuca.

  ^cvm tdm am jbnm yju dcvm bksdmf cffkbi bjtms.

  PMxcepam uskbi Cfjhm Xmcfmr TU

  Jb tdm "Wkmw"embu, nakn` "^kib".

  Vdm ^kib pcbm cppmcrs.

  PMxcepam uskbi Cfjhm Xmcfmr ;U

  Jb tdm "Fjnuembt"embu, nakn` "^kib".

  Ecibkgy sndmectkn / prkbtmf nkrnukthjcrf fkcirces - 3

  (Ntra+^pcnm, ejusm jpmrctkjb)

  _rmss Ntra+^pcnmjb tdm `myhjcrf cbf frci tdm

  ejusm tj smamnt tdm crmc yju wcbt tj vkmw.

  Vdm smamntmf crmc ks ecibkmf.

  Ydmb yju wcbt tj ejvm tdm crmc sdjwb, djaf

  fjwb ^pcnmcbf frci tdm ejusm.

  Ydmb yju wcbt tj sdjw c guaa pcim vkmw, prmss

  Ntra+?jb tdm `myhjcrf.

  Ntra ^pcnm

  ?

  _rkbt c ecibkmf pcrt jg tdm ecbucaVdm _rjpmrtkms fkcaji hjx cbf gubntkjbs wkaa vcry fmpmbfkbi jb yjur prkbtmr.

  3. Frci tdm ejusm tj ecibkgy tdm pcrt yju wcbt tj prkbt.

  8. Jb tdm "Gkam"embu, nakn` "_rkbt".

  >. Njbiurm tdm gjaajwkbi smttkbis kb tdm _rkbt fkcaji hjx.

  6. Nakn` tdm _rkbthuttjb tj stcrt prkbtkbi.

  6

 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  5/171

  Ecibkgy sndmectkn / prkbtmf nkrnukthjcrf fkcirces - 8

  (_cb & \jje gubntkjb)

  Vdm _cb & \jje gubntkjb amts yju smm wdknd pcrt jg

  c ecibkmf fkcirce ks hmkbi sdjwb kb c smpcrctm

  wkbfjw.

  PMxcepam uskbi Cfjhm Xmcfmr TU

  Jb tdm "Wkmw"embu, pjkbt tj "\jje", cbf tdmb nakn`

  "_cb & \jje".

  Vdm _cb & \jje wkbfjw cppmcrs jb tdm snrmmb.

  PMxcepam uskbi Cfjhm Xmcfmr ;U

  Jb tdm "Vjjas"embu, pjkbt tj "^mamnt & \jje", cbf

  tdmb nakn` "_cb & \jje Ykbfjw".

  Ecibkgy sndmectkn / prkbtmf nkrnukthjcrf fkcirces - >

  (Ajupm Vjja gubntkjb)

  Vdm Ajupm Vjja gubntkjb amts yju ecibkgy c spmnkn

  pcrt jg c fkcirce kb c smpcrctm wkbfjw.

  PMxcepam uskbi Cfjhm Xmcfmr TUJb tdm "Wkmw"embu, pjkbt tj "\jje", cbf tdmb nakn`

  "Ajupm Vjja".

  Vdm Ajupm Vjja wkbfjw cppmcrs jb tdm snrmmb.

  PMxcepam uskbi Cfjhm Xmcfmr ;U

  Jb tdm "Vjjas"embu, pjkbt tj "^mamnt & \jje", cbf

  tdmb nakn` "Ajupm Vjja Ykbfjw".

  =

 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  6/171

  ^CGMV[ _XMNC]VKJB^Vdm gjaajwkbi ktmes sdjuaf hm ndmn`mf gjr njbtkbumf prjtmntkjb jg tdm nustjemr cbf tdm smrvknm tmndbknkcb.

  amc`cim nurrmbt ndmn`Hmgjrm rmturbkbi tdm smt tj tdm nustjemr, hm surm tj ncrry jut mktdmr (3) c amc`cim nurrmbt ndmn` jr (8) c akbm tj ndcssks

  rmskstcbnm ndmn`. Kg tdm amc`cim nurrmbt mxnmmfs ?.= ekaakceps, jr kg tdm rmskstcbnm grje ndcssks tj mktdmr skfm jg tdm

  pjwmr njrf ks amss tdcb 67? `jdes, tdm smt ks fmgmntkvm.

  Hm surm tj tmst gjr amc`cim nurrmbt wktd tdm CN paui kb hjtd pjacrktkms, kb cffktkjb, wdmb tdm smt's pjwmr ks kb mcnd stctm

  (jb, jgg cbf stcbfhy ejfm), kg cppakncham.

  NC]VKJB _amcsm dmmf tdm gjaajwkbi ncutkjbs cbf kbstruntkjbs furkbi smrvknkbi cbfkbspmntkjb.

  Dmmf tdm ncutkjbs!Ncutkjbs wdknd crm fmaknctm kb pcrtknuacr gjr smrvknkbi

  crm achmamf jb tdm nchkbmts, tdm pcrts cbf tdm ndcssks,

  mtn. Hm surm tj dmmf tdmsm ncutkjbs cbf tdm ncutkjbs

  fmsnrkhmf kb tdm dcbfakbi kbstruntkjbs.

  Ncutkjbs njbnmrbkbi mamntrkn sdjn`!(3) Cb CN vjatcim ks keprmssmf jb tdks smt, sj kg yju

  tjund kbtmrbca emtca pcrts wdmb tdm smt ks mbmrikzmf,

  yju ecy imt cb mamntrkn sdjn`. Cvjkf imttkbi cb

  mamntrkn sdjn`, hy uskbi cb ksjactkbi trcbsgjremr

  cbf wmcrkbi iajvms wdmb smrvknkbi wdkam tdm smt ks

  mbmrikzmf, jr hy ubpauiikbi tdm pjwmr njrf wdmb

  rmpacnkbi pcrts, gjr mxcepam.

  (8) Vdmrm crm dkid vjatcim pcrts kbskfm. Dcbfam wktd

  mxtrc ncrm wdmb tdm smt ks mbmrikzmf.

  Ncutkjb njbnmrbkbi fkscssmehay cbf

  cssmehay!Vdrjuid irmct ncrm ks tc`mb wdmb pcrts wmrm

  ecbugcnturmf grje sdmmt emtca, tdmrm ecy hm hurrs jb

  tdm mfims jg pcrts. Vdm hurrs njuaf ncusm kblury kg bimrs

  crm ejvmf cnrjss tdme kb sjem rcrm ncsms. Ymcr iajvms

  tj prjtmnt yjur dcbfs.

  ]sm jbay fmskibctmf pcrts!Vdm smt's pcrts dcvm spmnkn scgmty prjpmrtkms (rm

  rmskstcbnm, vjatcim rmskstcbnm, mtn.). Hm surm tj usm pcrts

  wdknd dcvm tdm scem prjpmrtkms gjr rmpacnmembt. Vdm

  hurrs dcvm tdm scem prjpmrtkms. Kb pcrtknuacr, gjr tdm

  kepjrtcbt scgmty pcrts tdct crm kbfknctmf hy tdmzecr`

  jb sndmectkn fkcirces cbf pcrts aksts, hm surm tj usm

  tdm fmskibctmf pcrts.

  Hm surm tj ejubt pcrts cbf crrcbim tdm wkrmscs tdmy wmrm jrkikbcaay pacnmf!

  Gjr scgmty smcsjbs, sjem pcrts usm tcpms, tuhms jr jtdmr

  kbsuactkbi ectmrkcas, cbf sjem pcrts crm ejubtmf cwcy

  grje tdm surgcnm jg prkbtmf nkrnukt hjcrfs. Ncrm ks casj

  tc`mb wktd tdm pjsktkjbs jg tdm wkrms hy crrcbikbi tdme

  cbf uskbi naceps tj `mmp tdme cwcy grje dmctkbi cbf

  dkid vjatcim pcrts, sj hm surm tj smt mvmrytdkbi hcn` cs

  kt wcs jrkikbcaay pacnmf.

  Ec`m c scgmty ndmn` cgtmr smrvknkbi!Ndmn` tdct caa snrmws, pcrts cbf wkrms rmejvmf jr

  fksnjbbmntmf wdmb smrvknkbi dcvm hmmb put hcn` kb tdmkr

  jrkikbca pjsktkjbs, ndmn` tdct bj smrvknmf pcrts dcvm

  fmtmrkjrctm tdm crmc crjubf. Vdmb ec`m cb kbsuactkjb

  ndmn` jb tdm mxtmrbca emtca njbbmntjrs cbf hmtwmmbtdm hacfms jg tdm pjwmr paui, cbf jtdmrwksm ndmn` tdct

  scgmty ks mbsurmf.

  (Kbsuactkjb ndmn` prjnmfurm)

  ]bpaui tdm pjwmr njrf grje tdm pjwmr jutamt, fksnjbbmnt

  tdm cbtmbbc, pauis, mtn., cbf jb tdm pjwmr. ]skbi c =??W

  kbsuactkjb rmskstcbnm tmstmr, ndmn` tdct tdm kbsuactkjb

  rmskstcbnm vcaum hmtwmmb tdm kbpaui cbf tdm mxtmrbcaay

  mxpjsmf emtca pcrts (cbtmbbc tmrekbca, dmcfpdjbms

  tmrekbca, kbput tmrekbca, mtn.) ks 3E jr irmctmr. Kg kt ks

  amss, tdm smt eust hm kbspmntmf cbf rmpckrmf.

  Ecby jg tdm mamntrkn cbf tdm strunturca pcrts usmf kb tdm

  smt dcvm spmnkca scgmty prjpmrtkms. Kb ejst ncsms tdmsm

  prjpmrtkms crm fkgnuat tj fkstkbiuksd hy skidt, cbf tdm usm

  jg rmpacnmembt pcrts wktd dkidmr rctkbis (rctmf pjwmr

  cbf wktdstcbf vjatcim) fjms bjt bmnmsscrkay iucrcbtmm

  tdct scgmty pmrgjrecbnm wkaa hm prmsmrvmf. _crts wktd

  scgmty prjpmrtkms crm kbfknctmf cs sdjwb hmajw jb tdm

  wkrkbi fkcirces cbf tdm pcrts akst kb tdks smrvknm ecbuca.

  Hm surm tj rmpacnm tdme wktd tdm pcrts wdknd dcvm tdmfmskibctmf pcrt buehmr.

  (3) ^ndmectkn fkcirces.......Kbfknctmf hy tdmz ecr`.

  (8) _crts aksts.......Kbfknctmf hy tdmzecr`.

  Vdm usm jg pcrts jtdmr tdcb tdm

  fmskibctmf pcrts njuaf ncusm mamntrkn

  sdjn`s, rms jr jtdmr fcbimrjus

  sktuctkjbs.

  NC]VKJB Njbnmrbkbi kepjrtcbtscgmty pcrts

  7

 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  7/171

  BJVM GJX ^NDMECVKN FKCIXCEYCXBKBI3

  3/>8

  (>>;)

  >/6

  (3;)

  3

  9/>8

  (>8)

  ;

 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  10/171

  VMNDBKNCA ^_MNKGKNCVKJB^ GJX CWX-^9??Yb Cufkj smntkjb

  _jwmr cepakgkmr

  Xctmf jutput;)

  >/6

  (3;)

  3

  9/>8

  (>8)

  3?

 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  11/171

  _XMNC]VKJB^ F]XKBI MXWKNM

  Kbktkcakzkbi Vdks ]bkt

  Kbktkcakzm tdks ubkt kg yju dcvm rmpacnmf tdm eknrjnjeputmr, jbm jg tdm pcrts crjubf tdm eknrjnjeputmr, jr tdm fkiktca _NH.

  3. _rmss tdm pjwmr huttjb tj turb jgg tdm pjwmr.

  8. CWX-T33??Y

  Djaf fjwb huttjbs "\JBM8 ^J]XNM" cbf "FKEEMX" ct tdm scem tkem cbf prmss tdm pjwmr huttjb tj turb jb tdmpjwmr.

  CWX-^9??Y

  Djaf fjwb huttjbs V]BMX _XM^MV ND +cbf "V]BM -" ct tdm scem tkem cbf prmss tdm pjwmr huttjb tj turb jb tdm

  pjwmr.

  >. Xmamcsm tdm huttjbs cgtmr njbrekbi tdct tdm fkspacy csdms kb kbtmrvcas jg cpprjxkectmay 3 smnjbf.

  Vdm ubkt ks kbktkcakzmf.

  BJVM Kg tdm stctus kb stmp > fjms bjt jnnur, stcrt cickb grje stmp 3. Kbktkcakzkbi tdm fmvknm rmstjrms smttkbis njbiurmf hy tdm usmr tj tdm gcntjry smttkbis. Vc`m bjtm jg yjur smttkbis hmgjrmdcbf

  cbf rmnjbiurm tdme cgtmr kbktkcakzctkjb.

  CWX-T33??Y

  CWX-^9??Y

  ^mrvknm Lkis

  Vdm gjaajwkbi lkis (mxtmbskjb ncham `kt) crm usmf wdmb rmpckrkbi tdm _NH.

  Jrfmr tdm lkis grje yjur fmcamr kg bmnmsscry.

  4]- 33??46^ < MTVMB^KJB ]BKV @KV < 3 ^mt

  (^mm=8 pcim)

  S]KN@^MAMNV

  EC^VMX WJA]EM

  ^J]XNM^MAMNV

  \JBM8JB/JGG

  \JBM8^J]XNM

  F KE EM X ^ VC V] ^V]BMX

  _XM^MV ND FWF/Hau-rcy JBAKBMEMFKC_AC[MXNHA/^CV >83 6

  _DJBM^ ^MV]_ EKNC]T -DFEK

  =W /3C

  FKEEMXT \JBM8 ^J]XNM

  E C VM X W JA ]E M

  ^ J] XN M M AM N V

  HCBF EJFM FKEEMX ^VCV]^V]BM\ JB M8 J B/ JG G \ JB M8 ^ J] XN MV]BMX

  _XM^MV ND

  NH A / ^ C V > 6 JBAKBM3 ICEM8 FWF/Hau-rcy

  S]KN@^MAMNV

  ^MV]_ EKNC]T -DFEK

  = W / 3 C

  _DJBM^EJWKM E]^KN ICEM _]XM

  ^J]BF EJFM

  V]BKBIT V]BMX _XM^MV ND +

  33

 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  12/171

  FK^C^^MEHA[ Xmejvm mcnd pcrt kb tdm jrfmr jg tdm crrjws hmajw.

  Xmcssmeham rmejvmf pcrts kb tdm rmvmrsm jrfmr.

  Xmcf "_rmncutkjbs Furkbi Yjr`"hmgjrm rmcssmehakbi rmejvmf pcrts. Kg wkrm hubfams crm rmejvmf jr ejvmf furkbi cflustembt jr pcrt rmpacnmembt, rmsdcpm tdm wkrms cgtmr njepamtkbi tdm

  wjr`. Gckaurm tj sdcpm tdm wkrms njrrmntay ecy ncusm prjhames sund cs bjksm.

  GXJBV _CBMA C^^[

  ^mm "FK^C^^MEHA["3. GXJBV _CBMA C^^[

  cbf "MT_AJFMF WKMY"GXJBV _NH

  (Xmg. Bj. jg MT_AJFMF WKMY < _3)

  MBNJFMX&_JYMX _NH

  (Xmg. Bj. jg MT_AJFMF WKMY < _8)_DJBM _NH

  (Xmg. Bj. jg MT_AJFMF WKMY < _>)

  k_JF]^HZEKN _NH

  (Xmg. Bj. jg MT_AJFMF WKMY < _6)

  DFEKZGGNZNCHAM _NH

  (Xmg. Bj. jg MT_AJFMF WKMY < _=)

  GXJBVZDFEK _NH

  (Xmg. Bj. jg MT_AJFMF WKMY < _7)

  HA]MVJJVD _NH

  (Xmg. Bj. jg MT_AJFMF WKMY < _9)

  VJ_ NJWMX

  XMI]ACVJX _NH

  ^mm "FK^C^^MEHA["=. XMI]ACVJX _NH

  cbf "MT_AJFMF WKMY"XMI]ACVJX _NH

  (Xmg. Bj. jg MT_AJFMF WKMY < _3=)

  VXCB^ _JYMX

  ^mm "FK^C^^MEHA["=. VXCB^ _JYMX

  cbf "MT_AJFMF WKMY"VXCB^ _JYMX

  (Xmg. Bj. jg MT_AJFMF WKMY < _83)

  XCFKCVJX C^^[

  ^mm "FK^C^^MEHA[">. XCFKCVJX C^^[

  cbf "MT_AJFMF WKMY"ECKB _NH

  (Xmg. Bj. jg MT_AJFMF WKMY < _4)

  DFEK NCHAM I]KFM _NH

  (Xmg. Bj. jg MT_AJFMF WKMY < _;)

  GXJBV NCHAM I]KFM _NH

  (Xmg. Bj. jg MT_AJFMF WKMY < _3?)

  HV YKXM I]KFM _NH

  (Xmg. Bj. jg MT_AJFMF WKMY < _33)

  HCK^ VX _NH

  (Xmg. Bj. jg MT_AJFMF WKMY < _38)

  VME_ZFMVMNV _NH

  (Xmg. Bj. jg MT_AJFMF WKMY < _3>)

  FKGG-CE_ _NH

  (Xmg. Bj. jg MT_AJFMF WKMY < _37)

  _DJBM YKXM I]KFM _NH

  (Xmg. Bj. jg MT_AJFMF WKMY < _88)

  FKIKVCA _NH C^^[

  ^mm "FK^C^^MEHA["8. FKIKVCA _NH C^^[

  cbf "MT_AJFMF WKMY"FKIKVCA _NH

  (Xmg. Bj. jg MT_AJFMF WKMY < _39)

  CFC_VMX _NH

  (Xmg. Bj. jg MT_AJFMF WKMY < _34)NT49? EJF]AM

  (Xmg. Bj. jg MT_AJFMF WKMY < _3;)

  V]BMX _NH

  (Xmg. Bj. jg MT_AJFMF WKMY < _8?)

  ^E_^ _NH

  ^mm "FK^C^^MEHA["6. ^E_^ _NH

  cbf "MT_AJFMF WKMY"^E_^ _NH

  (Xmg. Bj. jg MT_AJFMF WKMY < _36)

  38

 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  13/171

  Mxpacbctjry _djtjs gjr FK^C^^MEHA[ Vdm cbiams grje wdknd tdm pdjtjs crm tc`mb crm sdjwb hy "_djtj cbiam< C, H, N, F". ^mm tdm fkcirce hmajw chjut tdm sdjjtkbi fkrmntkjb jg mcnd pdjtjircpd.

  _djtjircpds wktd bj sdjjtkbi fkrmntkjb kbfknctmf wmrm tc`mb grje tdm tjp jg tdm ubkt.

  Vdm pdjtjircpd ks CWX-^9??M> ejfma.

  Vdm vkmwpjkbt jg mcnd pdjtjircpd(^djjtkbi fkrmntkjb

 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  14/171

  8. FKIKVCA _NH

  _rjnmmfkbi < VJ_ NJWMX FKIKVCA _NH

  (3) Xmejvm tdm snrmws.

  (8) Xmejvm tdm njbbmntjr wkrm cbf GGN. Xmejvm tdm snrmws.

  Grjbt skfm

  GGN

  NB978NB973

  GGN

  NB73;

  NB;36

  NB963

  NB48>

  NB4883

  NJB8

  NJB3

  ^V[AM

  _KB

  ^V[AM

  _KB

  36

 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  15/171

  >. XCFKCVJX C^^[

  _rjnmmfkbi < VJ_ NJWMX FKIKVCA _NH XCFKCVJX C^^[

  (3) Xmejvm tdm snrmws.

  (8) Xmejvm tdm snrmws.

  6. ^E_^ _NH

  _rjnmmfkbi < VJ_ NJWMX ^E_^ _NH

  (3) Xmejvm tdm njbbmntjr wkrm. Xmejvm tdm snrmws.

  ^mm "MT_AJFMF WKMY" gjr kbstruntkjbs jb djw tj rmejvm mcnd _NH jg tdm "^E_^ _NH".

  =. XMI]ACVJX _NH

  _rjnmmfkbi < VJ_ NJWMX XMI]ACVJX _NH

  (3) Xmejvm tdm njbbmntjr wkrm. Xmejvm tdm snrmws.

  ^mm "MT_AJFMF WKMY" gjr kbstruntkjbs jb djw tj rmejvm mcnd _NH jg tdm "XMI]ACVJX _NH".

  7. VXCB^ _JYMX

  _rjnmmfkbi < VJ_ NJWMX VXCB^ _JYMX

  ^mm "MT_AJFMF WKMY" gjr kbstruntkjbs jb djw tj rmejvm mcnd _NH jg tdm "VXCB^ _JYMX".

  Grjbt skfm

  3=

 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  16/171

  ^_MNKCA EJFM

  ^pmnkca Ejfm Njbiurctkjb Huttjbs (gjr CWX-T33??Y)

  h Bj. 3 - 3> < Djaf fjwb huttjbs C, H cbf N ct tdm scem tkem cbf prmss tdm pjwmr huttjb tj turb jb tdm pjwmr.

  h Bj. 36 _rmss tdm C cbf H huttjbs skeuatcbmjusay wdkam kbsmrtkbi tdm CN paui tj turb tdm pjwmr jb.

  Bj. Ejfm Huttjb C Huttjb H Huttjb N Njbtmbts

  3

  Wmrskjb Fkspacy

  (u-NJE / F^_ Mrrjr Fkspacy) FKEEMX ^VCV]^

  Fkspacys tdm vmrskjb jg rewcrm sund cs tdm eckb rewcrm

  jr F^_, mtn. Mrrjrs tdct dcvm jnnurrmf crm fkspacymf. (^mm34 pcim)

  8 _rjtmntkjb Dkstjry Fkspacy Ejfm\JBM8

  ^J]XNMFKEEMX ^VCV]^

  Fkspacys tdm prjtmntkjb jnnurrmbnm dkstjry.

  (^mm 6= pcim)

  >Ndmn` tdm Wkfmj/Cufkj pcss

  Ejfm

  Vdks ks c spmnkca ejfm gjr smrvknm njbrectkjb usmf furkbi

  rmpckr wjr` tj skepakgy tdm njbrectkjb wjr` gjr tdm Cufkj

  ndcbbma/vkfmj ndcbbma.

  (^mm 8= pcim)

  6 Xmejtm KF mtup Ejfm

  Kg tdmrm crm euatkpam FMBJB CW rmnmkvmrs kb tdm scem

  crmc, tdks ejfm stjps tdm jtdmr CW rmnmkvmrs grje hmkbi

  jpmrctmf njbnurrmbtay wktd tdks fmvknm.

  (^mm 6; pcim)

  = V]BMX stmp Mbchams rmnmptkjb ^VM_ jg tdm CBCAJI V]BMX tj hm

  ndcbimf.

  (^mm 64 pcim)

  7 Jpmrctkjb KBGJ

  Fkspacys tdm tjtca jpmrctkbi tkem jg tdm smt, buehmr

  jg tkems tdm pjwmr wcs swktndmf jb, cbf buehmr jg

  jnnurrmbnms jg mcnd prjtmntkjb.

  (^mm 69 pcim)

  9

  ]smr Kbktkcakzctkjb ejfm

  (^mttkbis gjr tdm Kbstcaamr ^mtup crm

  bjt kbktkcakzmf.)

  V]BMX_XM^MV

  ND -

  V]BMX_XM^MV

  ND +-

  Kbktkcakzms hcn`up fctc.

  (^mttkbis gjr tdm Kbstcaamr ^mtup crm bjt kbktkcakzmf.)

  4

  Gcntjry Kbktkcakzctkjb ejfm

  (Kbktkcakzctkjb kbnaufms smttkbis gjr tdm

  Kbstcaamr ^mtup.)

  \JBM8^J]XNM

  FKEEMX -Kbktkcakzms hcn`up fctc.

  (Kbktkcakzctkjb kbnaufms smttkbis gjr tdm Kbstcaamr ^mtup.)

  ;Ejfm gjr prmvmbtkbi rmejtm

  njbtrja cnnmptcbnm

  V]BMX_XM^MV

  ND +

  \JBM8^J]XNM

  -^tcrt tdks ubkt kb tdm _CBMA/XMEJVM AJN@ smamntkjb

  ejfm sj tdct _CBMA AJN@ cbf Xmejtm Ajn` ncb hm

  smamntmf cs JB jr JGG. (^mm 88 pcim)

  3?_CBMA AJN@ ejfm

  (wktd Wjauem) -

  Vdks gubntkjb prmvmbts rmnmptkjb jg caa `mys/mbnjfmrs

  (kbnaufkbi WJA]EM) jtdmr tdcb tdm pjwmr suppay huttjb

  jb tdm Grjbt _cbma.

  33_CBMA AJN@ ejfm

  (wktdjut Wjauem) -

  Vdks gubntkjb prmvmbts rmnmptkjb jg caa `mys/mbnjfmrs jtdmr

  tdcb tdm pjwmr suppay huttjb cbf WJA]EM mbnjfmr jb

  tdm Grjbt _cbma.

  38 _cbma Ajn` Xmamcsm - Gubntkjb gjr Xmamcskbi tdm _CBMA AJN@

  3> _rjtmntkjb pcss ejfm

  V]BMX_XM^MV

  ND +

  \JBM8^J]XNM

  ^VCV]^Mbchams tdm pjwmr tj hm turbmf jb wdmb prjtmntkjb

  fmtmntkjb ks kb tdm stjppmf stctm.

  (^mm =? pcim)

  36 Gjrnmf ]^H Caa Fmvknm Yrktm Ejfm

  V]BMX_XM^MV

  ND +

  ^VCV]^ -Ejfm usmf wdmb tdks ubkt ncbbjt hm rmnjvmrmf.

  Gjrnkhay swktndms tdks ubkt tj ]^H upfctm ejfm.

  (^mm =7 pcim)

  S]KN@^MAMNV

  EC^VMX WJA]EM

  ^J]XNM^MAMNV

  \JBM8JB/JGG

  \JBM8^J]XNM

  F KE EM X ^ VC V] ^V]BMX

  _XM^MV ND FWF/Hau-rcy JBAKBMEMFKC_AC[MXNHA/^CV >83 6

  _DJBM^ ^MV]_ EKNC]T -DFEK

  =W /3C

  FKEEMX

  ^VCV]^V]BMX_XM^MV ND -

  V]BMX_XM^MV ND +

  T \JBM8^J]XNM

  37

  http://-/?-http://-/?-
 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  17/171

  ^pmnkca Ejfm Njbiurctkjb Huttjbs (gjr CWX-^9??Y)

  h Bj. 3 - 3> < Djaf fjwb huttjbs C, H cbf N ct tdm scem tkem cbf prmss tdm pjwmr huttjb tj turb jb tdm pjwmr.

  h Bj. 36 _rmss tdm C cbf H huttjbs skeuatcbmjusay wdkam kbsmrtkbi tdm CN paui tj turb tdm pjwmr jb.

  Bj. Ejfm Huttjb C Huttjb H Huttjb N Njbtmbts

  3Wmrskjb Fkspacy

  (u-NJE / F^_ Mrrjr Fkspacy)FKEEMX ^VCV]^

  Fkspacys tdm vmrskjb jg rewcrm sund cs tdm eckb rewcrm

  jr F^_, mtn. Mrrjrs tdct dcvm jnnurrmf crm fkspacymf. (^mm

  34 pcim)

  8 _rjtmntkjb Dkstjry Fkspacy EjfmV]BMX_XM^MV

  ND +V]BM - V]BM +

  Fkspacys tdm prjtmntkjb jnnurrmbnm dkstjry.

  (^mm 6= pcim)

  >Ndmn` tdm Wkfmj/Cufkj pcss

  Ejfm

  Vdks ks c spmnkca ejfm gjr smrvknm njbrectkjb usmf furkbi

  rmpckr wjr` tj skepakgy tdm njbrectkjb wjr` gjr tdm Cufkj

  ndcbbma/vkfmj ndcbbma.

  (^mm 8= pcim)

  6 Xmejtm KF mtup Ejfm

  Kg tdmrm crm euatkpam FMBJB CW rmnmkvmrs kb tdm scem crmc,

  tdks ejfm stjps tdm jtdmr CW rmnmkvmrs grje hmkbi jpmrctmf

  njbnurrmbtay wktd tdks fmvknm.

  (^mm 6; pcim)

  = V]BMX stmp Mbchams rmnmptkjb ^VM_ jg tdm CBCAJI V]BMX tj hm

  ndcbimf.

  (^mm 64 pcim)

  7 Jpmrctkjb KBGJ

  Fkspacys tdm tjtca jpmrctkbi tkem jg tdm smt, buehmr jg tkems

  tdm pjwmr wcs swktndmf jb, cbf buehmr jg jnnurrmbnms jg

  mcnd prjtmntkjb.

  (^mm 69 pcim)

  9

  ]smr Kbktkcakzctkjb ejfm

  (^mttkbis gjr tdm Kbstcaamr ^mtup crm

  bjt kbktkcakzmf.)

  V]BMX_XM^MV

  ND -

  V]BMX_XM^MV

  ND +-

  Kbktkcakzms hcn`up fctc.

  (^mttkbis gjr tdm Kbstcaamr ^mtup crm bjt kbktkcakzmf.)

  4

  Gcntjry Kbktkcakzctkjb ejfm

  (Kbktkcakzctkjb kbnaufms smttkbis gjr tdm

  Kbstcaamr ^mtup.)

  V]BMX_XM^MV

  ND +V]BM - -

  Kbktkcakzms hcn`up fctc.

  (Kbktkcakzctkjb kbnaufms smttkbis gjr tdm Kbstcaamr ^mtup.)

  ;Ejfm gjr prmvmbtkbi rmejtm

  njbtrja cnnmptcbnm

  \JBM8^J]XNM

  V]BMX_XM^MV

  ND +-

  ^tcrt tdks ubkt kb tdm _CBMA/XMEJVM AJN@ smamntkjb

  ejfm sj tdct _CBMA AJN@ cbf Xmejtm Ajn` ncb hm

  smamntmf cs JB jr JGG. (^mm 88 pcim)

  3?_CBMA AJN@ ejfm

  (wktd Wjauem) -

  Vdks gubntkjb prmvmbts rmnmptkjb jg caa `mys/mbnjfmrs

  (kbnaufkbi WJA]EM) jtdmr tdcb tdm pjwmr suppay huttjb jb

  tdm Grjbt _cbma.

  33_CBMA AJN@ ejfm

  (wktdjut Wjauem) -

  Vdks gubntkjb prmvmbts rmnmptkjb jg caa `mys/mbnjfmrs jtdmr

  tdcb tdm pjwmr suppay huttjb cbf WJA]EM mbnjfmr jb tdm

  Grjbt _cbma.

  38 _cbma Ajn` Xmamcsm - Gubntkjb gjr Xmamcskbi tdm _CBMA AJN@

  3> _rjtmntkjb pcss ejfm\JBM8

  ^J]XNM

  V]BMX_XM^MV

  ND +V]BM +

  Mbchams tdm pjwmr tj hm turbmf jb wdmb prjtmntkjb

  fmtmntkjb ks kb tdm stjppmf stctm.

  (^mm =? pcim)

  36 Gjrnmf ]^H Caa Fmvknm Yrktm Ejfm V]BM +\JBM8

  ^J]XNM-

  Ejfm usmf wdmb tdks ubkt ncbbjt hm rmnjvmrmf.

  Gjrnkhay swktndms tdks ubkt tj ]^H upfctm ejfm.

  (^mm =7 pcim)

  E C VM X W JA ]E M

  ^ J] XN M M AM N V

  HCBF EJFM FKEEMX ^VCV]^V]BM\ JB M8 J B/ JG G \ JB M8 ^ J] XN MV]BMX

  _XM^MV ND

  NH A / ^ C V > 6 JBAKBM3 ICEM8 FWF/Hau-rcy

  S]KN@^MAMNV

  ^MV]_ EKNC]T -DFEK

  = W / 3 C

  _DJBM^EJWKM E]^KN ICEM _]XM

  ^J]BF EJFM

  V]BM FKEEMX

  ^VCV]^\JBM8^J]XNM

  V]BM +T V]BMX_XM^MV ND +

  V]BMX_XM^MV ND

  39

  http://-/?-http://-/?-
 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  18/171

  3. Wmrskjb Fkspacy Ejfm

  3.3. Cntkjbs

  Wmrskjb kbgjrectkjb ks fkspacymf wdmb tdm fmvknm ks stcrtmf kb tdks ejfm.

  3.8. ^tcrtkbi up

  Djaf fjwb huttjbs "FKEEMX" cbf "^VCV]^" ct tdm scem tkem cbf prmss tdm pjwmr huttjb tj turb jb tdm pjwmr._rmss tdm "^VCV]^" huttjb cgtmr tdks tj sdjw tdm kbgjrectkjb kb smntkjb 3.> jb tdm fkspacy.

  h C vmrskjb akst ks casj fkspacymf jb I]Ks wdkam tdm vmrskjb cppmcrs jb tdm fkspacy.

  3.>. Fkspacy Jrfmr

  Mrrjr kbgjrectkjb(^mm 3.6. Mrrjr fkspacy) qEjfma fmstkbctkjb kbgjrectkjb wGkrewcrm _cn`cim WmrskjbmEckb -nje rEckb 3st Hjjt Ajcfmr tF^_ XJE yCufkj _AF uI]K ^GAC^D

  kMtdmrbmt 3st Hjjt Ajcfmr, Dcrfwcrm KF jMtdmrbmt 8bf Hjjt Ajcfmr, Xdcpsjfy Gaci S?Mtdmrbmt KECIM S3

  Mtdmrbmt ECN CFFXM^^ kbgjrectkjb S8HV ECN Cffrmss kbgjrectkjb

  q Ejfma fmstkbctkjb kbgjrectkjb *

  GAF C W X - T 3 3 ? ? Y M > *

  GAF C W X - T 3 3 ? ? Y M 8 *

  GAF C W X - T 3 3 ? ? Y M 3 *

  GAF C W X - T 3 3 ? ? Y M 3 N *

  GAF C W X - T 3 3 ? ? Y L _ *

  w Gkrewcrm _cn`cim Wmrskjb .=.>.(3)kg yju fj bjt wcbt tj mrcsm yjur smttkbis grje tdks ubkt.

  Ycrbkbi Fkspacys hy _JYMX AMF

  Kg tdm pjwmr ks turbmf jgg wdkam c prjtmntkjb ks fmtmntmf, tdm _JYMX AMF (rmf) csdms kb tdm gjaajwkbi wcys cs c wcrbkbi

  cnnjrfkbi tj tdm prjtmntkjb stctus.

  (3) C^J/FN prjtmntkjb< Gacsdms kb ?.=-smnjbf nynams (?.8= smnjbfs akt, ?.8= smnjbfs ubakt)

  (8) VDMXECA (C/H) prjtmntkjb< Gacsdms kb 8-smnjbf nynams (3 smnjbf akt, 3 smnjbf ubakt)

  67

 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  47/171

  >.7. Jpmrctkjb Kbgj Ejfm

  >.7.3. Cntkjbs

  Vdks ejfm fkspacys tdm cnnueuactmf jpmrctkbi tkem, pjwmr jb njubt cbf mcnd prjtmntkjb njubt.

  >.7.8. ^tcrtkbi up

  CWX-T33??Y

  Djaf fjwb huttjbs "\JBM8 ^J]XNM", "FKEEMX" cbf "^VCV]^" ct tdm scem tkem cbf prmss tdm pjwmr huttjb tj turbjb tdm pjwmr.

  CWX-^9??Y

  Djaf fjwb huttjbs "V]BMX _XM^MV ND+", "V]BM -" cbf "_XM^MV +" ct tdm scem tkem cbf prmss tdm pjwmr huttjb tjturb jb tdm pjwmr.

  ^mamnt tdm "6. J_ KBGJ" uskbi tdm huttjb "V]BMX _XM^MV ND+ / -", cbf prmss tdm huttjb "^VCV]^" tj njeekt tdm smamn-

  tkjb.

  >.7.>. Jpmrctkjbs

  _rmss tdm "^VCV]^" huttjb cgtmr stcrtkbi tdks fmvknm kb Jpmrctkjb Kbgj ejfm.

  Vdm gjaajwkbi kbgjrectkjb ks fkspacymf kb tdm gjaajwkbi jrfmr.

  (c) Cnnueuactmf jpmrctkbi tkem

  GAF J _ V k e m D

  Vkem fkspacy

  "^VCV]^"

  (h) _jwmr jb njubt

  GAF _ . J b V k e m

  Njubt fkspacy

  "^VCV]^"

  (n) FN / C^J _rjtmntkjb njubt

  GAF F N < / C ^ J .>.3. Cntkjbs

  Vdks ks c spmnkca ejfm gjr mbchakbi rmnmptkjb ^VM_ jg tdm CBCAJI V]BMX tj hm ndcbimf.

  >.9.8. ^tcrtkbi up

  CWX-T33??Y

  Djaf fjwb huttjbs "\JBM8 ^J]XNM", "FKEEMX" cbf "^VCV]^" ct tdm scem tkem cbf prmss tdm pjwmr huttjb tj turbjb tdm pjwmr.

  CWX-^9??Y

  Djaf fjwb huttjbs "V]BMX _XM^MV ND+", "V]BM -" cbf "_XM^MV +" ct tdm scem tkem cbf prmss tdm pjwmr huttjb tjturb jb tdm pjwmr.

  ^mamnt tdm "=. V]BMX GXS ^MX" uskbi tdm huttjb "V]BMX _XM^MV ND+ / -", cbf prmss tdm huttjb "^VCV]^" tj njeekt

  tdm smamntkjb.

  >.9.>. Fkspacys

  ^tcrt tdks ubkt kb V]BMX ^VM_ ejfm, smamnt uskbi huttjb "V]BMX _XM^MV ND+/-" cbf mbtmr uskbi huttjb "^VCV]^".

  Vdm gjaajwkbi kbgjrectkjb ks fkspacymf kb tdm gjaajwkbi jrfmr.

  (c) CE;`Dz/GE=?`Dz smamntmf

  GAF 1 C E ; / G E = ? 2

  "V]BMX _XM^MV ND+" "V]BMX _XM^MV ND-"

  (h) CE3?@Dz/GE8??`Dz smamntmf

  GAF 1 C E 3 ? / G E 8 ? ? 2

  "^VCV]^"

  (N) _rmss tdm pjwmr huttjb tj turb jgg tdm pjwmr.(F) _rmss tdm pjwmr huttjb tj turb jb tdm pjwmr.

  64

 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  49/171

  6. Xmejtm KF ^mtup Ejfm

  6.3. Cntkjbs

  Vdks gubntkjb caajws jbay tdm fmskrmf CW rmnmkvmr tj hm jpmrctmf kg euatkpam FMBJB CW rmnmkvmrs crm usmf kb tdm scem

  rjje.

  6.8. ^tcrtkbi up

  CWX-T33??Y

  Djaf fjwb huttjbs "\JBM8 ^J]XNM", "FKEEMX" cbf "^VCV]^" ct tdm scem tkem cbf prmss tdm pjwmr huttjb tj turbjb tdm pjwmr.

  CWX-^9??Y

  Djaf fjwb huttjbs "V]BMX _XM^MV ND+", "V]BM -" cbf "V]BM +" ct tdm scem tkem cbf prmss tdm pjwmr huttjb tjturb jb tdm pjwmr.

  ^mamnt tdm "7. XMEJVM KF" uskbi tdm huttjb "V]BMX _XM^MV ND+ / -", cbf prmss tdm huttjb "^VCV]^" tj njeekt tdm

  smamntkjb.

  6.>. Jpmrctkjbs

  (3) Ydmb Xmejtm KF ^mtup ejfm ks stcrtmf, tdm gjaajwkbi ks fkspacymf.

  GAF X M E J V M K F :

  (8) _rmss tdm "S]KN@ ^MAMNV 3 - 6" huttjb tdct njrrmspjbfs tj tdm buehmr yju wcbt tj smt.

  Huttjb Fkspacy

  S]KN@ MAMNV 3 X M E J V M K F 3

  S]KN@ MAMNV 8 X M E J V M K F 8

  S]KN@ MAMNV > X M E J V M K F >

  S]KN@ MAMNV 6 X M E J V M K F 6

  (>) _rmss tdm pjwmr huttjb tj turb jgg tdm pjwmr.(6) _rmss tdm pjwmr huttjb tj turb jb tdm pjwmr.

  h Jbay "S]KN@ ^MAMNV 3 - 6" cbf tdm _JYMX huttjb jb tdm ubkt ncb hm usmf kb Xmejtm KF ^mtup Ejfm.

  h Vdm rmejtm KF jg tdm rmejtm njbtrja suppakmf wktd tdks ubkt ncbbjt hm ndcbimf.

  BJVM smnjbfs wdkam tdm pjwmr ks jb.

  >. GA fkspacy furkbi NT49? / N[;8? rmhjjt

  GAF B m t w j r ` X m s t c r t

  6. Xmturbs tj tdm bjreca fkspacy.

  BJVM< Vdm NT49? / N[;8? Xmhjjt jpmrctkjb ks bjt cnnmptmf cickb gjr jbm ekbutm cgtmr mxmnutkbi tdm rmhjjt.

  Xmnmptkjb ks prjdkhktmf furkbi upfctm, scvm cbf ajcf.

  =?

 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  51/171

  9. NT49? / N[;8? Kbktkcakzctkjb ejfm

  9.3. Cntkjbs

  Vdm gjaajwkbi ktmes crm kbktkcakzmf.

  (3) Gcvjrktms

  (8) Sukn` mamnt

  (>) _rmsmts

  (6) Kbtmrbmt Xcfkj Xmnmbtay _acymf

  (=) Gakn`r njbtcnts(7) ]smr KF

  (9) Xmsuem _acyhcn` stctkjb

  9.8. Jpmrctkjbs

  CWX-T33??Y

  Djaf fjwb huttjbs "\JBM8 ^J]XNM" cbf "FKEEMX" gjr ct amcst > smnjbfs wdkam tdm pjwmr ks jb.CWX-^9??Y

  Djaf fjwb huttjbs "V]BMX _XM^MV ND +" cbf "V]BM -" gjr ct amcst > smnjbfs wdkam tdm pjwmr ks jb.

  Kbktkcakzkbi Fkspacy

  GAF K b k t k c a k z k b i

  GAF K b k t k c a k z k b i .

  GAF K b k t k c a k z k b i . .

  GAF K b k t k c a k z k b i . . .

  Njepamtm Fkspacy

  GAF N j e p a m t m f

  Vdks ks fkspacymf gjr = smnjbfs hmgjrm rmturbkbi tj tdm bjreca fkspacy.

  Gckamf Fkspacy

  GAF G c k a m f

  =3

 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  52/171

  ^MXWKNM LKI^Vdm gjaajwkbi lkis (mxtmbskjb ncham `kt) crm usmf wdmb rmpckrkbi tdm _NHs.

  Jrfmr tdm lkis grje yjur fmcamr kg bmnmsscry.

  NC]VKJB < Kbnjrrmnt njbbmntkjbs ecy ncusm ecagubntkjb.

  Njbbmntkjb jg Lki gjr FKIKVCA _NH-Ktmes tj Hm _rmpcrmf-4]- 33??46^ < MTVMB^KJB ]BKV @KV < 3 ^mt

  Kbsuactkjb sdmmt (Bjt suppakmf) < 3sdmmt

  Irjubf amcf (Bjt suppakmf) < 8 pn

  -_rjnmfurms-(3) Xmejvm tdm snrmws.

  (8) Xmejvm tdm njbbmntjr _NH. Xmejvm tdm snrmws.

  (>) Xmejvm tdm FKIKVCA _NH grje tdm ndcssks cbf turb kt jvmr.

  _acnm cb kbsuactkjb sdmmt acrimr tdcb tdm _NH ubfmrbmctd tdm FKIKVCA _NH.

  h Njbbmnt tdm mcrtd jg tdm _NH tj tdm ndcssks uskbi cb mcrtd wkrm, mtn.

  Grjbt skfm

  NB4883

  _NH FKIKVCA

  NDC^^K^-NJE_J^KV NJBBMNVJX NDC^^K^-DFEK NJBBMNVJX

  Kbsuactkjb sdmmt

  =8

 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  53/171

  (6) Njbbmnt tdm mxpcbskjb nchams.

  Njbbmntkjb tcham jg Hjcrf tj Hjcrf

  Bj. _kb Xmg. Bj. _NH Xmg. Bj. _NH

  q 3=pkb NB8?3 FKGG-CE_ NB488 FKIKVCA

  _rjnmfurm cgtmr Xmpacnkbi tdm YACB EJF]AM.Ydmb rmpacnmf jg tdm YACB EJF]AM(NT49?->H-F7?), njbre njbtmbts jg tdm gjaajwkbi.

  (3) _crt buehmrs fkggmr fmpmbfkbi jb tdm rmikjb jg tdm YACB EJF]AM.

  Hm surm tj gjaajw tdm tcham hmajw wdmb rmpacnkbi tdm pcrts.

  EJF]AM Bcem Xmecr`s _crt Bj.

  NT49? EJF]AM C^^[ (M>) T33??M> ;6>34;3??99?F

  NT49? EJF]AM C^^[ (M8/M3) M8/M3 ;6>34;3??94?F

  NT49? EJF]AM C^^[ (M3N) M3N ;6>34;3??9;?F

  NT49? EJF]AM C^^[ (L_) @ ;6>34;3??4??FNT49? EJF]AM C^^[ (^9??^) ^9??Y ;6>34;3??97?F

  (8) Yktd F_E^ jr ]^H emejry, upfctm rewcrm.

  ^mm "Gkrewcrm ]pfctm _rjnmfurm"(=6 pcim)"3.]pfctkbi hy ]^H" jr "8.]pfctkbi hy F_E^"

  _NH FKIKVCA

  _NH FKGG-CE_

  3

  =>

 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  54/171

  _XJNMF]XM CGVMX XM_ACNKBI VDM EKNXJ_XJNM^^JX, MVN.Vdm prjnmfurm cgtmr rmpacnkbi tdm u-NJE (eknrjprjnmssjr), csd XJE, mtn. ks cs gjaajws.

  _NH Bcem Xmg. Bj. Fmsnrkptkjb_rjnmfurm

  cgtmr Xmpacnm-embt

  Xmecr`

  FKIKVCA KN988 ET8=A>8?7ME8K-38I H ^JGVYCXM< I]K XJE

  FKIKVCA KN9=3 X=G=73?4WBG_ H ^JGVYCXM< Eckb

  FKIKVCA KN99> =E4?\V3??N=B H ^JGVYCXM< C]FKJ _AFFKIKVCA KN948 ET8=A37?7ME8K-38I H ^JGVYCXM< F^_ XJE

  _rjnmfurm cgtmr Xmpacnmembt

  C

 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  55/171

  3.>. Gkam strunturm jb ]^H Emejry

  Njpy tdm upfctm ams tj tdm ]^H emejry wktd tdm gjaajwkbi strunturm Bjrtd Cemrknc (M>) ???3??79?3??

  CWX-T33??YM8/M3 Murjpm (M8)/Cskc (M3) ???3??79?8??

  CWX-T33??YM3N Ndkbc (M3N) ???3??79?=??CWX-T33??Y@ Lcpcb (L_) ???3??79?6??

  CWX-^9??YM> Bjrtd Cemrknc (M>) ???3??79?9??

  + rewcrms

  + ???3??TTTTTT

  + C_AF.hkb

  + F^_.hkb

  + mbnZupfctm.xea

  + I]K.hkb

  + KEI.hnf

  + ECKB.hkb

  3.6. Kbsmrt tdm ]^H emejry kb tdm ]^H pjrt.

  BJVMXmejvm tdm ACB ncham grje tdks ubkt wdmb pmrgjrekbi upfctms.

  S]KN@^MAMNV

  EC^VMX WJA]EM

  K E MX ^VCV]^ FWF/Hau-rcy JBAKBMEMFKC_AC[MXNHA/^CV >83 6

  ^MV]_ EKNC]T -DFEK

  = W / 3 C

  Fjwbajcf ffirewcrm kb

  ]^H csd frkvm.

  ==

 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  56/171

  3.=. ^tcrt tdm upfctm.

  CWX-T33??Y

  Djaf fjwb huttjbs "V]BMX _XM^MV ND +" cbf "^VCV]^" ct tdm scem tkem cbf prmss tdm pjwmr huttjb tj turb jb tdmpjwmr.

  CWX-^9??Y

  Djaf fjwb huttjbs "\JBM8 ^J]XNM" cbf "V]BM +" ct tdm scem tkem cbf prmss tdm pjwmr huttjb tj turb jb tdm pjwmr.

  3.7. Fkspacy furkbi ]^H upfctm

  Vdm gjaajwkbi emsscim cppmcrs jb tdm fkspacy cgtmr crjubf >? smnjbfs

  Fkspacy

  GAF ] ^ H ] p f c t m ^ t c r t

  3.9. _rmss tdm "MBVMX" `my jb tdm rmejtm njbtrja ubkt jr tdks ubkt.

  Vdmb stcrt Gkrewcrm ]pfctm.

  Fkspacy

  GAF ] p f c t m G k a m N d m n `

  3.4. Vdm grewcrm upfctm gbksdms.

  Vdm gjaajwkbi emsscim cppmcrs jb tdm fkspacyGkrewcrmGkam kb ]^H gjr ubsup-pjrtmf Ejfma bcem/crmc.

  B j t E c t n d G k r e ? >Ndmn` tdm suppjrtmf Ejfma bcem/crmcgjr tdm GkrewcrmGkam.

  ?6Gckamf tj jhtckb kbfkvkfuca Gkre-wcrm kbgjrectkjb.

  N j b b m n t k j b G c k a ? 7 ^tcrt tdm ]^H ]pfctm cickb.

  ?=VkemJut wdkam jhtckbkbi kbfk-vkfuca Gkrewcrm kbgjrectkjb.

  N j b b m n t k j b G c k a ? 9 ^tcrt tdm ]^H ]pfctm cickb.

  ?7Gckamf tj jhtckb mbtkrm Gkrewcrmkbgjrectkjb.

  N j b b m n t k j b G c k a ? 6 ^tcrt tdm ]^H ]pfctm cickb.

  ?9VkemJut wdkam jhtckbkbi mbtkrmGkrewcrm kbgjrectkjb.

  N j b b m n t k j b G c k a ? = ^tcrt tdm ]^H ]pfctm cickb.

  ?4Mrrjr bjtknctkjb rmnmkvmf wdkamrmqumstkbi GkrewcrmKbgj.

  N j b b m n t k j b G c k a ? 4

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  ?;VkemJut wdkam jhtckbkbi Gkre-wcrm kbgjrectkjb. N j b b m n t k j b G c k a ? ;

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.

  Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  ?C]bcham tj fmtmnt ]^H gjr Gkre-wcrmFjwbajcf.

  N j b b m n t k j b G c k a ? CFksnjbbmnt cbf njbbmnt tdm ]^Hemejry.

  ?HBj GkrewcrmGkam gjr Gkrewcrm-Fjwbajcf.

  G k a m s B j t G j u b f ? HFksnjbbmnt cbf njbbmnt tdm ]^Hemejry.

  ?F Xmnmkvmf vcaum wktd kbvcakf _cn`c-imWmrskjb. N j b b m n t k j b G c k a ? F

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.

  Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  3?Bj ]pfctm_cn`mt rmnmkvmf grjeNT49? (VkemJut).

  ] p f c t k b i g c k a 3 ?

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  33Chbjreca fctc kb ]pfctm_cn`mtrmnmkvmf grje NT49? (GjrectMr-rjr).

  ] p f c t k b i g c k a 3 3

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  38 Chbjreca fctc kb ]pfctm_cn`mtrmnmkvmf grje NT49? (Ndmn`^ue-Mrrjr).

  ] p f c t k b i g c k a 3 8

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrca

  tkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  =9

 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  58/171

  MrrjrNjfm

  Fmtckas jg Mrrjr njfm Fkspacy Njpkbi strctmikms

  3>Hajn`Mrcsm gckamf hmgjrm rmwrktkbiEckb.

  M r c s m g c k a 3 >

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  36Hajn`Yrktm gckamf wdkam rmwrktkbiEckb.

  ] p f c t k b i g c k a 3 6

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrca

  tkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  3=Mrrjr kb Wmrkgy cgtmr rmwrktkbi Eckb(Ndmn`^ueMrrjr).

  ] p f c t m N d m n ` B I 3 =

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  8?]bcham tj fmtmnt ]^H cgtmr^HAEjfm.

  N j b b m n t k j b G c k a 8 ?Fksnjbbmnt cbf njbbmnt tdm ]^Hemejry.

  83Bj GkrewcrmGkam kb ]^H cgtmr^HAEjfm.

  G k a m s B j t G j u b f 8 3Fksnjbbmnt cbf njbbmnt tdm ]^Hemejry.

  88GkrewcrmGkam kb ]^H cgtmr^HAEjfm gjr ubsuppjrtmf Ejfmabcem/crmc.

  B j t E c t n d G k r e 8 8Ndmn` tdm suppjrtmf Ejfma bcem/crmcgjr tdm GkrewcrmGkam.

  8>Gckamf tj jhtckb mbtkrm Gkrewcrmkbgjrectkjb cgtmr HAEjfm.

  N j b b m n t k j b G c k a 8 >Fksnjbbmnt cbf njbbmnt tdm ]^Hemejry.

  86VkemJut wdkam jhtckbkbi mb-tkrm Gkrewcrm kbgjrectkjb cgtmr^HAEjfm.

  N j b b m n t k j b G c k a 8 6

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  8= Gckamf tj trcbskt tj HAEjfm. N j b b m n t k j b G c k a 8 =

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  87VkemJut kb Fjwbajcf (wrktkbi tj^FXCE) gjr GkrewcrmFjwbajcf.

  F j w b a j c f g c k a 8 7

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  89Gckamf tj wrktm tj MM_XJE cgtmr^HAEjfm.

  N j b b m n t k j b G c k a 8 9

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  >7 ]bcham tj fmtmnt ]^H. N j b b m n t k j b G c k a > 7

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  >9 Bj GkrewcrmGkam kb ]^H. G k a m s B j t G j u b f > 9

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-

  tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  >4GkrewcrmGkam kb ]^H gjr ubsup-pjrtmf Ejfma bcem/crmc.

  B j t E c t n d G k r e > 4

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  =4

 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  59/171

  MrrjrNjfm

  Fmtckas jg Mrrjr njfm Fkspacy Njpkbi strctmikms

  >; VkemJut kb ]^HNdmn . N j b b m n t k j b G c k a > ;

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  >C]bcham tj fmtmnt ]^H gjr Gkre-wcrmFjwbajcf.

  N j b b m n t k j b G c k a > C

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrca

  tkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  >HBj GkrewcrmGkam gjr Gkrewcrm-Fjwbajcf.

  G k a m s B j t G j u b f > H

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  >G Gckamf tj trcbskt tj HAEjfm. N j b b m n t k j b G c k a > G

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  =? ]bcham tj fmtmnt ]^H. N j b b m n t k j b G c k a = ?

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  =3 Bj GkrewcrmGkam kb ]^H. G k a m s B j t G j u b f = 3

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  =8GkrewcrmGkam kb ]^H gjr ubsup-pjrtmf Ejfma bcem/crmc.

  B j t E c t n d G k r e = 8

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  =6Mrrjr bjtknctkjb rmnmkvmf wdkamrmqumstkbi GkrewcrmKbgj.

  ] p f c t k b i g c k a = 6

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  ==VkemJut wdkam jhtckbkbi Gkre-wcrm kbgjrectkjb.

  ] p f c t k b i g c k a = =

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  =7]bcham tj fmtmnt ]^H gjr Gkre-wcrmFjwbajcf.

  N j b b m n t k j b G c k a = 7

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  =9Bj GkrewcrmGkam gjr Gkrewcrm-Fjwbajcf.

  G k a m s B j t G j u b f = 9

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  =CKbvcakf FmvknmKF kb rmspjbsm jr bjrmspjbsm grje ^uh gjr N nje-ecbf.

  N j b b m n t k j b G c k a = C

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  =HBCN@ rmnmkvmf kb rmspjbsm jr bjrmspjbsm grje ^uh gjr A nje-ecbf.

  ] p f c t k b i g c k a = H

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-

  tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  =NBj ]pfctm_cn`mt rmnmkvmf grjeNT49? (VkemJut).

  ] p f c t k b i g c k a = N

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  =;

 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  60/171

  MrrjrNjfm

  Fmtckas jg Mrrjr njfm Fkspacy Njpkbi strctmikms

  =FChbjreca fctc kb ]pfctm_cn`mtrmnmkvmf grje NT49? (GjrectMr-rjr).

  ] p f c t k b i g c k a = F

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  =MChbjreca fctc kb ]pfctm_cn`mtrmnmkvmf grje NT49? (Ndmn`^ue-Mrrjr).

  ] p f c t k b i g c k a = M

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrca

  tkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  =GChbjreca fctc kb ]pfctm_cn`mtrmnmkvmf grje NT49? (Fctc-Ambitd/FctcBj).

  ] p f c t k b i g c k a = G

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  7?BCN@ rmnmkvmf kb rmspjbsm jr bjrmspjbsm grje uh gjr _ nje-ecbf.

  ] p f c t k b i g c k a 7 ?

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  73Eksectndmf Ndmn`^ue kb rm-spjbsm jr bj rmspjbsm grje uhgjr K njeecbf.

  ] p f c t m N d m n ` B I 7 3

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  78Gckamf tj stcrt up uh kb _jwmrJbsmqumbnm furkbi ]pfctm.

  ] p f c t k b i g c k a 7 8

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  7>Gckamf tj trcbskt tj Cppaknctkjb-Ejfm.

  ] p f c t k b i g c k a 7 >

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  76Gckamf tj trcbskt tj HjjtAjcfmr-Ejfm.

  ] p f c t k b i g c k a 7 6

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  4?YrktmMbchamActndHkt bjt smt kbXmcf cgtmr kssukbi YXMB nje-ecbf.

  ] p f c t k b i g c k a 4 ?

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  43Hajn`Mrcsm gckamf kb Xmcf cgtmrkssukbi HM njeecbf.

  ] p f c t k b i g c k a 4 3

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  48Bj ]pfctm_cn`mt rmnmkvmf grjeNT49? (VkemJut).

  ] p f c t k b i g c k a 4 8

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  4>Chbjreca fctc kb ]pfctm_cn`mtrmnmkvmf grje NT49? (GjrectMr-rjr).

  ] p f c t k b i g c k a 4 >

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  46Chbjreca fctc kb ]pfctm_cn`mtrmnmkvmf grje NT49? (Ndmn`^ue-Mrrjr).

  ] p f c t k b i g c k a 4 6

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-

  tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  4=Chbjreca fctc kb ]pfctm_cn`mtrmnmkvmf grje NT49? (Fctc-Ambitd/FctcBj).

  ] p f c t k b i g c k a 4 =

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  7?

 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  61/171

  MrrjrNjfm

  Fmtckas jg Mrrjr njfm Fkspacy Njpkbi strctmikms

  47Eksectndmf Ndmn`^ue kb Ndmn`-^ue njepcrksjb cgtmr rmwrktkbi.

  ] p f c t k b i g c k a 4 7

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  C8 ]bcham tj fmtmnt ]^H. N j b b m n t k j b G c k a C 8

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrca

  tkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  C> Bj GkrewcrmGkam kb ]^H. G k a m s B j t G j u b f C >

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  C6GkrewcrmGkam kb ]^H gjr ubsup-pjrtmf Ejfma bcem/crmc.

  B j t E c t n d G k r e C 6

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  C7Mrrjr bjtknctkjb rmnmkvmf wdkamrmqumstkbi GkrewcrmKbgj.

  ] p f c t k b i g c k a C 7

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  C9VkemJut wdkam jhtckbkbi Gkre-wcrm kbgjrectkjb.

  ] p f c t k b i g c k a C 9

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  CM]bcham tj fmtmnt ]^H gjr Gkre-wcrmFjwbajcf.

  N j b b m n t k j b G c k a C M

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  CGBj GkrewcrmGkam gjr Gkrewcrm-Fjwbajcf.

  G k a m s B j t G j u b f C G

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  H3VkemJut kb Fjwbajcf (wrktkbi tj^FXCE) gjr GkrewcrmFjwbajcf.

  F j w b a j c f g c k a H 3

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  H8Mrrjr bjtknctkjb rmnmkvmf cgtmrrmwrktkbi NT49? Gkre.

  ] p f c t k b i g c k a H 8

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  H>Mrrjr kb Gkrewcrm]pfctm (Vkem-Jut).

  ] p f c t k b i g c k a H >

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  H6Gckamf tj trcbskt tj HjjtAjcfmr-Ejfm.

  ] p f c t k b i g c k a H 6

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.

  H=Gckamf tj trcbskt tj Cppaknctkjb-Ejfm.

  ] p f c t k b i g c k a H =

  Vdks ubkt cutjectkncaay rmtrkms smvmrcatkems. Yckt ubtka tdm GA fkspacy stjps.Kg tdm GA fkspacy stjps ct tdm Mrrjr fks-pacy, prmss cbf djaf tdm "_jwmr jpmrc-

  tkjb" huttjb gjr vm smnjbfs.---Ndmn` tdm rewcrm vmrskjb cgtmr upfctkbi.---Cgtmr upfctkbi tdm rewcrm, ndmn` tdm vmrskjb. mm "3. Wmrskjb Fkspacy Ejfm" (34 pcim).

  73

  http://-/?-http://-/?-
 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  62/171

  3.33. Fmvknm fkspacy furkbi grewcrm upfctm

  Fkspacy jg tcrimt fmvknm furkbi rewcrm upfctm.

  Vcrimt fmvknm Fkspacy Mrrjr njfm wdmb cb mrrjr jnnurs

  Eckb N_] E c k b < * * % * * * e k b

  ?4 - ?H

  3? - 3=8? - 89>7 - >H>G

  Cufkj _AF C _ A F < * * % * * * e k b=? - =8=6 - =4=C - 76

  F^_ F ^ _ < * * % * * * e k b=? - =8=6 - =4=C - 76

  I]K ^mrkca Gacsd I ] K < * * % * * * e k b

  =? - =8=6 - =4=C78 - 76

  4? - 47

  NT49? Hjjt Ajcfmr M ^ H A < * * % * * * e k bC? - C6C7 - C9CM - H=

  NT49? Kecim M K E I < * * % * * * e k bC? - C6C7 - C9CM - H=

  NT49? Kecim (MemrimbnyEjfm)

  ] p f c t m r m t r y

  Ndmn`kbi tdm Gkrewcrm Wmrskjb Cgtmr cb ]pfctmCgtmr upfctkbi tdm rewcrm, ndmn` tdm vmrskjb. ^mm "3. Wmrskjb Fkspacy Ejfm" (34 pcim).

  78

  http://-/?-http://-/?-
 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  63/171

  8. ]pfctkbi hy F_E^

  Fjwbajcf tdm actmst rewcrm grje tdm kbtmrbmt cbf upfctm tdm rewcrm.

  8.3. Bmtwjr` Njbbmntkjb

  (3) ^ystme Xmqukrmembts

  C hrjcfhcbf kbtmrbmt njbbmntkjb

  Ejfme

  Xjutmr

  Mtdmrbmt ncham (NCV-= jr irmctmr rmnjeembfmf)

  (8) ^mttkbis

  8.8. Ndmn` cbf upfctm tdm grewcrm

  Ndmn` wdmtdmr bmw rewcrm ks cvckacham. Kt ks casj pjsskham tj ndmn` cpprjxkectmay djw ajbi tdm upfctm wkaa tc`m.

  (3) _rmss tdm huttjb " MV]_" jb tdm rmejtm njbtrja tj fkspacy tdm I]K embu.

  (8) _rmss tdm nursjr huttjb tj smamnt "Imbmrca" "Gkrewcrm" "]pfctm" "Ndmn` ]pfctm".(>) _rmss tdm huttjb "MBVMX".

  Vdm actmst rewcrm vmrskjb upajcfmf tj jur wmhsktm ks fkspacymf.

  _rjnmmf tj (6) kg bmw rewcrm ks cvckacham jb jur wmhsktm.

  Kg tdm actmst rewcrm ks carmcfy kbstcaamf, prmss tdm huttjb "^MV]_" tj mxkt tdm embu.

  (6) ^mamnt "^tcrt" uskbi tdm nursjr huttjbs cbf tdmb prmss "MBVMX". Vdm pjwmr fkspacy akidts kb rmf cbf tdm I]K snrmmb fkspacy fkscppmcrs furkbi tdm upfctm.

  Vdm rmeckbkbi tkem jg tdm upfctm ks sdjwb jb tdm fkspacy jg tdm ubkt.

  Vdm bjreca stctus rmsuems cgtmr tdm upfctm ks njepamtmf.

  --- _rmncutkjbs gjr ]pfctms --- Vdm mbvkrjbembt cbf smttkbis eust caajw njbbmntkjb tj hrjcfhcbf Kbtmrbmt gjr upfctms.

  Bmvmr turb jgg tdm pjwmr hmgjrm cb upfctm ks njepamtmf.

  Kt tc`ms crjubf 3 djur tj njepamtm tdm upfctm.

  Jbnm cb upfctm ks stcrtmf, bjreca jpmrctkjbs ncbbjt hm pmrgjremf ubtka kt ks njepamtmf.Vdm I]K embu smttkbis cbf kecim cflustembt smttkbis jg tdks ubkt ecy hm kbktkcakzmf.

  Vc`m bjtm jg yjur smttkbis hmgjrmdcbf cbf rmnjbiurm tdme cgtmr tdm upfctm.

  EMFKC_AC[MX

  8

  3 NHA/^CV 6 Hau-rcy = ICEMEMFKC_AC[MX

  >FWF/Hau-rcy

  8 EJBKVJCXN(6@)(6@)

  DFEK JDFEK (C^ KIBCHAM)KB_XM J]VCHAM)

  KB

  3

  8

  ^]HYJJGMX NHA/^CVEMFKC

  _AC[MXVWC]FKJ

  3 8

  NJCTKCA J_VKNCA

  KBFKIKVCA C]FKJ(C^ KIBCHAM)

  GXJBV N MB VM X ^ ]X XJ ]B F^]XXJ]BF ^]XXJ]BF HCN@ ^]XXJ]BF HCN@^]XXJ]BF^]XXJ]BF

  BMVYJX@

  Ejfme

  Kbtmrbmt

  Njeputmr

  ACB pjrt / Mtdmrbmt njbbmntjr

  MVDMXBMV njbbmntjr

  XjutmrVj YCB pjrt

  Vj ACB pjrt

  Vj ACB pjrt

  7>

 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  64/171

  8.>. Chjut tdm mrrjr njfm

  ^mm tdm gjaajwkbi tcham gjr fmtckas jb tdm mrrjr njfm, fmtckas jg tdm mrrjr njfm, fkspacy cbf njpkbi strctmikms wdmb upfctkbi

  tdm rewcrm grje F_E^. (F_E^ Njbbmntkjb tj F_E^ gckamf. N j b b m n t k j b G c k a ? >Ndmn` tdm bmtwjr` njbbmntkjb. ]pfctmkb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrm ks csecaa bmtwjr` ajcf.

  ?6Gkrewcrm am fctc wcs rmqumstmfhut mrrjr emsscim wcs rmnmkvmf.

  N j b b m n t k j b G c k a ? 6

  Ndmn` tdm bmtwjr` njbbmntkjb. ]pfctmkb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrm ks csecaa bmtwjr` ajcf.

  ?=Gkrewcrm am fctc wcs rmqumstmfhut kt tkemf jut.

  N j b b m n t k j b G c k a ? =

  Ndmn` tdm bmtwjr` njbbmntkjb. ]pfctmkb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrm ks csecaa bmtwjr` ajcf.

  ?7Gkrewcrm am fctc wcs rmqumstmfhut mrrjr emsscim wcs rmnmkvmf.

  N j b b m n t k j b G c k a ? 7

  Ndmn` tdm bmtwjr` njbbmntkjb. ]pfctmkb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrm ks csecaa bmtwjr` ajcf.

  ?9Caa rewcrm am kbgjrectkjb wcsrmqumstmf hut c tkemjut jnnurrmf.

  N j b b m n t k j b G c k a ? 9

  Ndmn` tdm bmtwjr` njbbmntkjb. ]pfctmkb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrm ks csecaa bmtwjr` ajcf.

  ?4Eckb N_] rewcrm am kbgjrec-tkjb wcs rmqumstmf hut mrrjr ems-scim wcs rmnmkvmf.

  N j b b m n t k j b G c k a ? 4

  Ndmn` tdm bmtwjr` njbbmntkjb. ]pfctmkb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrm ks csecaa bmtwjr` ajcf.

  ?;Eckb N_] rewcrm am kbgjrec-tkjb wcs rmqumstmf hut mrrjr ems-scim wcs rmnmkvmf.

  N j b b m n t k j b G c k a ? ;

  Ndmn` tdm bmtwjr` njbbmntkjb. ]pfctmkb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrm ks csecaa bmtwjr` ajcf.

  ?CMrrjr (BI) emsscim wcs rmnmkvmfwdmb rewcrm jg Eckb N_] wcsfjwbajcfmf.

  F j w b a j c f g c k a ? C

  Ndmn` tdm bmtwjr` njbbmntkjb. ]pfctmkb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrm ks csecaa bmtwjr` ajcf.

  ?HMrrjr (akbm njbimstkjb) emsscimwcs rmnmkvmf wdmb rewcrm jgEckb N_] wcs fjwbajcfmf.

  F j w b a j c f g c k a ? H

  Ndmn` tdm bmtwjr` njbbmntkjb. ]pfctmkb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrm ks csecaa bmtwjr` ajcf.

  ?NMrrjr (njbbmntkjb gckaurm) emsscimwcs rmnmkvmf wdmb rewcrm jgEckb N_] wcs fjwbajcfmf.

  F j w b a j c f g c k a ? N

  Ndmn` tdm bmtwjr` njbbmntkjb. ]pfctmkb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrm ks csecaa bmtwjr` ajcf.

  ?FXmnmkvmf cb kbvcakf pcncim vmr-skjb.

  F j w b a j c f g c k a ? F

  Ndmn` tdm bmtwjr` njbbmntkjb. ]pfctmkb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrm ks csecaa bmtwjr` ajcf.

  ?MNjbbmntkjb tj F_E^ gckamf.(Ncbbjt imt BV_)

  N j b b m n t k j b G c k a ? M

  Ndmn` tdm bmtwjr` njbbmntkjb. ]pfctmkb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrm ks csecaa bmtwjr` ajcf.

  3?Eckb N_] gckamf tj rmnmkvm re-wcrm gjr rmwrktkbi smbt grjeNT49? (wdmb tkemf jut).

  ] p f c t k b i g c k a 3 ?Vurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaa

  stcrt cutjectkncaay.

  76

 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  65/171

  MrrjrNjfm

  Fmtckas jg Mrrjr njfm Fkspacy Njpkbi strctmikms

  33Eckb N_] gckamf tj rmnmkvm re-wcrm gjr rmwrktkbi smbt grjeNT49? (wdmb cb mrrjr jnnurrmf).

  ] p f c t k b i g c k a 3 3Vurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaastcrt cutjectkncaay.

  38

  Gkrewcrm gjr rmwrktkbi smbt grjeNT49? rmnmkvmf hy tdm Eckb N_]

  njbtckbmf njrrupt fctc (Ndmn`^ue mrrjr jnnurrmf).

  ] p f c t k b i g c k a 3 8Vurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaa

  stcrt cutjectkncaay.

  3>Vdm mrcskbi jg hajn` fctc gckamfhmgjrm Eckb N_] wcs rmwrkttmb.

  M r c s m g c k a 3 >Vurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaastcrt cutjectkncaay.

  36Vdm rmwrktkbi jg hajn` fctc gckamfwdmb Eckb N_] wcs rmwrkttmb.

  ] p f c t k b i g c k a 3 6Vurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaastcrt cutjectkncaay.

  3=Fctc wcs gjubf tj hm njrrupt fur-kbi vmrknctkjb cgtmr tdm Eckb N_]wcs rmwrkttmb.

  ] p f c t m N d m n ` B I 3 =Vurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaastcrt cutjectkncaay.

  8?Gckamf tj cnqukrm tdm K_ cffrmsshmgjrm NT49? rmwrktm (HjjtAjcfmr Ejfm). (Cutj K_)

  N j b b m n t k j b G c k a 8 ?

  Ndmn` tdm bmtwjr` njbbmntkjb. ]pfctmkb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrm ks csecaa bmtwjr` ajcf.

  83Gckamf tj cnqukrm tdm K_ cffrmsshmgjrm NT49? rmwrktm (HjjtAjcfmr Ejfm). (wdmb tkemf jut)

  N j b b m n t k j b G c k a 8 3

  Ndmn` tdm bmtwjr` njbbmntkjb. ]pfctmkb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrm ks csecaa bmtwjr` ajcf.

  88 Gckamf tj aji kb tj F_E . A j i k b g c k a m f 8 8

  Kbktkcakzm tdm ubkt cbf try upfctkbicickb.]pfctm kb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrmks c secaa bmtwjr` ajcf.

  8>

  Akbm mtn. ks njbimstmf wdmb aji-

  ikbi kb tj F_E^. ^ m r v m r k s h u s y 8 >

  ]pfctm kb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrm

  ks c secaa bmtwjr` ajcf.

  86 Njbbmntkjb tj F_E^ gckamf. N j b b m n t k j b G c k a 8 6Ndmn` tdm bmtwjr` njbbmntkjb. ]pfctmkb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrm ks csecaa bmtwjr` ajcf.

  8= Gckamf tj ndcbim tdm NT49? ejfm. N j b b m n t k j b G c k a 8 =Kbktkcakzm tdm ubkt cbf try upfctkbicickb.

  87

  Vkemjut jnnurrmf jhtckbkbi fctcwdmb fjwbajcfkbi tdm Eckb N_]rewcrm.Xmnmkvmf cb kbvcakf pc-ncim vmrskjb. Xmnmkvmf cb kbvcakf

  pcncim vmrskjb.

  F j w b a j c f g c k a 8 7

  Ndmn` tdm bmtwjr` njbbmntkjb. ]pfctmkb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrm ks csecaa bmtwjr` ajcf.

  89 Gckamf tj ndcbim tdm NT49? ejfm. F j w b a j c f g c k a 8 9Kbktkcakzm tdm ubkt cbf try upfctkbicickb.

  >7Aji kb tj F_E^ gckamf wdmb rm-wrktkbi tdm Eckb N_].

  A j i k b g c k a m f > 7]pfctm kb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrmks c secaa bmtwjr` ajcf.

  >9]bkt ajis kb tj F_E^ hut tdm akbmmtn. ks njbimstmf wdmb rmwrktkbitdm Eckb N_].

  ^ m r v m r k s h u s y > 9]pfctm kb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrmks c secaa bmtwjr` ajcf.

  >4 Njbbmnt tj F_E^ gckamf wdmbrmwrktkbi tdm Eckb N_].

  N j b b m n t k j b G c k a > 4 Ndmn` tdm bmtwjr` njbbmntkjb. ]pfctmkb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrm ks csecaa bmtwjr` ajcf.

  7=

 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  66/171

  MrrjrNjfm

  Fmtckas jg Mrrjr njfm Fkspacy Njpkbi strctmikms

  >;Njbbmntkjb tj F_E^ dcs tkemfjut wdmb rmwrktkbi tdm Eckb N_].

  N j b b m n t k j b G c k a > ;

  Ndmn` tdm bmtwjr` njbbmntkjb. ]pfctmkb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrm ks csecaa bmtwjr` ajcf.

  >C

  Mrrjr (BI) bjtknctkjb wcs

  rmnmkvmf wdmb fjwbajcfkbi re-wcrm gjr rmwrktkbi tdm Eckb N_].F j w b a j c f g c k a > C

  Vurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaastcrt cutjectkncaay.

  ]pfctm kb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrmks c secaa bmtwjr` ajcf.

  >H

  Mrrjr bjtknctkjb (akbm njbimstkjb)wcs rmnmkvmf wdmb fjwbajcfkbirewcrm gjr rmwrktkbi tdm EckbN_].

  F j w b a j c f g c k a > H

  Vurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaastcrt cutjectkncaay.]pfctm kb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrmks c secaa bmtwjr` ajcf.

  >N

  Mrrjr bjtknctkjb (njbbmntkjbgckaurm) wcs rmnmkvmf wdmb fjwb-ajcfkbi rewcrm gjr rmwrktkbi tdmEckb N_].

  F j w b a j c f g c k a > N

  Vurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaastcrt cutjectkncaay.]pfctm kb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrmks c secaa bmtwjr` ajcf.

  >FGckamf tj cnqukrm tdm K_ cffrmss(Cutj K_) hmgjrm NT49? rmwrktm(Hjjt Ajcfmr Ejfm).

  N j b b m n t k j b G c k a > F

  Ndmn` tdm bmtwjr` njbbmntkjb. ]pfctmkb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrm ks csecaa bmtwjr` ajcf.

  >MGckamf tj cnqukrm tdm K_ cffrmsshmgjrm NT49? rmwrktm (HjjtAjcfmr Ejfm) (tkemf jut).

  N j b b m n t k j b G c k a > M

  Ndmn` tdm bmtwjr` njbbmntkjb. ]pfctmkb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrm ks csecaa bmtwjr` ajcf.

  =?Aji kb tj F_E^ gckamf wdmbrmwrktkbi tdm F^_, _AF mtn. re-wcrm.

  A j i k b g c k a m f = ?]pfctm kb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrmks c secaa bmtwjr` ajcf.

  =3]bkt ajis kb tj F_E^ tj rmwrktmtdm F^_, _AF mtn. rewcrm, huttdm akbm mtn. ks njbimstmf.

  ^ m r v m r k s h u s y = 3]pfctm kb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrmks c secaa bmtwjr` ajcf.

  =8

  Njbbmnt tj F_E^ gckamf wdmb

  rmwrktkbi tdm F^_, _AF mtn. re-wcrm. N j b b m n t k j b G c k a = 8

  Ndmn` tdm bmtwjr` njbbmntkjb. ]pfctm

  kb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrm ks csecaa bmtwjr` ajcf.

  =6

  ]bkt ajis kb tj F_E^ tj rmwrktmtdm F^_, _AF mtn. rewcrm, hutmrrjr wcs rmnmkvmf cs rewcrmkbgjrectkjb.

  ] p f c t k b i g c k a = 6

  Vurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaastcrt cutjectkncaay.]pfctm kb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrmks c secaa bmtwjr` ajcf.

  ==

  ]bkt ajis kb tj F_E^ tj rmwrktmtdm F^_, _AF mtn. rewcrm, hutajiimf kbtj F_E^ cbf rmqumstmfrewcrm fctc kbgjrectkjb hut ctkemjut jnnurrmf.

  ] p f c t k b i g c k a = =

  Vurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaastcrt cutjectkncaay.]pfctm kb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrmks c secaa bmtwjr` ajcf.

  =7]bkt ajis kb tj F_E^ tj rmwrktmtdm F^_, FA_ mtn. rewcrm, hutgckamf tj fjwbajcf tdm rewcrm.

  F j w b a j c f g c k a = 7

  Vurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaastcrt cutjectkncaay.]pfctm kb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrm

  ks c secaa bmtwjr` ajcf.

  =9

  ]bkt ajis kb tj F_E^ tj rmwrktmtdm F^_, FA_ mtn. rewcrm, hutfjwbajcf rewcrm mrrjr wcsrmnmkvmf (akbm njbimstkjb).

  F j w b a j c f g c k a = 9

  Vurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaastcrt cutjectkncaay.]pfctm kb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrmks c secaa bmtwjr` ajcf.

  =4

  ]bkt ajis kb tj F_E^ tj rmwrktmtdm F^_, FA_ mtn. rewcrm, hutfjwbajcf rewcrm mrrjr wcsrmnmkvmf (njbbmntkjb gckaurm).

  F j w b a j c f g c k a = 4

  Vurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaastcrt cutjectkncaay.]pfctm kb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrmks c secaa bmtwjr` ajcf.

  =CBCN@ wcs rmnmkvmf wdmb "N"njeecbf wcs smbt tj F^_, _AFmtn.

  N j b b m n t k j b G c k a = CVurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaastcrt cutjectkncaay.

  =HBCN@ wcs rmnmkvmf wdmb "A"njeecbf wcs smbt tj F^_, _AFmtn.

  ] p f c t k b i g c k a = HVurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaastcrt cutjectkncaay.

  77

 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  67/171

  MrrjrNjfm

  Fmtckas jg Mrrjr njfm Fkspacy Njpkbi strctmikms

  =NF^_, _AF mtn. gckamf tj rmnmkvm tdmrewcrm gjr rmwrktkbi smbt grjeNT49? (wdmb tkemf jut).

  ] p f c t k b i g c k a = NVurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaastcrt cutjectkncaay.

  =F

  F^_, _AF mtn. gckamf tj rmnmkvm tdm

  rewcrm gjr rmwrktkbi smbt grjeNT49? (wdmb cb mrrjr jnnurrmf).] p f c t k b i g c k a = F

  Vurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaa

  stcrt cutjectkncaay.

  =M

  F^_, _AF mtn. rmnmkvm tdm njr-ruptmf rewcrm fctc gjr rmwrktkbismbt grje NT49? (wdmb tdm Ndmn`^ue mrrjr jnnurrmf).

  ] p f c t k b i g c k a = MVurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaastcrt cutjectkncaay.

  =G

  F^_, _AF mtn. rmnmkvm tdm njr-ruptmf rewcrm fctc gjr rmwrktkbismbt grje NT49? (kbvcakf fctc wcsrmnmkvmf).

  ] p f c t k b i g c k a = GVurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaastcrt cutjectkncaay.

  7?BCN@ wcs rmnmkvmf wdmb "_"njeecbf wcs smbt tj F^_, _AFmtn.

  ] p f c t k b i g c k a 7 ?Vurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaastcrt cutjectkncaay.

  73BCN@ wcs rmnmkvmf wdmb "K" nje-ecbf wcs smbt tj F^_, _AF mtn.

  ] p f c t m N d m n ` B I 7 3Vurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaastcrt cutjectkncaay.

  4?Gckamf tj jhtckb csd kbgjrectkjbhmgjrm mrcskbi tdm csd.

  ] p f c t k b i g c k a 4 ?Vurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaastcrt cutjectkncaay.

  43Gckamf tj mrcsm tdm fctc hmgjrmrmwrktkbi tdm csd.

  ] p f c t k b i g c k a 4 3Vurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaastcrt cutjectkncaay.

  48Gckamf tj rmnmkvm tdm smrkca csdrewcrm gjr rmwrktkbi smbt grjeNT49? (wdmb tkemf jut).

  ] p f c t k b i g c k a 4 8 Vurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaastcrt cutjectkncaay.

  4>Gckamf tj rmnmkvm tdm smrkca csdrewcrm gjr rmwrktkbi smbt grjeNT49? (wdmb cb mrrjr jnnurrmf).

  ] p f c t k b i g c k a 4 >Vurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaastcrt cutjectkncaay.

  46

  Gckamf tj rmnmkvm tdm smrkca csdrewcrm gjr rmwrktkbi smbt grjeNT49? (wdmb tdm Ndmn` ue mrrjrjnnurrmf).

  ] p f c t k b i g c k a 4 6Vurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaastcrt cutjectkncaay.

  4=

  Gckamf tj rmnmkvm tdm tdm smrkcacsd rewcrm gjr rmwrktkbi smbt

  grje NT49? (kbvcakf fctc wcsrmnmkvmf).

  ] p f c t k b i g c k a 4 =Vurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaa

  stcrt cutjectkncaay.

  47Fctc wcs gjubf tj hm njrrupt fur-kbi vmrknctkjb cgtmr tdm csd wcsrmwrkttmb.

  ] p f c t k b i g c k a 4 7Vurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaastcrt cutjectkncaay.

  C?Gckamf tj cnqukrm tdm K_ cffrmss(CutjK_) hmgjrm NT49? rmwrktm(Cppaknctkjb Ejfm).

  N j b b m n t k j b G c k a C ?

  Ndmn` tdm bmtwjr` njbbmntkjb. ]pfctmkb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrm ks csecaa bmtwjr` ajcf.

  C3Gckamf tj cnqukrm tdm K_ cffrmsshmgjrm NT49? rmwrktm (CppaknctkjbEjfm) (wdmrb tkemf jut).

  N j b b m n t k j b G c k a C 3

  Ndmn` tdm bmtwjr` njbbmntkjb. ]pfctmkb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrm ks csecaa bmtwjr` ajcf.

  C8]bcutdjrkzmf ajikb F_E^ cnnmssbjtknctkjb wcs rmnmkvmf wdmbrmwrktkbi tdm NT49? rmactmf re-wcrm (Cppaknctkjb Ejfm).

  A j i k b g c k a m f C 8

  Ndmn` tdm bmtwjr` njbbmntkjb. ]pfctmkb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrm ks csecaa bmtwjr` ajcf.

  79

 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  68/171

  MrrjrNjfm

  Fmtckas jg Mrrjr njfm Fkspacy Njpkbi strctmikms

  C>

  Bjtkmf tdct tdm cnnmss tj tdmF_E^ ks njbimstmf akbm, wdmbrmwrktkbi tdm NT49? systme (Cp-paknctkjb Ejfm).

  ^ m r v m r k s h u s y C >

  Ndmn` tdm bmtwjr` njbbmntkjb. ]pfctmkb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrm ks csecaa bmtwjr` ajcf.

  C6

  Bjtkmf tdct tdm cnnmss tj tdmF_E^ njbbmntkjb ks gckamf, wdmb

  rmwrktkbi tdm NT49? systme (Cp-paknctkjb Ejfm).

  N j b b m n t k j b G c k a C 6

  Ndmn` tdm bmtwjr` njbbmntkjb. ]pfctm

  kb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrm ks csecaa bmtwjr` ajcf.

  C7

  Ajiimf kbtj F_E^ cbf mrrjr wcsrmnmkvmf cs rewcrm kbgjrectkjb,wdmb rmwrktkbi tdm NT49? systme(Cppaknctkjb Ejfm).

  ] p f c t k b i g c k a C 7

  Vurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaastcrt cutjectkncaay.]pfctm kb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrmks c secaa bmtwjr` ajcf.

  C9

  Ajiimf kbtj F_E^ cbf rmqumstmfrewcrm fctc kbgjrectkjb hutc tkemjut jnnurrmf wdmb wdmbrmwrktkbi tdm NT49? systme (Cp-paknctkjb Ejfm).

  ] p f c t k b i g c k a C 9

  Vurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaastcrt cutjectkncaay.]pfctm kb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrmks c secaa bmtwjr` ajcf.

  CM

  Mrrjr bjtknctkjb wcs rmnmkvmfwdmb fjwbajcfkbi rewcrm gjr

  rmwrktkbi tdm NT49? systme (wdmbgckamf tj fjwbajcf).

  F j w b a j c f g c k a C M

  Vurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaastcrt cutjectkncaay.

  ]pfctm kb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrmks c secaa bmtwjr` ajcf.

  CG

  Mrrjr bjtknctkjb wcs rmnmkvmfwdmb fjwbajcfkbi rewcrm gjrrmwrktkbi tdm NT49? systme (HjjtAjcfmr Ejfm) (akbm njbimstkjb).

  F j w b a j c f g c k a C G

  Vurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaastcrt cutjectkncaay.]pfctm kb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrmks c secaa bmtwjr` ajcf.

  H?

  Mrrjr bjtknctkjb wcs rmnmkvmfwdmb fjwbajcfkbi rewcrm gjrrmwrktkbi tdm NT49? systme (HjjtAjcfmr Ejfm) (Ydmb c njbbmn-tkjb gckamf).

  F j w b a j c f g c k a H ?

  Vurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaastcrt cutjectkncaay.]pfctm kb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrmks c secaa bmtwjr` ajcf.

  H3

  Gkrewcrm fjwbajfkbi mrrjr bj-

  tknctkjb wcs rmnmkvmf (Vkemjutgckaurm). F j w b a j c f g c k a H 3

  Vurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaastcrt cutjectkncaay.

  ]pfctm kb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrmks c secaa bmtwjr` ajcf.

  H8Mrrjr bjtknctkjb wcs rmnmkvmfwdmb rmwrktkbi tdm NT49? systmerewcrm.

  F j w b a j c f g c k a H 8

  Vurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaastcrt cutjectkncaay.]pfctm kb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrmks c secaa bmtwjr` ajcf.

  H>Bjtknctkjb ks gckamf tj rmwrktkbitdm rewcrm (Vkemjut gckaurm).

  ] p f c t k b i g c k a H >

  Vurb jb tdm pjwmr cickb. ]pfctm wkaastcrt cutjectkncaay.]pfctm kb cb mbvkrjbembt wdmrm tdmrmks c secaa bmtwjr` ajcf.

  H6Gckamf tj ndcbim tdm NT49? sys-tme ejfm.(Hjjt Ajcfmr Ejfm)

  ] p f c t k b i g c k a H 6Kbktkcakzm tdm ubkt cbf try upfctkbicickb.

  H=Gckamf tj ndcbim tdm NT49? sys-tme ejfm.(Cppaknctkjb Ejfm)

  ] p f c t k b i g c k a H =Kbktkcakzm tdm ubkt cbf try upfctkbicickb.

  74

 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  69/171

  Fmvknm fkspacy furkbi rewcrm upfctmFkspacy jg tcrimt fmvknm furkbi rewcrm upfctm.

  Vcrimt fmvknm Fkspacy Mrrjr njfm wdmb cb mrrjr jnnurs

  Eckb E c k b < * * % * * * e k b

  ?4 - ?N

  3? - 3=88 - 86>7 - >M

  Cufkj _AF C _ A F < * * % * * * e k b=? - =8=6 - =4=C - 73

  F^_ F ^ _ < * * % * * * e k b=? - =8=6 - =4=C - 73

  I]K mrkca Gacsd I ] K < * * % * * * e k b

  =? - =8=6 - =4

  =C - 734? - 47

  NT49? Hjjt Ajcfmr M ^ H A < * * % * * * e k bC? - C6C7 - C9CM - H=

  NT49? Kecim M K E I < * * % * * * e k bC? - C6C7 - C9CM - H=

  NT49? Kecim (Memrimbny Ejfm) ] p f c t m r m t r y

  Ndmn`kbi tdm Gkrewcrm Wmrskjb Cgtmr cb ]pfctmCgtmr upfctkbi tdm rewcrm, ndmn` tdm vmrskjb.

  ^mm "3. Wmrskjb Fkspacy Ejfm" ( 34 pcim).

  7;

  http://-/?-http://-/?-
 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  70/171

  CFL]^VEMBV

  Cflustkbi Kfakbi Nurrmbt

  3. _rmpcrctkjb

  (3) _rmpcrm c FW vjatemtmr.

  (8) _acnm tdm ubkt kb bjreca uscim njbfktkjbs, cwcy grje dkiday vmbtkactmf crmcs sund cs bmxt tj cb ckr njbfktkjbkbi ec-

  ndkbm jr mamntrkn gcb.

  Vdm smt rmqukrms cb cehkmbt tmepmrcturm jg 3=tj >?cbf stcbfcrf duekfkty.(>) ^mttkbis jg Vdks ]bkt _JYMX (_jwmr sjurnm swktnd) ^VCBFH[

  ^_MC@MX (^pmc`mr tmrekbca) Bj ajcf

  ( Fj bjt njbbmnt mqukpembt sund cs spmc`mrs jr fueey rmskstjrs. )

  8. Cflustembt _rjnmfurm

  (3) Xmejvm tdm tjp njvmr cbf turb WX==?, WX=6?, WX=>?, WX=8?, WX=3?, WX=9? cbf WX=7? jg tdm CE_ _NH cs gcr

  cbtknajn`wksm(n) cs pjsskham.

  (8) Njbbmnt tdm FN Wjatemtmr tmst pjkbts.

  GXJBV-And NB=3? GXJBV-Xnd NB==?

  NMBVMX nd NB=>? ^]XXJ]BF-And NB=8? ^]XXJ]BF-Xnd NB=6? ^]XXJ]BF-HCN@ And NB=7? ^]XXJ]BF-HCN@ Xnd NB=9?(>) Njbbmnt tdm pjwmr njrf tj cb jutamt. Bmxt, prmss tdm pjwmr huttjb tj turb jb tdm pjwmr.

  (6) ^mt tdks ubkt cs gjaajws.

  EC^VMX WJA]EM < "---" cbtknajn`wksm (nekb.)

  ^_MC@MX (^pmc`mr tmrekbca)Bj ajcf ( Fj bjt njbbmnt mqukpembt sund cs spmc`mrs jr fueey rmskstjrs. )

  EJFM END VMXMJ G]BNVKJB FWF(=) Vurb WX==? najn`wksm (x) cbf cflust tdm vjatcim jg tdm tmst pjkbt tj "7.?eW ?.=eW FN" wktdkb 8 ekbutms.

  (7) 3? ekbutms cgtmr tdm prmakekbcry cflustembt, turb WX==? cbf smt tdm vjatcim cs "4.?eW ?.=eW FN".

  (9) Cflust tdm vcrkcham rmskstcbnm jg mcnd ndcbbma uskbi tdm scem emtdjf.

  G Xnd ^ Xnd N Xnd ^ And G And ^ Hcn` Xnd ^ Hcn` And

  WX==? WX=6? WX=>? WX=8? WX=3? WX=9? WX=7?

  ^HX ^HA^A^X NMB GAGX

  NB==? NB=6? NB=>? NB=8? NB=3? NB=9? NB=7?

  FN Wjatemtmr

  ECKB _NH

  9?

 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  71/171

  ^]XXJ]BF EJFM^ CBF _CXCEMVMX^

  ^jubf ejfms cbf ndcbbma jutput

  ^Vdks kbfknctms tdm cufkj jutput ndcbbmas jr surrjubf pcrcemtmrs tdct ncb hm smt.

  FVdks kbfknctms tdm cufkj jutput ndcbbmas. Vdm jutput ndcbbmas fmpmbf jb tdm smttkbis jg ^pmc`mr Njbgki.. (vp. 396)

  ^jubf ejfm (vp. 336)Ndcbbma jutput

  Grjbt A/X Nmbtmr ^urrjubf A/X ^urrjubf hcn` A/X Grjbt dmkidt A/X ^uhwjjgmr

  Fkrmnt/_urm Fkrmnt (8-ndcbbma) ^ Fz>

  Fkrmnt/_urm Fkrmnt (Euatk-ndcbbma) ^ F F Fz3 Fz3 F

  F^F Fkrmnt (8-ndcbbma) ^

  ^tmrmj ^ F

  Euatk Nd Kb ^ F F Fz3 F

  Fjahy _rj Ajikn iz ^ F F F F

  Fjahy _rj Ajikn ix ^ F F F F

  Fjahy _rj Ajikn i ^ F F F

  FV^ Bmj Cufkj ks jutput wdmb ^uhwjjgmr Ejfm kb tdm embu ks smt tj AGM+Eckb. (vp. 39;)

  ^jubf ejfms cbf surrjubf pcrcemtmrs

  ^jubf ejfm (vp. 336)

  ^urr._crcemtmr (vp. 36=)

  Fkcaji Amvma(vp. 366)

  ^uhwjjgmr Amvma(vp. 366)

  Nkbmec MS(vp. 36=)

  Ajufbmss

  Ebietz3(vp. 36=)

  Fybcekn

  Njep.z8(vp. 367)

  Ajw Grmqumbnyz>(vp. 367)

  FmacyVkem

  (vp.369)

  MggmntAmvma

  (vp.369)

  Xjje kzm(vp.

  364)

  Dmkidt

  Ickbz6(vp.

  364)

  Fkrmnt/_urm Fkrmnt (8-ndcbbma)

  z

  = ^

  z

  7 ^ ^Fkrmnt/_urm Fkrmnt (Euatk-ndcbbma)z= ^ ^ ^ ^

  ^tmrmj ^ ^ ^ ^

  Euatk Nd Kb ^ ^ ^

  Fjahy _rj Ajikn iz ^ ^ ^ ^ ^ ^

  Fjahy _rj Ajikn ix ^ ^ ^ ^ ^

  Fjahy _rj Ajikn i ^ ^ ^ ^ ^

  FV^ Bmj

 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  72/171

  ^jubf ejfm (vp. 336)

  ^urr._crcemtmr (vp. 36=)

  Vjbm Njbtrja z9(vp. 333)

  Cufyssmy (vp. 3=3)

  Xmstjrmrz3? (vp. 36;)

  _rj Ajikni/ix Euskn ejfm jbayBmj< 7 Euskn

  ejfm jbay

  _cbjrcec(vp. 367)

  Fkembskjb(vp. 369)

  Nmbtmr Ykftd(vp. 369)

  NmbtmrKecim

  (vp. 367)

  EuatMSTVz4 (vp. 3=3)

  Fybcekn MSz;(vp. 3=8)

  Fybcekn Wjauemz; (vp. 3=>)

  Fkrmnt/_urm Fkrmnt (8-ndcbbma)

  z=

  Fkrmnt/_urm Fkrmnt (Euatk-ndcbbma)z=

  ^tmrmj ^ ^ ^ ^

  Euatk Nd Kb ^ ^ ^ ^

  Fjahy _rj Ajikn iz ^ ^ ^ ^ ^

  Fjahy _rj Ajikn ix ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

  Fjahy _rj Ajikn i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

  FV^ Bmj Vdks ktme ncb hm smamntmf wdmb c Fjahy Fkiktca jr FV^ skibca jr FWF-Cufkj ks pacymf.

  z6 Vdks smttkbi ks cvckacham wdmb tdm smt sjubf ejfm bcem njbtckbs +_Aiz.

  z= Furkbi pacyhcn` kb _urm Fkrmnt ejfm, tdm surrjubf pcrcemtmrs crm tdm scem cs kb Fkrmnt ejfm.

  z7 Vdks smttkbi ks cvckacham wdmb ^uhwjjgmr Ejfm kb tdm embu ks smt tj AGM+Eckb. (vp. 34?)

  z9 Vdks ktme ncbbjt hm smt wdmb Fybcekn MS ks smt tj Jb. (vp. 3=8)

  z4 Vdks ktme ncbbjt hm smt wdmb Cufyssmy^mtup (^pmc`mr Ncakhrctkjb) dcs bjt hmmb pmrgjremf.

  z; Vdks ktme ncbbjt hm smt wdmb EuatMSTV ks smt tj Jgg. (vp. 3=3)

  z3? Vdks ktme ncb hm smt wdmb tdm kbput skibca ks cbcaji, _NE 64 `Dz jr 66.3 `Dz.

  z33 Kb tdks sjubf ejfm, hcss ks +7 fH, cbf trmham ks +6 fH. (Fmgcuat)

  98

 • 7/25/2019 Denon AVR - X1100W.pdf

  73/171

  Vypms jg kbput skibcas, cbf njrrmspjbfkbi sjubf ejfms

  GVdks kbfknctms tdm fmgcuat sjubf ejfm.

  ^Vdks kbfknctms tdm smamntcham sjubf ejfm.

  ^jubf ejfm (vp. 336) BJVM

  8-ndcbbma skibca Euatk-ndcbbma skibca

  Cbcaji /_NE Fjahy Fkiktca(+/DF)/FV^ (-DF)

  _NEEuatk

  FV -DF FV Mxprmss FVM^

  F^NXV7.3

  FV^M^

  EVXKT7.3

  FV^ Fjahy VrumDF Fjahy Fkiktca _aus Fjahy Fkiktca MT Fjahy Fkiktca

  FV^ urrjubf

  FV^-DF Estr Gz7

  FV^-DF Dk Xms Gz9

  FV^ M^ Fsnrt7.3 z3 G

  FV^ M^ Etrx7.3 z3 G

  FV^ ^urrjubf G

  FV^ ;7/86 Gz4

  FV^ (DF) + _Aix z3z8 ^ ^ ^

  FV^ (DF) + _Aiz z> ^ ^ ^ ^ ^

  FV^ Mxprmss G

  FV^ Bmj ^ ^ ^ ^Fjahy _rj Ajikn i/ix z= ^ ^

  Fjahy _rj Ajikn iz z> ^ ^

  z3 z4 < Vypms jg kbput skibcas, cbf njrrmspjbfkbi sjubf ejfms (vp. 8>3)

  ^jubf ejfm (vp. 336) BJVM

  8-ndcbbma skibca Euatk-ndcbbma skibca

  Cbcaji /_NE Fjahy Fkiktca(+/DF)/FV^ (-DF)

  _NEEuatk

  FV -DF FV Mxprmss FVM^

  F^NXV7.3

  FV^M^

  EVXKT7.3

  FV^ Fjahy VrumDF Fjahy Fkiktca _aus Fjahy Fkiktca MT Fjahy Fkiktca

  Euatk Nd Kb

  Euatk Nd Kb G

  Eua