denon dcd 710ae

Upload: nikola1660

Post on 11-Feb-2018

240 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  1/76

  RAPYKBA GMDQMC

  BH ^CM[AP

  GJHAC F^ A2 A0 AE A0M A=B A=E AQX

  HBH'?=>MA 2

  Yar$ 0

  ^camsa raiar tj tla

  GJHKIKBMXKJD DJXKBA$

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  2/76

  ^camsa laah tla pjkdts ckstah `acjw hurkdo sarvkbkdo mdh kdspabtkjd$

  Laah tla bmutkjds-Rpjts raqukrkdo pmrtkbucmr mttadtkjd wlad sarvkbkdo# subl

  ms tla bm`kdat# pmrts# blmssks# atb$# lmva bmutkjds kdhkbmtah

  jd cm`acs jr samcs$ @a sura tj laah tlasa bmutkjds mdh tla

  bmutkjds kdhkbmtah kd tla lmdhckdo kdstrubtkjds$

  Bmutkjd bjdbardkdo acabtrkb sljbe-,=+ Md MB vjctmoa ks kgprassah jd tlks sat# sj tjublkdo kd'

  tardmc gatmc pmrts wlad tla sat ks adarokzah bjuch

  bmusa acabtrkb sljbe$ Xmea bmra tj mvjkh acabtrkb sljbe#

  `y ijr axmgpca uskdo md ksjcmtkdo trmdsijrgar mdh

  ocjvas wlad sarvkbkdo wlkca tla sat ks adarokzah# ud'

  pcuookdo tla pjwar bjrh wlad rapcmbkdo pmrts# atb$

  ,0+Xlara mra lkol vjctmoa pmrts kdskha$ Lmdhca wktl axtrm

  bmra wlad tla sat ks adarokzah$

  Kdspabt ijr smiaty mitar sarvkbkdo-Blabe tlmt mcc sbraws# pmrts mdh wkras ragjvah jr hksbjd'

  dabtah ijr sarvkbkdo lmva aad put mbe kd tlakr jrkokdmc pj'

  sktkjds# kdspabt tlmt dj pmrts mrjudh tla mram tlmt lms aad

  sarvkbah lmva `aad daomtkvacy miiabtah# bjdhubt md kdsu'

  cmtkjd blabe jd tla axtardmc gatmc bjddabtjrs mdh atwaad

  tla `cmhas ji tla pjwar pcuo# mdh jtlarwksa blabe tlmt

  smiaty ks adsurah$

  ,Kdsucmtkjd blabe prjbahura+

  Qdpcuo tla pjwar bjrh irjg tla pjwar jutcat# hksbjddabt

  tla mdtaddm# pcuos# atb$# mdh turd tla pjwar swktbl jd$ Qs'

  kdo m 1>>Y kdsucmtkjd raskstmdba tastar# blabe tlmt tla kd'

  sucmtkjd raskstmdba `atwaad tla targkdmcs ji tla pjwar

  pcuo mdh tla axtardmccy axpjsah gatmc pmrts ,mdtaddm tar'

  gkdmc# lamhpljdas targkdmc# gkbrjpljda targkdmc# kdput

  targkdmc# atb$+ ks =G jr oramtar$ Ki kt ks cass# tla sat gust

  ` k t h h k h

  RMIAX[ PABMQXKJDRXla ijccjwkdo blabe sljuch `a parijrgah ijr tla bjdtkduah prjtabtkjd ji tla bustjgar mdh sarvkba tabldkbkmd$

  CAMEMOA BQPPADX BLABE@aijra raturdkdo tla udkt tj tla bustjgar# gmea sura yju gmea aktlar ,=+ m camemoa burradt blabe jr ,0+ m ckda tj blmssks

  raskstmdba blabe$ Ki tla camemoa burradt axbaahs >$1 gkcckmgps# jr ki tla raskstmdba irjg blmssks tj aktlar skha ji tla

  pjwar bjrh ks cass tlmd 89> ejlgs# tla udkt ks haiabtkva$

  CMRAP PMHKMXKJDHj djt stmra kdtj `amg jr vkaw hkrabtcy wktl jptkbmc kdstrugadts# bcmss 2M cmsar prjhubt$

  BMQXKJD

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  3/76

  HKGADRKJD

  288091

  =29

  ?gmx

  1>$1

  =91$1

  8;

  288

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  4/76

  _KPA MPPMDOAGADX

  Ki wkra `udhcas mra udtkah jr gjvah tj parijrg mhfustgadt jr pmrts rapcmbagadt atb$#`a sura tj ramrrmdoa tlag damtcy ms

  tlay wara jrkokdmccy `udhcah jr pcmbah mitarwmrh$

  Jtlarwksa# kdbjrrabt mrrmdoagadt bmd `a m bmusa ji djksa oadarmtkjd$

  _kra mrrmdoagadt vkawah irjg tla tjp

  Irjdt ^mdac skha

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  5/76

  HKRMRRAG@C[

  Hksmssag`ca kd jrhar ji tla mrrjw ji tla ikoura ji ijccjwkdo icjw$

  Kd tla bmsa ji tla ra'mssag`ckdo# mssag`ca kt kd jrhar ji tla ravarsa ji tla ijccjwkdo icjw$

  Kd tla bmsa ji tla ra'mssag`ckdo# j`sarva "mttadtkjd ji mssag`ckdo" kt$

  M`jut tla pljtjs usah ijr hasbrkptkjds kd tla HKRMRRAG@C[ sabtkjd$ Xla hkrabtkjd irjg wlkbl tla pljtjormpls usah larakd wara pljtjormplah ks kdhkbmtah mt "Hkrabtkjd ji pljtjormpl6 &&&" mt

  tla cait ji tla raspabtkva pljtjormpls$

  Paiar tj tla tm`ca `acjw ijr m hasbrkptkjd ji tla hkrabtkjd kd wlkbl tla pljtjs wara tmead$

  XJ^ BJYAP

  HJJP BH GABLMDKRG MRR[ MQHKJ*^J_AP B@

  Paiar tj "HKRMRRAG@C[ =$HJJP" Paiar tj "HKRMRRAG@C[ Paiar tj "A\^CJHAH YKA_"

  Paiar tj "A\^CJHAH YKA_" 2$BH GABLMDKRG MRR[" MQHKJ*^J_AP ^B@

  HJJP Paiar tj "A\^CJHAH YKA_" ,Pai$ Dj$ ji A\^CJHAH YKA_ 6 ='=+

  ,Pai$ Dj$ ji A\^CJHAH YKA_ 6 ;+ BH GABLMDKRG MRR[

  ,Pai$ Dj$ ji A\^CJHAH YKA_ 6 =9+

  IPJDX ^MDAC MRR[ PAMP ^MDACPaiar tj "HKRMRRAG@C[ 0$IPJDX ^MDAC MRR[" GMKD ^B@ MRR[ Paiar tj "A\^CJHAH YKA_"

  Paiar tj "A\^CJHAH YKA_" Paiar tj "A\^CJHAH YKA_" PAMP ^MDAC

  HKR^CM[ B@ GMKD B@ MRR[ ,Pai$ Dj$ ji A\^CJHAH YKA_ 6 =0+

  ,Pai$ Dj$ ji A\^CJHAH YKA_ 6 ='0+ ,Pai$ Dj$ ji A\^CJHAH YKA_ 6 0+

  L*^ ^B@

  ,Pai$ Dj$ ji A\^CJHAH YKA_ 6 ='2+

  GJGR B@ ^J_AP XPMDR

  ,Pai$ Dj$ ji A\^CJHAH YKA_ 6 ='8+ Paiar tj "A\^CJHAH YKA_"

  QR@ ^B@ ^J_AP XPMDR

  ,Pai$ Dj$ ji A\^CJHAH YKA_ 6 ='1+ ,Pai$ Dj$ ji A\^CJHAH YKA_ 6 0=+

  CAH ^B@

  ,Pai$ Dj$ ji A\^CJHAH YKA_ 6 ='9+

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  6/76

  =$ HJJP

  ,=+ Xmea jii tla Blubekdo pcmta mitar ragjvkdo sbraws$

  ,0+ Jpad tla BH trmy y turdkdo tla Hrkva oamr bcjbewksa$

  XJ^ BJYAP HJJP^rjbaahkdo 6

  Blubekdo pcmta

  Hrkva oamr

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  7/76

  0$ IPJDX ^MDAC MRR[

  ,=+ Pagjva tla sbraws$

  ,0+ But tla bcmgp `mdhs# hksbjddabt tla bjddabtjr wkras mdh IIB Bm`ca Pagjva tla sbraws$$

  XJ^ BJYAP HJJP IPJDX MDAC MRR[^rjbaahkdo 6

  Ykaw irjg `jttjg

  but IIB Bm`ca @D22

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  8/76

  2$ BH GABLMDKRG MRR[

  ,=+ But tla bcmgp `mdhs# hksbjddabt tla bjddabtjr wkras$ Pagjva tla sbraws$

  ,0+ Cmsar sljrt'bkrbukt kd ^kbe'up ji BH GABLMDKRG# tlad hksbjddabt tla IIB Bm ca$

  XJ^ BJYAP HJJP BH GABLMDKRG MRR[^rjbaahkdo 6

  butbut

  BD12

  @D22

  Rjcharkdo pcmba IIB Bm`ca

  Hkrabtkjd ji pljtjormpl6 M

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  9/76

  HKRMRRAG@C[ JI GABLMDKB

  ,Ijccjw tla prjbahura `acjw kd ravarsa jrhar wlad ramssag`ckdo$+

  Bmutkjd 6 Xla jptkbmc pkbeup bmd hmgmoah `y smsskcy y stmtkb acabtrkbkty blmroah jd lugmd jhy$ Xmea dabassmry mdtk'stmtkb

  gamsuras wlad rapmkrkdo mrjudh tla jptkbmc pkbeup$

  =$ Blubekdo pcmta

  ,=+ Pagjva 0 tjp sbraws# tlad hatmbl tla Blubekdo pcmta$

  ,0+ Hatmblkdo tla Blubekdo puccay mdh blubekdo yjea `y ragjvkdo tla 2 ljjes# wlad m`mdhjdkdo BH GABLM mssy$

  0 BH t

  Blubekdo yjea

  Blubekdo pcmta

  Blubekdo puccay

  RbrawsGuodat

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  10/76

  Djta Lmdhckdo mdh Papcmbagadt ji tla Cmsar pkbe'up

  =$ ^rjtabtkjd ji tla CH

  Rljrt m pmrt ji tla CH bkrbukt `y sjcharkdo$ Mitar bjddabtkjd tj m bkrbukt# ragjva tla sljrt sjchar$

  0$ ^rabmutkjds wlad lmdhckdo tla cmsar BH gablmdksg

  Lmdhca tla cmsar pkbe'up sj tlmt kt ks djt axpjsah tj hust$

  Hj djt camva tla cmsar pkbe'up `mra$ @a sura tj bjvar kt$

  Ki hust mhlaras jd cads ji tla pkbe'up# cjw kt jii wktl m cjwar rusl$

  Hj djt sljbe tla cmsar pkbe'up$

  Hj djt wmtbl tla ckolt ji tla cmsar pkbe'up$

  2$ Bmutkjds jd mssag`ckdo mdh mhfustgadt

  @a sura tlmt tj tla `adbl# fko# lamh ji sjcharkdo krjd ,wktl barmgkb+ mdh gamsurkdo kdstrugadts mra wacc orjudhah$

  _jrears wlj lmdhca tla cmsar pkbe'up gust a orjudhah$

  Xla ikdkslah gablmdksg ,prkjr tj mdbljrkdo kd tla sat+ sljuch `a prjtabtah momkdst stmtkb acabtrkbkty mdh hust$ Xla gablm'

  dksg gust `a stjrah tlmt hmgmokdo jutskha ijrbas mra djt rabakvah$

  _lad bmrrykdo tla ikdkslah gablmdksg# ljch kt `y tla

  blmssks jhy

  Ijr prjpar jparmtkjd# stjrmoa mdh jparmtkdo advkrjdgadt sljuch djt bjdtmkd bjrrjskva omsas$ Ijr axmgpca L0R# RJ0# DJ0#BK0 atb$ Kd mhhktkjd stjrmoa advkrjdgadt sljuch djt lmva gmtarkmcs tlmt agkt bjrrjskva omsas aspabkmccy irjg skckbkb# bymdkb#

  ijrgmckd mdh pladjc orjup$ K tla gablmdksg jr tla sat# axkstadba ji bjrrjskva omsas gmy bmusa dj rjtmtkjd kd gjtjr$

  8$ Hatargkdkdo wlatlar tla cmsar pkbe'up ks haiabtkva

  Gamsura tla wmvaijrg mt PIJ'YB jd "GBQ ^$_$@$ Qdkt "$

  , Ijr gamsurkdo pjkdts mdh wmvaijrgs# saa pmoas 0=$+

  Xla cmsar pkbe'up ks JE ki tla mgpcktuha cavac ji tla gamsurah PIJ wmvaijrg ks `atwaad >$8 mdh =$= Yp'p# haiabtkva jtl'

  ar ksa

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  11/76

  R^ABKMC GJHA

  Dj Eay dmga Iudbtkjd Hkspcmy

  = Rarvkba gjha

  ^J_AP swktbl ks turdah tj jd wlkca prasskdo tla

  1 mdh 0 `uttjd smga tkga jd HBH'

  ?=>MA$,Gjhac dmga hkspcmy+

  =$=

  Yarskjd Dj$ ji

  gmkd 'bjg

  Hkspcmy gjha

  ^rass tla; `uttjd$

  "&&&&" 6 Yarskjd dug`ar ji gmkd 'bjg

  =$0

  Yarskjd Dj$ ji

  QR@ 'bjg

  Hkspcmy gjha

  ^rass tla; `uttjd wlkca varskjd Dj$ ji gmkd

  'bjg ks hkspcmyah$

  "&&&&" 6 Yarskjd dug`ar ji QR@ 'bjg

  =$2 ICH blabe gjha

  _lad hkspcmy ks varskjd Dj$ ji QR@ 'bjg mdh

  tla; `uttjd ks prassah# turd jd tla adtkra hks'

  pcmy ks icmslkdo wktl md kdtarvmc ji m`jut = sabjdh$

  ^rass tla; `uttjd momkd kd tla turd jd ambl

  orkh ji ICH$ ,Ambl orkh ks hkspcmyah mt kdtarvmc ji =

  sabjdh$+

  =$8

  Kdput `uttjd

  dmga Hkspcmy

  gjha

  _lad hkspcmy ks ambl orkh ji tla ICH blabe gjha

  mdh tla ; `uttjd ks prassah# hkspcmy dmga ji

  tla prasskdo `uttjd$

  Xurd jii tla ^J_AP swktbl tj bcamr tlks gjha$

  ^J_AP kt l k t h t lkc k tl =2 ic lk

  HBH'?=>MA

  Ya r & &&&

  Q R@ Z Ya r & && &

  ^CM[*^MQRA

  G MKD E A[

  J^AD*BCJRA

  P AG JB J D E A[

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  12/76

  0$0 Rarvj blabe

  r XPMBEKDO JD

  t RQ@ BJHA ramhjut ,pcmy`mbe sjudh jutput+

  Xla @AP ,@cjbe Arrjr Pmta+ oadarmtah kd =

  sabjdh/s tkga ks hkspcmyah jd tla uppar tkar ji

  tla hkspcmy$

  Xla pcmy mbe pjsktkjd ,KD*GKH*JQX+ bmd `a

  blmdoah `y prasskdo tla< jr; `uttjd$

  Xla bjudt ji tla arrjrs tlmt bjuch djt `a

  bjrrabtah wktl tla B= arrjr bjrrabtkjd systag ks

  hkspcmyah$

  y _lad hkspcmy ks ms kdt mdh tla *= 2 `uttjd ks

  prassah# bjdhubt @AP ,@cjbe Arrjr Pmta+hkspcmy ijr 0 sabjdhs$

  Xla @AP ,@cjbe Arrjr Pmta+ oadarmtah kd =>

  sabjdh/s tkga ks hkspcmyah ji tla hkspcmy$

  `^rass *= 2 `uttjd bjdtkdujuscy ijr jvar =

  sabjdh tj swktbl hkrabtcy tj RQ@ BJHA ramhjut

  kd stapt$

  r

  t

  UKDW

  UGKHW

  UJ Q XW

  6 @$A$P$# NN 6 X$Dj# \\6\\ 6 Xkga

  y

  ^^^ 6 ^cmy`mbe pjsktkjd ,KD*GKH*JQX+

  6 = sabjdh/s @$A$P$# &&&&&6 => sabjdh/s @$A$P$

  Kd tla stjp gjha# pkbeup gjvas kd PAY ,kdwmrhs+

  I_H , t h + hk tk l < ;

  Bjdtkdujus hkspcmy ji pravkjus tkga

  Dj Eay dmga Iudbtkjd Hkspcmy

  > 8 X rmbe kdo JD

  KD APP """"""

  >1 NNXr \\6\\

  GKH APP """"""

  >1 NNXr \\6\\

  JQX APP """"""

  >1 NNXr \\6\\

  ^^^ APP """"""

  A PP & && && &

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  13/76

  0$9Cmsar burradt ks

  hkspcmy

  _lad tla 0 `uttjd ks prassah ijr jvar = sabjdh

  wlkca tla HBH'?=>MA ks kd tla stjp gjha# tla

  cmsar turds jd mdh tla cmsar burradt ks gamsurah$

  Xla cmsar hrkva burradt udharojas M*H

  bjdvarskjd ijr bmcbucmtkjd$ Habkgmc vmcuas mrahksbmrhah$

  Xla ikrst burradt vmcua ks gamsurah 2 sabjdhs

  mitar tla cmsar turds jd$

  Xla burradt vmcua ks uphmtah avary 2 sabjdhs$

  ^rass tla 0 `uttjd# BH tast gjha hkspcmy ,0+

  ramppamrs$

  Rtjrah hmtm ks djt bcamrah# avad wlad tla HBH'

  ?=>MA ks rasat$

  q Jvarwrktkdo tla stjrah hmtm

  _lad tla *= 2 `uttjd ks prassah ijr jvar 1

  sabjdhs wlkca tla cmsar burradt ks hkspcmyah# tla

  burradt vmcua ks stjrah kd tla AA^PJG

  ,jvarwrktkdo tla stjrah hmtm+$

  Jdba rawrktkdo ks bjgpcatah# tla hkspcmy kd 0$9

  ramppamrs$

  =2 icmslkdo

  \\ 6 Rtjrah hmtm 6 AA^PJG Rtjrah vmcua

  [[ 6 Burradt vmcua

  q

  ^rass tla 0 `uttjd mitar axabutkdo tla sarvj mutj

  mhfustgadt$

  _lad ; `uttjd ks prassah# tla mhfustgadt

  vmcuas mra hkspcmyah kd tla ijccjwkdo jrhar$

  q IJBQR @MCMDBA

  w IJBQR OMKD

  =2 icmslkdo

  q

  \\ 6 Mhfustgadt vmcua

  w

  Dj Eay dmga Iudbtkjd Hkspcmy

  R*B6 \\gM* [[gM

  C M RA P B QP P AD X

  RXJPAH

  C M RA P B QP P AD X

  \\

  I J BQ R @ MC M DB A

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  14/76

  0$?

  Mhfustgadt vmcua

  hkspcmy

  u PIP^

  k Paturd tjq$

  ,Djta+Ki mutj mhfustgadt ks djt bjgpcatah# prjpar

  vmcuas mra djt hkspcmyah$

  u

  \\ 6 Mhfustgadt vmcua

  0$tl lamt rud rapatktkjd$

  q ^cmy tla cmst trmbe jdcy jd hksb$

  w Xla lamt rud rapatktkjd dj$ ks kdbragadtah

  ,kdbramsah `y =+ wlad tla trmy ks jpadah$

  Ki tla 0 mdh 1 `uttjd ks prassah wlkca jpar'mtkdo# dug`ar ji lamt rud ks hkspcmyah ijr 2

  sabjdhs$

  a Bjdhubtq rapamtahcy$

  L$P$BLMBEKDO hkspcmy

  Lamt rud sljrt gjha

  Djrgmc hkspcmy axbapt wlad = icmslkdo# 2 icmsl'

  kdo

  qDug`ar ji lamt rud ks hkspcmy

  \\\\ 6 Dj$ ji lamt rud rapatktkjds

  PAMHKDO# BCJRAhkspcmy

  Djrgmc hkspcmy axbapt wlad = icmslkdo# 2 icmsl'

  kdo

  wDug`ar ji lamt rud ks hkspcmy

  \\\\ 6 Dj$ ji lamt rud rapatktkjds

  A='>>6 Hksb bmddjt `a hatabtah

  A='>=6 Xrmbekdo jiisat mhfustgadt djt pjssk`ca

  A='>06 Ijbus jiisat mhfustgadt djt pjssk`ca

  A0'>>6 Ijbus sarvj hrjppah hurkdo pcmy`mbe$

  A0 >= I h h h k lk

  #= 2 wktl gjha ckolt jr icmslkdo

  Dj Eay dmga Iudbtkjd Hkspcmy

  L$P$BLMBEKDO

  \\\\

  \\\\

  BH A\'\\

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  17/76

  2$8 Arrjr hkspcmy

  qDug`ar ji lamt rud ks hkspcmy

  ^rass tla; `uttjd wlkca tla arrjr ks hkspcmyah$

  Dj$ lamt ruds ks hkspcmyah ijr 1 sabjdhs# tla arrjr

  hkspcmy ramppamrs$

  wXla trmbe dj$ mdh tkga wlad tla arrjr jbburrah ks

  hkspcmyah

  ^rass tla< `uttjd wlkca tla arrjr ks hkspcmyah$

  Xla trmbe dj$ mdh tkga wlad tla arrjr jbburrah ks

  hkspcmyah ijr 1 sabjdhs# tlad arrjr hkspcmy

  ramppamrs$

  q #= 2 wktl gjha ckolt jr icmslkdo

  \\\\ 6 Dj$ ji lamt rud rapatktkjds

  Arrjr hkspcmy ramppamrs mitar 1 sabjdhs$ Raa 2$8$

  w #= 2 wktl gjha ckolt jr icmslkdo$

  Arrjr hkspcmy ramppamrs mitar 1 sabjdhs$ Raa 2$8$

  8

  Gmkd 'bjg

  Yarskjd up

  gjha

  ^J_AP swktbl ks turdah tj jd wlkca

  skguctmdajuscy prasskdo 1 mdh 0 `uttjd$

  _lkca hkspcmykdo gjhac dmga# wlad 0 mdh tla

  ^KXBL' `uttjd mra prassah skguctmdajuscy# tla

  trmy jpads$

  8 = Rt t k

  Ki md tla 1 jr *= 2 `uttjd ks puslah mdh m trmy ks

  bcjsah# m hksb wkcc a cjmhah mdh Yarskjd up wkcc a

  stmrtah$

  " KDYMCKH HKRB" ks hkspcmyah wlad djt ijudh

  upormha ikca mdh tla trmy ks jpadah$

  qHurkdo m ikca samrbl

  wHurkdo m ikca blabe

  a Hurkdo hacatkjd

  Dj Eay dmga Iudbtkjd Hkspcmy

  \\\\

  >= >=68?

  Y a rs k j dQ p G m kd

  RatHksb '4 Bcjsa

  YarskjdQpIkcaRamrbl

  YarskjdQp

  IkcaBlabe

  Y Q

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  18/76

  9$= Rtmrt varskjd up

  Ki md tla 1 jr *= 2 `uttjd ks puslah mdh m trmy ks

  bcjsah# m hksb wkcc `a cjmhah mdh Yarskjd up wkcc

  `a stmrtah$

  " KDYMCKH HKRB" ks hkspcmyah wlad djt ijudh

  upormha ikca mdh tla trmy ks jpadah$

  qHurkdo m ikca samrbl

  wHurkdo m ikca blabe

  a Hurkdo hacatkjd

  r _rktkdo

  t _lad m ikca ks djt ijudh

  9$0 Adh varskjd up

  Mitar Yarskjd Q^ ks bjgpcatah# m trmy ks jpadah

  mdh kt stjps kd

  rass ^J_AP R_ wlkca skguctmdajuscy prasskdo

  ^KXBL' mdh HKRB*QR `uttjd$

  ^J_AP CAH ckolts tj tla jrmdoa ,XARX stmrt+$

  Dj Eay dmga Iudbtkjd Hkspcmy

  YarskjdQp

  IkcaRamrbl

  YarskjdQp

  IkcaBlabe

  YarskjdQp

  Armsko

  YarskjdQp

  _rktkdo

  YarskjdQp

  K DY MC K H H KR B

  Y a rs k j dQ p Q R @

  B jgpcata

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  19/76

  Rpabkmc gjha trmdsktkjd hkmormg

  1

  %0%^J_APR_Z

  JD

  'bjg

  Yar$hkspcmy

  Q

  R@'bjg

  Y

  ar$hkspcmy

  BHtastgjha

  GjhacDmgahkspcmy

  HBH'?>>MA

  Eaykdputgjha

  gajitlaeaykshkspcmya

  h$

  QR@Ya

  rQ^gjha

  YarQ^QR@hkspcmy

  GmkdYa

  rQ^gjha

  YarQ^G

  mkdhkspcmy

  >=8

  _lad uphmta Ikrgwmra# pcamsa bjdrg m cmst varskjd kd RHK$

  =$ Qphmta ijr KB=1,XG^;0IH0

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  21/76

  ,8+ Bckbe tla Ratup kd tla gadu `mr mdh sacabt tla Ratup Ikca$

  ,1+ Bckbe Havkba tm`$

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  22/76

  ,9+ Bljjsa tla XG ;=IH0< kd tla Havkba# mdh bljjsa tla ;>>*L= kd tla Rarkas$

  Bckbe Mppcy# mdh hkspcmy tla bljsad Hvkba$

  ,?+ Bckbe msswjrh$

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  23/76

  ,

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  24/76

  ,=>+ Bckbe @rjwsa$

  ,==+ Bljjsa tla Gjtjrjcm R Ijrgmt,&$s=9#&$s08#&$s20+ kd Ikcas ji typa$

  Bljjsa tla @JCAPJZvar>=8$s08# mdh bckbe Jpad$

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  25/76

  ,=0+ Xla pcmba ji tla ca ks hkspcmyah$

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  26/76

  ,=2+ Bckbe Jptkjd$

  ,=8+ Bljjsa Armsa _ktljut ^msswjrh ,ijr ;>> Imgkcy+$

  Mdh Bckbe JE$

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  27/76

  ,=1+ Bckbe Bjggudkbmtkjd tm`$

  ,=9+ Bljjsa tla Rarkmc pjrt dug`ar kd tla BJG ^jrt$ Blabe tla Hmtm Pmta Gmdumc# mdh kdput ; kd tla Bcjbe$

  Mdh Bckbe JE$

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  28/76

  ,=?+ Xurd jd HBH'?=>MA# mdh prass tla PARAX uttjd$

  ,=>>+

  ^B

  Xurd jd HBH'?=>MA$

  ,Blabe bjddabtkjd BD12 jd BQ^=00>0V'=$+

  ^rass tla PARAX `uttjd$

  B\?>;

  ^B

  Xurd jd HBH'?=>MA$

  ,Blabe bjddabtkjd BD12 jd BQ^=00>0V'=$+

  ^rass tla PARAX `uttjd$

  B\?>;

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  29/76

  XPJQ@CA RLJJXKDO

  ICJ_ BLMPX DJ$=

  Xla pjwar bmddjt a turdah jd$

  Ks ^jwar CAH ckt: Dj

  [as

  Ks tla %2$2YZDR_ ckda vjctmoa djrgmc: Dj

  [as

  Ks tla iusa djrgmc: Dj Raa ICJ_ BLMPX Dj$0 3Xla iusa cjws jut$4

  [as

  Ks djrgmc stmta rastjrah wlad jdba udpcuooah pjwar

  bjrh ks pcuooah momkd mitar savarmc sabjdhs:Dj

  [as

  Ks tla RX%1Y ckda vjctmoa djrgmc: Dj

  [as

  Blabe ambl vjctmoa raoucmtjr bkrbukt mdh sarvkba kt kihaiabtkva$

  ICJ_ BLMPX DJ$0

  Xla iusa `cjws jut$

  Blabe ki tlara ks mdy came jr sljrt'bkrbuktkdo jd rabtkikar

  bkrbukt ji GMKD jwar trmdsijrgar# mdh sarvkba kt ki

  haiabtkva$

  ,GMKD XPMDR#H?#KB

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  30/76

  ICJ_ BLMPX DJ$8

  Xla icujrasbadt hkspcmy tu`a hjas djt ckolt up$

  Ks %2$2YZH$ vjctmoa suppckah tj kds,2?+ ji I?>=:

  Dj Blabe tla %2$2YZH$ ckda mdh sarvkba kt ki haiabtkva$[as

  Ks tla vjctmoa ji mpprjxkgmtacy %80Y suppckah tj

  ^kd,2=:Dj Blabe tla %80Y ckda mdh sarvkba kt ki haiabtkva$

  [as

  Ks tla vjctmoa ji mpprjxkgmtacy %?Y suppckah tj

  ^kd,=+#,82+ ji I?>=:Dj Blabe tla IC=*IC0 ckda mdh sarvkba kt ki haiabtkva$

  [as

  Blabe tla icujrasbadt hkspcmy tu`a bjdtrjc skodmc ji m

  gkbrjbjgputar$ ,ICZPRX#ICZBR#ICZBCE#ICZGHX+

  ICJ_ BLMPX DJ$1

  %80Y ks djt jutputtah$

  Ks mpprjxkgmtacy %80Y vjctmoa suppckah tj tla emtljha

  ji H

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  31/76

  ICJ_ BLMPX DJ$?

  Dj jparmtkjd ks pjssk`ca irjg tla ragjta bjdtrjc udkt$

  Ks %2$2YZDR_ vjctmoa suppckah tj kd,2+ targkdmc jitla kdirmrah ragjta bjdtrjc rabakvar ,KB?=+:

  Dj Blabe %2$2YZDR_ ckda mdh sarvkba kt ki haiabtkva$

  [as

  Ks tla "C" pucsa sadt jut ^kd,=+ targkdmc ji rabakvar

  ,KB?=+ wlad tla kdirmrah ragjta bjdtrjc ks mbtkvmtah:Dj

  Papcmba tla kdirmrah ragjta bjdtrjc rabakvar ,KB?=+ jr

  rapcmba tla ragjta bjdtrjc udkt$

  [as

  Ks tla "C" pucsa suppckah tj tla ^kd,8+ ji KB==: DjBlabe tla ckda atwaad kd,=+ targkdmc ji rabakvar,KB?=+mdh ^kd,8+ ji KB==# mdh sarvkba kt ki haiabtkva$

  [as

  Papcmba KB==

  ICJ_ BLMPX DJ$?+$

  [as

  Paiar tj "ICJ_ BLMPX DJ$;" 3Xla hksb trmy bmddjt

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  32/76

  ICJ_ BLMPX DJ$=>

  Muhkj ks djt jutputtah djrgmccy$

  Rat tla hksb jd tla hksb trmy# mdh pcmy`mbe$

  Mra tla mdmcjo muhkj skodmcs jutputtah tj KB8=^kd,=+ jr

  KB8=^kd,?+Dj

  Blabe MQHKJ%Y,%=0Y+ mdh MQHKJ'Y,'=0Y+ ckda mdh

  sarvkba kt ki haiabtkva$

  [as

  KB8=^kd,=+ 6 MQHKJ ,C+

  KB8=^kd,?+ 6 MQHKJ ,P+

  HR^ ,KB2=+Blabe tla HMB,KB2;+ hkoktmc muhkj hmtm skodmc

  ji m HR^ ,KB2=+$ ,@BE#CPBE#HMXMZR=C#HMXMZR=P+

  [as [as

  Ks tla "L" cavac GQXA ckda tj ^kds,=+ ji B[==:Blabe tla HMB,KB2;+ bjdtrjc skodmc ji m gkbrjbjgputar

  ,KB==+$ ,HMBZBR#GBEZHMB#GHXZHMB+

  [as [as

  Blabe MZGQXA ckda mdh sarvkba kt ki haiabtkva$Blabe HMB,KB2;+ZYbb,%1Y+ ckda mdh sarvkba kt ki

  haiabtkva$

  KB88 ^kd,01+ MZGQXA C 6 guta * L 6 pcmy [as

  Papcmba KB2;$

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  33/76

  GAMRQPKDO ^JKDX MDH _MYAIJPGR

  GAMRQPKDO ^JKDX

  BQ^=00>0 GMKD B@ MRR[ ,Bjgpjdadt skha+

  w PIJq PIA]J

  j J^R_

  ]> BCR_

  u IGJ

  k HGJ

  r IJJ

  y XPJ

  ]0 CJMH'

  ]= CJMH%

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  34/76

  _MYAIJPGR

  PIA]J

  PIA]J

  =$2 BH'P_XBH'_>>>PG^cmy

  =$0 BH'PXBH'P>>>PG^cmy

  =$ HKRB ^CM[ PI _MYAIJPGA[A'^MXXAPD=$= BHXBH'?

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  35/76

  2$0 BH'PXBH'P>>>PGXJB PAMH 8$0 BH'PXBH'P>>>PGIJBQR MHFQRXGADX

  2$2 BH'P_XBH'_>>>PGXJB PAMH 8$2 BH'PXBH'P>>>PGIJBQR MHFQRXGADX

  2$ XJB PAMH 8$ IJBQR MHFQRXGADX

  2$= BHXBH'?

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  36/76

  RAGKBJDHQBXJPR

  Jdcy gmfjr sagkbjdhubtjrs mra sljwd# oadarmc sagkbjdhubtjrs atb$ mra jgkttah tj ckst$

  Xla sagkbjdhubtjr wlkbl hasbrk`ah m hatmkcah hrmwkdo kd m sblagmtkb hkmormg mra jgkttah tj ckst$

  =$ KBs

  XG^;0IH02MIO ,KB==+

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  37/76

  =0 ^I1*RBCE=*BXR=*

  LRBCE=>>E*^H K HADJD @QR,I=>? jdcy+ ,Rblgktt K kdput+

  =2 ^D>*RBE> BJDX= J Pasarvah ,Rblgktt K kdput+# _lad rasattkdo kt# kt

  `abjgas jutput cmtbl =$

  =8 ^D=*RJ>*RHM> BJDX0 K Pasarvah ,Rblgktt K kdput mdh jpad hrmkd jutput+#_lad rasattkdo kt# kt `abjgas jutput

  cmtbl =$

  =1 ^D0*RK>*RBC> BJDX2 J Pasarvah ,Rblgktt K kdput mdh jpad hrmkd jutput+#

  _lad rasattkdo kt# kt `abjgas jutput

  cmtbl =$

  =9 ^D8*RJ=*RHM= A0^ZHK J Baramc hmtm jutput ijr A0^PJG ,Rblgktt K kdput mdh jpad hrmkd jutput+#

  _lad rasattkdo kt# kt `abjgas jutput

  cmtbl =$

  =? ^D1*RK=*RBC= A0^ZHJ K Baramc hmtm kdput ijr A0^PJG ,Rblgktt K kdput mdh jpad hrmkd jutput+#

  _lad rasattkdo kt# kt `abjgas jutputcmtbl =$

  =< ^D2*RBE= A0^ZBCE J Rarkmc bcjbe jutput ijr A0^PJG ,Rblgktt K kdput+_lad rasattkdo kt# kt

  `abjgas jutput cmtbl =$

  =; ^H>*X@>JQX>*KDX8 ^Q K HADJD @QR ,I=>? jdcy+ ,Rblgktt K kdput+

  0> HYRR ^jwar suppcy

  ,ODH+

  ^ ^jwar suppcy ,ODH+

  0= ^?8*KDX> PAGJBJD K Pagjta bjdtrjc kdput ,?=>jdcy+ ^jrt jdcy ijr kdput ,Rblgktt+

  00 HYBB ^jwar suppcy

  ,%2$2Y+

  ^ ^jwar suppcy,%2$2Y+

  02 ^>>*H> J^ADZI J Xrmy J^AD bjdtrjc ^>x 6 Rattkdo ks pjssk`ca y =`kt udkt08 ^>=*H= BCRAZI J Xrmy BCJRA bjdtrjc

  01 ^>0*H0 MZGuta J HMB jutput muhkj guta C5 Guta# L5 Guta bmdbac

  09 ^>2*H2 HPYGQXA J BH hrkva guta jutput C5 Guta# L5 Guta bmdbac ,Bmdbacs

  m`jva 2Y+

  0? ^>8*H8 KDR_ K BH hrkva ckgkt R_ kdput

  0< ^>1*H1 BCR_ K BH hrkva bcjsa R_ kdput

  0; ^>9*H9 J^R_ K BH hrkva jpadkdo R_ kdput

  2> ^>?*H? ,QR@ZHAX+ Q K Pasarvah

  2= ^=>*H< ICZPRX J IC tu`a bjggudkbmtkjd ckda ,rasat+ ^=x 6 Rattkdo ks pjssk`ca y =`kt udkt

  ^kd

  DjKB Xargkdmc mga Xargkdmc dmga

  K*J

  sattkdoXargkdmc iudbtkjd Pagmres

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  38/76

  1; ^9=*M=? ,RPMGRX@+ K Pasarvah

  9> ^90*M=< ^_PZHAX K "MB pjwar JII hatabtkjd kdput

  ,_lad kt ks udpcuooah MB 6 C+"

  9= ^92*M=; HJQXZGQXA J Guta jutput ji hkoktmc hmtm

  90 ^98*M0> HJQXZRAC J Hkoktmc hmtm jutput sacabtkjd92 ^91*M0= ;0R@R[ K JMRKR systag usy kdput Bjddabtkjd wktl @jracj ,8+ pkd$

  98 ^99*M00 0 J Pasarvah

  91 ^9?*M02 @JJXZBJDX K Pasarvah

  99 ^*BR>*

  XM=JQXU@JJX W

  @JJX J @JJX ,ijr imrg wrktkdo+ Jdcy tla jutput pjrt

  9? ^

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  39/76

  XG^;0BH0

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  40/76

  XG^;0BH0

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  41/76

  ; ^_A Djd ,DB+ J ' J ' ' Jutput pjrt

  => HYRR ^jwar suppcy ,ODH+ ^ ^ ^ ^ ' ^jwar suppcy ,ODH+

  == HYBB=@ ^jwar suppcy ,%=$1Y+ ^ ^ ^ ^ ' ^jwar suppcy ,%=$1Y+

  =0 PYJQX= @ukct'kd %=$1Y Paoucmtjr

  jutput

  J ' J ' ' Yjctmoa jutput ks djt kd tla Icmsl varskjd

  =2 PYKD @ukct'kd %=$1Y Paoucmtjr

  kdput

  K ' K ' ' Icmsl varskjd ks m targkdmc jwar suppcy

  =8 PYKD @ukct'kd %=$1Y Paoucmtjr

  kdput

  K ' K ' ' Icmsl varskjd ks m targkdmc jwar suppcy

  =1 PYJQX0 @ukct'kd %=$1Y Paoucmtjr

  jutput

  J ' J ' ' Yjctmoa jutput ks djt kd tla Icmsl varskjd

  =9 HYBB=M ^jwar suppcy ,%=$1Y+ ^ ^ ^ ^ ' ^jwar suppcy,%=$1Y+

  =? HYRR ^jwar suppcy ,ODH+ ^ ^ ^ ^ ' ^jwar suppcy,ODH+

  =< ^>>*H> Djd ,DB+ J ' J,C+ ' ' ^>x 6 Rattkdo ks pjssk`ca y =`kt udkt

  =; ^>=*H= Djd ,DB+ J ' J,C+ ' ' ^>x 6 Rattkdo ks pjssk`ca y =`kt udkt0> ^>0*H0 Djd ,DB+ J ' J,C+ ' ' ^>x 6 Rattkdo ks pjssk`ca y =`kt udkt

  0= ^>2*H2 Djd ,DB+ J ' J,C+ ' ' ^>x 6 Rattkdo ks pjssk`ca y =`kt udkt

  00 ^>8*H8 Djd ,DB+ J ' J,C+ ' ' ^>x 6 Rattkdo ks pjssk`ca y =`kt udkt

  02 ^>1*H1 Djd ,DB+ J ' J,C+ ' ' ^>x 6 Rattkdo ks pjssk`ca y =`kt udkt

  08 ^>9*H9 Djd ,DB+ J ' J,C+ ' ' ^>x 6 Rattkdo ks pjssk`ca y =`kt udkt

  01 ^>?*H? Djd ,DB+ J ' J,C+ ' ' ^>x 6 Rattkdo ks pjssk`ca y =`kt udkt

  09 HYRR ^jwar suppcy ,ODH+ ^ ^ ^ ^ ' ^jwar suppcy ,ODH+

  0? HYBB2M ^jwar suppcy ,%2$2Y+ ^ ^ ^ ^ ' ^jwar suppcy ,%2$2Y+

  0< ^=>*H< Djd ,DB+ J ' J,C+ ' ^H ^=x 6 Rattkdo ks pjssk`ca y =`kt udkt

  0; ^==*H; Djd ,DB+ J ' J,C+ ' ' ^>x 6 Rattkdo ks pjssk`ca y =`kt udkt

  2> ^=0*H=> Djd ,DB+ J ' J,C+ ' ' ^>x 6 Rattkdo ks pjssk`ca y =`kt udkt

  2= ^=2*H== GJHAC KH C 5 I=>? L 5?

  =>MA

  K ' J,C+ ' ' ^>x 6 Rattkdo ks pjssk`ca y =`kt udkt

  20 ^=8*H=0 BLABE KD =>>e H J ' J,C+ ' ' ^>x 6 Rattkdo ks pjssk`ca y =`kt udkt

  22 ^=1*H=2 BLABE = =>>e H J ' J,C+ ' ' ^>x 6 Rattkdo ks pjssk`ca y =`kt udkt

  28 ^=9*H=8 BLABE 0 =>>e H J ' J,C+ ' ' ^>x 6 Rattkdo ks pjssk`ca y =`kt udkt

  21 ^=?*H=1 BLABE 2 =>>e H J ' J,C+ ' ' ^>x 6 Rattkdo ks pjssk`ca y =`kt udkt

  29 ^8>*M> Djd ,DB+ J ' J,C+ ' ' ^8x 6 Rattkdo ks pjssk`ca y =`kt udkt

  ^kd

  DjKB Xargkdmc dmga

  HBH'?=>MA*?11RA

  Xargkdmc dmgaK*J PRX KDKX RX@

  ^ucc

  Q*H^jrt iudbtkjd

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  42/76

  9? ^?2*RPCQ@ Djd ,DB+ J ' J,C+ ' ' ^jrt jdcy ijr kdput

  ,Rblgktt kdput mdh ^Q raskstmdba+

  9< ^?8*XM>KD PARAX jutput ijr

  XB;8M;0IO

  J ' J,L

  +

  ' ' K*J pjrt ,Rblgktt kdput +

  9; ^*BR>*XM=JQX*@JJX

  Icmsl wrktkdo @JJX J K J,L+

  ' ^Q ^jrt jdcy ijr kdput

  ?> ^>>GLz+

  J ' J ' ' Jutput pjrt

  ?8 HYRR ^jwar suppcy ,ODH+ ^ ^ ^ ^ ' ^jwar suppcy ,ODH+

  ?1 \= Jsbkccmtjr bjddabtkjdtargkdmc ,;$>>>GLz+

  K ' K ' ' Kdput pjrt

  ?9 HYBB2M ^jwar suppcy ,%2$2Y+ ^ ^ ^ ^ ' ^jwar suppcy ,%2$2Y+

  ?? ^?1*QR@JB QR@ JB ,jvarburradt

  hatabtkjd Mbt C+ kdput

  K ' K ' ' K*J pjrt ,Rblgktt kdput +

  ?< ^?9*QR@^JD Djd ,DB+ J ' J,L

  +

  ' ' K*J pjrt ,Rblgktt kdput +

  ?; H% QR@ bjddabtkjd targkdmc K*J ' K*J ' ' K*J pjrt

  H' QR@ bjddabtkjd targkdmc K*J ' K*J ' ' K*J pjrt

  Jparmtkjd gjha ,^Q+ K ' K ' ^Q ^jrt jdcy ijr kdput ,Ikxah L+

  Pasarvah K ' K ' ^H K*J pjrt ,Rblgktt kdput +

  Pasarvah K ' K ' ^H K*J pjrt Rblgktt kdput +

  *BXR>*

  BCE*X@>JQX>

  Djd ,^H+ K ' K ' ^H K*J pjrt ,Rblgktt kdput +

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  43/76

  XB;8M;0IO ,KB=?+

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  44/76

  XB;8M;0IO Xargkdmc Iudbtkjd

  ^kd

  Dj$Ryg`jc K*J Hasbrkptkjd Haimuct Pagmres

  = YBjk J2MK*I

  HR^ YBJ ' AIG mdh ^CBE ^lmsa hkiiaradba

  skodmc jutput pkd$

  ,HR^ YBJ bjdtrjc vjctmoa kdputr pkd$+

  J 2 stmta jutput

  0 PYHH2 'BH'HR^'^jwar suppcy ijr 2$2Y PI

  mgpckikar bjra mdh ^CC bkrbukt'

  2 RCBjJ

  2MK*IAIG sckba cavac jutput pkd J

  Bjddabt bmpmbktjr mbbjrhkdo wktl sa

  rvj iraquadby `mdh$

  8 PIkK

  2MK*IPI skodmc kdput pkd K Racabtm ca Vkd 0>*=> e6

  1 PIP^k

  K

  2MK*I K

  9 PIA]jJ

  2MK*I J

  Bjddabt tj PIP^k `y >$=uI# tj PIk `y

  8?>>pI$

  ? HBjIBJ

  2MK*IPIA]j jiisat bjgpadsmtkjd C^I jutput J Bjddabt tj Yrj y gjra tlmd >$>=1uI

  < MOBkK

  2MK*I K

  ; PIjJ

  2MK*I J

  => PYRR2 'mdh ^CC

  bkrbukt'

  == IDK0K

  2MK*I

  K

  =0 IDK=K

  2MK*I

  K

  =2 I^K0K

  2MK*I

  K

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  45/76

  ^kd

  Dj$Ryg`jc K*J Hasbrkptkjd Haimuct Pagmres

  0= IRGjDkXJ

  2MK*I

  Ijbus Arrjr skodmc * Ru` `amg mhh skodmc

  jutput pkd,gjdktjr pkd*ODH+J

  00 PIVkK

  2MK*I K

  02 PIP^J

  2MK*I J

  08 XAkJ

  2MK*I J

  @uckt'kd sarksas P71>>6Bjddabt tj YPj `ybmpmbktjr$

  01 MYHH2 ' ^jwar suppcy pkd ijr 2$2 Y BH mdmcjo bkrbukts$ '

  09 IJj

  J

  2MK*I

  J @uckt'kd sarksas P72$2 e6

  0? XPjJ

  2MK*I J @uckt'kd jutput P72$2 e6

  0< YRR'2 'Orjudhkdo pkd ijr =$1Y Habjhar'HR^

  BH bkrbukt'

  0; IGjJ

  2MK*I J @uckt'kd jutput P72$2 e6

  2> IGjRJ

  2MK*I

  Iaah sarvj

  Rtappar gjtjr mppckbmtkjdJ @uckt'kd jutput P72$2 e6

  2= HGjJ

  2MK*I J @uckt'kd jutput P72$2 e6

  20 YHH='2K*J

  2K*I

  ^jwar suppcy pkd ijr =$1Y Habjhar'HR^

  *BH bkrbukt'

  22 ^kj \YHH2 '^jwar Ruppcy pkd ijr 2$2Y bcjbe

  jsbkccmtjr bkrbukt'

  1= YHH='0 ' ^jwar Ruppcy pkd ijr =$1Y Hkoktmc bkrbukt '

  10 YRR'0 ' Orjudhkdo pkd ijr =$1Y hkoktmc bkrbukt '

  12 ^kj>K*J

  2K*I^jrt >Oadarmc Kdput*Jutput ^jrt K

  BGJR ^jrtRblgktt kdputPaiar tj U=$0 kd Msskdgadt Xm`caW

  18 ^kj=K*J

  2K*I^jrt =Oadarmc Kdput*Jutput ^jrt K

  BGJR ^jrtRblgktt kdputPaiar tj U=$0 kd Msskdgadt Xm`caW

  11 ^kj0K*J

  ^jrt 0Oadarmc Kdput*Jutput ^jrt K

  BGJR ^jrtRblgktt kdput

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  47/76

  ^kd

  Dj$Ryg`jc K*J Hasbrkptkjd Haimuct Pagmres

  9= YHH2 ' ^jwar Ruppcy pkd ijr 2$2Y Hkoktmc bkrbukt '

  90 @QR>K*J

  2K*IGkbrjprjbassjr K*I hmtm kdput*jutput pkd > K BGJR ^jrtRblgktt kdput

  Paiar tj U=$0 ^kd Msskdgadt Xm`caW

  92 @QR=K*J

  2K*IGkbrjprjbassjr K*I hmtm kdput*jutput pkd = K

  BGJR ^jrtRblgktt kdputPaiar tj U=$0 ^kd Msskdgadt Xm`caW

  98 @QR0K*J

  2K*IGkbrjprjbassjr K*I hmtm kdput*jutput pkd 0 K

  BGJR ^jrtRblgktt kdputPaiar tj U=$0 ^kd Msskdgadt Xm`caW

  91 @QR2K*J

  2K*IGkbrjprjbassjr K*I hmtm kdput*jutput pkd 2 K

  BGJR ^jrtRblgktt kdputPaiar tj U=$0 ^kd Msskdgadt Xm`caW

  99 @QBEK

  2K*IGkbrjprjbassjr K*I @QR bcjbe Kdput pkd K

  Rblgktt kdputPaiar tj U=$0 kd Msskdgadt Xm`caW

  9? *BBAK

  2K*IGkbrjprjbassjr K*I blkp adm`ca kdput pkd K

  Rblgktt kdputPaiar tj U=$0 ^kd Msskdgadt Xm`caW

  9< GRK

  2K*I

  Gkbrjprjbassjr K*I gjha sacabtkjd pkd$

  L6 ^mrmccac K*I# C6 Rarkmc K*IK Paiar tj U=$0 kd Msskdgadt Xm caW

  9; *PRXK

  2K*IPasat Kdput pkd K Rblgktt kdput

  ?> XastK

  2K*I Xast pkd C ikxah K Bjddabt tj ODH ijr djrgmc jparmtkjd

  ?= YHH='= ' ^jwar Ruppcy pkd ijr =$1Y Hkoktmc bkrbukt '

  ?0 YRR'= ' Orjudhkdo pkd ijr =$1Y Hkoktmc bkrbukt '

  ?2 *RPMGRX@K

  2K*I=G`kt RPMG stmdh `y pkd*RPMGRX@7"C" K

  ?8 YHHG= ' ^jwar Ruppcy ijr =$1Y =G`kt RPMG bkrbukt '

  ?1 ^HjJ

  2MK*I J

  8'stmta jutput , PYHH2#

  PYRR2#^YPAI# Lkz+

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  48/76

  K^8>>= ,KB=8+

  ^kd Hksbrkptkjds

  < ; => == =0 =2 = 80 2 8 1 9 ?=

  0= 0 > =; =< =? =9 = 10? 09 01 0 8 02 000 BXC KBL1 GJXJP R^AAHBJDXPJC

  0= YBB= KRQ^^C[ YJCXMOA =,BL0#BL2#BL1+

  00 YBB0 KRQ^^C[ YJCXMOA 0

  ,BL=#BL8#RKODMC#PAO+

  02 PAI K BL @KMR KD^QX

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  49/76

  @Q092>IY ,KB29+

  ^kd Hksbrkptkjds

  @cjbe Hkmormg

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  50/76

  0$ IC HKR^CM[

  YIH ,LBM'=2X+ ,I?>=+

  ^KD BJDDABXKJD

  OPKH MRRKODGADX

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  51/76

  MDJHA BJDDABXKJD

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  52/76

  ''GAGJ''

  @CJBE HKMOPMG

  @CJBE HKMOPMG

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  53/76

  12

  HBH'?=>MA

  GMKD GBQ

  XG^;0IH02IO

  ,XJRLK@M+

  BH HR^

  XB;8M;0IO

  ,XJRLK@M+

  QR@ GBQ

  XG^;0IH0998>

  R^KAA^PJG8E,RX+

  PL1YX2>B

  PARAXKB

  ,PKBJL+

  ICX

  LBM'=2X

  EA[

  IC BCE

  IC BR

  IC PRX

  IC HMXM

  EA[>

  EA[=

  PAGJXAKD

  ;GLz

  GIK28=R0=9=

  K^JH B^ 0$>`

  GQXA

  GQXA

  XB?8LBX?>>?I

  CAYAC RLKIX

  CJMH%*'

  I%*'#XP%*'RCAH%*'R^KD%*'

  J^AD*BCJRA

  XB?_L=1?IQ

  RACABXJP

  KDYAPXAP

  EKB?RL>8IQ

  KDYAPXAPEKB?RL>8IQ

  HKOKXMC JQX JII

  R^HKI

  =9$;288GLz

  GBCE RAC

  J^ADZR_# BCJRAZR_

  MGQXA

  MGQXA

  H

  %*H'

  6 QPA HKPABX GJHA

  6 DJPGMC GJHA

  HKR^ HMXM,=0B+

  @QR0@QR2@QR BE@QR BA

  @BECPBEOMXAHMXM

  @BE*_HBER=C*RKP

  HMBZPRX

  @BE*CPBE*MZJQX

  HMB* H\^*@QZBCE

  HMB*H\^*@QZHMXM

  HMB* H\^*@QZBCE

  HMB*H\^*@QZHMXM

  H\^ZPRX

  H\^ZBR

  HMB* H\^*@QZBCE

  HMB*H\^*@QZHMXMHMBZBR

  HMB* H\^*@QZBCE

  HMB*H\^*@QZHMXM

  @QZPRX@QZBR

  HKOKXMC JQX

  ,RMGRQDO+

  BH*G^2*_GM HKRB

  \/XMC

  \/XMC\/XMC

  XP%*'

  IB%*'

  HGOIGO

  CH

  R[RBCE ijr ktbl Bjdtrjc

  R[RBCE ijr ^ura Hkrabt

  @CJBE HKMOPMG

  ^PKDXAH _KPKDO @JMPHR

  MQHKJ*^J_AP ^B@ MRR[ ,=*0+

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  54/76

  18

  HBH'?=>MA

  MQHKJ*^J_AP B@ MRR[ ,=*0+

  BJG^JDADX RKHA

  MQHKJ*^J_AP ^B@ MRR[ ,0*0+

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  55/76

  11

  HBH'?=>MA

  MQHKJ*^J_AP B@ MRR[ ,0*0+

  IJKC RKHA

  GMKD ^B@ MRR[

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  56/76

  19

  HBH'?=>MA

  GMKD B@ MRR[

  BJG^JDADX RKHA IJKC RKHA

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  57/76

  DJXA IJP ^MPXR CKRX

  ^mrts ijr wlkbl "dsp" ks kdhkbmtah jd tlks tm`ca bmddjt `a suppckah$

  _lad jrharkdo ji pmrt# bcamrcy kdhkbmta "=" mdh "K" ,k+ tj mvjkh gks'suppcykdo$

  Jrharkdo pmrt wktljut stmtkdo kts pmrt dug`ar bmd djt `a suppckah$

  Djt kdbcuhkdo Oadarmc'purpjsa Bmr`jd Blkp Paskstjr kd tla ^$_$@jmrh pmrts ckst$ ,Paiar tj tla Rblagmtkb Hkmormg ijr tljsa pmrts$+

  ^mrts gmreah wktl tlks syg`jc z lmva brktkbmc blmrmbtarkstkbs$

  Qsa JDC[ rapcmbagadt pmrts rabjggadhah `y tla gmduimbturar$

  Djt kdbcuhkdo Oadarmc'purpjsa Bmr`jd Ikcg Paskstjr kd tla ^$_$@jmrh pmrts ckst$ ,Paiar tj tla Rblagmtkb Hkmormg ijr tljsa pmrts$+

  ^mrt kdhkbmtah wktl tla gmre "" ks djt kccustrmtah kd tla axpcjhah vkaw$

  _MPDKDO6

  =$

  0$

  2$

  8$

  1$

  9$

  Paskstjrs

  PH6 Bmr`jd

  PB 6 Bjgpjsktkjd

  PR 6 Gatmc jxkha ikcg

  P_6 wkdhkdo

  PD6 Gatmc ikcg

  PE 6 Gatmc gkxtura

  ^ 6 ^ucsa'raskstmdt typa

  DC 6 Cjw djksa typa

  D@ 6 Djd' urdkdo typa

  IP 6 Iusa'raskstjr

  I 6 Camh wkra ijrgkdo

  0@ 6 =*< _

  0A 6 =*8 _

  0L 6 =*0 _

  2M 6 = _

  2H 6 0 _

  2I 6 2 _

  2L 6 1 _

  I 6 =!

  O 6 0!

  F 6 1!

  E 6 =>!

  G 6 0>!

  Ax$6 PD

  Xypa

  =8E

  Rlmpa

  mdh par'

  ijrgmdba

  0A

  ^jwar

  =

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  58/76

  ^MPXR CKRX JI ^$_$@$ QDKX ^mrts ijr wlkbl "dsp" ks kdhkbmtah jd tlks tm`ca bmddjt a suppckah$

  Xla pmrts ckstah `acjw mra ijr gmkdtadmdba jdcy# gkolt hkiiar irjg tla pmrts usah kd tla udkt kd mppamrmdbas jr hkgadskjds$

  Djta6 Xla syg`jcs kd tla bjcugd "Pagmres" kdhkbmta tla ijccjwkdo hastkdmtkjds$

  A0 6 Aurjpa gjhac A=B 6 Blkdm gjhac

  MQHKJ*^J_AP ^B@ MRR[

  Pai Dj$ ^mrt Dj$ ^mrt Dmga Pagmre ]/ty Daw

  RAGKBJDHQBXJPR OPJQ^

  KB2= >>H090290;>>0 KB MC08 PJBARRKDO HR^ BYK>>H090290;>>0'HG

  KB20 >>H09002?9;>2 KB LYKXB?8LBX?>>?I

  KB22 ;>G'LB?>>19>P KB YBJ LYKXB?8CR90>H0902>??;>> KB LA\ KDYAPXAP LYKXB?8YLBQ>8IX

  KB21 >>H09029>=;>? KB 0BL GQCXK^C\AP LYKXB?_L=1?IQKB29 >>GLB=>0010=V KB HQMC CC R[DXLARKVAP @YK@Q092>IY'A0

  KB2? >>H0902=;;;>= KB H ICK^ ICJ^ BYKXB?_L?8IQ

  KB2< >>H09028; KB KDYAPXAP,BGJR+ BYKXB?_LQ>8IQ

  KB2; >>H0902220;>8 KB H*M BJDYAPXAP LYK^BG=?;=MH@P

  KB8> >>H092=082>>= K$B PAOQCMXJP BYKEKM?>H092>; KB J^ MG^ LYKDFG0>9>9R KB RKODMC KDYAPXAP ,QRY+ BYKEKB?RL>8IQ

  KB?= >>H;82>=;8?>9 PAGJBJD RADRJP BPYERG9>2XL0A

  KB?0 >>GLB=>0>>>;> K$B LAMH^LJDA LYKDFG8119MCKB>H092==>>>=< K$B PAOQCMXJP %9Y LYKEKM?9M^K

  KB>GLB2;;>9;;I K$B '9Y PAOQCMXJP ,XJ00>KR+ BYKEKM?;>9^K

  KB>H092==>>>=< K$B PAOQCMXJP %9Y LYKEKM?9M^K

  KB>H092=0>= KB PAOQCMXJP BYKRK>=IIA

  KB>H092=082>>= KB PAOQCMXJP BYKEKM?H0900;88;89 KB PAOQCMXJP ,2$2Y RGH + @YK@M22@B>I^

  ]2>=#2>0 >>H0?2>8??;>= BLK^ XP LYXEPM=>?R

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  59/76

  H >>H0?9>?=?;>2 HKJHA =RR211X LYH=RR211X

  H;;;>>9R HKJHA # ARH PJXABXKJD QRB BYH^O>1O@QRBPXE^

  PARKRXJPR OPJQ^

  P8=? >>H0880>1=;9= GAXMC J\KHA PAR =>> jlg =_ F EPO=RMDF=>=PX

  P?0=#?00 >>H;82>>;0;>9 IQRA PAR => jlg ,1!+ EP]=0MF=>>PX

  P< dsp BLK^ PAR =! BPF=>HI0>>0X

  P; dsp BLK^ PAR =! jlg BPF=>HI>X

  YP?= >>H;82>=;9;>< YMPKM@CA PAR BYY0F>0@=>2V

  BM^MBKXJPR OPJQ^

  B2>='2>2 dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>=FM

  B2>8 dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>8EB

  B2>< dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>0EB

  B2>; dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>2EB

  B2=> dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>8EB

  B2== dsp BLK^ BM^ BBQR=L00>FM

  B2=0'2=9 dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>8EB

  B2=? dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>2EB

  B20= dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>8EB

  B200 dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>2EBB202 dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>8EB

  B208#201 dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>>FM

  B209 dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>8EB

  B20? dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>2EB

  B208EB

  B22>#22= dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>2EB

  B220 dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>8EB

  B229#22? dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>8EB

  Pai Dj$ ^mrt Dj$ ^mrt Dmga Pagmre ]/ty Daw

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  60/76

  B8>< dsp ACABX BM^ BBAM=BL=>=X

  B8>; >>GJM00?>=9P> AcABX BM^ ,00>uI*=9Y# PJM+ BBAM=BPJM00=A

  B8=> >>H01889;2;2; ACAB BM^ ACDM PIJ =>>uI*1>Y BBAM=LPIJ=>=X

  B8== >>H0188?1>?>8 ACABX BM^ ,8?>uI*1>Y# PIJ# =0$1\0>+ BBAM=LPIJ8?=A

  B8=0 ;82=28>>9;8>R ACABX BM^ ,8?uI*1>Y# PJM# =>\=9+ BBAM=LPJM8?>X

  B8=2#8=8 >>H01889;2;2; ACAB BM^ ACDM PIJ =>>uI*1>Y BBAM=LPIJ=>=X

  B8=1 ;82=28>>1>R ACABX BM^ ,ACDM PJM 1>Y*=>>uI+ BBAM=LPJM=>=A

  B8=9 >>H01889;1;2? ACABX BM^ ,8?>uI*9$2Y#PIJ+ BBAM>FPIJ8?=X

  B8=?#8=< ;82=28>>9;8>R ACABX BM^ ,8?uI*1>Y# PJM# =>\=9+ BBAM=LPJM8?>X

  B8=;#80> ;82=28>>1>R ACABX BM^ ,ACDM PJM 1>Y*=>>uI+ BBAM=LPJM=>=A

  B80= ;82=28>>1>8>R ACABX BM^ ,ACDM PIJKK 1>Y*00>uI+ BBAM=LPIJKK00=A

  B80< >>H01889;2;2; ACAB BM^ ACDM PIJ RAPKAR =>>uI*1>Y BBAM=LPIJ=>=X

  B80;#82> >>H01889;2;09 ACABX BM^ ,ACDM# PIJ# 1>Y*8?QI+ BBAM=LPIJ8?>X

  B82? dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>8EB

  B82< dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>2EB

  B82; dsp BAPMGKB BM^ BB@R=L=>2VIX

  B81> dsp BAPMGKB BM^ BB@R=L=>8VIX

  B81= dsp BAPMGKB BM^ BB@R=L=>2VIX

  B810 dsp BAPMGKB BM^ BB@R=L=>8VIX

  B812 dsp BAPMGKB BM^ BB@R=L=>2VIX

  B818 dsp BAPMGKB BM^ BB@R=L=>8VIX

  B811 dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>2EB

  B819 dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>8EBB?>='?>2 dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>8EB

  B?>8'8>9 dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>=FM

  B?>?'?=8 dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>8EB

  B?=1 dsp BLK^ BM^ BBQR=L=1>FM

  B?=9 dsp BAPMGKB BM^ BB@R=L=>8VIX

  B?=? dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>8EB

  B?=< dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>2EB

  B?0= dsp BLK^ BM^ BBQR=L=1=FM

  Pai Dj$ ^mrt Dj$ ^mrt Dmga Pagmre ]/ty Daw

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  61/76

  B0EB

  B8EB

  B8EB

  B2EB

  B dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>8EB

  B8FVX

  BuI# \=9+ BBAM=LPI[00=A

  B>H01881?8;00 AcABX BM^ ,00>uI*1>Y# PM2+ BBAM=LPM200=A

  B>H01881?;?>? BM # ACABX ,=>>>uI*21Y# PM2# =0$1\0>+ BBAM=YPM2=>0A

  B>H0188?92?>8 BM^ # ACABX ,ACDM PIJ 21Y*22>>uI+ BBAM=YPIJ220A

  B>9;9>R BM^ # ACABX,8?>uI*21Y# PFL# =>\0>+ BBAM=YPFL8?=A

  B>>uI*9$2Y# =>&0># EFL+ BBAM>FEFL=>0AR

  BH01889;8;=0 AcABX BM^ ,00>uI*01Y# PIJ+ BBAM=APIJ00=X

  B>H01889;0;82 ACABX # BM^ ,=>>>uI*9$2Y# =>&0># EFL+ BBAM>FEFL=>0AR

  B>H01881?8;00 AcABX BM^ ,=>>uI*92Y# PM2+ BBAM=FPM2=>=X

  B>H01889;0;82 BM^ # ACABX,=>>uI*92Y# PIJ# =>\=0$1+ BBAM=FPIJ=>=A

  B>H0188?8;?=1 BM^ # ACABX,=>>>uI*01Y# PIJ# =0$1\0>+ BBAM=APIJ=>0A

  B>H01889;2;2; BM^ # ACAB ACDM PIJ =>>uI*1>Y BBAM=LPIJ=>=XB

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  62/76

  AX0=#00 dsp AMPXL CMXA BGB=M===

  AX8= dsp AMPXL CMXA LFX=M>01

  AX88 dsp AMPXL CMXA LFX=M>01

  I?>= ;82=?0>>9;;>H YIH LBM'=2X BICLBM'=2X

  I='8 dsp IQRA LJCHAP EFBIB1R

  FE2= >>H;82>=2 J^XKBMC GJHQCA ,X\+ LFRXJX\=??C

  FE20 ;>G'[X>>88=>P FMBE ,0^ OJCH+ BFF8D>9?V

  FE?= ;82982>>=20>R FMBE QR@ RXPMKOLX,@CMBE+ BFF;\>>9V

  F_>0 dsp _KPA MRR/[ B_A0=1>PY

  F_>2 dsp _KPA MRR/[ B_A0=1>PY

  F_;= dsp _KPA =^ @CMBE,=0>GG+ B_A0=0>MM

  F_;2 dsp _KPA =^ @CMBE,=0>GG+ B_A0=0>MM

  C2>='2>2 dsp BLK^ IAPPKXA @AMH,9>jlg# 0>=0+ BCV;P>>=V

  C?>=#?>0 dsp BLK^ IAPPKXA @AMH,9>jlg# 0>=0+ BCV;P>>=V

  C0 dsp BLK^ IAPPKXA @AMH,9>jlg# 0>=0+ BCV;P>>=V

  C= ;82===>>9R XJPJKHMC BJKC =>>uL BCV;V=>>V

  ^L?= >>H;82>=> FMBE BFF0A>0>V

  PC9$=1_# HCR1H='>$=1_ BRC=B>>8VA

  R?>='?>< >>H;82>>>88>0 XMBX R_ BRX=M>=0VX

  z R= >>H;82>=8>9>; BRL=M>=>VY,RHC=^'@+ BRL=M>=>VY

  z X= ;82=>=>>9H RQ@ XPMDR 1Y ,AQP+ HBH?=>MA0*A=B BCX1K>=2VA

  Pai Dj$ ^mrt Dj$ ^mrt Dmga Pagmre ]/ty Daw

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  63/76

  GMKD ^B@ MRR[

  Pai Dj$ ^mrt Dj$ ^mrt Dmga Pagmre ]/ty Daw

  RAGKBJDHQBXJP OPJQ^

  KB== ;82082>>9;0>H GBQ KB,1=0E#C]I^'=>>^+ BYKMDMG=8;8B &

  KB=2 ;8208;>>9;?>R AA^PJG ,8E#RJ>9;>>R 1'BL GJXJP HPKYA KB ,_KXL PAO#RRJ^'0>=BPCXIKB=1 ;82082>>9;2>H QR@ HABJHAP ICMRL KB,=>>^KD# ]I^+ BYKMDMG=8;1B &

  KB=9 029?=>>001>0R B^ BLK^ KB,GI=28KR0=9=#0>^#IPJG GMPMDXV+ BYK029?=>>001>0RZG

  KB=? ;82081>>9;R BH HR^ KB,RAPYJ#MG^CKIKAP#HR^#C]I^'^+ BYKXB;8M;0IO &

  KB=< >>H09029>=;>? 0BL GQCXK^C\AP KB LYKXB?_L=1?IQ

  KB=; ;8202;>>9R RKODMC KDYAPXAP KB,QRY+ BYKEKB?RL>8IQ

  KB0> ;>G'LB;>>=9>P KB CG===?R=1 PAO$ ,RJX'002+ BYKEKM===?R=1

  ]0>0 >>H;82>>1< BLK^ XP LYXEXM=1>8R[PXE

  H0>= >>H;82>>9>8>8 RBLJXXEA[ @MPPKAP HKJHA LYHP@=9>C9>XA01

  H0>0 >>H;82>>9>8>8 RBLJXXEA[ @MPPKAP HKJHA LYHP@=9>C9>XA01

  H0>9 ;820>;>>=>R BLK^ HKJHA BYH=RR211X

  BM^MBKXJPR OPJQ^

  B=>=#=>0 dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>8EB

  B=>2'=>1 dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>2EB

  B=>9 dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>0EB

  B=>?#=>< dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>8EB

  B=>; dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>2EB

  B==> dsp BLK^ BM^ BBQR=L=FM

  B=== dsp BLK^ BM^ BBQR=L00>FM

  B==0 dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>8EB

  B==2#==8 dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>2EB

  B==1'==? dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>8EB

  B==< dsp BLK^ BM^ BBQR=M=>1EB

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  64/76

  B019'09> dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>8EB

  B091 dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>8EB

  B09=X

  B0;>'0;9 dsp BLK^ ACABX BM^ LBAB=BPY0=>=X

  B1>='1>< dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>8EB

  B1=>#1== dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>8EB

  B1=0 dsp BLK^ BM^ BBQR=L00>FM

  B1=2 dsp BLK^ BM^ BBQR=L=FM

  B1=8'10> dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>8EB

  B12='122 dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>8EB

  B128 dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>2EB

  B121 dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>8EB

  B129 dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>2EB

  B12? dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>8EB

  B12< dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>2EB

  B12; dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>8EB

  B18>#18= dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>2EB

  B180 dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>8EB

  B11='11? dsp BLK^ ACABX BM^ LBAB>FPY0=>=X

  B9>= dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>2EB

  B9>0 dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>8EBB9>2 dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>0EB

  B9>8 dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>2EB

  B9>1 dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>8EB

  B9>9 dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>0EB

  B9=> dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>2EB

  B9== dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>8EB

  B9=0 dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>0EB

  B9=2 dsp BLK^ BM^ BBQR=L=>2EB

  Pai Dj$ ^mrt Dj$ ^mrt Dmga Pagmre ]/ty Daw

  _KPKDO HKMOPMG

  _KPKDO HKMOPMG

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  65/76

  91

  HBH'?=>MA

  _KPKDO HKMOPMG

  GMKD XPMDR

  RQ@ XPMDR

  MQHKJ*^J_AP ^B@

  BQ^=00>=V'=

  BH ^B@BQ^=00>0V

  B\=0

  =1p IIB

  =1^

  BD0=

  =9^

  BD00

  9^

  BD02

  1^

  BD1=

  1^

  B\==

  0=^

  BD12

  ==^

  MB

  BD?9

  2^

  BD??

  1^

  B[?20^

  BD?8

  0^

  BD?1

  0^

  @D12

  ==^@D2=

  ?^

  BD22

  ;^

  @D22

  ;^

  L*^ ^B@BQ^=00>='2

  B[==

  0=^

  BD2=

  ?^B_2=0^

  BV2=0^

  B[=0

  =1^

  0=P

  IIB

  @D1=

  1^

  GJGR B@BQ^=00>='8

  HKR^CM[ B@BQ^=00>='0

  BH CJMHAP

  B\?20^

  QR@ B@BQ^=00>='1

  CAH ^B@BQ^=00>='9

  A\^CJHAH YKA_

  12 x8

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  66/76

  99

  HBH'?=>MA

  2

  19

  ?

  8

  >H;82>=2 CADR BOC=M018 =

  9 >>H=2=>=18; HADJD @MHOA @EA0 BO@=M=8>Q =

  9 >>H=2=>=110 HADJD @MHOA R^A0*R^A=B BO@=M=8>X =

  ? >>H;82>=?;1>0 ^J_AP EDJ@ @EA0 BOE=M=08VM =

  ? >>H;82>=?;9>; ^J_AP EDJ@ R^A0*R^A=B BOE=M=08[M =

  < ;828=9>>98=>H IK _KDHJ_ BOQ=M2;?[ = &

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  68/76

  RBPA_R

  1= dsp HJX RBPA_ 2\< @E BX@H2%OP =

  1? dsp RBPA_ 2\=< BX_2%= dsp RBPA_ 2\< BX@2% BX@2%=>FIVP =

  90 dsp RBPA_ 8\9 BX@8%

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  69/76

  A\^CJHAH YKA_ JI BH GABLMDKRG QDKX

  ==

  =2

  =0'0=8

  2>

  2>

  2>

  9

  ?

  8

  2 =;

  =>HR0901188>= Oamr bjvar,R+ =

  8 >>HR0901121>= Xrmy oamr,R+ =

  1 >>HR0901189>= Blubekdo pcmta =

  9 dsp Rbraw 0$9 x ? %^X^_L 8

  ? dsp Blubekdo yjea =

  < dsp Gmodat =

  ; >>H;98>>==>>? GABLM HM==X2BD =

  => dsp Blubekdo puccay =

  == dsp Ru` blmssks Mss/y =

  =0'= >>HR090?029>= Bjkc sprkdo,irjdt+ 0

  =0'0 >>HR090?021>= Bjkc sprkdo,`mbe+ 0

  =2 dsp Rbraw 0$9 x => %^ Dj sckt typa0 8

  =8 dsp _mslar 0=2> 8

  =? dsp Jutsart gmkd blmssks,R+ =

  =< dsp Rbraw 0$9 x =9 %^X^_L ==; >>HR090118?>= Hrkva oamr,R+ =

  0> >>HR0901181>8 Bjdtjrjc bmg,R+ =

  0= >>HR=9;099?== Cami swktbl 0

  00 dsp 1^ bjddabtjr =

  02 dsp Cjmhkdo $_$@ =

  08 >>HR\0901==?= Cjmhkdo gjtjr Mss/[ =

  01 >>HR0901128>0 Gkhhca oamr =

  09 >>HR0901129>0 Cjmhkdo puccay =

  ^MBEKDO YKA_

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  71/76

  ^MBEKDO YKA_

  ^MPXR CKRX JI ^MBEKDO ) MBBARRJPKAR ^mrts ijr wlkbl "dsp" ks kdhkbmtah jd tlks tm`ca bmddjt a suppckah$

  Xla pmrts ckstah `acjw mra ijr gmkdtadmdba jdcy# gkolt hkiiar irjg tla pmrts usah kd tla udkt kd mppamrmdbas jr hkgadskjds$

  Djta6 Xla syg`jcs kd tla bjcugd "Pagmres" kdhkbmta tla ijccjwkdo hastkdmtkjds$

  A0 6 Aurjpa gjhac A=B 6 Blkdm gjhac

  @E 6 ,@cmbe gjhac R^ 6 ,^ragkug Rkcvar gjhac

  Pai Dj ^mrt Dj ^mrt Dmga Pagmres ]/ty Daw

  DJXA IJP RBLAGMXKB HKMOPMG

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  72/76

  DJXA IJP RBLAGMXKB HKMOPMG

  _MPDKDO6

  ^mrts gmreah wktl tlks syg`jc z lmva brktkbmc blmrmbtarkstkbs$

  Qsa JDC[ rapcmbagadt pmrts rabjggadhah `y tla gmduimbturar$

  BMQXKJD6@aijra raturdkdo tla udkt tj tla bustjgar# gmea sura yju

  gmea aktlar ,=+ m camemoa burradt blabe jr ,0+ m ckda tj blmssks

  raskstmdba blabe$ Ki tla camemoa burradt axbaahs >$1 gkcckmgps#

  jr ki tla raskstmdba irjg blmssks tj aktlar skha ji tla

  pjwar bjrh ks cass tlmd 89> ejlgs# tla udkt ks haiabtkva$

  _MPDKDO6

  HJ DJX raturd tla udkt tj tla bustjgar udtkc tla prj`cag ks

  cjbmtah mdh bjrrabtah$

  DJXKBA6

  MCC PARKRXMDBA YMCQAR KD JLG$ e7=#>>> JLG

  G7=#>>>#>>> JLG

  MCC BM^MBKXMDBA YMCQAR KD GKBPJ IMPMH$

  ^7GKBPJ'GKBPJ IMPMH

  AMBL YJCXMOA MDH BQPPADX MPA GAMRQPAH MX

  DJ RKODMC KD^QX BJDHKXKJD$

  BKPBQKX MDH ^MPXR MPA RQ@FABX XJ BLMDOA

  _KXLJQX ^PKJP DJXKBA$

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  73/76

  Hkoktmc jut RKODMC CKDA

  BH RKODMC CKDA

  QR@ RKODMC CKDA

  =

  0

  2

  1

  ; =>

  ?

  0 GMKD QDKX

  HBH'?=>MA

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  74/76

  Hkoktmc jut RKODMC CKDA

  BH RKODMC CKDA

  M

  @

  B

  H

  A

  I

  RBLAGMXKB HKMOPMGR ,0*8+BQ^=00>='= MQHKJ QDKX

  B^Q=0>>='0 L*^ QDKX

  HBH'?=>MA

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  75/76

  M

  @

  B

  H

  A

  I

  RBLAGMXKB HKMOPMGR ,2*8+BQ^=00>='= ^J_AP QDKX

  B^Q=0>>='8 GJGR QDKX

  HBH'?=>MA

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  76/76

  M

  @

  B

  H

  A

  RBLAGMXKB HKMOPMGR ,8*8+