denon dcd 710ae

Download Denon Dcd 710ae

Post on 11-Feb-2018

225 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  1/76

  RAPYKBA GMDQMC

  BH ^CM[AP

  GJHAC F^ A2 A0 AE A0M A=B A=E AQX

  HBH'?=>MA 2

  Yar$ 0

  ^camsa raiar tj tla

  GJHKIKBMXKJD DJXKBA$

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  2/76

  ^camsa laah tla pjkdts ckstah `acjw hurkdo sarvkbkdo mdh kdspabtkjd$

  Laah tla bmutkjds-Rpjts raqukrkdo pmrtkbucmr mttadtkjd wlad sarvkbkdo# subl

  ms tla bm`kdat# pmrts# blmssks# atb$# lmva bmutkjds kdhkbmtah

  jd cm`acs jr samcs$ @a sura tj laah tlasa bmutkjds mdh tla

  bmutkjds kdhkbmtah kd tla lmdhckdo kdstrubtkjds$

  Bmutkjd bjdbardkdo acabtrkb sljbe-,=+ Md MB vjctmoa ks kgprassah jd tlks sat# sj tjublkdo kd'

  tardmc gatmc pmrts wlad tla sat ks adarokzah bjuch

  bmusa acabtrkb sljbe$ Xmea bmra tj mvjkh acabtrkb sljbe#

  `y ijr axmgpca uskdo md ksjcmtkdo trmdsijrgar mdh

  ocjvas wlad sarvkbkdo wlkca tla sat ks adarokzah# ud'

  pcuookdo tla pjwar bjrh wlad rapcmbkdo pmrts# atb$

  ,0+Xlara mra lkol vjctmoa pmrts kdskha$ Lmdhca wktl axtrm

  bmra wlad tla sat ks adarokzah$

  Kdspabt ijr smiaty mitar sarvkbkdo-Blabe tlmt mcc sbraws# pmrts mdh wkras ragjvah jr hksbjd'

  dabtah ijr sarvkbkdo lmva aad put mbe kd tlakr jrkokdmc pj'

  sktkjds# kdspabt tlmt dj pmrts mrjudh tla mram tlmt lms aad

  sarvkbah lmva `aad daomtkvacy miiabtah# bjdhubt md kdsu'

  cmtkjd blabe jd tla axtardmc gatmc bjddabtjrs mdh atwaad

  tla `cmhas ji tla pjwar pcuo# mdh jtlarwksa blabe tlmt

  smiaty ks adsurah$

  ,Kdsucmtkjd blabe prjbahura+

  Qdpcuo tla pjwar bjrh irjg tla pjwar jutcat# hksbjddabt

  tla mdtaddm# pcuos# atb$# mdh turd tla pjwar swktbl jd$ Qs'

  kdo m 1>>Y kdsucmtkjd raskstmdba tastar# blabe tlmt tla kd'

  sucmtkjd raskstmdba `atwaad tla targkdmcs ji tla pjwar

  pcuo mdh tla axtardmccy axpjsah gatmc pmrts ,mdtaddm tar'

  gkdmc# lamhpljdas targkdmc# gkbrjpljda targkdmc# kdput

  targkdmc# atb$+ ks =G jr oramtar$ Ki kt ks cass# tla sat gust

  ` k t h h k h

  RMIAX[ PABMQXKJDRXla ijccjwkdo blabe sljuch `a parijrgah ijr tla bjdtkduah prjtabtkjd ji tla bustjgar mdh sarvkba tabldkbkmd$

  CAMEMOA BQPPADX BLABE@aijra raturdkdo tla udkt tj tla bustjgar# gmea sura yju gmea aktlar ,=+ m camemoa burradt blabe jr ,0+ m ckda tj blmssks

  raskstmdba blabe$ Ki tla camemoa burradt axbaahs >$1 gkcckmgps# jr ki tla raskstmdba irjg blmssks tj aktlar skha ji tla

  pjwar bjrh ks cass tlmd 89> ejlgs# tla udkt ks haiabtkva$

  CMRAP PMHKMXKJDHj djt stmra kdtj `amg jr vkaw hkrabtcy wktl jptkbmc kdstrugadts# bcmss 2M cmsar prjhubt$

  BMQXKJD

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  3/76

  HKGADRKJD

  288091

  =29

  ?gmx

  1>$1

  =91$1

  8;

  288

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  4/76

  _KPA MPPMDOAGADX

  Ki wkra `udhcas mra udtkah jr gjvah tj parijrg mhfustgadt jr pmrts rapcmbagadt atb$#`a sura tj ramrrmdoa tlag damtcy ms

  tlay wara jrkokdmccy `udhcah jr pcmbah mitarwmrh$

  Jtlarwksa# kdbjrrabt mrrmdoagadt bmd `a m bmusa ji djksa oadarmtkjd$

  _kra mrrmdoagadt vkawah irjg tla tjp

  Irjdt ^mdac skha

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  5/76

  HKRMRRAG@C[

  Hksmssag`ca kd jrhar ji tla mrrjw ji tla ikoura ji ijccjwkdo icjw$

  Kd tla bmsa ji tla ra'mssag`ckdo# mssag`ca kt kd jrhar ji tla ravarsa ji tla ijccjwkdo icjw$

  Kd tla bmsa ji tla ra'mssag`ckdo# j`sarva "mttadtkjd ji mssag`ckdo" kt$

  M`jut tla pljtjs usah ijr hasbrkptkjds kd tla HKRMRRAG@C[ sabtkjd$ Xla hkrabtkjd irjg wlkbl tla pljtjormpls usah larakd wara pljtjormplah ks kdhkbmtah mt "Hkrabtkjd ji pljtjormpl6 &&&" mt

  tla cait ji tla raspabtkva pljtjormpls$

  Paiar tj tla tm`ca `acjw ijr m hasbrkptkjd ji tla hkrabtkjd kd wlkbl tla pljtjs wara tmead$

  XJ^ BJYAP

  HJJP BH GABLMDKRG MRR[ MQHKJ*^J_AP B@

  Paiar tj "HKRMRRAG@C[ =$HJJP" Paiar tj "HKRMRRAG@C[ Paiar tj "A\^CJHAH YKA_"

  Paiar tj "A\^CJHAH YKA_" 2$BH GABLMDKRG MRR[" MQHKJ*^J_AP ^B@

  HJJP Paiar tj "A\^CJHAH YKA_" ,Pai$ Dj$ ji A\^CJHAH YKA_ 6 ='=+

  ,Pai$ Dj$ ji A\^CJHAH YKA_ 6 ;+ BH GABLMDKRG MRR[

  ,Pai$ Dj$ ji A\^CJHAH YKA_ 6 =9+

  IPJDX ^MDAC MRR[ PAMP ^MDACPaiar tj "HKRMRRAG@C[ 0$IPJDX ^MDAC MRR[" GMKD ^B@ MRR[ Paiar tj "A\^CJHAH YKA_"

  Paiar tj "A\^CJHAH YKA_" Paiar tj "A\^CJHAH YKA_" PAMP ^MDAC

  HKR^CM[ B@ GMKD B@ MRR[ ,Pai$ Dj$ ji A\^CJHAH YKA_ 6 =0+

  ,Pai$ Dj$ ji A\^CJHAH YKA_ 6 ='0+ ,Pai$ Dj$ ji A\^CJHAH YKA_ 6 0+

  L*^ ^B@

  ,Pai$ Dj$ ji A\^CJHAH YKA_ 6 ='2+

  GJGR B@ ^J_AP XPMDR

  ,Pai$ Dj$ ji A\^CJHAH YKA_ 6 ='8+ Paiar tj "A\^CJHAH YKA_"

  QR@ ^B@ ^J_AP XPMDR

  ,Pai$ Dj$ ji A\^CJHAH YKA_ 6 ='1+ ,Pai$ Dj$ ji A\^CJHAH YKA_ 6 0=+

  CAH ^B@

  ,Pai$ Dj$ ji A\^CJHAH YKA_ 6 ='9+

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  6/76

  =$ HJJP

  ,=+ Xmea jii tla Blubekdo pcmta mitar ragjvkdo sbraws$

  ,0+ Jpad tla BH trmy y turdkdo tla Hrkva oamr bcjbewksa$

  XJ^ BJYAP HJJP^rjbaahkdo 6

  Blubekdo pcmta

  Hrkva oamr

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  7/76

  0$ IPJDX ^MDAC MRR[

  ,=+ Pagjva tla sbraws$

  ,0+ But tla bcmgp `mdhs# hksbjddabt tla bjddabtjr wkras mdh IIB Bm`ca Pagjva tla sbraws$$

  XJ^ BJYAP HJJP IPJDX MDAC MRR[^rjbaahkdo 6

  Ykaw irjg `jttjg

  but IIB Bm`ca @D22

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  8/76

  2$ BH GABLMDKRG MRR[

  ,=+ But tla bcmgp `mdhs# hksbjddabt tla bjddabtjr wkras$ Pagjva tla sbraws$

  ,0+ Cmsar sljrt'bkrbukt kd ^kbe'up ji BH GABLMDKRG# tlad hksbjddabt tla IIB Bm ca$

  XJ^ BJYAP HJJP BH GABLMDKRG MRR[^rjbaahkdo 6

  butbut

  BD12

  @D22

  Rjcharkdo pcmba IIB Bm`ca

  Hkrabtkjd ji pljtjormpl6 M

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  9/76

  HKRMRRAG@C[ JI GABLMDKB

  ,Ijccjw tla prjbahura `acjw kd ravarsa jrhar wlad ramssag`ckdo$+

  Bmutkjd 6 Xla jptkbmc pkbeup bmd hmgmoah `y smsskcy y stmtkb acabtrkbkty blmroah jd lugmd jhy$ Xmea dabassmry mdtk'stmtkb

  gamsuras wlad rapmkrkdo mrjudh tla jptkbmc pkbeup$

  =$ Blubekdo pcmta

  ,=+ Pagjva 0 tjp sbraws# tlad hatmbl tla Blubekdo pcmta$

  ,0+ Hatmblkdo tla Blubekdo puccay mdh blubekdo yjea `y ragjvkdo tla 2 ljjes# wlad m`mdhjdkdo BH GABLM mssy$

  0 BH t

  Blubekdo yjea

  Blubekdo pcmta

  Blubekdo puccay

  RbrawsGuodat

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  10/76

  Djta Lmdhckdo mdh Papcmbagadt ji tla Cmsar pkbe'up

  =$ ^rjtabtkjd ji tla CH

  Rljrt m pmrt ji tla CH bkrbukt `y sjcharkdo$ Mitar bjddabtkjd tj m bkrbukt# ragjva tla sljrt sjchar$

  0$ ^rabmutkjds wlad lmdhckdo tla cmsar BH gablmdksg

  Lmdhca tla cmsar pkbe'up sj tlmt kt ks djt axpjsah tj hust$

  Hj djt camva tla cmsar pkbe'up `mra$ @a sura tj bjvar kt$

  Ki hust mhlaras jd cads ji tla pkbe'up# cjw kt jii wktl m cjwar rusl$

  Hj djt sljbe tla cmsar pkbe'up$

  Hj djt wmtbl tla ckolt ji tla cmsar pkbe'up$

  2$ Bmutkjds jd mssag`ckdo mdh mhfustgadt

  @a sura tlmt tj tla `adbl# fko# lamh ji sjcharkdo krjd ,wktl barmgkb+ mdh gamsurkdo kdstrugadts mra wacc orjudhah$

  _jrears wlj lmdhca tla cmsar pkbe'up gust a orjudhah$

  Xla ikdkslah gablmdksg ,prkjr tj mdbljrkdo kd tla sat+ sljuch `a prjtabtah momkdst stmtkb acabtrkbkty mdh hust$ Xla gablm'

  dksg gust `a stjrah tlmt hmgmokdo jutskha ijrbas mra djt rabakvah$

  _lad bmrrykdo tla ikdkslah gablmdksg# ljch kt `y tla

  blmssks jhy

  Ijr prjpar jparmtkjd# stjrmoa mdh jparmtkdo advkrjdgadt sljuch djt bjdtmkd bjrrjskva omsas$ Ijr axmgpca L0R# RJ0# DJ0#BK0 atb$ Kd mhhktkjd stjrmoa advkrjdgadt sljuch djt lmva gmtarkmcs tlmt agkt bjrrjskva omsas aspabkmccy irjg skckbkb# bymdkb#

  ijrgmckd mdh pladjc orjup$ K tla gablmdksg jr tla sat# axkstadba ji bjrrjskva omsas gmy bmusa dj rjtmtkjd kd gjtjr$

  8$ Hatargkdkdo wlatlar tla cmsar pkbe'up ks haiabtkva

  Gamsura tla wmvaijrg mt PIJ'YB jd "GBQ ^$_$@$ Qdkt "$

  , Ijr gamsurkdo pjkdts mdh wmvaijrgs# saa pmoas 0=$+

  Xla cmsar pkbe'up ks JE ki tla mgpcktuha cavac ji tla gamsurah PIJ wmvaijrg ks `atwaad >$8 mdh =$= Yp'p# haiabtkva jtl'

  ar ksa

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  11/76

  R^ABKMC GJHA

  Dj Eay dmga Iudbtkjd Hkspcmy

  = Rarvkba gjha

  ^J_AP swktbl ks turdah tj jd wlkca prasskdo tla

  1 mdh 0 `uttjd smga tkga jd HBH'

  ?=>MA$,Gjhac dmga hkspcmy+

  =$=

  Yarskjd Dj$ ji

  gmkd 'bjg

  Hkspcmy gjha

  ^rass tla; `uttjd$

  "&&&&" 6 Yarskjd dug`ar ji gmkd 'bjg

  =$0

  Yarskjd Dj$ ji

  QR@ 'bjg

  Hkspcmy gjha

  ^rass tla; `uttjd wlkca varskjd Dj$ ji gmkd

  'bjg ks hkspcmyah$

  "&&&&" 6 Yarskjd dug`ar ji QR@ 'bjg

  =$2 ICH blabe gjha

  _lad hkspcmy ks varskjd Dj$ ji QR@ 'bjg mdh

  tla; `uttjd ks prassah# turd jd tla adtkra hks'

  pcmy ks icmslkdo wktl md kdtarvmc ji m`jut = sabjdh$

  ^rass tla; `uttjd momkd kd tla turd jd ambl

  orkh ji ICH$ ,Ambl orkh ks hkspcmyah mt kdtarvmc ji =

  sabjdh$+

  =$8

  Kdput `uttjd

  dmga Hkspcmy

  gjha

  _lad hkspcmy ks ambl orkh ji tla ICH blabe gjha

  mdh tla ; `uttjd ks prassah# hkspcmy dmga ji

  tla prasskdo `uttjd$

  Xurd jii tla ^J_AP swktbl tj bcamr tlks gjha$

  ^J_AP kt l k t h t lkc k tl =2 ic lk

  HBH'?=>MA

  Ya r & &&&

  Q R@ Z Ya r & && &

  ^CM[*^MQRA

  G MKD E A[

  J^AD*BCJRA

  P AG JB J D E A[

 • 7/23/2019 Denon Dcd 710ae

  12/76

  0$0 Rarvj blabe

  r XPMBEKDO JD

  t RQ@ BJHA ramhjut ,pcmy`mbe sjudh jutput+

  Xla @AP ,@cjbe Arrjr Pmta+ oadarmtah kd =

  sabjdh/s tkga ks hkspcmyah jd tla uppar tkar ji

  t