desenv.econòmic eua

of 20 /20
Neus Serra Ariadna Llobera Martí Rotger

Upload: elicres

Post on 22-Jan-2018

133 views

Category:

Education


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Desenv.econòmic eua

Neus SerraAriadna Llobera

Martí Rotger

Page 2: Desenv.econòmic eua

Introducció: EUA

República federal i constitucional integrada per 50 estats i un districte federal.

Situat al centre del subcontinent nord-americà: 48 estats continguts o continentals i Washington DC (districte capital), que limita al nord amb Canadà i al sud amb Mèxic.

Alaska es troba situat al nord-oest del subcontinent.

L'Estat de Hawaii, situat al centre-nord de l'Oceà Pacífic.

Els EUA també tenen l'administració de territoris i àrees insulars del Pacífic i del mar Carib.

Page 3: Desenv.econòmic eua

Introducció

Superfície de 9,38 milions de km2.

Més de 300 milions d'habitants: 3r país més gran del món (àrea i població).

Page 4: Desenv.econòmic eua
Page 5: Desenv.econòmic eua

Definicions-PIB: Expressa el valor monetari de la producció de béns i serveis de demanda final d'un país durant un període determinat de temps (normalment un any).

-IDH: Estadística composta utilitzada per classificar països per nivell de “desenvolupament humà”. Nivell de vida i/o qualitat de vida: ·desenv. humà molt alt / alt / mitjà / baixEs calcula utilitzant:-Indicador de salut: esperança de vida en néixer.-Indicador social: taxa d'alfabetització en adults.-indicador econòmic: PIB.

-Índex Gini: Coeficient: Mesura per medir la desigualtat en els ingressos d'un país, però pot utilitzar-se per medir qualsevol forma de destribució desigual. Número entre 0 (perfecta igualtat) i 1 (perfecta desigualtat).-Índex: Coeficient de Gini expressat en percentatge i igual al coeficient de Gini multiplicat per 100.S'utilitza per medir la desigualtat en els ingressos i també la desigualtat en la riquesa.

Page 6: Desenv.econòmic eua

-PIB: 17,42 bilions de dòlars (2014)(Població total: 318,9 milions)

-IDH: 0,915 punts (2014), millora respecte al 2013, 0'914 punts.Ocupa el 8è lloc del rànquing de desenvolupament humà.

-Índex Gini: 41,1 (2013) Coeficient de Gini: 0,41.

Page 7: Desenv.econòmic eua

Gràfic PIB

Page 8: Desenv.econòmic eua

Gràfic IDH

Page 9: Desenv.econòmic eua

Gràfic Índex Gini

Page 10: Desenv.econòmic eua

Conclusions i conseqüències

-EUA lidera el rànquing mundial en el PIB. Segons l'FMI, seguirà al capdavant d'aquest indicador durant els pròxims anys.-En el rànquing de l'IDH, ocupa el 8 lloc i té un índex Gini de 41,1.-L'IDH té dos components que no són econòmics, això demostra que no basta l'aspecte econòmic per mesurar la riquesa d'un país. El benestar social també influeix.-La principal conclusió és que liderar el PIB mundial no garantitza el lideratge en l'IDH i ni la igualtat entre tots els habitants.-Ex.: La renda mitjana de l'1% de la població més rica del país ha crescut un 125% des de 1992, mentre que la del 99%, ho ha fet un 10%.-EUA seguirà creixent però les desigualtats cada vegada seran més grosses.

Page 11: Desenv.econòmic eua

FACTORS QUE INFLUEIXEN EN L'ECONOMIA

Page 12: Desenv.econòmic eua

Factors físics-Clima: En aquest país, donada la seva grandària, s'hi troben gran diversitat de climes: mediterrani, tropical, polar, desèrtic, àrid i també hi són comuns els climes extremats

on es produeixen huracans i grans tempestes. -Relleu: Els EUA descansen sobre la placa nord-americana. S'organitza d'oest a est amb una regió muntanyosa, unes grans plaques centrals i un altiplà a l'est. A la costa oest són freqüents els terratrèmols i els fenòmens volcànics.

-Recursos: tenen l'extensió i les zones adequades per a molts recursos. Així són líders mundials en la producció i exportació agrícola en productes com el blat de moro, soja i blat. També són un dels cinc productors més grans de petroli del món, a més de tenir recursos minerals com l'or, carbonat de sodi i zinc. Una altra font important d'ingressos és el turisme. Milions de turistes visiten cada any el país per els diferents contrastos que ofereix cada zona.

Page 13: Desenv.econòmic eua
Page 14: Desenv.econòmic eua

● Tant el clima com el relleu afecten a l'explotació dels recursos del país. Els huracans i terratrèmols que arrassen poblacions i també l'economia del lloc, produeixen canvis a aquestes zones, com per exemple a Nova Orleans, quan fou destruït per Katrina.

● L'efecte dels fenòmens meteorològics del nin i la nina també produeixen canvis en l'economia. Es sap que l'efecte del nin influirà damunt el PIB real. S'espera clima humit a Califòrnia que acabarà amb 4 anys de sequera i beneficiarà els cultius de llimes, ametlles i advocats. S'esperen hiverns més càlids al nord-est, augment de precipitacions al sud i un descens del nombre d'huracans a la costa est.

Page 15: Desenv.econòmic eua
Page 16: Desenv.econòmic eua

Evolució històrica i política

● EUA és per moltes raons la 1a potència mundial. Encara que al llarg de tota la seva història ha tingut grans conflictes en el seu propi país i també amb l'exterior, sempre n'ha sortit reforçat (colonització, guerres civils, guerres Mundials…)

● En acabar la 2a Guerra Mundial, EUA es convertí (i segueix sent en l'actualitat) la primera potència mundial.

● Com a paradigma del sistema capitalista, al llarg de la seva història ha sofert crisis econòmiques cícliques: Crack del 29, crisi petroliera, crisi actual.

● Als EUA hi ha dos partit polítics principals: el partit republicà i el partit demòcrata.

● Quan governa el partit demòcrata (en l'actualitat, el president Barack Obama) les polítiques tenen més caire social que quan governa el partit republicà. Entre aquests dos partits es governa i es decideix la direcció dels EUA.

Page 17: Desenv.econòmic eua

Sectors econòmics● 60% població: sector serveis.

● Grans recursos de matèries primeres.

● Sector primari:

-20% del territori, sòl agrari

-15% producció mundial

-boscs amb control local, estatal, federal

-un dels cinc països amb major activitat pesquera del món

● Sector secundari:

-primera potència mundial en extracció de petroli, gas natural, fosfat, sal (entre d'altres)

-segona potència en producció de carbó, gas natural i sofre

-25% de la producció industrial (manufactura de maquinària: transport, vehicles)

-centres d'alta tecnologia

-comerç: 15% inversió mundial

Page 18: Desenv.econòmic eua

● Sector terciari:

-millor xarxa de comunicacions del món (ferrocarrils, automòbils, aeroports, canals de navegació)

-medis de telecomunicació independents

-molt de turisme

Page 19: Desenv.econòmic eua

Nivell educatiu● L'educació pública dels EUA és gestionada pels governs dels estats i locals.

L'educació és obligatòria des dels 6 o 7 anys fins als 18, tot i que alguns estats permeten que els estudiants deixin d'estudiar als 16 o 17 anys.

● De tots els estatunidencs amb més de 25 anys, el 84'6% s'ha graduat de l'escola secundària, el 52'6% va estudiar en alguna universitat, el 27'2% va aconseguir un títol de llicenciatura i el 9'6% té algun postgrau, màster o doctorat.

● Així la taxa d'alfabetisme és del 99%.

● Els EUA són un país que inverteixen molt en l'educació, per això la taxa d'analfabetització és quasi inexistent i en acabar els estudis surten joves molt ben preparats que ajuden a renovar el país i a tirar-lo endavant, cosa que influeix molt positivament en l'economia.

● També és líder en la recerca científica i en la innovació tecnològica, la qual cosa ajuda molt al desenvolupament i progrés del país.

Page 20: Desenv.econòmic eua

Societat

● El país més poderós del món és també el tercer més poblat. S'hi troben 300 milions de persones de les que un 13% són hispans, un 12% negres i un 4% asiàtics. Les ´minories´ representen més de la quarta part de la població i creixen a un ritme molt superior al del conjunt. Això és degut a un fluix immigratori constant.

● Encara que EUA té el PIB més alt del món, la societat és molt desigual. El 12% de la població viu en la pobresa, la majoria d'aquestes persones són de raça negra i viuen a zones marginades de la ciutat. Aquestes desigualtats socials donen lloc a conflictes entre les distintes comunitats.

● Ara i en els pròxims anys, l'augment de la riquesa d'uns serà l'empobriment constant dels altres i això es veu reflexat a l'Índex Gini i a l'IDH.