digital eksamen og andre nasjonale løft

Click here to load reader

Download Digital eksamen og andre nasjonale løft

Post on 30-Jul-2015

93 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. Digital eksamen i hgere utdanning og andre nasjonale lft Ingrid Melve, eCampus programdirektr IKT-senteret, Oslo, 2015-06-09 2. Photo by sciencesque - Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License http://www.flickr.com/photos/[email protected] Created with Haiku Deck 3. Innhold eCampus og UNINETT: hva er og gjr UNINETT: infrastruktur, IKT-samarbeid og fellestiltak eCampus ml Digital eksamen i hgere utdanning Innfring og utfordringer Nasjonalt prosjekt Nasjonale tjenester, felles lft Nasjonale tjenester for videobruk og samhandling IKT-arkitektur 4. UNINETT det norske forskningsnettet 2014.01.15 4 Lule Stockholm UNINETT (10 ) Broadnet (4 ) Ishavslink (4 ) CBF Narvik-Kiruna, 10Gbit/s forbindelse til stochholm-gw. Kjres over Sunet og NORDUnet DWDM B Gol Gryt, ndalsnes 5. UNINETTs rolle - samhandling Innenfor Administrative- og Undervisningsnre systemer er vr rolle vre sektorens verkty med spisskompetanse p f til samarbeid om felleslsninger gjennom; - Prioriteringsrd/Styringsgrupper - Arbeidsgrupper Benytte & bygge p sektorens egen kompetanse Bygge p eksisterende nettverk/infrastruktur & arkitektur Trekke p spisskompetanse fra sektoren Identifisere og spre erfaringer & beste praksis Utnytte muliggjrende teknologi Drive prosesser for og p vegne av sektoren og KD 6. KDKD AgressoAgresso Studentadm (FS) Studentadm (FS) Forskn. adm (Cristin) Forskn. adm (Cristin) Samordna opptak Samordna opptak Visma/A mesto Visma/A mesto ArtemisArtemis BaswareBasware EphorusEphorus LMSerLMSer eCampus Digital eksamen Forelesningsopptak Videokonferanse FileSender m.m. eCampus Digital eksamen Forelesningsopptak Videokonferanse FileSender m.m. Samarbeidsverktyet AgoraSamarbeidsverktyet Agora SigmaSigma Administrative systemer Studieadministrative systemer SAPSAP ePhorte/ Public360 ePhorte/ Public360 Systemintegrasjon og mellomvareSystemintegrasjon og mellomvare Rapportering (NSD) Systemlandskap BOT(T )-institusjoner benytter ogs Cristin, FS og LMS, men har forskjellig regnskaps- og HR-system fra UNINETTs vrige kunder. BOT(T )-institusjoner benytter ogs Cristin, FS og LMS, men har forskjellig regnskaps- og HR-system fra UNINETTs vrige kunder. Administrativt fokus Underv-/forskningsfokus Lrings-/forsknings- faglige systemer Forskningsnettet & nettnre tjenesterForskningsnettet & nettnre tjenester 7. Vrt verdiforslag (Eksempel) Innsats (Timer/kr, etc.) Opplevd merverdi 8. Ml for eCampus eCampus er et program som skal tilrettelegge for bedre lring og forskning i hgere utdanning Koordinert av UNINETT for norske hgskuler og universiteter 70 millioner over 5 r (2012-2016) egeninnsats fra sektoren i lokale eCampus prosjekter Bygge ut moderne IKT-infrastruktur for UH-sektoren: systematisering og storskala Felles lft for forskningsbasert lring: arbeidsgrupper beste praksis for teknologibruk 9. ta i bruk teknologi 10. 11 11. Arbeidsgrupper Digital eksamen: infrastruktur, klientutstyr, integrasjon, arkitektur, digital arbeidsflyt Video for lring: forelesningsopptak, videoforvaltning/gjenfinning (digitalt lringsmilj) Samarbeidsverkty: webmter, telefoni-integrasjon, fildeling Utstyr til undervisningsrom: AV-avtale oppflging 12. Nasjonale tjenester Video Mediasite: video-opptak i auditorier og studio, felles serverdrift, forvaltning Techsmith Relay: skjermopptak og enkle videoer, felles serverdrift Matterhorn: pilotutprving av rimelige klasseromsopptak Samarbeidsverkty Filesender: deler filer som er for store til epost Box: lagring og deling (PC, nettbrett, mobil) i skylsning Adobe Connect: Webmter for undervisning Flerparts videokonferanse: sammenkobling og kataloger for videokonferanse Digital eksamen Felles integrasjonspunkt mot FS (testing og prototyping) 13. Studentene ser videoene flere ganger, mye bruk i eksamensperioden Forelesning kan tas opp i den form den blir gitt, ikke blek kopi Flipped classroom lar studenter forberede seg fr samling med foreleser Noen f studenter uteblir fra auditoriet Svrt nyttig for fremmedsprklige, dyslektikere, revmatikere mfl Video brukt i undervisning 14. 16 15. 9. juni 2015 SLIDE 17 16. Photo by perspec_photo88 - Creative Commons Attribution-ShareAlike License http://www.flickr.com/photos/[email protected] Created with Haiku Deck 17. Krav til eksamenslokaler Krav til studenters utstyr (BYOD) p eksamensdag Digitalisering av eksamensprosessene, beskrivelse av beste praksis for helheten Hva er en fagspesifikasjon? Beste praksis: det som vi vet p feltet, p det tidspunkt vi dokumenterer, som kunnskap fra en gruppe Spesifikasjon for et enkelt felt, eller en del av et felt (UFS-serien) Kan ofte brukes som grunnlag for anskaffelse Fagspesifikasjoner 18. Felles lsning rundt anskaffelse Pre-innkjpsfase: 2014-2016, FoU-kontrakter Felles anskaffelse: 2016 Innovasjonsprogram for offentlige anskaffelser Felles grep om grensesnitt og integrasjoner FS-grensesnitt, integrasjon med Public360 etc Felles vei for digitalisering Fagspesifikasjoner som verkty Abeidsgrupper som mteplass eCampus: praktisk/teknisk digital eksamen 19. Digital skriftlig skoleeksamen 0 22 20. Krav til infrastruktur: UFS145 Utforming av eksamenslokaler Strm, nett, fysisk utforming Konsekvenser: Lav investeringskostnad dersom tidligere anbefalinger er fulgt for campus-nett Hyere oppetidskrav, mer beredskap kte krav til trdlse nett (tas ogs inn i generell nettbygging) Mer jobb for IT, bde beredskap og ved eksamenslokaler utenfor campus 21. Photo by Al_HikesAZ - Creative Commons Attribution-NonCommercial License http://www.flickr.com/photos/[email protected] Created with Haiku Deck 22. Photo by snorrelo - Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License http://www.flickr.com/photos/[email protected] Created with Haiku Deck 23. Krav til klienter for digital eksamen: UFS146 Krav til PC/Mac for bruk p digital eksamen i kontrollerte omgivelser Konsekvenser: M gjennomfre prveeksamen for sjekke utstyr Eksamensmodus krev at det tas kontroll over klientmaskinen BYOD krever lovendring, forslag fra KD har hringsfrist 20.8.2015 Br gjres arbeid med automatisk sjekk av virus etc Avgrenset til PC/Mac, ikke gjort storskala erfaringer med nettbrett enn 24. IKT-arkitektur for digital vurdering Forutsetninger Arkitekturprinsipper Samordning av data og tjenester Prosessanalyse Informasjonsarkitektur Applikasjonskart Tjenester Integrasjoner 25. Prosessen med arkitektur Arbeidsgruppe som har analysert arbeidsflyt Arbeidsnotat 23.01.2014 Arbeidsgruppe for arkitektur Fagspesifikasjon 30.04.2015 Hringsfrist 4.6.2015 Endelig publisert sommer 2015 26. Arkitektur: felles forstelse Beskrivelse av konseptene Hva skal gjres? Hva henger det sammen med? Uavhengig av konkret lsningsvalg En eller flere komponenter Innkjp, gjenbruk, bygging eller kombinasjoner Felles sprk, felles forstelse Grunnlag for samarbeid 27. Eksamensavvikling 32 28. Tjenester 33 Fase Faglig oppgave Prosess-sttte Forberede Oppgavesett Eksamensplan Gjennomfre Besvarelse Oppmte, eksamensavvikling Sensurere Enkeltvedtak, vurdere hver besvarelse Kommisjon Sluttfre Begrunnelse Klagesensur Klagehndtering Arkivering, oppbevaring, rydding 29. Arbeidsflytanalyser 34 30. 2014-06-20 35 31. Applikasjonskart 36 32. Prosessanalyse 37 33. Informasjonsarkitektur 38 34. Arkitektur: videre arbeid Arbeid som ikke har et hjem i dag Identitet i UH-sektoren, arkitekturrd Hva skal digital vurdering vre? Arbeid som m utvikles videre Integrasjoner Praktisk utprving av innleveringsportal? Bruk av konseptene Den kjenner best, som har skoen p 35. Integrasjoner for digital vurdering: UFS147 Forventes ut til hring i september Basert p arbeid med integrasjonspunkt og arkitektur Konsekvenser: Kontroll over felles grensesnitt Skreddersm og kjapp lsning, men vedlikeholdskostnader? Standardbruk, tar litt lengre tid, reduserer vedlikeholdskostnader? Enklere integrasjonsvei for leverandrene og tilgrensende systemer 36. Logging og overvkning: UFS149 Forventes ut til hring i august Praktiske konsekvenser av Jusrapport om digital vurdering Har med praktiske erfaringer og fringer fra IKT-arkitektur Konsekvenser: Dokumentere skillet mellom operativ logging og logging for fuskrapport Bedre sletting av logger Bedre bruk av logger 37. Jus for skytjenester: UFS150 Kommer p hring i juni (n) Samarbeid med UH-sky og Sekretariat for IT-sikkerhet i UH- sektoren Mange eksamenslsninger bor i skyen, og det kan de fortsette med Konsekvenser: Riktig dokumentasjon og avtaleverk m p plass Rd for risiko- og srbarhetsanalyse, sprsml som br besvares 38. Fagspesifikasjoner Krav til infrastruktur for eksamensrom: UFS145 (desember 2014) Krav til klienter, studenters PC p eksamen: UFS146 (april 2014) Integrasjoner for digital vurdering: UFS147 (hring september 2015) IKT-arkitektur og felles arbeidsflyt: UFS148 (hringsfrist 4.6.2015) Krav til logging og overvkning: UFS149 (hring august 2015) Juridiske forhold ved bruk av skytjenester: UFS150 (hring juni 2015) 39. Nr blir det digital eksamen: N! Kortsiktig: gjennomfre og sensurere Utviklingsavtaler: avrop kan gjres UiS og HiST gjr et stort nybrottsarbeid M dokumentere erfaringer, trenger ikke tradisjonelt anbud Parallelle lp med spredte anbud: tekstbehandling og sensur Langsiktig: digitalisering av hele prosessen Arkitekturarbeid, behovsforstelse Felles anbud: arbeid med kravspesifikasjon starter i hst 40. Erfaringsutveksling Utviklingsavtalene OFU-avtale FoU-avtaler Erfaringsrapportering Samlet oversikt p web Rapportering av ulike erfaringer Erfaringsseminar Januar 2015: HiOA September 2015: BI Januar 2016: ?? Arbeidsgrupper Samlinger 41. Eksamensformer Digital eksamen Hjemme-eksamen: bruk LMS i eksamensmodus Skriftlig med begrensede hjelpemidler: digital eksamenslsning Andre eksamensformer: prv ut, fortell gjerne om erfaringer Ikke sett strm p gammel praksis, vurder behov! Avgjrelser om eksamensformer tar noe tid, m inn i emnebeskrivelse