digitalisaatio, osaaminen ja työelämä

of 23 /23
Digitalisaatio, osaaminen ja työelämä Kuva: StartUpStockPhotos JAMK 26.4.2016

Upload: outi-lammi

Post on 17-Jan-2017

3.392 views

Category:

Education


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Digitalisaatio, osaaminen ja työelämä

Digitalisaatio, osaaminen ja

työelämä

Ku

va: S

tart

Up

Sto

ckP

ho

tos

JAMK 26.4.2016

Page 2: Digitalisaatio, osaaminen ja työelämä

Työurien kulku ennen ja nyt

ENNAKOITAVUUDESTA SATTUMIEN HALLINTAAN

Kuvat: Pixabay

Page 3: Digitalisaatio, osaaminen ja työelämä

DIGITALISAATIO on muutakin kuin bitit ja teknologia.

Se on uusia ajattelu-malleja ja asioiden tekemistä toisin.

Ku

va: S

tart

Up

Sto

ckP

ho

tos

Page 4: Digitalisaatio, osaaminen ja työelämä
Page 5: Digitalisaatio, osaaminen ja työelämä

Seuraako digitalisaatiosta dystopia vai uusi inhimillisen luovuuden kukoistuskausi? Se riippuu meistä itsestämme.

Kuvat: Pixabay

Page 6: Digitalisaatio, osaaminen ja työelämä

”Teknologian kehityksen ymmärtäminen on nähtävä nykyisin jo yhtenä kansalaisosaamisen alueena: ainakin toistaiseksi vain ihmiset voivat tehdä eettisiä ja moraalisia valintoja.” –Jarmo Limnell (kyberturvallisuuden professori, Aalto-yliopisto, HS Vieraskynä 4.4.2016)

Ku

va: S

tart

Up

Sto

ckP

ho

tos

Page 7: Digitalisaatio, osaaminen ja työelämä

Ajattelutapa Välineosaaminen

Osaaminen digitalisoituvassa työelämässä

Page 8: Digitalisaatio, osaaminen ja työelämä

Välineosaaminen on perustaito, jonka oletetaan olevan kunnossa.

ammatti jakiinnostus

perustaidotkaikille

perustaidotoletetaan

1980 1995 2015

Page 9: Digitalisaatio, osaaminen ja työelämä

“Technology is the campfire around which we tell our stories.” –Laurie Anderson

Ku

va: P

exel

s

Page 10: Digitalisaatio, osaaminen ja työelämä

Digiosaajan työkalupakki

välineosaaminen

itsensäjohtaminen, viestintä- ja vuorovaikutus-taidot, medialukutaito ja lähdekritiikki, tiedon hallinta ja yhdistely, hälyltä suojautuminen, joustavuus, epävarmuuden sietäminen, taitava oppiminen

SUB

STA

NSS

IOSA

AM

INEN

Page 11: Digitalisaatio, osaaminen ja työelämä

Nykyiset työelämän viestintätavat alkoivat kehittyä jo 2000-luvun alussa. Ihmiset ryhtyivät käyttämään sosiaalista mediaa ja hyväksi havaitut käytännöt on omaksuttu jälkijunassa työelämään.

Page 12: Digitalisaatio, osaaminen ja työelämä

“Viestinnän kehitys digitaalisten kanavien suhteen on jatkuvaa kitkaa uudistusmielisen kokeilun ja jarruttavan tärkeilyn välillä.“

–Marko Suomi, Someco Oy

Ku

va: S

tart

Up

Sto

ckP

ho

tos

Page 13: Digitalisaatio, osaaminen ja työelämä

Digitaaliset työympäristöt voisivat vapauttaa tekemään työtä siellä missä se parhaiten sujuu. Luottamusta korostavat johtamisopitkin rohkaisevat tähän. Miksi mitään ei tapahdu?

Ku

va: S

tart

Up

Sto

ckP

ho

tos

Page 14: Digitalisaatio, osaaminen ja työelämä

Kolme sitkeää myyttiä työstä

1. Työ on jotakin, jota tehdäkseen pitää mennä jonnekin, jossa tekemiseen käytettyä aikaa voi valvoa.

2. Työtä on vain se, jota kaikki tekevät samalla tavalla.

3. Työelämän viestintä ei ole vakavasti otettavaa viestintää ellei se tapahdu samassa fyysisessä tilassa.

Page 15: Digitalisaatio, osaaminen ja työelämä

The view of online as a separate space, a “virtual” space or “cyberspace” is an unfortunate example of a misleading metaphor that makes it hard to understand what is going on today.

–Esko Kilpi

Ku

va: K

ab

oo

mp

ics

Page 16: Digitalisaatio, osaaminen ja työelämä

Oma ilmoitus

Suosituksetmuilta

Virallinen vahvistus

Osaamisen todentamisen keinoja

Page 17: Digitalisaatio, osaaminen ja työelämä

Oma ilmoitus

Suosituksetmuilta

Virallinen vahvistus

Miten osoitan 5, 10 tai 15 vuotta tutkinnon jälkeen, että osaamiseni on ajan tasalla?

Page 18: Digitalisaatio, osaaminen ja työelämä

Oma ilmoitus

Suosituksetmuilta

Virallinen vahvistus

työtodistukset, täydennyskoulutus,tutkimusprojektit,julkaisut

Page 19: Digitalisaatio, osaaminen ja työelämä

Oppiminen on muutosturva.

Page 20: Digitalisaatio, osaaminen ja työelämä

Ku

va: P

ixa

ba

y

Page 21: Digitalisaatio, osaaminen ja työelämä

UN

UN UN

Page 22: Digitalisaatio, osaaminen ja työelämä

”The only way to make sense out of change is to plunge into it, move with it, and join the dance.”–Alan Watts

Page 23: Digitalisaatio, osaaminen ja työelämä

kouluttaja,valmentaja,tietokirjailija @outilammi

[email protected]

www.outilammi.fi