digitalne kompetencije knjižničara

of 15 /15
Digitalne kompetencije knjižničara

Upload: ardnas3

Post on 05-Aug-2015

25 views

Category:

Education


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Digitalne kompetencije knjižničara

Digitalne kompetencije knjižničara

Page 2: Digitalne kompetencije knjižničara

Što su digitalne kompetencije?

• Biti informacijski pismen? • Znati raditi na računalu?• Znati poslati mail?• Prisutnost na društvenim mrežama?• Korištenje ICT – informacijsko-komunikacijskih

tehnologija?

Page 3: Digitalne kompetencije knjižničara

Knjižnica (Aleksandrijska)

Nekada Sada

Page 4: Digitalne kompetencije knjižničara

Knjižnični fond

Nekada Sada

Page 5: Digitalne kompetencije knjižničara

Knjižničar/ka Nekada Sada

Page 6: Digitalne kompetencije knjižničara

Knjiga

Nekada??? Sada

Page 7: Digitalne kompetencije knjižničara

Zašto digitalne kompetencije?

Promjene!• informacijsko-komunikacijska tehnologija, revolucionarno

je utjecala na knjižnice u svim segmentima knjižnične djelatnosti

• nove generacije korisnika očekuju brzu i relevantnu informaciju, digitalni urođenici vs. digitalne pridošlice

Promjene knjižničarskih kompetencija• nova stručna znanja i kompetencije• informacijska pismenost• nove vrste knjižnične građe, elektroničke publikacije,

mrežna mjesta

Page 8: Digitalne kompetencije knjižničara

Informacijsko-komunikacijske tehnologije

• pojava računala i svjetske mreže – interneta, dovodi do globalnog umrežavanja društva, knjižnice ulaze u novu informatičko-digitalnu eru

• količina informacija se povećava velikom brzinom, važna je uloga knjižnice u razmjeni informacija

• knjižnice postaju mjesta javnog pristupa internetu, osiguravaju pomoć u korištenju informacijskih tehnologija, osiguravaju pristup znanju

• korisničke informacijske potrebe su promijenjene

Page 9: Digitalne kompetencije knjižničara

Digitalne kompetencije u knjižnici?Izgradnja digitalnih zbirki

• digitalizacija izvorne građe u svrhu zaštite, očuvanja i suvremenog načina korištenja knjižnične građe – omogućavanje korištenja izvora izvan knjižnice

• umrežavanje s drugim digitalnim zbirkama s ciljem obogaćivanja vlastitog fonda

• poveznice na druge e-izvore, nabava e-publikacijaVažno!• autorska prava, nakladničke licence, programi za posudbu

elektroničkih publikacija• e-čitači i e-knjige u knjižnicama• smjernice za nabavu e-publikacija, konzorcijalna nabava

Page 10: Digitalne kompetencije knjižničara

Digitalne kompetencije u knjižnici?

• web stranica knjižnice – važan izvor podataka o misiji i poslanju knjižnice

• stvaranje mreže veza s drugim izvorima na internetu, treba li knjižnica biti prisutna na društvenim mrežama?

• stvaranje vlastitih virtualnih zbirki kojima se može mrežno pristupiti (referentne, zavičajne i sl.)

• informacijska služba knjižnice koja komunicira s korisnicima putem informatičkih kanala (rezervacija knjige mailom, razni upiti o građi i sl.)

Page 11: Digitalne kompetencije knjižničara

Digitalne kompetencije- informacija

Informacija• pronaći• odabrati• pristupiti• razmijeniti

Sredstva• informacijsko –

komunikacijska tehnologija

• online katalozi, baze podataka

• web izvori

Proces stvaranja nove vrijednosti – novog ZNANJA!

Page 12: Digitalne kompetencije knjižničara

Digitalne kompetencije- knjižničar

Cjeloživotno učenje

• usvajati formalno, neformalno, informalno znanje• pratiti razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija• CSSU - Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara• osobna inicijativa, pozitivna motivacija, profesionalna načela,

etika i želja za usvajanjem novih znanja

Page 13: Digitalne kompetencije knjižničara

Digitalne kompetencije- EU smjernice

Digitalna kompetencija u okviru cjeloživotnog učenja

• odnosi se na osposobljenost za sigurnu i kritičku upotrebu informacijsko-komunikacijske tehnologije za rad u osobnomu i društvenomu životu te u komunikaciji

• njezini su ključni elementi osnovne informacijsko-komunikacijske vještine i sposobnosti: upotreba računala za pronalaženje, procjenu, pohranjivanje, stvaranje, prikazivanje i razmjenu informacija te razvijanje suradničkih mreža putem interneta

NOK – MZOS. Dostupno na: http://public.mzos.hr/Default.aspx

Page 14: Digitalne kompetencije knjižničara

Digitalne kompetencije knjižničara u stručnim poslovima:

• korištenje online kataloga,• pretraživanje podataka o fondu,• statistički podaci o korisnicima,• računalna posudba i zaduživanje,• programi za kooperativnu katalogizaciju,• računalni programi za sadržajnu i predmetnu

obradu knjižničnog fonda,• komunikacija s korisnicima,• promocija knjižnice u društvenom okruženju.

Page 15: Digitalne kompetencije knjižničara

Hvala na pozornosti!