djiny psychologie - is.muni.cz .strukturalismus pondělí, 14. října 13. důležité postavy •

Download Djiny psychologie - is.muni.cz .Strukturalismus pondělí, 14. října 13. Důležité postavy •

Post on 17-Sep-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Djiny psychologie

  Strukturalismus

  pondl, 14. jna 13

 • Dleit postavy

  pedchdci

  Hermann von Helmholtz

  Ernst Heinrich Weber

  Gustav Theodor Fechner

  pondl, 14. jna 13

 • Dleit postavy

  zakladatel/hlavn pedstavitel

  Wilhelm Wundt

  Edward B. Titchener

  pondl, 14. jna 13

 • Dleit postavy

  pokraovatel

  Carl Stumpf

  G.E. Mller

  Oswald Klpe

  pondl, 14. jna 13

 • Hermann von Helmholtz (1821-1894)

  Narozen v Postupimi

  Chtl bt fyzikem - byl lkaem

  Vojensk lka - dn vlka - dostatek volna - experimenty

  kola - 1847

  1850 - oftalmoskop

  1852 - objev rychlosti nervovho vzruchu

  1882 - poven do lechtickho stavu

  pondl, 14. jna 13

 • Hermann von Helmholtz (1821-1894)

  fyziolog, experimentln pstup

  vnmn z hlediska fyziky smyslovch orgn a nervovho systmu

  men rychlosti penosu nervovch vzruch

  teorie vnmn barev (trichromatick)

  sluchov vnmn

  rozdl mezi poitkem a vjemem

  pondl, 14. jna 13

 • Ernst Heinrich Weber (1795-1878)

  fyziologie smyslovch orgn

  experimentln vzkum prah vnmn, stanovil nejmen rozliiteln rozdl

  Weberova konstanta

  pondl, 14. jna 13

 • Gustav Theodor Fechner (1801-1887)

  zakladatel nov disciplny psychofyziky

  rozpracoval Weberv zkon

  ukzal, jak je mono mit duevn procesy vliv na Wundta a jeho laborato

  pondl, 14. jna 13

 • Wilhelm Wundt (1832-1920)

  povaovn za otce psychologie

  1879 zaloil laborato, ve kter provdl vzkum, uil studenty, kte pak vytvoili prvn generaci experimentlnch psycholog

  obnovil studium vdomch proces

  kontrolovan introspekce jako klov metoda

  pondl, 14. jna 13

 • Wundtovsk psychologie

  psychologie m studovat vdom duevn procesy

  ty se skldaj ze zkladnch element poitk a pocit bezprostednch poitk

  v laboratoi zkoumn psychofyzickch problm, duevn chronometrie, asociace

  pondl, 14. jna 13

 • G.E. Mller (1850-1934)

  introspektivn zkoumn tak vych duevnch proces pam (navzal na Ebbinghause)

  uen jako aktivn proces

  interferenn teorie zapomnn

  pondl, 14. jna 13

 • Oswald Klpe (1862-1915)

  Wundtv k, zaloil laborato na Wrzburgsk univerzit

  systematick experimentln introspekce nen ale omezena jen na poitky a pocity, studium mylen

  posun psychologie k holistitj podob

  pondl, 14. jna 13

 • Carl Stumpf (1848-1936)

  zkoumn sluchovho vnmn, hudby

  rozdln pojet introspekce ne Wundt

  z jeho k pozdji gestaltist (berlnsk kola)

  pondl, 14. jna 13

 • Edward B. Titchener (1867-1927)

  rozvinul mylenky wundtovsk psychologie v USA

  1898- The postulates of a structural psychology

  objektem zkoumn psychologie jsou rzn stavy/elementy vdom normlnch dosplch jedinc prostednictvm introspekce

  na rozdl od Wundta vidl jejich organizaci spe mechanisticky

  psychologie = vda o lidsk zkuenosti, kter zvis na subjektu

  pondl, 14. jna 13

 • Kritika strukturalismu

  metoda introspekce nespolehlivost, nemonost replikace

  mal zbr

  umlost, nepozorovateln abstrakce

  purismus vs. americk utilitarismus

  pondl, 14. jna 13

 • Zaazen strukturalismu vzhledem k Watsonovm preskriptivnm dimenzm

  klov dimenze

  vdom mentalismus

  obsahov subjektivismus

  strukturalismus

  nomothetick pstup

  purismus

  pondl, 14. jna 13

 • Doplujc literatura

  Helmholtz, Hermann (1878). The facts of perception.

  Fechner, Gustav Theodor (1860). Elements of psychophysics.

  Stumpf, Carl (1930). Autobiography of Carl Stumpf. In C. Murchison (Ed.), History of psychology in autobiography (Vol. 1, pp. 389-441). Worcester, MA: Clark University Press.

  pondl, 14. jna 13

  http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/helmholt.htmhttp://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/helmholt.htmhttp://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/helmholt.htmhttp://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/helmholt.htmhttp://psychclassics.yorku.ca/Fechner/http://psychclassics.yorku.ca/Fechner/http://psychclassics.yorku.ca/Fechner/http://psychclassics.yorku.ca/Fechner/http://psychclassics.yorku.ca/Stumpf/murchison.htmhttp://psychclassics.yorku.ca/Stumpf/murchison.htmhttp://psychclassics.yorku.ca/Stumpf/murchison.htmhttp://psychclassics.yorku.ca/Stumpf/murchison.htm

 • Doplujc literatura

  Wundt, Wilhelm Max (1874/1902/1904). Principles of physiological psychology.

  Wundt, Wilhelm Max. (1896/1897). Outlines of psychology.

  pondl, 14. jna 13

  http://psychclassics.yorku.ca/Wundt/Physio/http://psychclassics.yorku.ca/Wundt/Physio/http://psychclassics.yorku.ca/Wundt/Outlines/http://psychclassics.yorku.ca/Wundt/Outlines/http://psychclassics.yorku.ca/Wundt/Outlines/http://psychclassics.yorku.ca/Wundt/Outlines/

 • Doplujc literatura Titchener, Edward B. (1898). The postulates of a structural

  psychology. Philosophical Review, 7, 449-465.

  Caldwell, W. (1899). The postulates of a structural psychology. Psychological Review, 6, 187-191. [Reply to Titchener 1898.]

  Titchener, Edward B. (1899). Structural and functional psychology. Philosophical Review, 8, 290-299. [Reply to Caldwell, 1899.]

  Titchener, Edward B. (1912). The schema of introspection. American Journal of Psychology, 23, 485-508.

  Titchener, Edward B. (1898b). A psychological laboratory. Mind, 7, 311-331.

  Titchener, Edward. B. (1921). Brentano and Wundt: Empirical and experimental psychology. American Journal of Psychology, 32, 108-120.

  pondl, 14. jna 13

  http://psychclassics.yorku.ca/Titchener/structuralism.htmhttp://psychclassics.yorku.ca/Titchener/structuralism.htmhttp://psychclassics.yorku.ca/Titchener/structuralism.htmhttp://psychclassics.yorku.ca/Titchener/structuralism.htmhttp://psychclassics.yorku.ca/Caldwell/structural.htmhttp://psychclassics.yorku.ca/Caldwell/structural.htmhttp://psychclassics.yorku.ca/Titchener/strucfunc.htmhttp://psychclassics.yorku.ca/Titchener/strucfunc.htmhttp://psychclassics.yorku.ca/Titchener/introspection.htmhttp://psychclassics.yorku.ca/Titchener/introspection.htmhttp://psychclassics.yorku.ca/Titchener/lab.htmhttp://psychclassics.yorku.ca/Titchener/lab.htmhttp://psychclassics.yorku.ca/Titchener/brentano-wundt.htmhttp://psychclassics.yorku.ca/Titchener/brentano-wundt.htmhttp://psychclassics.yorku.ca/Titchener/brentano-wundt.htmhttp://psychclassics.yorku.ca/Titchener/brentano-wundt.htm