donar a conéixer - maristes · pdf file souhait de marcellin champagnat. dans ce sens,...

Click here to load reader

Post on 20-Jul-2020

6 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 2 1

  Faire connaître et aimer Jésus-Christ Ας κάνουμε τους νέους να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τον Ιησού Χριστό

  Donar a conèixer Jesucrist i fer-lo estimar Megismertetni és megszerettetni Jézus Krisztust

  SOMMAIRE Περιεχόμενα SUMARI TARTALOM

  8

  9

  14

  15

  16

  17

  22

  23

  28

  29

  32

  33

  Présentation ● Παρουσίαση

  Presentació ● Bemutatkozás

  Introduction ● Εισαγωγή

  Introducció ● Bevezetés

  La pastorale mariste ● Η μαριανή ποιμαντική

  La pastoral marista ● A marista lelkipásztori tevékenység

  3Le style de la pastorale mariste ● Χαρακτηριστικά της μαριανής ποιμαντικήςL'estil de la pastoral marista ● A marista pasztorális stílus 4Les enfants et les jeunes ● Τα παιδιά και οι νέοιEls infants i els joves ● Gyermekek és fiatalok 5Les agents-référents de la pastorale mariste ● Οι παράγοντες – σημεία αναφοράς της μαριανής ποιμαντικής.Els agents-referents de la pastoral marista ● A marista pasztoráció közreműködői

  Édition: Province Mariste L'Hermitage - Décembre 2011 Έκδοση: Μαριανή Επαρχία του Hermitage - Δεκέμβριος του 2011 Edita: Província Marista de L'Hermitage - Desembre de 2011 Kiadó: L’Hermitage-i Tartomány - 2011. december

 • tL Faire connaître et aimer Jésus Christ • Ας κάνουμε τους νέους να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τον Ιησού Χριστό

  4

  Le document que vous avez entre les mains est une pierre de plus dans la construction de la province de l’Hermitage ; c’est une pierre essentielle car elle touche le cœur de notre mission. En effet, il est indispensable de situer la pastorale au cœur de toute œuvre mariste comme un élément spécifi que. On ne peut la réduire à un accessoire ou à une option, c’est au contraire la pièce essentielle. Dans un monde en quête de repères, elle se propose de révéler à chaque enfant et à chaque jeune combien Dieu l’aime.

  Le présent document invite donc toutes les œuvres maristes à développer leur propre plan pastoral à l’intérieur de ce cadre commun. Ainsi chaque œuvre, chaque école se sentira en communion avec les autres, partageant le même esprit, vivant les mêmes valeurs par-delà les frontières de race, de langue et de culture.

  Το κείμενο που έχετε στα χέρια σας είναι ένας ακόμα λίθος για την οικοδόμηση της Επαρχίας του Hermitage· ένας λίθος σημαντικός, γιατί αγγίζει την καρδιά της αποστολής μας. Πράγματι, είναι απαραίτητο να τοποθετήσουμε την Ποιμαντική στο κέντρο κάθε Μαριανού έργου ως ένα ιδιαίτερο, χαρακτηριστικό του γνώρισμα. Δεν μπορούμε να την υποβαθμίσουμε στο επίπεδο μιας απλής προσθήκης ή μιας ακόμα επιλογής· αντιθέτως, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Σε έναν κόσμο που αναζητά σημεία αναφοράς, η Ποιμαντική έχει ως στόχο να αποκαλύψει σε κάθε παιδί και σε κάθε νέο πόσο ο Θεός τον αγαπά.

  Το κείμενο αυτό προσκαλεί όλα τα μαριανά έργα να αναπτύξουν το δικό τους ποιμαντικό σχέδιο ενταγμένο σε αυτό το κοινό πλαίσιο. Έτσι, κάθε κοινωνικό έργο, κάθε σχολείο θα αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεται σε κοινωνία με όλους αυτούς που μοιράζονται το ίδιο πνεύμα, βιώνουν τις ίδιες αξίες, πέρα από τα σύνορα που θέτουν οι διαφορετικές εθνικότητες, γλώσσες και πολιτισμοί.

 • AE

  5

  Donar a conèixer Jesucrist i fer-lo estimar• Megismertetni és megszerettetni Jézus Krisztust

  El document que teniu a les mans és una peça més en la construcció de la Província de L’Hermitage; és una peça essencial, ja que toca el cor de la nostra missió. En efecte, és indispensable situar la pastoral al cor de tota obra marista com un element específi c. No es pot reduir a un accessori o a una opció, sinó que n’és la peça essencial. En un món a la recerca de referències, es proposa revelar a cada infant i a cada jove com Déu se’ls estima.

  El document present convida, doncs, totes les obres maristes a desenvolupar el seu propi pla pas- toral dintre d’aquest marc comú. Així, cada obra, cada escola se sentirà en comunió amb les altres, compartint el mateix esperit, vivint els mateixos valors més enllà de les fronteres de raça, llengua i cultura.

  A dokumentum, amit a kezetekben tartotok egyike a L’Hermitage tartomány felépítéséhez használt köveknek; ez egy fontos kő, mivel hivatásunk lényegét jelenti. Valóban, a pasztorális tevékenységnek minden marista intézmény középpontjában kell állnia, annak sajátos elemeként. Nem szabad csupán valami mellékes kérdésként vagy szabadon választható tevékenységként kezelni, épp ellenkezőleg, ez a legfontosabb elem. Egy olyan világban, amelyben állandóan támpontokat keresünk, a pasztorális tevékenység által megmutathatjuk minden gyermeknek és fi atalnak, hogy mennyire szereti őket a Jóisten.

  Jelen dokumentum arra ösztönöz tehát minden marista intézményt, hogy dolgozzon ki egy saját pasztorális tervet eme közös kereten belül. Így minden intézmény, minden egyes iskola ugyanazon közösséghez tartozónak érzi majd magát, azonos szellemiségben osztozva és ugyanazon értékeket megélve a nemzeti, nyelvi és kulturális határokon túl is.

 • 6

  Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont travaillé à l’élaboration de ce document : F. Ramon Rúbies, coordinateur (Catalogne), Mme. Véronique Decamps (France), Mme. Núria Francisco (Cata- logne), Mlle. Maria Kokkalaki (Grèce), F. Josep Miquel Mont (Hongrie), Mme. Esther Montoy (Catalogne) et F. Henri Vignau (France).

  Que ce document soit source de vie pour toutes les œuvres maristes de la Province.

  F. Maurice Berquet, provincial

  Θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους που εργάσθηκαν για την δημιουργία αυτού του κειμένου: τον Αδ. Ramon Rúbies, συντονιστή (Καταλονία), τις κυρίες Véronique Decamps (Γαλλία), Núria Francisco (Καταλονία), και Μαρία Κοκκαλάκη (Ελλάδα), τον F. Josep Miquel Mont (Ουγγαρία), την κα. Esther Montoy (Καταλονία) και τον Αδ. Henri Vignau (Γαλλία).

  Εύχομαι το κείμενο αυτό να είναι πηγή ζωής για όλα τα μαριανά έργα της Επαρχίας .

  F. Maurice Berquet, Επαρχιακός Ηγούμενος

  Faire connaître et aimer Jésus Christ • Ας κάνουμε τους νέους να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τον Ιησού Χριστό

 • 7

  Vull expressar el meu agraïment a totes les per- sones que han treballat en l’elaboració d’aquest document: el G. Ramon Rúbies, coordinador (Catalunya), la Sra. Véronique Decamps (França), la Sra. Núria Francisco (Catalunya), la Srta. Maria Kokkalaki (Grècia), el G. Josep Miquel Mont (Hongria), la Sra. Esther Montoy (Catalunya) i el G. Henri Vignau (França).

  Que aquest document sigui font de vida per a totes les obres maristes de la Província.

  G. Maurice Berquet, provincial

  Köszönetemet fejezem ki mindenkinek, aki részt vett ennek a dokumentumnak a létrehozásában: Ramon Rú- bies testvér, koordinátor (Katalónia), Mme. Véronique Decamps (Franciaország), Núria Francisco (Katalónia), Maria Kokkalaki (Görögország), Josep Miquel Mont testvér (Magyarország), Esther Montoy (Katalónia) és Henri Vignau testvér (Franciaország).

  Kívánom, hogy jelen dokumentum éltető forrásként szolgáljon a Tartomány valamennyi marista intézménye számára.

  Maurice Berquet testvér, tartományfőnök

  Donar a conèixer Jesucrist i fer-lo estimar• Megismertetni és megszerettetni Jézus Krisztust

 • 8

  Pour Marcellin Champagnat le cœur de la mis-sion est de “faire connaître et aimer Jésus Christ”. L’éducation est pour lui le moyen de permettre aux jeunes de faire l’expérience personnelle de Dieu et de les aider à devenir “de bons chrétiens et de vertueux citoyens”. (MEM 69)

  La Province mariste de l’Hermitage est une réalité vivante depuis 2003. Sa mission s’inscrit dans six pays: Algérie, Catalogne, France, Grèce, Hongrie et Suisse, ayant chacun son histoire, sa culture et son contexte religieux.

  Cette réalité nous encourage à prendre un chemin d’intégration afi n de rendre actuel et présent le souhait de Marcellin Champagnat. Dans ce sens, il est bon de rester en contact avec ce qui fait l’essentiel et le cœur du c