doświadczenia i plany electrabel w polsce i europie

15
Plany O nas Doświadczenia Doświadczenia i plany Electrabel w Polsce i Europie Jacek Weigel Marketing Communication Manager Grzegorz Górski Prezes Zarządu Electrabel Polska Sp. z o.o. Prezentacja na konferencji 25 listopada 2002 Warszawa

Upload: maeko

Post on 07-Jan-2016

41 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

Prezentacja na konferencji. 25 listopada 2002 Warszawa. Doświadczenia i plany Electrabel w Polsce i Europie. Grzegorz Górski Prezes Zarządu Electrabel Polska Sp. z o.o. Jacek Weigel Marketing Communication Manager. Prezentacja na konferencji. 25 listopada 2002 Warszawa. Program:. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Doświadczenia i plany Electrabel w Polsce i Europie

PlanyPlanyO nasO nas DoświadczeniaDoświadczenia

Doświadczenia i plany Electrabel w Polsce i Europie

Doświadczenia i plany Electrabel w Polsce i Europie

Jacek WeigelMarketing Communication ManagerJacek WeigelMarketing Communication Manager

Grzegorz GórskiPrezes ZarząduElectrabel Polska Sp. z o.o.

Grzegorz GórskiPrezes ZarząduElectrabel Polska Sp. z o.o.

Prezentacja na konferencjiPrezentacja na konferencji

25 listopada 2002Warszawa

25 listopada 2002Warszawa

Page 2: Doświadczenia i plany Electrabel w Polsce i Europie

PlanyPlanyO nasO nas DoświadczeniaDoświadczenia

Program:Program:1. Jesteśmy częścią grupy Suez2. Doświadczenia w Polsce3. Plany w Polsce i Europie

1. Jesteśmy częścią grupy Suez2. Doświadczenia w Polsce3. Plany w Polsce i Europie

Prezentacja na konferencjiPrezentacja na konferencji

25 listopada 2002Warszawa

25 listopada 2002Warszawa

Page 3: Doświadczenia i plany Electrabel w Polsce i Europie

Jesteśmy częścią grupy Suez Struktura własnościowa części energetycznejJesteśmy częścią grupy Suez Struktura własnościowa części energetycznej

Gaz ziemnyGaz ziemny Energia elektrycznaEnergia elektryczna

43.72%43.72%

100%100%

PUBLI-T, PUBLIGAS, ...PUBLI-T, PUBLIGAS, ...(spółki komunalne)(spółki komunalne)

Wolny obrót na giełdzieWolny obrót na giełdzie

Działalność przesyłowaDziałalność przesyłowa Działalność przesyłowaDziałalność przesyłowa

46.83%46.83%

100%100%

11.57% w każdej11.57% w każdej

64.05%poprzez

CPTE

64.05%poprzez

CPTE

24.99% w każdej24.99% w każdej

46.83%46.83%

40%planowane

40%planowane

30%30%

4.67%4.67%

51.61%51.61%

• EGIEGI• Tractebel EngineeringTractebel Engineering• Tractebel Industrial Tractebel Industrial

Installations & Maintenance Installations & Maintenance • Tractebel Energy Related Tractebel Energy Related

Services Services

100%w każdej100%w każdej

O nasO nas

Page 4: Doświadczenia i plany Electrabel w Polsce i Europie

Jesteśmy częścią grupy SuezCztery obszary działalnościJesteśmy częścią grupy SuezCztery obszary działalności

O nasO nas

20002000 20012001 zmianazmiana

ObrótObrót 34.62 mld EUR34.62 mld EUR 42.36 mld EUR42.36 mld EUR + 22.3%+ 22.3%

Zysk nettoZysk netto(udział grupy)(udział grupy)

1.92 mld EUR1.92 mld EUR 2.09 mld EUR2.09 mld EUR + 8.8%+ 8.8%

Inwestycje Inwestycje w majątek trwaływ majątek trwały

4.57 mld EUR4.57 mld EUR 4.39 mld EUR4.39 mld EUR - 3.9%- 3.9%

ZatrudnienieZatrudnienie ok. 190 000 pracowników w 120 krajachok. 190 000 pracowników w 120 krajach

Energetyka62.3%

Gospodarka wodna23.8%Gospodarka

odpadami12.5%

Komunikacja1.4%

Energetyka62.3%

Gospodarka wodna23.8%Gospodarka

odpadami12.5%

Komunikacja1.4%

Gospodarka Gospodarka odpadamiodpadami

Gospodarka Gospodarka odpadamiodpadami

EnergetykaEnergetykaEnergetykaEnergetyka

Gospodarka Gospodarka wodnawodna

Gospodarka Gospodarka wodnawodna

KomunikacjaKomunikacjaKomunikacjaKomunikacja

SUEZ EnvironmentSUEZ Environment

Page 5: Doświadczenia i plany Electrabel w Polsce i Europie

Jesteśmy częścią grupy SuezSuez w PolsceJesteśmy częścią grupy SuezSuez w Polsce

O nasO nas

Gospodarka Gospodarka odpadamiodpadami

Gospodarka Gospodarka odpadamiodpadami

EnergetykaEnergetykaEnergetykaEnergetyka

Gospodarka Gospodarka wodnawodna

Gospodarka Gospodarka wodnawodna

KomunikacjaKomunikacjaKomunikacjaKomunikacja

• Axima Services• Thermo Systems• Electrabel Polska• PRE Elektromontaż• Citec, Citec-Techunion• Elektrownia Połaniec

• Axima Services• Thermo Systems• Electrabel Polska• PRE Elektromontaż• Citec, Citec-Techunion• Elektrownia Połaniec

• Ondeo Nalco Polska• Ondeo Degremont• Ondeo Nalco Polska• Ondeo Degremont

• SITA Polska• SITA Asmabel• SITA-SUWO

• SITA Polska• SITA Asmabel• SITA-SUWO

DzisiajSuez w Polscezatrudnia4000 osób

DzisiajSuez w Polscezatrudnia4000 osób

SUEZ EnvironmentSUEZ EnvironmentSUEZ EnvironmentSUEZ Environment

Page 6: Doświadczenia i plany Electrabel w Polsce i Europie

Jesteśmy częścią grupy Suez Tractebel - ramię energetyczne SuezJesteśmy częścią grupy Suez Tractebel - ramię energetyczne Suez

O nasO nas

ObrótObrót26.3726.37 mld mld

EUREUR

bez trading’ubez trading’u22.46 mld EUR22.46 mld EUR

Zysk netto Zysk netto (udział grupy)(udział grupy) 816.6816.6 mln mln EUREUR

InwestycjeInwestycje2.76 mld EUR2.76 mld EUR

Zatrudnienie Zatrudnienie 84 400 osób84 400 osób

Moc zainstalowanaMoc zainstalowana ok. 50 000 ok. 50 000 MWMW

ObrótObrót26.3726.37 mld mld

EUREUR

bez trading’ubez trading’u22.46 mld EUR22.46 mld EUR

Zysk netto Zysk netto (udział grupy)(udział grupy) 816.6816.6 mln mln EUREUR

InwestycjeInwestycje2.76 mld EUR2.76 mld EUR

Zatrudnienie Zatrudnienie 84 400 osób84 400 osób

Moc zainstalowanaMoc zainstalowana ok. 50 000 ok. 50 000 MWMW

TractebelIndustrialSolutions

=kompleksowa

ofertadla

przemysłu

TractebelIndustrialSolutions

=kompleksowa

ofertadla

przemysłu

EnergEnergiaiaEnergEnergiaia

UsługiUsługiUsługiUsługiTractebel Tractebel Industrial Installations & MaintenanceIndustrial Installations & MaintenanceTractebel Tractebel Industrial Installations & MaintenanceIndustrial Installations & Maintenance

Tractebel Tractebel Energy Related Services Energy Related Services Tractebel Tractebel Energy Related Services Energy Related Services

Tractebel EGITractebel EGIElectricity & Gas InternationalElectricity & Gas InternationalTractebel EGITractebel EGIElectricity & Gas InternationalElectricity & Gas International

Tractebel EGETractebel EGEElectricity & Gas EuropeElectricity & Gas EuropeTractebel EGETractebel EGEElectricity & Gas EuropeElectricity & Gas Europe

Tractebel Tractebel EngineeringEngineeringTractebel Tractebel EngineeringEngineering

w 2001w 2001

Page 7: Doświadczenia i plany Electrabel w Polsce i Europie

Jesteśmy częścią grupy SuezTractebel na świecieJesteśmy częścią grupy SuezTractebel na świecie

KanadaUSAMeksyk

KanadaUSAMeksyk

PeruBrazylia

ArgentynaChile

PeruBrazylia

ArgentynaChile

Tractebel EGETractebel EGE

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Zjednoczone Emiraty Arabskie

OmanOman

IndieIndie

SingapurSingapur

TajlandiaTajlandia

ChinyChiny

KoreaPołudniowaKoreaPołudniowa

3 kluczowe rynki

3 kluczowe rynki LaosLaos

TurcjaTurcja

EgiptEgipt

Azja2 995 MWe4.2 Gm3

Azja2 995 MWe4.2 Gm3

Bliski Wschód2 481 MWe1 323 MWth

Bliski Wschód2 481 MWe1 323 MWth

Ameryka Płd.9 275 MWe

4.98 Gm3

Ameryka Płd.9 275 MWe

4.98 Gm3

Ameryka Płn.4 828 MWe11.11 Gm3

Ameryka Płn.4 828 MWe11.11 Gm3

Belgia14 790 MWe

48 Gm3

Belgia14 790 MWe

48 Gm3

Reszta Europy10 527 MWe

Reszta Europy10 527 MWe

Moc elektryczna zainstalowana -Roczne zdolności przesyłu gazuMoc elektryczna zainstalowana -Roczne zdolności przesyłu gazu

O nasO nas

Page 8: Doświadczenia i plany Electrabel w Polsce i Europie

Jesteśmy częścią grupy SuezElectrabel – energetyka europejskaJesteśmy częścią grupy SuezElectrabel – energetyka europejska

O nasO nasObrótObrót8.55 mld EUR8.55 mld EUR

+ trading+ trading4.034.03 mld EURmld EUR

Zysk netto (udział grupy)Zysk netto (udział grupy)805805 mln EURmln EUR

ZatrudnienieZatrudnienie 14 14 933933

Sprzedaż energiiSprzedaż energii105.47 TWh105.47 TWh

+ trading+ trading62.13 TWh62.13 TWh

ObrótObrót8.55 mld EUR8.55 mld EUR

+ trading+ trading4.034.03 mld EURmld EUR

Zysk netto (udział grupy)Zysk netto (udział grupy)805805 mln EURmln EUR

ZatrudnienieZatrudnienie 14 14 933933

Sprzedaż energiiSprzedaż energii105.47 TWh105.47 TWh

+ trading+ trading62.13 TWh62.13 TWh

w 2001w 2001

WytwarzanieWytwarzanieWytwarzanieWytwarzanie

Strategiczne Strategiczne zarządzanie zarządzanie

ryzykiem ryzykiem i aktywamii aktywami

Strategiczne Strategiczne zarządzanie zarządzanie

ryzykiem ryzykiem i aktywamii aktywami

Obrót Obrót (trading)(trading)Obrót Obrót

(trading)(trading)

Sieć Sieć przesyłowaprzesyłowa

Sieć Sieć przesyłowaprzesyłowa

Sieć Sieć dystrybucjidystrybucji

Sieć Sieć dystrybucjidystrybucji

Sprzedaż Sprzedaż i usługi i usługi hurtowe hurtowe

i przemysłowei przemysłowe

Sprzedaż Sprzedaż i usługi i usługi hurtowe hurtowe

i przemysłowei przemysłowe

Sprzedaż Sprzedaż i usługi i usługi

detalicznedetaliczne

Sprzedaż Sprzedaż i usługi i usługi

detalicznedetaliczne

Page 9: Doświadczenia i plany Electrabel w Polsce i Europie

Jesteśmy częścią grupy Suez Electrabel w EuropieJesteśmy częścią grupy Suez Electrabel w Europie

O nasO nas

ObrótObrót

Marketing i sprzedażMarketing i sprzedaż

WytwarzanieWytwarzanie

Giełdy i rynki energiiGiełdy i rynki energii

Rosignano356 MWRosignano356 MW

Dunamenti2 056 MWDunamenti2 056 MW

Electrabel/EliaElectrabel/Elia14 791 MW14 791 MW

Distrigas/FluxysDistrigas/Fluxys

SWEPSWEP

Nord PoolNord Pool

ElectrabelNordicElectrabelNordic

Electrabel ItaliaACEA, Rzym370 MW

Electrabel ItaliaACEA, Rzym370 MW

ElectrabelFrance

ElectrabelFrance

Electrabel PolskaElectrabel Polska

Tricastin458 MWTricastin458 MW

Energie du Rhonej.v. z CNREnergie du Rhonej.v. z CNR

Chooz B750 MWChooz B750 MW

EWG, KWGj.v. z Stadtwerke Gera76MW

EWG, KWGj.v. z Stadtwerke Gera76MW

Przesył/DystrybucjaPrzesył/Dystrybucja

Electrabel EspanaElectrabel Espana

Electrabel DeutschlandCEPI + EEX

Electrabel DeutschlandCEPI + EEX

Połaniec1 654 MWPołaniec1 654 MW

Twinerg376 MWTwinerg376 MW

Electrabel Nederland4 626 MW

Spark EnergyAPX

Electrabel Nederland4 626 MW

Spark EnergyAPX

Giełda Energii SAGiełda Energii SA

Generg33 MWGenerg33 MW

CCGT Eemshaven, Holandia2400 MW

CCGT Eemshaven, Holandia2400 MW

EXAAEXAA

SaarLorLuxj.v. z Saarbrucken Stadtwerke135 MW

SaarLorLuxj.v. z Saarbrucken Stadtwerke135 MW

Spanish PoolSpanish Pool

Interpowerj.v. z ACEA i Energia Italiana 2 611 MW

Interpowerj.v. z ACEA i Energia Italiana 2 611 MW

AlpEnergieAlpEnergie

Prąd GazPrąd Gaz

Farma wiatrowa Schelle, Belgia4.5 MW

Farma wiatrowa Schelle, Belgia4.5 MW

Page 10: Doświadczenia i plany Electrabel w Polsce i Europie

Doświadczenia w Polsce Trochę historiiDoświadczenia w Polsce Trochę historii

DoświadczeniaDoświadczenia

W swojej ponad 100 letniej historii Tractebel (Societe Generale W swojej ponad 100 letniej historii Tractebel (Societe Generale de Belgique) był już obecny w Polsce przed wojną. W 1923 de Belgique) był już obecny w Polsce przed wojną. W 1923 roku powstała firma Elektropol, wchodząca w skład grupy, a roku powstała firma Elektropol, wchodząca w skład grupy, a posiadająca elektrownie w Białymstoku (posiadająca elektrownie w Białymstoku (zdjęciazdjęcia), Radomiu i ), Radomiu i Częstochowie. Dwa lata potem rozpoczęła działalność, pod Częstochowie. Dwa lata potem rozpoczęła działalność, pod nazwą Lote SA, elektrownia w Łodzi. nazwą Lote SA, elektrownia w Łodzi.

Od 1926 na podstawie kolejnych koncesji rozpoczęły Od 1926 na podstawie kolejnych koncesji rozpoczęły działalność przedsiębiorstwa wytwarzające i działalność przedsiębiorstwa wytwarzające i przesyłające prąd w Częstochowie, Kielcach i przesyłające prąd w Częstochowie, Kielcach i Piotrkowie. W przededniu wojny związane z Piotrkowie. W przededniu wojny związane z Tractebelem firmy obsługiwały blisko pół miliona Tractebelem firmy obsługiwały blisko pół miliona odbiorców, a firma była największym inwestorem odbiorców, a firma była największym inwestorem zagranicznym w sektorze energetycznym.zagranicznym w sektorze energetycznym.

Page 11: Doświadczenia i plany Electrabel w Polsce i Europie

Doświadczenia w Polsce Nasza aktywność w Polsce dzisiajDoświadczenia w Polsce Nasza aktywność w Polsce dzisiaj

Elektrownia PołaniecDoświadczenia z procesów prywatyzacyjnych

Elektrownia PołaniecDoświadczenia z procesów prywatyzacyjnych

Doświadczenia w przetargach prywatyzacyjnych

Doświadczenia w przetargach prywatyzacyjnych

Electrabel Polska:Sprzedaż energii klientom przemysłowymTrading (obrót hurtowy)Usługi energetyczneKogeneracjaObrót paliwami energetycznymi

Electrabel Polska:Sprzedaż energii klientom przemysłowymTrading (obrót hurtowy)Usługi energetyczneKogeneracjaObrót paliwami energetycznymi

WytwarzanieWytwarzanieWytwarzanieWytwarzanie

Strategiczne Strategiczne zarządzanie zarządzanie

ryzykiem ryzykiem i aktywamii aktywami

Strategiczne Strategiczne zarządzanie zarządzanie

ryzykiem ryzykiem i aktywamii aktywami

Obrót Obrót (trading)(trading)Obrót Obrót

(trading)(trading)

Sieć Sieć przesyłowaprzesyłowa

Sieć Sieć dystrybucjidystrybucji

Sieć Sieć dystrybucjidystrybucji

Sprzedaż Sprzedaż i usługi i usługi hurtowe hurtowe

i przemysłowei przemysłowe

Sprzedaż Sprzedaż i usługi i usługi hurtowe hurtowe

i przemysłowei przemysłowe

Sprzedaż Sprzedaż i usługi i usługi

detalicznedetaliczne

Sprzedaż Sprzedaż i usługi i usługi

detalicznedetaliczne

DoświadczeniaDoświadczenia

Page 12: Doświadczenia i plany Electrabel w Polsce i Europie

Metody działania:Metody działania:Wzrost organiczny (sprzedaż i obrót Wzrost organiczny (sprzedaż i obrót energią)energią)Przejmowanie firm energetycznychPrzejmowanie firm energetycznychPrzejmowanie aktywów energetycznych Przejmowanie aktywów energetycznych od partnerów przemysłowychod partnerów przemysłowychNowe inwestycje (Nowe inwestycje (greenfield greenfield investmentsinvestments))PrywatyzacjePrywatyzacje

Plany w Polsce i EuropieStrategia działaniaPlany w Polsce i EuropieStrategia działania

Globalna strategia Electrabel:Globalna strategia Electrabel:Producent niskokosztowyProducent niskokosztowySynergia gaz-energia Synergia gaz-energia elektrycznaelektrycznaSynergia energia-usługiSynergia energia-usługi„„Longer in sales, shorter in Longer in sales, shorter in assets”assets” czyli zwiększamy czyli zwiększamy sprzedaż, nie zwiększając sprzedaż, nie zwiększając proporcjonalnie zdolności proporcjonalnie zdolności wytwórczych.wytwórczych.

PlanyPlany

Cele w Polsce:obecność na wszystkich etapach energetycznego łańcucha wartości

Cele w Polsce:obecność na wszystkich etapach energetycznego łańcucha wartości

15% udział w polskim rynku energii 15% udział w polskim rynku energii

WytwarzanieWytwarzanieWytwarzanieWytwarzanie

Strategiczne Strategiczne zarządzanie zarządzanie

ryzykiem ryzykiem i aktywamii aktywami

Strategiczne Strategiczne zarządzanie zarządzanie

ryzykiem ryzykiem i aktywamii aktywami

Obrót Obrót (trading)(trading)Obrót Obrót

(trading)(trading)

Sieć Sieć przesyłowaprzesyłowa

Sieć Sieć przesyłowaprzesyłowa

Sieć Sieć dystrybucjidystrybucji

Sieć Sieć dystrybucjidystrybucji

Sprzedaż Sprzedaż i usługi i usługi hurtowe hurtowe

i przemysłowei przemysłowe

Sprzedaż Sprzedaż i usługi i usługi hurtowe hurtowe

i przemysłowei przemysłowe

Sprzedaż Sprzedaż i usługi i usługi

detalicznedetaliczne

Sprzedaż Sprzedaż i usługi i usługi

detalicznedetaliczne

15%

Page 13: Doświadczenia i plany Electrabel w Polsce i Europie

Plany w Polsce i EuropieKierunki działańPlany w Polsce i EuropieKierunki działań

PlanyPlany

Uczestnictwo w prywatyzacji:

Elektrowni

Spółek dystrybucyjnych

Partnerstwo z przemysłem:

Outsourcing energetyczny

Kogeneracje przemysłowe

Dystrybucja gazu (w przyszłości)

Uczestnictwo w prywatyzacji:

Elektrowni

Spółek dystrybucyjnych

Partnerstwo z przemysłem:

Outsourcing energetyczny

Kogeneracje przemysłowe

Dystrybucja gazu (w przyszłości)

Page 14: Doświadczenia i plany Electrabel w Polsce i Europie

Plany w Polsce i EuropiePolska elektroenergetyka w EuropiePlany w Polsce i EuropiePolska elektroenergetyka w Europie

PlanyPlanyZ punktu widzenia inwestora w Polsce konieczne są:Z punktu widzenia inwestora w Polsce konieczne są:

Restrukturyzacja

Uwolnienie rynku energii

Uwolnienie rynku paliw i ich transportu

Zmiana polityki fiskalnej (inne podejście do podatku akcyzowego)

Restrukturyzacja

Uwolnienie rynku energii

Uwolnienie rynku paliw i ich transportu

Zmiana polityki fiskalnej (inne podejście do podatku akcyzowego)

Page 15: Doświadczenia i plany Electrabel w Polsce i Europie

Plany w Polsce i EuropiePolska elektroenergetyka w EuropiePlany w Polsce i EuropiePolska elektroenergetyka w Europie

PlanyPlany

Poprawiamy Poprawiamy konkurencyjnokonkurencyjno

ść polskiej ść polskiej gospodarki gospodarki

Zmieniając Zmieniając polską polską

energetykęenergetykę

Poprawiamy Poprawiamy konkurencyjnokonkurencyjno

ść polskiej ść polskiej gospodarki gospodarki

Zmieniając Zmieniając polską polską

energetykęenergetykę