Transcript
Page 1: 1.4. ROOMALAINEN MAAILMA

s. 35–52

Keisari Augustuksen patsas.

1.4. ROOMALAINEN MAAILMA1.4. ROOMALAINEN MAAILMA

Aineisto on vapaasti muokattavissa. Sen jakaminen eteenpäin on kielletty.

Page 2: 1.4. ROOMALAINEN MAAILMA

• Roomalaisilla oli tiiviit kulttuurikontaktit etruskeihin, foinikialaisiin ja kreikkalaisiin.

• Rooman laajentuessa hellenismin merkitys kasvoi.

• Valtakunnan pitäminen koossa oli suuri haaste, joten suvaitsevaisuus eri kulttuureja kohtaan oli poliittisesti viisasta.

Kon

stan

tinuk

sen

riem

ukaa

ri R

oom

assa

.

Page 3: 1.4. ROOMALAINEN MAAILMA

ETRUSKEILTA OMAKSUTTIIN:

– aakkoset

– uhrieläinten sisälmyksistä ennustaminen ja muita uskonnollisia tapoja

– gladiaattori-taistelut.

KREIKKALAISILTA OMAKSUTTIIN:

– taideihanteet

– tiede ja oppineisuus

– kirjallisuuden lajit

– jumalat.

Athene-jumalan patsas.

Page 4: 1.4. ROOMALAINEN MAAILMA

• Uskonto

- Ei yhtenäistä oppirakennelmaa, ei säädellyt moraalia, tähtäsi tämänpuoleiseen

- Tarkat palvontamenot pontifex maximus

- Tärkeitä jumalia: Juppiter (taivas ja sää), Mars (Sota) , Vesta(Kotiliesi)

- Keisarin palvonta

- Uskonvapaus kristityille 313 jKr. keisari Konstantinuksen toimesta

Page 5: 1.4. ROOMALAINEN MAAILMA

• Kirjallisuus

- Caius Julius Caesar: Gallian sota

- Vergilius: Georgica, Aenes-runoelma (Rooma-Eepos

- Historioitsija Tacitus

- Cicero: latinankielinen filosofinen käsitteistö

- Satiiri roomalaisten keksintö

Page 6: 1.4. ROOMALAINEN MAAILMA

• Vapaa-aika

- Teatteria enemmän kiinnostivat kilpa-ajot ja gladiaattorikisat Väkivallasta tehtiin viihdettä

- Kylpylät, yläluokan yltäkylläiset pidot

- ”Leipää ja sirkushuveja” kansan miellyttämiseksi

Page 7: 1.4. ROOMALAINEN MAAILMA

• Lainsäädäntö

- 12 taulun laki pohjana länsimaiselle oikeudelle

- Lait takasivat naisen taloudellisen itsenäisyyden Melko hyvä asema yhteiskunnassa

Page 8: 1.4. ROOMALAINEN MAAILMA

• Roomalainen taide ja arkkitehtuuri: Roomalaiset teknisesti taitavia rakentajia (moniste)

- Etsi vastaukset kirjan s. 41 - 45 avulla

Page 9: 1.4. ROOMALAINEN MAAILMA

Politiikka ja oikeudenkäyttöPolitiikka ja oikeudenkäyttö• Roomasta tuli jo varhain tasavalta.

• Aikaa leimasi ylimystön ja kansan valtataistelu.

• Ristiriitojen hallitsemiseksi lainsäädäntöä kehitettiin, minkä seurauksena oikeustiede ja kirjoitettu laki syntyivät Roomassa.

• Rikastuneet sotapäälliköt kuten Julius Caesar pyrkivät yksinvaltiaiksi, jolloin tasavaltalaiset hallintoelimet menettivät valtaansa.

ETRUSKIKUNINKAIDEN AIKA

700-luvulta 500-luvulle eKr.

TASAVALLAN AIKA

500-luvulta ajanlaskun alkuun

KEISAREIDEN AIKA

ajanlaskusta 400-luvulle jKr.

Page 10: 1.4. ROOMALAINEN MAAILMA

SENAATTI

- nimitettiin entisistä virkamiehistä vuodeksi kerrallaan.- patriisit eli ylimystö valvoivat virkamiesten toimintaa ja johtivat ulkopolitiikkaa.

SENAATTI

- nimitettiin entisistä virkamiehistä vuodeksi kerrallaan.- patriisit eli ylimystö valvoivat virkamiesten toimintaa ja johtivat ulkopolitiikkaa.

KANSANKOKOUS

- vapaasyntyiset Rooman kansalaiset - plebeijit eli rahvas.

KANSANKOKOUS

- vapaasyntyiset Rooman kansalaiset - plebeijit eli rahvas.

2 KONSULIA

- johtivat senaatin ja kansankokouksen istuntoja.

2 KONSULIA

- johtivat senaatin ja kansankokouksen istuntoja.

VIRKAMIEHETVIRKAMIEHET

Keisarikaudellakin Roomassa kilpailivat ja vaihtelivat tasavaltainen hallinto ja itsevaltiuden kaudet.

Keisarikaudellakin Roomassa kilpailivat ja vaihtelivat tasavaltainen hallinto ja itsevaltiuden kaudet.

Page 11: 1.4. ROOMALAINEN MAAILMA

Rooman lakiRooman laki• Lainsäädäntö kuului kansankokoukselle, mutta keisariajalla se oli

käytännössä keisarin vastuulla.

• Rooman lait kirjalliseen muotoon jo 450 eKr. (Kahdentoista taulun laki).

• Rooman laki koski pitkään vain Rooman kansalaisoikeudet saaneita.

• Virkamiesten antamilla säädöksillä ja niitä koskevilla lakimiesten kommenteilla oli suuri merkitys ennakkotapauksina.

• Bysantin keisarin Justinianuksen aloitteesta Rooman lait koottiin yksiin kansiin 500-luvulla (Codex Justinianus).

• Rooman laki ja oikeuskäsitykset näkyvät yhä muun muassa Suomen lainsäädännössä.

Page 12: 1.4. ROOMALAINEN MAAILMA

Roomalainen perheRoomalainen perhe• Roomalainen yhteiskunta oli

muiden maatalousyhteiskuntien tapaan miesvaltainen.

• Naisen oikeudellinen asema oli kuitenkin vankempi kuin kreikkalaisessa kulttuurissa.

• Sukuverkostoilla oli suuri poliittinen merkitys.

Keisari Septimius Severuksen perhe.

Page 13: 1.4. ROOMALAINEN MAAILMA

Roomalainen laajentumaperheRoomalainen laajentumaperhe

ORJAT JÄLKELÄISINEENORJAT JÄLKELÄISINEEN

ISÄ (ISÄNTÄ)- päätösvalta ja perheen suojelu- lasten holhous jopa heidän avioiduttuaan

ISÄ (ISÄNTÄ)- päätösvalta ja perheen suojelu- lasten holhous jopa heidän avioiduttuaan

ESI-ISÄT- alttari sisääntuloaulassa- kuuluivat kotijumaliin

ESI-ISÄT- alttari sisääntuloaulassa- kuuluivat kotijumaliin

ÄITI (EMÄNTÄ)- kotitalouden hoito- lasten kasvatus- kuului isänsä sukuun

ÄITI (EMÄNTÄ)- kotitalouden hoito- lasten kasvatus- kuului isänsä sukuun

POIKA- koulutus julkiseen elämään ja isän rooliin- kuuliaisuus

POIKA- koulutus julkiseen elämään ja isän rooliin- kuuliaisuus

TYTÄR- koulutus naisen rooliin- kuuliaisuus- peri yhtä paljon kuin poika

TYTÄR- koulutus naisen rooliin- kuuliaisuus- peri yhtä paljon kuin poika

VAPAUTETUT ORJAT PERHEINEEN- uskollisuus isäntää kohtaan- saivat isännän sukunimen

VAPAUTETUT ORJAT PERHEINEEN- uskollisuus isäntää kohtaan- saivat isännän sukunimen

KLIENTIT PERHEINEEN- uskollisuus isäntää kohtaanKLIENTIT PERHEINEEN- uskollisuus isäntää kohtaan


Top Related