Transcript
Page 1: Bulevardul Independentei, Iasi ( Istoric)

Iașul între vechi și nou: Plimbare de pe Ulița Hagioaiei pe Bulevardul Independenței

-noiembrie,2013-

1. Scurtă incursiune în începuturile Iașului

Cu o atestare istorică ce datează din anul 1408, dar dovezi arheologice ce relevă prezența așezărilor umane încă din paleolitic, Iașul este principalul centru urban din nord-estul României și unul din cele mai mari din țară. Istoria timpurie a orașului, este încă un subiect intrigant în rândurile specialiștilor, o parte dintre aceștia sușținând mai întâi apariția orașului, ce a atras instalarea voievozilor și a curții, în

Page 2: Bulevardul Independentei, Iasi ( Istoric)

timp ce alții afirmă că prezența curții a generat dezvoltarea în preajma sa a unui oraș.Deși cu o poziție favorabilă din punct de vedere geografic și o amplasare importantă la răscruce de drumuri comerciale, în secolul XV orașul a avut parte de o dezvoltare lentă, mutarea curții domnești de către domnitorul Alexandru Lăpușneanu la Iași în a doua jumătate a secolului XVI, conduce la o dezvoltare mult mai amplă.Decizia sa atrage din ce în ce mai mulți boieri în această zonă, astfel luând naștere cele mai importante străzi ale orașului, dominate de casele acestora, precum Ulița Mare (actualul Bulevard Stefan cel Mare, Ulița Golia (actuala Cuza Vodă), Ulița Hagioaiei (actualul Bulevard al Independenței), în continuarea căreia ia amploare mahalaua Muntenimii, ce urcă pe Copou,în vale fiind limitată de”marginea prăpastiei”( Râpa Galbenă). Orașul începe să atragă și stabilirea unui număr mai mare de străini, astfel, pe lîngă armenii stabiliți de mai demult, Iașul populându-se cu unguri, greci, polonezi, evrei, italieni.În acest peisaj urban diversificat din punct de vedere al populației, îndeletnicirile erau multiple, întâlnindu-se negustori, meșteri, dar și agricultori. Cartierele Tătărași,Ciurchi și Broșteni cunosc o modernizare mai intensă în secolul XVIII. În secolul XIX orașul se remarcă printr-o consolidare a funcției administrative și economice și totodată prin găzduirea marilor oameni de seamă ai vremii. În lunga sa istorie, Iașul a avut de înfruntat multe calamități, jafuriile și incendierile tătare sau ale altor popoare, cutremurele și epidemiile, fiind realități frecvente ce erau urmate de perioade de foamete și săracie.

2.1. De la Ulița Hagioaiei de altadată, la Bulevardul Independenței de astăzi În a doua jumătate a secolului XVI când mulți boieri ai Moldovei s-au stabilit la Iași, o nouă stradă avea să apară, casele nou-construite aparținând acestora în cea mai mare parte.Deasemeni, în scurt timp, ulița avea să devină unul din cei doi poli comerciali ai orașului alături de Târgul Vechi, de lângă Curte, prin găzduirea Târgului de Sus.În timp, pe această stradă au apărut cladiri din ce în ce mai somptuoase, precum casele lui Costache Ghica, ce au adăpostit primul sediu al Universității, Palatul Calimachi, actualul sediu al Universitătii de Medicină și Farmacie, Casa lui Costachi Sturza, ce găzduiește Muzeul de Istorie Naturală și altele.Cutremurul din 1977 avea

Fig.1-Ulița Mare (http://tiparituriromanesti.files.wordpress.com)

2

Page 3: Bulevardul Independentei, Iasi ( Istoric)

însă să distrugă multe din clădirile vechi și încărcate de istorie, dezastrul produs permițând construcția blocurilor comuniste gigantice ce domină astăzi Bulevardul Independenței.Astăzi, întâlnim așadar, o îmbinare de vechi-nou, obiectivele turistice ce se regăsesc pe această stradă fiind diverse.

2.2. Bulevardul Independenței și obiectivele sale turistice

Muzeul de Istorie Naturală a fost înființat la data de 4 februarie 1834 de către un grup restrâns de medici naturaliști, fiind primul muzeu de acest gen din Principatele Române.Inițial, sediul acestuia se găsea în cadrul casei Balș, de pe Ulița Verde (actualul Copou), însă ulterior este cumpărată cladirea Roset în stil neoclasic, de pe Ulița Hagioaiei, în care funcționează și astăzi.Oameni de seamă ai vremii au făcut donații importante muzeului, în patrimoniul acestuia intrând o colecție impresionantă de oase de mamut și rinocer păros și elefantul indian Gaba.Încă de la început, muzeul a jucat un rol foarte important din punct de vedere didactic, colecțiile sale fiind utile orelor de istorie naturală celor ce urmau Academia Mihăileană.Deasemenea, muzeul a devenit celebru prin faptul că intr-una din încăperile sale, în noaptea de 3/15 ianuarie 1859, s-a hotărât candidatura lui Alexandru Ioan Cuza la domnia Moldovei.În prezent, muzeul deține peste 300 000 de exponate, importanță deosebită prezentând-o colecțiile de insecte, moluște, amfibieni, reptile,păsări, minerale și plante.

Fig.3-Facultatea de Medicină, sediul vechi

(www.iasul.lovendal.net)

Fig.4-Harta obiective turistice de pe Bulevardul Independenței, Iași

Fig.5-Exponate colecția reptile 1 (www.bio.uaic.ro)

Fig.6-Colecție minerale (www.cronicadeiasi.ro)Fig.7-Clădirea Muzeului de Istorie Naturală (www.turism.bzi.ro)

3

Page 4: Bulevardul Independentei, Iasi ( Istoric)

Universitatea de Medicină și Farmacie Gr.T.Popa a fost înființată la 30 septembrie 1879, funcționând în clădirea Palatului domnesc Calimchi construit între anii 1971-1973.În 1894 Institutul de Anatomie din cadrul Universității este desemnat cel mai modern centru de învățământ anatomic din sud-estul Europei.Personalități marcante ale neurochirurgiei românești au fost în decursul carierei lor și cadre didactice ale Universității, formând generații întregi de studenți. Rezistând unui puternic incediu în 1922 și Războaielor Mondiale, în 1973 în fața palatului este construită Poarta Nădejdii.

Flacăra Eternă din fața Universității Gr.T.Popa, a fost inaugurată la 1 decembrie 1999 cu ocazia reamenajării Pieții Națiunii, torța flăcării eterne fiind un omagiu adus eroilor neamului.Aceasta este poziționată lângă Monumentul Unirii, realizat de către Pricipesa Olga Sturdza, ca simbol a Marii Uniri din 1918.Monumentul din marmură este alcătuit dintr-o piesă centrală (Patria-mamă) și patru piese mai mici, care semnifică unirea provinciilor Basarabia,Bucovina și Transilvania, cât și a românilor din afara granițelor patriei.Distrusă în 1947, sculptura avea să fie refăcută și amplasată în 1999 în fața Universității.

Fig.8-Universitatea de Medicină și Farmacie Gr.T.Popa Iași, clădirea Palatului Calimachi (www.looms.ro)

Fig.9-Flacăra eternă din Piața Națiunilor, Iași (www.romaniancoins.org)

Fig.10-Monumentul Eroilor ( www.panoramio.com)

4

Page 5: Bulevardul Independentei, Iasi ( Istoric)

Biserica Sfântul Spiridon a fost construită între anii 1747-1752, în stil neogotic cu influențe rusești, în urma sprijinului oferit de boierul Ștefan Bosie, căruia i s-au alăturat ulterior și alții și a servit în a doua jumătate a secolului XVIII ca paraclis pentru bolnavii spitalului cu același nume.Forma clopotniței are o semnificație aparte, aceasta fiind construită în forma culionului de papură purtat de Sfântul Spiridon.De-a lungul timpului, biserica a fost reparată de mai multe ori, în 1863 catapeteasma fiind după reparații,poleită cu aur.Lângă clopotniță se găsesc două cișmele, cu inscripții în română,greacă și turcă, ce atestă aducerea apei potabile în oraș în timpul domniei lui Grigore Alexandru Ghica al III-lea.

Statuia Independenței amplasată în Piața Independenței este un monument din bronz de 11 metri înălțime, proiect realizat de Gabriela și Gheorghe Adoc în cinstea împlinirii centenarului Independenței României (1877), fiind inaugurat în 1980.În 1975 statuia a câștigat premiul I în cadrul unui concurs național, fiind executată în patru ani.În acest timp Gabriela Adoc s-a ocupat de sculptarea femeii, în timp ce soțul ei a realizat cele șase basoreliefuri.Monumentul a fost inaugurat în prezența soților Ceasușescu.

Fig.11-Biserica Sf.Spiridon (www.wikipedia.org)

Fig.12-Clopotnița Bisericii Sf.Spiridon și cele două cișmele

(www.glascomun.info)

5

Page 6: Bulevardul Independentei, Iasi ( Istoric)

Monumentul dedicat victimelor regimului comunist este amplasat în parcul Mitocul Maicilor, vis-a-vis de Statuia Independenței și a fost inaugurat în noiembrie 2010.Placa comemorativă conține 244 de nume,victime ale regimului și care au fost și deținuți politici, lucrarea fiind realizată de artistul Vasile Leonida. Casa Asigurării Meseriașilor, sau „casa cu boltă”. atrage prin stilul său arhitectural, amintind de tendința administrației la început de secol XX, de a investi în noi și proeminente clădiri publice.

Un obiectiv turistic mai aparte și care vizează și bulevardul analizat, este cel al dispunerii tencuielii de pe blocurile înălțate după 1977, într-o formă exactă și anume, să se poată

Fig.13-Statuia Independenței (www.fromiasi.ro)

Fig.14-Monument dedicat victimelor regimului comunist (www.bzi.ro)

Fig.15-Casa Asigurării Meseriașilor (www.romaniancoins.org)

6

Page 7: Bulevardul Independentei, Iasi ( Istoric)

citi cuvântul „INDEPENDENȚĂ”.Așadar, pentru cei care optează pentru o priveliște panoramică a Iașului din elicopter sau avion, acest fapt este mult mai ușor de sesizat.

Concluzionând cele prezentate pe parcursul acestor pagini, putem deduce că Bulevardul Independenței din Iași, cunoscut sub numele de Ulița Hagioaiei în secolele trecute, este o arteră a orașului cu o importantă încărcătură istorică, ce îmbină farmecul trecutului cu istoria comunistă recentă, dând naștere unei combinații interesante din punct de vedere a atractivității turistice.

Bibliografie:

1. Bogdan,N.,A., (2004)-Iași:Monografie istorică și socială,ilustrată,Ed.Tehnopress, Iași;2. Panopol,V., (2000)-Pe ulițele Iașului, Ed.All, București;3. www.iasuldealtadata.blogspot.ro ; 4. www.iasi-7coline.blogspot.ro ;5. www.bio.uaic.ro ;6. www.turism-iasi.ro ;

Surse foto:7. http://tiparituriromanesti.files.wordpress.com ; 8. www.iasul.lovendal.net ;9. www.cronicadeiasi.ro ; 10. www.turism.bzi.ro ; 11. www.looms.ro ; 12. www.panoramio.com ;13. www.romaniancoins.org ; 14. www.glascomun.info ;15. www.fromiasi.ro ;

Fig.16. Bulevardul Independenței privit din aer (www.evz.ro)

7

Page 8: Bulevardul Independentei, Iasi ( Istoric)

16. www.evz.ro .

8


Top Related