Transcript
Page 1: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

G I M N A Z I J A – ŽUPANJA

KLASA : 003-06/18-01/2

URBROJ: 2212-13-06-16-15

Županja, 3. listopada 2018. godine

Temeljem članka 28.točke 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „NN“ br.

87/08.86/09;92./10.,105/10,90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17.) Školski odbor Gimnazije

Županja na sjednici održanoj 3. listopada 2018. godine donosi

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA

20018./2019. školsku godinu

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

GIMNAZIJE ŽUPANJA:

Goran Knez, prof.

Page 2: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

G I M N A Z I J A - ŽUPANJA

GODIŠNJI PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2018./2019. GODINU

Županja, 3.10. 2018. godina

Page 3: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

NAZIV I SJEDIŠTE : GIMNAZIJA ŽUPANJA – ŽUPANJA

ADRESA: ŽUPANJA, VELIKI KRAJ 42

ŠIFRA USTANOVE: 16-111-502

UKUPNI BROJ UČENIKA: 320

UKUPAN BROJ ODJELA: 16

UKUPAN BROJ DJELATNIKA: 43

1. NASTAVNIKA: 33 + RAVNATELJ

2. STRUČNI SURADNIK: 2

3. ADM.-TEH. OSOBLJE: 1

4. POMOĆNO OSOBLJE: 5

OBRAZOVNO PODRUČJE:

1. REDOVNI UČENICI

- OPĆA GIMNAZIJA ( 4. GOD.)

- PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA (4. GOD.)

2. ODRASLE OSOBE

- OPERATOR RAČUNALA ZA TEKST

- OPERATOR OBRADE PODATAKA- PROGRAMER

Page 4: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

MATERIJALNO-TEHNIČKI UVJETI RADA

- PROSTORNI UVJETI:

Gimnazija je smještena u zgradi srednjih škola u Županji, Veliki kraj 42.

Školski prostor sadrži :

- NASTAVNI PROSTOR:

- 11 univerzalnih učionica

- 1 specijaliziranu učionicu (kabinet)

- knjižnica

- IZVANNASTAVNI PROSTOR:

- zbornica

- arhiv

- uredski prostor

- sanitarije

- (komunikacije, stubište)

- amfiteatar

- športska dvorana ( nastavu izvode tri škole, dvorana je podijeljena u dva dijela

površina dvorane 1200,00 m2)

Sveukupna površina prostora je 2537,20

Oprema

U svim učionicama postavljena su računala i projektori (sve učionice su spojene na

internet). U pet učionica postavljene su tzv. pametne ploče, što bitno osuvremenjuje nastavni

proces.

Page 5: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

ORGANIZACIJA NASTAVE:

Nastava je organizirana u petodnevnom radnom tjednu

03. IX. 2018. POČETAK NASTAVE

I. i III. razredi – prva smjena

II. i IV. razredi – druga smjena

PRVA SMJENA OD 07:15 sati – 13:10 sati

DRUGA SMJENA OD 13:20 sati – 19:15 sati

Page 6: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

RASPORED ZVONJENJA:

SAT VRIJEME

1.

SM

JE

NA

1. 7:15 - 8:00

2. 8:05 - 8:50

VELIKI ODMOR - 15 min

3. 9:05 - 9:50

4. 9:55 - 10:40

5. 10:45 - 11:30

6. 11:35 - 12:20

7. 12:25 - 13:10

MEĐUSMJENA - 10 min

2.

SM

JE

NA

1. 13:20 - 14:05

2. 14:10 - 14:55

VELIKI ODMOR - 15 min

3. 15:10 - 15:55

4. 16:00 - 16:45

5. 16:50 - 17:35

6. 17:40 - 18:25

7. 18:30 - 19:15

U zgradi su smještene tri škole, automatsko zvono, zvoni za sve tri škole.

ORGANIZACIJSKI DIO

1. UPISI

U 2018./2019. školsku godinu u prvi razred gimnazije upisana su 4 razredna odjela prvih razreda

ukupno 80 učenika.

Provedeni su e-upisi, a bodovan je uspjeh učenika u 5.,6.,7. i 8.razredu osnovne škole.

U prvim razredima radit će po eksperimentalnom programu "Škola za život".

Page 7: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

I POLUGODIŠTE 03. rujna 2018. do 21. prosinca 2018.god.

- ZIMSKI ODMOR UČENIKA – 24. prosinca 2018. – 11. siječnja 2019.

II POLUGODIŠTE 14. siječnja 2019. do 14. lipnja 2019.god.

PROLJETNI ODMOR UČENIKA – 18 4. 2019. – 26. 4. 2019. godine

LJETNI ODMOR UČENIKA – 17. lipnja 2019. osim za učenike/ce koji su

upućeni na dopunsku nastavu i učenike završnih razreda koji imaju ispite državne

mature.

ZAVRŠETAK NASTAVNE GODINE ZA MATURANTE - 22. svibnja 2019.

DOPUNSKI RAD ZA MATURANTE:

27, 28., 29., 30.,31. svibnja 2019.

POPRAVNI ISPITI ZA MATURANTE:

22. kolovoza 2019.

ZAVRŠETAK NASTAVNE GODINE ZA I., II. i III. RAZREDE – 14. lipnja 2019.

DOPUNSKI RAD ZA I., II. i III. RAZREDE:

4., 5., 8., 9., 10. srpnja 2019.

POPRAVNI ISPITI ZA I., II., III. RAZREDE –

22., 23. kolovoza 2018.

Page 8: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

KALENDAR RADA ŠKOLE u 2018./2019.

VRIJEME

AKTIVNOSTI

30.8.-3.9.2018. Izrada rasporeda sati

Izrada nastavnih planova i programa

Sjednice stručnih vijeća-izrada školskog kurikuluma

31.8.2018. Sjednica NV-priprema za početak nastavne godine

3.9.2018. POČETAK NASTAVE

do 10.10.2018. Roditeljski sastanci 1. razreda

27.9.2018. Sjednica Nastavničkog vijeća

do 22.10.2018. Roditeljski sastanci 2, 3. i 4. razreda

09.9.2017. Sjednica Vijeća roditelja

26.9.2017. Sjednica Vijeća učenika - konstituiranje

26.9.2017. Sjednica Školskog odbora-usvajanje Godišnjeg plana i

programa škole; usvajanje Šk.kurikuluma

do 15.10.2018. Dostavljanje Godišnjeg plana i programa i Školskog

kurikuluma u MZOS

Tijekom studenog 2018. Sjednica Nastavničkog vijeća-tekuća problematika

kraj studenog 2018. Roditeljski sastanak za maturante i roditelje – državna matura

1.12.2018.-2.2.2019. PRIJAVE učenika za polaganje državne mature –ljetni rok

Početak prosinca 2018. Sjednica NV

Kraj prosinca 2018. Sjednice Razrednih vijeća

kraj prosinca 2018. Roditeljski sastanci (1, 2. i 3. razred)

24.12.2018. - 11. 1.2019. BOŽIĆNI BLAGDANI I ZIMSKI ODMOR UČENIKA

2.1.- 12.1.2019. Stručno usavršavanje nastavnika

8.1. 2019. Sjednica NV-uspjeh, prijelaz učenika, natjecanja

14.1.2019. POČETAK II. POLUGODIŠTA

17.1. 2019. Sjednica Vijeća roditelja- uspjeh i izostanci

Ožujak 2019. Sjednica NV

18.4.2019.- 26.4.2019. PROLJETNI ODMOR UČENIKA

Stručno usavršavanje nastavnika

21.04.2019. USKRS

22.5.2019. ZADNJI DAN NASTAVE ZA MATURANTE

23.5.2019. Sjednice Razrednih vijeća za maturante

23.5.2019. Sjednica NV-uspjeh na kraju nastavne godine za maturante

Sjednica Ispitnog povjerenstva

27.5.-31.5. 2019. Dopunski rad za maturante

3.6.2019. Sjednica Nastavničkog vijeća – uspjeh nakon dopunskog rada

3.6.-28.6.2019. ISPITI DRŽAVNE MATURE-ljetni rok

14.6.2019. KRAJ NASTAVNE GODINE

17.6.2019. Početak ljetnog odmora za učenike

18.6.2019. Sjednice RV i NV - uspjeh na kraju nastavne godine

28.6.2019. PODJELA RAZREDNIH SVJEDODŽBI MATURANTIMA

4.7.-10.7.2019. Dopunski rad za 1., 2. i 3.razrede

10.7.2019. Sjednica NV-uspjeh nakon dopunskog rada

Sjednice Stručnih vijeća-podjela satnice

Od 11.7.2019. Podjela svjedodžbi 1., 2. i 3.razreda

17.7.2019. PODJELA SVJEDODŽBI O POLOŽENOJ DM MATURANTIMA

srpanj 2019. UPISI UČENIKA U 1. RAZRED

GODIŠNJI

ODMOR

22. i 23.8.2019. Popravni ispiti

23.8.2019. Sjednica NV nakon popravnih

21.8.-6.9.2019. Državna matura-jesenski rok

kolovoz 2019. Upisi u 1. razred-jesenski rok

31.8.2018. Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu

Page 9: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi.

Kalendar mature

Državna matura u 2018/2019. Školskoj godini provodit će se temeljem kalendara

organizacije i provođenja državne mature donesenog od strane Nacionalnog centra

za vanjsko vrednovanje obrazovanja

KALENDAR DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019. – LJETNI ROK

DATUM ISPIT

VRIJEME

POČETKA

ISPITA

4. lipnja

Esej

ČEŠKI MATERINSKI JEZIK 9.00

MAĐARSKI MATERINSKI JEZIK 9.00

SRPSKI MATERINSKI JEZIK 9.00

TALIJANSKI MATERINSKI JEZIK – osnovna i viša razina 9.00

LATINSKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00

5. lipnja

KEMIJA 9.00

FILOZOFIJA 14.00

6. lipnja

NJEMAČKI JEZIK – osnovna i viša razina 9.00

POVIJEST 14.00

7. lipnja

FIZIKA 9.00

POLITIKA I GOSPODARSTVO 14.00

10. lipnja GEOGRAFIJA 9.00

SOCIOLOGIJA 14.00

11. lipnja LIKOVNA UMJETNOST 9.00

TALIJANSKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00

12. lipnja BIOLOGIJA 9.00

PSIHOLOGIJA 14.00

13. lipnja INFORMATIKA 9.00

VJERONAUK 14.00

17. lipnja HRVATSKI JEZIK (Test) – osnovna i viša razina 9.00

18. lipnja HRVATSKI JEZIK (Esej) – osnovna i viša razina 9.00

FRANCUSKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00

19. lipnja ENGLESKI JEZIK – osnovna i viša razina 9.00

26. lipnja MATEMATIKA – osnovna i viša razina 9.00

27. lipnja LOGIKA 9.00

ŠPANJOLSKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00

28. lipnja GLAZBENA UMJETNOST 9.00

ETIKA 14.00

OBJAVA REZULTATA: 10. 7. 2019. ROK ZA PRIGOVORE: 12. 7. 2019.

Page 10: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 15. 7. 2019.

PODJELA SVJEDODŽBI: 17. 7. 2019.

KALENDAR DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019. – JESENSKI ROK

DATUM ISPIT

VRIJEME

POČETKA

ISPITA

21.08.

GRČKI JEZIK

14.00

LATINSKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00

22. kolovoza

Esej

ČEŠKI MATERINSKI JEZIK 9.00

MAĐARSKI MATERINSKI JEZIK 9.00

SRPSKI MATERINSKI JEZIK 9.00

TALIJANSKI MATERINSKI JEZIK – osnovna i viša razina 9.00

ŠPANJOLSKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00

23. kolovoza GEOGRAFIJA 9.00

TALIJANSKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00

26. kolovoza ENGLESKI JEZIK – osnovna i viša razina 9.00

POVIJEST 14.00

27. kolovoza HRVATSKI JEZIK (Test) – osnovna i viša razina 9.00

GLAZBENA UMJETNOST 14.00

28. kolovoza HRVATSKI JEZIK (Esej) – osnovna i viša razina 9.00

LOGIKA 14.00

29. kolovoza FIZIKA 9.00

POLITIKA I GOSPODARSTVO 14.00

30. kolovoza MATEMATIKA – osnovna i viša razina 9.00

ETIKA 14.00

2. rujna BIOLOGIJA 9.00

PSIHOLOGIJA 14.00

3. rujna KEMIJA 9.00

NJEMAČKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00

4. rujna SOCIOLOGIJA 9.00

LIKOVNA UMJETNOST 14.00

5. rujna INFORMATIKA 9.00

FILOZOFIJA 14.00

6. rujna FRANCUSKI JEZIK – osnovna i viša razina 14.00

VJERONAUK 14.00

OBJAVA REZULTATA: 11. 9. 2019. ROK ZA PRIGOVORE: 13. 9. 2019.

Page 11: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 17. 9. 2019.

PODJELA SVJEDODŽBI: 19. 9. 2019.

BROJ UČENIKA PO ODJELJENJIMA U ŠKOLSKOJ GODINI 2O18./19.

l. RAZ. UKU. M Ž 2.

RAZ. UKU. M Ž

1. A 18 7 11 2. A 19 4 15

1. B 17 6 11 2. B 17 2 15

1. C 19 6 13 2. C 18 4 14

1. D 24 9 15 2. D 15 4 11

UKUP. 79 28 50 UKU. 69 14 55

3. RAZ. UKU. M Ž 4.

RAZ. UKU. M Ž

3. A 20 4 16 4. A 21 7 14

3. B 24 9 15 4. B 23 7 16

3. C 20 7 13 4. C 21 8 13

3. D 23 14 9 4. D 21 10 11

UKU. 87 34 53 UKU. 86 32 54

1. G UKUP

NO M Ž ZSS 2. G

UKUP

NO M Ž ZSS

78 28 50 0 69 14 55 0

3. G UKUP

NO M Ž ZSS 4. G

UKUP

NO M Ž ZSS

87 34 53 0

86 32 54 0

UKU. - UKUPNI BROJ UČENIKA

ZSS - ZDRAVSTVENO SOCIJALNE SMETNJE M - MUŠKI Ž - ŽENSKI

Page 12: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

ORGANIZACIJA DODATNE NASTAVE U 2018./2019 . ŠKOLSKOJ GODINI

Dodatna nastava omogućuje učenicima postignuće natprosječnih rezultata u jednom ili više

područja, a uvjetovana je visokim stupnjem razvijenosti pojedinih sposobnosti, osobnom motivacijom i

izvanjskim poticajima.

Ta vrsta nastave organizira se kao grupni i individualizirani oblik rada uz maksimalno zalaganje

učenika i mentora. Interes učenika je zadovoljavajući. Učenici sudjeluju na svim razinama natjecanja, sve

do državne, a postižu zapažene rezultate.

Evidencija o ostvarivanju planiranih sati i sadržaja vodi se u posebnim dnevnicima pod nazivom

"Pregled rada izvannastavnih aktivnosti".

Organiziranjem dopunske nastave učenicima je dana mogućnost svladavanja obveznih nastavnih

sadržaja koje na redovitoj nastavi nisu u potpunosti uspjeli usvojiti.

U svrhu zadovoljavanja potreba i interesa učenika škola u ovoj šk. godini nudi sljedeće

programe: KEMIJA – M. Vargek, prof. GLAZBENA UMJETNOST – Ivana Tuškan, prof. HRVATSKI JEZIK – Ljiljana Bilbija, prof.

PREDVIDIVO: u I. i IV. razredima Matematika Kemija Fizika

U vrijeme trajanja zimskih i proljetnih praznika ORGANIZACIJA IZBORNE NASTAVE U 2018./2019 . ŠKOLSKOJ GODINI II. RAZREDI

1. LIKOVNA UMJETNOST – Željko Begović, prof. 2. TZK – Nada Androić,prof. 3. BIOLOGIJA – V. Jovanovac, prof, 4. KEMIJA – M. Lermajer, prof.

III. RAZREDI

1. INFORMATIKA –Branislav Orešković, prof.

IV. RAZREDI 1. Hrvatski jezik – Lj. Bilbija, prof. 2. Matematika – V. Kobašević 3. FIZIKA – Jasna Rajšl, prof. 4. Engleski jezik – Matea Modic, prof.

ORGANIZACIJA RADA SLOBODNIH AKTIVNOSTI U 2018./2019 . ŠKOLSKOJ GODINI Radijska emisija – Ivana Marić Damjanović, prof Dramska sekcija – Marija Juzbašić, prof. Literarna sekcija- Nada Matić-Buljan, prof. Likovna radionica – Željko Begović, prof. Zbor – Ivana Tuškan, prof.

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST

multimedijalna grupa DeMode – Dubravka Bilić, prof. računalni programeri – Goran Knez, prof.

VODITELJI ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA:

Page 13: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

Danijela Kegalj, prof. – za povijest Goran Knez, prof. – za matematiku

VRIJEME PRIMANJA RODITELJA ŠKOLSKA GODINA 2018./2019.

R1

RAZRED IME I PREZIME

RAZREDNIKA

PREMA RASPOREDU

DAN SAT

1.a Mirjana Lermajer UTORAK 10,45-11,30

1.b Anica Đaković UTORAK 9,05-9,50

1.c Marija Juzbašić SRIJEDA 9,05-9,50

1.d I Ivan Strukar SRIJEDA 10,45-11,30

3.a Nada Androić UTORAK 14,00-14,45

3.b Marija Troha Holmik PONEDJELJAK 10,45-11,30

3.c Ljiljana Bilbija SRIJEDA 16,50-17,35

3.d Višnja Jovanovac UTORAK 9,55-10,40

2.a Nada Matić Buljan PETAK 15,10-15,55

2.b Matea Modic SRIJEDA 16,00-16,45

2.c Marko Markoljevič UTORAK 08,05-8,50

2.d Želimir Humski PONEDJELJAK 12,20-13,05

4.a Jadranka Didović PONEDJELJAK 16,00-16,45

4.b Ilija Mikulić UTORAK 12,25-13,10

4.c Katarina Berać Vuić PONEDJELJAK 15,10-15,55

4.d Goran Knez UTORAK 10,15-11,30

Page 14: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

VRIJEME PRIMANJA RODITELJA

ŠKOLSKA GODINA 2018./2019.

R2

RAZRED IME I PREZIME

RAZREDNIKA

PREMA RASPOREDU

DAN SAT

2.a Nada Matić Buljan PONEDJELJAK 9,55-10,40

2.b Matea Modic ČETVRTAK 16,50-17,35

2.c Marko Markoljević UTORAK 15,50-15,55

2.d Želimir Humski SRIJEDA 15,00-15,50

4.a Jadranka Didović PETAK 9,55-10,40

4.b Ilija Mikulić UTORAK 14,10-14,55

4.c Katarina Berać Vuić PONEDJELJAK 10,45-11,30

4.d Goran Knez PONEDJELJAK 16,50-17,35

RAZRED IME I PREZIME

RAZREDNIKA

PREMA RASPOREDU

DAN SAT

1.a Mirjana Lermajer SRIJEDA 15,10-15,55

1.b Anica Đaković PETAK 16,50-17,35

1.c Marija Juzbašić ČETVRTAK 17,40-18,25

1.d Ivan Strukar UTORAK 9,05-9,50

3.a Nada Androić ČETVRTAK 9,30-10,15

3.b Marija Troha Holmik PONEDJELJAK 16,50-17,35

3.c Ljiljana Bilbija PETAK 10,45-11,30

3.d Višnja Jovanovac UTORAK 14,10-14,55

Page 15: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

NASTAVNI PLAN ZA GIMNAZIJE

Nastavni predmet

Opća Prirodoslovno-

matematička

razred razred

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

1. Hrvatski jezik 4 4 4 4 4 4 4 4

2. I. strani jezik 3 3 3 3 3 3 3 3

3. II. strani jezik 2 2 2 2 22 22 22 22

4. Latinski jezik 2 2 - - 2 2 - -

5. Grčki jezik - - - - - - - -

6. Glazbena umjetnost 1 1 1 1 1 1 - -

7. Likovna umjetnost 1 1 1 1 1 1 - -

8. Psihologija - 1 1 - - - 1 -

9. Logika - - 1 - - - 1 -

10. Filozofija - - - 2 - - - 2

11. Sociologija - - 2 - - - 1 -

12. Povijest 2 2 2 2 2 2 2 2

13. Geografija 2 2 2 2 2 2 2 2

14. Matematika 4 4 3 3 4 4 5 5

15. Fizika 2 2 2 2 3 3 3 3

16. Kemija 2 2 2 2 2 2 2 3

17. Biologija 2 2 2 2 2 2 2 3

18. Informatika 2 - - - 2 2 2 2

19. Politika i

gospodarstvo - - - 1 - - - 1

20. Tjelesna i zdravstvena

kultura 2 2 2 2 2 2 2 2

21. Izborni predmeti - 2 2 2 - - - -

22. Strani jezik - - - - - - - -

23. Matematika ili - - - - 21 21 21 21

Page 16: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

informatika

U K U P N O 31 32 32 32 32 32 32 32

GODIŠNJI FOND NASTAVNIH SATI

REDOVNE NASTAVE

REDNI

BROJ:

NASTAVNI PREDMET GODIŠNJI FOND SATI

1. HRVATSKI JEZIK 2192

2. NJEMAČKI JEZIK 1510

3. ENGLESKI JEZIK 1755

4. LATINSKI JEZIK 560

5. GLAZBENA UMJETNOST 484

6. LIKOVNA UMJETNOST 484

7. PSIHOLOGIJA 280

8. LOGIKA 280

9. FILOZOFIJA 280

10. SOCIOLOGIJA 320

11. POVIJEST 1224

12. GEOGRAFIJA 1096

13. MATEMATIKA 2154

14. FIZIKA 1227

15. KEMIJA 1160

16. BIOLOGIJA 1160

17. INFORMATIKA 691

18. POLITIKA I GOSPODARSTVO 128

19. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KUL. 1160

20. IZBORNA NASTAVA II. raz. 280

21. IZBORNA NASTAVA III. raz. 280

22. IZBORNA NASTAVA IV. raz. 192

23. VJERONAUK I, II, III, IV 653

24. ETIKA I, II, III, IV 137

Page 17: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

ZADUŽENJA NASTAVNIKA

RAZREDNIŠTVO

RED.

BROJ

RAZREDNI ODJEL

a/I, b/II, c/III, d/IV/e

IME I PREZIME RAZREDNIKA,

STUPANJ STRUČNE SPREME

1.

2.

3.

4.

a) RAZREDNI ODJELI

I. RAZREDA

I/A-OPĆA GIMNAZIJA

I/B-OPĆA GIMNAZIJA

I/C-OPĆA GIMNAZIJA

I/D-PRIRODOSLOVNO-

MATEMATIČKA GIMNAZIJA

a)RAZREDNI ODJELI

II. RAZREDA

MIRJANA LERMAJER, VII

ANICA ĐAKOVIĆ, VII

MARIJA JUZBAŠIĆ, VII

IVAN STRUKAR, VII

1. I I/ A - OPĆA GIMNAZIJA NADA MATIĆ BULJAN, VII

2. II / B - OPĆA GIMNAZIJA MATEA MODIC, VII

3. II / C - OPĆA GIMNAZIJA MARKO MARKOLJEVIĆ, VII

4. I I/ D - PRIRODOSLOVNO-

MATEMATIČKA GIMNAZIJA

ŽELIMIR HUMSKI, VII

b) RAZREDNI ODJELI

III. RAZREDA

1.

2.

3.

4.

III / A-OPĆA GIMNAZIJA

III/B – OPĆA GIMNAZIJA

III/C – OPĆA GIMNAZIJA

III/D-PRIRODOSLOVNO-

MATEMATIČKA GIMNAZIJA

NADA ANDROIĆ, VII

MARIJA TROHA HOLMIK, VII

LJILJANA BILBIJA, VII

VIŠNJA JOVANOVAC, VII

c) RAZREDNI ODJELI

IV. RAZREDA

1. IV/A-OPĆA GIMNAZIJA JADRANKA DIDOVIĆ, VII

2. IV/B-OPĆA GIMNAZIJA ILIJA MIKULIĆ, VII

3. IV/C-OPĆA GIMNAZIJA KATARINA BERAĆ VUIĆ, VII

4.

IV/D-PRIRODOSLOVNO-

MATEMATIČKA GIMNAZIJA

GORAN KNEZ, VII

Page 18: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

REDNI

BROJ

IME I PREZIME

PREDMET

RAZRED

BR.

SATI

UKUPNO

1. NADA ANDROIĆ TJELESNA I ZDRAVSTVENA

KULTURA - IZBORNA

2 2 18

TJELESNA I ZDRAVSTVENA

KULTURA

3 8

TJELESNA I ZDRAVSTVENA

KULTURA

4 8

2. ŽELJKO BEGOVIĆ LIKOVNA UMJETNOST 1 4 16

LIKOVNA UMJETNOST 2 4

LIKOVNA UMJETNOST

IZBORNA

2 2

LIKOVNA UMJETNOST 3 3

LIKOVNA UMJETNOST 4 3

3. KATARINA BERAĆ

VUIĆ

ENGELSKI JEZIK 1 6 20

ENGELSKI JEZIK 3 8

ENGELSKI JEZIK 4 6

4. LJILJANA BILBIJA HRVATSKI JEZIK 3 4 10

HRVATSKI JEZIK 4 4

HRVATSKI JEZIK - IZBORNA 4 2

5. DUBRAVKA BILIĆ HRVATSKI JEZIK 2 12 20

HRVATSKI JEZIK 3 8

6. JADRANKA DIDOVIĆ MATEMATIKA 2 8 19

MATEMATIKA 4 11

7. ANICA ĐAKOVIĆ GEOGRAFIJA 1 8 20

ZADUŽENJA NASTAVNIKA U NASTAVI

Page 19: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

GEOGRAFIJA 3 8

GEOGRAFIJA 4 4

8. MONIKA GRBAVICA PSIHOLOGIJA 2 3 7

PSIHOLOGIJA 3 4

9. ŽELIMIR HUMSKI FIZIKA 1 9 12

FIZIKA 2 3

10. VIŠNJA JOVANOVAC KEMIJA 1 6 20

BIOLOGIJA 2 8

BIOLOGIJA- IZBORNA 2 2

BIOLOGIJA 3 4

11. FILIP JURIĆ POVIJEST 2 6 22

POVIJEST 3 8

SOCIOLOGIJA 3 7

POLITIKA I GOSPODARSTVO 4 1

12. MARIJA JUZBAŠIĆ HRVATSKI JEZIK 1 16 20

HRVATSKI JEZIK 3 4

13. DANIJELA KEGALJ POVIJEST 1 8 21

POVIJEST 2 2

POVIJEST 4 11

14. KORANA KLAJIĆ ENGELSKI JEZIK 1 2 22

ENGELSKI JEZIK 2 9

ENGELSKI JEZIK 3 3

ENGELSKI JEZIK 4 8

Page 20: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

15. GORAN KNEZ MATEMATIKA 1 12 18

MATEMATIKA 3 3

INFORMATIKA 4 3

16. VALENTINA

KOBAŠEVIĆ

INFORMATIKA 1 2 9

INFORMATIKA 2 2

MATEMATIKA 4 3

MATEMATIKA - IZBORNA 4 2

17. MIRJANA LERMAJER KEMIJA 1 2 8

KEMIJA 2 2

KEMIJA - IZBORNA 2 2

KEMIJA 3 2

18. MARKO

MARKOLJEVIĆ

LATINSKI JEZIK 1 8 16

LATINSKI JEZIK 2 8

19. NADA MATIĆ

BULJAN

HRVATSKI JEZIK 2 4 16

HRVATSKI JEZIK 4 12

20. MANDA MIHIĆ ETIKA 1 1 9

ETIKA 2 2

ETIKA 3 1

ETIKA 4 1

LOGIKA 3 4

21. ILIJA MIKULIĆ NJEMAČKI JEZIK 1 3 21

NJEMAČKI JEZIK 2 7

NJEMAČKI JEZIK 3 2

Page 21: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

NJEMAČKI JEZIK 4 9

22. MATEA MODIC ENGELSKI JEZIK 1 3 21

ENGELSKI JEZIK 2 5

ENGELSKI JEZIK 3 3

ENGELSKI JEZIK - IZBORNA 4 2

FILOZOFIJA 4 8

23. BRANISLAV

OREŠKOVIĆ

INFORMATIKA 1 7 19

INFORMATIKA 3 9

POLITIKA I GOSPODARSTVO 4 3

24. ANTUN ORŠOLIĆ RIMOKATOLIČKI VJERONAUK 1 4 16

RIMOKATOLIČKI VJERONAUK 2 4

RIMOKATOLIČKI VJERONAUK 3 4

RIMOKATOLIČKI VJERONAUK 4 4

25. JASNA RAJŠL FIZIKA 2 6 22

FIZIKA 3 3

FIZIKA 4 9

FIZIKA - IZBORNA 4 4

26. VERICA SABLJIĆ MATEMATIKA 1 2 16

MATEMATIKA 2 8

MATEMATIKA 3 6

27. IVAN STRUKAR TJELESNA I ZDRAVSTVENA

KULTURA

1 8 16

TJELESNA I ZDRAVSTVENA

KULTURA

2 8

Page 22: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

28. JELENA

ŠUMANOVAC

KUPUSOVIĆ

GEOGRAFIJA 2 8 12

GEOGRAFIJA 4 4

29. MANDA ŠTIVIĆ NJEMAČKI JEZIK 1 6 21

NJEMAČKI JEZIK 2 4

NJEMAČKI JEZIK 3 9

NJEMAČKI JEZIK 4 2

30. MARIJA TROHA

HOLMIK

BIOLOGIJA 1 8 20

BIOLOGIJA 3 4

BIOLOGIJA 4 8

31. IVANA TUŠKAN GLAZBENA UMJETNOST 1 4 14

GLAZBENA UMJETNOST 2 4

GLAZBENA UMJETNOST 3 3

GLAZBENA UMJETNOST 4 3

32. MARGARETA

VARGEK

KEMIJA 2 6 20

KEMIJA 3 6

KEMIJA 4 8

33. ZLATA MARIJA

VUKOVIĆ

FIZIKA 3 6 11

MATEMATIKA 3 5

ZAJEDNIČKE OBVEZE RAZREDNIKA

Nakon formiranja razrednih odjela, posebno u prvim razredima, na početku školske godine razrednici

informiraju učenike o njihovim obvezama, pravima i dužnostima putem Pravilnika o kućnom redu,

ocjenjivanju, pravima i obvezama koje proizlaze iz Zakona o srednjem školstvu.

U dogovoru s učenicima imenuju predstavnike razrednih odjela.

Ustrojavaju e - dnevnike rada.

Ažuriraju pedagošku dokumentaciju svoga razreda u skladu s Pravilnikom o obrascima i sadržaju

Page 23: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

pedagoške dokumentacije.

Brinu o oblikovanju kulturnih, higijenskih i radnih navika.

Prate zdravstveno stanje učenika.

Posebnu pozornost posvećuju učenicima iz nepotpunih, socijalno ugroženih obitelji kao i učenicima za

koje obitelj predstavlja čimbenik ugroženosti (alkoholizam, tjelesno i verbalno maltretiranje i slično).

Po potrebi zakazuju individualne razgovore s učenicima i roditeljima.

U suradnji s razrednim vijećem otkrivaju napredne učenike i uključuju ih u programe dodatne nastave i

slobodnih aktivnosti.

Prate napredovanje učenika i reagiraju na sve uočene probleme u razrednom odjelu.

Primaju roditelje na informacije i konzultacije jedan dan u tjednu u točno određeno vrijeme.

Pripremaju i održavaju roditeljske sastanke.

Vode zapisnike sa svih sjednica i sastanaka vezanih uz razredni odjel.

U slučaju potrebe obavještavaju roditelje pisanim putem o uspjehu i ponašanju njihove djece.

Pripremaju i vode sjednice razrednih vijeća.

Po potrebi upoznaju Nastavničko vijeće sa socijalnim prilikama pojedinih učenika.

Predlažu Nastavničkom vijeću učenike za pohvale, nagrade i kazne.

Vode brigu o učenicima upućenim na popravne, razlikovne i dopunske ispite.

Na zahtjev roditelja organiziraju predavanja o aktualnim temama.

Unose podatke u e-maticu škole, te u e-dnevnike.

Obavljaju ostale poslove po potrebi.

OKVIRNI PROGRAM RADA RAZREDNIKA PO GODINAMA

I. RAZREDI

1. Ustrojavanje konačnog popisa učenika i unos podataka u e-dnevnik.

2. Održavanje prvih roditeljskih sastanaka do 15. listopada, s posebnim osvrtom na upoznavanje

Nastavnog plana i programa Opće gimnazije, predmeta i predmetnih nastavnika kao i ostalih

čimbenika vezanih uz postizanje što boljih rezultata.

3. Upoznavanje s provođenjem ispita državne mature.

II. RAZREDI

1. Ustrojavanje e- dnevnika.

2. Ispitivanje interesa učenika za uključivanje u grupe slobodnih aktivnosti i dodatne nastave.

Page 24: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

3. Praćenje ostvarivanja nastavnog plana i programa.

4. Poticanje zdravog natjecateljskog duha.

5. Upoznavanje s provođenjem ispita državne mature.

III. RAZREDI

1. Obveze na početku školske godine iste kao i u prethodnim godinama.

2. Pripremanje i organiziranje maturalnih ekskurzija u dogovoru s roditeljima i učenicima, u skladu s

Pravilnikom o provođenju

3. Upoznavanje s provođenjem nacionalnih ispita iz hrvatskog jezika

4. Uključuju se u ispraćaj maturanata.

IV. RAZREDI

1. Pored svih navedenih obveza razrednik u četvrtoj godini informira učenike o polaganju državne

mature.

2. Surađuje s Centrom za profesionalnu orijentaciju.

3. Upoznavanje s provođenjem ispita državne mature

4. Pomaže u organizaciji svečanog ispraćaja maturanata i maturalne zabave.

Page 25: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

PLAN I PROGRAM RADA RAZREDNIKA

Prvi razredi

Redni

broj sata Tema/Područje

U suradnji

s/sa

1.

Prijem učenika, raspored sati, upoznavanje s novom sredinom;

biranje rukovodstva razrednog odjela i predstavnika u Vijeće

učenika Razrednik

2.

Upoznavanje s Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima

vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnikom o

kućnom redu, Pravilnikom o početku i završetku nastavne godine,

Statutom Škole, te Pravilnikom o obrascima i sadržajima pedagoške

dokumentacije i evidencije o učenicima u srednjim školama

Razrednik

3. Tekuća problematika Razrednik, učenici

4. Zdravstveni odgoj –Prehrambeni stilovi Razrednik

5. Zdravstveni odgoj –Nova škola-izazovi i odluke koje donosimo Razrednik, učenici

6. Zdravstveni odgoj –Vrijednosti izbora životnog stila Razrednik

7. Jačanje razredne grupe Razrednik, učenici

8. Moje slobodno vrijeme i aktivnosti Razrednik,

učenici; diskusija

9. Tekuća problematika Razrednik

10. Moja očekivanja Razrednik,

učenici; diskusija

11. Analiza stanja razrednog odjela Razrednik, učenici

12. Zdravstveni odgoj –Prevencija nasilja u različitim okolnostima Razrednik, učenici

13. Zdravstveni odgoj –Neprimjerene pojavnosti u školi i okolini Razrednik, učenici

14. Zdravstveni odgoj –Alkohol, cigarete i droge-utjecaj na pojedinca,

obitelj i zajednicu

Razrednik, liječnik

školske m

15. Sjednica razrednog vijeća Razredno vijeće

16. Analiza i planiranje predstojećih aktivnosti Razrednik, učenici

17. Zdravstveni odgoj –Rizična ponašanja i posljedice na obrazovanje te

profesionalni razvoj i karijeru

Razrednik,

učenici; diskusija

18. Zdravstveni odgoj –Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno

spolno ponašanje I.

Razrednik ,

pedagog

19. Zdravstveni odgoj –Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno

spolno ponašanje II.

Razrednik,

učenici; diskusija

20. Tema po izboru učenika Razrednik, učenici

21. Smijeh je lijek Razrednik,

učenici; diskusija

22. Što mi je važno u životu, moji prioriteti Razrednik, učenici

23. Tekuća problematika Razrednik, učenici

24.25 Divim se… Razrednik, učenici

26. Tema po izboru učenika Razrednik, učenici

27.,28 Kako idemo prema kraju godine… Razrednik,

učenici; diskusija

29.30 Zdravstveni odgoj –Medijski prikaz spolnosti Razrednik, učenici

31. Tekuća problematika Razrednik, učenici

32. Pismo razredni ci/ku Razrednik, učenici

33. Analiza stanja razrednog odjela Razrednik,

učenici; diskusija

34. Tekuća problematika Razrednik, učenici

35. Sjednica razrednog vijeća na kraju nastavne godine Razredno vijeće

Page 26: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

Drugi razredi

Redni

broj sata Tema/Područje

U suradnji

s/sa

1. Prijem učenika, raspored sati razrednik

2. Biranje rukovodstva razreda i predstavništva u Vijeće učenika razrednik

3. Kućni red i pravila ponašanja, odnos prema drugim učenicima

Pravilnik o ocjenjivanju

razrednik, učenici

4. Zdravstveni odgoj –Dodaci prehrani razrednik, učenici

5. Lepeza misli razrednim kolegama - radionica diskusija, vježba

6. Dan Neovisnosti (8.10) diskusija, razrednik

7. Zdravstveni odgoj –Posljedice uzimanja lijekova i drugih

sredstava po mentalno zdravlje

Liječnik školske

medicine

8. Zdravstveni odgoj –Kako koristim slobodno vrijeme? razrednik, učenici

9. Očekivanja – okolina od mene i ja od drugih diskusija

10. Administrativni poslovi razrednik

11. Dan UN-a – povelja o ljudskim pravima – prava i potrebe i Dan

ljudskih prava

radionica

12. Zdravstveni odgoj –Neprimjerene pojavnosti u školi i okolini radionica

13. Analiza stanja razrednog odjela razrednik

14. Tekuća problematika razrednik

15. Sjednica razrednog vijeća na kraju prvog polugodišta razredno vijeće

16. Zdravstveni odgoj -Kultura škole razrednik

17. 18. Zdravstveni odgoj –Kockanje i klađenje adolescenata i mladih-

rizici i šanse

radionica

19. 20. Zdravstveni odgoj –Utjecaj medija i vršnjaka na korištenje

sredstava ovisnosti I.

Radionica, diskusija

21. Tekuća problematika razrednik

22. Zdravstveni odgoj –Utjecaj medija i vršnjaka na korištenje

sredstava ovisnosti II.

vježbe

23. Zdravstveni odgoj –Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno

spolno ponašanje I.

Radionica, razrednik,

psiholog

24. Kako kvalitetno „potrošiti“ vrijeme radionica

25. Tema po izboru učenika diskusija

26. Dan planeta Zemlje (22.4) – što učiniti, kako mogu pomoći razgovor

27. Zdravstveni odgoj –Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno

spolno ponašanje II.

razrednik

28. Zdravstveni odgoj –Spolno/rodno nasilje i nasilje u vezama I. razrednik

29. Zdravstveni odgoj –Spolno/rodno nasilje i nasilje u vezama II. diskusija

31. Tekuća problematika razrednik

33. Analiza stanja razrednog odjela razrednik

34. Administrativni poslovi razrednik

35. Sjednica razrednog vijeća na kraju nastavne godine razredno vijeće

Page 27: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

Treći razredi

Redni

broj sata Tema/Područje

U suradnji

s/sa

1.

Upoznavanje s nastavnim planom, predmetnim

profesorima, komponente i kriteriji ocjenjivanja

Upoznavanje sa Zakonom o srednjem školstvu, Statutom,

Pravilnikom o ocjenjivanju, Kućnim redom

2. Izbor učenika u Vijeće učenika, izbor razrednog

predsjednika i blagajnika učenicima

3. Plan rada razrednog odjela – dogovor učenicima

4. Zdravstveni odgoj –Pravilna prehrana kod povećanih

umnih i tjelesnih napora prof. biologije

5. Zdravstveni odgoj-Donošenje životnih odluka u različitim

životnim situacijama Razrednik

6. Zdravstveni odgoj –Planiranje budućnosti diskusija

7. Obilježavanje Međunarodnog dana knjižnica knjižničar

8. Analiza izostanaka i ocjena

10. Zdravstveni odgoj –Prevencija nasilja i nasilničkih

ponašanja u različitim okolnostima-u vezi,sportu… radionica

11. Predavanje o utjecajima medija na naše ponašanje stručnjakom iz određenog

područja

12. Analiza izostanaka i ocjena

13. Zdravstveni odgoj –Neprimjerene pojavnosti

14. Zdravstveni odgoj –Alkohol i promet PU

15. Analiza izostanaka i uspjeha na kraju 1.polugodišta pedagoginja

16. Analiza izostanaka

17.,18 Zdravstveni odgoj –Utjecaj sredstava ovisnosti na

društveni i profesionalni život te karijeru

19.,20. Zdravstveni odgoj –Prevencija rizičnih ponašanja-

maturalno putovanje

21. Valentinovo

22. Analiza izostanaka i ocjena učenicima

23. Maturalno putovanje liječnikom

24. Zdravstveni odgoj- Brak, roditeljstvo i obitelj liječnikom

25. Razgovor na temu učenika

26. Analiza izostanaka i ocjena

27. Metode učenja i usvajanja znanja. (radionica)

28. Psihološka radionica psihologinjom

29. Analiza izostanaka i ocjena učenicima

30. Zdr. odg.-Stereotipi o spolnosti, spolno zdravlje i sp. prava stručnjakom iz određenog

područja

31. Profesionalna orijentacija psihologinjom

32. Zdr.odg.-Stigmatizacija i diskriminacija seksualnih

manjina I.i II.

33. Analiza izostanaka učenicima

34. Tekuća problematika

35. Analiza školskog uspjeha i vladanja

Page 28: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

Četvrti razredi

Redni

broj

sata

Tema/Područje U suradnji sa

1.

Upoznavanje s nastavnim planom, predmetnim profesorima, Zakonom o

srednjem školstvu, Statutom, Pravilnikom o ocjenjivanju, Kućnim

redom. Izbor rukovodstva razreda

2. Osvrt na maturalnu ekskurziju , izbor tema za rad na srz.

3. Predavanje ispitnog koordinatora na temu državna matura

4. Priprema i održavanje 1. roditeljskog sastanka

5. Zdravstveni odgoj –Informacije o zdravlju i njihova kritička

interpretacija (oglašavanje i marketing)

6. Zdravstveni odgoj–Medijske poruke o zdravoj prehrani učenicima

7. Zdravstveni odgoj–Izbor hrane i naše zdravlje

8. Obilježavanje Svjetskog dana učitelja

9. Administrativni poslovi (izostanci, analiza ocjena...)

10. Tema: “Što nakon srednje škole?“

Prezentacija fakulteta i studijskih grupa učenicima

11. Radionica: “Priprema za razvoj karijere“ Razrednik

12. Pravilnik o maturi

13. Zdravstveni odgoj -Pretilost Liječnikom

14. Zdravstveni odgoj-Pravo na zdravlje i zdrav život učenicima

15. Zdravstveni odgoj

16. Analiza školskog uspjeha i vladanja u 1. polugodištu

17. Administrativni poslovi

18. Zdravstveni odgoj (7) Razrednik

19. Zdravstveni odgoj (8)

20. Zdravstveni odgoj (9)

21. Analiza izostanaka i uspjeha u razredu

22. Posjet izložbi u galeriji

23. Međunarodni dan žena – slavne žene svijeta

24. Zdravstveni odgoj (10) Razrednik

25. Zdravstveni odgoj (11)

26. Zdravstveni odgoj (12)

27. Priprema maturalne zabave

28. Priprema za polaganje državne mature

29. Analiza izostanaka i uspjeha u razredu

30. Informacije o načinu i terminima održavanja ispita državne mature

31. Priprema za državnu maturu

32. Priprema sjednice RV i roditeljskog sastanka

Page 29: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

PLAN RADA AKTIVA STRANIH JEZIKA 2018./2019.

Članovi aktiva:

Manda Štivić

Ilija Mikulić

Katarina Berać-Vuić

Matea Modic

Korana Klajić (voditeljica)

Plan rada aktiva:

RUJAN

1. Izrada nastavnih planova (redovni programi, izborna nastava, Škola za život)

2. Obilježavanje Europskog dana jezika

3. Dogovori o praćenju i ocjenjivanju učenika u prvom obrazovnom razdoblju

PROSINAC:

- Stručno usavršavanja učitelja – konferencija Oxford University Press u Zagrebu

SIJEČANJ:

- Provedba školskih natjecanja iz engleskog i njemačkog jezika

- Dogovori o praćenju i ocjenjivanju učenika u drugom obrazovnom razdoblju

VELJAČA:

- Priprema učenika za natjecanja iz stranih jezika te rad sa darovitim učenicima sa ciljem postizanja što

boljih rezultata na županijskim natjecanjima

- Sudjelovanje učenika na županijskim natjecanjima

- Sudjelovanje u radu povjerenstava za županijska natjecanja

OŽUJAK:

- Prijava i sudjelovanje dramske grupe na engleskom English Drama Groupna natjecanju English All

Around u organizaciji Privatne umjetničke gimnazije Zagreb

TRAVANJ:

- Stručno usavršavanja učitelja – konferencija HUPE u Poreču od 12. do 14.04.

TIJEKOM CIJELE ŠKOLSKE GODINE:

1. Stručno usavršavanje članova aktiva na seminarima i stručnim skupovima u organizaciji MZO,

sastancima Aktiva, sudjelovanjem na Županijskim aktivima stranih jezika, praćenjem webinara,

suradnjom sa stručnim aktivima drugih škola i razmjenom iskustava

2. Razmjena iskustava u radu prema načelima Škole za život

3. Suradnja sa članovima drugih aktiva, pedagogom, ravnateljem i ostalim osobljem škole sa ciljem

što kvalitetnijeg odgojnog rada s učenicima

4. Pripreme za državnu maturu

5. Rad na afirmaciji škole i njezinih djelatnosti

Page 30: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

STRUČNI AKTIV HRVATSKOG JEZIKA

PROGRAM RADA ZA 2018./2019. ŠKOLSKU GODINU

MJESEC TEME, NOSITELJI OSTVARENJA

SUDIONICI U

OSTVARENJU

POJEDINE TEME

FOND SATI

PO

MJESECIMA

IX

Dogovor, formiranje aktiva i raspodjela

zaduženja (vođenje raznih uč. skupina).

Uspoređivanje i usklađivanje pojedinačnih

nastavnih planova i programa, te utvrđivanje

plana rada aktiva

Ivana Marić

Damjanović

Dubravka Bilić

Marija Juzbašić

Nada Matić-Buljan

Ljiljana Bilbija

2

X

Praćenje stručne literature.

Kazališne predstave - razmatranje repertoara,

odabir predstava i odgovarajućih termina.

Organizacija odlaska na kazališne predstave

AKTIV 2

XI

Pripreme za obilježavanje prigodnih

blagdanskih programa. Obilježavanje

blagdana (Božić, Nova Godina) AKTIV 2

XII

Animiranje učenika:

- zidne novine -

prigodne radijske emisije

- školska priredba

AKTIV 2

Stručno predavanje članova aktiva-tema:

Posjet kazalištu - odgojna i obrazovna uloga

Nada Matić-Buljan,

prof.

I

Analiza rada aktiva tijekom prvog

polugodišta.

Pripreme za LIDRANO 2019.

Organizacija odlaska u kazalište.

Obilježavanje blagdana (Valentinovo 14.2.)

AKTIV 2

II

Stručno predavanje članova aktiva-tema:

Obilježavanje značajnih datuma i formiranje

učenikove sposobnosti.

Dubravka Bilić,prof. 2

III Organizacija odlaska u kazalište.

Pregled stručne literature.

AKTIV

2

IV

Rješavanje tekuće problematike vezane uz rad

aktiva. Priprema za obilježavanje blagdana

(Uskrs i Dan škole.) 2

V Organizacija odlaska u kazalište

2

Stručno predavanje članova aktiva-tema:

Učenika kao medijska osoba

Marija Juzbašić, prof.

VI

Pripreme za završetak školske godine.

Analiza rada aktiva tijekom školske godine

2018/2019. 2

Page 31: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

AKTIV DRUŠTVENE GRUPE PREDMETA

PROGRAM RADA ZA 2018./2019. ŠKOLSKU GODINU

STRUČNO VIJEĆE NASTAVNIKA DRUŠTVENE SKUPINE PREDMETA

Članovi: Danijela Kegalj, Željko Begović, Ivana Tuškan, Antun Ošolić, Marko Markoljević, Manda

Mihić, Filip Jurić, Matea Modic, Branislav Orešković, Monika Grbavica

Voditelj: Danijela Kegalj, prof.

Napomena: budući da je Gimnazija Županja dio eksperimentalnog programa cjelovite kurikularne

reforme, naglasak u radu aktiva društvenih predmeta bit će upravo na razmjeni iskustva i integraciji

nastavnika u taj program.

MJESEC TEME

NOSITELJI

OSTVARENJA

POJEDINE TEME

FOND SATI

PO

MJESECIMA

IX

Konstituiranje stručnog vijeća;

donošenje godišnjeg programa rada;

korelacija nastavnih predmeta u

cjelovitoj kurikularnoj reformi.

Svi članovi

2

XI

Stručna tema kolektivnog stručnog

usavršavanja :

OBILJEŽAVANJE 20. GODINA

OD MIRNE REINTEGRACIJE

HRVATSKOG PODUNAVLJA

Danijela Kegalj, prof.

2

I Analiza odgojno-obrazovnih

rezultata na kraju 1. polugodišta, te

donošenje mjera za unapređivanje

rada.

Svi članovi

2

III

Školska učenička natjecanja

Svi članovi

2

V

Kurikularna reforma – iskustva,

opažanja

Svi članovi

2

VI Analiza rada i rezultata rada na kraju

školske godine 2018./19.;

realizacija nastavnih sadržaja i fonda

sati; druga aktualna pitanja u

pripremi za narednu školsku godinu.

Svi članovi 2

Page 32: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

AKTIV BIOLOGIJA, GEOGRAFIJA, KEMIJA

PROGRAM RADA ZA 2018./2019. ŠKOLSKU GODINU

r u j a n

izrada operativnih planova i programa iz kemije, biologije i geografije - nabava potrebnih

udžbenika, časopisa i ostalih nastavnih sredstava i pomagala za nastavu

izvješća s ljetnih seminara - dogovor o ujednačavanju elemenata i kriterija ocjenjivanja

dogovor u radu eksperimentalnog programa za učenike 1. razreda

l i s t o p a d

praćenje i ocjenjivanje učenika u nastavi biologije, geografije i kemije

praćenje i ocjenjivanje učenika u nastavi biologije, geografije i kemije u

eksperimentalnim 1. razredima

s t u d e n i

prepoznavanje nadarenih učenika koji su spremni ići na natjecanje

identifikacija mogućih problema u savladavanju gradiva kod pojedinih učenika

p r o s i n a c

analiza rada na kraju prvog polugodišta

realizacija nastavnih planova i programa

priprema za kraj prvog polugodišta suradnja sa stručno-razvojnom službom

aktualni problemi (rad s učenicima, suradnja s roditeljima, napredovanje…)

s i j e č a n j

analiza uspjeha na kraju prvog polugodišta (učenici koji imaju negativne ocjene ili nemaju

niti jednu ocjenu u polugodištu)

analiza uspjeha učenika u eksperimentalnim 1. razredima

aktualni problemi stručno usavršavanje

v e l j a č a

rješavanje uočenih problema

ispravak negativnih ocjena (iako nema zaključivanja ocjena na kraju polugodišta, poticanje

učenika na ispravljanje negativnih ocjena)

upute za natjecanja učenika

prijava i priprema učenika za natjecanja ( u skladu s rokovima natjecanja)

o ž u j a k

osvrt na stručna usavršavanja (izvješća sa stručnih usavršavanja)

izostanci i ocjenjivanje učenika

osvrt na uspjeh učenika na natjecanjima

t r a v a n j

priprema učenika za maturu

aktualni problemi

s v i b a n j

priprema učenika za maturu

ispravak negativnih ocjena

aktualni problemi

l i p a n j

realizacija nastavnih planova i programa

realizacija planova u eksperimentalnim 1. razredima

zaključivanje ocjena

produžna nastava

Državna matura

aktualni problemi

s r p a n j

analiza rada stručnog vijeća

analiza uspjeha po predmetima, planiranje slijedeće školske godine

Page 33: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

AKTIV MATEMATIKA, FIZIKA, INFORMATIKA

PROGRAM RADA ZA 2018./2019. ŠKOLSKU GODINU

- dogovor o izradi programa rada aktiva te nastavnih planova i programa

- provođenje eksperimentalnog programa "Škola za život" u prvim razredima

- dogovor oko elemenata i kriterija ocjenjivanja i provođenju pisanih provjera

znanja

- izbor voditelja stručnog aktiva

- stručno usavršavanje

- prijava za "Večer matematike"

rujan

- analiza početka školske godine na osnovi ponavljanja i inicijalnih ispita

- analiza rezultata državne mature

- stručno usavršavanje

- prijedlozi za jednodnevne posjete učenika znanstvenim i kulturnim

ustanovama(događajima)

listopad

- dogovor o pripremanju učenika za natjecanja

- analiza pisanih provjera znanja i ujednačavanje kriterija studeni

- dogovor oko ponavljanja za natjecanja i ponavljanja za državnu maturu

- organizacija "Večeri matematike"

- analiza realizacije redovne, izborne, fakultativne i dodatne nastave na kraju I.

polugodišta

- sudjelovanje na stručnim skupovima

prosinac

- analiza rada u eksperimentalnom programu "Škola za život"

- dogovor o organizaciji školskih natjecanja i provođenje natjecanja

- sudjelovanje na stručnim skupovima

siječanj

- organizacija priprema učenika za županijska natjecanja

- sudjelovanje u radu povjerenstva za natjecanja

- obilježavanje "Dana sigurnog Interneta"

veljača

- analiza rezultata županijskih natjecanja

- sudjelovanje na natjecanju "Klokan bez granica"

- pripreme za državno natjecanje i pratnja učenika na natjecanje

ožujak

- analiza realizacije redovne nastave i postignutih rezultata

- sudjelovanje na stručnim skupovima i prezentacija ostalim članovima aktiva travanj

- analiza rezultata na pisanim provjerama znanja

- dogovor oko organizacije dopunske nastave ovisno o potrebama svibanj

- analiza realizacije redovne nastave i postignutog uspjeha

- analiza realizacije programa rada Aktiva

- podjela zaduženja za iduću školsku godinu

lipanj

Page 34: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

PROGRAM RADA NASTAVNIČKOG VIJEĆA

U 2018./2019. ŠKOLSKOJ GODINI

SADRŽAJI VRIJEME NOSIOCI

ODRŽAVANJA ZADATAKA

1. Podjela zaduženja i radnih

zadataka.

kolovoz stručna vijeća

2. Tekući zadaci uz rujan ravnatelj

početak šk. godine

3. Upoznavanje nastavnika vezana kolovoz –rujan-listopad voditelj projekta

uz uvođenje digitalnih alata

4. Utvrđivanje godišnjih nastavnih

planova i programa,

rujan Nastavničko vijeće

5. Godišnji plan i program rada

gimnazije

Šk. odbor,

6. Kurikulum škole Ravnatelj pedagog

7. Analiza rezultata državne rujan ravnatelj, ispitni

mature šk. god. 2017./18.

koordinator

8. Rasprava o učeničkim listopad Nastavničko vijeće,

izostancima ravnatelj

9. Organizacija mature Rujan 2018 – kolovoz 2019 ravnatelj, ispitni

koordinator

10. Analiza odgojno-obrazovnih studeni - ožujak ravnatelj, nastav.

rezultata vijeće, pedagog

11. Organizacija izleta, dogovor o danu

škole

rujan ravnatelj,

12. Poslovi vezani uz kraj ravnatelj,

nastavne godine

svibanj

13. Analiza rezultata na kraju

nastavne godine (dopunski rad, ravnatelj,

razredni, predmetni ispiti) lipanj, srpanj

14. Tematske sjednice tijekom godine ravnatelj, pedagog

15. Edukacija vezana uz projekt „Škola

za život“

tijekom godine Ravnatelj, koordinatori

projekta

Page 35: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

PLAN RADA VIJEĆA RODITELJA

Red. broj SADRŽAJ RADA

Vrijeme-

mjesec

Nositelj

Konstituiranje Vijeća roditelja

Razrješenje članova Vijeća roditelja

učenika završnih

razreda i izbor novih predstavnika

roditelja u Vijeće roditelja

rujan

ravnatelj

- pedagog

-predsjednik

Vijeća

roditelja

-Informacija o radu u protekloj školskoj

godini i

upoznavanje sa zadacima za slijedeću

školsku godinu i projektom „ŠKOLA

ZA ŽIVOT“

rujan-listopad

- ravnatelj

- pedagog

- predsjednik Vijeća

roditelja

Upoznavanje s Godišnjim planom i

programom škole šk.god.2018./2019.

Pitanja i prijedlozi roditelja

Osvrt na postignuti uspjeh u učenju i

vladanju učenika

siječanj - ravnatelj

- pedagog

- predsjednik Vijeća

roditelja

Organiziranje športskih natjecanja,

izleta, stručnih i maturalnih ekskurzija

Pitanja i prijedlozi roditelja

Analiza postignuća učenika u učenju, ožujak - ravnatelj

- pedagog

- predsjednik Vijeća

roditelja

Analiza djelotvornosti i efikasnosti

izrečenih pedagoških mjera

Suradnja i komunikacija roditelja i

škole (nastavnika)

Priprema učenika, roditelja i

nastavnika za izlete učenika, stručne

ekskurzije i maturalna putovanja

svibanj - ravnatelj

- pedagog

- predsjednik Vijeća

roditelja

Informacija o maturi (kalendar)

Profesionalni razvoj učenika(upisi na

fakultete),

Page 36: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

PLAN RADA VIJEĆA UČENIKA

Red.

Broj

Sadržaj rada Vrijeme-

mjesec

Nositelj

1.

- Razrješenje članova Učeničkog vijeća završenih četvrtih

razreda te izbor i upoznavanje novih članova Vijeća

- Upoznavanje s načinom odabira članova Vijeća, s

njegovim funkcijama i načinom rada

- Iznošenje Godišnjeg plana i programa rada

- Nastavne i izvannastavne aktivnosti učenika

- Pitanja i prijedlozi učenika

Rujan-

listopad

-pedagog

-ravnatelj

-predsjednik

UV-a

2.

-Analiza uspjeha i vladanja učenika u proteklom

polugodištu

-Prijedlozi o ostvarivanje korisnih i zanimljivih programa,

zabava ili sl.

-Osmišljanje načina za poboljšanje nastave i ,općenito,

obrazovanja

-Organizacija izleta, stručnih i maturalnih ekskurzija

-Sudjelovanje škole u raznim manifestacijama te

natjecanjima u znanju iz pojedinih predmeta i sportu

- Pitanja i prijedlozi učenika

Siječanj

-pedagog

-predsjednik

Vijeća

3.

-Pridržavanje odredbi Kućnog reda

-analiza postignuća učenika u učenju

-odnos profesor- učenik, učenik- profesor te odnos i

učenika i profesora prema nastavi

-doprinos ljepšem izgledu škole

- razgovor o idejama za Dan škole

- Pitanja i prijedlozi učenika

Ožujak-

travanj

-pedagog

-predsjednik

Vijeća

-ravnatelj

4.

-Pripreme učenika za maturalne zabave i ekskurzije

-Informacije o državnoj maturi

-Informacije o prijemnim ispitima za maturante

-Započeti informiranje učenika trećih razreda o izboru

fakulteta(zbog izbornih predmeta sljedeće godine)

- Pitanja i prijedlozi

Svibanj

-pedagog

-predsjednik

Vijeća

Page 37: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA

Školski odbor Gimnazije Županja radi u sastavu:

Goran Knez, prof. – predsjednik Školskog odbora

Marija Juzbašić, prof. – član

Ljiljana Parać –član

Đurđica Stjepanović – član

Marijan Oršolić – član

Branko Filipović – član

Ana Komesarović-Cvitković – član

U 2018/2019. školskoj godini predviđeno je održati četiri tematske sjednice, a koje se odnose na

nesmetan rad ustanove:

- rujan/listopad 2018. - donošenje Godišnjeg plana i programa rada Škole i Školskog

kurikuluma za 2018/2019. školsku godinu

- siječanj 2019. – analiza rezultata nakon prvog polugodišta

- travanj 2019. financijska izvješća

- lipanj/srpanj 2019. analiza uspjeha u 2018/2019. školskoj godini.

Sazivanje i održavanje sjednica Školskog odbora temeljit će se na odredbama čl. 10 Poslovnika o

radu Školskog odbora Gimnazije Županja, čl. 45. Statuta Gimnazije Županja i čl. 118. ZOOOSŠ.

Page 38: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

PROGRAM RADA PEDAGOŠKO- RAZVOJNE SLUŽBE

Pedagoško — razvojnu službu čine:

1. RAVNATELJ

2. PEDAGOG

3. KNJIŽNIČAR

Program rada pedagoško- razvojne službe sastoji se od:

IV. Pripreme za ostvarenje školskog programa (odgojno-obrazovnog procesa)

- utvrđivanje obrazovnih potreba

- priprema, organizacija i sudjelovanje u provođenju upisa učenika u prvi

razred

- rješavanje molbi učenika za upis, promjenu programa, ispis i si.

- briga o stvaranju organizacijskih, kadrovskih i materijalnih preduvjeta za

realizaciju odgojno-obrazovnog programa

- izrada izvješća o radu i godišnjeg programa škole

- izrada tjednih zaduženja nastavnika

- određivanje smjena i radnih prostora

- izrada tjednog rasporeda rada (satnice)

- izrada kalendara rada škole

- upoznavanje učenika i roditelja 8. Razreda u osnovnim školama o

mogućnostima i uvjetima za upis u programe Gimnazije

IV. Ostvarivanje odgojno obrazovnog rada ili neposredno sudjelovanje u odgojno-

Page 39: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

obrazovnom procesu (nastava i nastavnici)

- pripreme za uvođenje programa rasterećenja učenika

- praćenje ostvarivanja nastavnih planova i programa (kvalitativni pristup, kvantitativni pristup)

- posjeti nastavi

- pomoć i nadzor nad primjenom Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika

- neposredno izvođenje odgojno-obrazovnog programa

- sudjelovanje u radu stručnih organa škole (Nastavničko vijeće, Razredna

vijeća, Školska stručna vijeća, Vijeća roditelja i Vijeća učenika)

- projekti, predavanja, pedagoške radionice

- organizacija i sudjelovanje u ostvarivanju sadržaja pripravničkog staža

Rad s učenicima s posebnim potrebama

- identifikacija učenika s posebnim potrebama

- rad s novo pridošlim učenicima

- rad s učenicima koji doživljavaju neuspjeh

- informativno savjetodavni rad s nastavnicima

- informativno savjetodavni rad s roditeljima - rad na profesionalnoj orijentaciji (predstavljanje ustanova za nastavak

obrazovanja, pomoć razrednicima u radu na profesionalnoj orijentaciji) - priprema i ostvarivanje programa prevencije ovisnosti

- afirmacija pozitivnih vrijednosti protiv nasilja

- za sigurno i poticajno okruženje u školama

- rad na zdravstvenom odgoju i zdravstvenoj kulturi

- skrb o higijeni odgojno – obrazovnih prostora - upoznavanje i praćenje socijalnih prilika učenika

- briga za socijalne odnose u razrednim odjelima

3. Analiza odgojno-obrazovnog rada - analiza uspjeha učenika i ostvarenje nastavnog plana i programa

polugodišnja

na kraju školske godine

- utvrđivanje obrazovnih potreba i izrada prijedloga plana upisa u novu školsku godinu

- izrada izvještaja na kraju školske godine.

4. Stručno usavršavanje pedagoško – razvojne službe - Pribavljanje stručne i druge literature – individualno usavršavanje - Pohađanje savjetovanja i seminara - Sudjelovanje u radu aktiva pedagoga ( Županijska razina )

Page 40: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

5. Pedagoška dokumentacija

- briga o školskoj dokumentaciji

- briga o nastavničkoj dokumentaciji

- briga o učeničkoj dokumentaciji

- vođenje dokumentacije o stručnoj literaturi i drugim izvorima znanja

RODITELJSKI SASTANCI

IV. razredi

PRAVILNIK O KRITERIJMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA

KALENDAR PROVEDBE DRŽAVNE MATURE

UČENJE I VLADANJE UČENIKA, ODABIR IZBORNIH PREDMETA, PRIJAVA

ZA DRŽAVNU MATURU

o AKTUALNOSTI UZ DRŽAVNU MATURU

o KRAJ ŠKOLSKE GODINE

III. razredi

PRAVILNIK O KRITERIJMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA

MATURALNA EKSKURZIJA

UČENJE I VLADANJE UČENIKA

ANALIZA REZULTATA NA KRAJU I. POLUGODIŠTA

KRAJ ŠKOLSKE GODINE

II. razredi

PRAVILNIK O KRITERIJMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA

ANALIZA REZULTATA NA KRAJU I. RAZREDA, NOVOSTI U II. RAZREDU

UČENJE I VLADANJE

Page 41: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

PREVENCIJA – PUŠENJE, DROGA, ALKOHOL, IZOSTANCI

KRAJ ŠKOLSKE GODINE

I. razredi

PRAVILNIK O KRITERIJMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA

UČENIK – GIMNAZIJALAC – OBVEZE, UČENJE, PONAŠANJE

KAKO UČITI, RASPORED RADNOG DANA, ISPRAVAK UOČENIH

NEDOSTATAKA

IZLETI I EKSKURZIJE, POTREBA - SMISAO

DEŽURSTVA PROFESORA

- ŠPORTSKA DVORANA: NADA ANDROIĆ, IVAN STRUKAR

1. KABINET KEMIJE I BIOLOGIJE – MARGARETA VARGEK, MARIJA TROHA

HOLMIK, VIŠNJA JOVANOVAC, MIRJANA LERMAJER

- KABINET LIKOVNE I GLAZBENE UMJETNOSTI -ŽELJKO BEGOVIĆ I

IVANA TUŠKAN

- KABINET HRVATSKOG JEZIKA DUBRAVKA BILIĆ, LJILJANA BILBIJA

MARIJA JUZBAŠIĆ, NADA MATIĆ-BULJAN

- KABINET MATEMATIKE - JADRANKA DIDOVIĆ, GORAN KNEZ, VERICA

SABLJIĆ

- KABINET POVIJESTI I GEOGRAFIJE- ANICA ĐAKOVIĆ, DANIJELA KEGALJ

- KABINET FIZIKE- ŽELIMIR HUMSKI, JASNA RAJŠL, ZLATA MARIJA

VUKOVIĆ

- KABINET STRANOG JEZIKA- ILIJA MIKULIĆ

- KABINET INFORMATIKE- BRANSILAV OREŠKOVIĆ

Page 42: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

DUŽNOSTI DEŽURNOG PROFESORA:

- EVIDENTIRATI, PRIJAVITI POČINJENU ŠTETU, (PO MOGUĆNOSTI I

POČINITELJA)

PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA ŠKOLE

KOLOVOZ/RUJAN 2018.

- KALENDAR RADA ŠKOLE – NASTAVA, SLOBODNE AKTIVNOSTI, RODITELJSKI

SASTANCI, EKSKURZIJE, BLAGDANI I DR.

- KALENDAR POPRAVNIH ISPITA, DRŽAVNA MATURA – PROVEDBA, PROSTOR,

DEŽURSTVA, POVJERENSTVA

- PROVEDBA UPISA UČENIKA U I. RAZRED U 2018./2019. ŠKOLSKOJ GODINI,

ANIMACIJA UČENIKA OSMIH RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA, ANKETA,

KOMISIJE, STRUKTURIRANJE RAZREDNIH ODJELA

- ORGANIZACIJA IZRADE RASPOREDA RADA, DEŽURSTVA NASTAVNIKA

RUJAN 2018.

- IZRADA GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU

2018/2019., TJEDNIH I GODIŠNJIH ZADUŽENJA NASTAVNIKA I OSTALIH

ZAPOSLENIKA, ORGANIZACIJA REDOVNE, IZBORNE, DODATNE, DOPUNSKE,

FAKULTATIVNE NASTAVE, SLOBODNIH AKTIVNOSTI I OSTALO

- PLANIRANJE, SUDJELOVANJE I ODRŽAVANJE SJEDNICA NASTAVNIČKIH

VIJEĆA, RAZREDNIH VIJEĆA, VIJEĆA RODITELJA, VIJEĆA UČENIKA, ŠKOLSKOG

ODBORA

LISTOPAD 2018.

- RODITELJSKI SASTANCI ZA I.,II. ,III IV. RAZREDE

- ORGANIZACIJA I PROVEDBA POLUGODIŠTA I BLAGDANA, AKTIVNOSTI U

VRIJEME ZIMSKOG ODMORA UČENIKA

- PLANIRANJE I ORGANIZACIJA EKSKURZIJA I IZLETA RADNIKA I UČENIKA

Page 43: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

- ORGANIZACIJA I RAD STRUČNE SLUŽBE, TAJNIŠTVA, RAČUNOVODSTVA I

OSTALIK RADNIKA ŠKOLE

- SJEDNICA NV

STUDENI 2018.

- NADZOR I ODLAZAK NA NASTAVNE SATE NASTAVNICIMA POČETNICIMA I

OSTALIM NASTAVNICIMA

- PREDSTAVLJANJE ŠKOLE U DRUŠTVENOJ SREDINI (GRAD I ŽUPANIJA)

- SEMINARI U ORGANIZACIJI AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, MZOS

- SASTANCI ŽUPANIJSKE UDRUGE RAVNATELJA I UDRUGE RAVNATELJA

SREDNJIH ŠKOLA HRVATSKE

- KOMUNIKACIJA – STRUČNA SLUŽBA, NASTAVNICI, RODITELJI, UČENICI,

GRAD, ŽUPANIJA

- PRAĆENJE, ORGANIZACIJA I RJEŠAVANJE MATERIJALNIH I OSTALIH POTREBA

ŠKOLE

- SJEDNICA NV

SIJEČANJ 2019.

- PRAĆENJE IZVOĐENJA DOPUNSKE NASTAVE

- PRAĆENJE RADA DODATNE NASTAVE

- PROBNA DRŽAVNA MATURA – MATEMATIKA I HRVATSKI JEZIK

- PRIPREME ZA ORGANIZACIJU RADA U II. POLUGODIŠTU

- RODITELJSKI SASTANCI

- SJEDNICA NV

VELJAČA – TRAVANJ 2019.

- NADZOR I ODLAZAK NA NASTAVNE SATE

- NAPREDOVANJE U STRUCI – POSJET SAVJETNIKA NA PRIJEDLOG ZA

NAPREDOVANJE

- ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ŠKOLSKI I ŽUPANIJSKIH NATJECANJA

- PROLJETNI BLAGDANI

- PROSLAVA DANA ŠKOLE

- SJEDNICE NV

SVIBANJ 2019.

- ZAVRŠETAK NASTAVE ZA MATURANTE

- DRŽAVNA NATJECANJA – SUDJELOVANJE NA POZIV

- SJEDNICA NV ZA UTVRĐIVANJE USPJEHA

LIPANJ/SRPANJ 2019.

- DOPUNSKI RAD ZA MATURANTE

- DRŽAVNA MATURA

- SJEDNICA NV - USPJEH NA KRAJU ŠKOLSKE GODINE

- MATURALNA EKSKURZIJA

Page 44: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

- IZLET DJELATNIKA

- DOPUNSKI RAD ZA I.,II., III. RAZREDE

- UPIS U I. RAZRED 2018./2019.

IZVEDBENI PLAN I PROGRAM RADA PEDAGOGA

ŠKOLSKA GODINA 2018./2019.

R.B. PODRUČJE RADA

SADRŽAJ RADA

VRIJEME

IZVRŠENJA

1.

1.1.

1.2.

1.3

Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada

Izrada godišnjeg plana i programa rada pedagoga ( + plan i

program individualnog usavršavanja )

Sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa rada škole

Suradnja u izradi plana i programa stručnih vijeća škole,

nastavnika, razrednika

Izrada Operativnog programa pripravničkog staža

rujan

rujan

rujan

2. Poslovi promicanja odgojno-obrazovnog rada

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

Rad s učenicima

Praćenje razvoja i napredovanja učenika

Savjetodavni rad (individualni-grupni) s učenicima koji imaju

teškoće u školskom učenju i pružanje pomoći u rješavanju

emocionalnih, socijalnih i zdravstvenih problema

tijekom godine

tijekom godine

Page 45: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

2.1.3.

2.1.4.

Poticaji za razmišljanje i promjene

( razgovori s učenicima )

Prihvat i pružanje pomoći učenicima u školskoj adaptaciji

(učenicima koji dolaze iz drugih škola )

Izvođenje SRZ-a

Vijeće učenika (savjetodavni rad)

tijekom godine

tijekom godine

(prema potrebi)

2.2..

2.2.1.

2.2.2

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

Rad s nastavnicima

Suradnja u izradi izvedbenog i operativnog plana i programa;

programa SRZ-a, individualnog stručnog usavršavanja

(satovi su iskazani u točki 1.3.)

Stručno-pedagoška pomoć nastavnicima pripravnicima

Savjetovanje nastavnika u svrhu objektivnog vrednovanja

postignuća učenika

Savjetodavni rad s nastavnicima i pružanje stručne pomoći u

rješavanju individualnih problema učenika

Pomoć u pripremanju i održavanju roditeljskih sastanaka i

SRZ-a

Praćenje i analiza nastave – hospitacija nastavi

Međuljudski odnos – temelj odgojnog proces

rujan

tijekom godine

tijekom godine

(prosinac,

svibanj, lipanj

tijekom godine

tijekom godine

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

Rad s roditeljima

Suradnja s roditeljima pri upisu i početku šk. god.

Savjetodavni rad s roditeljima učenika koji imaju teškoće (u

učenju; zdravstvene, socijalne probleme, probleme u

ponašanju, izostajanje s nastave – ciljani izostanci i često

neopravdano )

Vijeće roditelja - savjetodavni rad

srpanj, kolovoz,

rujan

tijekom godine

2.4.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

Suradnja s ravnateljem

Organizacijski poslovi

( kalendar rada, radni prostor, razrednici, zamjenici ... )

Planiranje i programiranje

( satovi iskazani u točki 1. )

Suradnja u tijeku realizacije odgojno-obrazovnog programa

( analiza uspjeha učenika, pomoć pri pripremanju sjednica,

praćenje rada nastavnika,

rujan, kolovoz

rujan, kolovoz

tijekom godine

Page 46: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

2.5.6.

2.5.7.

Suradnja s okruženjem škole

Suradnja s Centrom za socijalnu skrb

Suradnja s Upravnim odjelom za prosvjetu, kulturu,

informiranje, šport i tehničku kulturu

Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa

Suradnja s Ministarstvom obrane

Suradnja sa zdravstvenim ustanovama

Suradnja s Gradskim crvenim križem

Suradnja s MUP-om

tijekom godine

tijekom godine

tijekom godine

tijekom godine

tijekom godine

tijekom godine

tijekom godine

3. Projekt

„Škola za život“

Ciljani izostanci

- sustavno praćenje i analiza izostanaka, primjena KODEKSA

Rujan,

lipanj

5. Rad u stručnim organima škole i ispitnim komisijama

- sudjelovanje na sjednicama NV, RV, Vijeću

učenika, Vijeću roditelja

tijekom godine

lipanj, srpanj,

kolovoz

6. Organizacijski poslovi oko upisa učenika u I. razred

Član upisnog povjerenstva

srpanj, kolovoz,

rujan

7. Pedagoška dokumentacija

- izrada predložaka za pedagošku

dokumentaciju

- statistički podaci za potrebe ureda i MZOS-a

- pregled eDnevnika,

rujan, tijekom

godine

tijekom godine

srpanj, kolovoz

tijekom godine

8. Javna i kulturalna djelatnost škole

-sudjelovanje u organizaciji kulturnih, umjetničkih i sportskih

aktivnosti na školi

tijekom godine

svibanj

9. Humanitarna djelatnost

-«Solidarnost na djelu»

-Darivanje krvi

listopad

ožujak

10. Stručno usavršavanje i pripreme

-individualno praćenje i proučavanje pedagoško-psihološke

literature i časopisa nazočnost i sudjelovanje na stručnim

vijećima pedagoga županije i seminarima na razini države

tijekom godine

tijekom godine

Page 47: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

11. Stručni izlet, školska ekskurzija tijekom godine

12. Ostali poslovi

12.2. Organizacija stručnih zamjena, suradnja sa satničarem tijekom godine

12.4. Suradnja sa stručnim suradnicama-

knjižničarkom

tijekom godine

12.5. Suradnja s tajništvom i računovodstvom Tijekom godine

12. 7. Evaluacija nastavnog plana i programa kolovoz

Pedagog škole radi dio vremena kao ispitni koordinator te kao jedan od koordinatora za

provođenje eksperimentalnog programa „Škola za život“

Page 48: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

PLAN I PROGRAM RADA ISPITNOG KOORDINATORA

SADRŽAJ RADA

- informiranje učenika o sustavu vanjskog

vrjednovanja, zadatcima i ciljevima

- pred prijave ispita državne mature

- utvrđivanje popisa učenika s potrebom

prilagodbe ispita

- savjetovanje učenika o odabiru izbornog dijela

državne mature

- prijave učenika za ispite državne mature u

ljetnom roku

- informiranje nastavnika o sustavu, zadatcima i

ciljevima vanjskog vrjednovanja

- surađivanje s roditeljima u savjetovanju učenika

- osiguravanje pravovremene dostupnosti

informacija i publikacija za nastavnike

- unošenje podataka u Središnji registar državne

mature

- organizacija provedbe ispita -zaprimanje, zaštita

i pohranjivanje ispitnih materijala

- određivanje i pripremanje prostorija za

provođenje ispita

- nadzor provođenja ispita i osiguravanje

pravilnosti postupka provedbe ispita

- upućivanje dežurnih nastavnika u njihove

dužnosti, obveze i odgovornosti te predaja

potrebnog materijala

- povrat ispitnih materijala Centru

- sudjelovanje na savjetovanjima koje organizira

NCVVO

VRIJEME SURADNICI PLANIRANO

SATI

rujan razrednici 10

listopad razrednici 30

listopad -

Sijecanj

razrednici

50

prosinac -

sijecanj razrednici 50

tijekom ravnatelj 20

godine

tijekom ravnatelj,

godine razrednici 40

tijekom

godine ravnatelj 20

tijekom

godine 50

svibanj -

kolovoz ravnatelj 200

svibanj -

kolovoz ravnatelj 100

svibanj -

kolovoz ravnatelj 100

svibanj -

kolovoz ravnatelj 100

svibanj -

kolovoz ravnatelj 50

svibanj -

kolovoz 50

prema

pozivu 20

Page 49: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ISPITNOG

POVJERENSTVA

- -

AKTIVNOSTI

- utvrdivanje preliminarnog popisa ucenika na temelju

zaprimljenih predprijava

- utvrdivanje popisa ucenika kojima je potrebna

prilagodba ispitne tehnologije

- utvrdivanje popisa ucenika na temelju zaprimljenih

prijava

- utvrdivanje konacnog popisa ucenika koji su ispunili

uvjete za polaganje drzavne mature

- razmatranje i odlucivanje o opravdanosti naknadne

prijave ispita, promjeni prijavljenih ispita i odjavi

ispita

- organizacija ispita drzavne mature

- odlucivanje o opravdanosti nepristupanja ucenika

polaganju ispita

- pracenje provedbe ispita drzavne mature i nazocnost

na ispitnim mjestima

- zaprimanje i rjesavanje prigovora ucenika u svezi s

nepravilnostima provedbe ispita

- zaprimanje, rjesavanje i utvrdivanje opravdanosti

prigovora ucenika na rezultate ispita i ocjene

- utvrdivnje popisa ucenika na temelju zaprimljenih

prijava za jesenski ispitni rok

VRIJEME PROVEDBE

Listopad

do sijecnja

do pocetka veljace

po zavrsetku nastavne godine

prema vremeniku Centra svibanj

- kolovoz

tijekom ispitnih tjedana

tijekom ispitnih tjedana

prema zaprimljenim prigovorima

prema zaprimljenim prigovorima

prema vremeniku Centra

Page 50: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG KNJIŽNIČARA U ŠK. GOD. 2018./2019.

Poslovi školskog knjižničara tijekom školske godine obuhvaćaju:

1. ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD čiji se sadržaji ostvaruju kroz rad s

cijelim razredom, manjom grupom učenika ili kroz individualni rad, a

obuhvaća:

EDUKACIJU KORISNIKA

TIMSKU NASTAVU

ISTRAŽIVAČKE GRUPE

STVARALAČKE RADIONICE

IZLOŽBENU DJELATNOST

2. KULTURNU I JAVNU DJELATNOST usmjerenu na predstavljanje škole široj zajednici

kroz sudjelovanje u osmišljavanju i izradi promidžbenog materijala, radio-

emisija, novinarska grupa, povezivanje s organizacijama i udrugama te

organiziranje predavanja, izložbi, te drugih školskih manifestacija

3. STRUČNE KNJIŽNIČARSKE POSLOVE koji se obavljaju kontinuirano tijekom cijele

godine, a obuhvaćaju:

3.1 priprema fonda ( nabava knjižnične građe, prikupljanje i analiza zahtjeva korisnika, plan nabave, izbor

građe, organizacija fonda, pročišćavanje i izlučivanje, revizija i otpis, procjenjivanje fonda)

3.2 obrada knjižnične građe (bibliografska obradba, sadržajna analiza za potrebe klasifikacije, predmetna

obradba, izrada anotacija i sažetaka)

3.3 informacijska djelatnost (referentna zbirka, retrospektivna

pretraživanja, organizacija i izrada profila za selektivnu

diseminaciju, pretraživanje dostupnih baza podataka i

kataloga, organizacija među knjižnične posudbe)

4 PRIPREME, RAD U STRUČNIM TIJELIMA ŠKOLE

5 STRUČNO USAVRŠAVANJE koje pretpostavlja sudjelovanje u radu knjižničnog vijeća, oblicima

usavršavanja koje priređuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te Matična služba za školske

knjižnice, aktivno sudjelovanje u radu stručnih knjižničarskih udruga, individualno stručno usavršavanje

kroz praćenje relevantne literature i sudjelovanje u različitim oblicima edukacija.

6. ORGANIZACIJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA

SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA

Posjet, organiziranje županijskog stručnog vijeća u školskoj knjižnici

Page 51: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

GODIŠNJI PLAN:

KOLOVOZ –Priprema za otpis i reviziju fonda. Početak katalogizacije u knjižničnom programu Metel win,

oprema građe bar-kod naljepnicama, organizacija baza podataka

RUJAN – Revizija knjižnice. Pregled ponuda knjižara i izdavača, posudba udžbenika koje je MZOŠ

darovalo srednjim školama, obavještavanje o novim udžbenicima, suradnja s aktivima i popisi stručne

literature, dogovor o lektiri.

Nabava lektire i stručne literature doznačenim namjenskim sredstvima.

Sređivanje nove kartoteke korisnika, edukacija korisnika-učenika prvih razreda u knjižnici (uloga školske

knjižnice, načini korištenja građe i prostora, osnove UDK sustava, pravilnik)

- Organizacija sajma rabljenih udžbenika.

Pano: Informacije o knjižnici

Predstavljanje mogućih školskih aktivnosti

Stručno usavršavanje školskih knjižničara, sastanak Vijeća školskih knjižničara

LISTOPAD - Pregled periodike, osmišljavanje školskih projekata , školskog kurikuluma i dogovor o

mogućoj realizaciji.

1. tema panoa : Mjesec knjige

obilježavanje Dana školskih knjižnica

STUDENI – uobičajeni referalni i informacijski poslovi

Sudjelovanje u završnom dijelu svečanosti Mjeseca knjige

PROSINAC – stručna i informacijska djelatnost, obnavljanje pretplate na periodiku, inventura knjižnice,

analiza statističkih podataka prvog polugodišta i polugodišnja procjena rada, organiziranje Božićne priredbe

3. tema panoa: Božić

Organizacija božićne priredbe (Dramska grupa)

SIJEČANJ – priprema drugog polugodišta

Pano: Šokačko sijelo

VELJAČA – uobičajena stručna i informacijska djelatnost

4. tema. Valentinovo

OŽUJAK – uobičajeni stručni i informacijski poslovi

TRAVANJ – stručni i informacijski poslovi

SVIBANJ – stručni i informacijski poslovi Prigodan pano povodom Međunarodnog dana muzeja, 18. 05.

Pano: Najpoznatiji svjetski muzeji

LIPANJ – stručni i informacijski poslovi vezani uz završetak nastavne godine

Page 52: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

ULOGA ŠKOLSKE KNJIŽNICE U ŠKOLSKOM KURIKULUMU

Rujan- Međunarodni dan pismenosti, korelacija hrvatski jezik i književnost- Sat u knjižnici IV. razredi- M.

Proust: Combray, ppt prezentacija i dvd film u informatičkoj učionici u školskoj knjižnici)

Cilj: Čitalačka pismenost – ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

I. razredi -SAT RAZREDNE ZAJEDNICE, SAT ZDRAVSTVENOG ODGOJA

Predavanje: Bonton u školi i izvan nje, ppt prezentacija, predavanje o lijepom ponašanju,

upoznavanje učenika s kućnim redom škole i ponašanju u školi

Cilj: odgojno-obrazovni rad

Sat razrednog odjela: Homer: Ilijada i Odiseja (DVD)

Listopad: ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

F. Kafka: Proces ,korelacija sata sa hrvatskim jezikom i književnosti ( 4. razredi)

Mjesec hrvatske knjige, IZRADA bookmarkera/straničnika u suradnji s likovnom grupom

informacijski pano IZLOŽBENA DJELATNOST

Stručno usavršavanje, Stručni skup povodom dana školskih knjižnica

Studeni

Sudjelovanje u kvizu : Čitanjem do zvijezda

Studeni .2018. Organizirani posjet Interliberu- sajmu knjiga u Zagrebu

Sat razrednog odjela: Povratak Filipa Latinovicza (DVD), IV. razredi

Prosinac- Božićni pano i božićna predstava…Priprema Dramske grupe za izvedbu predstave i obilježavanje

kraja 1.polugodišta ODGOJNO.-OBRAZOVNI RAD I KULTURNO JAVNA DJELATNOST

Stručno usavršavanje, Županijsko stručno vijeće

Siječanj- Priprema za drugo polugodište. Godišnja inventura(popis namještaja i knjiga u knjižnici)

Veljača- Uobičajena stručna i informacijska djelatnost

Pano: Valentinovo

Ožujak

Građanski odgoj: sat razredne zajednice II. razredi

Nastavna jedinica: Komunikacijske vještine

Travanj-Stručni i informacijski poslovi

Stručno usavršavanje- Proljetna škola školskih knjižničara,sudjelovanje u radionicama

Svibanj- Sat razredne zajednice: IV. razredi

Kako odabrati „pravi“ fakultet?

Gost predavač predstavnik hrvatskih sveučilišta ili sa Zavoda za zapošljavanje

Lipanj- popisivanje i obavještavanje dužnika knjižnice, sređivanje kartoteke

vraćanje posuđenih udžbenika od MZOS

Postizanje ciljeva i zadataka kurikuluma:

Page 53: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

Osigurati prikladne sadržaje učenja

Pomagati učenicima u samostalnom učenju

Poučiti kako doći do informacije

Pridonositi osiguranju misije škole

Planirati budžet za unaprjeđenje rada knjižnice

Uvesti standarde propisane nacionalnim standardima u

upravljanje informacijama

Aktivno sudjelovati u vrjednovanju čitalačke i informacijske

pismenosti učenika

Page 54: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

PLAN POSJETE SATIMA NASTAVE

S početnicima koji su dio odradili, nastaviti rad i prijaviti ih za polaganje stručnog ispita.

Odluka NV imenovanje povjerenstva za praćenje.

Posjet satima početnika i rad s njima skupa sa pedagogom škole prema programu Plan

posjeta satima nastave.

STUDENI 2018. – SVIBANJ 2019.

- Posjet nastavnim satima nastavnicima – Ivan Strukar, prof. tjelesne i zdravstvene kulture,

Manda Mihić, prof. logike, Matea Modic, prof. – engleski jezik; Jelena Šumanovac, prof. –

geografija; Ilija Mikulić, prof. – njemačkog jezika;

- Ljiljana Bilbija, prof. – hrvatski jezik; Dubravka Bilić, prof. hrvatskog jezika, Želimir

Humski, prof. – fizika; Goran Knez, prof. – matematika-informatika; Marko Markoljević,

prof. – latinski jezik; Višnja Jovanovac, prof. biologije i kemije, Marija Troha Holmik, prof.

– biologija, Anica Đaković, prof. geografije, Valentina Kobašević, matematika, Mirjana

Lermajer, kemija

Po potrebi (prijava roditelja, žalba učenika ili slično) obaviti obilazak za ukazani slučaj.

Page 55: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

PREVENTIVNI PROGRAMI I PROJEKTI IZ PODRUČJA: PSIHOLOŠKO-ZDRAVSTVENE

ZAŠTITE ZDRAVLJA UČENIK

«PREVENCIJA I ZAŠTITA -OVISNOSTI»

Projekt je namijenjen:- nastavnicima i svim djelatnicima škole -roditeljima učenika -

učenicima od I-IV razreda sadržaj:

epidemiološki podaci o raširenosti ovisnosti o drogama

psihološki portret ovisnika

razlozi konzumiranja droga

uloga obitelji u nastanku ovisnosti

uloga škole

znakovi prepoznavanja ovisnosti

podjela droga i najčešće droge koje se konzumiraju

znakovi, posljedice, simptomi konzumiranja

test na droge

dvostruki život ovisnika

što možemo učiniti kao škola?

što možemo učiniti kao roditelji ? Film «Ostavljeni»

Letak:»Prevencija i zaštita od droga»-zdravstveno odgojni letak

Individualni savjetodavni rad s: roditeljima, učenicima i osobljem škole. Vrijeme

realizacije: rujan-prosinac 2018.

II - PREVENCIJA I ZAŠTITA OD NASILJA U ŠKOLI

« ŠKOLA BEZ NASILJA»

Projekt je namijenjen: - svim djelatnicima škole

- roditeljima učenika -učenicima

- od I do IV razreda

Sadržaj:

što je nasilje

uvjeti odgoja koji pogoduju stvaranju nasilnih učenika

što poduzeti ako ste izloženi nasilju ili nazočni nasilju

kako prepoznati nasilnika-osobine nasilnika

tko su najčešće žrtve nasilničkog ponašanja

kako se ponašaju žrtve nasilja

kako pomoći žrtvama nasilja

kako pomoći nasilniku

Film « Nasilje i agresivnost»

Letak: «Škola bez nasilja»

Vrijeme realizacije: siječanj-ožujak 2019.

Page 56: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE ŽUPANJA ZA · Sjednica NV-Priprema za novu školsku godinu. Kalendar je okvirni i može se po potrebi mijenjati i prilagoditi. Kalendar mature

PRILOZI GODIŠNJEM PROGRAMU

- Godišnja zaduženja nastavnika

- Vrijeme primanja roditelja

- Vremenik pismenih ispita

Ostvarenje svih dijelova godišnjeg programa prati ravnatelj.

Cjelovita analiza ostvarenog Godišnjeg programa razmatra se na Nastavničkom

vijeću i zaključuje na Školskom odboru.

U Županji 3.10. 2018 .godine

Ravnatelj:

Ivica Živković, prof.


Top Related