Transcript

FLORENTINSMARANDACHE CU "".... " PRCfiLfi Q8" II \I EDrruRA TEMPUS ROMNIA 1994" FLORENTINSMARANDACHE Pentruntia nde eleviiLiceului"Fratii dinCraiova,inregiaprofesorului criticuluiliterar ConstantinM.Popa,la17decembrie1992, cursde laTeatrulde dinCraiova, nregiaGeorgetei EDITURATEM PUSROMNIASRLeste fondatoarea "EDIMPRIM"- ROMNIA- prima a editorilor.tipografilor.librarilor anticarilorparticularidin Romnia. 1994EDITURA TEMPUSROMNIA SRL Toate drepturile rezervate Director asociat unic consilier editorial GHEORGHESTROE Drumul Taberei 26 40-01-7453379 c.P. 58-14 77350 ROMNIA ISBN973- 96202 - 5 - 6 . Bun detipar11.09.94 Tiraj2000 exemplare Ilustra\ii:Marilena Srbu Coperta:Victor Moraru Pre\ 750 lei Tiparul executat la FED Calea Rahovei147 FLORENTINSMARANDACHE '-....--. IttTfiMPLfiRIca -- --. PfiCfiLfi Teatru pentru copi i URSUL - pentru copii -Personajele: cu iie ci::menegre. pe-o ureche) ALBASTRU(costumedeFATA URSUL(cafeniunchis:de sau detreiori mai mare dect statura unuiom Tabloul I (Peisajdeundrum ntr-unsat;ningePedurata acestuitablouca ntabloulIIIsevor desus(dintr-linloc nevi=ihil pllhhcllllli)confettialbesau (nallira/d.arlificia/d)etc. pentrua dacopiilorde fulgide nea.careleplac att de mult') P (Vesel.cntnd.}ucnd fluiernd) "Eu sunt vestitul pornithoinar prinlume Eusuntvestitul facde renume." - 5 -(Refren) (Decorulinspatepeperioadacinteculuidndimpresia ci merge.Sprecnteculuisatulsevapierdein vaaparepalatul Albastru.iarlapoarta saun (Ritmicitatea cntecu/ui se schimhii:) "'pe-am singur in niciun Umblu-ncizme prin Pintene port la (Refren:............................................ ) "Se-mbulzesc copii sprin!ariPe Iar la Teatrul de (Strofa 1) (Strofa II) (Cuvoce Careacolo, la poarta palatJ.llui? om bun, venit de peste ceaici? M-amluatcudrumul,ajuns prinlocurileasteapustii,la vreme de n-ai cumva gnduri ascunse, vreo rea intentie. Nicidecum, Eucutreier inlung lat. lumea. Dar cum te Cum chemealtfeldect Cred aiauzitde mine' ..Ha'Ha'Ha' ... decenumi-aispus mai demult?!Te totpoporul Voiil copiipe SALA:Da I :wu - Nu sau - Da+Nu il ilavem dinnouinmijlo-culnostru. I sau - Nuil EIeste prietenulvostru, altuturora. - 6 -I sau - care nu-Icunosclespun eu este copIIlor... itivoipermiteintrilapalat, dar te va o mare primejdie ... Nu-mi de pUlin. Albastruestetareposomortcafatasanuse poate O iau eu de Nu baiul.Auvrutmultivoinicica tine pe plac Albastru.Dar totiaudat Oincerc eu, incercarea moarte n-are. STWERUL: Batocmai TOliprinlii cavaleriicareaupelit-o datduhul.Lezacoaselelagroapa deFeti aumurit acum,iarteduci tuveifialo . Crezieupier Aimai drac mort? fie Fii nu-miducemiede Vezi-tidetrea-.ba dumitale! itivorbesc ca copilde-almeu.Eu facicalea Albastru mi-apo-. \- runcit nulasniciun ajunslaplece de peme-leagurilenoastre puterilelapalat; vraja . careacuprins-opefata astanumaidaca onoapteincameraUrsuiuise scoaledimineataviu intorcdeunde ampurces attavreme?Nici Poateaicim-amnat soarta, aici mi-o fi norocul. Cum dar eu am teprevin. voificu mare atenlie. ALBASTRU:(/ se aude glasul dmculise)He,he,dar ce sepetrecelapoartapalatului? Cinenecalca Albastru.Amdatdebu-cluc.(Tarc. Alhastru)la,un ...un...cere ALBASTRU: ii? (I:-=itdncl)Da .. , Nu ...Este ... Sunt luminate.. - 8 -!-1orentin Smdrandac.:he Ursul ALBASTRU:Ha!Ha'Zii de cnd amauzitde tineee,trebuia fidatortul. popiide-acumunsecoLDarnue trziunicilanoapteI! Strcijer)Deschide-i por!ile' de.


Top Related