Transcript
Page 1: Suomalaiset sairaalat kansainvälisessä vertailussa sydäninfarkti-, aivoinfarkti- ja lonkkamurtumapotilaiden hoidossa

Suomalaiset sairaalat kansainvälisessä vertailussa sydäninfarkti-, aivoinfarkti- ja

lonkkamurtumapotilaiden hoidossa

Unto Häkkinen, tutkimusprofessori, THL

Page 2: Suomalaiset sairaalat kansainvälisessä vertailussa sydäninfarkti-, aivoinfarkti- ja lonkkamurtumapotilaiden hoidossa

Miksi vertailla maita ja sairaaloita?

Benchmarking: parhaimmista käytännöistä oppiminen Tärkeä tietää, riippuuko suoriutumiskyky organisoinnin

kannalta tärkeistä tekijöistä (kilpailu, taloudelliset kannusteet ym. rahoitus- ja järjestämistavat)

Antaa potilaalle vertailutietoa tuottajan valinnassa Palkita hyvin toimivia tuottajia

9. kesäkuuta 2014 Unto Häkkinen 2

Page 3: Suomalaiset sairaalat kansainvälisessä vertailussa sydäninfarkti-, aivoinfarkti- ja lonkkamurtumapotilaiden hoidossa

Esityksen sisältö

Vertailla sydäninfarkti-, aivoinfarkti- ja lonkkamurtumapotilaiden hoidon vaikuttavuutta (kuolleisuutta) ja kustannuksia eräissä Euroopan maissa sekä Suomessa sairaaloiden välillä

9. kesäkuuta 2014 Unto Häkkinen 3

Page 4: Suomalaiset sairaalat kansainvälisessä vertailussa sydäninfarkti-, aivoinfarkti- ja lonkkamurtumapotilaiden hoidossa

Aineisto ja menetelmät

Aineistot: EuroHOPE – ja Perfect- hankkeet Eurooppalainen tarkastelu 2007-2008, Norja 2009.

Italiasta vain kaksi aluetta (Rooman seutu ja Torino). Suomalainen tarkastelu 2005-2011

9. kesäkuuta 2014 Unto Häkkinen 4

Page 5: Suomalaiset sairaalat kansainvälisessä vertailussa sydäninfarkti-, aivoinfarkti- ja lonkkamurtumapotilaiden hoidossa

Sairaalatason kansainvälinen vertailu

Hoidon laatu/vaikuttavuus: 30- päivän elonjäämisen todennäköisyys eli osuus potilaista, jotka ovat elossa 30 päivän kuluessa hoitoon hakeutumisesta

Hoidon kustannukset: ensimmäisen hoitokokonaisuuden (akuutti- hoito) hoitopäivät ja toimenpiteet

Riskivakiointi iän, sukupuolen, liitännäissairauksien ja potilaan aikaisemman sairaalakäytön perusteella

Satunnaisten vaikutusten hierarkkinen malli

5 9. kesäkuuta 2014 Unto Häkkinen

Page 6: Suomalaiset sairaalat kansainvälisessä vertailussa sydäninfarkti-, aivoinfarkti- ja lonkkamurtumapotilaiden hoidossa

Aineiston kuvaus

Finland Hungary Italy Norway Sweden Totally 2007-2008 2007-2008 2007-2008 2009 2007-2008 AMI Number of patients 16978 26075 19109 10558 46304 119023 Number of hospitals 30 63 42 39 67 241 Mean 30 day-survival % 85.6 83,3 91,1 91,5 88,9 87,8 Mean use of resources (€) 7274 8104 8981 7344 7359 7770 Stroke Number of patients 16511 69034 14751 36290 136586 Number of hospitals 26 85 35 65 211 Mean 30 day-survival % 90,6 87,8 93,0 88,7 89,0 Mean use of resources (€) 5272 5509 6251 7845 6180 Hip Fracture Number of patients 10156 21300 14697 5464 30079 81696 Number of hospitals 27 45 52 28 54 206 Mean 30-day survival % 99,0 88,0 96,0 92,0 92,7 92,0 Mean use of resources (€) 10722 20390 21938 12195 17776 17939

6 9. kesäkuuta 2014 Unto Häkkinen

Page 7: Suomalaiset sairaalat kansainvälisessä vertailussa sydäninfarkti-, aivoinfarkti- ja lonkkamurtumapotilaiden hoidossa

Sydäninfarkti

Uudet 40-84 -vuotiaat sydäninfarktipotilaat (ei sairaalakäyttöä sydäninfarktin takia edellisen vuoden aikana)

9. kesäkuuta 2014 Unto Häkkinen 7

Page 8: Suomalaiset sairaalat kansainvälisessä vertailussa sydäninfarkti-, aivoinfarkti- ja lonkkamurtumapotilaiden hoidossa

Sydäninfarktipotilaiden eloonjäämisen todennäköisyys 30 päivän jälkeen sairaaloittain (vaihtelu 68-97%, keskiarvo 88 %)

9. kesäkuuta 2014 Unto Häkkinen 8

Page 9: Suomalaiset sairaalat kansainvälisessä vertailussa sydäninfarkti-, aivoinfarkti- ja lonkkamurtumapotilaiden hoidossa

Sydäninfarktipotilaiden ensimmäisen hoitokokonaisuuden kustannukset sairaaloittain (suhde keskiarvioon = 7770 euroa)

9. kesäkuuta 2014 Unto Häkkinen 9

Page 10: Suomalaiset sairaalat kansainvälisessä vertailussa sydäninfarkti-, aivoinfarkti- ja lonkkamurtumapotilaiden hoidossa

Mistä sairaaloiden väliset erot sydäninfarktipotilaiden hoidossa johtuvat?

Hoidon laatu/vaikuttavuus Parempaa sairaaloissa, joissa voidaan tehdä pallolaajennuksia

(kaikki maat) Parempaa alueilla, joissa korkeampi BKT/asukas (Unkari ja

Suomi) Hoidon kustannukset Korkeammat sairaaloissa, joissa voidaan tehdä pallolaajennuksia Korkeammat yliopistosairaaloissa (Suomi, Italia, Ruotsi) Korkeammat mitä hajautetumpi alueellinen sydän-

infarktipotilaiden hoitojärjestelmä (muut maat paitsi Italia) Korkeammat mitä alhaisempi BKT/asukas (Suomi ja Ruotsi) Kustannusten ja laadun välinen suhde: Unkarissa ja Suomessa positiivinen yhteys

9. kesäkuuta 2014 Unto Häkkinen 10

Page 11: Suomalaiset sairaalat kansainvälisessä vertailussa sydäninfarkti-, aivoinfarkti- ja lonkkamurtumapotilaiden hoidossa

Sydäninfarktin hoito Suomessa EuroHOPE aineiston jälkeen

Perfect-hankkeen tiedot 2005-2011 Poistettu myös pitkäaikaishoidossa ennen infarktia olleet Mukana ainoastaan suoraan keskussairaaloihin

hakeutuneet potilaat Vakioitu: ikä, sukupuoli, aikaisemmat liitännäissairaudet,

eräiden lääkkeiden käyttö (statiini) sekä infarktityyppi

9. kesäkuuta 2014 Unto Häkkinen 11

Page 12: Suomalaiset sairaalat kansainvälisessä vertailussa sydäninfarkti-, aivoinfarkti- ja lonkkamurtumapotilaiden hoidossa

Sydäninfarktipotilaiden eloonjäämisen todennäköisyys (%) 30 päivän jälkeen sairaaloittain 2010-2011, riskivakioidut luvut ja niiden luottamusvälit

75

80

85

90

95

100

9. kesäkuuta 2014 Unto Häkkinen 12

Page 13: Suomalaiset sairaalat kansainvälisessä vertailussa sydäninfarkti-, aivoinfarkti- ja lonkkamurtumapotilaiden hoidossa

Sydäninfarktipotilaiden 30 päivän elonjäämisen todennäköisyys sairaaloittain Suomessa 2005-2011, riskivakioidut luvut

75

80

85

90

95

100

2005-2006 2007-2009 2010-2011

Keski-Pohjanmaan keskussairaala

Mikkelin keskussairaala

Satakunnan keskussairaala

Vaasan keskussairaala

HYKS

KYS

Kymenlaakson keskussairaala

Keski-Suomen keskussairaala

TYKS

Seinajoen keskussairaala

Kaikki sairaalat

Kainuun keskussairaala

Lapin keskussairaala

OYKS

Lansi-Pohjan keskussairaala

TAYS

Pohjois-Karjalan keskussairaala

Etela-Karjalan keskussairaala

Paijat-Hameen keskussairaala

Savonlinnan keskussairaala

Kanta-Hameen keskussairaala

9. kesäkuuta 2014 Unto Häkkinen 13

Page 14: Suomalaiset sairaalat kansainvälisessä vertailussa sydäninfarkti-, aivoinfarkti- ja lonkkamurtumapotilaiden hoidossa

Sydäninfarktipotilaiden 30 päivän elonjäämisen todennäköisyys kaikissa sairaaloissa ja suurimpien muutosten sairaaloissa 2005-2011

75

80

85

90

95

100

2005-2006 2007-2009 2010-2011

Keski-Pohjanmaan keskussairaalaKYSKainuun keskussairaalaKoko maaPaijat-Hameen keskussairaalaSavonlinnan keskussairaalaKanta-Hameen keskussairaala

9. kesäkuuta 2014 Unto Häkkinen 14

Page 15: Suomalaiset sairaalat kansainvälisessä vertailussa sydäninfarkti-, aivoinfarkti- ja lonkkamurtumapotilaiden hoidossa

Aivoinfarkti kansainvälinen vertailu

Uudet aivoinfarktipotilaat (ei sairaalakäyttöä aivoverenvuotosairauksien takia edellisen vuoden aikana)

9. kesäkuuta 2014 Unto Häkkinen 15

Page 16: Suomalaiset sairaalat kansainvälisessä vertailussa sydäninfarkti-, aivoinfarkti- ja lonkkamurtumapotilaiden hoidossa

Aivoinfarktipotilaiden eloonjäämisen todennäköisyys 30 päivän jälkeen sairaaloittain (vaihtelu 69-97%, keskiarvo 89 %)

9. kesäkuuta 2014 Unto Häkkinen 16

Page 17: Suomalaiset sairaalat kansainvälisessä vertailussa sydäninfarkti-, aivoinfarkti- ja lonkkamurtumapotilaiden hoidossa

Aivoinfarktipotilaiden ensimmäisen hoitokokonaisuuden kustannukset sairaaloittain (suhde keskiarvioon = 6180 euroa)

9. kesäkuuta 2014 Unto Häkkinen 17

Page 18: Suomalaiset sairaalat kansainvälisessä vertailussa sydäninfarkti-, aivoinfarkti- ja lonkkamurtumapotilaiden hoidossa

Mistä sairaaloiden väliset erot aivoinfarktipotilaiden hoidossa johtuvat?

Hoidon laatu/vaikuttavuus Parempaa yliopistosairaaloissa Unkari Parempaa sairaaloissa, joissa Stroke unit (Italia) Parempaa alueilla, joissa korkeampi BKT/asukas ( Suomi) Hoidon kustannukset Korkeammat yliopistosairaaloissa ( Ruotsi) Korkeammat mitä hajautetumpi alueellinen aivoinfarktipotilaiden

hoitojärjestelmä (Suomi, Unkari) Korkeammat mitä pienempi asukastiheys (Ruotsi) Kustannusten ja laadun välinen suhde: Missään maassa ei positiivista yhteyttä

9. kesäkuuta 2014 Unto Häkkinen 18

Page 19: Suomalaiset sairaalat kansainvälisessä vertailussa sydäninfarkti-, aivoinfarkti- ja lonkkamurtumapotilaiden hoidossa

Aivoinfarktin hoito Suomessa EuroHOPE aineiston jälkeen

Perfect-hankkeen tiedot 2005-2011 Poistettu myös pitkäaikaishoidossa ennen infarktia olleet Mukana ainoastaan suoraan keskussairaaloihin

hakeutuneet potilaat Vakioitu: ikä, sukupuoli, aikaisemmat liitännäissairaudet ja

aikaisempi sairaalakäyttö. Potilaan ensimmäinen aivohalvaushoitojakso

9. kesäkuuta 2014 Unto Häkkinen 19

Page 20: Suomalaiset sairaalat kansainvälisessä vertailussa sydäninfarkti-, aivoinfarkti- ja lonkkamurtumapotilaiden hoidossa

Aivoinfarktipotilaiden eloonjäämisen todennäköisyys (%) 30 päivän jälkeen sairaaloittain 2010-2011, riskivakioidut luvut ja niiden luottamusvälit

80

85

90

95

100

9. kesäkuuta 2014 Unto Häkkinen 20

Page 21: Suomalaiset sairaalat kansainvälisessä vertailussa sydäninfarkti-, aivoinfarkti- ja lonkkamurtumapotilaiden hoidossa

Aivoinfarktipotilaiden 30 päivän elonjäämisen todennäköisyys kaikissa sairaaloissa ja suurimpien muutosten sairaaloissa 2005-2011

80

85

90

95

100

2005-2006 2007-2009 2010-2011

Vaasan keskussairaala

Lapin keskussairaala

Paijat-Hameen keskussairaala

kaikki sairaalat

Savonlinnan keskussairaala

Keski-Suomen keskussairaala

Pohjois-Karjalan keskussairaala

9. kesäkuuta 2014 Unto Häkkinen 21

Page 22: Suomalaiset sairaalat kansainvälisessä vertailussa sydäninfarkti-, aivoinfarkti- ja lonkkamurtumapotilaiden hoidossa

Lonkkamurtuma, kansainvälinen vertailu

Yli 50-vuotiaat leikatut lonkkamurtumapotilaat ( ICD-10 : S72.0,S72,1,S721,2 ), ei sairaalakäyttöä lonkkamurtuman takia edellisen vuoden aikana

9. kesäkuuta 2014 Unto Häkkinen 22

Page 23: Suomalaiset sairaalat kansainvälisessä vertailussa sydäninfarkti-, aivoinfarkti- ja lonkkamurtumapotilaiden hoidossa

Lonkkamurtumapotilaiden eloonjäämisen todennäköisyys 30 päivän jälkeen sairaaloittain (vaihtelu 81-97%, keskiarvo 92 %)

9. kesäkuuta 2014 Unto Häkkinen 23

Page 24: Suomalaiset sairaalat kansainvälisessä vertailussa sydäninfarkti-, aivoinfarkti- ja lonkkamurtumapotilaiden hoidossa

Lonkkamurtumapotilaiden ensimmäisen hoitokokonaisuuden kustannukset sairaaloittain (suhde keskiarvioon =17940 euroa)

9. kesäkuuta 2014 Unto Häkkinen 24

Page 25: Suomalaiset sairaalat kansainvälisessä vertailussa sydäninfarkti-, aivoinfarkti- ja lonkkamurtumapotilaiden hoidossa

Sairaaloiden väliset erot lonkkamurtumapotilaiden hoidossa ?

Hoidon laatu/vaikuttavuus Eivät selittyneet käytettävissä olleilla alue- ja sairaalatason

tekijöillä Hoidon kustannukset Korkeammat yliopistosairaaloissa (Ruotsi) Korkeammat mitä hajautetumpi alueellinen

lonkkamurtumapotilaiden hoitojärjestelmä (Suomi) Kustannusten ja laadun välinen suhde: Missään maassa ei positiivista yhteyttä

9. kesäkuuta 2014 Unto Häkkinen 25

Page 26: Suomalaiset sairaalat kansainvälisessä vertailussa sydäninfarkti-, aivoinfarkti- ja lonkkamurtumapotilaiden hoidossa

Lonkkamurtumapotilaiden hoito Suomessa EuroHOPE aineiston jälkeen

Perfect-hankkeen tiedot 2005-2011 Poistettu myös pitkäaikaishoidossa ennen lonkkamurtumaa

olleet. Mukana ainoastaan suoraan keskussairaaloissa leikatut

potilaat Vakioitu: ikä, sukupuoli, aikaisemmat liitännäissairaudet ja

aikaisempi sairaalakäyttö. Potilaan ensimmäinen lonkkamurtuma.

9. kesäkuuta 2014 Unto Häkkinen 26

Page 27: Suomalaiset sairaalat kansainvälisessä vertailussa sydäninfarkti-, aivoinfarkti- ja lonkkamurtumapotilaiden hoidossa

Lonkkamurtumapotilaiden eloonjäämisen todennäköisyys (%) 30 päivän jälkeen sairaaloittain 2010-2011, riskivakioidut luvut ja niiden luottamusvälit

85

90

95

100

9. kesäkuuta 2014 Unto Häkkinen 27

Page 28: Suomalaiset sairaalat kansainvälisessä vertailussa sydäninfarkti-, aivoinfarkti- ja lonkkamurtumapotilaiden hoidossa

Lonkkamurtumapotilaiden 30 päivän elonjäämisen todennäköisyys kaikissa sairaaloissa ja suurimpien muutosten sairaaloissa 2005-2011

85

90

95

100

2006-2007 2008-2009 2010-2011

Keski-Pohjanmaan keskussairaala

Seinajoen keskussairaala

Savonlinnan keskussairaala

Kaikki sairaalat keskimäärin

Lapin keskussairaala

HYKS

Mikkelin keskussairaala

9. kesäkuuta 2014 Unto Häkkinen 28

Page 29: Suomalaiset sairaalat kansainvälisessä vertailussa sydäninfarkti-, aivoinfarkti- ja lonkkamurtumapotilaiden hoidossa

Suoriutumiskykyä koskevan vertailutiedon parantaminen

Lyhyellä tähtäimellä: Sairaaloiden kirjaamiskäytäntöjen parantaminen: jos sivudiagnoosit ja toimenpiteet olisit kirjattu kattavasti ja yhtenäisin perustein HILMO:oon, voitaisiin jo nyt olemassa olevista rekisteristä tuottaa useita laatumittareita

Kansallisten eri potilasryhmiä koskevien laaturekisterien kehittäminen (Ruotsi, Tanska Norja). Edellyttää huomattavia voimavaroja ja usean vuoden asiantuntijatyötä.

Kansallisen potilastiedon terveysarkiston (Kanta) hyödyntäminen suoriutumiskyvyn arvioinnissa. Edellyttää standardisoitujen tietojen määrittelyä ja mahdollisuutta niiden käyttöön

9. kesäkuuta 2014 Unto Häkkinen 29

Page 30: Suomalaiset sairaalat kansainvälisessä vertailussa sydäninfarkti-, aivoinfarkti- ja lonkkamurtumapotilaiden hoidossa

9. kesäkuuta 2014 Unto Häkkinen 30

Page 31: Suomalaiset sairaalat kansainvälisessä vertailussa sydäninfarkti-, aivoinfarkti- ja lonkkamurtumapotilaiden hoidossa

THE LANCET19.04.2014

9. kesäkuuta 2014 Unto Häkkinen 31

Page 32: Suomalaiset sairaalat kansainvälisessä vertailussa sydäninfarkti-, aivoinfarkti- ja lonkkamurtumapotilaiden hoidossa

Lisätietoa

EuroHOPE: http://www.eurohope.info/ Perfect http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/hankkeet/perfect http://www.terveytemme.fi/perfect/

9. kesäkuuta 2014 Unto Häkkinen 32


Top Related