Transcript
Page 1: Tutkimuspalvelupäivät 22.-23.8.2013 Työpaja 6 - univaasa.fi · Mikä muuttuu, vai muuttuuko? - Yliopistot/tl:t/amk:t keskeisinä innovaatiotoimijoina verkostossa - Kaupallistamisosaaminen

Tutkimuspalvelupäivät / Vaasa 22.-23.8.2013

Työpaja 6

Tapio Siik

Head of ACE

Page 2: Tutkimuspalvelupäivät 22.-23.8.2013 Työpaja 6 - univaasa.fi · Mikä muuttuu, vai muuttuuko? - Yliopistot/tl:t/amk:t keskeisinä innovaatiotoimijoina verkostossa - Kaupallistamisosaaminen

Tapio Siik Koulutus: DI, Ohjelmistotekniikka (TUT), IMD

Työkokemus: Softplan, ABB, Intergraph, Nokia, XN-Ventures, Aalto,…

Harrastukset: Kestävyysurheilu, Moottoripyörät, Musiikki,…

Lisätietoja:

LinkedIn: www.linkedin.com/pub/tapio-siik/0/3/886

Facebook: www.facebook.com/ats2k

Page 3: Tutkimuspalvelupäivät 22.-23.8.2013 Työpaja 6 - univaasa.fi · Mikä muuttuu, vai muuttuuko? - Yliopistot/tl:t/amk:t keskeisinä innovaatiotoimijoina verkostossa - Kaupallistamisosaaminen

Tutkimustulosten hyödyntäminen tutkimushankkeen eri vaiheissa

• Työpajassa tarkastellaan tutkimustulosten hyödyntämistä tutkimushankkeen elinkaaren eri vaiheissa.

• Keskustelun pohjana on kysymys siitä, missä hankkeen vaiheessa ja millä tavoin tutkimustulosten hyödyntämisnäkökulma otetaan tai pitäisi ottaa huomioon.

• Alustuksena kuullaan Aalto-yliopiston esimerkki tavasta toimia, jonka jälkeen osallistujia pyydetään tuomaan esille omia toimintatapojaan ja ideoitaan.

• Työpajan tavoitteena on luoda osallistujien kesken uusia toimintaideoita tutkimustulosten hyödyntämisen edistämiseksi.

Page 4: Tutkimuspalvelupäivät 22.-23.8.2013 Työpaja 6 - univaasa.fi · Mikä muuttuu, vai muuttuuko? - Yliopistot/tl:t/amk:t keskeisinä innovaatiotoimijoina verkostossa - Kaupallistamisosaaminen

Tutkimustulosten Hyödyntäminen

MITEN?

Page 5: Tutkimuspalvelupäivät 22.-23.8.2013 Työpaja 6 - univaasa.fi · Mikä muuttuu, vai muuttuuko? - Yliopistot/tl:t/amk:t keskeisinä innovaatiotoimijoina verkostossa - Kaupallistamisosaaminen

Tieteellisesti • Julkaisut

• Tutkinnot

• Jatkotutkimus

Kaupallisesti • IP / IPR Lisensointi

• (Startup) yritysten synnyttäminen

Page 6: Tutkimuspalvelupäivät 22.-23.8.2013 Työpaja 6 - univaasa.fi · Mikä muuttuu, vai muuttuuko? - Yliopistot/tl:t/amk:t keskeisinä innovaatiotoimijoina verkostossa - Kaupallistamisosaaminen

Suomen Perustuslaki

Suomen perustuslain 16 § määrittelee tieteen vapauden periaatteen yleisellä tasolla, eli ”tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus on turvattava”, jolloin tutkijalla on oikeus vapaasti valita tutkimusaiheensa, käyttämänsä menetelmät ja tulosten julkaisutapa.

Page 7: Tutkimuspalvelupäivät 22.-23.8.2013 Työpaja 6 - univaasa.fi · Mikä muuttuu, vai muuttuuko? - Yliopistot/tl:t/amk:t keskeisinä innovaatiotoimijoina verkostossa - Kaupallistamisosaaminen

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus vuosille 2012-2015

”Koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla (KTI) tuetaan talouskasvua ja kansantalouden myönteistä kehitystä, yhteiskuntarakenteiden kestävää uudistumista ja kansalaisten hyvinvointia. ”

Page 8: Tutkimuspalvelupäivät 22.-23.8.2013 Työpaja 6 - univaasa.fi · Mikä muuttuu, vai muuttuuko? - Yliopistot/tl:t/amk:t keskeisinä innovaatiotoimijoina verkostossa - Kaupallistamisosaaminen

Copyright © Tekes

Kolme tutkimusprojektityyppiä, joilla vastaamme eri haasteisiin

Lisäksi FiDiPro (Finland Distinguished Professor Programme) - Vierailevien tieteen ja teknologian huippututkijoiden rahoitusohjelma, jossa kaikki projektityypit ovat mahdollisia.

A. Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus • Ratkaisuja kehittyvän elinkeinoelämän tarpeisiin • Tuloksia, jotka hyödynnettävissä yritysprojekteissa (ei kuitenkaan suoraa tuotekehitystä) Mitä edellytämme: Ymmärrystä elinkeinoelämän tarpeista ja intoa yritysyhteistyö-verkostojen kehittämiseen.

B. Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa • Uutta liiketoimintaa joko olemassa olevaan tai perustettavaan yritykseen Mitä edellytämme: Tahtoa ja osaamista tutkimuksen kaupallistamiseen.

C. Strategiset tutkimusavaukset • Uusia rohkeita avauksia tulevaisuuden osaamis- tarpeisiin ja uuden liiketoiminnan syntymiseen Mitä edellytämme: Visionäärisyyttä, rohkeutta ja monialaisuutta.

n. 120 milj.eur n. 25 milj.eur

n. 25 milj.eur

Page 9: Tutkimuspalvelupäivät 22.-23.8.2013 Työpaja 6 - univaasa.fi · Mikä muuttuu, vai muuttuuko? - Yliopistot/tl:t/amk:t keskeisinä innovaatiotoimijoina verkostossa - Kaupallistamisosaaminen

Copyright © Tekes

Tavoitteena rahoittaa markkinahakuisia tutkimusprojekteja ja aikaansaada

uusia, kansainvälisesti kilpailukykyisiä kasvuyrityksiä huippuosaamisesta

Elinkeinoelämän rakennemuutos luo kestävyysvajetta

Kaikkein haastavin ja riskipitoisin vaihtoehto uudelle yritystoiminnalle

Uusi, tavoitehakuinen malli yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin

Muuttunut keksintö- ja yliopistolainsäädäntö on luonut uusia

mahdollisuuksia kaupallistamiseen

Tutkimustulosten hyödyntämisessä suuria mahdollisuuksia, erityisesti

kaupallisessa mielessä (julkinen panostus 1,6 - 2 mrd eur)

Kaupallistamisen toimintaympäristössä ja osaamisessa kehitettävää,

yliopistoilla / tutkimuslaitoksilla mahdollisuus toimia

innovaatiotoiminnan moottoreina

- Sisäiset kannustimet usein puuttuvat tai jopa päinvastaiset

- Puuttuvat elementit: yrittäjäpotentiaali, IPR, riskirahoitus

TUTL: miksi?

Page 10: Tutkimuspalvelupäivät 22.-23.8.2013 Työpaja 6 - univaasa.fi · Mikä muuttuu, vai muuttuuko? - Yliopistot/tl:t/amk:t keskeisinä innovaatiotoimijoina verkostossa - Kaupallistamisosaaminen

Copyright © Tekes

Mikä muuttuu, vai muuttuuko? - Yliopistot/tl:t/amk:t keskeisinä innovaatiotoimijoina verkostossa

- Kaupallistamisosaaminen kuntoon: Ideoiden kaivuu, IPR- pelisäännöt, yrittäjäaihiot, riskirahoitus lähelle

- Muut innovaatiotoimijat verkostoksi ympärille

- Tutkimushankkeille porttimalli, lähtökohtana markkinatarve

- Huolehtiminen ja vastuu innovaation alkutaipaleesta

Page 11: Tutkimuspalvelupäivät 22.-23.8.2013 Työpaja 6 - univaasa.fi · Mikä muuttuu, vai muuttuuko? - Yliopistot/tl:t/amk:t keskeisinä innovaatiotoimijoina verkostossa - Kaupallistamisosaaminen

Aalto-yliopiston strategia

Visio Aalto-yliopistossa alojensa parhaat kohtaavat ja menestyvät. Yliopisto tunnetaan kansainvälisesti tieteen, taiteen ja oppimisen vaikuttavuudesta.

Tavoite Nousta akateemiseen maailmanluokkaan vuoteen 2020 mennessä.

Kansainvälinen missio

Paremman maailman luominen

Kansallinen missio

Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin nostaminen

Strategian toteuttamisen

tukitoimet Johtajuus; Kansainvälistyminen; Palvelut; Infrastruktuuri

Yhteisiin arvoihin pohjautuva kulttuuri

Intohimo; Vapaus; Rohkeus; Vastuu; Eettisyys

Ydinstrategia ja suoritus- mittarit

Korkeakoulut

Insinööritieteiden korkeakoulu; Kauppakorkeakoulu; Kemian tekniikan korkeakoulu; Perustieteiden korkeakoulu; Sähkötekniikan korkeakoulu; Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Yhteis- kunnallinen vaikuttavuus

Lisäarvoa yrittäjyyden, yritysyhteistyön ja

yhteiskunta-vaikuttamisen

kautta

Tutkimus

Omaleimainen, vaikuttava,

monitieteellinen

Opetus ja oppiminen

Opiskelijat keskiössä, uusi opiskelukulttuuri ja

lähestymistavat

Taiteellinen toiminta

Taide, arkkitehtuuri ja muotoilu keskiössä elinympäristöjen parantamisessa

Page 12: Tutkimuspalvelupäivät 22.-23.8.2013 Työpaja 6 - univaasa.fi · Mikä muuttuu, vai muuttuuko? - Yliopistot/tl:t/amk:t keskeisinä innovaatiotoimijoina verkostossa - Kaupallistamisosaaminen

Ydinstrategia ja suoritusmittarit

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Aalto-yliopiston perustana ovat yhteiskunnan

tarpeet. Aalto pyrkii kehittämään yhteiskuntaa

yrittäjyyden, yritysyhteistyön ja

yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta.

Keskeiset suoritusmittarit: • Sidosryhmien näkemys Aalto-yliopistosta

• Kokonaisrahoitus ei-akateemisilta kumppaneilta

ja keskimääräinen rahoitus kumppania kohden

• Aallosta juurensa juontavien yritysten työn-

tekijöiden lukumäärä ja liikevaihto

• Kansallisille ja kansainvälisille julkisille ja yksityisille

toimielimille toimeenpannut luottamustoimet

< Back to chart

Aallon

yrittäjäyhteisö on

Euroopan suurin

aktiivinen yhteisö

nuorille yrittäjille.

Page 13: Tutkimuspalvelupäivät 22.-23.8.2013 Työpaja 6 - univaasa.fi · Mikä muuttuu, vai muuttuuko? - Yliopistot/tl:t/amk:t keskeisinä innovaatiotoimijoina verkostossa - Kaupallistamisosaaminen

Tulosten Hyödyntäminen

Tieteellisesti

• Perinteistä toimintaa, josta monet professorit ja tutkimusryhmät haluavat pitää kiinni

• Pääasiallisena kanavana tieteelliset julkaisut

• Edelleen haasteena vastata yhteiskunnan tarpeisiin konkreettisesti

• Tutkinnot syntyvät osana julkaisujen tuottamista (Väitöskirjat, D-työt, Gradut,…)

• Rahoituksen mittarit keskittyvät tänne!

Page 14: Tutkimuspalvelupäivät 22.-23.8.2013 Työpaja 6 - univaasa.fi · Mikä muuttuu, vai muuttuuko? - Yliopistot/tl:t/amk:t keskeisinä innovaatiotoimijoina verkostossa - Kaupallistamisosaaminen

Tulosten Hyödyntäminen

Kaupallisesti

• “Kerettiläistä” toimintaa, josta monet professorit ja tutkimusryhmät haluavat pysyä etäällä

• Pääasiallisena kanavana keksintöilmoitukset

• Haasteena vastata yhteiskunnan tarpeisiin konkreettisesti

• Ei osana rahoituksen mittareita!

Page 15: Tutkimuspalvelupäivät 22.-23.8.2013 Työpaja 6 - univaasa.fi · Mikä muuttuu, vai muuttuuko? - Yliopistot/tl:t/amk:t keskeisinä innovaatiotoimijoina verkostossa - Kaupallistamisosaaminen

Kuis Teillä Pörrää? Nimim.

“Valitsinko väärän yliopiston?”


Top Related