Transcript
Page 1: Tutkimusyhteistyö Greenreality verkostossa · TIETEELLISET RATKAISUT PUHDAS ENERGIA Energiamarkkinat ja aurinkotalous Energian muunto- ja varastointiteknologiat Kestävyystutkimus

Tutkimusyhteistyö Greenreality verkostossa

6.6.2018

Page 3: Tutkimusyhteistyö Greenreality verkostossa · TIETEELLISET RATKAISUT PUHDAS ENERGIA Energiamarkkinat ja aurinkotalous Energian muunto- ja varastointiteknologiat Kestävyystutkimus

3LAPPEENRANNAN

KAUPUNKI

Lappeenranta Strategia

Page 4: Tutkimusyhteistyö Greenreality verkostossa · TIETEELLISET RATKAISUT PUHDAS ENERGIA Energiamarkkinat ja aurinkotalous Energian muunto- ja varastointiteknologiat Kestävyystutkimus

TIETEELLISET RATKAISUT

PUHDAS ENERGIA ▪ Energiamarkkinat ja aurinkotalous

▪ Energian muunto- ja

varastointiteknologiat

▪ Kestävyystutkimus

KIERTOTALOUS▪ Veden puhdistus ja

uudelleenkäyttö

▪ Kierrätetyn ja uusiutuvan

raaka-aineen käsittely

▪ Tuotteet ja elinkaariarviointi

KESTÄVÄ LIIKETOIMINTA

JA YRITTÄJYYS ▪ Innovointi ja kestävä arvonluonti

▪ PK-yritykset ja kansainvälinen yrittäjyys

▪ Liiketoiminnan analytiikka ja päätöksenteko

▪ Yritysten digitalisaatio

POIKKILEIKKAAVAT TEEMAT ▪ Digitalisaatio ja datatiede

▪ Kärkialojen tutkimus Venäjän

kontekstissa ja parhaiden

venäläiskumppaneiden kanssa

ARVOMME | ROHKEUS MENESTYÄ. INTOHIMO LUODA UUTTA TIETEEN AVULLA. TAHTO RAKENTAA HYVINVOINTIA.

4

Page 5: Tutkimusyhteistyö Greenreality verkostossa · TIETEELLISET RATKAISUT PUHDAS ENERGIA Energiamarkkinat ja aurinkotalous Energian muunto- ja varastointiteknologiat Kestävyystutkimus

Ulkopuolinen

tutkimusrahoitus /

opetus- ja tutkimus-

henkilökunta (htv)

2013–2015,

keskiarvo (€)

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

HALUTTU YHTEISTYÖKUMPPANI

5

Page 6: Tutkimusyhteistyö Greenreality verkostossa · TIETEELLISET RATKAISUT PUHDAS ENERGIA Energiamarkkinat ja aurinkotalous Energian muunto- ja varastointiteknologiat Kestävyystutkimus

Hyvinvoivat asukkaat ja osallisuus

Elinvoimainen kaupunki ja imago

Digitaaliset prosessit ja motivoitunut henkilöstö

Talous ja resurssit

4. Resurssiviisaus ja kiertotalous

Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä yliopisto- ja matkailukaupunkiaan, joka kasvaa ja kansainvälistyy rohkeasti.

Puhdasta ja kestävää

Tilojen ulosvuokraus ja tehokkaampi hyödyntäminen

lisäävät tuloja

Kaupungin vuokratulojen kasvu 75 000 €/v 2021 alkaen

Asukkaiden ja yritysten ympäristövastuu kasvaa

Tilojen vuokraus digitalisoitu 2021

Jätteitä ei loppusijoiteta vaan kaikki hyödynnetään

Erilliskerätyn muovin määrä kaksinkertaistuu 2017‐2021

Mahdollistetaan kestävän kehityksen kokeiluja

Uudet työpaikat 2021 mennessä: 45

CO2

-päästöt

2021-50%

Greenrealitytyöpaikat

2033-80%

2033+800

2021+300

5. Puhdas vesi

6. Energia ja ilmasto

Elämänlaatunsa hyväksi tuntevat Työssäkäyvien määrän kasvu Henkilöstötyytyväisyys Lainat/asukas

201752,3 %

202155 %

203360 %

201728 700

20173,69

20177 146

20213,85

20218 500

202130 000

20337 500

20334

203332 000

Asiakkaan palveluun käyttämä aika

2021-50 %

2033-75 %

Yritysimagon parantuminen

201729

202114

20337

Hukkatyöhön kuluvat htv:t

2017x

2021-50 %

2033 -75 %

2017x

Luottamus kunnan päätöksentekoon

20172,9

20213,5

20334

Vesistöjen virkistyskäytönparantaminen

Uimaveden käyttökiellotpoistuvat pysyvästi 2021

mennessä

Asukkailla on valmiudet energiamurroksen

omaksumiseen

CO2 päästöt vähenevät v. 2007 x - 50% - 80 %

Puhtaan veden teknologian ympärille syntyy työpaikkoja

Näkösyvyys Pien‐Saimaallaparanee 50 cm 2021 mennessä

Ympäristö- ja energia keskittymä vahvistuu ja synnyttää

työpaikkoja

Uudet työpaikat 2021 mennessä: 215

Reaaliaikainen vedenlaadun seuranta ja tietoisuuden

lisääminen

Asukkaat voivat seuratareaaliaikaisia veden ja ilman

laadun tuloksia 2021 verkosta.

Kulutuksen mukaan laskuttaminen ja etäluennan

hyödyntäminen

Kysyntäjoustavat, digitaaliset laitteistot käytössä osassa

konsernin kiinteistöjä 2021.

Vesi-ja jätevesiverkoston uusiminen vähentää

energiakuluja

Vesiverkoston energiakulutmuuttumattomat 2017‐2021 ja

laskevat 20 % 2033

Älykäs ohjaus ja teknologia vähentävät ylläpitokuluja

Konsernin kiinteistöjen energiakustannukset kevenevät

60 000 €/v 2021 alkaen

Page 7: Tutkimusyhteistyö Greenreality verkostossa · TIETEELLISET RATKAISUT PUHDAS ENERGIA Energiamarkkinat ja aurinkotalous Energian muunto- ja varastointiteknologiat Kestävyystutkimus

Mikä edistää alueellista yhteistyötä?• Yhteisen suunnan vahvistaminen ja ylläpitäminen

• Yritysten merkityksen tunnustaminen ja hyödyntäminen

• Tutkimusinfra ja -keskukset: UPM RC, Outotec DWRC, LUT:n ja LPR:n panostus suurnopeusteknologian laboratorioon, Jamie Hyneman Center -protopaja

• Kaupunki kehitysalustana ja verkostopalveluiden tuottajana

• Vuorovaikutuksen laadun parantaminen

– Foorumit

– Syvyys ja laajuus

– Tasapaino

– Positiivinen kierre

• Rahan panostaminen

• Kansallinen ja kansainvälinen verkottuminen

• Viestintä ja brändääminen

Page 8: Tutkimusyhteistyö Greenreality verkostossa · TIETEELLISET RATKAISUT PUHDAS ENERGIA Energiamarkkinat ja aurinkotalous Energian muunto- ja varastointiteknologiat Kestävyystutkimus

Mitä kaupungin tutkimusrahoituksella tavoitellaan?

• Strategian mukaisia tuloksia

• Hyötyjä yritysten liiketoiminnalle (työpaikkoja)

• Toteutettavuutta – tulosten todennäköisyyttä ja vaikutusten nopeutta

• Uutuusarvoa

Page 9: Tutkimusyhteistyö Greenreality verkostossa · TIETEELLISET RATKAISUT PUHDAS ENERGIA Energiamarkkinat ja aurinkotalous Energian muunto- ja varastointiteknologiat Kestävyystutkimus

Esimerkkejä tutkimusyhteistyöstä

Page 10: Tutkimusyhteistyö Greenreality verkostossa · TIETEELLISET RATKAISUT PUHDAS ENERGIA Energiamarkkinat ja aurinkotalous Energian muunto- ja varastointiteknologiat Kestävyystutkimus

10LAPPEENRANNAN

KAUPUNKI

New Technology Produces Rawoil

from Air CO2 and Solar Power

FUEL IS IN THE AIR! LUT makes renewable fuel

Page 11: Tutkimusyhteistyö Greenreality verkostossa · TIETEELLISET RATKAISUT PUHDAS ENERGIA Energiamarkkinat ja aurinkotalous Energian muunto- ja varastointiteknologiat Kestävyystutkimus

11LAPPEENRANNAN

KAUPUNKI

Page 12: Tutkimusyhteistyö Greenreality verkostossa · TIETEELLISET RATKAISUT PUHDAS ENERGIA Energiamarkkinat ja aurinkotalous Energian muunto- ja varastointiteknologiat Kestävyystutkimus

12LAPPEENRANNAN

KAUPUNKI

Page 13: Tutkimusyhteistyö Greenreality verkostossa · TIETEELLISET RATKAISUT PUHDAS ENERGIA Energiamarkkinat ja aurinkotalous Energian muunto- ja varastointiteknologiat Kestävyystutkimus

13LAPPEENRANNAN

KAUPUNKI

1

3

UIR Urban Infra Revolution

MATERIALS

ENERGY

ASH

GREEN LIQOUR DREGS

TAILINGS

CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE

FIBERWASTE

NOISE BARRIER

SKATE RAMP

PARK BENCH

UIRUrban Infra Revolution -

initiative4,2 milj. €

Page 14: Tutkimusyhteistyö Greenreality verkostossa · TIETEELLISET RATKAISUT PUHDAS ENERGIA Energiamarkkinat ja aurinkotalous Energian muunto- ja varastointiteknologiat Kestävyystutkimus
Page 15: Tutkimusyhteistyö Greenreality verkostossa · TIETEELLISET RATKAISUT PUHDAS ENERGIA Energiamarkkinat ja aurinkotalous Energian muunto- ja varastointiteknologiat Kestävyystutkimus

Ajankohtaista veden ympärillä• Jätevedenpuhdistamo kokeilu- ja tutkimusalustana

– Kesällä 2017 toteutetut jälkikäsittelyn pilottikokeet nykyisellä puhdistamolla

– Parhaillaan suunnittelussa oleva uusien puhdistusmenetelmien ja ravinteiden kierrätyksen kehittämis- ja kokeilualusta uuden puhdistamon yhteyteen

Page 16: Tutkimusyhteistyö Greenreality verkostossa · TIETEELLISET RATKAISUT PUHDAS ENERGIA Energiamarkkinat ja aurinkotalous Energian muunto- ja varastointiteknologiat Kestävyystutkimus

THE POWER OF YES.


Top Related