Transcript
 • Yt 5.2.2014Budjetin esittely, Annukka.

  Otalammen tvt -suunnitelma 2014-2016

  Ops-asiaa

  Olemme tutustuneet ops-luonnokseen tähän mennessä.

  Video ops-kahvilasta.

  http://otalammen-ops.purot.net/ensimmainen-tehtava

  aikatauluValitaan aineryhmien vetäjät 17.2.mennessä- heille maksetaan pientä korvausta työstä.

  Aineryhmittäiset perusteet tulevat kommentoitaviksi 15.4. nettiin, aineryhmien vetäjät kokoavat kommentoinnit GoogeDrivesta aineittain.

  http://otalammen-ops.purot.net/ensimmainen-tehtava

 • Oppimiskäsitykset uudessa opsissa, (Pro Gradu-työ Iiris Pruuki, 2014)

  http://www.ops2016.fi/ops2016/tyopajat.html

  Pasi Sahlbergin ajatuksia koulumme tilasta:

  http://www.image.fi/artikkelit/n-koulu-ei-kehity#.UvD2wd_YFRY.facebook

  Työskentely 4 hengen ryhmissä

  1. Mikä oppimisessa ja opiskelussa on

  muuttumassa?

  Minkä pitää muuttua? punaiselle lapulle

  Mikä muuttuu joka tapauksessa? Keltaiselle lapulle

  Mikä ei saa muuttua? vihreälle lapulle

  Kirjuri kirjaa ryhmien tulokset wikiin kohtaan Wikin käyttöohjeet ja perusteluonnosten haltuunottoa.

  2. Opetus - opiskelu - oppiminen -pyramidi

  Monisteessa on koottuna opsin luonnoksen eskeisimmät käsitteet. Poimikaa ryhmässä niistä 10 mielestänne

 • keskeisintä/ tärkeintä käsitettä tarralapuille. Kootkaa käsitteet pyramidiksi. Huipulle tärkein käsite.

  Henna kuvaa valmiit pyramidit.


Top Related