drept civil magistratura

of 53 /53
ACTUL JURIDIC CIVIL A. 1.Notiune. -manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, respectiv de a naste , modifica ori stinge un raport juridic civil concret. a. manifestarea de vointa sa provina de la un subiect de drept civil (persoana fizica sau persoana juridica); b.manifestarea de vointa trebuie exprimata cu intentia de a se produce efecte juridice c.efectele juridice urmarite ,la manifestarea vointeipot consta in a da nastere, a modifica sau a stinge un raport juridic civil concret 2.CLASIFICAREA ACTELOR JURIDICE CIVILE A.dupa numarul partilor- unilaterale - bilaterale -multilaterale Act unilateral -este rezultatul vointei unei singure parti. Ex. testamentul, acceptarea succesiunii,renuntarea la o mostenire Act bilateral -reprezinta vointa concordanta a 2 parti. Ex.vanzarea- cumpararea,donatia,mandatul,imprumutul Act multilateral -acordul de vointa provine de la trei sau mai multe parti. Ex. contractul civil de societate B.dupa scopul urmarit la incheierea lor-cu titlu oneros - comutative - aleatorii

Author: varzaru-simona

Post on 20-Dec-2015

57 views

Category:

Documents


15 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Drept Civil Magistratura

ACTUL JURIDIC CIVIL

A. 1.Notiune.

-manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, respectiv de a naste , modifica ori stinge un raport juridic civil concret.

a. manifestarea de vointa sa provina de la un subiect de drept civil (persoana fizica sau persoana juridica);b.manifestarea de vointa trebuie exprimata cu intentia de a se produce efecte juridicec.efectele juridice urmarite ,la manifestarea vointeipot consta in a da nastere, a modifica sau a stinge un raport juridic civil concret

2.CLASIFICAREA ACTELOR JURIDICE CIVILEA.dupa numarul partilor- unilaterale - bilaterale -multilaterale Act unilateral -este rezultatul vointei unei singure parti.

Ex. testamentul, acceptarea succesiunii,renuntarea la o mostenireAct bilateral-reprezinta vointa concordanta a 2 parti.

Ex.vanzarea- cumpararea,donatia,mandatul,imprumutulAct multilateral-acordul de vointa provine de la trei sau mai multe parti.

Ex. contractul civil de societate

B.dupa scopul urmarit la incheierea lor-cu titlu oneros - comutative- aleatorii

- cu titlu gratuit-liberalitati-acte dezinteresate

Act cu titlu oneros-actul juridic civil prin care , in schimbul folosului patrimonial procurat de o parte celeilalte se urmareste obtinerea altui folos patrimonial.

Ex.contractul de vanzare cumparare- in care vanzatorul urmareste pretul in schimbul bunului vandut iar cumparatorul urmareste obtinerea bunului cumparat in schimbul pretului.

-act comutativ-acel act cu titlu oneros la a carui incheiere partile cunosc existenta si intinderea obligatiilor lor. Ex.contractul de vanzare cumparare, contractul de antrepriza.

Page 2: Drept Civil Magistratura

-act aleatoriu-act cu titlu oneros la a carui incheiere partile nu cunosc intinderea obligatiilor existand sansa unui castig si riscul unei pierderi datorita unei imprejurari viitoare incerta. Ex. contractul de renta viagera, contractul de vanzare cu clauza intretinerii.Act cu titlu gratuit-actul juridic prin care se procura un folos patrimonial fara a se urmari obtinerea altui folos patrimonial in schimb.

Ex.donatia ,comodatul, imprumutul fara dobanda, mandatul gratuit, depozitul neremunerat, legatul.

-liberalitate-act cu titlu gratuit prin care dispunatorul isi micsoreaza patrimoniul prin folosul patrimonial procurat. Ex. donatiile si legatele -act dezinteresat-acel act cu titlu gratuit prin care dispunatorul procura un avantaj patrimonial fara a-si micsora patrimoniul.

Ex.mandatul gratuit, depozitul neremunerat, comodatul.

C. dupa efectul lor:- constitutiv- translativ- declarativ

Actul juridic civil constitutiv- acel act juridic civil care da nastere la un drept subiectiv civil care n-a existat anterior. Ex.ipoteca conventionala-care creeaza dreptul real accesoriu numit ipoteca, amanetul sau gajul. Actul juridic civil translativ-acel act juridic civil care are ca efect stramutarea unui drept subiectiv civil dintr-un patrimoniu in alt patrimoniu.

Ex.contractul de vanzare cumparare, de donatie.Actul juridic civil declarativ-care are ca efect consolidarea sau definitivarea unui drept subiectiv preexistent. Ex. partajul D. dupa importanta lor: -de conservare

-de administrare -de dispozitie

Actul de conservare-acel act juridic care are ca efect preintampinarea pierderii unui drept subiectiv civil.

Ex. intreruperea unei prescriptii prin actiunea in justitie, inscrierea unei ipoteci sau unui privilegiu;Actul de administrare-acel act juridic civil prin care realizeaza o normala punere in valoare a unui bun sau a unui patrimoniu.

Ex. inchirierea unui bun, culegerea fructelor, reparatii de intretinere.

Page 3: Drept Civil Magistratura

Actul de dispozitie-actul juridic civil care are ca rezultat iesirea din patrimoniu a unui bun sau drept sau grevarea unui bun cu o sarcina reala(ipoteca,gaj). Ex. vanzarea cumpararea si donatiaE.dupa continutul lor-patrimoniale

-nepatrimonialeActul juridic civil patrimonial-actul juridic civil care are un continut evaluabil in bani. Ex.contractele de vanzare cumparare, de donatie, de imprumut.Actul juridic civil nepatrimonial- actul juridic civil care are un continut neevaluabil in bani.

Ex.intelegerea parintilor unui copil din afara casatoriei in sensul ca acesta sa ia numele de familie al unuia dintre ei sau numele lor reunite.F.dupa modul de incheiere: -consensuale -solemne -realeActul juridic civil consensual- actul juridic civil care se incheie prin simpla manifestare de vointaActul juridic solemn- actul juridic civil la a carui incheiere manifestarea de vointa trebuie sa imbrace o anumita forma prescrisa de lege.

Ex. donatia, ipoteca conventionala,testamentulActul juridic real-actul juridic civil care nu se poate incheia daca manifestarea de vointa este insotita de remiterea bunului. Ex.imprumutul, depozitul

G. dupa momentul predarii lor:- acte juridice civile intre vii -acte juridice pentru cauza de moarteActe juridice civile intre vii-actul juridic care-si produce efectele neconditionat de moartea autorului sau autorilor lui.Acte juridice civile pentru cauza de moarte-acesta nu-si produce efectele decat la moartea autorului.

I. dupa rolul vointei partilor: -acte juridice civile subiective-acte conditie

Acte juridice civile subiective-al carui continut este determinat prin vointa autorului sau autorilor lui.Acte conditie- acel act juridic la a carui incheiere partile isi exprima vointa doar in privinta nasterii actului, continutul lui fiind predeterminat de norme de la care partile nu pot deroga.

Ex. contractul de inchiriereJ.dupa legatura lor cu modalitatile: -pur si simplu -afectat de modalitatiActe juridice civile pure si simple-acel act juridic civil care nu cuprinde o modalitate, termen, conditie sau sarcina.

Page 4: Drept Civil Magistratura

Acte juridice civile afectate de modalitati-actul juridic civil care cuprinde o modalitate.Ex. contractul de imprumut, contractul de vanzare cumparare cu

clauza de intretinere,contractul de asigurareK.dupa raportul dintre ele:- principale -accesorii

Acte juridice principale-actul juridic civil care are o existenta de sine statatoare, soarta sa nedepinzand de soarta juridical a altui act juridic.Acte juridice accesorii- actul juridic civil a carui soarta juridical depinde de soarta altui act juridic principal.

Ex. gajul, ipoteca conventionala, arvuna.L.dupa legatura cu cauza:- cauzal

-abstractActe cauzale-acel act juridic a carui valabilitate implica analiza cauzei sau scopului sau;Acte abstracte- actul juridic civil care este detasat de elementul cauza, valabilitatea sa neimplicand analiza acestui element. Ex. titlurile de valoareM. dupa modalitatea incheierii lor:- strict personale -prin reprezentare

Acte juridice civile strict personale-actul juridic civil care nu poate fi facut decat personal, fara a putea fi incheiat prin reprezentare. Ex. testamentulActe juridice civile prin reprezentare- care pot fi incheiate prin reprezentant(mandatar).

N.dupa reglementarea si denumirea lor legala: -acte juridice civile numite tipice

-acte nenumite(atipice)

Acte juridice civile tipice-actul juridic civil care are o denumire stabilita de legea civila precum si o reglementare proprie. Ex. contractele civile si actele unilateraleActe juridice civile atipice-actul juridic care nu are o reglementare si o denumire proprie.

Ex. contractul de vanzare cu clauza de intretinereO. dupa modul de executare:-cu executare dintr-o data

-cu executare succesivaActe juridice civile cu executare dintr-o data- actul juridic a carui executare presupune o singura prestatie din partea debitorului.

Ex. darul manual

Page 5: Drept Civil Magistratura

Acte juridice cu executare succesiva- a carui executare presupune mai multe prestatii esalonate in timp.

Ex. contractul de inchiriere

B. CONDITIILE ACTULUI JURIDIC CIVIL-capacitatea-consimtamantul-obiectul-cauza

1.Capacitatea-acea conditie de fond si esentiala care consta in aptitudinea subiectului de drept civil de a deveni titular de drepturi si obligatii civile prin incheierea actelor de drept civil.

2. Consimtamantul-acea conditie esentiala de fond si generala a actului juridic civil care consta in hotararea de a incheia un act juridic civil care consta in hotararea de a incheia un act juridic civil manifestata in exterior.

Page 6: Drept Civil Magistratura

2.1 Conditii de valabilitatea.- sa provina de la o persoana cu discernamant;b.-sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice;c.-sa fie exteriorizat;d.-sa nu fie alterat de vreun viciu de consimtamant;

a. Consimtamantul trebuie sa provina de la o persoana cu discernamant.Exemple:Incapacitate legalea.persoana fizica cu deplina capacitate de exercitiu este prezumata ca are discernamant juridic necesar pentru a incheia acte juridice civile.b.persoana lipsita de capacitate de exercitiu( minorul sub 14 ani sic el pus sub interdictie judecatoreasca) este prezumat a nu avea discernamantc. minorul intre 14-18 ani are discernamantul juridic in curs de formareIncapacitati naturale-cazurile de betie, hipnoza, somnambulism

b.Consimtamantul trebuie exprimat cu intentia de a produce efecte juridiceexemple nu este indeplinita -cand manifestarea de vointa a fost facuta in gluma,

-cand manifestarea de vointa este prea vaga-cand manifestarea de vointa s-a facut cu o rezerva mintala

c.Consimtamantul trebuie sa fie exteriorizat-partile sunt libere sa aleaga forma de exteriorizare a vointei lorExceptii-actele solemne-manifestarea de vointa trebuie sa imbrace o forma(de regula, forma autentica)Manifestarea de vointa poate fi exprimata printr-o forma expresa sau tacita.Pentru anumite acte este necesar manifestarea expresa a vointei(actele solemne)pe cand alte acte pot fi efectuate prin manifestarea expresa sau tacita de vointa(acceptarea mostenirii)-modalitatile de exteriorizare a consimtamantului:-in scris

-verbal-prin gesturi-neechivoce

In dreptul civil tacerea nu valoreaza consimtamant exteriorizatExceptie: tacerea valoreaza consimtamant: -cand legea prevede expres aceasta;

-cand, prin vointa expresa a partilor se atribuie o anumita semnificatie juridica tacerii;

-cand tacerea are valoare de consimtamant potrivit obiceiului;

Page 7: Drept Civil Magistratura

d. Consimtamantul trebuie sa nu fie alterat printr-un viciu de consimtamant4.1 Viciile de consimtamant: -eroarea

-dolul(viclenia) -violenta -leziunea

4.1.1 EROAREA-falsa reprezentare a realitatii la incheierea unui act civil.ReglementareEroarea produce nulitate decat cand cade asupra substantei obiectului conventiei.Eroarea nu produce nulitate cand cade asupra persoanei cu care s-a contractat.Clasificare:

- dupa criteriul consecintelor- eroarea obstacol-falsa reprezentare cazand asupra naturii actului care se incheie (o

parte crede ca incheie un anumit act juridic, iar cealalta parte are credinta , gresita ca incheie un alt act juridic) fie asupra identitatii obiectului (o parte crede ca trateaza cu privire la un anumit bun pe cand cealalta parte are in vedere alt bun)Sanctiunea este nulitatea absoluta

- eroarea viciu de consimtamant-falsa reprezentare ce cade fie asupra calitatilor substantiale ale obiectului actului fie asupra persoanei cocontractante;Sanctiunea este nulitatea relativa

- eroarea indiferenta-falsa reprezentare a unor imprejurari mai putin importante la incheierea actului juridic civil si care nu afecteaza insasi valabilitatea actului;Poate atrage o diminuare valorica a prestatiei dar poate ramane fara nicio consecinta juridica.

- dupa criteriul naturii realitatii fals reprezentata- eroarea de fapt-este falsa reprezentare a unei situatii faptice la incheierea actului

juridic(priveste obiectul actului, valoarea cocontractantul)- eroarea de drept- este falsa reprezentare a existentei sau continutului unei norme de drept civil

Conditii-se cer a fi intrunite 2 conditii cumulative pentru ca falsa reprezentare a realitatii sa aiba valoare de viciu de consimtamant:

Page 8: Drept Civil Magistratura

-elementul asupra caruia caruia cade falsa reprezentare sa fi fost hotarator determinant pentru incheierea actului, in sensul ca, daca ar fi fost cunoscuta realitatea actul nu s-ar fi incheiat-in actele bilaterale nu e necesar ca fiecare parte sa se gaseasca in eroare , daca totusi ambele parti au fost in eroare , atunci fiecrae poate cere anularea actului pentru eroarea careia ii este victima;

4.1.2 DOLUL(VICLENIA)-inducerea in eroare a unei personae, prin mijloace viclene sau dolosive, pentru a determina sa incheie un act juridicReglementareConsimtamantul nu este valabil cand este surprins prin dolClasificare-dolul principal-cade asupra unor elemente importante, determinate la incheierea actului juridic si care atrage anularea actului;-dolul incident-cade asupra unor imprejurari nedeterminate pentru incheierea actului juridic, neatragand nevalabilitatea actului;StructuraEste alcatuit din 2 elemente:-un element obiectiv material constand in utilizarea de mijloace viclene (siretenii) pentru a induce in eroare; -consta intr-o actiune pozitiva(fapt comisiv) actiune negative(fapt omisiv)Ex. in materia liberalitatilor faptul comisiv se concretizeaza in sugestie(consta in specularea afectiunii ori pasiunii unei persoane pentru a o determina sa faca o donatie sau un legat) fapt omisiv- ascunderea sau necomunicarea celeilalte parti a unei imprejurari ce i-ar fi trebuit facuta cunoscuta;-un element subiectiv intentional-constand in intentia de a induce in eroare o persoana pentru a o determina sa incheie un act juridic civil.- lipsa discernamantului si dolul sub forma captatiei se exclude-nu exista dol daca coccontractantul cunostea imprejurarea pretins ascunsa.Conditii-sunt cumulative;-sa fie determinat pentru incheierea actului juridic-sa provina de la cealalta parte;Proba doluluiPersoana care invoca existenta dolului, drept cauza de anulabilitate trebuie sa-l dovedeasca.Dolul poate fi probat prin orice mijloc de proba, inclusive martori sau prezumtii simple.

4.1.3 VIOLENTA-amenintarea unei persoane cu un rau care ii produce o temere ce o determina sa incheie un act juridic, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.

Page 9: Drept Civil Magistratura

Clasificare-dupa natura raului -violenta fizica-cand amenintarea cu raul priveste integritatea fizica sau bunurile persoanei;-violenta morala-cand amenintarea cu raul se refera la onoarea,cinstea, sau sentimentele persoanei;-dupa caracterul amenintarii-amenintarea legitima-justa cu un rau-care nu este viciu de consimtamant (creditorul il ameninta pe debitor cu darea sa in judecata in cazul in care nu-si indeplineste indatorirea pe care o are)-amenintarea nelegitima-injusta, cu un rau-are semnificatia juridical a viciului de consimtamant, atragand anulabilitatea actului incheiat sub imperiul unei temeri insuflata de o asemenea amenintare)

StructuraELEMENTE:-un element obiectiv-consta in amenintarea cu un rau;-un element subiectiv-insuflarea unei temeri persoanei amenintata;Conditii-sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:-sa fie determinanta;-sa fie injusta;

4.1.4 LEZIUNEA-disproportia vadita de valoare intre doua prestatiiStructura-in conceptia subiectiva- un element obiectiv-consta in disproportia de valoare intre contraprestatii

-un element subiectiv-consta in profitarea de stare de nevoie in care se gaseste cealalata parte;-in conceptia subiectiva- un element-paguba egala cu disproportia de valoare intre contraprestatii;Conditii-leziunea sa fie o consecinta directa a actului respectiv-leziunea sa existe in raport cu momentul incheierii actului juridic-disproportia vadita intre contraprestatii trebuie sa fie vadita.

3. OBIECTUL-conduita partilor stabilita prin acel act juridic civil, respective actiunile sau inactiunile la care partile sunt indreptate sau de care sunt tinute;

Page 10: Drept Civil Magistratura

Conditii de valabilitateA.Conditii generale1.-sa existe-Daca obiectul actului juridic civil priveste un bun sau un lucru aceasta conditi implica cunoasterea cunoasterea urmatoarelor reguli:

a. daca bunul a existat darn u mai exista la data incheierii actului juridic , conditia nu este indeplinita,si ,deci actul nu este valabil;

b. bunul present in momentul incheierii actului juridic indeplineste conditia ,,sa existe,,c. un bun viitor poate forma obiect valabil al actului juridic civil cu o exceptie,

succesiunea viitoare nu poate forma obiect nici pentru conventie nici pentru actul unilateral care este renuntarea la succesiune

2.-sa fie in circuitul civil3.-sa fie determinat sau determinabil-cand obiectul consta intr-un res certa,conditia este indeplinita prin ipoteza.Cand obiectul consta in res genera,conditia este indeplinita ori prin stabilirea precisa a cantitatii, calitatii, valorii fie prin stabilirea numai a unor criterii de determinare, care se vor folosi la momentul executarii actului.4.-sa fie posibil-este impusa de regula de drept potrivit careaia nimeni nu poate fi obligat la imposibil;Obiectul nu e posibil doar in cazul in care imposibilitatea este absoluta (pentru oricine)Daca imposibilitatea este relative-adica numai pentru un anumit debitor-atunci obiectul actului este valabil iar in caz de neexecutare culpabila din partea debitorului este angajata raspunderea civila.5.-sa fie licit si moral-actiunea sau inactiunea partilor actului juridic civil sa fie in concordanta cu legea si morala;

B.Conditii speciale1-cel ce se obliga trebuie sa fie titularul actului dreptului subiectiv

-in actele constitutive sau translative de drepturi-in actele cu pronuntat caracter personal(intuituu personae)-obiectul sa constea intr-un

fapt personal al debitorului(antrepriza, mandatul-in care insusirile debitorului sunt avute in mod special de catre cocontractant, la incheierea actului juridic.2. cand legea prevede este necesara si autorizatia administrative-pentru incheierea valabila a actului juridic indeosebi sub aspectul obiectului sau, era ceruta si indeplinirea cerintei autorizatiei administrative(ex. imprumutul sau instrainarea armelor si munitiilor se poate face numai persoanelor autorizate sa le detina cu respectarea destinatiei acestorasi a scopului pentru care s-a dat autorizatia).3. obiectul sa constea intr-un fapt personal al debitorului

4.CAUZA(SCOPUL) ACTULUI JURIDIC CIVIL

Page 11: Drept Civil Magistratura

-obiectivul urmarit la incheierea actului juridic civilElementele cauzei actului juridic civil-scopul imediat(scopul obligatiei)-este stabilit pe principalele categorii de acte juridice civile -in contractele sinalagmatice-cauza consimtamantului fiecarei parti consta in reprezentaea, adica prefigurarea mintala a contraprestatiei(o parte se obliga stiind ca si cealalta parte se oblige la randul ei) - in actele cu titlu gratuit-scopul imediat il reprezinta intentia de a gratifica -in actele reale-scopul imediat il reprezinta prefiguraea remiterii lucrului, bunului; - in contractele aleatorii-este cauza imediata riscul, adica prefiguarea unei imprejurari viitoare si incerte de care depinde sansa castigului, respectiv riscul pierderii.-scopul mediat(scopul actului juridic)-consta in motivul determinant al incheierii unui act juridic civil(se refera fie la insusirile unei prestatii , fie la calitatile unei persoane)Conditiile de valabilitate a cauzei actului juridic civil

- sa existe-obligatia fara cauza nu poate avea niciun effectEx.cand lipsa cauzei se datoreaza lipsei de discernamant ambele elemente ale cauzei –scopul mediat si cel imediat lipsesc va atrage nulitatea relative a actului juridic civil-cand lipsa cauzei se datoreaza-a.lipsei contraprestatiei in contractele sinalagmatice , b. lipsei predarii bunurilor in actele reale;c. lipsei riscurilor in actele aleatorii; d.lipsei intentiei de a gratifica in actele cu titlu gratuit, lipseste un element essential al actului juridic civil iar lipsa scopului imediat ,,absoarbe,, eroarea asupra scopului mediat astfel ca sanctiunea aplicabila este aceea a nulitatii absolute.- sa fie reala- cauza nu este reala cand este falsa; cauza este falsa cand exista eroare asupra motivului determinant;-sa fie licita si morala-obligatia nelicita nu poate avea niciun efect

Rolul si proba cauzeiCauza este prezumata pana la dovada contrarie.Prezumtii:

- prezumtia de valabilitate a cauzei-indiferent ca se mentioneaza sau nu acest element in instrumentum probationes

- prezumtia de existenta a cauzei-cauza nu trebuie dovedita- ambele prezumtii sunt juris tantum(cine invoca lipsa sau nevalabilitatea ,acela

trebuie sa dovedeasca aceasta si, in consecinta, sa rastoarne prezumtia.

FORMA ACTULUI JURIDIC CIVIL-acea conditie care consta in modalitatea de exteriorizare a manifestarii de vointa cu intentia de a crea, a modifica ori stinge un raport juridic civil concret.Clasificarea conditiilor de forma ale actului juridic civila.in functie de consecintele juridice ale nerespectarii lor:

Page 12: Drept Civil Magistratura

-forma ceruta pentru valabilitatea actului juridic civil-ad validitatem(ad solemnitatem)-nerespectarea ei atrage nulitatea actului-forma ceruta pentru probarea actului juridic civil- ad probationem-nerespectarea ei nu atrage nevalabilitatea actului ci imposibilitatea dovedirii cu un alt mijloc de proba-forma ceruta pentru opozabilitate fata de terti-nerespectarea acestei cerinte se sanctioneaza cu inopozabilitate ceea ce inseamna ca terta persoana este in drept sa ignore, sa faca abstractie de actul juridic care trebuia adus la cunostinta altor persoane prin indeplinirea formalitatii impusa de lege in acest scop.

b. dupa sursa sau izvorul lor- forma legala-cea impusa de legea civila- forma voluntara(conventionala)

A.FORMA CERUTA AD VALIDITATEMCaracterele juridice:Insusiri:-este un element constitutiv al actului juridic, in consecinta, nerespectarea lui atrage nulitatea absoluta a actului juridic civil in cauza;-este incompatibila cu manifestarea tacita de vointa- presupune manifestarea expresa de vointa;-este exclusive-pentru un anumit act juridic civil solemn trebuie indeplinita o anumita forma, re gula, cea autentica(exceptie face testamentul)Conditii -intregul act(adica toate clauzele actului juridic civil) trebuie sa imbrace forma ceruta pentru validitatea sa-actul aflat in interdependenta cu actul solemn trebuie sa imbrace o forma speciala( ex. mandatul dat pentru incheierea unui act solemn trebuie constatat prin procura autentica speciala)- actul care determina ineficienta unui act solemn trebuie sa imbrace si el forma speciala , solemna( exceptie face legatul care poate fi revocat si tacit)Ex. donatia, ipoteca conventionala,testamentul

B. FORMA CERUTA AD PROBATIONEM-cerinta care consta in intocmirea unui inscris care sa probeze actul juridic civil;Caracteristici:-este obligatorie-se aseamana cu forma ceruta ad validitatem-nerespectarea ei atrage sanctiunea inadmisibilitatii dovedirii actului cu alt mijloc de proba;- reprezinta o exceptie de la principiul consensualismului( manifestarea de vointa trebuie imbracata in forma scrisa).

Page 13: Drept Civil Magistratura

Sanctiunea nerespectarii formei ceruta ad probationem nu consta in nevalabilitatea actului ci in imposibilitatea dovedirii actului cu alt mijloc de proba.Aplicatii:Dovada actelor juridice al caror obiect are o valoare ce depaseste suma de 250 lei, chiar pentru depozit voluntar, nu se poate face decat prin act autentic sau prin act sub semnatura privata.Depozitul voluntar nu se poate face decat prin inscrisTranzactia trebuia sa fie constatata prin act scris.

FORMA CERUTA PENTRU OPOZABILITATE FATA DE TERTI- formalitati care sunt necesare, potrivit legii, pentru a face actul juridic opozabil si persoanelor care n-au participat la incheierea lui, in scopul ocrotirii drepturilor sau intereselor lor.- forma impusa de lege pentru opozabilitatea fata de terti este obligatorie.-sanctiunea consta in inopozabilitatea actului juridic(tertul interesat poate ignora actul juridic invocat de partile acestuia sau de una dintre ele impotriva sa, in consecinta, actul juridic civil produce efecte intre parti dar este ineficace fata de tert.APLICATII-publicitate imobiliara prin cartile funciare-publicitatea constituirii gajului-prin pastrarea inscrisului constatator al actului juridic civil intr-o mapa speciala la judecatoria in circumscriptia careia s-a incheiat actul;

MODALITATILE ACTULUI CIVIL1.TERMENUL- este un eveniment viitor si sigura ca realizare, pana la care este amanata fie inceperea, fie incetarea exercitiului drepturilor subiective si executarii obligatiilor civile.Clasificare:- dupa criteriul efectului sau: - suspensiv- amana inceputul exercitiului dreptului subiectiv si executarii obligatiei correlative pana la implinirea lui;

-extinctiv- amana stingerea exercitiului dreptului subiectiv si executarii obligatiei corelative, pana la implinirea lui;-in functie de titularul beneficiului termenului: -termen in favoarea debitorului(art.1024 C.civil) -termen in favoarea creditorului(cazul depozitului, in

care termenul e in favoarea deponentului, ca regula) -termen in favoarea atat a debitorului cat si a creditorului(cazul termenului intr-un contract de asigurare)-in functie de izvorul sau:

Page 14: Drept Civil Magistratura

-termenul voluntar(conventional)-stabilit prin act civil unilateral sau bilateral- majoritatea termenelor intra in aceasta categorie;

-termenul legal-este acela stabilit prin lege si care face parte, de drept , din actul juridic civil; -termenul judiciar-termenul acordat de instanta debitorului;-dupa criteriul cunoasterii:

-termenul cert-termenul a carui implinire este cunoscuta(A imprumuta pe B cu 10 lei pana la data de….) -termenul incert- termenul a carui implinire nu este cunoscuta ca data calendaristica( cazul contractului de vanzare cu clauza de intretinere).

EFECTE:-termenul afecteaza doar executarea actului dar nu si existenta sa.Termenul suspensiv intarzie, amana inceputul exercitarii dreptului subiectiv si indeplinirii, executarii obligatiei corelative.-dreptul subiectiv si obligatia corelativa afectate de un termen suspensiv, au o existenta certa, adica ele exista. Consecinte:

- daca debitorul executa obligatia sa inainte de termen(scadenta), el face o plata valabila, echivalenta cu renuntarea la beneficial termenului;

- inainte de implinirea termenului, titularul dreptului poate lua masuri de conservare a dreptului sau;

- in actele translative de drepturi realeasupra unului individual determinat, termenul suspensiv nu amana transferal acestor drepturi, afara de cazul in care s-a prevazut expres contrariul;

- pana la implinirea termenului suspensiv, creditorul nu poate cere plata de la debitor;- inainte de implinirea termenului suspensiv, creditorul nu poate opune debitorului

compensatia;- inainte de termen, creditorul nu este in drept sa intenteze actiunea

oblica(subrogatorie)sau cea pauliana(revocatorie).- Prescriptia dreptului la actiune incepe sa curga de la data implinirii termenului

suspensivTermenul extinctiv marcheaza stingerea dreptului subiectiv si obligatiei corelative.

2.CONDITIA-este un eveniment viitor si nesigur ca realizare de care depinde existenta (nasterea sau desfiintarea) actului juridic civil

Page 15: Drept Civil Magistratura

Clasificare:Dupa criteriul efectului:-suspensiva

-rezolutorieConditia suspensiva-de a carei indeplinire depinde nasterea actului juridic Ex.: partile ar conveni sa vanda-cumpere,, daca vanzatorul se va muta in alta localitate cu serviciul si domiciliul, pana la inceputul anului viitor.Conditia rezolutorie-de a carei indeplinire depinde desfiintarea actului juridic civil.

Ex. Prezentul contract de vanzare cumparare se desfiinteaza daca vanzatorului i se naste un copil in 2 ani de la incheierea actului.Dupa criteriul legaturii cu vointa partilor a realizarii ori nerealizarii evenimentului :-cazuala

-mixta-potestativa

Conditia cazuala - acea conditie a carei realizare depinde de hazard,de intamplare, fiind independenta de vointa partilor.Conditia mixta – conditia a carei realizare depinde de vointa uneia din parti si de vointa unei alte persoane , determinata.Conditia potestativa -pura

-simplaConditia pur potestativa-conditia a carei realizare depinde exclusiv de vointa unei parti.Conditia potestativa simpla- conditia a carei realizare depinde de vointa unei parti si de un fapt exterior sau de vointa unei persoane nedeterminata. Diferente de regim juridic –intre conditia pur potestativa si conditia potestativa simplaDaca conditia pur potestativa din partea debitorului este nula deoarece echivaleaza cu lipsa intentiei de a se oblige juridiceste conditia pur potestativa din partea creditorului este valabila.Conditia potestativa simpla este valabila atat in privinta debitorului cat si a creditorului(cu exceptia donatiei).Efecte:1-conditia afecteaza insasi existenta actului juridic civil (nasterea sau desfiintarea lui)( spre deosebire de termen care afecteaza doar executarea actului-conditia isi produce efectele retroactiv( ex tunc)Trebuie deosebita perioada anterioara implinirii conditiei (pendente conditione) de cea ulterioara acestui moment(evenimente conditione).A.PENDENTE CONDITIONE, conditia suspensiva are urmatoarele efecte:-creditorul nu poate cere executarea obligatiei-debitorul nu datoreaza nimic( daca totusi ar plati el poate cere restituirea)-nu poate opera compensatia;-prescriptia dreptului la actiune nu incepe sa curga;

Page 16: Drept Civil Magistratura

-in actele translative, nu se produce efectul translativ;-creditorul este , in drept , sa ia masuri de conservare a dreptului sau;-creditorul poate ceda dreptul sau dar ca drept conditional.B.EVENIMENTE CONDITIONE, daca conditia suspensiva s-a realizat, se considera retroactive, ca actul a fost pur si simplu;

CONSECINTE:-plata facuta de debitor ramane valabila;-transmisiunile de drepturi reale facute de titularul dreptului conditional (adica dobanditorul initial se consolideaza).

EXCEPTII:-prescriptia extinctiva curge numai de la implinirea conditiei;-fructele culese de instrainator raman ale sale;-actele de administrare raman neatinse;-riscurile sunt in sarcina instrainatorului; Daca conditia suspensiva nu se indeplineste, efectul care se produce este urmatorul: partile se gasesc in situatia in care ar fi fost daca n-ar fi incheiat actul, adica actul nu se naste, cu caracter definitiv, de aici rezultand consecinte:-prestatiile executate trebuie restituite;-garantiile constituite se desfiinteaza;-drepturile constituite de debitor se consolideaza.

B.PENDENTE CONDITIONE, conditia rezolutorie nu-si produce efectele, actul fiind pur si simplu;CONSECINTE-creditorul poate cere debitorului sa-si execute obligatia, debitorul fiind obligat la aceasta;-debitorul sub conditie rezolutorie suporta riscul pieirii bunului intrucat a dobandit proprietatea asupra lui.-dreptul dobandit sub conditie rezolutorie se poate transmite;EVENIMENTE CONDITIONE-daca conditia rezolutorie s-a realizat, efectul care se produce consta in desfiintarea retroactiva a actului,CONSECINTE:-instrainatorul va restitui pretul, iar dobanditorul bunul;-drepturile constituite de dobanditor se desfiinteazaEXCEPTII:-riscul realizat este suportat de dobanditor, ca proprietar sub conditie rezolutorie, definitiv;-actele de administrare se pastreaza;-fructele raman ale dobanditorului;-in actul de executare succesiva, efectele se produc numai ex nunc(pentru viitor)

Page 17: Drept Civil Magistratura

Daca conditia rezolutorie nu s-a realizat, efectul care se produce consta in consolidarea retroactiva a actului.

3.SARCINA-este o obligatie de a da, a face sau a nu face ceva, impusa de dispunator gratificatului in actele cu titlu gratuit-liberalitati.

CLASIFICARE-in functie de persoana beneficiarului-sarcina in favoarea dispunatorului -sarcina in favoarea gratificatului -sarcina in favoarea unei terte persoane

EFECTE:-sarcina nu afecteaza valabilitatea actului juridic civil care o contine.,ea afecteaza eficacitatea actului,in sensul ca ,in caz de neindeplinire a ei constituie motiv de revocare a actului.

C. EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL-drepturile subiective si obligatiile civile la care da nastere, pe care le modifica sau stinge un asemenea act.

Reguli de interpretare a actului juridic civil:-interpretarea contractelor se face dupa intentia comuna a partilor contractanteiar nu dupa sensul literal al termenilor;-cand o clauza este primitoare de 2 intelesuri, ea se interpreteaza in sensul ce poate avea un efect, iar nu in acela ce n-ar produce niciunul;-termenii susceptibili de 2 intelesuri se interpreteaza in intelesul ce se potriveste mai mult cu natura contractului;-dispozitiile indoioase se interpreteaza dupa obiceiul locului unde s-a incheiat contractul.-clauzele obisnuite intr-un contract se subinteleg desi nu sunt exprese intr-insul.-toate clauzel conventiilor se interpreteaza unele prin altele, dandu-se fiecareia intelesul ce rezulta din actul intreg.- cand este indoiala, conventia se interpreteaza in favoarea celui ce se obliga-conventiile obliga nu numai la ceea ce este expres intr-insele,dar la toate urmarile, ce echitatea, obiceiul sau legea da obligatiei dupa natura sa.

Page 18: Drept Civil Magistratura

PRINCIPIIL EEFECTELOR ACTULUI JURIDIC CIVIL SI EXCEPTIILE LOR-regulile de drept civil care arata cum si fata de cine se produc aceste efecte.Principii-principiul fortei obligatorii -principiul irevocabilitatii -principiul relativitatii 1.PRINCIPIUL FORTEI OBLIGATORII(PACTA SUNT SERVANDA)-actul juridic civil legal incheiat se impune autorilor sau autorului actului intocmai ca legea;Cerinte:-necesitatea asigurarii stabilitatii si sigurantei raporturilor juridice generate de actele juridice civile;-imperativul moral al respectarii cuvantului dat.Exceptii:-nu se produc asa cum au dorit partile, la incheierea lui, aceste efecte fiind ori mai restranse ori mai intinse, independent de vointa partilor sau unei parti;-cazuri de restrangere a fortei obligatorii-in cazul in care actul juridic inceteaza inainte de termendatorita disparitiei unui element al sau: Ex.-incetarea contractului de mandate din cauza mortii,interdictiei insolvabilitatii mandantului sau a mandatorului -incetarea contractului de locatiune atunci cand lucrul a pierit in total sau s-a facut netrebnic spre obisnuinta intrebuintare;-cazuri de extindere a fortei obligatorii:-prorogarea (prelungirea efectelor actului juridic , prin efectul legii peste termenul stipulat de parti(cazul contractelor de inchiriere Lg.nr.17/1994)-prelungirea efectelor actului cu executare succesivadatorita suspendarii temporare a executarii lui pe perioada cat dureaza cauza de suspendare(ex. un caz de forta majora, situatie in care intervine tot o prelungiredar fortata a efectelor actului;-revizuirea efectelor actului juridic din cauza ruperii echilibrului contractual in schimbarea imprejurarilor avute in vedere de parti la data incheierii actului juridic civil(ex. dreptul de autor si drepturile conexe)

2.PRINCIPIUL IREVOCABILITATII ACTULUI JURIDIC CIVIL-conventiile nu pot fi revocate prin vointa uneia din parti ci numai prin acordul partilor;-actului bilateral nu i se poate pune capat prin vointa numai a uneia din parti, iar actului unilateral nu i se poate pune capat prin manifestarea de vointa ,in sens contrar, din partea autorului actului.Exceptii:-in categoria actelor bilaterale;-in categoria actelor unilaterale;A.In categoria actelor bilaterale

Page 19: Drept Civil Magistratura

-orice donatiune intre soti in timpul maritagiului este revocabila;-daca contractul (de locatiune) a fost fara termen concediul(denuntarea) trebuie sa se dea de la o parte la alta observandu-se termenele defipte de obiceiul locului;-mandatul se stinge prin revocarea mandatului;-prin renuntaea mandatarului la mandat;-denuntarea contractului de inchiriere a unei susprafete locative la cererea chiriasului cu conditia notoficarii prealabile intr-un termen de minim 60 zile sau la cererea proprietarului;B.In categoria actelor unilaterale-testamentul este esentialmente revocabil-retractarea renuntarii la mostenire-oferta poate fi revocata;3. PRINCIPIUL RELATIVITATII EFECTELOR ACTULUI JURIDIC CIVIL-res inter alios acta;-produce efecte numai fata de autorii sau autorul actului, el neputand sa profite sau sa dauneze altor persoane;NOTIUNILE DE PARTE,AVAND-CAUZA SI TERT1.PARTE-persoana care incheie actul juridic civil, fie personal fie prin reprezentare, si in patrimoniul sau persoana careia se produc efectele actului juridic a exprimat un interes personal in acel act.-parte este persoana care incheie direct si personal actul juridic civil dar si aceea care il incheie prin reprezentantul sau(legal sau conventional).

2.AVAND -CAUZA-persoana care, desi n-a participat la incheierea actului, totusi, suporta efectele acestuia, datorita legaturii sale juridice cu partile actului.Categorii:1.a.-succesorii universali;1.b.-succesorii cu titlu universal;2.-succesorii cu titlu particular;3.-creditorii chirografi;1.a.Succesorii universali-persoana care dobandeste un patrimoniu, adica o universalitate:ex.mostenitorul legal unic

legatarul universalpersoana juridica dobanditoare a unui patrimoniu prin efectul comasarii

1.b.Succesorul cu titlu universal-persoana care dobandeste o fractiune dintr-un patrimoniu:ex.mostenitorii legali

legatarii cu titlu universal

Page 20: Drept Civil Magistratura

Calitatea succesorilor universali si cu titlu universal de a fi avanzi cauza consta in aceea ca actul juridic incheiat de autorul lor isi produce efectele si fata de ei,in principiu, acesti susccesori preiau drepturile si obligatiile autorului respectiv o parte a lor( nu se transmit succesorilor drepturile incesibile, strans legate de persoana autorului).2. Succesorii cu titlu particular-persoanele care dobandesc un anumit drept, privit individual (cumparatorul, donatorul, legatarul cu titlu particular)-calitatea sa de avand-cauza se apreciaza in raport cu acte anterioare ale autorlui referitoarela acelasi drept sau bun incheiate cu alte persoane respectandu-se si cerintele de publicitate daca legea le cere.3.Creditorii chirografi-nu au o garantie reala pentru creanta lor(gaj ori ipoteca).-au garantata creanta doar cu un drept de gaj general;-creditorii chirografi sunt avanzi- cauza al debitorilor lor in sensul ca ei suporta infleunta actelor juridice patrimoniale incheiate de debitori cu alte persoane, prin care activul patrimonial (gajul general) se mareste sau se micsoreaza; asemenea acte trebuie respectate de creditorul chirografar, el neavand dreptul de ingerinta in actele debitorului sau.3.TERTII-persoanele straine de actul juridic-intre avanzi cauza si terti poate exista un transfer ,in sensul ca aceeasi persoana pate fi avand cauza in raport cu un anumit juridic civil al autorului sau si sa fie tert in raport cu un alt act juridic incheiat de acelasi autor.

EXCEPTII DE LA PRINCIPIUL RELATIVITATII-cazurile in care actul juridic civil ar produse efecte si fata de alte persoane decat partile , prin vointa partilor actului.Categorii-aparente-realeA.Exceptii aparente de la principiul relativitatii

- situatia avanzilor-cauza - promisiunea faptei altuia - simulatia

- reprezentarea- actiuni directe

A.1.Situatia avanzilor -cauza-producerea efectelor actului juridic fata de avanzi cauza nu reprezinta exceptie de la relativitate deoarece: -succesorii universali si cu titlu universal sunt continuatori ai autorilor lor, fiind asimilati partilor;

Page 21: Drept Civil Magistratura

-succesorul cu titlu particular-iau locul partii actului juridic, iar dobandiea calitatii de avanzi-cauza se face cu voia lor. -creditorii chirografi nu intra nici ei in exceptie reala deoarece pe de o parte actul incheiat de debitor nu da nastere la drepturi si obligatii pentru ei direct ci prin debitor si , pe de alta parte, dreptul de a ataca actul fraudulos izvoraste din lege iar nu din actul debitorului incheiat cu tertul; A.2 Promisiunea faptei altuia --conventia prin care o parte-promitentul- se obliga fata de cealalta parte-creditorul promisiunii-sa determine pe o a treia persoana- tert- sa ratifice actul incheiat in absenta sa.-in consecinta tertul va fi obligat numai daca se obliga personal sau prin reprezentant, ratificand actul care, pana la acel moment ii era inopozabil, deci tertul devine parte in act prin vointa sa; A.3.Simulatia-operatiunea juridica in care printr-un act aparent public, ostensibil(vizibil), dar mincinos, nereal se creaza o alta situatie juridica decat cea stabilita printr-un act ascuns, secret dar adevarat.FORME:-actul fictiv

-actul deghizat-interpunerea de persoane

ACTUL FICTIV-actul public e incheiat numai de forma fiind contrazis de actul secret numit si ,,contrainscris,,.

ACTUL DEGHIZAT-in actul public se indica un anumit act(ex. vanzare-cumparare-pe cand in actul secret se arata adevaratul act dorit de parti-o donatie-). INTERPUNEREA DE PERSOANE-numai prin actul secret se determina adevarate parti, altele decat cele din actul public, ambele sau macar una din ele.

Intre parti produce efecte actul adevarat real , secret, fata de tertul de buna credinta produce efecte actul public

A.4. Reprezentarea-procedeul tehnico-juridic prin care o persoana-reprezentat-incheie un act juridic in numele si pe seama altei persoane-reprezentant-in asa fel incat efectele actului astfel incheiat se produc direct in persoana reprezentata.

Reprezentarea-conventionala-legala

Reprezentarea conventionala- cea care este generata de contractul de mandat (dandu-se procura).

Reprezentarea legala-cea care izvoraste din lege, in sensul ca reprezentantul are dreptul de a reprezenta de la lege.

A.5. Actiuni directe

Page 22: Drept Civil Magistratura

-dreptul unei persoane de a intenta actiune in justitie contra unei persoane cu care este in raport contractual, dar este o alta persoana, cu care prima este in legatura.A.Exceptie veritabila de la principiul relativitatii-stipulatia pentru altul-actul bilateral prin care o parte-stipulantul-convine cu cealalta parte-promitentul-ca acesta din urma sa efectueze o prestatie in favoarea unei a treia persoane-tertul beneficiar, care nu participa la incheierea actului, nici direct , nici prin reprezentare;-dreptul tertului se naste direct si in puterea conventiei dintre stipulant si promitent.

Page 23: Drept Civil Magistratura

NULITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL

-sanctiunea de drept civil care lipseste actul juridic de efectele contrarii normelor juridice edictate pentru incheierea sa valabila; FUNCTIILE NULITATII

-functia preventiva--functia sanctionatorie-functia de mijloc de garantie a principiului legalitatii DELIMITAREA NULITATII FATA DE- REZOLUTIUNE - REZILIERE

-CADUCITATE -REVOCARE

-INOPOZABILITATE

1. NULITATE- 1.REZOLUTIUNE-lipsirea de efecte a unui act juridic incheiat - desfiintarea unui contract cu nerespectarea normelor privind conditiile contract sinalagmatic,cu executaresale de validitate uno ictu pentru neexecutare culpa

bila a obligatiilor de catre una din parti

ASEMANARI:-ambele sunt cauze de ineficacitate a actului juridic civil;-ambele produc efecte retroactiv(ex tunc);-ambele sunt judiciare;DEOSEBIRI:

1. de ipoteza Nulitatea Rezolutiunea-presupune un act nevalabil -presupune un act valabil incheiat2. de domeniu(sfera de aplicare)

Nulitatea Rezolutiunea-se aplica oricarui act juridic civil -priveste doar contractele sinalagmatice

cu executare uno ictu;

Page 24: Drept Civil Magistratura

3. privind data cauzelorNulitatea Rezolutiunea

-cauzele sunt contemporane momentului -cauza-neexecutarea culpabila de catreincheierii actului una din parti este ulterioara momentului

incheierii;

4. prescriptia extinctiva este supusa unor reguli diferite, in ce priveste inceputul ei, in cele 2 cazuri.

2. NULITATE REZILIERE-lipsirea de efecte a unui act juridic incheiat - desfacerea unui contract sinalagmatic cu nerespectarea normelor privind conditiile cu executare succesiva, pentru neexecu-sale de validitate tarea culpabila a obligatiilor de catre una

din parti;

ASEMANARI:-ambele sunt cauze de ineficacitate a actului juridic civil;-ambele sunt judiciare;DEOSEBIRI:

1. de ipoteza Nulitatea Rezilierea-presupune un act nevalabil -presupune un act valabil incheiat2. de domeniu(sfera de aplicare)

Nulitatea Rezolierea-se aplica oricarui act juridic civil -priveste doar contractele sinalagmatice

cu executare uno ictu;3. privind data cauzelor

Nulitatea Rezilierea-cauzele sunt contemporane momentului -cauza-neexecutarea culpabila de catreincheierii actului; una din parti este ulterioara momentului

incheierii;4. privind efectele

Nulitatea Rezilierea-efectele se produc retroactiv -efectele se produc pentru viitor-ex nunc5. prescriptia extinctiva este supusa unor reguli diferite, in ce priveste inceputul ei, in

cele 2 cazuri.

Page 25: Drept Civil Magistratura

3. NULITATE CADUCITATE-lipsirea de efecte a unui act juridic incheiat - cauza de ineficacitate constand cu nerespectarea normelor privind conditiile in lipsirea actului juridic civil desale de validitate; orice efecte datorita intervenirii unor unor cauze ulterioare incheierii sale si independent de vointa autorului actului.

ASEMANARI-sunt cauze de ineficacitate;

DEOSEBIRI-1. de ipoteza Nulitatea Caducitatea-presupune un act nevalabil -presupune un act valabil incheiat

2. modul de producere a efectelorNulitatea Caducitatea

-este retroactiva; -produce efecte numai pentru viitor intrucat pentru trecut nu s-au produs

niciun fel de efecte ale actului;3. cauzele

Nulitatea Caducitatea-cauzele sunt contemporane momentului -presupune o cauza ulterioara incheieriiincheierii actului; si straina de vointa autorului actului.

4. NULITATE 4.REVOCARE-lipsirea de efecte a unui act juridic incheiat - sanctiunea civila care consta in inlaturaea cu nerespectarea normelor privind conditiile efectelor actului actului juridic civil datoritasale de validitate; ingratitudinii gratificatului ori neexecut. culpabile a sarcinii. ASEMANARI-sunt cauze de ineficacitate;

DEOSEBIRI-1. de ipoteza Nulitatea Revocare-presupune un act nevalabil -presupune un act valabil incheiat

Page 26: Drept Civil Magistratura

2. de data a cauzelorNulitatea Revocare

-cauzele sunt contemporane momentului -presupune o cauza ulterioara incheieriiincheierii actului; actului.

3. de domeniuNulitatea Revocare

-e aplicabila oricarui act juridic civil -se aplica, in principiu, actelor cu titlu gratuit(liberalitati);

5. NULITATE INOPOZABILITATE-lipsirea de efecte a unui act juridic incheiat - sanctiunea aplicabila in cazul nesocotirii cu nerespectarea normelor privind conditiile unor cerinte de publicitate fata de tertisale de validitate; sau a lipsei sau depasirii puterii de a reprezenta. DEOSEBIRI

-1. de ipoteza Nulitatea INOPOZABILITATE-presupune un act nevalabil -presupune un act valabil incheiat

2. de efecteNulitatea INOPOZABILITATE

-efectele privesc atat partile cat si tertii -efectele actelor se produc de parti, dar nu se produc fata de terti;

3. de cauzeNulitatea INOPOZABILITATE

-cauzele sunt contemporane incheierii actului; -neindeplinirea unor formalitati ulterioare incheierii lui

4. modalitati de remediereNulitatea INOPOZABILITATE

-nulitatea relativa poate fi confirmata; -poate fi inlaturata prin ratificare;

Page 27: Drept Civil Magistratura

CLASIFICARE:-in functie de natura interesului ocrotit: 1.-absoluta

2.-relativa

Nulitatea absoluta-cea care sanctioneaza nerespectarea,la incheierea actului juridic,a unei norme care ocroteste un interes general, obstesc.

Nulitatea relativa- cea care sanctioneaza nerespectarea, la incheiierea actului juridic civil, a unei norme care ocroteste un interes particular, individual ori personal.

-in functie de intinderea efectelor sale: 1.-partiala 2.-totala

Nulitatea partiala-desfiinteaza numai o parte dintre efectele actului juridic civil.Nulitatea totala –desfiinteaza actul juridic civil in intregime.-dupa modul de consacrare legislativa: 1.-expresa

2.-virtualaNulitatea expresa-cea care este prevazuta , ca atare, intr-o dispozitie legala.Nulitatea virtuala-cea care nu este prevazuta expres de lege, dar rezulta din modul in

care este reglementata o anumita conditie de validitate a actului juridic civil.-dupa felul conditiei de validitate nerespectata:-1-de fond

2.-de formaNulitatea de fond-cea care intervine in caz de lipsa ori nevalabilitate a unei conditii de

fond a actului juridic civil: consimtamant, capacitate, obiect, cauza.Nulitatea de forma:-cea care intervine in cazul nerespectarii formei ceruta ad

validitatem.

CAUZE DE NULITATE ABSOLUTA 1. incalcarea regulilor privind capacitatea civila a persoanelor 2. lipsa totala a consimtamantului(eroarea obstacol) 3. nevalabilitatea obiectului actuluijuridic civil; 4. cand lipseste cauza ori ea este ilicita sau imorala; 5. nerespectarea formei ceruta ad validitatem; 6. lipsa ori nevalabilitatea autorizatiei administrative; 7. incalcarea ordinii publice; 8. frauda legii 9. incalcarea dreptului de preemptiune al statului. CAUZE DE NULITATE RELATIVA1.vicii de consimtamant:eroarea, dolul, violenta si leziunea.2.lipsa discernamantului in momentul incheierii actului juridic civil.3.nerespectarea regulilor privind capacitatea de exercitiu a persoanelor;4. nerespectarea dreptului de preemptiune.

Page 28: Drept Civil Magistratura

REGIMUL JURIDIC AL NULITATIIA.-al nulitatii absolute 1.-nulitatea absoluta poate fi invocata de oricine are interes; 2.-actiunea in nulitate absoluta este imprescriptibila; 3.-nulitatea absoluta nu poate fi acoperita prin confirmare;B.-al nulitatii relative1.- nulitatea relativa poate fi invocata doar de persoana al carei interes a fost nesocotit la incheierea actului juridic civil;2.-actiunea in anulabilitate este prescriptibila;3.-nulitatea relativa poate fi confirmata.

EFECTELE NULITATII- consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii.- difera si in functie de ceea ce s-a intamplat dupa incheierea actului juridic putandu-

se distinge urmatoarele ipoteze:1.-actul n-a fost executat inca -aplicarea nulitatii va insemna ca acel act fiind desfiintat nu mai poate fi executat; in concluzie,partile se afla in situatia egala celeia in care n-ar fi incheiat actul; 2. actul a fost executat total sau partial, pana la hotararea de anulare,in aceasta ipoteza

efectele nulitatii vor consta in: a.desfiintarea retroactive a actului b.restituirea prestatiilor efectuate in temeiul actului anulat.3.actul a fost executat,iar dobanditorul de drepturi le-a transmis la randul sau unor terti

subdobanditori,in aceasta ipoteza efectele nulitatii presupun:a. desfiintarea actului executat;

b. restituirea prestatiilor efectuate in temeiul actului anulat; c. desfiintarea si a actului subsecvent.

PRINCIPIILE EFECTELOR NULITATII1.Principiul retroactivitatii efectelor nulitatii actului juridic civil-nulitatea nu produce efecte numai pentru viitor-ex nunc- ci si pentru trecut-ex tunc

adica aceste efecte merg si pana in momentul incheierii actului juridic civil.Exceptii:-mentinerea efectelor produse de un contract cu executare succesiva(contractul de

inchiriere sau cel de vanzare cu clauza de intretinere) -pastrarea fructelor culese anterior anularii

2. Principiul repunerii in situatia anterioara-restitutio in integrum -tot ce s-a executat la baza unui act anulat trebuie restituit astfel incat partile raportului juridic trebuie sa ajunga in situatia in care acel act nu s-ar fi incheiat.

Page 29: Drept Civil Magistratura

-exista 2 actiuni: -actiune in anularea actului; -o actiune in restituirea prestatiilor efectuate in temeiul actului anulat;

Exceptii-cazul incapabilului care este tinut sa restituie prestatiile primite numai in masura imbogatirii sale;-cazul aplicarii principiului-nimanui nu ii este ingaduit sa se prevaleze de propria incorectitudine ori imoralitate pentru a obtine protectia unui drept.Actiunea in restituirea prestatiei nu este insa admisibila in cazul in care reclamantul a urmarit un scop vadit imoral prin incheierea contractului. 3.Principiul anularii actului subsecvent ca urmare a anularii actului initial-priveste efectele nulitatii fata de terti;-anularea actului initial primar atrage anularea si a actului subsecvent,urmator datorita legaturii sale cu primul

Exceptii-desi se anuleaza actul initial actul subsecvent este mentinut;-2 principii de drept-principiul ocrotirii bunei credinte, a subdobanditorului unui bun cu titlu oneros;

-principiul asigurarii stabilitatii circuitului civil;4. Principii de drept - principiul conversiunii actului juridic

-principiul validitatii aparentei de drept -principiul raspunderii civile delictuale

A. Principiul conversiunii actului juridicConversiunea-inlocuirea actului nul cu un act juridic valabil

Conditii:-sa existe un element de diferenta intre actul nul si actul valabil;-unul din acte sa fie anulat efectiv si total;-actul socotit valabil sa intruneasca toate conditiile de valabilitate-din manifestarea de vointa a partilor san u rezulte inadmisibilitatea conversiunii;Din aplicarea acestor conditii nu va fi conversiune:-in cazul in care unele clause sunt anulate iar altele mentinute;-actul nu este inca anulat bucurandu-se de prezumtia de validitate;-actul apare ca nul numai datorita denumirii gresite date de parti;-cazul novatiei;-refacerea actului;-validitatea actului prin confirmare sau prin indeplinirea ulterioara a cerintei legale nerespectata la incheierea actului juridic civil.Aplicatii:-cazul manifestarii de vointacare, nula ca si vanzarea cumpararea valoreaza ca antrecontract de vanzare cumparare;

Page 30: Drept Civil Magistratura

-cazul in care actul de instrainare este lovit de nulitate;- cazul in care mostenitorul instraineaza un bun din masa succesorala, desi actul de instrarinare este nul, manifestarea de vointa exprimata in el valoreaza ca acceptare a succesiunii;B.Principiul error communis facit jus-inlatura nulitatea unui act incheiat intr-o situatie de eroare comuna

C.Principiul raspunderii civile delictuale-il priveste pe incapabilul minor-minorul ce face o simpla declaratie ca este major are actiunea in resciziune.

Page 31: Drept Civil Magistratura

PRESCRIPTIA EXTINCTIVA

-dreptul la actiune se stinge prin prescriptie daca nu a fost exercitat in termenul stabilit de lege;

DELIMITAREA PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE

1. PRESCRIPTIA EXTINCTIVA SI PRESCRIPTIA ACHIZITIVA(UZUCAPIUNE)A.ASEMANARI-ambele sunt institutii de drept civil-pentru titularii drepturilor drepturilor subiective civil inactivi, ambele se infatiseaza ca sanctiuni de drept civil;-ambele presupun termene.

B.DEOSEBIRIPRESCRIPTIA EXTINCTIVA PRESCRIPTIA ACHIZITIVA1.ca sediu al materiei-este reglementata 1.ca sediu al materiei este reglementata de de Decretul nr.167/1958 Codul Civil;2. termenele de prescriptie extinctiva 2. termenele de prescriptie achizitiva sunt sunt mai scurte si mai multe(3 ani, 2 ani, mai lungi si mai putine(30 ani, 10-20 ani)1 an, 6 luni) 3. prescriptia achizitiva conduce la dob.3. ca efect principal: prescriptia unui drept real principal;extinctiva stinge dreptul la actiune in sensmaterial

2. PRESCRIPTIA EXTINCTIVA SI DECADEREAA.ASEMANARI-ambele sunt institutii de drept civil-ambele au efect extinctiv;-ambele presupun termene.B.DEOSEBIRIPRESCRIPTIA EXTINCTIVA DECADEREA1. ca efect principal: prescriptia 1.-stinge insusi dreptul subiectiv; extinctiva stinge numai dreptul la actiune in sens material2. presupune termene de prescriptie 2. presupune termene de decadereextinctiva care sunt mai numeroase care sunt mai scurte si mai putine; si mai lungi;

Page 32: Drept Civil Magistratura

PRESCRIPTIA EXTINCTIVA DECADEREA3.prescriptia extinctiva are reguli proprii 3.-nu are o asemenea reglementare;privind intreruperea, suspendarea si repunerea in termen;

3. PRESCRIPTIA EXTINCTIVA SI TERMENUL EXTINCTIVA.ASEMANARI-ambele sunt concepte de drept civil;-ambele au efect extinctiv.

B.DEOSEBIRIPRESCRIPTIA EXTINCTIVA TERMENUL EXTINCTIV1.-ca izvor: termenele de prescriptie sunt 1. ca izvor: termenul extinctiv este conventionalnumai legale; legal sau jurisdictional;2.ca efecte: stinge dreptul la actiune; 2. ca efecte: marcheaza stingerea dreptului su-

biectiv si obligatiei civile corelative;3.termenul de prescriptie nu poate fi 3. termenul extinctiv poate fi modificat prinmodificat prin acordul partilor; acordul partilor actului juridic;4.suspendarea, intreruperea si repunerea 4. ______in termen sun schimbari proprii numai termenului de prescriptie.

EFECTUL PRESCRIPTEI EXTINCTIVEPrincipiile prescriptiei extinctive1. Odata cu stingerea dreptului la actiune privind un drept principal se stinge si dreptul la actiune privind drepturile accesorii.-dobanda fiind un accesoriu al creantei principale,prescriptia dreptului la actiunein realizarea acestuia atrage si prescriptia dreptului la actiune pentru plata dobanzilor2. In cazul in care un debitor este obligat la prestatiuni succesive, dreptul cu privire la fiecare dintre aceste prestatiuni se stinge printr-o prescriptie deosebita.-debitorul este tinut fata de creditor la prestatii succesive indiferent de izvorul obligatiei , precum: chirii, dobanzi.

DOMENIUL PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE-sfera drepturilor subiective civile asupra caror actiuni cad sub incidenta acestei institutii.Actiuni in justitie prin care se ocrotesc drepturile subiective civile:a.-drepturile subiective civile, care sunt drepturile reale principale sunt protejate prin: 1.-actiunea in revendicare-cand reclamantul este insusi proprietarul bunului revendicat; 2.-actiunea negatorie-cand reclamant este proprietarul iar parat este persoana care se pretinde titulara altui drept real principal (uz, uzufruct, abitatie, superficie, servitute);

Page 33: Drept Civil Magistratura

3.-actiunea confesorie-cand reclamant este titularul altui drept real principal decat proprietarul(uzuarul,uzufructuarul,habitantul);

4.actiunea in revendicare, in sens larg-cand reclamant este titularul unui drept real principal corespunzator dreptului de proprietate de stat, cum este dreptul de folosinta;

5.posesia este ocrotita prin actiunea posesorie, ajungandu-se indirect, la ocrotirea dreptului de proprietate sau a altui drept real principal.

b.drepturile de creanta sunt ocrotite prin :1.- actiuni personale(actiuni in pretentii)- fie ca se intemeiaza pe un contract civil, fie pe un fapt juridic care poarta denumiri diferite, precum: actiune pentru plata pretului, actiune in rezolutie, actiune oblica, actiune in rezolutie

c.drepturile personale nepatrimoniale sunt insotite de actiunile corespunzatoare acestor drepturi(referitor la nume, actiunile de stare civila)

d. nulitatea actului juridic –poate fi ceruta prin actiunea in constatarea nulitatii absolute, fie prin actiunea in anulabilitate(nulitate relativa).

Criterii de determinare a domeniului prescriptiei extinctive-formeaza domeniu de aplicare al prescriptiei extinctive numai acele drepturi subiective civile ale caror actiuni sunt prescriptibile extinctiv CRITERII:1. natura drepturilor subiective civile: -domeniul prescriptiei extinctive in categoria drepturilor patrimoniale;

-domeniul prescriptiei extinctive in categoria drepturilor nepatrimoniale;2. al actului normativ care reglementeaza prescriptia: -domeniul prescriptiei extinctive guvernat de D.167/1958 -domeniul prescriptiei extinctive caruia i se aplica C. civil;3.care rezulta din aplicarea altor acte normative -izvoare de drept civil

DOMENIUL PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE IN CATEGORIA DREPTURILOR PATRIMONIALE PRESCRIPTIA EXTINCTIVA SI DREPTURILE DE CREANTA-dreptul la actiune ce are un obiect patrimonial se stinge prin prescriptie daca nu a fost exercitat in termenul stabilit de lege.

Exceptie:-actiunea in restituirea depunerilor la C.E.C;

Page 34: Drept Civil Magistratura

-actiunea avand ca obiect partea cuvenita din rezerva de prime in asigurarile facultative de persoane, adica in raporturile cu societatile de asigurari;

PRESCRIPTIA EXTINCTIVA SI DREPTURILE REALE PRINCIPALE-actiuni reale imprescriptibile extinctiv a.actiunea in revendicare imobiliara b.actiunea in revendicare mobiliara intemeiata pe dr. de proprietate publica c.actiunea in partaj d.actiunea negatorie e.actiunea confesorie-actiuni reale prescriptibile extinctiv a.actiunea in revendicare mobiliara-toate actiunile atat reale cat si personale pe care legea nu le-a declarat imprescriptibile si pentru care nu s-a definit un termen de prescriptie se vor prescrie prin 30 ani fara ca acela care invoca aceasta prescriptie sa fie obligat a produce vreun titlu si fara sa se poata opune reaua credinta. b.actiunea in revendicare imobiliara-daca un fluviu sau rau rupe o mare parte din pamant si o lipeste la pamantul unui alt proprietar acea parte ramane a cui a fost pamantul de la care s-a rupt daca se va reclama in termen de 1 an. c. actiunea confesorie –prin care se urmareste apararea dreptului de uzufruct.

DOMENIUL PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE IN CADRUL DREPTURILOR PATRIMONIALE- drepturile nepatrimoniale inseparabile de persoana omului( dreptul la nume, la

domiciliu) sunt drepturi perpetue si imprescriptibile.-actiuni nepatrimoniale prescriptibile -actiunea in anulabilitate;

-actiunea in nulitate relativa a casatoriei; -actiunea in tagada paternitatii; -actiunea in stabilirea paternitatii.

SITUATII JURIDICE IN CARE SE RIDICA PROBLEMA PRESCRIPTIBILITATII 1.apararea dreptului subiectiv pe calea exceptiei2.actiunea in constatare3.actiunile mixte4.dualitatea de actiuni5.actiunea in repararea unei daune morale6.actiunea in restituire ca urmare a anularii unui act juridic civil7.actiunea in protectia unor drepturi reale principale corespunzatoare dreptului de proprietate;8.actiunea in rectificarea inscrierilor in cartea funciara;

Page 35: Drept Civil Magistratura

9. actiunea privind un drept secundar10. unele actiuni in materie secundara.

TERMENELE DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA-intervalul de timp stabilit de lege inauntrul caruia trebuie exercitat dreptul la actiune in sens material, sub sanctiunea pierderii acestui drept;- termenul de prescriptie este un termen legal deoarece numai prin lege se poate stabili un asemnenea termen.Criterii de clasificare:

1. al vocatiei sau al sferei de aplicare:-termene generale-termene speciale2. al izvorului normativ al lor:-termene instituite de D167/1958-termene instituite in alte izvoare de drept civil;3. in functie de cel al marimii sau al intinderii lor termenele speciale se impart in:-termene mai mari decat termenul general-termene egale cu termenul general-termene mai mici decat termenul general.