dur de george f. walker

Upload: alexandra-spataru

Post on 07-Jul-2018

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  1/48

  DUR (titlu provizoriu)

  de George F. Walker Trad: Vlad Massaci

  Persoa!e:

  Tia" #$ ai%o&&'" #$ aiill" #$ ai

  oc:U parc pu&lic

  Ti*p: +zi

  Seara devreme. La final de vara. Un parculet. O masa de picknick. Un cosde gunoi. Bobby sta pe masa si o priveste pe Tina, care se misca de colo-colo, foarte nervoasa. La citiva metri mai incolo, sta intinsa pe iarba Jill, siscrie intr-un block-notes gros.Bobby poarta o camasa de lucru, eans si ci!ma. Jill poarta T-s"irt si eans. Tina poarta un pantalon si o blu!a draguta. #antofii si-i tine in mina.

  Tia: ,u*ai *iciui. Tot" tot ce *i-ai povestit de cid te cuosc" -auost decit iste *iciui scir&oase/ Mi-ai zis ca pot sa a* icredere i tie.0 *iciua/ 1redea* ca te cuosc. Dar ce stia* io despre tie2/ ,u*ai*iciui. Tot ce stia* despre tie era o *iciua. 1acat" -ai de gid sa

  zici ceva2 Vrei doar sa stai acolo ca o !avra2 1a o !avra i*putita/

  %o&&': Pai" ce sa -

  Tia: Taci di gura aia/ 3i-asa u scoti decit *iciui pe ea.

  %o&&': +sta u-i adevarat.

  Tia: ,u2 Vrei sa-cepi sa *ai zici si adevarul2 +sa" ca o sc4i*&are2 Dece toc*ai acu*2 Petru ca a* pus presiue pe tie2

  %o&&': 1e presiue" u e ici o presiue. +s putea" pur si si*plu" sa *acar. Da. ,u-s o&ligat sa stau aici si sa ascult tot cacatu5 asta.

  1

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  2/48

  Tia: +i putea" pur si si*plu" sa te cari" u*ai ca eu te-as ur*ari. +i puteas-o iei la goaa si sa te ascuzi" iar eu te-as via ca pe o !avra " cu* siesti. Te- as pride de urec4ile alea si ti-as urla tot adevarul i ata aia de&ou *icios. 3tii ceva2 14iar o sa ac asta" c4iar acu*. 1a sa stii si tu ca

  tre5 sa stai acolo si sa suporti. Petru ca asta *eriti. 6sti u cacat. 3i *aistii ce esti2 U las. 1e-i2 1e-i2/ +cu*a vrei sa zici si tu ceva2 sa u-*ispui ca te-ai suparat. Poate u-ti place cid te ace cieva las" lasule2Deci ce-i2 1e-i2

  %o&&': Vrei sa vor&esc2

  Tia: Vrei sa vor&esti2 Poti*. 1i5 te opreste2/

  %o&&': +aa*... asculta.... 0ka'. Vreau doar... +dica *i se pare ca poateca te a*&alezi u pic prea... (poate ca e7agerezi)

  Tia: Du*ezeule/ Ti-ai &agat *aa su& usta ei/

  %o&&': Da" asa se pare. +sta e variata care circula. Dar -

  Jill se ridica.

  ill: 8ei/ Te-a* vazut cu oc4ii *ei" &oule.

  %o&&': Mi-ati itis o capcaa. M-ati atras aici" i iste circu*statedu&ioase.

  ill: 1ircu*state du&ioase. +sta ce cacat *ai isea*a2/ Vor&este caoa*eii.

  %o&&': 1e aceti voi e u tri&ual. 9ar tu *-ai urit itotdeaua.

  ill: 1orect. 3i2 1e sc4i*&a asta2 Tot te-a* vazut cu oc4ii *ei cu* te-aicarat la &ucatarie cu ua aia.

  %o&&' (catre Tia) : Vezi2 ,-a ost asa. 14iar -a ost asa. 6a *-a dus pe

  *ie la &ucatarie. Pe &ue. 9o era* -

  Tia: Fii atet" da2 9*ediat o sa scoti o oua *iciua pe gura. 9ar o sa*iti" si io te o*or.

  %o&&': Ma cac. +sta aici i-u tri&ual. +i o *artora care *-a uritditotdeaua. 3i e sigura *artora" deci io sut i cacat. 6 ca si cu* *i-aii itis o cursa" sau asa. 1a la o iara sal&atica.

  Tia: +sta si esti. Toc*ai ce-a* zis-o.

  %o&&': Da" u*ai ca u sut.

  2

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  3/48

  Tia: +tuci dovedeste-o. Fa-*a sa-teleg *otivul petru care ai acut ceai acut. 1a la oa*ei *otivu5 asta u e7ista. a ai*ale" da. 6le acc4estii di astea iica asa sut ele: ai*ale.

  %o&&': 8ai" ter*ia. +* ost la lucru toata ziua si-s *ort de o&oseala. ,ici

  *acar u pot sa gidesc clar.

  Tia: 3i io a* ost la lucru toata ziua" da5 uite ca io gidesc clar ca lu*ia.

  %o&&': Mda" pai asta e ica o diereta ditre oi doi.

  Tia: 3ai.

  %o&&': 1e2

  Tia: Tate. Despre asta a ost vor&a. Mai *ult u.

  %o&&': 8ai" iceteaza.

  Tia: Tate" &ai" &aiatule/ esti ca u copil. 6sti... stii tu... cu* ii zice2

  ill: Posedat.

  Tia: 67act. +sta e. Posedat. 6sti posedat de tate. Te doare- pi7 udeatira. Poa5 s-atire si pe gard" si tot ti s-ar scula. Tite lipite pe gard si tu te-ai reca de ele. +i *a*eli gardu5" &ai" &aiatule/ 3-ar opri oa*eii i loc sase c4io*&easca. 1e-are ala cu gardu5" &ai2 3i pe tie te-ar durea- pi7. +i lige gardu5 : po5 sa le sug2 *or sa le sug/

  %o&&': %ai" rate" da5 era u part'. %ause* ceva. ,u *i-era *iteali*pede.

  ill: Da" e7act. Ma iertati" eu *a itid u pic si icerc sa u v-aud. (ceeace si face$

  %o&&' (lui ill): Tre&uia eaparat sa-i spui si ei" or*al.

  ill: Tot ;eekedu5 *-a* gidit la asta. Daca s-o ac sau u. 3i dup-aia"e7act /" a tre&uit sa-i spu si ei.

  Tia (lui %o&&'): M-ai iselat. Tu itelegi cuvitu5 asta2

  %o&&': Toc*ai a* icercat sa-ti e7plic ca era* *atol. Pe &ue... era**atol.

  Tia: ,u" acu5 tre5 sa-ti tii gura. 14estia asta u tie. Poti sa uiti.9*agieaza-ti ca ti-as zice io ca era* &eata" cid e-a* itilit pri*a data.

  %o&&': Pai" si erai2

  3

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  4/48

  Tia: Doa*e" era u e7e*plu... ca sa pricepi. 1e-ai2/ 6sti prost2/1redea* ca *ai ai citiva euroi i &i&ilica.

  %o&&': 1are-i c4estia2 +i voie sa *a i!uri pia te *ai racoresti" sau cu*2

  Tia: Tu ai vrut sa ti-o tragi cu ua aia idioata/ 9drazeste sa u recuosti/Mie zi-*i u*ai atit: de ce2 Vreau sa stiu de ce2

  %o&&': 6ra* -

  Tia: ,u spue ca erai &eat.

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  5/48

  %o&&': Petru totdeaua. Vreau sa zic" 4ai/

  Tina se repede la el .

  Tia: 1e2

  %o&&': petru totdeaua e... adica ce vrea sa zica asta2 8ai" ter*ia.Pe &ue" sut... prea tiar. Mai a* o viata-treaga i ata.

  Tia: Fals/

  Tina ii arde una de-l da os de pe masa. Lui Bobby ii dau lacrimile.

  Tia (lui ill): 9o *a car.

  ill: Vi si io.

  Tina pleaca. Jill se ridica, se scutura. Se uita la Bobby, care sta ingenunc"i si-si freaca capul.

  %o&&': 1e-i2 Vrei si tu sa-*i dai ua2

  ill: 3a-ti dau ua2 ,t. Ma gidesc u*a5 ca tre&uia sa-*i iau cutitu5 cu*ie. 9-a* zis lu5 Tia. 8ai sa lua* u cutit si sa-i taie* coaiele.

  %o&&': Uau. da5 care-i pro&le*a ta" pia la ur*a2 1e-ai de *a urasti asa21e ti-a* acut eu tie2 1iudat sa *a urasti asa. 14iar *a supara asta" pe&ue.

  ill: 3ut lui de zile de cid ti-o tragi cu altele" u2 Doar ca acu* e pri*adata cid esti pris" u2

  %o&&': ,-ai tu trea&a. ,-a* i*ic sa-ti zic tie. Mi-ati itis o capcaa.Vreti sa *a pacaliti. Mi-e scir&a. +* tras toata ziua ca u caie. Viata *eau-i ditre cele *ai *isto" stii2 +* si io pro&le*ele *ele" de care i*eiu stie. Pro&le*e *ari. 1o*plicate (co*ple7e). Pro&le*e cu... viata. ,u-s

  o iara sal&atica ca s-o prizi i capcaa. 3ut si io u o* cu pro&le*e.%ai" rate/

  ill: gata cu s*iorcaiala. Vreau sa-ti zic ceva.

  %o&&': +* destule pe cap" -a* evoie sa *ai ascult si povestile tale.

  ill: 6 gravida" !avra. Vezi ce aci.

   pau!a

  %o&&': Tia2 Gravida2 Gravida... gravida... gravida2

  5

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  6/48

  ill: 1e-i2 te gidesti cu* se scrie pe litere" sau ce2

  %o&&': Gravida2

  ill: Da. Da/ Gravida. 0 sa aca u &e&e.

  %o&&': ,u se poate. 9*posi&il.

  ill: De la tie.

  %o&&': ,u se poate. ,u" u u u u u. 8ai" ter*ia. De la *ie2 ,u sepoate. ,u.

  ill: %ai" plosita. Vrei sa egi2 Vrei cu*va sa te sustragi2

  Tina revine in fuga.

  Tia: (lui %o&&') as cacacios/ (ui ill) -a* auzit cu urec4ile *ele. M-a*ascus dupa u copac. 3tia* c-o sa ege. ,ici -a stat pe giduri... (lui%o&&') asule/ daca avea* u pistol te-*pusca* aici pe loc. 1e e cu tie"%o&&'2 6rai cidva u o*" o iita o*eeasca.

  ill: +sta -a ost iciodata iita o*eeasca. +sta a ost *ereu o plositadeg4izata. 9u&irea ti-a pus u val pe oc4i.

  Tia: M-a o*orit. M-a calcat i picioare si *-a acut ais. 3ut *oarta. Pe&ue. Viata *ea s-a ter*iat. Doa*e-Du*ezeule" ce sa *a ac2

  %ncepe sa plinga. Jill o tine in brate. Se aude o sirena, care ii tre!esteatentia lui Bobby.

  ill: ,u plige i ata lui. ,u-l lasa sa te vada ca pligi.

  Tia: ,u *a pot a&tie. Daca asa *a si*t/...

  ill: 9cearca sa te si*ti altel/ Gideste-te la raz&uare" sau asa. +ia cu

  pistolu5" de-adieauri" *i-a placut *ai *ult. Mai *ergi pe directia asta.

  Tia: ,u/ ,u vreau decit sa iu trista. ,-a* voie sa iu trista2 ,u esti tuprietea *ea2 ,-a* voie sa iu pur si si*plu" asa cu* i*i vie sa iu"idieret cu*2 ,-a* voie2

  ill: %a da. +sa cred. 3igur. %a da. da-i dru*u5. pligi. (lui %o&&') +cu5 sper ca esti *ultu*it. Uita-te la ea. 8ei/ Macar icearca. 1e e cu tie2 (lui Tia)Doa*e" u po5 sa cred c-ai lasat asa u o* sa-ti itre i viata. ur ca ucre5 ca e &ie sa pligi i ata lui.

  Tia: ,u *a pot a&tie. + egat. +*... u *-a* gidit" de apt" c-o saege. 6 drept c-a* zis c-asa o sa aca" dar... -as i crezut-o iciodata.

  6

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  7/48

  %o&&': Se ridica brusc in picioare: Folosesc prezervative/ 9totdeaua/ +dor prezervativele. e-a* olosit *ereu. 9tre&ati pe.. aa" cie vreti voi.

  Tia: ,u pot sa vor&esc cu el pia u recuoaste ca e al lui. ,ici u-si da

  sea*a ce ace di *ie" daca *ai cotiua sa pretida ca u-i al lui.

  ill: 1lar. Te ace curva lasa si *icioasa" asa cu* e el. 3i stie si el/

  %o&&': Dar io c4iar olosesc prezervative/ 3tie si ea oarte &ie.

  ill: 9ceteaza odata sa tot repeti asta. (o linisteste un pic pe Tina, apoimerge la el ). 9ceteaza sa tot vor&esti despre prezervative. (9l ia pe %o&&'de guler) 1lar2/ Fiica vor&esti de ele de parca ar i u dar divi" sau asa.0 orta" ceva ce ti-a dat Dzeu ca te aca iataca&il. ,u*ai ca u Dzeu ti-adat prezervativul" !avra. -ai cu*parat de la *agazi. 3i *agaziu5 l-a

  cu*parat de la ir*a care-l produce la a&rica ei. 1a e acut itr-o a&rica.3i" ueori" i a&rica se *ai dau si rateuri... 0rice o* de pe plaeta astastie" u*ai tu u2 9o cred c-o stii si tu" u*ai ca tu cauti o iesire di toatataraseia asta. dar u e ici o iesire. 6sti tatal acestui copil" si daca urecuosti cit *ai rapid" te o*ori*" si ica oarte repede. +tit iti zic: ii atet.Te calca* i picioare" oka'2...0ka'2/

  %o&&': %ie" dar -

  ill: ,iciu dar/ Tu esti tatal acestui copil. Prietea *ea Tia u se culca cucie se i*ereste. &a se culca u*ai cu tie. Petru ca te iubeste. ,u *a-tre&a de ce. 1a u stie i*ei. ,iciua ditre prieteele ei. ,ici *acar*a-sa u stie. Pu pariu ca ici *acar Du*ezeu" isusi" u stie. 6 oeig*a a uiversului" pe care ici *acar Du*ezeu" i pula *ea" -opoate rezolva/

  %o&&': ,u *a si*t prea &ie. Te rog" da-*i dru*u5. +i zis ce vroiai sa-*izici. +cu5 tre&uie sa-*i dai dru*u5.

  ill: Vrei s-o iei la goaa2 Fuga u-i o solutie" iti zic io.

  %o&&': ,u. ,u vreau sa ug. ,ici -as putea sa ug. Mi-e rau. 9*i tre&uiedoar... 3tai prea aproape de *ie. ,-a* aer. Da-*i dru*u5" te rog da-*idru*u5.

  Tia: Da-i dru*u5. 6 ca* palid. esia" cid e asa palid. 3-a *ai iti*plat"stiu io.

  ill: ,u te plac" %o&&'.

  %o&&': 3tiu... te rog" da-*i dru*u5. 0ka'2 0ka'2

  ill: %u... 0ka'.

  7

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  8/48

  %i da drumul. &l se duce la masa de picknick. Se asa!a.

  %o&&' (lui ill): Multu*esc.

  Tia: Tie capu5 !os. Tie-l itre picioare.

  %o&&': 1orect. (o ace)

  Tia (lui ill) : +re o &oala. U el de ae*ie. De cid era *ic. 9i ac i!ectii.

  ill: ,-a* stiut.

  Tia: 1red ca ti-a* povestit odata.

  ill: ,iciodata -a* ost ateta cid i*i povesteai ceva despre el. ,u*a5*a preacea* ca sut" ca sa u par epoliticoasa" itelegi tu.

  Tia: +4a.

  ill: Vreau sa zic" daca era ceva care avea legatura cu tie" or*al caasculta* cu atetie. Daca avea legatura cu seti*etele tale" si-asa. Dardaca era vor&a strict despre el" ic4idea* o&loaele. ,u uita ca-l stiu pegagiu5 asta ca* de cid *a stiu pe *ie. De *ai *ulta vre*e ca tie. Depri gradiita. 3i i tot ti*pu5 asta" -a* gasit i*ic la el" care sa-*i placa.

  Tia: ,ici *acar ceva cit de *ic2

  ill: ,u.

  Tia: 6i" 4ai. 1eva tre5 sa i ost. 1eva" u a*aut.

  ill= ,u. ... ,u.

  Tia: 1iudat" u2 Petru ca" deo&icei" oua e plac aceleasi lucruri. +dica " *ai *ult decit deo&icei. 1a* itotdeaua.

  ill: Ti *ite cid a* alat ca voi doi suteti i*preua. Mai stiu cu* *i-

  a* zis: tre5 s-o previi

  Tia: 3i de ce -ai acut-o2

  ill: Pai" -a* acut-o2 +* acut-o/ Ti-a* povestit toate c4estiile asoalepe care le stia* despre el" tot ce-*i veea i *ite" pia si cea *aieise*ata porcarie egoista" pe care a acut-o.

  Tia: Dragostea e oar&a.

  ill: 3i surda.

  8

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  9/48

  Tia: 3i proasta. 3i *ai stii ce e dragostea2 Dragostea e pericol. 9 viata*ea -o sa *ai iu&esc/ 6 prea periculos. Daca ra*i i viata dupa c4estiaasta" *ai itii *a retrag di tot. 3i la serviciu - o sa-i rog sa u *a *aipua la vizare" sa *a *ute la depozit. Pot sa ac ivetare" si-asa. dacaaci ivetare" practic u tre&uie sa te vezi cu i*ei... 1u* ti-e" %o&&'.

  %o&&': 1ui ii pasa2

  Tia: Tie capu5 !os. +rati groazic.

  %o&&': ,-a* reusit iciodata sa-teleg de ce u *a place.

  Tia: 1ie.

  %o&&': 6a. ill. +dica" ce e asa de rau la *ie2 9 co*paratie cu altii. Mauraste de cid avea* cici ai. 6" pur si si*plu" ...dileala.

  Tia: Tie capu5 !os.

  %o&&': Mi-a zis ca i-ar placea ca *a o*oare. +sta e dileala curata. ,ustiu...

  Tia: Vrea doar sa-ti asu*i resposa&ilitatea.

  %o&&': 9*i scuipa totul i ata... si toate astea i*i itra direct i creier.9telegi2 Ditr-o data u *ai sut decit o gra*ada de cacat. U cacatel pecare cieva vrea sa-l calce i picioare. Doar icerc sa *a prid de cote7t. +dica" c4estia e ca sut ica prea tiar" si - (ridica din umeri, da din minasi-si pleaca capul$

  Tia: 1e2

  %o&&': Vreau sa-ti zic ceva. Da5 u pot cu ea de ata. Da5 de apt" ce cautaea aici. 3i ce tot scrie acolo2 +dica" isi ia otite cu ce zice* " sau ce2

  Tia: ce scrii" ill2

  ill: 0 co*puere.

  %o&&': Da" sigur. Vacata *ea de vara.

  ill: 6 o co*puere de olosit i *ai *ulte scopuri. 3tiu ce vreau sade*ostrez. 0 olosesc io udeva" i vreo lucrare. Poate c4iar i *ai*ulte.

  %o&&': ,e*aipo*eit. 6u a* c4estii grave sa-ti spu si prietea ta"studeta" se-tide pe iar&a si scrie o co*puere.

  9

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  10/48

  Tia: 1e c4estii2

  %o&&': 14estii care... care tre5 sa ti le spu" cred. 6sti gravida. Deci"da...oka'. 67act. 0ka'. Deci io tre&uie" tre&uie...ce vreau io sa zic...u stiu. +4" cacat" 4ei. ,-are decit sa ra*ia. 1e *ai coteaza.

  Tia: ,u" o sa plece. Poti sa pleci" ill. 6 i regula.

  ill:

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  11/48

  %o&&': 1ola lig4t.

  ill: 1ola lig4t. (ride$ ratioare... 8ai" *-a* dus. (iese)

  %o&&': Vezi2 Doar iica a* vrut o cola lig4t si de!a a acut *are c4estiedi asta. 3i *a ia la *isto" cu* o ace *ereu. Mereu *-a luat la *isto"ica de cid avea* a*idoi cici ai. Pula *ea" asta *a ur*areste. 1a sicid ar sti ea ceva despre *ie" care u stiu ici io. 0 c4estie asoala detot. 1e2 3tii tu ce ar putea i2 1e stie ea...dar eu u2

  Tia: %o&&'" aici u-i vor&a despre -

  %o&&': %a u - Toate astea au o legatura itre ele. 1el puti asa cred.3i*t io. 1e ace ea cu *ie" are legatura cu ce-*i ac eu sigur" sau asa.3i asta sigur are o legatura cu itre&area" de ce u-s... stii tu" de ce u-s io

  isu*i. Vreau sa zic" u adevaratul *eu eu" i relatie cu tie si cu... stiitu... ce-i acolo iautru... 'aca, itelegi tu... adica u vreau sa isiuez caai *iti" dar esti sigura ca...

  Tia: 3ut sigura. +* ost la *edic.

  %o&&': 3i *edicul era sigur.

  Tia: Doctorita. Da. 3e aste i e&ruarie.

  %o&&': Uau" Du*ezeule... aaaa444" Doa*e-Du*ezeule... %si lasacapul os, intre genunc"i.

  Tia: esti &ie2

  %o&&': Daca-s &ie2... Daca sut &ie. ,u. ,u. ,u-s deloc &ie. +&solutdeloc. Ma cac pe *ie de rica. (Se ridica si se plimba de colo-colo) 8ai"4ai" adua-te %o&&'. 8ai odata/(Se opreste brusc ) Pula *ea. 67act. +idreptate. 3ut las. Pula *ea. 1u* dracu5 ai stiut tu asta. 6a ti-a zis" este2ill ti-a zis. +sta e ce stie ea despre *ie. 3i ti-a zis si tie. +re dreptate.3ut u las cacacios. Pula *ea. Mi-e asa de rica" ca pia la ur*a i*i

  devii idiereta. 3i u vreau asta. ,u vreau sa-*i devii idiereta. Darasta esti. 9 realitate" asa esti petru *ie. %aga-*i-as/ 3ut ulti*u5 ra4at.

  Tia: +cu*a te dai lovit2

  %o&&': 1e2

  Tia: Vrei sa *a pacalesti. Te dai lovit si io tre5 sa-ti plig de *ila.

  %o&&': 8ei" ter*ia. 3ut ulti*u5 ra4at. 9ti zic.

  Tia: 1red ca e o tactica.

  11

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  12/48

  %o&&': +cu* a* avut revelatia asta. 1u* adica o tactica.

  Tie: Pai ce altceva2/

  %o&&': ,u e ici o tactica" u e i*ic. 6ste ceea ce sut. 1e-ti zicea*.

  Tia: De ce2

  %o&&': 1u* adica" de ce2 +cu5 *i-a trecut asta pri *ite.

  Tia: 1red ca tu crezi ca asa o sa scapi. 9*i povestesti ca esti ulti*u5cacat" si u las eorocit" iar eu pur si si*plu te iert. 9ti dau dru*u5. 14iarasta crezi tu ca se-ti*pla.

  %o&&': &a u cred asta.

  Tia: 1u* adica u crezi.

  %o&&': Pai" dac-as i ulti*u5 cacat" atuci as olosi orice *i!loc" u2Pro&a&il" c4iar ara sa-*i dau eu isu*i sea*a . +s ace-o pur si si*plupetru ca u ticalos o ace si gata. Vreau sa zic" ca u cacat ar ace oriceca sa iasa &as*a curata" ara idoiala.

  Tia: %ai" porcule/ ,u-*i vie sa cred ca stau s-ascult tot cacatu5 asta. 1e-i cu tot cacatu5asta2 ,u *erge asa" u *a lua asa. drept cie *a iei2 Macrezi vreo *artira" sau ce2 1rezi ca te scutesc pe tie de toate si ra*i saduc sigura totul *ai departe2 3i-*i zic di pacate ai dat-o- &ara" Tia.Te-ai iselat i privita lui. 1e sa-i aci. 3a privi* spre viitor si gata.,eee" u *erge asa. 1e ticalos s-ar purta de parca ar i u ticalos2rate...

  %o&&': +sculta. Pui presiue pe *ie. ,ici u sut sigur ca zic ce vrea*itea *ea sa zica - asculta" oka'. +vea* plauri. Voia* sa ter*iscoala. 3tiu ca u ti-a* spus de asta pia acu*" stiu. dar c4iar a* vor&itdespre asta cu taica-*iu.

  Tia: Tie-ti gura/ Du-te dracu5. 3i eu2 1u *ie ce aci2 3i cu copilu52 1u

  copilu5 ce aci2

  %o&&': 1u copilu52

  Tia: 1u copilu5" da. 1u copilu5.

  %o&&': Uau. ,u se poate vor&i ica de vreu copil. ,u-i spue copilu5. +ltel o sa te atasezi de el.

  Tia: 1e tot zici2 Te-tre& ce vrei sa spui2

  %o&&': ,i*ic. ,u stiu.

  12

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  13/48

  Tia: +vort. Te gidesti la avort.

  %o&&': ,u *a gidesc la i*ic.

  Tia: Miciosule. 3igur ca la asta te gidesti.

  %o&&': ,u. ,u *a gidesc la a&solut i*ic. 3i daca *a gidesc la ceva"oricu* u-teleg la ce. 8ai. Da-*i si *ie o sasa.

  Tia: Du-te dracu5/ cara-te. M-a* razgidit. ,u *ai vreau sa te vad. 6e7act ce-ti doreai. Poti*. 3i-acu5 cara-te.

  %o&&': 3tai u pic.

  Tia: De ce sa stau2

  %o&&': 3tai u pic. ,-a* spus iciodata -

  Tia: Toata vor&aria despre cu* esti tu ulti*u5 cacat. ,u voiai decit usigur lucru.

  %o&&': +* gidit cu voce tare. cu* sa-ti zic" a* icercat sa- *i iteleg...sa-*i iteleg seti*etele. +*... stii tu" a* si eu seti*ete. a* icercatsa le iteleg.

  Tia: Da" sigur.

  %o&&': ,u" pe &ue. Ma si*tea* ca ulti*u5 cacat si la u *o*e5 dat a*iceput sa *a si*t ca ulti*u5 cacat. petru ca...

  Tia: Petru ca ce2

  %o&&': di cauza c4estiei. care s-a-ti*plat la part'... i &ucatarie la ill.Vreau sa zic ca -a* apucat sa vor&i* serios despre asta.

  Tia: 3i vrei acu5 sa vor&i* despre asta2

  %o&&': ,u toc*ai. Dar asta e *otivul petru care *-a* si*tit asol.Petru ca tu si cu ill stateati cu oc4ii pe *ie. ,u e u repros" dar... Marog. Deci *-a* si*tit ca ulti*u5 cacat. 3i atuci *-a* gidit daca asa tesimti  poate ca asa si esti. 3i dup-aia se apuca sa-*i zica ca esti gravida.&ag/ (isi da una in cap) &ag" &ag" &ag/ dar" *a rog... deci" u vreau saplec. Vreau" stii tu" sa ra*i aici liga tie. Fii ateta" vreau sa *a asez oclipa. si sa *a gidesc la ce vreau sa-ti *ai zic. Tre&uie isa sa *agidesc la ce.

  &l se uita la ea. ea da din umeri. se asea!a linga el. pau!a.

  8aia.

  13

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  14/48

  Tia: 1e2

  %o&&': Ude *i-e 4aia. 1redea* c-a* luat-o.

  Tia: ,u po5 sa cred.

  %o&&': Tre5 sa u*ez o tigara. 1red ca le a* i 4aia.

  Tia: Vrei sa zici ca te duci acasa ca sa-ti iei 4aia.

  %o&&': ,-ar i o idee prea &ua" u2

  Tia: ,u toc*ai.

  %o&&': 0ka'. Mda... da5 de u*at tre5 sa u*ez.

  Tia: ,or*al" tre5 sa u*ezi. Poate tre5 sa si &ei ceva. Poate si istedroguri" ceva. Poate ar tre5 sa aci si cuostita cu o ata &ogata si cu tite*ari" si sa-ti petreci restul vietii cu ea" la ea acasa i 8a;aii. Dar tu estiaici. G4iio/ +i ce ai. si daca ai ceva de zis" zi acu*.

  %o&&': 9*ediat.

  Tia: 1id.

  %o&&': +cus.

  (pauza)

  Tia: 8ei" %o&&'. +cu* isea*a... acu*. +cu* isea*a u curid. 1ii*ediat.

  %o&&': 3tiu" dar -

  Tia: Vor&este/

  %o&&': 3a vor&esc2 3a vor&esc... sa vor&esc.

  Tia: 8ai odata/ 3pue ceva despre oi doi. 3i despre copil. Despre cu* osa ie. Despre ce o sa ace*/ Despre ce o sa aci/

  %o&&': 8a&ar -a* ce-o sa ac. 3tiu doar ce voia* sa ac/ Voia*... sa *adespart de tie. (se privesc uul pe altul)

  Tia:

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  15/48

  %o&&': De vreo citeva sapta*ii.

  Tia: 3apta*ii2 +sa deci.

  %o&&': petru ca... petru ca" cu* sa zic" *-a* *ai uitat si eu i !ur. 3i la

  u *o*et dat" a* iceput sa vad. M-a* uitat i !ur... si a* vazut pealtele... si a* iceput sa-*i zic... 4ei" -arata rau deloc. De ce -as i si cualtele" i od. adica" uite ce toale au pe ele si-asa. 14iar cool.

  Tia: ,u-*i vie sa cred ca-*i povestesti *ie asa ceva.

  %o&&': ,ici *ie.

  Tia: +dica" *i se ace rau.

  %o&&': 1lar. 3i *ie. Ti se ace rau de la asa ceva. 14iar a* ost &olav

  di cauza asta. De lui &ue.

  Tia: ui2 +cu5 s-au acut lui2/

  %o&&': %ie" poate u lui. 3apta*ii. Poate o lua... !u*ate.

  Tia: De o lua !u*ate vrei sa ii cu alta2

  %o&&': Mi-era rau. Petru ca eu era* cu tie. 3i petru ca era* cu tie" sicu toate astea tot avea* c4e sa vad cu* e si cu altele" *i-a trecut la u*o*et dat pri *ite" ca poate oi doi -ar *ai tre&ui sa... adica" oi doi"sa u *ai ... poate ca ar tre&ui ca eu sa... 9telegi" si de-aia *-a* dus cutipa aia i &ucatarie.

  Tia: tipa aia2

  %o&&': Da... aia" cu* ai&ii o c4ea*a.

  (Tia se ridica i picioare).

  Tia: ,u stii cu* o c4ea*a2 ,u stii ici *acar cu* dracu5 o c4ea*a2/

  %o&&': Da5 ce coteaza cu* o c4ea*a2 M-a* dus cu ea i &ucatarie"petru c-a* icercat sa o las *ai *oale" cred. Mi-era idieret ... c4estiaditre *ie si tie. Voia* u*ai sa vad daca pot s-o las *ai *oale.

  Tia: 0 c4ea*a ea4. eeee ...aaaa4/

  %o&&': 8ei" u sari i sus acu5. 9cearca sa ra*ai cal*a. toc*ai icerc sa-ti e7plic.

  Tia: eeee/ +44444/ 3pue-o/

  %o&&': %u. 0ka'. ea4. 0ka'2 +* spus. 0ka'2

  15

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  16/48

  Tia: 3igur. +ltceva2

  %o&&': 1e.

  Tia: (lui" i ata) Mai...ai...si...alt...ceva...sa...i*i....spui2

  %o&&': 8ei" *ai ai puti si sari la &ataie. 3tiu ca asta ai de gid. 3tiu oarte&ie... Dar asta -o sa-ti aduca a&solut i*ic. Petru ca > 

  Tia: 6- ordie. ,-a* de gid sa-ti ac ceva.

  %o&&': 8ai" lasa. te cuosc eu.

  Tia:

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  17/48

  %o&&': (se preda) 0ka'" oka'/ 3ut u copil/ 3i tu esti adulta. 6sti asa de*atura. 8ai" *ai lasa-*a" da2 De apt" asta si e pro&le*a: parc-ai avea osuta de ai. 14iar ti se potriveste. 0ricu* ai plaiicat totul" pia i ulti*azi a vietii tale.

  Tia: 67act. +sa e.

  %o&&': 3i-ca cu*/ 1el puti daca co*pari cu *ie. Toc*ai *-ai plesit"asa cu* ace u adult cu u copil. 3i c4iar cid u aci asta" c4iar cid...*a iu&esti" a* i*presia ca ai 4otarit de!a totul... Ta&loul i *are e gata" iar eu u-s decit u detaliu dragut i acest ta&lou al tau.

  Tia: Pe &ue. 3i la cocluzia asta ai a!us tu" i*preua cu oul taupriete de la e7pedieri.

  %o&&': ,u. 8ai" ter*ia.

  Tia: Fii atet" zi-*i pur-si-si*plu" ce vrea sa-se*e asta. Toata &il&aialaasta cu *ie care a* u ta&lou gata" si cu tie care esti doar u detaliu.

  %o&&': Pai" se potriveste cu ce-ti spuea* ca gidesc eu.

  Tia: +4" *ai ou gidesti2

  %o&&': 67act. Gidesc" da. Fii ateta" vreau sa-ti zic ceva. +sta c4iargidesc" deci vreau sa pot sa ti-o zic" ara sa dai i *ie.

  Tia: Mda" da5 4ai sa lasa* optiuile desc4ise.

  %o&&': +cu5 u *ai a* de ales" u. Petru ca daca-a* zis ca *a gidescla ceva" acu5 tre5 sa si zic.

  Tia: 1orect.

  %o&&': 67act. Petru ca" iti*plator" cred ca sarcia... *a rog" cu* sazic... iti covie de *iue.

  Tia:

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  18/48

  Tia: Mda. Pai ici u era. 6ra o prostie. Petru *ie era o prostie.

  %o&&': 3tiu. 3i petru *ie la el. 1u*va. 3tiu. Dar cu*va u i acelasi elca petru tie. Tu ai stiut de la iceput ca era gargara.... petru ca stiai cae7ista si cealalta c4estie. 67act/ 1ealalta c4estie. 9-ai zis cu*va. +veai

  lista. 3tii: u !o& si*plu care sa-ti placa... si...si -

  Tia: U &ar&at pe care sa-l iu&esc. Doi copii" citva prietei &ui. 0locuita draguta.

  %o&&': 67act. +sta e. +sta e lista. ista lui Tia/

  Tia: 6 o lista oarte &ua. ucruri reale/ +i ceva-*potriva2 +i tu ua *ai&ua2 +4a" a4 da" tu ai ua *ai &ua" da. Visuri" sau asa. Marile visuri. +sta vrei sa-*i zici" u2 +i deveit asa" &rusc" a*&itios.

  %o&&u: ,u" u-s a*&itios. 1e vrea sa *ai ise*e si asta2/

  Tia: Poate vrei sa te aci avocat sau ar4itect" sau poate c4iar *edic.

  %o&&': ,u" u" ici vor&a. Toate astea u-s de *ie. Vreau u*a5 sa zicca lista ta e lista ta. 1a asta vrei tu. 3i ce e special la ea u e doar ca caasta vrei tu" ci ca poti spue clar ce iti doresti.

  Tia: 3pue" pur si si*plu" ce-ti doresti tu. 8ai. 3pue. 9cearca. Poatereusesti. Poate e surprizi pe a*idoi. Poate esti *ai *ult decit u caiede pripas. Poate esti c4iar u o*. 1are are creier de o*.

  %o&&': 8ai" ca -are ici u ses... (pauza)

  Tia: +stept. 8ai" %o&&'. 3pue ceva o*eeste. +rata-*i ca -ai u creier de caie.

  %o&&': (oteaza) 1reier de caie. 3uper.

  Tia: +stept. Vor&esc serios.

  %o&&': 67act" e7act. +stepti. 6sti oarte ra&datoare. Plia de itelegere.3tai aici" i ata *ea" ca u o* adevarat" *atur. 1u toate plaurile acute.Porti de!a i tie pri*ul copil" si acu* u *ai ai evoie decit de *ie" casa *a *ut cu voi. &atriul %o&&'" u *ai tre&uie decit sa zica cuvitelecare tre&uie si sa-si pua se*atura i !osul uei &ucati de 4irtie" si atucia urcat la &ord" petru tot restul vietii lui de cacat.

  Tia: 0ka'/ Destul/ 1u *ie ai ter*iat-o. (vrea sa plece)

  %o&&': 3tai puti. (pue *ia pe ea)

  Tia: Da-*i dru*ul/

  18

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  19/48

  %o&&': 9ca -a* ter*iat uul cu celalalt.

  Tia: Te-seli/

  (Tia vrea sa-l loveasca" %o&&'" se apara)

  %o&&': Ter*ia cu ti*peiile/ (o apuca) . 3tai aici. +cu*a o sa...

  Tia: Fii atet: acu*a iti iei la&ele de pe *ie" %o&&'. (vrea sa seeli&ereze)

  %o&&': +sa u *erge. +* iceput ceva i*preua" si acu* vo* -

  Tia: Fii atet" u te *ai agata de *ie. da-*i dru*u5" u vreau...

  %o&&': Tia" te rog.

  Tia: ,u/ M-ai *itit/ 9 toate privitele. ,u*ai despre asta e vor&a.cacatule/ M-ai *itit i toate privitele... 9dieret ce-ti spuea* despreviata" sau despre asteptarile *ele" erai *ereu de acord. 6sti pli de cacat/6sti o cirpa. 3i... si... (icepe sa pliga) da-*i dru*ul/ Da-*i dru*ul/

  ill: (itra i uga. Tipa. asa pugile pe !os. 9l ia pe %o&&' de git. 6l cade.6a se aruca pe el)

  %o&&': %ai" ce dracu5/

  ill: avra/ (a*idoi la pa*it. ill se asaza pe el. 9l loveste.)

  (Tia se asaza. Plige. 3*ulge urioasa s*ocuri de iar&a)

  %o&&': Gata/ 9ceteaza/ Ma*a doa*e/

  ill: Vrei sa te &ati2 %ate-te cu *ie. 8ai/

  %o&&': Da5 u vreau sa *a &at cu i*ei.

  ill: avra cacacioasa/

  %o&&': Tia. Tia" spue-i sa -

  ill: 1e dracu5 e cu tie. 6 gravida/ (ill cotiua sa-l loveasca pe %o&&'.9cearca sa se ereasca)

  %o&&': Da5 u i-a* acut i*ic.

  ill: ,u dai itr-o e*eie gravida. ,u dai itr-o e*eie gravida/

  %o&&': Tia/ 3pue-i si tu/ Ter*ia" u i-a* acut i*ic.

  19

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  20/48

  ill: 3a *ori tu/

  %o&&': Pe cuvit/

  ill: Te-a* vazut cu oc4ii *ei" !igodie/

  (ill s-a ridicat. 9i *ai da u sut lui %o&&')

  %o&&': +u. Ra4at/ 0preste-te" lasa-*a- pace/

  ill: 1acatule/

  %o&&': Ma*a doa*e/ 0preste-te i*ediat" ca *a iurii.

  ill: 8ai/ Da-i dru*u5/ +&ia astept.

  %o&&': Vor&esc serios/ +u/

  ill: 67act. 1u* iti place" 4*2 1u* iti place2 te-tre&" cu* iti place2

  (%o&&' sare i picioare)

  %o&&': Doare/ Doare" oka'2 3i acu*" gata/ 3au te pocesc/ (pauza)

  ill: 1e aci2 (se apropie icet de el)

  %o&&': Fii ateta: stai pe loc.

  ill: Ma pocesti. +* auzit eu &ie2 +sta ai spus2

  %o&&': ...u vreau sa-ti ac rau.

  (ill cotiua sa se apropie de el. 6l se da iapoi).

  ill: Ti se pare tie ca *i-ar i rica2 Uita-te la *ie. Ti se pare ca *i-e ricade tie2 %ai/ (il i*&riceste)

  %o&&': 0a4" Doa*e. 0ka'. Reut. (se asaza) oveste-*a. 0*oara-*a. 8ai. 9*i aci u serviciu. (icepe sa pliga) 8ai/ (%o&&' se lasa pespate. ill il priveste. Ridica di u*eri)

  ill: avra. (Merge la Tia) 6 totu5- regula" Tee2

  Tia: (plige) da" e super/

  (ill se asaza alaturi de ea. 0 ia pe dupa u*eri. %o&&' plige destul detare.)

  ill: %ai. Tie-ti gura aia/ 3e uita lu*ea. Fratioare. Ui5-te si la asta/ ,-a**ai vazut iciodata u tip sa pliga asa.

  20

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  21/48

  Tia: Da... ai dreptate. Destul de ciudat" u2 Tot asa l-a luat plisu5 si cide-a* culcat pri*a oara i*preua.

  ill: 3a *ori tu/

  Tia: Pe &ue. De-aia *-a* si idragostit de el. (icepe sa pliga)

  ill: 8ai" scu*po. ,u *erita.

  %o&&': &a *erit/ cacat/ Merit/ sa stii ca da/

  ill: Gura/

  %o&&': Vreau sa-ti ceri scuze/

  ill:

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  22/48

  ill:

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  23/48

  %o&&': Ti-ar placea tie" u2

  ill: 3tii &ie ca da.

  Tia: ,u poate s-o aca. 1a are visuri *ari. 9l asteapta o viata *areata.

  ill: 67act. (ride) Ti-a zis el asta2

  Tia: 3i-ca cu*/ 6 ica asa tiar" stii2 dar are u viitor. %ie" asta u*aidaca u i-l stric eu.

  %o&&': ,-a* spus iciodata asa ceva.

  Tia: 3i i viitorul asta al lui" e7ista o gra*ada de ete si e*ei" care se-*&raca ru*os" si cu care el o sa se uta.

  %o&&': ,ici asta -a* zis.

  ill: Pu pariu" ca ai gidit-o.

  %o&&': Mda" dar u.

  Tia: ,u stiu. Poate ca s-a uitat prea *ult la televizor. Poate e coudape toti cu pustii aia di seriale" care locuiesc toti pe pla!a. 3i coduc *asii

  *isto. 1u pariti care locuiesc i casoaie. 6l e... cu* sa zic" stii tu... usori*presioa&il. Mi-ai adus o cola2

  ill: da. (9a puga)

  Tia: +sta e" %o&&'" te-ai uitat prea *ult la televizor2

  %o&&': 8a&ar -a* despre ce vor&esti.

  Tia: Taica-tu e ta7i*etrist. Doar stii. ,-ai uitat c4estia asta" u2

  %o&&': ,u cred c-ai iteles ce vroia* sa zic. 1red ca ceva ai iteles gresit.

  Tia: Poate ca da. 3i poate ca u.

  ill ii da o doza de cola.

  Tia: Multu*esc. 9-ai luat si lui ua2

  ill: 3a i-o dau2

  Tia: ,or*al.

  23

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  24/48

  ill: 6sti o sita" sa *or io/

  (ill ii aruca o doza lui %o&&'" care o pride).

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  25/48

  ill: 6- regula. (toti trei &eau)

  Tia: 14estia pe care ti-a* spus-o *ai devre*e" %o&&'.

  %o&&': 1id2

  Tia: *ai devre*e" pia la c4estia astalalta.

  %o&&': da" u *-a* pris despre ce era vor&a.

  Tia: Da" e7act. 1a ce *eserie are taica-tu.

  %o&&': 67act. 3i2 1e-are sula cu preectura2 (1e are ua cu alta). +dica."daca vrei sa zici ca -ai voie sa-ti doresti i*ic" petru ca ici paritii u aui*ic" atuci c4iar ca u-teleg. Petru ca" i od" pot sa iu tot ce-*idoresc sa iu. Pot sa *a itorc la scoala" &ie" u la vreo sectie ude-ti

  tre&uie *ate" dar la oricare alta" da. 1e stiu eu. 3i reeritor la !o&uri" la el.Pot sa a* !o&uri *ai &ue decit asta pe care-l a* acu*" sau *ai &uedecit a avut taica-*iu vreodata. +s putea.

  Tia: +tuci" a-o. ,u te opreste i*ei.

  %o&&': Dar u asta a* spus *ai devre*e. +sta zic acu*" ca -ai dreptatedaca zici u *ai ave* voie sa e dori* lucruri" u*ei petru ca sute*cie sute*" sau asa. Mai iaite u voia* decit sa spu... *a rog" caeu... sut tiar si ca u stiu e7act ce vreau...sau" itelegi tu... ce u vreau.

  Tia: Pur si si*plu" iceteaza sa *ai vrei ceva. +sta-i satul *eu. 6 u satpe care *i-l dau si *ie. 1eea ce vrei se ala i viitor. 6 petru ziua de*aie. Vreau sa zic ca u*ai cid se iti*pla devie real. ,-are ici uses" idieret ce-ti doresti. Ma rog" u pot sa-ti e7plic. 6sti prea prost.

  %o&&': %a u.

  Tia: Fii atet" vreau sa zic ca.... vroia* doar sa-ti zic" ca... Doa*e"%o&&'... (icepe usor sa pliga)

  ill: ,u-l ruga. 0rice-ai ace.

  Tia: Vroia* sa-i zic u sigur lucru. Pot sa-ti zic u sigur lucru" %o&&'2

  %o&&': %ieiteles.

  Tia: Doar u lucru" pe care-l iau oarte i serios" petru e u lucru i carec4iar cred. Pot" %o&&'2

  %o&&': %ieiteles... &ieiteles.

  Tia: %ie.%u. Deci asculta... +r i i ordie. Tu si cu *ie. 3i copilul. +r ii ordie. 3a i* oi trei. ,e-a* vedea de viata. 3i asta ar i... suiciet.

  25

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  26/48

  Petru ca" i od" u e7ista i*ic *ai *ult de-atit... i*ic *ai &u. +stacred eu.

  %o&&': 3tiu.

  Tia: 1lar. 3tiu ca stii... dar c4iar a* dreptate. +sta cred.

  %o&&': pro&a&il" ai dreptate. ,u stiu.

  Tia: Ma iu&esti" %o&&'2... 3tiu ca *a iu&esti. Doar u te-ai gidit sa tedesparti de *ie" petru ca u *a *ai iu&esti" u2

  %o&&': ,u. +dica... u stiu sigur" dar -

  Tia: 3igur ca stii. ,u spue ca u stii" cid eu stiu sigur ca stii. ,u-s c4iarasa de proasta. 6 i*posi&il sa iu c4iar asa de proasta. 3tiu cid cieva

  *a iu&este" si cid u. +sa ca spue" pur si si*plu" ca *a iu&esti" %o&&'.1e te costa2

  %o&&': Te iu&esc.

  Tia: Pe &ue2

  %o&&': +sa cred.

  Tia:Doa*e/ 8ai. Tre&uie sa vor&esti serios. 1e te costa s-o zici pe&ue. 14iar daca -o sa e *ai vede* iciodata. Ma iu&esti. ,e si*ti*&ie i*preua. Face* *isto se7. Face* super se7. 14iar e super" ill. Ti-a* povestit.

  ill: ,u-*i a*itesc.

  Tia: dar asa e. ,u" %o&&'2 3pue-i tu.

  %o&&': ,u vreau deloc sa-i spu ei asa ceva.

  ill: ,ici eu u vreau s-o aud di gura lui.

  Tia: Vreau sa zic" u e7ista ceva *ai &u petru tie" %o&&'. 3tiu sigur. 9titrec o gra*ada de itre&ari pri cap. Te-tre&i ua" te-tre&i alta.

  %o&&': 6 i*portat sa-ti pui itre&ari. Tre&uie sa-ti pui itre&ari/

  ill: 0a4" *a*a doa*e/ 1e dracu5 o tot recati acolo2/ 6 ti*pul sa luati siiste 4otariri. 6 vre*ea de actiue. 6a u ace avort. +sta o sti* cu totii.daca e cieva p-aici care -o stie" ala e u creti. Vrea sa pastreze copilul.3igura itre&are care se pue: o s-o a!uti2 sau o sa ie o *a*a siguracare traieste di a!utor social" itr-o pivita si -o sa doar*a iciodata

  suiciet si o sa ai&a o viata de cacat si ici u viitor2

  26

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  27/48

  Tia: Doa*e/ (9cepe sa pliga)

  ill: 9*i pare rau. ,-a* vrut sa te sperii. Vroia* u*ai sa clariic trea&a.

  Tia: 3i daca ai dreptate2

  ill: 6i" asta-i/ Vroia* u*ai sa iu clara. ,-a* de ales.

  Tia: ,u" u*ai ca... u*ai ca... *ai stii cit de cald a ost sapta*iatrecuta2 9grozitor de cald. 9 orice caz" sapta*ia trecuta" u *ai stiucid" era ca* pe la ora patru" a* vazut i cetru o e*eie cu u &e&elus.6a era ca* de virsta oastra. 3i copilul" avea" ce stiu eu" ca* u a. 3idor*ea la ea i &rate. +steptau sa via auto&uzul. pro&a&il" useseraudeva" la doctor" sau asa" 4a&ar -a*. Dar ea arata co*plet aiurea.1opilul ii atira cu*va pe u*ar. 6ra cald de ti se lipeau 4aiele pe tie.1ara dupa ea o geata plia cu lucruri. +rata de parca u *ai dor*ise de

  o sapta*ia" sau asa. 3i copilul atira de ea ca u &alast ara viata.Dor*ea. Dar se tiea stris de ea. 6a sta acolo ca u zo*&ie" i calduraaia" si astepta sa via eorocitul ala de auto&uz. 3tia*" pur si si*plustia* ca sut siguri. Doar ei doi. a cia. a &aita. a culcare. +sa ca u-*i putea* lua oc4ii de la ei" si si*tea* ca... da... 6ra *ulta iu&ire acolo.6or* de *ulta iu&ire itre ei doi. ,e&uie. Puteai pur si si*plu s-o si*ti.Dar *ai era si... da... *ai era si tristete. da" tristete. Plutea i aer. +dica ustiu sigur daca ea era trista" petru ca o privea*" sau eu era*. Poate cau era deloc trista" poate era doar asa... o&osita" atit de o&osita icit u*ai si*tea i*ic. Da" u stiu" poate ca de apt eu si*tea* toate astea"*ai ales tristetea" iar ea era doar o&osita" si u *ai si*tea i*ic... ici*acar iu&ire. (se ridica" isi sterge lacri*ile) Mda. +sta-i viata. 9tide sicelalalt o&raz" ii rela7at. +sta-i vor&a *aica-*ii" i orice caz.

  ill: Pe &ue2 +sa zice2

  Tia: +proape- iecare zi.

  %o&&': 9-ai spus *aica-tii2 1a esti gravida2

  Tia: M-a* gidit sa ti-o spu itai tie" %o&&'.

  %o&&': De ce2

  Tia: Mda" daca *a gidesc acu*" u-*i vie ici *ie ici u *otiv" oricitde a*arit" i cap.

  ill: Poate ca s-a gidit ca o sa-i spueti *aica-sii" i*preua.

  %o&&': Mda... da" asta a* putea sa ace*. Vrei sa *ai spui si laaltcieva2

  Tia: 3igur. 0 sa spu ca ulgeru la toti. 9ti aci gri!i2

  27

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  28/48

  %o&&': ,u. 6ra doar o itre&are.

  Tia: 3igur. 1lar. Uite" as putea sa-i spu lui taica-*eu. Daca as sti udee. +s putea sa-l caut si sa-i spu ca ica *ai e7ista pe lu*e" oa*ei ca el.

  %o&&': a *ie te reeri" u2

  ill: ,u" se reera la Papa de la Ro*a... &ai" &aiatule/

  %o&&': Ma gidea*... *a rog. +sculta" vor&ea* serios *ai devre*e cidzicea* ca pute* sa-i spue* *a*ei tale" i*preua. daca vrei.

  Tia: ,u prea cred.

  %o&&': De ce u2

  Tia: a ce-ar olosi2

  %o&&': 6u sut tatal. 3tiu ca a* o raspudere.

  ill:

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  29/48

  %o&&': ,ici gid/ 9ar are ceva cu *ie. 3i acu* le reproseaza tuturor&ar&atilor de pe lu*e" acelasi lucru. 1rezi c-o itre& ce vrea sa zica2 *acrezi sarit de pe i72 Pro&a&il e ceva co*plet ori&il. ,-a* ici u c4e sastiu ce este. ,u vreau decit sa ie u pic *ai prieteoasa cu *ie" ceDu*ezeu/ 1a si eu icerc sa iu prieteos. 9cerc sa rezolv ceva" aici. +*

  zis" ca sut de acord sa *erge* i*preua la *aic-ta... 0ka'. 3tai asa.(3e duce la ill) Tu crezi ca *-a durut i cur cid povestea *ai devre*edespre ata aia si copilul ei. 1rezi ca eu u a* vazut-o i ata oc4ilor peTia si pe copil" i e7act aceeasi situatie. 3i dup-aia" sigura" i cie stiece locuita. 9tr-o locuita de cacat.

  Tia: ,-o sa locuiesc itr-o locuita de cacat. Poti sa ti-o scoti di cap.

  ill: +sa2 Deci de aici a veit vor&a despre &ai.

  %o&&': +sta ce *ai vrea sa ie2 ,or*al. Tu gidesti2 Doar -o s-o las sa

  stea itr-o locuita de cacat.

  ill: 0 s-o aperi tu de asa ceva" u2

  %o&&': 67act.

  Tia: 9o u stau itr-o locuita de cacat.

  %o&&': Pai" asta zic.

  ill: 9grozitor.

  %o&&': 1e e igrozitor. 1e curu5 *eu e igrozitor. Despre ce dracu5vor&esti2/

  ill: Tu crezi ca e raspuderea ta s-o salvezi" corect2

  %o&&': 3-o salvez de asta. 67act" as salva-o de asta.

  ill: +sta crezi tu ca e te*a ta. ocul tau. te lasi puti pe spate si 4otarastice-i tre&uie ei - &ai" pro&a&il - si dup-aia ii aruci i ata. Deci tu crezi ca

  ai ulti*ul cuvit despre cu* si ude traieste ea. Daca reuseste i viatasau se rateaza. Daca traieste cu* se cade" sau se -eaca i cacat. +sta eigrozitor/ 1e dracu5 e cu tie2/

  %o&&': 9o icerc sa iu dragut/

  Tia: 9o -o sa locuiesc itr-o locuita de cacat/

  %o&&': Doa*e/ Dar -o sa te las sa locuiesti itr-o locuita de cacat/

  ill: ,u tu 4otarasti asta" daca ea o sa locuiasca itr-o locuita de cacat/

  (%o&&' se pli*&a paicat de colo-colo.)2

  29

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  30/48

  %o&&': cacat/ %ai ratioare/ 1e sa *ai zic2/ 0rice zic" e gresit/ ,-a* voiesa vor&esc despre &ai.

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  31/48

  ill: 3i tu la el. (9ar se i*&ratiseaza. %o&&' se uita la ele) 3ut aici petrutie. 0ricid. 1ere orice" si ac tot posi&il5 sa ti-l o&ti.

  Tia: 3tiu. (3e i*&ratiseaza. %o&&' oteaza)

  ill: 1e2/

  Tia: 9ar ai gasit o seriga2

  %o&&': ,u...u... asta... (oftea!a. (rata neglient spre ele.Oftea!a.) ,uvreau sa iu eu dus*aul. Tre&uie sa itelegeti asta. Voi suteti draguteua cu alta. 14iar suteti. 3i eu stau aici... dus*aul " sau ca* asa ceva...Poate u credeti dar a* si eu evoie de...c4iar acu*" i clipa asta a* sieu evoie... Ma uit la voi si cred ca a* evoie de asta.

  ill: +i evoie de ce2 1e tot &al*a!esti acolo2

  %o&&': De asta... cu* va i*&ratisati voi.

  ill: Vrei sa ii i*&ratisat.

  %o&&': Pai" da. 1red ca da.

  Tia: De cie2

  %o&&': De tie... si de ea.

  ill: Vrei sa te i*&ratisez io.

  %o&&': Pai" da. Vad cu* o i*&ratisezi pe ea. 1red ca e dragut. 3i cred cavreau si eu. 3i tu esti aici. Deci: da.

  ill: 1re5 ca a* *ers prea departe i cazu5 lui. +* vrut doar sa-l scuturitel" sa se trezeasca la realitate. Da5 cre5 c-a* *ers *ult prea departe cuasta.

  %o&&': ,ici -a* pe cieva ca sa *a i*&ratiseze. Poate *a*a" dar... ea-

  si ace gri!i petru tata... care e &olav. Dar ce va pasa voua2/ ,u-s ici*acar sigur ca-*i pasa *ie. 3i -a* ici u priete. +sa ca -a* pe ciesa rog sa *a ia i &rate. Prieteii *ei u-s geu5" stiti. 3-ar gidi ca... *arog...sut 4o*o. ... +dica sut draguti" asa" dar u e lua* i &rate.

  Tia: %o&&'" tie ti-e &ie2 Te-a luat cu a*eteli2 ,-a* acut decit sa etie* i &rate. 1e tot vor&esti despre asta" i ti*p ce toata viata oastra oia pe aratura2

  ill (ride): ,u" 4ai ca-i *isto. Vor&ea despre 4aita lui. 9 *od or*al" u-iaci sa vor&easca despre 4aita. 1a -au voie. 1el *ult ali ude se duc. a

  Mall. a &ar. a *eci. De-aia zic ca-i *isto. Deci" %o&&'" *isto 4aita. Pargagii de trea&a. Dar ara luat i &rate/ Puteti practic sa aceti orice" sa

  31

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  32/48

  *ergeti ude vreti voi" dar sa v-atigeti2/ +sta u. Daca pui *ia pe uu5di 4aita" gata/ esti popoar" etita" si te e7clud. 3i-atuci" gata. +st-a-ost/ +dica" cre-ca te calca i picioare pia *ori" sau asa. 9ti ac cicatrice pe ataca sa stie toata lu*ea ca ai ost e7clus. 1e-ti zic2 1ara-te" scir&a dracu5de popoar sesi&il" este2

  %o&&': Ma*a doa*e. %ai/ ,-a* zis decit ca era *isto cu* va i*&ratisativoi. 1a era calda si" *da" asa" *oale" co*oda. 3i tu vor&esti acu5 de u-s-ce 4aita. Ma uita* cu* va i*&ratisati si *i-a* dorit si eu sa *ai*&ratiseze cieva. +tit. ,i*ic *ai *ult. Doar atit a* zis.

  ill: +uzi la el. +sta a luat-o raza. +re creieru5 *uci. 3e ieaca i propriilelui giduri.

  %o&&': Da" e7act" ce sa zic. 3i cie a luat-o pe ci*pii cu 4aita" si *ai stiueu ce2/

  Tia: Dar u e *are lucru o i*&ratisare" %o&&'. ,u*ai ca la tie sua deparca ar i ceva eor*" ceva *agic" care iti da u5s-ce puteri.

  %o&&': ,-a* vrut sa zic asta. zicea* doar ca e ceva ce au doar e*eile.ace parte di c4estiile care-*i plac la e*ei. 0 c4estie de caldura. 1are*i-ar lipsi. Pro&a&il ca -as avea iciodata parte de asta" daca -as acedecit sa ut i stiga si- dreapta. Fi5ca" asta-i c4estia: e*eile iti dau" oriua" ori alta. 0ri c4estia se7'" ori c4estia tadra.

  ill: +4a. +cu5 si-a reveit.

  %o&&': Da5 pe a*idoua u ti le dau iciodata. ,u *erge/ ,u e per*is. 6o trea&a 4otarita. 0ri pri*esti c4estia se7' " ori pri*esti c4estia tadra. +lege.

  ill: 67act. 8ai ca a-teles &aiatu5.

  %o&&': ,u le poti avea pe a*idoua" &aga *i-as/

  Tia: ,or*al ca le poti avea pe a*idoua.

  %o&&': Vreau sa iu cu tie" Tia/ +sta-i adevarul. Pe &ue. Dar u-*idoresc sa iu numai  cu tie. 3i asta-i u adevar. Pe cistite. 14iar ititre&uie cura! sa spui ua ca asta" Tia. Da5-cerc sa o spu &ar&ateste.

  ill: 3a-*i &ag pula...

  %o&&': +dica" c4iar icerc sa privesc aptul i oc4i. 0c4i i oc4i.

  Tia: Prieteul tau" ,ick'. 9l stii2 Tipu5 cu care !oci tu 4ocke'.

  %o&&': 1e-i cu el2

  32

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  33/48

  Tia: De iecare data cid il vad" *a e7cit.

  ill: %igo/ Direct la tita/ Doig/ 0 suta de pucte/ (ride)

  %o&&' (Tiei): 1e aci2

  Tia: Ma e7cit. Mi se u*ezesc c4ilotii.

  %o&&': 3a *ori tu.../

  Tia: U*ed si ier&ite.

  %o&&': 3a-*i &ag .... ,u *ai spue asta. ,u tre&uie sa vor&esti asa.

  Tia: 6 o c4estie de c4i*ie. Ueori" cid se uita la *ie" si*t cu* uit sarespir.

  %o&&': %ie" deci tie-o tot asa. Poti*/

  Tia: +dica" gagiu5 are ceva. Doar se uita la *ie" si *i se-tarescsircurile.

  %o&&' (+stupidu-si urec4ile): ,u *ai ascult i*ic" poti sa te opresti.

  Tia: 3e uita la *ie" iar eu *a duc acasa si *a gidesc u*ai la el. 3i uvreau" dar u *a pot a&tie. 9tai i*i ac *ustrari de costiita petru ca eprieteul tau. +ripa stiga di ec4ipa ta. 3i dup-aia i*i zic" dar u ac iciu rau. 3e-ti*pla doar i capul *eu. 3i atuci" da" atuci icep sa-*ii*agiez. Totul" de la + la

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  34/48

  %o&&': 3igur" or*al. Pai" cel *ai *are" ca altel u *erge" u2 Grozav.Da" si2 Pe cie itereseaza2 ,ici io u sut *ic" da2 3tiu asta. +sa ca -a* o pro&le*a cu asta. 0i avea io creierul de caie" da u si pula" da2/

  Tia: +4" taci.

  ill: 14estia cu creierul de caie" c4iar l-a atis" este2

  %o&&': Vreau sa zic" daca vreti sa *a u*iliti" si asa" c4iar u *erge cudi*esiuea pulii" ca sa stiti.

  Tia: taci odata/ ,u-i vor&a de di*esiuile tale aici. +ici e vor&a de *ie.

  ill: +ici e vor&a de tie si de pula lui ,ick'.

  Tia: 67act. Deci" ude ra*asese*. 9 *itea *ea" vreau sa zic.

  ill: 9 *itea ta el e gol. 3i- a *ea la el.

  Tia: Da2

  ill: 1otiua.

  Tia: Ma dez&rac. 9cet de tot. 3i i ti*p ce *a dez&rac" i se-tareste.Vreau sa pu *ia pe ea. 6 eor*a. 14iar e *areata. Tre&uie sa acaceva cu ea. 9ar eu *a itre& ude sa-l las itai s-o &age.

  %o&&': 8ai" da-o dracu5/ 0ka'" oka'" oka'. +* iteles" gata. +* iteles ceaci tu aici. Poti sa te opresti di ivetat toate ti*peiile astea. Tu ugidesti asa.

  Tia: +sculta-*a. 3ut cit se poate de cistita. 6 evoie de cura! dar asa ecorect. Daca tu *i-ai zis" tre&uie sa-ti zic si eu.

  %o&&': da" dar tu ai ivetat" totul/

  Tia: Fals. Prieteul tau ,ick'" *a e7cita. 3i as *ai putea sa-ti u*esc

  ica vreo trei &aieti" pe care ii cuoaste* a*idoi" si care *a e7cita. 3ica* la doua sapta*ii sau asa" *ai vad pe strada cite u tip care *ae7cita. +sa stau lucrurile/ 3i acu* sute* a*idoi la curet.

  Bobby isi lasa capul intre picioare.

  ill: 8ei" %o&" vrei o i*&ratisare2

  %o&&': 9*i vie sa &orasc.

  Tia ridica din umeri. O priveste pe Jill : Mi se pare ca el c4iar u stia

  c4estiile astea.

  34

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  35/48

  ill: ici pri cap u-i dadea.

  Tia: Greu de i*agiat... 6i" 4ai" %o&&'. 14iar u ti-a trecut pri cap" cadi puctul asta de vedere" *ie *i se-ti*pla e7act la el2

  %o&&': ,u.

  Tia: ,iciodata2

  %o&&': ,u.

  Tia: 3i acu*" ca o stii" cu* te si*ti2

  %o&&': Ti-a* zis. 9*i vie sa &orasc.

  ill: 8ai" *aturizeaza-te/

  Tia: 1orect. +re dreptate. %oraste si *aturizeaza-te/

  %o&&': Ter*ia" tu cu* te-ai si*ti daca ti-as spue ca vreau s-o ac cuill.

  Tia: Pai" vrei2

  %o&&': ,u.

  Tia: +tuci *-as itre&a de ce *iti.

  %o&&': Da5 sa zice* ca as vrea.

  Tia: Deci vrei sau u2

  %o&&': ,u/

  Tia: 3i-atuci" care-i trea&a2/

  %o&&': ,u pricepi" u2

  Tia: ,u" tu u pricepi/ 6u icerc sa-ti spu de iste c4estii reale. Deseti*ete adevarate. Daca ai si tu iste seti*ete adevarate" pute* savor&i* despre ele. Daca vrei s-o uti pe ill" atuci vor&i* despre asta.Daca vrei sa ii avocat" atuci gasi* o cale sa se iti*ple asta. Daca vreisa ii tata petru copilu5 ostru" atuci ace* asa. Dar daca iti ic4ipui catu esti sigurul dezorietat p-aici" sigurul care vrea *ai *ulte lucrurideodata" c4iar daca u se potrivesc i*preua" atuci -o sa a!uge* preadeparte. +tuci" poti sa te duci direct acasa la tie.

  %o&&': da5 u vreau *erg acasa.

  Tia: ,u2 6sti sigur.

  35

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  36/48

  %o&&': Destul de sigur.

  Tia: 3i ce vrei  sa aci2 +i vreo idee despre ce vrei sa aci2

  %o&&': 1id2

  Tia: +cu*.

  %o&&': ,u.

  Tia: Dar acasa u vrei sa te duci.

  %o&&': u.

  Tia: Vrei sa te lasa* sigur aici.

  %o&&': ,u stiu.

  Tia: Vrei sa vor&i* *ai departe.

  %o&&': ,u stiu.

  Tia: Vrei sa te culci cu ill. Vrei sa te gidesti cu* ar i daca te-ai culca cuee-aaa4444/ Vrei sa &orasti. Vrei sa-*i spui de ce te doare- cur cataica-tu e &olav. Vrei sa-*i povestesti ce ai de gid cu viata ta" da" *acar o *ica idee" o *ica idicatie. Te itereseaza" %o&&'2 Vrei sa ali u*ai upic" *acar" di ce a* eu de gid sa ac2

  %o&&': Da" asta vreau.

  Tia: Voi ace acest copil.

  %o&&': +sta stia*.

  Tia: 3i-*i iau o vre*e li&er" de la *agazi. 1a sa ac copilul. 3i o sa *alas u pic a!utata de *a*a. +poi *a itorc la lucru. 3i cresc copilul. 3i

  petrec ti*p cu prieteii" daca se va putea. 1a* asta.

  ill: +i uitat de se7.

  Tia: Da. 3i o sa ac se7" daca se va putea" cu cie se va gasi.

  ill: 1u tipi *isto. Poate u pic *ai *aturi.

  Tia: 1u oricie.

  %o&&': Poate cu ,ick'.

  ill si Tia: Maturizeaza-te/

  36

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  37/48

  )Bobby se ridica, se scutura$

  Tia: Te duci udeva2

  %o&&': ,u.

  Tia: Pare ca vrei sa pleci.

  %o&&': Mda" pai.

  Tia: Du-te.

  %o&&': ,u sut prea sigur" ce sa...

  Tia: Fii atet" %o&&'" de apt poti de!a sa pleci. Dar ii atet la ce o sa-*i

  spui" daca ra*ai aici. 9tre-ti*p a* o vedere de asa*&lu destul de &ua"asupra c4estiei. De aici icolo u *ai poti decit sa *iti. Poti sa zici ca vreisa te isori cu *ie" sau asa. +sta ar i pro&a&il o *are *iciua i*putita.1red ca poti sa treci peste asta. +dica" oi doua te-a* pus su& o presiueeor*a. 6ra* pregatita sa ac orice ca sa te pastrez. Pe &ue. Dar acu*"a* trecut si eu de aza asta. ,u *ai a* seti*etele astea. ,u stiu de ce.Dar tu poti sa pleci. Poti s-o iei i directia aia (arata) 3i eu o s-o iau idirectia cealalta. 3i -o sa tre&uiasca sa e *ai vede* vreodata. Poti satri*iti &ai" daca vrei. 3au u. Mie *i-e egal.

  ill: Mie u. 3i ici *a*ei tale.

  Tia: +ici are ea dreptate/ Dar sa stii" i cazul i care o sa te trezesti laproces petru pesie ali*etara" ca -a ost ideea *ea. Petru ca petru*ie" oi doi a* ost ceva special. 3i tot ce e su& ivelul asta" e ra4at. +sa" si acu*" gata cu presiuea. Du-te acasa. 8ai" du-te.

  #au!a.

  %o&&': +sta e o s*ec4erie2

  Tia: ,u. Du-te. 0 sa e descurca* oi.

  %o&&': 1e-o sa e descurca* oi2

  Tia: 1u totul. ,u-ti ace gri!i. Poti sa pleci... Pe curid. +i gri!a de tie.

  )Jill merge la el. %i intinde mina$

  ill: Fara pica. (Bobby se uita la mina ei intinsa). 8ai" &ate pal*a. (Bobbyse uita la amindoua$

  %o&&': 1e se iti*pla aici2

  37

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  38/48

  Tia: ,i*ic. Totul s-a ter*iat.

  %o&&': 1e s-a ter*iat2

  Tia: Totul. Tu si cu *ie. Gata. Poti sa uiti.

  %o&&': 1e sa uit2

  Tia: Totul.

  ill (%i intinde mina) Fara pica.

  %o&&': 1e dracu5 aveti2/ 1e vrea sa zica asta ca s-a ter*iat totul2 +sa"ditr-odata s-a ter*iat/ ucati teatru cu *ie.

  Tia: ,u" deloc.

  ill: Vor&este serios. 3i eu la el.

  %o&&': 1e" ce vor&esti serios2

  ill: Fara pica. 3i itre oi s-a ter*iat.

  %o&&': 1e s-a ter*iat2 1e-a ost itre oi " ca sa se ter*ie2

  ill: Ura *ea de-o viata petru tie" si deza*agirea *ea ata de tie.1ispe ai. 3i acu5 te cari di viata ei" deci si ditr-a *ea. 3i atuci" de cesa te *ai urasc2 %ate pal*a. 3i *ie o sa-*i *earga *ai &ie.

  %o&&': +sa zici. 1e de cacat esti. Deci eu tre&uie sa ic4ei cu o strigerede *ia" o poveste de tot ra4atul" care a iceput itre oi ica de lagradiita" si pe care u a* iteles-o iciodata. 3i dup-aia" vrei sa dispari ieat" i*preua cu prietea ta" care" iti*plator" poarta i ea copilul *eu"si cu asta gata. ucati o piesa de teatru. 3au u2 Dar as vrea sa stiu dece. De ce aceti asta cu *ie. +s vrea sa e itelege*. +sta e tot ce-a*vrut tot ti*pul. Doar sa e itelege*. ,-a* vrut iciodata ca tu sa aciavort. ,-a* zis iciodata ca tre&uie sa avortezi. 3i asta isea*a ceva"

  u2

  Tia: ,u isea*a a&solut i*ic. Daca voia* sa ac avort" o acea*.9dieret de parerea ta.

  %o&&': +dica ti-era egal2

  Tia: De ce sa u-*i ie2

  %o&&': ,u stiu. Poate petru ca... adica u voia* sa zic" ca -ar i tre&uitsa-ti ie egal. Voia* doar... sa zic ceva corect. 1a as i ost de acord cu

  orice ai i 4otarit tu" orice... u*ai sa iu si eu aici" daca *a-telegi. ,-a*spus iciodata ca u iti voi sta alaturi" Tia. ,-a* spus iciodata asta.

  38

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  39/48

  Deci: de ce aci asta2 De ce spui ca totul s-a ter*iat. 6 ca si cu* aireuta.

  Tia: Ti-a* spus. 6ra ceva special. 3i acu* u *ai e. 6 u cacat.

  %o&&': 6u u gasesc ca e u cacat. Poate u *ai e asa special" cu* eraiaite" dar sigur u e u cacat.

  ill: 8ai" &ate pal*a. Fii &ar&at/

  %o&&': 9a-ti dracu5 *ia de-aici. 3tai departe de *ie. 9ceteaza sa *a ieila *isto/ Fii ateta" stiu ca esti *ai desteapta ca *ie. Mereu ai ost. De-aia si *ergi la acultate.

  ill: Ma rog" la o acultate te4ica" ca sa i* *ai e7acti.

  %o&&': 1oteaza ca tu esti *ai desteapta ca *ie.

  ill: Da5 cie u e2/

  %o&&': Vreau doar sa u *ai aci *isto de *ie. 6u c4iar icerc sa iua*a&il.

  Tia: +*a&il -a!uge. 6 de cacat sa ii a*a&il. +* evoie de cievaputeric si *atur.

  %o&&': Da5-cerc/ 9cerc sa iu *atur. Mereu a* icercat. ,u credea* catre5 sa ie atit de curid. 3pera* ca *ai a* itel ti*p.

  Tia: 6rai *ai cura!os" cid e-a* itilit. +cu* esti sla&. 3i pusti. 1red caai luat-o i directia gresita.

  ill: 3i io cred la el. Daca ra*ie cu tie" o s-a!uga sa sc4i*&e pa*persisi copilului si tie.

  %o&&': Fii ateta" parca ti-a* spus sa-ti tii gura/

  ill: +4a" da. 1id a ost asta2 1red ca *i-a scapat. Mai spue-*i o data.Vio-coa si *ai spue-*i o data. Da5 vio aproape de tot.

  %o&&': 6sti tare u" ill2 +sta e pro&a&il apogeul vietii tale de pia acu*"u2 1a poti sa-*i tragi ua. 6sti &olava. +sta cred. 3tii ce2 ,-o sa *a*ai gidesc la asta acu*" de ce te-ai purtat *ereu asa de asol cu *ie.,-o sa *a *ai gidesc ce e asa de asol la *ie" icit sa te porti cu *ieca si cu* as i guoi. Pur si si*plu o sa *a gidesc ca ai acut-o petru caesti acra si &olava.

  ill: 8ei" toc*ai iti itisese* o *ia. Ti-a* oerit sasa sa e i*paca*"

  &oule/ ,u tre&uia decit sa te cari.

  39

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  40/48

  %o&&': ,u plec. Tu pleci.

  ill: Plec cid pleaca ea.%o&&': ,u*ai ca ea u pleaca. 3i ici eu.

  Tia: 1red" isa" ca tu ar tre&ui sa pleci" %o&&'.

  %o&&': ,u plec icaieri/

  Tia: Dar s-a ter*iat.

  %o&&': ,u *ai spue ca s-a ter*iat.

  Tia: dar asa e.

  %o&&': Dar u crezi asta.

  Tia: 0" &a da.

  %o&&': Dar" cu*2 1u* poti2 6 atit de rece. +tit de distat. 0 aci asa desi*plu" ca si cu* ai ic4ide o usa. 1a si cid ar i atit de si*plu. Poti* -clic - si s-a-c4is. +sa de si*plu. 1u* ai deveit asa de rece. +sa derepede. 6... pur si si*plu" rau. 67act: rau. ,u i rea Tia. 6u -a* osticiodata rau cu tie. 0ka'" a* ost egoist si *-a* *ai prostit pe ici pecolo. Dar -a* ost rau. Te rog" u i rea. Urasc c4estia asta.

  Tia: 9*i pare rau. ,u vreau sa iu asa. Doar ca sut... practica. Tu -o sa-*i ii de ici u a!utor. ,u vad cu* ai putea i o parte olositoare i viata*ea" asta-i tot.

  %o&&': +sta o zici u*ai asa" petru ca *a vezi cu* sut acu*. Dar cu*sut acu*" u e eaparat tipic petru *ie. +dica" acu* sut su&presiue si -

  Tia: Te-ai descurcat &ie cu presiuea. Te-ai aparat &ie. ,u ti-ai luat icio resposa&ilitate. Mi-ai spus de ce ai tu evoie. De ti*p. 3i *i-ai zis devisul tau.

  %o&&': 6i" 4ai u *ai icepe iar cu visele. 9o -a* zis i*ic de vreu vis.Tu ai zis.

  Tia: ,u" tu ai zis. Mereu tu. Tu" tu" tu" tu.

  %o&&': Doa*e. +sa s-a auzit u*a5. 8ai" ca voi *-ati acut pra/

  Tia: ,u. +sa s-a auzit u*a5. Ti-a* dat o gra*ada de sase. +i i pututsa spui ce tre&uie. 3a privesti i viitor. 3a olosesti sasele.

  %o&&': 1e vrei sa spui. 1-a ost u test" sau ce2

  40

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  41/48

  Tia: ,-a ost asta itetia *ea. 3au poate c-a ost. Poate c-a ost u test.

  %o&&': 67act. 9ar eu l-a* picat. ,ici o surpriza. +cu* c-o spui" iteleg. 9ar a* picat u test. 9ar a* deza*agit pe cieva. 0ka'. Pot sa traiesc cugidul asta. ,u-i *are lucru. +sa a ost toata viata *ea.

  ill: 0a4" doa*e. (Tiei) +cu5 c4iar ca ai desc4is u su&iect. ,u-i ru*os.,-o sa e *ai distra* deloc. +cu5 o sa-ceapa doar sa -

  %o&&': 8ei" a* spus adevarul" da2 9*i pare rau" daca c4estia asta -aost destul de a*uzata petru tie. +* zis u*ai adevaru5. Poti sa-litre&i si pe taica-*iu. 3au pe colegii de *uca. Da5 gra&este-te" capro&a&il -o sa *ai ac *ulti purici pe-acolo. (+rata spre Tia) 9tre&-o pe*aica-sa. Ma*a ei u va i deloc surprisa ca a* deza*agit-o. ,ici u seastepta la altceva. De cid *-a vazut pri*a data" a* stiut ca u asteaptadecit asta: sa ie deza*agita de *ie. Ma cac. +sta-i viata. 1ui ii pasa2/

  1e stiu io. Poate ca -a* luat-o destul de i serios. 3au poate ca de laiceput -a* ost destul de &u petru ce se cade. Ma ia cu a*eteala.Ude *i-e 4aia2 Mai avea* ceva2 Ma rog. 0ka'" *a car. Mult oroc.Mult oroc" Tia. Reut. ,i*ic ou" u2 Reut. Mare c4estie. Tucredeai ca aici e vor&a despre se7 si vre*uri *isto" %o&&'. 6i &ie" gresit/0ka'" u te-veti iciodata. 1e2 1e sa-veti2 8a&ar -a*. 3a devii *atur.67act. Maturizeaza-te" &oule/... 1acaciosule.

  Bobby sta pe loc. *u capul plecat. balmaeste continuu +cacaciosule+. Jillsi Tina se uita la el. %si arunca una alteia o privire. O vreme. (poi se aude pe strada o sirena, si apoi alta. Si inca una. #au!a.

  %o&&': 1red ca... *a duc sa vad ce s-a-ti*plat... *i s-a parut ca seduceau i aceeasi directie cu *ie. idica din umeri. %ese. Tina se uita laJill. Jill ridica din umeri.

  ill: 14iar avea evoie de o iesire cit de cit.

  Tina se plimba de colo-colo. esticulea!a.

  ill: 6sti &ie2

  Tia: 1e2

  ill: 6sti &ie2

  Tia: ,u stiu. #au!a 

  ill: 9o-s *ultu*ita ca -a itrat i a*aute i c4estia cu taica-su. Puteasa devia oarte eplacut.

  Tia: +sa e... taica-su... -ai cuoscut vreodata pe taica-su2

  ill: ,u" *ultu*esc. 3lava Do*ului/

  41

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  42/48

  Tia: U creti.

  ill: 3i *aica-sa2

  Tia: ,evasta uui creti... ace si ea ce poate... dar ce poate ace2/

  ill: 6l le ca* &ea" u2

  Tia: %ea de stige. Fute tot. 0 reaca cu prieteii... dar cel *ai *ult astaace: &ea. %o&&' -a &aut iciodata. +sta era u puct al& petru el.

  ill: 1orect. 6ra.

  Tia: 0ricu* u putea" di cauza &olii.

  ill: 67act. 1a* ti*pit sa ivoci scuza alcoolului petru prosteala de lapetrecerea *ea. +dica" doar stia ca tu stii ca -are voie alcool.

  Tia: 6ra disperat. Mai itai" *-a* gidit ca asta-i &ie. Petru ca i*izicea* ca asta poa5 sa-se*e ca" i realitate" u vrea sa *a piarda... Diou gresit/ +sa e el" asta-i tot. Disperat" dar de ce2 ce vrea2 Tre&uie savrea ceva. Dar ce2/

  ill: Dupa ce-a trecut pri ce a trecut" cre5 ca u *ai vrea decit s-a!ugaacasa" sa-si &age capu5- *eg4ia si sa roage pe careva di 4aita lui sastriga cit *ai tare.

  Tia: +* ost destul de dure cu el" este2

  ill:

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  43/48

  ill: Ueori" da. Dar... ueori... sut si iste situatii" cid esti cu uul ditreei" si ti se pare ca totu5-i oka'... u tip oarecare" uu5 a&solut or*al. Uu5care-ti vor&este ca uui o*. 3i care pare el isusi u o*. 3i atuci *agidesc ca e &ie. Mai *ult u vreau. +!uge daca e place*. Magidesc" 4ei" ia uite" i*i place tipul asta. 14iar oarte *ult. 9tr-u el... Ma

  rog" uite" u vrea sa *a o*oare sau sa *a reduca la tacere. Deci" sutvreo citiva pe care-i plac" asa cred. ,u *ulti. 3i rar. +* itilit doar putiipe care sa-i plac. Doi" ca sa iu *ai e7acta. Da5-s ica tiara. (3e asazaliga Tia)

  Tia: ,u cred c-o sa *ai pot i *ulta vre*e cu cieva. 3au sa *a *ai si*tapropiata de vreu tip. ,ici *acar i coversatie... si ici altel" petru ca...petru ca...

  ill: ,or*al" petru ca esti gravida.

  Tia: Pe toate le stii.

  ill: 67act.

  Tia: Gravida cu %o&&'... dar... el a plecat. 9ar eu sut... *da.

  ill: ,u esti i ici u caz sigura.

  Tia: ,u. ,u-s sigura. Dar astept u copil de la cieva... care u e aici.1are a plecat. +dica" tatal copilului a plecat. +dica c4estia e altel acu*...3e si*te altcu*va.

  ill: 1u*2

  Tia: 9ca u stiu. +&ia ce-a plecat... Mai a* evoie de ceva ti*p ca saiteleg.

  ill: ,u a acceptat cu adevarat. ,u te puteai &aza pe el.

  Tia: Mi-a* acut sperate. -a* iu&it" stii2 9ca il *ai iu&esc.

  ill: 67act. Dar de ce2

  Tia: +dica de ce ica2

  ill: ,u.

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  44/48

  Tia: 6u l-a* iu&it pe %o&&'" petru ca a plis" cid a* acut se7. 3ipetru ca... *a rog" credea* ca *a iu&este.

  ill: 6i &ie" acu* sti* u pic *ai *ult.

  Tia: ca* de asta. Mai *ult sau *ai puti.

  ill: 67act. Mai *ult sau *ai puti.

   pau!a

  Tia: Doa*e. 1it de tiara sut. Pe &ue. 9a gideste-te cit sut detiara/

  ill: +sta u-i eaparat ceva rau... Vrei sa zici ca ti-e rica2

  Tia: ,u reut la copilul asta. ,ici u *a gidesc.

  ill: 3tiu.

  Tia: ,ici pri cap u-*i trece. 3i -o sa-l creasca *aica-*ea" sau asa. +dica o las sa *-a!ute... dar ea e &uica. Ma*a sut eu. 3a ie clar. ,u cala Grace.

  ill: Gallag4er.

  Tia: 67act... a ea *aica-sa ii creste copilu5. Deci *a*a ei e de apt*a*a. 9ar Grace ace ce acea si-aite. 3e vede cu prieteii. se ducepri &aruri. 1a si cid u s-a-ti*plat i*ic. 1e cacat *ai e si asta. +sta-iu cacat/ ,u crezi2

  ill: %ie" io u stiu situatia *ai i detaliu. Ma gidesc ca la cu* e Grace"poate asta e cea *ai &ua solutie petru copil.

  Tia: 9o" i orice caz" -o sa ac asa.

  ill: Tu ici u esti Grace Gallag4er/

  Tia: ,ici pe departe. ,ici u pic. ,ici o celula di creierul *eu u e ca ea.Daca zice cieva" ca a* avea si cel *ai *ic lucru i co*u" ter*ia-l/

  ill: 9l ter*i.

  Tia: Petru ca" *a rog" Doa*e" sigurul lucru pe care-l ave* i co*ueste... *a rog" stii tu...

  ill: 1e.

  Tia: Pai" *a rog" cie-i tatal copilului lui Grace2

  44

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  45/48

  ill: 8a&ar -a*.

  Tia: 67act. +sta zic. 3-a carat. Deci e aceeasi situatie. a itre&area cutatal copilului *eu" raspusul e acelasi ca si la Grace Gallag4er.

  ill: +sta u-i eaparat ceva rau.

  Tia: Daca lasa* la o parte ca astel ave* ceva i co*u" si ca ea e ovaca idioata...

   pau!a

  ill: Deci" c4iar reuti la el2 a %o&&'2

  Tia: da... pai" la ce-ar olosi... Pia la ur*a tot va tre&ui sa-*i ac plauri.Tre&uie sa iu realista. +sta e viata *ea. Tre&uie s-o icep cu dreptul. ,-

  a* voie sa gresesc. Uita-te si tu la lu*ea i care trai*. ,u vezi decitidivizi dezorietati care ac u*ai cacaturi. 3i ac u*ai cacaturi" petruca u le iese i*ic. De aia u se poate sa lasi itre&arile astea de &aza: cie ce vrea" cie vrea acest copil ara u raspus. +sta ar i o prostie.

  ill: +i dreptate... Ma gidea* ca poate el se *ai gideste la c4estia asta.

  Tia: 0 sa-i ie dor de *ie. 3tiu asta. 0 sa se itoarca si o sa-*i deatircoale. 0 sa aca sa-*i ie greu si o sa iu dezorietata. 0 sa tre&uiascasa-l covig sa *a lase i pace... Ma*a *ea a reusit lucrul asta cu taica-*iu. Tata i-a dat *ulta vre*e tircoale. Ma*a a asteptat *ereu saredevei* o a*ilie. + asteptat pia a* acut eu cici sau sase ai. +icercat. Poate ca si el a icercat. Dar la ur*a s-a dus totul dracului. a*ie u *erge trea&a asta. %o&&' si-a avut sasa.

  ill: 67act.

  Tia: 67act.

   pau!a

  ill: 67act. dar...

  Tia: 1e2

  ill: Poate ca u. Ma gidesc u pic. a tipii de virsta oastra. Poate c-artre&ui sa *ai vor&i* despre asta cidva. +dica -

  Tia: ,u.

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  46/48

  ill: +sculta" vreau sa icerc" sa iu corecta. 3i sa uit petru o clipa care eparerea *ea despre el. +dica" u-l pot sueri pe &ou. 3i c4iar *i-a acutplacere sa-l calc i picioare. Pe &ue. dar poate ar tre&ui sa e uita* putiiaite. 3a lua* i cosiderare toate posi&ilitatile... stii" daca tu o sa ii

  sigura cu copilul" si daca o sa-l *ai iu&esti ica pe %o&&'" si daca o saicerci sa-i ie clar cu*va" ca el -

  Tia: Ti-a* spus. ,u pot. +sta tre&uie sa via di el. 3i tre&uie sa ie cit sepoate de clar.

  ill: 1orect. Da5 ii ateta" c4estia e la el ca la *a!oritatea tipilor... deci"daca se poarta ca iste &roaste raioase" atuci tre&uie sa le dai u sut icur" asta-i clar. Dar ce vreau io sa zic" este ca daca le-ai dat u sut i cur"poate ca tre&uie sa le *ai acorzi creierelor lor de copii la pu&ertate o adoua sasa" sa *ai aalizeze c4estia care li s-a-ti*plat. 8ei" a* pri*it

  u sut i cur ca o &roasca raioasa. De ce2 8****. ...0ka'. 6 greu.Pare ca e greu. De ce dracu5 u poa5 sa priceapa2 De ce tre&uie *ereu sae si*ti* oi de cacat" cid le cere* sa se co*porte pur si si*plu caiste iite u*ae2/ Ueori a* i*presia ca -ar vrea decit sa-*i sugacreierul di cap" sa *a lege de u copac si sa *a uta pia *or. Petru caei isi ic4ipuie ca de asta sut eu aici.1a asta ar i scopul *eu pe pa*it. 3a le provoc lor placere. 14iar cupretul vietii/ 0ka'" oka'" asta s-a *ai sc4i*&at itre ti*p. Dar eu *agidesc" de ceva vre*e" ca poate ei au evoie pur si si*plu de *ai *ultti*p si de *ai *ulta idru*are. Ti*p si idru*are petru perioada ti*pitaditre paispe si" sa zice*" douasase de ai. Poate ca atit de si*plu e.Poate ca au evoie de a!utor. Poate ca asta e o parte a scopului ostru pepa*it. ,u sigurul scop" doa*e ereste. 0 parte" poate. Deci2

  Tia: 1a* i opt lui voi aduce pe lu*e u copil. daca vrei sa-i dai tu*editatii lui %o&&'" -ai decit/

  ill: 9o *a gidea* la coditioare. 9l ic4izi itr-o ca*era. 3i dup-aia iiarati o *ie de poze cu oa*ei i situatii dierite" i care u au voie sa aca"ceea ce ar vrea ei sa aca. ,i*ei di pozele alea u are voie sa aca" ce-ar vrea el sa aca. 3tii2 1u* patesc toti adultii.

  Tia: 3i cu* ra*ie cu dragostea2

  ill: 1red ca dragostea adulta e *ai &ua. 0ka'" u ca ea ar i... pura sauasa. 3e a*esteca cu o gra*ada de c4estii. 1u resposa&ilitate" c4iar cuvia. dar" ua peste alta" e *ai &ua. +re sase de supravietuire. Deci2

  Tia: 1e2

  ill: Vrei sa *ai lucrezi u pic la %o&&'2 3a aci di el u adult2

  Tia: ,u.

  46

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  47/48

  ill: De ce u2 Poate c-ar i a*uzat.

  Tia: ,u. Tre&uie sa reuseasca sigur. Di proprie porire. 1red ca...tre&uie sa *aic ceva.

  ill: 0ka'" ce2

  Tia: 0rice.

  ill: +i greturi2 Di*ieata" zic.

  Tia: ,u vreau sa vor&esc despre asta. 0 sa via si ele" cit de curid. +i&ai2

  ill: 8ei" tu esti aia care are serviciu. 9o-s doar o studeta a*arita.

  Tia: Dar eu sut gravida. 0 viitoare *a*a sigura. +* i ata o viataplia de dezade!de si idoieli.

  Tina si Jill vor sa plece.

  ill: ,u*ai peste cadavrul *eu.

  Tia: 3i peste al *eu. ,u ca as reuza a!utorul social daca as i pusa isituatie.

  ill: De ce dracu5 l-ai reuza2/ 6 de luat u de dat/ %aii-s acolo petru tie.3i daca u-s acolo" ar tre&ui sa ie/ +ltel" ce *are c4estie ac cu ei2 +dica"e7ista pe lu*e u a!utor *ai vala&il decit cel petru *a*e2/ Daca veiavea vreodata evoie de a!utor social" si cieva va vrea sa te coviga cae o c4estie rusioasa" zi-*i *ie si-l ac pra.

  Tia: De acord... 3i la el" daca auzi pe cieva ca vor&este de *ie" asa"pli de co*pati*ire" ca si cid ar i totul igrozitor de trist si *izera&il... sipe ala sa-l aci pra. %ie2

  ill: Poti sa ii sigura/

  /ine Bobby.

  %o&&': 8ei/ (Tia si ill se itorc spre el) Voiati sa plecati2

  Tia: Da" asa e.

  %o&&': Da... deci....*-a* itors.

  Tia: +sa e.

  %o&&': Petru ca" stii tu" *-a*... cu* sa zic... deci" *-a* *ai gidit.

  47

 • 8/18/2019 Dur de George F. Walker

  48/48

  Tia: %ravo. Tie-o tot asa.

  )Tina trece pe linga Jill si iese$

  ill: (aratind dupa Tina) 3i c4iar u glu*este/

  Jill ii face cu oc"iul, se-ntoarce pe loc, si iese. Bobby se uita dupa ele.#au!a.

  %o&&': 8ei/... 8ei" eu" @*... eu.... (sigur) 4ei. 8ei...

  %o&&' se asaza. Gesticuleaza u pic. Ridica di u*eri. 3e scarpia laurec4e.

  8e&lu.

  3irsit