dvojzmysly v reklame

of 46 /46
DVOJZMYSLY v REKLAME @VeronikaPiza no

Upload: veronika-pizano

Post on 14-Aug-2015

1.018 views

Category:

Marketing


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Dvojzmysly v reklame

DVOJZMYSLY v REKLAME

@Ve

roni

kaPi

zano

Page 2: Dvojzmysly v reklame

Chcete sa presadiť?

Page 3: Dvojzmysly v reklame

Chcete sa presadiť?Kúpte si kvetináč.

Page 4: Dvojzmysly v reklame
Page 5: Dvojzmysly v reklame
Page 6: Dvojzmysly v reklame
Page 7: Dvojzmysly v reklame
Page 8: Dvojzmysly v reklame
Page 9: Dvojzmysly v reklame
Page 10: Dvojzmysly v reklame
Page 11: Dvojzmysly v reklame
Page 12: Dvojzmysly v reklame
Page 13: Dvojzmysly v reklame
Page 14: Dvojzmysly v reklame
Page 15: Dvojzmysly v reklame
Page 16: Dvojzmysly v reklame
Page 17: Dvojzmysly v reklame
Page 18: Dvojzmysly v reklame
Page 19: Dvojzmysly v reklame
Page 20: Dvojzmysly v reklame
Page 21: Dvojzmysly v reklame
Page 22: Dvojzmysly v reklame
Page 23: Dvojzmysly v reklame
Page 24: Dvojzmysly v reklame
Page 25: Dvojzmysly v reklame
Page 26: Dvojzmysly v reklame
Page 27: Dvojzmysly v reklame
Page 28: Dvojzmysly v reklame
Page 29: Dvojzmysly v reklame
Page 30: Dvojzmysly v reklame
Page 31: Dvojzmysly v reklame
Page 32: Dvojzmysly v reklame
Page 33: Dvojzmysly v reklame
Page 34: Dvojzmysly v reklame
Page 35: Dvojzmysly v reklame
Page 36: Dvojzmysly v reklame
Page 37: Dvojzmysly v reklame

• spodné prádlo• okná• izolácie

Page 38: Dvojzmysly v reklame

• • okná•

Page 39: Dvojzmysly v reklame
Page 40: Dvojzmysly v reklame

• automobil• víno• advokátska

kancelária

Page 41: Dvojzmysly v reklame

• • • advokátska

kancelária

Page 42: Dvojzmysly v reklame
Page 43: Dvojzmysly v reklame
Page 44: Dvojzmysly v reklame

Etický kódex RPR

• „(1) Reklama nesmie obsahovať také tvrdenia, výrazy, zvuky, ruchy alebo zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť. V kontexte slušnosti a ľudskej dôstojnosti je potrebné venovať pozornosť aj použitiu slovných hračiek a dvojzmyslov.“.

• • Pôvodné znenie ustanovenie:• (1) Reklama nesmie obsahovať také tvrdenia alebo vizuálne

prezentácie, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a mravnosti, predovšetkým nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť.

Page 45: Dvojzmysly v reklame

Love life again

Page 46: Dvojzmysly v reklame

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

[email protected]