dz 20141022

Click here to load reader

Post on 06-Apr-2016

296 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTOS SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  Z U N D E R T S EMIDWEEKEDITIE22 OKTOBER 2014WEEK 43

  U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

  O P L A G E : 9 3 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

  E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

  THUIS IN DE REGIO

  Volg ons via twitter: @ZundertseBode

  Komend weekend krijgen we een uurtje extra. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 oktober komt er een eind aan de zomertijd. De klok gaat dan om 03.00 uur een uurtje terug. In de volksmond zegt men, dat komend week-end de wintertijd ingaat. Dat klopt niet helemaal, want de wintertijd is eigenlijk de gewone tijd en duurt vijf maanden. Bij overgang naar wintertijd schuift de dag-lichtperiode een uur op waardoor het s ochtends eerder licht en s avonds eerder donker wordt. In de nacht van 28 op 29 maart 2015 gaat de zomertijd weer in.

  Klok gaat weereen uurtje terug

  RIJSBERGEN - De tent van KPJ Rijsbergen was het voorbije weekeinde the place to be. De lokale KPJ-afdeling hield vrijdag en zaterdag weer haar jaarlijkse tentfeest en daar moest natuurlijk op gedronken worden. Vrijdag zorgden Drievoud, Randy Watzeels en Roger Ver-meer voor het muzikale vermaak. Zaterdag, tijdens de DJs Draai Night, was het podium voor deejays uit de regio. FOTO ERWIN MARTENS

  CORSO-ONTWERPERSVERDIEPEN ZICH

  IN VAN GOGH

  RIJSBERGEN - De Rijsbergse camping t Oekeltje en eigenaresse Ina Hanegraaf zijn medeplichtig aan het illegaal bouwen door een van de standplaatshuurders op de camping. Dit heeft de gemeente Zun-dert in hoger beroep voor de Raad van State betoogd. Zundert eist van Hanegraaf een dwangsom op van tien mille maar die weigert zij te betalen. Het gaat om een fl ink chalet met een omvang van meer dan de toegestane zeventig vierkante meter. Zundert liet de bouw stilleggen maar dat gebeurde volgens haar niet snel genoeg. Vandaar de dwangsom. De gemeente kan de dwangsom echter niet opeisen van de eigenaresse. Uitspraak binnen zes weken.

  Zundert wil geld van camping t Oekeltje

  SLUITENDE BEGROTINGVOOR

  GEMEENTE ZUNDERT

  ZUNDERT - De politie heeft een 33-jarige man uit Sint Willebrord opgepakt toen er tijdens een verkeerscontrole op de Molen-straat in Zundert een ploertendoder in het opbergvak van de auto werd gevonden. Dat gebeurde rond 23.00 uur. Agenten besloten de auto te controleren toen ze een wietlucht roken. In de wagen vonden ze echter geen drugs, maar wel een ploer-tendoder. De Willebrorder vertelde dat hij niet wist dat hij het wapen in zijn auto had liggen. Hij zou het wapen jaren geleden in Spanje hebben gekocht voor een klein be-drag. De politie heeft het wapen in beslag genomen. Een ploertendoder is een fl exi-bele stok met een zware loden knop.

  Ploertendoder inauto gevonden

  ZUNDERT - Op zondag 21 december houdt Winkelen in Zundert de zevende editie van Winter Wonder Land. Alle Zundertse winkeliers openen de deuren van 10.00 uur tot 17.00 uur en er zijn kramen van diverse Zundertse winkeliers en verenigingen. Wilt u een kraam voor vereniging of be-drijf? Neem dan contact op via [email protected] De winkeliers verenigd in Winkelen in Zundert organiseren jaarlijks Winter Won-der Land. Ieder jaar proberen ze met nieu-we activiteiten het evenement een breed entertainmentgehalte te geven. Naast veel entertainment is er kunst en cultuur op straat en in winkeletalages.

  In startblokken voor Winter Wonder Land

  DOOR ADDO SPRANGERS

  Ik ben blij dat met de verkoop is zeker gesteld, dat nu ook de gemeente Zundert en haar partners vertegenwoordigd in de Noord-Hollandgroep het bedrag volledig terug hebben, reageert wethouder Piet Utens (Financin). De gemeente Zundert maakt onderdeel uit van de zogenaamde Noord-Holland-groep, waarin een aantal decentrale overheden, die ook een vordering hadden op Landsbanki, zijn vertegenwoordigd. De provincie Noord-Holland heeft een voor-trekkersrol gespeeld in de verkoop van de

  vorderingen. De provincie Groningen en de gemeenten Den Haag en Woudenberg hebben eveneens deelgenomen aan deze transactie.

  Vrij verhandelbaarDe gemeente Zundert heeft de Deutsche Bank opdracht gegeven de vordering op de insolvente IJslandse bank Lands-banki te verkopen aan genteresseerde marktpartijen en investeerders. De Ne-derlandse decentrale overheden had-den een totale vordering van ongeveer 187 miljoen euro. Daarvan was circa 2,6 miljoen euro de zogenaamde hoofdsom

  vermeerderd met rente van de gemeente Zundert. De verkoop, in combinatie met de reeds ontvangen boedeluitkeringen, leidt er toe dat alle decentrale overheden het volledige bedrag terugkrijgen dat ze in IJsland hadden uitgezet, vermeerderd met toegerekende rente. De vorderin-gen op de boedel van Landsbanki zijn vrij verhandelbaar. Eerder dit jaar heeft De Nederlandsche Bank zijn vordering ver-kocht. Met de opbrengst van de verkoop de vordering kan de boekwaarde van de vordering volledig worden afgeboekt en kunnen de boeken zonder verlies worden gesloten.

  Zundert verkoopt IJsland-vorderingZUNDERT - De gemeente Zundert heeft haar resterende IJslandvorderingen (Landsbanki) verkocht. Het betreft een bedrag van (omgerekend) 2,6 miljoen euro, de hoofdsom en de toegekende rente. De transactie is inmid-dels formeel afgerond.

  DOOR ADDO SPRANGERS

  West-Brabant gaat zwerfafval regionaal aanpakken en gemeente Zundert loopt hierin voorop. Na de workshop in Rijsbergen, ontwik-keld door stichting Technotrend, zullen

  tientallen BSOs in de gehele regio vol-gen. Onder leiding van een enthousiaste gastdocent leren de kinderen over de inzameling en verwerking van zwerfafval en gaan ze zelf op een creatieve wijze aan de slag om zwerfafval van een nieu-we functie te voorzien. Duurzaamheid en

  technologie vormen hierbij de speerpun-ten. De workshops passen binnen het beleid van de gemeente Zundert, dat stelt dat betrokkenheid en bewustwording van burgers, en vooral van de jeugd, es-sentieel zijn voor het realiseren van een duurzame leefomgeving.

  Start zwerfafvalproject in ZundertLeerl ingen BSO Kakelkeet Ri jsbergen volgen workshop

  ZUNDERT - Wethouder Piet Utens van de gemeente Zundert heeft maandagmiddag de aftrap gegeven voor een project dat zwerfafval bestrijdt. Hij deed dit op BSO de Kakelkeet II in Rijsbergen, waar de eerste groep leer-lingen in de regio West-Brabant aan een workshop zwerfafval deelnam.

  BREDA - Een 37-jarige Zundertenaar en een 31-jarige Tilburger zitten sinds juni vast op verdenking van poging tot moord. Voor de rechtbank in Breda beschuldigen de mannen elkaar ervan vorig jaar april een vermoedelijke wietdief in Kaatsheu-vel te hebben neergeschoten toen deze via een gat in het dak een pand betrad. Het slachtoffer, een destijds 32-jarige Tilburger, werd in de nacht van 9 op 10 april 2013 zwaargewond gevonden tus-sen de wietplanten in een loods aan de Poolsestraat in Kaatsheuvel. Hij was door kogels in de nek geraakt. Het slachtoffer is nu verlamd en kan niet meer lopen. Op 8 januari is er een regiezitting over de zaak.

  Zundertenaar schoot mogelijk dief neer

  ZUNDERT - Op 27 oktober houden ge-meenten in West-Brabant West een in-formatiebijeenkomst voor aanbieders in de jeugdzorg. Toegelicht wordt wat er verandert voor zelfstandige professionals als de gemeenten vanaf januari 2015 ver-antwoordelijk worden voor de jeugdzorg. De bijeenkomst is van 19.00u tot 21.00 in het gemeentehuis van Moerdijk. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moer-dijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert geven info over het inkoopproces en leggen uit hoe onder-nemers eventueel een plaats kunnen krij-gen in het nieuwe stelsel. Aanmelden via [email protected]

  Bijeenkomst over jeugdzorg

  ZUNDERT - In het weekend van 25 en 26 oktober 2014 presenteert het Vincent van GoghHuis in de reeks Kunstenaars uit Zun-dert meubels en houtdecoraties van An-nemarie Brosens in de Van GoghKamer. De expositie is gratis te bezoeken van 12.00 uur tot 17.00 uur. Annemarie Brosens is gespecialiseerd in ambachtelijke hout- en meubelrestauratie. Daarnaast creert ze handgemaakte decoraties van hout. In de Van GoghKamer toont ze haar vaardighe-den, met prachtige houten vlinders.Het Van GoghHuis beschikt sinds juli 2011 over een ontvangst- en educatieruimte. Maan-delijks exposeren hier kunstenaars uit de gemeente Zundert.

  Annemarie Brosens in Van GoghKamer

  ZUNDERT - De gemeente Breda is maan-dag begonnen met onderhoudswerk-zaamheden aan de parallelweg van de Rijsbergseweg, tussen Effen en Rijsber-gen. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van het asfalt, en het defi ni-tief aanbrengen van verkeersremmende maatregelen.Zonder tegenslag duren de asfalteringswerkzaamheden twee weken. Het streven is om alle werkzaamheden in week 48 afgerond te hebben. De verhar-ding van de rijbaan van bovengenoemde parallelweg is versleten en aan vervanging toe. Daarnaast worden in het verleden op enkele locaties aangebrachte tijdelijke wegversmallingen defi nitief gemaakt.

  Onderhoud parallel-weg Rijsbergseweg

 • WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!

  Zet- en druk

  fouten

  voo

  rbeh

  oude

  n.

  Aanbiedingen geldig van woensdag 22 oktober t/m dinsdag 28 oktober 2014

  Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

  bestewinkelketen.nl/action

  45 cm

  RVSSOEPLEPEL33 cm1.19UNOXSOEPdiverse smaken800 ml1.19

  LUXEKERSTKAARTENdiverse variantenkeuze uit set van 10, 24 of 30 stuksincl. enveloppen

  GLAZENSFEERLANTAARNmet tekst en koorddiverse variantenexcl. kaars

  13x16 cm