e-profit numer 2/2014

Download e-PROFIT numer 2/2014

Post on 07-Mar-2016

214 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • e-profitWszystko o e-biznesie | nr 2 rok 2014

  Rozmowa z Yurim Drabentem Facebook nie jest lekiem na cae zo

  Temat numeru:

  @ #

 • 2 e-profit

  EPROFIT 2/2014

  Redakcja

  Agnieszka Meller

  Redaktor naczelna

  e-mail eprofit@inkubatorstarter.pl

  Wydawca

  Inkubator STARTER

  Gdaska Fundacja Przedsibiorczoci

  ul. Lborska 3b

  80-386 Gdask

  NIP: 583-290-74-40

  e-mail eprofit@inkubatorstarter.pl

  tel. 58 731 65 65

  www.inkubatorstarter.pl

  Facebook.com/inkubatorstarter

  Twitter.com/inkubatorstart

  Blog.inkubatorstarter.pl

  Jak dojecha?

  Google Maps

  http://goo.gl/maps/PfwPO

  Projekt makiety, okadki

  oraz skad magazynu

  Engram

  www.studioengram.pl

  R E D A KC J A

 • 3e-profit

  W S T P N I A K

  Wmarcowym e-proficie te takiego ryzyka nie podejmujemy, dla-

  tego do udzielenia nam Wywiadu numeru zaprosilimy Yuriego

  Drabenta, ktry wroku witowania 10-lecia Facebooka jasno

  mwi, e ta platforma to nie jest lek na cae zo. Dodatkowo

  wjednym zfelietonw przygotowanym ztej samej okazji, do

  przekornie pytamy, wktrym kierunku Facebook bdzie si jeszcze

  zmienia. Wydaje si, e wci to, co mamy teraz, nie jest wersj

  finaln.

  Co jeszcze oprcz e-socjalu? E-handel, ktrego sia ronie. Moe

  obiektywnie patrzc, przekroczenie 5% wsprzeday detalicznej

  nie wydaje si sukcesem gigantycznym, ale to stay trend, ktry

  sprawi, e elektroniczny handel ma przed sob raczej wietlane

  lata. Wtemacie e-biznesu szukamy rwnie odpowiedzi na pytanie,

  czy mae firmy powinny robi PR, czy mog to sobie odpuci.

  Patrzymy take, ktre narzdzia e-marketingu w2013 r. byy naj-

  skuteczniejsze. Temat PR-uumikrofirm chcemy kontynuowa, std

  na koniec felietonu Pawa Lipca pytamy czytelnikw, co ich najbar-

  dziej interesuje, atym samym do czego warto wrci ju wkwietniu.

  Zkolei wkontekcie sprzeday siebie (selfsprzeday chciaoby si

  rzec), czyli tak podanego dobrego wraenia, analizujemy efekt

  kameleona, czy ijak dziaa, atake szukamy odpowiedzi na pytanie

  orol dowiadcze klienta wsukcesie firmy, czyli faktycznie sprze-

  day. Niezalenie bowiem od deklarowanych celw biznesowych,

  tak naprawd zawsze chodzi oto, eby sprzedawa, jak najwicej

  (aczasem te jak najdroej). Wyniki zadziwiaj, bo na rynku bardzo

  podobnych ofert, tylko 44% respondentw (gwnie mikrofirm)

  uznao wag unikalnych dowiadcze swoich klientw. Pozostajc

  wtemacie e-sprzeday, przygldamy si te crowdfundingowi, nie

  tak nowemu, ale jednak wPolsce niezbyt powszechnemu narzdziu

  gromadzenia rodkw na realizacj swoich pomysw (czasem do

  szalonych ibardzo innowacyjnych).

  Obok inspirowania iszukania trendw gratulujemy. Komu? Zwy-

  cizcom konkursu TechCruncha, ktry ju po raz sidmy przyzna

  swoje nagrody najbardziej obiecujcym startupom dziaajcym

  wbrany nowych technologii. Ale te sobie, cho moe to mao

  skromne. Starter obchodzi wstyczniu drugie urodziny. Zebrao

  nam si wic troch na podsumowania, ktre bez zbdnego krygo-

  wania pokazuj, e to, co wGdasku si dzieje, ma sens. Aprzecie

  najwaniejsze jest, eby pytanie po co? nie byo pozostawione bez

  odpowiedzi.

  Wcyklu Znaszej perspektywy zzazdroci patrzymy na Wielk Bry-

  tani, wktrej rok 2014 ogoszono rokiem kodowania. Zpozoru to

  temat niebiznesowy, ale przecie to wanie biznes coraz bardziej

  iczciej bdzie potrzebowa ludzi, ktrzy rozumiej, jak myli

  komputer. Niewiele firm bdzie wstanie tworzy swoje produkty

  ije sprawnie rozwija, wygrywajc zkonkurencj bez takich

  kompetencji wzespole. Uczmy si zatem od tych, ktrzy trendy

  dostrzegli szybciej. Patrzymy za granice, ale te na wiat startupw.

  Po co? Szukajc wyrnika, ktry sprawi, e to do Polski bd

  przybywa co roku nie tylko najbardziej innowacyjne inajfajniejsze

  (przyznajemy, e otym marzymy) projekty, lecz take najwiksze

  (realnie najwiksze) nazwiska ze wiata inwestorw. Liczymy, e

  taka rola przypadnie infoShare, bezpatnej konferencji dotyczcej

  IT inowych mediw. Majowa sma edycja dedykuje startupom

  (nie ma co ukrywa, e opartych wduej mierze na kodowaniu wa-

  nie) ca stref, anie jedynie kilka wystpie.

  Na koniec sprawdzamy, czym jest ekonomia wdzicznoci, czy

  przekada si na zysk biznesowy, atake na ile wPolsce ma szans

  na sukces (wiemy przecie, jacy dla siebie nawzajem jestemy).

  Miej lektury!

  Spoecznoci i ekonomia wdzicznoci

  Agnieszka Meller

  Luty to by bardzo spoeczny miesic, Social Media Weekend, Social Media Show, Social Media Convent, Blog Roku, Share Week. Duo branowych dziaa skumulowanych w tym samym czasie. Marzec a tak uspoeczniony nie bdzie, ale zupenie uciec od tematu si nie da. W kocu media spoecznociowe wywalczyy sobie pozycj w brany i nie ma co udawa, e jest inaczej.

 • 4 e-profit

  S P I S T R E C I

  Z NASZEJ PERSPEKTYWY

  1618

  Programowanie dla kadego

  19

  Wydarzyo si przez 2 lata

  20

  infoShare otwiera si na startupy

  2122

  Biznesowy kameleon

  CIEKAWOSTKI Z SIECI

  1215

  Czy mikrofirmy sign po unijne

  miliardy?

  E-handel ronie w si

  Polski startup doceniony przez TechCrunch

  FELIETON

  68

  10 lat mino... jak jeden dzie

  911

  Czy e-sklepy powinny ,,robi PR?

  Spis treci

 • 5e-profit

  S P I S T R E C I

  BEZ KRAWATA

  4648

  Cukierkowa prohibicja

  WARTO WIEDZIE

  4245

  Gospodarka oparta na dowiadczeniu

  a polscy przedsibiorcy

  RYNKOWE TRENDY

  2831

  Jak by skutecznym w e-marketingu?

  3233

  LinkedIn waniejszy ni CV

  3435

  Potencja polskiego crowdfunding

  36

  Telefonia stacjonarna reliktem

  przeszoci? Nic z tych rzeczy!

  3738

  W Paryu najlepsze kasztany s na

  placu Pigalle

  3941

  Thank You Economy czyli ekonomia

  wdzicznoci

  TEMAT Z OKADKI

  2427

  Facebook nie jest lekiem na cae zo

  Rozmowa z Yurim Drabentem

 • DZ I A | A R T Y K U

  6 e-profit

  10 lat minojak jeden dzieMarek Dornowski

 • DZ I A | A R T Y K U

  7e-profit

  Niedawno witowalimy (jeli tak to mona

  nazwa) 10-lecie istnienia Facebooka. To, e Facebook ju dawno nie jest tym, czym byw swoich zaoeniach, wiemy. Warto natomiast zada sobie pytanie, czym faktycznie jest dzisiaj, w jakim kierunku si rozwija i co z tego wynika dla naszych biznesw?

 • 8 e-profit

  F E L I E TO N | 10 L AT M I N O . . . J A K J E D E N DZ I E

  Subiektywnie

  Nie chc pisa wywiechtanych

  sloganw otym, e yjemy

  wwiecie social mediw, e

  Facebook powinien by

  wanym elementem wstrate-

  giach komunikacyjnych firm

  itak dalej. Osobicie temat

  nieco mi si przejad. Chciabym

  natomiast podzieli si zWami

  kilkoma (wbrew pozorom nieko-

  niecznie smutnymi) refleksjami

  dotyczcymi ostatnich zmian na

  Facebooku. Od razu zaznaczam,

  e s to moje subiektywne

  spostrzeenia, ktrych abso-

  lutnie nie naley traktowa jako

  prawdy objawionej. Co wicej,

  pewnie sporo zWas si ze mn

  nie zgodzi. Ale jeli wywoam

  tym tekstem dyskusj lub

  sprawi, e przez moment si

  nad tym zastanowicie, to itak

  bdzie cakiem niele.

  Maszyna do zarabiania

  Zaczn od kwestii kluczowej,

  awic kosztw. To jest (izawsze

  bdzie) darmowe czyli haso,

  ktre moemy przeczyta na

  gwnej stronie przed zalogo-

  waniem coraz czciej wywo-

  uje umiech na mojej twarzy.

  Owszem mona cakowicie za

  darmo zaoy profil, ale jeli

  mylisz, e Facebook jest fajny,

  bo darmowy, to ju wktrym

  momencie moesz si lekko

  rozczarowa. By bya jasno,

  mam cakowit wiadomo,

  e nikt nie robi tego projektu

  charytatywnie. Powiem wicej

  Facebook to dzi gigantyczna

  maszynka do zarabiania, ito

  jest jak najbardziej okej. Warto

  jednak mie tego wiado-

  mo. Wprzeciwnym razie

  bdziemy y wzudzeniu, e

  grupa wolontariuszy powica

  swj czas ienergi na rozwj

  komunikacji na wiecie. Chce

  zarabia na duych klientach,

  anie na hobbystach pragncych

  dzieli si na Facebooku swoj

  pasj zbierania znaczkw.

  Zrb sobie promocj

  Jeli zakadasz stron, przyka-

  dowo powicon mionikom

  limaka winniczka, to nie licz, e

  Facebook za Ciebie poinfor-

  muje wszystkich, ktrych temat

  moe zainteresowa. To tak

  nie dziaa. Po to s stworzone

  reklamy, okrelone grupy doce-

  lowe, by swoj stron mg

  promowa (awic za to paci).

  No dobra, popromowae

  stron, zebrae 10 tys. lajkw

  iyjesz wbogiej wiadomoci,

  e to, co napiszesz, dotrze

  do 10 tys. Twoich fanw? Nic

  bardziej mylnego No chyba,

  e wszyscy Twoi fani zazna-

  czyli wswoich ustawieniach, e

  ycz sobie widzie wszystkie

  Twoje wpisy. Ale si nie martw.

  Jest na to rada. Zawsze przecie

  moesz dany post popromowa

  ito zarwno wrd wasnych

  fanw, ich znajomych, jak

  iwdowolnie stworzonej grupie

  docelowej. Wsumie to nic

  nowego. No moe poza tym, e

  po ostatnich zmianach walgo-

  rytmie zrobienie duego

  zasigu bez promocji jest (eby

  nie mwi niemoliwe) trud-

  niejsze ni kiedy.

  Facebook = udana sprzeda

  Nie, nie czepiam si tego, e

  Facebook (przynajmniej

  wmojej opinii) po ostatnich

  zmianach skomercjalizowa si

  j