e- ticaret

22
E- Ticaret Esra Özkan Atiye Bülbül Tuğba Bayar Nail Azbay Danışman: Ayhan Taşman

Upload: gene

Post on 23-Feb-2016

80 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

E- Ticaret. Esra Özkan Atiye Bülbül Tuğba Bayar Nail Azbay Danışman: Ayhan Taşman. İçindekiler. İçindekiler devamı…. E- Ticatet (Elektronik Ticaret). Kaynak: http://kobi.milliyet.com.tr/haber/kobi-e-ticaret-elektronik-ticaret-nedir,163. E-Ticaretin Kapsamı. E-Ticaretin Araçları. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: E- Ticaret

E- TicaretEsra ÖzkanAtiye BülbülTuğba BayarNail Azbay

Danışman: Ayhan Taşman

Page 2: E- Ticaret

İçindekiler

Page 3: E- Ticaret

İçindekiler devamı…

Page 4: E- Ticaret

E-Ticatet(Elektronik Ticaret)Elektronik ticaret, mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır. İnternetin hızla yaygınlaşması, elektronik ticareti, ticari işlemlerin yürütülmesinde yeni ve çok etkin bir araç haline getirmiştir. Elektronik ticaret, tüm dünyada ticaretin serbestleştirilmesi eğilimi ile birlikte, son on yılda yaşanan ve bilgi iletişimini kolaylaştıran teknolojik gelişmelerin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

Kaynak: http://kobi.milliyet.com.tr/haber/kobi-e-ticaret-elektronik-ticaret-nedir,163

Page 5: E- Ticaret

E-Ticaretin KapsamıElektronik ticaret, her türlü bilgisayar ağları üzerinden, ürün tasarımı, üretilmesi, tanıtımın yapılması, ticari muameleler hesapların ödenmesi ile ilgili tüm etkinlileri kapsar.

Elektronik ticaret elektronik olarak iş yapmak demektir. Yazılı metin, ses, video biçimindeki verilerin elektronik olarak işlenesi ve iletimini içerir. Elektronik ticaret çok dağınık etkinlikleri içerir.

Elektronik ticaret alışılagelmiş etkinlikler (sağlık, eğitim) ve yeni etkinlikler (sanal alışveriş merkezleri) olmak üzere bir dizi değişik aktiviteyi kapsar.

Page 6: E- Ticaret

E-Ticaretin Araçları

Elektronik ticaretin araçlarını sayarken, günümüzden en çok kullanılanlarına değinmek yeterli olmaktadır. Bu araçlar bilindiği gibi;

· Telefon,· Fax,· Televizyon,· Elektronik ödeme ve para transfer sistemleri,· Elektronik veri değişimi (Electronic Data Interchange-EDI),· İnternet,· İntranet,· WAP şeklindedir. Ancak Elektronik ticaret yapılabilecek ortamlar kesinlikle bunlarla sınırlı değildir. Günümüzde birçok büyük BT (Bilgi Teknolojileri) firması yeni Elektronik ticaret araçları ve ortamları üzerinde AR-GE çalışmalarını sürdürmektedirler.

Page 7: E- Ticaret

E-TİCARETİLE KLASİK TİCARETİN MUKAYESİ

Page 8: E- Ticaret

E- Ticaretin Çalışma Sistemi

Page 9: E- Ticaret

E-Ticaretin Tarafları- Alıcılar,

- Satıcılar,

- Üretici/imalatçılar,

- Komisyoncular,

- Sigorta şirketleri,

- Nakliye şirketleri,

- Özel sektör bilgi teknolojileri,

- Sivil toplum örgütleri,

- Üniversiteler,

- Onay kurumları,

- Elektronik noter,

- Dış Ticaret Müsteşarlığı,

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,

- Diğer kamu kurum ve kuruluşları.

Page 10: E- Ticaret

E-Ticaretle Neler Kazanırsınız? E-ticaretin amacı işinizi değil internet üzerinden çalışan sistemlerin desteğini arkasına alarak işinizin işleyiş şeklini değiştirmek ve hızla değişen pazar teknolojisindeki yerinizi almanızı sağlamaktır.

>>İş sahiplerine gerçek hayatta yapamayacaklarını yapma olanağı sağlar.

>>İnterneti işinizin en önemli sunum alanlarında biri haline getirir.

>>Kar akışı sağlayan yeni bir alan yaratır.

>>İşinizle ilgili işlemleri tek bir merkezde toplar ve birbirleriye bağlantılarını hızlandırır.

>>Kullanıcıların ürün ve servisleriniz hakkında daha kolay ve hızlı bilgi edinmesini sağlar

>>Satıcı ve alıcıların birbirleriyle buluşmalarını kolaylaştırır.

>>İşletme masraflarınızı azaltabilir.

Page 11: E- Ticaret

E-Ticaret Sizin İçin Neler Yapabilir? >>Pazarlama alanınızı genişleterek nakit akışını hızlandırır.

>>Daha yeni, değişik ve geniş hizmet ve müşteri ağı oluşturmanızı sağlar.

>>İşlemlerin otomasyonu, hızlı bilgi akışı ve veri tabalarınızın tek merkezde toplanması yoluyla zaman ve para tasarrufu sağlar.

>>Müşteri kitlenizle daha hızlı ve güvenilir ilişkiler kurmanıza yardımcı olur.

Page 12: E- Ticaret

E-Ticarette Başarının Sırrı  Tahmin ettiğiniz gibi, müşterileriniz. Var olan müşterilerinize odaklanın. Talep ve ihtiyaçlarını belirleyin. Onların hayatlarını nasıl kolaylaştırabileceğinizi düşünün. Bundan sonra, potansiyel müşterilerinize odaklanabilirsiniz. Önemli olan, müşterilerinizin sizinle iş yapmalarını kolaylaştırmak.

Kulağa basit geliyor, değil mi? Ama, değil. Müşterilerinizin sizinle kolayca iş yapmalarını sağlama düşüncesi basit. Bu vizyonun uygulanması ise zor. Öncelikle vizyoner bir lidere, özellikle pazarlama kariyeri olan bir lidere, sonra da düşünülerek yapılmış yatırımlara, birbiriyle uyumlu yöneticilere ve bilgi teknolojisi vizyonerlerine ihtiyaç var.

Page 13: E- Ticaret

Elektronik Ticaret İçin 8 Kritik Başarı Faktörü

1- Doğru müşteriye odaklanmak

2- Müşterinizin tercihlerini bilmek, ona zaman kazandıracak yaratıcı fikirler sunmak ve tek bir elden çıktığı düşünülecek kadar uyumlu iş ortaklarıyla işinizi yürütmek

3- Müşterileri etkileyen iş prosedürlerini daha etkin hale getirmek

4- Müşteri ilişkilerine 360 derecelik bir vizyonla ve tüm yönleriyle hakim olmak

5- Müşterilerin, kendilerine yardım edebilmelerini sağlamak

6- Müşterilerin, işlerini yapmalarına yardım etmek

7- Kişiselleştirilmiş servis sağlamak

8- Web ortamında sitenizi devamlı ziyaret eden bir topluluk oluşturmak

Page 14: E- Ticaret

E- Ticarette Muhasebe Kayıt İşlemleri

• Bu sektörde yine aynı şekilde mal alımı ve satımında yaptığımız işlemler gibi kayıt yapmaktayız.

• Bu sektörde genelde kredi kartıyla Sanal Pos(VPOS) kullanarak müşteriler mal yada hizmet almaktadırlar.

• E-Ticaret firmaları bankalarla yaptıkları anlaşmalara göre satış tutarı üzerinden komisyon verebilirler. Bu Yaptıkları anlaşmalara bağlıdır.

• Şimdi bu kayıtları birer örnekle görelim.

Page 15: E- Ticaret

• Örnek :D-Market Anonim Şirketi, 08.12.2011 tarihinde kredi kartı karşılığında yüzde 18 KDV hariç 500.- YTL ye ticari mal satmıştır. Bu durumda D-Market AŞ tarafından yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

• __________________ 08.12.2011 __________________108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 590108.01 Kredi Kartı

600 YURT İÇİ SATIŞLAR 500600.01 Kredi Kartlı Satışlar391 HESAPLANAN KDV 90391.01 % 18 KDV

__________________ ______________ __________________• Satış bedeli, banka ile yapılan sözleşme gereği 28. günün

sonunda banka tarafında şirket hesabına aktarıldığında ise aşağıdaki muhasebe kaydı yapılarak satış tutarları bir taraftan “102 Bankalar” hesabına aktarılacak, diğer taraftan “108 Diğer Hazır Değerler” hesabı kapatılacaktır.

Page 16: E- Ticaret

• _______________ _______________ 102 BANKALAR 590102.01 ....Bankası

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 590108.01 Kredi Kartlı Satışlar

• _______________ ___________________• Yukarıdaki örnekte de görüldüğü üzere şirket tarafından kredi

kartı karşılığında yapılan satış sonrasında satış tutarı, banka ile yapılan anlaşma uyarınca 28 nci günün sonundan şirket hesabına aktarılmış olması dolayısıyla banka tarafından komisyon uygulaması söz konusu olmamış, satış tutarı şirket açısından değer kaybına uğramamıştır. Bu nedenle “108 Diğer Hazır Değerler” hesabında izlenebilecektir

• Şimdi birde komisyon kesilmesi durumunda nasıl bir kayıt yapılır onu görelim.

Page 17: E- Ticaret

• Banka Tarafından Komisyon Kesilmesi DurumundaD Market AŞ yine 08.12.2011 tarihinde 100.- YTL si peşin, kalanı kredi kartı karşılığında yüzde 18 KDV hariç 500.- YTL ye ticari mal satmıştır. Banka ile yapılan anlaşma gereği satış bedelleri banka tarafından üye işyerine 1 gün sonra yatırılacaktır. Bu durumda D Market A.Ş. tarafından yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.___________________ 05.02.2006 __________________100 KASA 100127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 490127.01 Kredi Kartı

600 YURT İÇİ SATIŞLAR 500600.01 Kredi Kartlı Satışlar391 HESAPLANAN KDV 90391.01 % 18 KDV

• ___________________ ___________________ _______•

Page 18: E- Ticaret

• Banka tarafından satış bedeli üzerinden yüzde 3,15 oranında komisyon kesildiği ve kalan tutarın üye işyerinin hesabına bir gün sonra aktarıldığı varsayılırsa, söz konusu komisyon üye işyeri tarafından gider olarak dikkate alınacak ve aşağıdaki şekilde muhasebeleştirilecektir. (İşletme 7 / A maliyet hesap seçeneğini kullanmaktadır.)________________ 06.02.2006 ___________________102 BANKALAR 474.56102.01 … Bankası780 FİNANSMAN GİDERLERİ 15.44780.01 Kredi Kartı Komisyon Giderleri

127 DİĞER TİC. ALACAKLAR 490127.01 Kredi Kartı Slipleri

_______________ ___________________ __________

• Muhasebe kayıtları da bu şekilde yapılmaktadır.

Page 19: E- Ticaret

Neden E-Ticaret ?Doğanın bir kanunu olan Gelişim, günümüz ticaret hayatında da bir mecburiyet olarak karşımıza çıkıyor. Her geçen gün biraz daha sınırlarını zorlayan iş dünyası, günün gerek ve gereksinimlerine ayak uydurulamadığı takdirde kimseye şanslı davranmıyor.

Esnaflık anlayışının miadını doldurmasıyla ortaya çıkan müteşebbislik kavramı, ticaret hayatını rekabete endekslemiştir. Artık, küçük ve orta ölçekli kurumlar bulundukları sokak ve dar vitrinleriyle ticari faaliyetlerini yürütemeyeceğini hisseder hale gelmiştir.

Alternatif tanıtım yolları, reklam ve pazarlama teknikleriyle pazarda kendilerine yer edinmek isteyen müteşebbisler, doğal bir reaksiyon olarak kalite ve standartlarını da yükseltmiş, tüketicileri kendilerine yöneltmenin pek çok yolunu keşfetmiştir.

Page 20: E- Ticaret

Bilişim ve İnternet Teknolojileri de bu alternatifler içerisinde en çok tercih edileni ve en hızlı sonuç getirenidir. Öyle ki, basit bir web sayfası doğru strateji ve planlama ile kurumun hedeflerini, vizyonunu ve gelirlerini tahmin edildiğinden çok daha yukarılara taşımaktadır. Kurumunuz hakkında bilgiler verdiğiniz, iletişim adreslerini belirttiğiniz web sayfaları tüketiciler için artık cazibesini yitirmiş çağın gerisinde kalarak ihtiyaçları karşılamaktan uzak hale gelmiştir.

Günümüzde pek çok kurum, faaliyetlerini hedef kitlelerine daha hızlı taşımak, ürün ve hizmetlerini detaylarıyla sunmak amacıyla bilişim ve internet teknolojilerinden istifade etmekte, web sayfalarını broşür olmaktan öteye taşıyarak interaktif hale getirmeye, geliştirmeye yönelmektedir.

Page 21: E- Ticaret

Düşünün…Ürünleriniz ve hizmetlerinizi internet ortamında sunan, adeta bir pazarlama görevlisi gibi web sitenizi her ziyaret eden kişi ile ilgilenip tüm portföyünüzdeki ürünleri detaylarıyla anlatan, ödeme alternatifleri sunan, satış yapan, günün 24 saati açık bir internet şubesi haline geliyor.

E-Ticaret, tüm alternatifleri arasında en hızlı sonuç veren, en etkili çözüm olması sebebiyle pek çok kurum, kuruluş ve müteşebbisler tarafından olmazsa olmaz olarak nitelendirilmektedir. Üstelik müşterileriniz bu hizmeti evlerinden yada ofislerinden zahmetsizce gerçekleştirebiliyor.

Page 22: E- Ticaret

Kaynaklar• E Ticarette Muhasebe kayıtları

http://forum.alomaliye.com/index.php?topic=17028.0;wap2

• Milliyet Kobi Web Sitesihttp://kobi.milliyet.com.tr/haber/kobi-e-ticaret-elektronik-ticaret-nedir,163

• Yar.Doç.Dr. Hilmi Kuşçu, E-Ticaret Dersi