effectief vergaderen & onderhandelen

36
EFFECTIEF VERGADEREN

Upload: asw

Post on 29-Nov-2014

1.088 views

Category:

Education


1 download

DESCRIPTION

Een scholing voor bewonerscommissies over effectief vergaderen en onderhandelen. Wat is het doel van elk agenda punt? Hoe communiceer je en welk effect heeft dat op een ander? Onderhandelen, het is geen vechten maar ook geen samenwerken.

TRANSCRIPT

Page 1: Effectief Vergaderen & Onderhandelen

EFFECTIEF VERGADEREN

Page 2: Effectief Vergaderen & Onderhandelen

2

MEDEDELINGEN

Tijden Mobieltjes Toiletten Koffie / thee

Roken Parkeren Nooduitgang Evaluatie

Page 3: Effectief Vergaderen & Onderhandelen

4

DOELSTELLING

U gaat een vergadering in met een duidelijk beeld van het doel van die vergadering.

U herkent de informele rollen van uzelf en andere deelnemers en gaat hier op een zinvolle manier mee om.

Page 4: Effectief Vergaderen & Onderhandelen

5

DOELEN BEREIKEN Neem actief deel aan discussies Stel vragen Doe de opdrachten Neem deel aan activiteiten

Deze scholing is voor u, door actief deel te nemen haalt u er maximaal resultaat en voldoening uit.

Page 5: Effectief Vergaderen & Onderhandelen

6

VERGADEREN

Boeiend? Inspirerend? Zinvol? Tijdverspilling? …

Page 6: Effectief Vergaderen & Onderhandelen

7

VERGADERDOELEN

Deelnemers informeren Een probleem in kaart brengen Ideeën genereren / brainstormen Mengingen peilen Draagvlak creëren Tot een gezamenlijk oordeel komen Besluiten nemen (Werk)afspraken maken

Page 7: Effectief Vergaderen & Onderhandelen

8

VERGADEREN: HOE?

Procedure Interactie en sfeer Vergaderrollen

Voorzitter Deelnemer Notulist

Page 8: Effectief Vergaderen & Onderhandelen

9

VOORZITTER

Page 9: Effectief Vergaderen & Onderhandelen

10

DEELNEMER

Page 10: Effectief Vergaderen & Onderhandelen

11

NOTULIST

Page 11: Effectief Vergaderen & Onderhandelen

Soort verslag Inhoud Functie

1. Woordelijk verslag

Letterlijke weergave van alles wat gezegd is

Verantwoorden aan achterban

Documenteren

2. Essentie verslag (per spreker)

Weergave van het belangrijkste dat iedere spreker naar voren heeft gebracht

Geheugensteun deelnemers

Informeren achterban

3. Essentie verslag (per agendapunt)

Belangrijkste besluiten + de argumenten daarvoor

Vastleggen van afspraken en voortgangscontrole

4. Actie en besluitenlijst

Afgesproken acties en genomen besluiten

Vastleggen afspraken

Page 12: Effectief Vergaderen & Onderhandelen

13

PROCEDURE

Op tijd komen Agenda volgen Uit laten praten

Het nagestreefde doel De beschikbare tijd Afbakening van het

onderwerp Manier van besluit

nemen Volgorde van

sprekers Niet toegestane

gespreksbijdragen

Page 13: Effectief Vergaderen & Onderhandelen

Voorzitter of inbrenger van agendapunt zegt:

Page 14: Effectief Vergaderen & Onderhandelen

Bij het agendapunt “achterban meer betrekken en beter informeren” wil ik vandaag een beeld proberen te krijgen van de omvang en de ernst van het probleem.

We zouden alvast wat mogelijke oplossingen op tafel kunnen leggen, maar ik denk dat we volgende maand pas zover zijn dat we daar beslissingen over kunnen nemen.

Ik stel voor dat we eerst een rondje maken van het beeld dat iedereen heeft van het probleem. We hebben vandaag 15 minuten voor dit agendapunt, dus ik stel voor dat we ons strikt tot het onderwerp zelf beperken.

Ik weet dat het onderwerp niet los staat van andere zaken die momenteel spelen, maar die komen op een ander moment aan de orde. Pieter ik begin bij jou…

Page 15: Effectief Vergaderen & Onderhandelen

16

INTERACTIE EN SFEER

Verbaal Non-verbaal Automatisch

Page 16: Effectief Vergaderen & Onderhandelen

18

INFORMELE ROLLEN

Welk vergadertype- Belbin

Welke stijl van communiceren- Oomkes

Page 17: Effectief Vergaderen & Onderhandelen

19

TEAMROLLEN

Teamrollen: typen van gedragspatronen Aanvullen of tegenwerken Negen teamrollen (Belbin)

- actiegeoriënteerde- mensgeoriënteerde- beredeneerde

Page 18: Effectief Vergaderen & Onderhandelen

20

COMMUNICATIESTIJLEN

Oomkes deelt mensen in naar hun communicatiestijl.

Op grond van communicatiestijl, vier type mensen.

Elk type heeft zijn eigen ideale werkwijze en omgangsvorm.

Page 19: Effectief Vergaderen & Onderhandelen

21

HUISWERK - BELANGRIJK

1. Eerst uw teamrol bepalen2. Dan rustig de informatie

over de 9 rollen lezen3. Vervolgens uw

communicatiestijl bepalen4. Dan de toelichting op de 4

communicatiestijlen lezen

Vier documenten2 x mini test

2 x achtergrond informatie

Page 20: Effectief Vergaderen & Onderhandelen

22

BEDANKT!

Volgende week, zelfde tijd en plaats. U haalt er het meeste uit, als het lukt

deze week uw huiswerk te doen. Bedankt voor uw aandacht en inzet

vanavond.

Page 21: Effectief Vergaderen & Onderhandelen

23

Page 22: Effectief Vergaderen & Onderhandelen

ONDERHANDELEN

Page 23: Effectief Vergaderen & Onderhandelen

25

MEDEDELINGEN

Tijden Mobieltjes Toiletten Koffie / thee

Roken Parkeren Nooduitgang Evaluatie

Page 24: Effectief Vergaderen & Onderhandelen

HUISWERK Informele

Vergaderrollen Communicatie

stijlenVORIGE WEEK Vergaderdoelen Procedure Interactie en Sfeer Informele

Vergaderrollen Communicatiestijlen

Page 25: Effectief Vergaderen & Onderhandelen

28

WAT IS ONDERHANDELEN

Samenwerken Onderhandelen Vechten

Gemeenschappelijke doelen

Tegengestelde doelen: bereid tot compromis

Tegengestelde doelen: niet bereid tot compromis

Page 26: Effectief Vergaderen & Onderhandelen

29

ASPECTEN VAN ONDERHANDELING

Inhoud Spelregels Machtsbalans Sfeer Psychologisch inzicht Techniek

Page 27: Effectief Vergaderen & Onderhandelen

30

INHOUD Onderwerp van onderhandeling:

de zaak die centraal staat Doelstelling Onderhandelingsstrategie

Onderhandelaars denken vaak in scenario's• Als de ander dít inbrengt, doe ik dát tegenbod • Kiest de ander deze strategie, dan reageer ik zó

Page 28: Effectief Vergaderen & Onderhandelen

31

SPELREGELS | PROCEDURE

Onderhandelingspartners Doel van onderhandelingen Termijn Praktische zaken

Page 29: Effectief Vergaderen & Onderhandelen

32

MACHTSBALANS Kennis (voorkennis) en deskundigheid Bezit van (schaars) product Tijd Hiërarchische positie

Page 30: Effectief Vergaderen & Onderhandelen

33

SFEER

Rust Privacy Respect

Page 31: Effectief Vergaderen & Onderhandelen

34

VRAGEN STELLEN

Open gesloten Welk effect Hoe herkennen Ander soort vragen

Page 32: Effectief Vergaderen & Onderhandelen

35

PSYCHOLOGISCH INZICHT

Zelfkennis (individu of team) Inschatting van de ander Verbaal en non-verbaal contact

Page 33: Effectief Vergaderen & Onderhandelen

36

Dé onderhandelingstechniek bestaat niet

Wat werkt en wat niet, verschilt per situatie

Flexibiliteit is belangrijk

TECHNIEK

Page 34: Effectief Vergaderen & Onderhandelen

37

STRATEGIEËN

Verras de ander Maak gebruik van je beperkte

bevoegdheid Onderhandel stap voor stap Houd wisselgeld bij de hand Wees duidelijk over principes Houd de deur open

Page 35: Effectief Vergaderen & Onderhandelen

38

SUCCESVOL ONDERHANDELEN

Aandacht voor relatie Aandacht voor resultaat Optimisme Geduld Langere termijn visie Respect voor de ander Redelijkheid

Page 36: Effectief Vergaderen & Onderhandelen

39

VRAGEN | CONTACT

[email protected]

@ASWbewoners

facebook.com/asw.bewoners

http://www.linkedin.com/company/amsterdams-steunpunt-wonen

http://nl.linkedin.com/in/petrafisher