electrabel - omgevingsloket - omgevingsloket · be 0403 170 701 rpf? brussel bankrekening isam be42...

4
Electrabel AANGETEKEND EN PER E-MAIL Departement Omgeving Koning Albert II laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL [email protected] datum 30/11/2018 Geachte, Betreft: kennisgeving in het kader van het decreet houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht en meldingsplicht in geval van civiele noodsituatie. Zoals voorzien onder de tijdelijke afwijkingsregeling in het Decreet van 17 oktober 2018 houdende afwijking op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie wenst Electrabel NV u op de hoogte te stellen van haar intentie om de afwijking op de gewestelijke vergunningsplicht toe te passen en zo te voorzien in de tijdelijke installatie van 25 noodgeneratoren ten belope van totaal 53 MW thermisch ingangsvermogen op de site van Rodenhuize, Energiestraat 2, 9042 Gent-Desteldonk. Electrabel NV zal deze noodgeneratoren enkel in gebruik nemen conform het hierboven vermelde decreet. Hiertoe wordt de volgende informatie meegedeeld: De toepasselijke rubrieken van de indelingslijst, opgemaakt in toepassing van artikel 5.2.1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid indelingsrubriek omschrijving 12.1.1.3° 26 alternatoren voor de noodieselgroepen: 13x 1000 kVA; 13x 1250 kVA 12.2.2° 6 transformatoren voor de nooddieselgroepen met een individueel vermogen van : 2 x 3150 kVA; 4 x 3400 kVA 17.3.2.1.1.2° Opslag van 99,45 ton gasolie in 18 houders van: . 14 x 4,675 ton/5,5 m3; 4 x 8,5 ton/10 m3 BU Generation - Cluster Gas Benelux Entiteit Brugge-Gent-Brussel Energiestraat 2 9042 Desteldonk België ENGIE Electrabel Zetel van de vennootschap Electrabel nv Simón Bolivarlaan 34 1000 Brussel Belgie BTW. BE 0403 170 701 RPF? Brussel Bankrekening ISAM BE42 2100 0000 9954 - BIC GEBABEBB

Upload: others

Post on 24-Aug-2020

14 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Electrabel - Omgevingsloket - Omgevingsloket · BE 0403 170 701 RPF? Brussel Bankrekening ISAM BE42 2100 0000 9954 - BIC GEBABEBB. Electrabel indelingsrubriek omschrijving 31.1.3°

Electrabel

AANGETEKEND EN PER E-MAILDepartement Omgeving Koning Albert II laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL

[email protected]

datum30/11/2018

Geachte,

Betreft: kennisgeving in het kader van het decreet houdende afwijkingen op de gewestelijkevergunningsplicht en meldingsplicht in geval van civiele noodsituatie.

Zoals voorzien onder de tijdelijke afwijkingsregeling in het Decreet van 17 oktober 2018 houdende afwijking op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie wenst Electrabel NV u op de hoogte te stellen van haar intentie om de afwijking op de gewestelijke vergunningsplicht toe te passen en zo te voorzien in de tijdelijke installatie van 25 noodgeneratoren ten belope van totaal 53 MW thermisch ingangsvermogen op de site van Rodenhuize, Energiestraat 2, 9042 Gent-Desteldonk.Electrabel NV zal deze noodgeneratoren enkel in gebruik nemen conform het hierboven vermelde decreet. Hiertoe wordt de volgende informatie meegedeeld:

De toepasselijke rubrieken van de indelingslijst, opgemaakt in toepassing van artikel 5.2.1 van het decreetvan 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

indelingsrubriek omschrijving

12.1.1.3° 26 alternatoren voor de noodieselgroepen: 13x 1000 kVA; 13x 1250 kVA

12.2.2° 6 transformatoren voor de nooddieselgroepen met een individueel vermogen van : 2 x 3150 kVA; 4 x 3400 kVA

17.3.2.1.1.2° Opslag van 99,45 ton gasolie in 18 houders van: .14 x 4,675 ton/5,5 m3; 4 x 8,5 ton/10 m3

BU Generation - Cluster Gas Benelux Entiteit Brugge-Gent-Brussel Energiestraat 2 9042 Desteldonk België

ENGIE Electrabel Zetel van de vennootschapElectrabel nv Simón Bolivarlaan 34 1000 Brussel BelgieBTW. BE 0403 170 701 RPF? BrusselBankrekening ISAM BE42 2100 0000 9954 - BIC GEBABEBB

Page 2: Electrabel - Omgevingsloket - Omgevingsloket · BE 0403 170 701 RPF? Brussel Bankrekening ISAM BE42 2100 0000 9954 - BIC GEBABEBB. Electrabel indelingsrubriek omschrijving 31.1.3°

Electrabel

indelingsrubriek omschrijving

31.1.3° en 43.4 Verbrandingsinstallaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van53 MWth:13 nooddieselmotoren elk 1.784 kWth (660 kWe)13 nooddieselmotoren elk 2.297 kWth (850 kWe)

Een omschrijving van de installaties en hun vermogen

De nooddieselgeneratoren zijn opgesteld in daartoe ontworpen ‘high cube’ ISO 40 of 20 voet containers. Deze containers zijn voorzien van geluiddemping, interne onderverdeling en opvang voor 110% van de vloeistoffen die in de container aanwezig zijn. De dieselgroepen hebben een rendement van ongeveer 37.De dieselgroepen zullen elektrisch gekoppeld worden via een transformator en zo op het net aangesloten worden. Als brandstofvoorziening worden dieseltanks van 5,5 en 10 m3 geplaatst waaraan meerdere dieselgroepen gekoppeld zullen worden. De brandstoftanks en de transformatoren worden eveneens in daartoe bestemde containers geplaatst.In onderstaande figuren is een typevoorbeeld van een dieselgroep en de verschillende containers weergegeven:

Dieselgroep met container

Brandstoftank in container Transformator in container

De locatie van de noodgeneratoren is aangegeven in rood op het overzicht plan van de centrale Rodenhuize weergegeven in bijlage.

mam

Page 3: Electrabel - Omgevingsloket - Omgevingsloket · BE 0403 170 701 RPF? Brussel Bankrekening ISAM BE42 2100 0000 9954 - BIC GEBABEBB. Electrabel indelingsrubriek omschrijving 31.1.3°

Electrabel

De perceelsqegevens;

Perceel waarop de nieuw te plaatsen tijdelijke installatie gelegen is.

Provincie Oost-Vlaanderen - Stad GentGemeentenummer 44813Afdeling Sectie Perceelnummer13 R 1121 W

De maximale duurtijd van 120 dagenDe installatie zal vanaf 3/12/2018 geplaatst en vervolgens ingezet kunnen worden binnen de periode van de civiele noodsituatie die aanvang neemt sinds 22/10/2018 zoals vastgelegd bij het Ministerieel Besluit houdende vaststelling van de startdatum van een civiele noodsituatie van 19/10/2018 en dit voor de maximale duurtijd van 120 dagen.

Page 4: Electrabel - Omgevingsloket - Omgevingsloket · BE 0403 170 701 RPF? Brussel Bankrekening ISAM BE42 2100 0000 9954 - BIC GEBABEBB. Electrabel indelingsrubriek omschrijving 31.1.3°

V5zQJ