elektroninio plagiato aptikimo sistema (epas) 4 - ?· elektroninio plagiato aptikimo sistema...

Download Elektroninio plagiato aptikimo Sistema (EPAS) 4 - ?· Elektroninio plagiato aptikimo sistema (EPAS)…

Post on 07-Oct-2018

227 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Elektroninio plagiatoaptikimo sistema (EPAS) 4.0

  dr. Saulius PREIDYS

  VU Elektronini studij ir egzaminavimo centras, direktorius

  saulius.preidys@esec.vu.lt

  mailto:saulius.preidys@esec.vu.lt
 • Apie k kalbsime?

  Plagiato supratimas, pavyzdiai

  EPAS 4.0 pristatymas

  EPAS 4.0 panaudojimo pavyzdiai

  Klausimai

 • Plagiato patikros sistema EPAS 4.0Plagiato apibrimas

  Plagiavimas tai neteistas svetimo turinio pateikimas kaip savo (neatliekant deramo citavimo).

  Plagijavimo technikos: Primityvi turinys yra perkeliamas tiesiogiai (pvz., kopijavimo ir klijavimo

  bdu)

  Intelektuali perkeltas turinys yra modifikuojamas (pvz., pakeiiant atskirus odius, odi linksnius ir pan.)

  Plagiatas tai rato darbas pilnai arba dalinai parengtas naudojant vien arba kit plagijavimo technik.

 • Plagiato supratimas pagal Oksfordo universitet

  1. Paodinis citavimas be aikios nuorodos

  2. Kopijavimas i interneto be aikios nuorodos

  3. Atpasakojimas

  4. Smokslas

  5. Netikslus citavimas

  6. Nenoras pripainti pagalb

  7. Mediagos, kuri sukr kiti asmenys ar profesionalios agentros, panaudojimas

  8. Auto-plagiatas

  http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism#

  http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism
 • I PavyzdysPradinis tekstas

  From a class perspective this put them [highwaymen] in an ambivalent position. In aspiring to that proud, if temporary, status of Gentleman of the Road, they did not question the inegalitarian hierarchy of their society. Yet their boldness of act and deed, in putting them outside the law as rebellious fugitives, revivified the animal spirits of capitalism and became an essential part of the oppositional culture of working-class London, a serious obstacle to the formation of a tractable, obedient labour force. Therefore, it was not enough to hang them the values they espoused or represented had to be challenged.

  Linebaugh, P., The London Hanged: Crime and Civil Society in the Eighteenth Century (London,

  1991), p. 213.

  Plagiatas

  Although they did not question the inegalitarian hierarchy of their society, highwaymenbecame an essential part of the oppositional culture of working-class London, posing a seriousthreat to the formation of a biddable labour force.

  http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism#

  http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism
 • II PavyzdysPradinis tekstas

  From a class perspective this put them [highwaymen] in an ambivalent position. In aspiring to that proud, if temporary, status of Gentleman of the Road, they did not question the inegalitarian hierarchy of their society. Yet their boldness of act and deed, in putting them outside the law as rebellious fugitives, revivified the animal spirits of capitalism and became an essential part of the oppositional culture of working-class London, a serious obstacle to the formation of a tractable, obedient labour force. Therefore, it was not enough to hang them the values they espoused or represented had to be challenged.

  Linebaugh, P., The London Hanged: Crime and Civil Society in the Eighteenth Century (London,

  1991), p. 213.

  Plagiatas

  Although they did not question the inegalitarian hierarchy of their society, highwaymen exercised a powerful attraction for the working classes. Some historians believe that this hindered the development of a submissive workforce.

  http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism#

  http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism
 • III PavyzdysPradinis tekstas

  From a class perspective this put them [highwaymen] in an ambivalent position. In aspiring to that proud, if temporary, status of Gentleman of the Road, they did not question the inegalitarian hierarchy of their society. Yet their boldness of act and deed, in putting them outside the law as rebellious fugitives, revivified the animal spirits of capitalism and became an essential part of the oppositional culture of working-class London, a serious obstacle to the formation of a tractable, obedient labour force. Therefore, it was not enough to hang them the values they espoused or represented had to be challenged.

  Linebaugh, P., The London Hanged: Crime and Civil Society in the Eighteenth Century (London,

  1991), p. 213.

  Plagiatas

  Although they did not question the inegalitarian hierarchy of their society, highwaymenbecame an essential part of the oppositional culture of working-class London [and] a serious obstacle to the formation of a tractable, obedient labourforce.[1]

  http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism#

  http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism
 • IV PavyzdysPradinis tekstas

  From a class perspective this put them [highwaymen] in an ambivalent position. In aspiring to that proud, if temporary, status of Gentleman of the Road, they did not question the inegalitarian hierarchy of their society. Yet their boldness of act and deed, in putting them outside the law as rebellious fugitives, revivified the animal spirits of capitalism and became an essential part of the oppositional culture of working-class London, a serious obstacle to the formation of a tractable, obedient labour force. Therefore, it was not enough to hang them the values they espoused or represented had to be challenged.

  [1] Linebaugh, P., The London Hanged: Crime and Civil Society in the Eighteenth Century

  (London, 1991), p. 213.

  Plagiatas

  Highwaymens bold deeds revivified the animal spirits of capitalism and made them an essential part of the oppositional culture of working-class London.[1] Peter Linebaughargues that they posed a major obstacle to the formation of an obedient labour force.

  http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism#

  http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism
 • V Pavyzdys

  Pradinis tekstas

  [1] Linebaugh, P., The London Hanged: Crime and Civil Society in the Eighteenth Century (London, 1991), p. 213.

  Plagiatas

  http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism#

  http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism
 • VI Pavyzdys

  Pradinis tekstas

  [1] Linebaugh, P., The London Hanged: Crime and Civil Society in the Eighteenth Century (London, 1991), p. 213.

  NEPlagiatas

  http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism#

  http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism
 • VII Pavyzdys

  Pradinis tekstas

  [1] Linebaugh, P., The London Hanged: Crime and Civil Society in the Eighteenth Century (London, 1991), p. 213.

  NEPlagiatas

  http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism#

  http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism
 • EPAS 4.0 Pagrindins svokos

  Rato darbo originalumo ataskaita rato darbo teksto fragment, turini atitikmenis kituose rato darbuose, rinkinys su nuorodomis bei bendru rato darbo panaumo veriu.

  Rato darbo atspaudas rato darbo teksto pagrindu parengt duomen rinkinys, utikrinantis galimyb Atlikti greit panai rato darb paiek

  Identifikuoti sutampanius teksto fragmentus palyginamuose rato darbuose

  Vizualizuoti sutampanius teksto fragmentus rato darbo tekste

  Pastaba: Rato darbo atspaudas nesuteikia galimybs rekonstruoti originalaus rato darbo teksto.

 • Rato darbo atspaudas

  13

  Sistemos duomen bazje rato darbai nesaugomi. Vietoje j saugomi rato darb atspaudai

  Rato darbo atspaudas nesuteikia galimybi rekonstruoti original rato darbo tekst

  Originalumo ataskaitoje pateikiami tiktai sutampantys tikrinamo rato darbo teksto fragmentai ir nuorodos susijusius rato darbus, taiau ne rato darb turinys

  Sutapim vizualizavimui pilname kontekste reikalingas eLABa talpykloje saugomas rato darbo turinys pateikimas tiktai gavus iskirtin leidim.

 • Kaip veikia EPAS 4.0?

  EPAS 4.0eLABa

  Patikrinti dokumento originalum

  Papildyti EPAS 4.0 saugykl

  Rato darb

  mainaviet

  Kit mokslo staig IS

  Atvirieji urnalai

  Patik

  rinti

  doku

  men

  to

  orig

  inal

  um

  Papi

  ldyt

  i EPA

  S 4.

  0 sa

  ugyk

  l

  Patikrinti dokumento

  originalum

  Papildyti EPAS 4.0 saugykl

  Papildyti EPAS 4.0 saugykl

 • Pagrindiniai Sistemos veikimo principai / Sistemos apgauls prevencijos priemons (1 / 3)

  Plagiato patikra remiasi mainine rato darbo teksto analize. Todl pagrindins plagiato patikros veikimo prielaidos yra: Formatas, kuriame pateikiamas rato darbo turinys, sudaro galimybes iskirti

  vis rato darbo tekst

  Iskirtas rato darbo tekstas gali bti apdorotas maininiu bdu

  Rato darbo teksto simboliai yra pateikiami kalbos, kurioje yra parengtas rato darbas, koduotje

  Pastaba: ios prielaidos galioja tiek tikrinamiems rato darbams, tiek rato darbams, kuri pagrindu yra formuojama rato darb atspaud duomen baz

 • Pagrindiniai Sistemos veikimo principai / Sistemos apgauls prevencijos priemons (2 / 3)

  Pagrindiniai mogaus perskaitomo, taiau maininiu bdu neperskaitomo rato darbo turinio pateikimo atvejai: Rato darbo tekstinis turinys dokumente pateikiamas rastrinio vaizdo

  pavidalu

  Rato darbo dokumentas pateikiamas jungus Adobe PDF turinio kopijavimo prevencijos nuostatas

  Rato darbo tekstas dokumente pateikiamas panaudojus homoglif technik. Homoglif panaudojimo esm sudarosimboli rato darbo tekste pakeitimas simboliais, kuri ivaizda yra labai panai pakeistuosius, taiau kuri