Elektroninio plagiato aptikimo Sistema (EPAS) 4 - ?· Elektroninio plagiato aptikimo sistema (EPAS)…

Download Elektroninio plagiato aptikimo Sistema (EPAS) 4 - ?· Elektroninio plagiato aptikimo sistema (EPAS)…

Post on 07-Oct-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Elektroninio plagiatoaptikimo sistema (EPAS) 4.0</p><p>dr. Saulius PREIDYS</p><p>VU Elektronini studij ir egzaminavimo centras, direktorius</p><p>saulius.preidys@esec.vu.lt</p>mailto:saulius.preidys@esec.vu.lt</li><li><p>Apie k kalbsime?</p><p> Plagiato supratimas, pavyzdiai</p><p> EPAS 4.0 pristatymas</p><p> EPAS 4.0 panaudojimo pavyzdiai</p><p> Klausimai</p></li><li><p>Plagiato patikros sistema EPAS 4.0Plagiato apibrimas</p><p> Plagiavimas tai neteistas svetimo turinio pateikimas kaip savo (neatliekant deramo citavimo).</p><p> Plagijavimo technikos: Primityvi turinys yra perkeliamas tiesiogiai (pvz., kopijavimo ir klijavimo </p><p>bdu)</p><p> Intelektuali perkeltas turinys yra modifikuojamas (pvz., pakeiiant atskirus odius, odi linksnius ir pan.)</p><p> Plagiatas tai rato darbas pilnai arba dalinai parengtas naudojant vien arba kit plagijavimo technik.</p></li><li><p>Plagiato supratimas pagal Oksfordo universitet</p><p>1. Paodinis citavimas be aikios nuorodos</p><p>2. Kopijavimas i interneto be aikios nuorodos</p><p>3. Atpasakojimas</p><p>4. Smokslas</p><p>5. Netikslus citavimas</p><p>6. Nenoras pripainti pagalb</p><p>7. Mediagos, kuri sukr kiti asmenys ar profesionalios agentros, panaudojimas</p><p>8. Auto-plagiatas</p><p>http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism#</p>http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism</li><li><p>I PavyzdysPradinis tekstas</p><p> From a class perspective this put them [highwaymen] in an ambivalent position. In aspiring to that proud, if temporary, status of Gentleman of the Road, they did not question the inegalitarian hierarchy of their society. Yet their boldness of act and deed, in putting them outside the law as rebellious fugitives, revivified the animal spirits of capitalism and became an essential part of the oppositional culture of working-class London, a serious obstacle to the formation of a tractable, obedient labour force. Therefore, it was not enough to hang them the values they espoused or represented had to be challenged.</p><p>Linebaugh, P., The London Hanged: Crime and Civil Society in the Eighteenth Century (London, </p><p>1991), p. 213. </p><p>Plagiatas</p><p> Although they did not question the inegalitarian hierarchy of their society, highwaymenbecame an essential part of the oppositional culture of working-class London, posing a seriousthreat to the formation of a biddable labour force. </p><p>http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism#</p>http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism</li><li><p>II PavyzdysPradinis tekstas</p><p> From a class perspective this put them [highwaymen] in an ambivalent position. In aspiring to that proud, if temporary, status of Gentleman of the Road, they did not question the inegalitarian hierarchy of their society. Yet their boldness of act and deed, in putting them outside the law as rebellious fugitives, revivified the animal spirits of capitalism and became an essential part of the oppositional culture of working-class London, a serious obstacle to the formation of a tractable, obedient labour force. Therefore, it was not enough to hang them the values they espoused or represented had to be challenged.</p><p>Linebaugh, P., The London Hanged: Crime and Civil Society in the Eighteenth Century (London, </p><p>1991), p. 213. </p><p>Plagiatas</p><p>Although they did not question the inegalitarian hierarchy of their society, highwaymen exercised a powerful attraction for the working classes. Some historians believe that this hindered the development of a submissive workforce.</p><p>http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism#</p>http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism</li><li><p>III PavyzdysPradinis tekstas</p><p> From a class perspective this put them [highwaymen] in an ambivalent position. In aspiring to that proud, if temporary, status of Gentleman of the Road, they did not question the inegalitarian hierarchy of their society. Yet their boldness of act and deed, in putting them outside the law as rebellious fugitives, revivified the animal spirits of capitalism and became an essential part of the oppositional culture of working-class London, a serious obstacle to the formation of a tractable, obedient labour force. Therefore, it was not enough to hang them the values they espoused or represented had to be challenged.</p><p>Linebaugh, P., The London Hanged: Crime and Civil Society in the Eighteenth Century (London, </p><p>1991), p. 213. </p><p>Plagiatas</p><p> Although they did not question the inegalitarian hierarchy of their society, highwaymenbecame an essential part of the oppositional culture of working-class London [and] a serious obstacle to the formation of a tractable, obedient labourforce.[1]</p><p>http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism#</p>http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism</li><li><p>IV PavyzdysPradinis tekstas</p><p> From a class perspective this put them [highwaymen] in an ambivalent position. In aspiring to that proud, if temporary, status of Gentleman of the Road, they did not question the inegalitarian hierarchy of their society. Yet their boldness of act and deed, in putting them outside the law as rebellious fugitives, revivified the animal spirits of capitalism and became an essential part of the oppositional culture of working-class London, a serious obstacle to the formation of a tractable, obedient labour force. Therefore, it was not enough to hang them the values they espoused or represented had to be challenged.</p><p>[1] Linebaugh, P., The London Hanged: Crime and Civil Society in the Eighteenth Century </p><p>(London, 1991), p. 213. </p><p>Plagiatas</p><p>Highwaymens bold deeds revivified the animal spirits of capitalism and made them an essential part of the oppositional culture of working-class London.[1] Peter Linebaughargues that they posed a major obstacle to the formation of an obedient labour force.</p><p>http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism#</p>http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism</li><li><p>V Pavyzdys</p><p>Pradinis tekstas</p><p>[1] Linebaugh, P., The London Hanged: Crime and Civil Society in the Eighteenth Century (London, 1991), p. 213. </p><p>Plagiatas</p><p>http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism#</p>http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism</li><li><p>VI Pavyzdys</p><p>Pradinis tekstas</p><p>[1] Linebaugh, P., The London Hanged: Crime and Civil Society in the Eighteenth Century (London, 1991), p. 213. </p><p>NEPlagiatas</p><p>http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism#</p>http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism</li><li><p>VII Pavyzdys</p><p>Pradinis tekstas</p><p>[1] Linebaugh, P., The London Hanged: Crime and Civil Society in the Eighteenth Century (London, 1991), p. 213. </p><p>NEPlagiatas</p><p>http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism#</p>http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism</li><li><p>EPAS 4.0 Pagrindins svokos </p><p> Rato darbo originalumo ataskaita rato darbo teksto fragment, turini atitikmenis kituose rato darbuose, rinkinys su nuorodomis bei bendru rato darbo panaumo veriu.</p><p> Rato darbo atspaudas rato darbo teksto pagrindu parengt duomen rinkinys, utikrinantis galimyb Atlikti greit panai rato darb paiek</p><p> Identifikuoti sutampanius teksto fragmentus palyginamuose rato darbuose</p><p> Vizualizuoti sutampanius teksto fragmentus rato darbo tekste</p><p> Pastaba: Rato darbo atspaudas nesuteikia galimybs rekonstruoti originalaus rato darbo teksto.</p></li><li><p>Rato darbo atspaudas</p><p>13</p><p> Sistemos duomen bazje rato darbai nesaugomi. Vietoje j saugomi rato darb atspaudai</p><p> Rato darbo atspaudas nesuteikia galimybi rekonstruoti original rato darbo tekst</p><p> Originalumo ataskaitoje pateikiami tiktai sutampantys tikrinamo rato darbo teksto fragmentai ir nuorodos susijusius rato darbus, taiau ne rato darb turinys</p><p> Sutapim vizualizavimui pilname kontekste reikalingas eLABa talpykloje saugomas rato darbo turinys pateikimas tiktai gavus iskirtin leidim.</p></li><li><p>Kaip veikia EPAS 4.0?</p><p>EPAS 4.0eLABa</p><p>Patikrinti dokumento originalum</p><p>Papildyti EPAS 4.0 saugykl</p><p>Rato darb </p><p>mainaviet</p><p>Kit mokslo staig IS</p><p>Atvirieji urnalai</p><p>Patik</p><p>rinti </p><p>doku</p><p>men</p><p>to </p><p>orig</p><p>inal</p><p>um</p><p>Papi</p><p>ldyt</p><p>i EPA</p><p>S 4.</p><p>0 sa</p><p>ugyk</p><p>l</p><p>Patikrinti dokumento </p><p>originalum</p><p>Papildyti EPAS 4.0 saugykl</p><p>Papildyti EPAS 4.0 saugykl</p></li><li><p>Pagrindiniai Sistemos veikimo principai / Sistemos apgauls prevencijos priemons (1 / 3)</p><p> Plagiato patikra remiasi mainine rato darbo teksto analize. Todl pagrindins plagiato patikros veikimo prielaidos yra: Formatas, kuriame pateikiamas rato darbo turinys, sudaro galimybes iskirti </p><p>vis rato darbo tekst</p><p> Iskirtas rato darbo tekstas gali bti apdorotas maininiu bdu</p><p> Rato darbo teksto simboliai yra pateikiami kalbos, kurioje yra parengtas rato darbas, koduotje</p><p> Pastaba: ios prielaidos galioja tiek tikrinamiems rato darbams, tiek rato darbams, kuri pagrindu yra formuojama rato darb atspaud duomen baz</p></li><li><p>Pagrindiniai Sistemos veikimo principai / Sistemos apgauls prevencijos priemons (2 / 3)</p><p> Pagrindiniai mogaus perskaitomo, taiau maininiu bdu neperskaitomo rato darbo turinio pateikimo atvejai: Rato darbo tekstinis turinys dokumente pateikiamas rastrinio vaizdo </p><p>pavidalu</p><p> Rato darbo dokumentas pateikiamas jungus Adobe PDF turinio kopijavimo prevencijos nuostatas</p><p> Rato darbo tekstas dokumente pateikiamas panaudojus homoglif technik. Homoglif panaudojimo esm sudarosimboli rato darbo tekste pakeitimas simboliais, kuri ivaizda yra labai panai pakeistuosius, taiau kurie turi kitokius nei pakeistieji simboliai maininius kodus</p></li><li><p>Pagrindiniai Sistemos veikimo principai / Sistemos apgauls prevencijos priemons (3 / 3)</p><p> Prie atliekant rato darbo patikr, Sistema rato darbo turin patikrina apgauls priemoni panaudojimo poiriu</p><p> Nustaius, kad rato darbe yra galimai naudojamos apgauls priemons, toks rato darbas iskirtinai paymimas, o jo tolimesnis apdorojimas nutraukiamas</p><p> Informacija apie tai kokios apgauls priemons yra galimai panaudotos rato darbe pateikiama rato darbo originalumo ataskaitoje</p></li><li><p>Prisijungti prie VUSIS sistemos reikia naudojant VU IDM paslaug (http://is.vu.lt)</p>http://is.vu.lt/</li><li><p>Pasirinkite eDstytojo darbo viet.</p><p>Nebenaudojama !!!</p></li><li><p>Prisijung prie dstytojo darbo vietos, pasirinkite meniu nuorod Rato darbai.</p><p>Raudoni procentai - tai nuorodos, kurias pasirinkus bus galima patekti EPAS 4.0 (toliau EPAS) sutapties periros reim. </p></li><li><p>Papildomas prisijungimas prie EPAS 4.0</p><p> Taiau, norint patekti EPAS reiks prisiregistruoti i naujo: i mokymo staig srao pasirinkite Vilniaus universitet ir naudokite tuos paius prisijungimo duomenis, kaip ir jungiantis prie VUSIS sistemos. Tai reiks atlikti tik vien kart perirint kit savo student darbus, EPAS pateksite i karto.</p></li><li><p>Kompaktikas vaizdavimas</p></li><li><p>Iplstinis atvaizdavimas</p></li><li><p>Jei sutampantis dokumentas yra i VU</p></li><li><p>Jei sutampantis dokumentas yra i kitos mokymo staigos</p></li><li><p>Jei vadovas nusprendia, kad sutapimas nra plagiatas, jis gali tai nurodyti ir studento darbe</p></li><li><p>Baigs perir, vadovas gali atsispausdinti (perirti) galutin suvestin</p></li><li><p>I EPAS pavyzdys</p></li><li><p>II EPAS pavyzdys</p></li><li><p>III EPAS pavyzdys</p></li><li><p>IV EPAS pavyzdys</p></li><li><p>V EPAS pavyzdys</p></li><li><p>VI EPAS pavyzdys Savs citavimas</p></li><li><p>VII EPAS pavyzdysLabai neyms sutapimai</p></li><li><p>Ataskaita</p></li><li><p>Informacija, pagalba</p><p>El. patas:</p><p>epas@esec.vu.lt</p><p>Skubi pagalba Aivaras echamiras</p><p> tel. +370 5 239 87 59</p><p> dr. Saulius Preidys tel. +370 5 236 62 82</p><p>2015-04-30 Mokymai VU dstytojams 36</p>mailto:epas@esec.vu.lt</li><li><p>Klausimai...</p><p>Seminaro mediag ir vaizdo ra rasite VU ESEC puslapyje, adresu:</p><p>http://www.esec.vu.lt/lt/vma/metodine-medziaga</p>http://www.esec.vu.lt/lt/vma/metodine-medziaga</li></ul>