eliphas levi - masonske legende

Download Eliphas Levi - Masonske Legende

Post on 17-Oct-2015

152 views

Category:

Documents

22 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MASONSKE LEGENDE

  ELIFAS LEVI

 • AAllpphhoonnssee LLoouuiiss CCoonnssttaanntt -- MMaassoonniicc LLeeggeennddss

  MMAASSOONNSSKKEE LL EE GG EE NN DD EE

 • SSAADDRRAAJJ

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  MASONSKE LEGENDE

  3

  O autoru ........................................................................................................................ 4 Masonske legende ......................................................................................................... 5 Plamena zvezda ............................................................................................................. 5 Masonske legende (izvodi iz jednog ritualnog manuskripta iz osmog veka) ................ 6 Prva legenda .................................................................................................................. 6 Druga legenda ............................................................................................................... 9 Trea legenda .............................................................................................................. 10 etvrta legenda ............................................................................................................ 11 Pria o lavljem vitezu .................................................................................................. 12 Klju za masonske parabole ........................................................................................ 13 Pria o Falegu .............................................................................................................. 15 Prelazak reke Nabuzanai ............................................................................................. 16 Bafomet ....................................................................................................................... 17 Veroispovest ................................................................................................................ 20 Elementi Kabale u deset lekcija .................................................................................. 23 Prva lekcija - Opti uvod ............................................................................................. 23 Druga lekcija - Kabala - cilj i metod ........................................................................... 24 Trea lekcija - Upotreba metoda ................................................................................. 25 etvrta lekcija - Kabala I ............................................................................................ 26 Peta lekcija - Kabala II ................................................................................................ 27 esta lekcija - Kabala III ............................................................................................. 28 Sedma lekcija - Kabala IV .......................................................................................... 29 Osma lekcija - Kabala V ............................................................................................. 30 Deveta lekcija - Kabala VI .......................................................................................... 31 Deseta lekcija - Kabala VII ......................................................................................... 32

  Solomonov Hram

 • OO AAUUTTOORRUU ta rei o liphas Lvi-ju, tom "inkarniranom paradoksu" kako ga je Madam Blavacki nazvala u svojoj Tajnoj Doktrini? Kakav je to bio ovek koji je uspeo izvriti tako ogroman uticaj na sve kasnije kljune linosti "Okultnog procvata" krajem 19. i poetkom 20. veka? Alphonse Louis Constant, da pomenemo i njegovo pravo ime, roen je u Parizu 1810. godine, kao sin siromanog obuara. Jo u ranoj mladosti bile su oigledne njegova sklonost ka uenju i religiozni ar, tako da su ga smatrali idealnim kandidatom za svetenstvo. U svojoj 15-oj godini zapoeo je desetogodinje kolovanje tokom kojeg je prvi put poeo razvijati svoje neortodoksne ideje. Godine 1835. postao je zareeni akon, ali je shvatio da ne bi mogao prihvatiti uslov celibata i naputa taj poziv pre nego to je postao svetenik. Ipak, svetenstvo ga je privlailo i njegov ambivalentan stav prema Katolikoj crkvi izgleda da iskazuje njegovu udnju za izgubljenim pozivom. Neko vreme posle naputanja kole, Lvi je iveo od uenja i pisanja, ali su mu ta oba zanimanja donela nevolje. Pouavanje ga je uvelo u niz sumnjivih ljubavnih veza sa uenicama, to je kulminiralo 1846. godine njegovim venanjem sa Noemi Cadot (koja ga je napustila sedam godina kasnije), dok mu je pisanje donelo osam meseci zatvora zbog ekstremnog iga Hrianskog socijalizma, kako je opisano u knjizi La Bible de Liberte (1841). Posle te epizode njegovo pisanje je prekidano kratkim ali uzaludnim naporima da se vrati na posao u Crkvi, a rezultiralo u jo zapaljivijem stilu sve dok Revolucija 1848. godine nije sagorela njegov radikalni ar i omoguila roenje jednom Magiaru. Ubrzo posle kolskih dana, njegove okultne sklonosti su probuene druenjem sa samozvanim prorokom i pseudo-mesijom Ganoom (Ganneau), a 1852. je sreo jo znaajnijeg proroka, emigranta i poljskog mistika, Henea Vronskog (Hoene Wronsky 1778-1853). Pod uticajem Vronskog, Lvi poinje svoje prvo veliko delo Dogme et Ritual de la Haute Magie, koje je objavljeno 1856. pod pseudonimom koji e on koristiti do kraja svog ivota. (liphas Lvi Zahed je pretpostavljeni hebrejski oblik od Alphonse Louis Constant - prim.prev.) Tu zanimljivu knjigu sledile su jo, podjednako znaajna Historie de la Magie (1861) i tuce drugih, od kojih je veina objavljena tek posle njegove smrti 1875. godine. Tokom dvadeset godina okultne karijere, Lvi-jeva slava se rairila i njegovi uenici umnoavali, privueni i njime i njegovim uenjima, koja su bila istovremeno duboka, originalna i provokativna, jer Magija nesumnjivo nije nikada bila toliko savladana vlastitom arolijom u njenoj istoriji kao po doktrini liphas Lvi-ja. Uprkos njihovoj ekscentrinosti i izvrtanjima, njegova dela preivljavaju i jo fasciniraju. Tu dolazimo do srca problema i do srca - oveka. Lvi nije bio okultista u fotelji, ve jedan ivi Mag koji je verovao u svoj rad i samog sebe, a u sreditu njegovog rada bila je Kabala - izmenjena, svakako, i stopljena u neki kvazihrianski oblik, ali ipak Kabala. Istina, u svojim knjigama je neke stvari proizvoljno prespajao i neuveno objanjavao, ali ipak, on je u njima ostavio brilijantan trag o sutini interpretacije Kabale od jednog okultiste, to je od izuzetne vanosti. Od ozbiljnijih prouavanja njegovog dela moemo pomenuti njegovog uenika i duhovnog naslednika Papusa (Gerard Encause, 1865-1916, jedna iscrpna i briljiva analiza Lvi-jevog uenja u knjizi The Book of Splendours, 1981.) i A. E. Vejta. (Arthur Edward Waite, The Mysteries of Magie i delo A Digest of the Writings of liphas Lvi, s jednim Vejtovim biografskim i kritikim esejem), a u novije vreme najbolja studija o Lvi-jevom ivotu i radu jeste knjiga Eliphas Levi and the French Occult Revival (Rider, 1972.) od Christopher McIntosh-a.

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  ELIFAS LEVI

  4

 • _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  MASONSKE LEGENDE

  5

  Dananja miljenja o liphas Lvi-ju su isto toliko ambivalentna kao i ona u njegovo vreme i odraavaju zbunjujuu prirodu tog zagonetnog oveka. ak je i Vejt, koji ga je detaljnije prouavao od svih samozvanih okultista pre ili posle njega, bio zbunjen Lvi-jem, ali mu je dao pogodan epitaf: "On je najbrilijantniji, najoriginalniji i najfascinantniji tuma okultne filozofije na Zapadu". I takav i ostaje, jer itav vek posle njegove smrti, jo se niko nije pojavio da poloi pravo na njegovu mantiju.

  (Urednik.)

  MMAASSOONNSSKKEE LLEEGGEENNDDEE

  PPLLAAMMEENNAA ZZVVEEZZDDAA Plamena zvezda je jedan masonski simbol koji predstavlja apsolut u biu, u istini, u stvarnosti, u razumu i pravdi. Meu misterijama masonske inicijacije se nalazi i jedna misteriozna i oito sasvim drevna legenda koja baca svetlost na visoku filozofiju jevanelja i kazuje o venom muenitvu pravednosti kojoj se zlo veito suprotstavlja, ali nad kojim ona uvek trijumfuje. U toj legendi, zavist, pohlepa i oholost, predstavljaju tri glave paklenog demona, ali taj demon je duh-genij izopaenih ljudi, koje predstavljaju tri izdajnika. Masonska filozofija, u sutini istovetna filozofiji drevne Kabale, jeste jedan protest protiv kultova koji ine nasilnitvo prema prirodi. Njena osnova je veni red. Njen vodei princip je nepromenljiva pravda koja upravlja zakonima univerzuma; ona odbacuje svaku ideju inata i privilegije; ona ui jednakosti unutar hijerarhijskog reda; ona smatra nunim stepene iniciacije i klasifikovanje brae prema znanju i zasluzi; ona dozvoljava, konano, svako verovanje, ali ona ta verovanja ispravlja (proiuje) kroz veru u veni red. Meu svojim simbolima, ona priznaje krst, znak rtve i smrti, ali ujedinjenog sa ruom, koja predstavlja ljubav i ivot. Lenjir i estar, predstavljaju pravilnost sjedinjenu sa pravinou. Masonska filozofija ukazuje na one dogme koje dele svetenike i duebrinike na sekte, te ljude koji toboe postoje radi ujedinjenja ljudskog roda. Ona svima propoveda milosre i dobru volju. Slobodno zidarstvo je prvi pokuaj ka univerzalnoj sintezi i istinska katolika asocijacija. (Ovde je termin "katolika" upotrebljen u smislu "hrianska", prim. prev.) Svesni smo toga da to ime naizgled protivrei samoj stvari; meutim, tu neloginost moramo razmotriti: takozvani katolici su najiskljuiviji od svih ljudi, dok masoni koji