enjoy dslr camera_web_no_restriction

Click here to load reader

Post on 20-Aug-2015

550 views

Category:

Art & Photos

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. ContentsPart 1 About the D-SLR CameraPart 2 Ways to ShootPart 3 Quick-and-Easy Great ShotsPart 4 Using Camera FeaturesPart 5 Printing PhotosDigital SLR TerminologyA digital SLR ispower and control,enriching your life.This easy-to-read bookteaches beginnershow fun and easya digital SLR is.Take photographyto a higher plane,and experiencethe true joy ofphotography.Make PhotographyMore Fun!Enjoy! Digital SLR CameraFirst printing November 1, 2008Published by Canon Singapore Pte LtdCompiled and edited by GAKKEN Co., Ltd.Unauthorized copying or distribution of thispublication, in whole or in part, is strictly prohibited.
 2. 2. 00408 Cac hnh anh Hnh anh chup bng may DSLR tht lan tng 018 Cac thanh phn cua may anh Kiu dang020 Thy c g, chup c ny Khung ngm022 Thay ng knh ng knh024 Bt ly nhng khoanh khc quyt nh NhanhNI DUNG QUYN SACH NAYChu Tm hiu v may anh DSLRPHN 1T khoa
 3. 3. 028 Net hay Khng 1 Ly net030 Net hay Khng 2 Anh b nhoe032 Net hay Khng 3 Anh mt tri trc tip033 Anh b sang va ti sang034 Ba yu t v anh sang Tc , khu , ISO036 Khng ch Trng anh net (DOF) Khu 038 Thay i Trng anh net (DOF) Hiu ng t khu 040 Chuyn ng tnh hay nhoe Tc chup042 Chuyn ng tnh hay nhoe nhiu hay t Hiu ng t tc chup044 Anh ep cua canh Sang va Ti Tc ISO046 Hiu ng t ISO ISO Cao/Thp048 Thay i goc nhn Tiu c ng knh050 ng knh thay i anh chup nh th nao Goc nhn va phi canh052 ng knh va v tr chup Zoom va b cuc054 Tao ng rng va su dai tiu cc va phi canh056 Thit lp Cht lng anh chup Cht lng chup058 Cam bin hnh anh cua may anh DSLR Cam bin (Sensor)005Cac cach chup anhPHN 2Chu T khoa
 4. 4. 090 Chnh mau cho bc anh chup Picture Style092 Thm Picture Style mi Picture Style094 Chup nhng chu th Trng Ch bu sang095 Chup nhng chu th Ti Ch bu sang096 Chup anh vi Mau Sang Ch bu sang097 Ch bu sang va cac mau sc ring Ch bu sang098 Han ch nhng sai sot v Phi Sang Histogram/Highlight Warning100 at c nhng Mau nh t nhin White Balance (WB)102 Cn Bng Trng cho cac ngun sang White Balance (WB)006D dang chup anh epPHN 3Chu T khoa062 S dung Full Auto Ch Full Auto064 Bt lai nhng khoanh khc Program AE066 Thit lp Tc chup Ch u tin Tc068 iu khin vic xoa phng Ch u tin Khu070 iu khin s phi sang Ch chnh tay072 Thay i tc ISO Thit lp ISO074 Ly net t ng AI Focus076 Ly net tai nhng im mong mun One Shot AF078 Ly net vi chu th chuyn ng AI SERVO AF080 Ly net bng tay Manual focus082 Thay i ch o sang Ch o sang084 B cuc khung anh t khung ngm B cuc anh086 Phu kin giup giam s rung tay Chn mayChu S dung cac tnh nng khacPHN 4T khoa
 5. 5. 007116 Qua trnh in anh Phng thc in104 S dung flash cho nhng chu th b ti en flash106 Cac ky thut anh flash khac anh flash, anh trn108 Chup anh vi file RAW RAW Mode110 Thng thc phim net cao HD Quay phim112 Xem lai phim trn TV HD va trn PC Bin tp phimChu In anhPHN 5T khoa118 Cac thut ng ca may anh DSLR
 6. 6. Cng cap va sc net vimau sc rc r t goc nayn goc kiaHnh anh chupbng may DSLRtht lan tng
 7. 7. Photo/Toru SHIMIZU
 8. 8. Photo/Toshinobu TAKEUCHIAnh chup vi ng Tele (goc hep)ng knh thay i clam s din at cac hnhanh khng b gii han!
 9. 9. Photo/Toshinobu TAKEUCHIChup bng ng goc rng (Wide angle)
 10. 10. Photo/Jun IMURA
 11. 11. Photo/Shinya YOSHIMORILam ni bt chu th viphng nn b xoa m!
 12. 12. Photo/Minoru KOBAYASHIBt kp nhng khoanh khc quyt nh!
 13. 13. Hay nhn vao cu truc cua may anhDSLR vi cac b phn chnh va haytm hiu nhng u im cua no.Naocung chi!May anh ky thut s SLRPHN 1Tm hiu vmay anh DSLR
 14. 14. May anh DSLR thit kvi u tin vic d dangkhi chup anh. May chupcanh nhanh, cang dchup, cang thun tin thcang tt. ng knh thaori c cung la mt ctnh chnh. gn cacng knh, may anh co mtvong tron pha trc goi langam ng knh.Bn trongmay anh SLR018Cac thanh phn cua may anhc lprt nhiulinh kinFlash tch hp (Flash coc)Ngam gn ng knhCam binhnh anhGng phanxa (Gng lt)Cac phm nhn va vong xoayiu khin vic chup va xemlai anhKhung ngm, dung ngmva b cuc anh chupChn gn flash riMan hnh LCD hin th cac thng s thit lp va dung xem lai anh chupNut chup anh(Nut sp man trp)Hay t mt thun cuaban vao khung ngmXoay num vn pha goc phai chon khi hnh anh trong khung ngmro net nht theo mt cua ban.ng knhthao riB vi x lhnh anhTm hiu may anh ky thut s DSLR
 15. 15. 019Ba thanh phn chnhcua may DSLR cho chtlng anh caoSo sanh vi may DSLR se thys khac bit ln nht la bankhng th thay i ng knhcNho gon va nhe d mang theoMay anh du lchKiu dangNut chup anh en Flashng knh tch hpKhung canh luc chup hin ln trn man hnhCac phm n gianMay anh du lch thng c thit k nho gon mt cach tia v th no c ch tao nho va nhe. Vi may anh DSLR,kha nng chup anh c u tin hn. co th chup nhanh,thao tac d va ap ng vic chup nhiu th loai khac nhau,may anh DSLR co th s dung nhiu loai ng knh khac nhaut ng vi goc nhn rng n cac ng tm xa hay cac ngchup cn canh. Va vi vic ngm chup trc tip qua khungngm, ban co th bt kp nhng khoanh khc chnh xac nhban nhn thy.May anh DSLR co th chup c nhiu th loai anh hnS dung cac loaing knh tt chup anhy c xem nh la b naocua may anh, khi ma anh sangnhn bi sensor se c chuyni thanh nhng tnh hiu hnhanh cht lng (d liu anh).Anh sang c camnhn bi cam bin ln.Cam bin cang ln, chtlng hnh anh cang cao.PHN1May anh DSLR u tin ti a kha nng chup anhMay anh DSLR u tin ti a kha nng chup anh.B x l hnh anhB naoMt (Thuy tinh th)ng knhVong macCam bin hnh anhTmhiumayanhkythutsDSLR
 16. 16. Khung ngmcua may anh DSLRMay anh du lch020Thy c g, chup c nyBan co th nhnthy nhng gma may anhnhn thy. ch Live View,may anh DSLR vnhanh nh mt mayanh du lch, no se thhin nhng g angngm trn man hnhLCD cua may.Vi may anh du lch, ban se ngm viman hnh LCD, b cuc hnh anh va chup.(Mt vai may co tch hp lun khung ngmnho.)Qua khung ngm,ban co th thyc khung canhnh la no se cchup.
 17. 17. PART1Nh xem phim man anh rng021 vung chnh gia, co nhng im AF (Auto Focus)dung ly net t ng. Ban co th chon ly net bt k im nao may anh ly net im o. Quakhung ngm, ban co th thy tng chi tit cua chuth, mau sc, ca nhng biu cam cua chu th, v.v, varo net hn so vi ban ngm trn man hnh cua mayanh du lch, i khi rt kho nhn di tri nngKhung canh cth hin sang varo nety la nhng ban thy quakhung ngmTrong may anh DSLR co mt gng phan xa va no se clt ln khi ban nhn nut chup anh. No cho phep anh sang tng knh i xuyn qua va p vao cam bin hnh anh ong vaitro nh phim trong may chup phim truyn thng. Hnh anhsau o c ghi lai vao b nh bng tnh hiu s. Va v co mtng knh (single lens) va mt gng phan xa (reflex mirror) chonn c goi la may anh Ky Thut S ng Knh n Phan Xa(Digital Single-Lens Reflex hay may anh DSLR)V sao goi la may anh DSLR?Khungngm
 18. 18. Hay dung ng knh goc rng (wide angle)Hay dung ng knh tm xa (tele lens)ChonhngkhungcanhrngMun keo gn nhngchu th xa022Thay i ng knhRt nhiu ng knh khac nhaucho ban s dung. dai tiu c (mm) cangngn, hnh anh ban thycang rng. Va tiu c cangdai, hnh anh ban nhn thyc cang gn hn.Tm hiu v may anh DSLR
 19. 19. Chon la nhiu loai ng knh023Dung chup cn canhnhng chu th nhoLam cho th gii b tron Thu c nhngng thngHay th vi cacng knh c bitLa mt ng knh co goc nhn ccrng n mc lam cho hnh anh bbe cong tron nh mt loai ca.La ng knh co th lam cho cacng thng cua hnh anh cngtrnh tr nn vung vc, ko b sailch do goc chup anh.ng kch macro c bit v co thly net vi khoang cach rt gnso vi cac loai thng thng. Nort phu hp khi ban chup cacvt th nho nh la bng hoa vacn trung.PHN1ng knhTmhiumayanhkythutsDSLRng knh Macrong knh Fisheye ng knh Tilt-shift
 20. 20. Tm hiu v may anh DSLRBng cach nhn nut chup anhban co th ly net va chup anh.AutofocusChup lin tuc024Bt ly nhng khoanh khc quyt nhMay anhco th lynet tcthi.i vi nhng chu thchuyn ng nhanh,vic chup lin tuc cnhiu anh cung mtln la li th cua mayanh DSLR.Chup nhiu tm mtluc trong mt giy.
 21. 21. Thit k cho nhng khoanh khc tc thi025May anh DSLR c thit k ban co th chup anhnhanh chong va ep. Mt c im na cn nhc laio la Autofocus ngha la ly net t ng. May anhDSLR c ch tao vi cac ng c rt tt va tchhp nhng b vi x l co th ly net rt nhanh. Mayanh v th se ly net nhanh hn nhiu so vi ban txoay vong ly net trn ng knh.T khoa: Nhanh va epNhn phm chup anh,khoanh khc c gilai ngay lp tc.May cm chc chnV tr cua nut nhn chup c t v phaphai va ngay tm ngon tro tay ban khinhn chup. Cac phm nhn va vong xoaycung c b tr hp l giup ban iukhin rt d dang.Khng co thi gian tr cua man trp. Khoanhkhc lun lun c bt kp.Ban se thy thoaimay khi cm mayanh mt cach vavn trong tay.PHN1NhanhTmhiumayanhkythutsDSLR
 22. 22. Co rt nhiu cach chup mt bc anh. Mt trongnhng s o se c gii thiu trong phn nay.PHN 2Cac cach chup anhVi may anh DSLRNaocungvui!
 23. 23. Khi xem mtbc anh thngthng, ban sethy co nhiuvung co netkhac nhau.Nhng vung ma ban thy sc netc goi la vung anh net hay con goila "im ly net".Co nhng vung trng rt net va cung co nhng vung khac b m i.028Net hay Khng 1Cac i tng nm trc va sauvung c ly net se b m haycon goi la ngoai vung net hay"out net".Nhng vung m Vung anh netCac cach chup anhNoi v hnh anh co scnet hay b nhoe, hay xemmt vai v du sau y.
 24. 24. Nhng ch trong vung ly net th sc net, nhng vungkhac th b m i.Nao cung vui! Vi may anh DSRL029Ban co th ly net mt cach tng (autofocus) hay chnhbng tay (manual focus).Manual focusAutofocusKhi ban thao tac ly net, ngha la ban ang xac nh vung net va vung khng net.Ly netNguyn nhn: Khng co im nao c ly net (outof focus)Nguyn nhn: Chu th ma ban ang chup nm trong vunganh net (in focus)Khng co vung nao net Vung anh mong mun c ly netBan co ngac nhin v sao anh chup b out net? Co nhngim se c ly net (im focus), va bt k i tng naonm trc hay sau nhng im nay se thy b m i. Nhngim cang xa im ly net (im focus) se c nhn thycang m hn. Nhng vung ma ban thy net la nhng vungin focus, trong khi nhng vung khng net th b blur(m) i. Ngha la vung nao b m vung o b out net. Khis dung may DSLR, hay s dung autofocus ly net tainhng im ban chon. (Xem trang 74 81 hiu thm vqua trnh ly net.)T khoa cho vic anh khng c net 1 : Out Net - Out of focusXem iu khin vic xoa phng (Khu ) trang 6869.Xem Ly net trang 7481.PHN2CaccachchupanhLam sao ly net
 25. 25. Anh netAnh bnhoe030Net hay Khng 2Moi thc lynet (focus).Anh hoan toan sc net moi goc.Moi th ub nhoe.Bc anh nay tng t nh bc anh trn moi th u c ly net (focus),nhng toan b bc anh vn con b nhoe mt chut. Co nhng nguyn nhnkhac tao nn hin tng nhoe nay.Cac cach chup anhV du khac v khng net
 26. 26. Vai bc anh chup cung b nhoe bi s runghay chuyn ng.Nao cung vui! Vi may anh DSRL031Ngoai chuyn anh b out net ra, vic anh b m hay nhoecon co th do cach cm may khng chc chn. Hay la, dochu th ang chuyn ng, va no tao ra s nhoe trong bcanh. Trong qua trnh phi sang, nu may anh b rung hay dochu th di chuyn, bc anh chup co th b nhoe. Va co rtnhiu cach tranh nhng hin tng nhoe khi chup nay.Nu nh tay ban hay thn may anh brung trong luc ban cm may anh, noco th lam anh chup b nhoe. Do taycm may anh co s rung khi chupanh, anh chup se b nhoe theo.iu nay thng c goi la b rungtay.Do tay ban hoc do thn may.Chu th chuyn ng cung tao nns nhoe. K ca khi ban gn may anhln chn may (tripod), chu th chuynng trong qua trnh phi sang nnno se b nhoe. iu nay thngc goi la chu th b nhoe.Chu th di chuyn.Nguyn nhn cua vic b nhoeAnh bnhoeMay anh b rungChuyn ng cua chu thNu ban cm may anhva rung, o la "b rungtay". Nu do chu th dichuyn, o la chu th"b nhoe".PHN2T khoa cho vic anh khng c net 2 : "Chuyn ng"Xem Tc chup trang 66-67.Xem Han ch s rung tay trang 86-87.Caccachchupanh
 27. 27. Anhmt triChup anh trc din vi mttri co th b m nhatK ca nu chu th c ly net va khng co tnh trang rungtay, hnh anh vn co th hin th m nhat do tia sang mttri chiu thng vao ng knh. Nguyn nhn chu yu do tiasang i vao b phan xa bn trong ng knh. iu nay gingnh la ban vn hay thy cac knh chn gio cua xe hi.Ban co cung co th thy nhng hnh a giac xut hin lp laitrong bc anh. tranh hin tng nay, hay ngm chup nhng goc khac hay s dung loa che nng (lens hood). tranh trng hp tia sang cua mt tri chiu vao ngknh ngi ta gn thm loa che nng pha u ng knh.Khi anh mt tri chiutrc tip vao ngknh, anh chup se bm nhat.Anh ro net Anh b m nhat032Anhmttrikhngi vao ng knh.Anh mt tri i vaong knh.ng knh co gn loa che ng knh khng gn loa cheNet hay Khng 3T khoa cho vic anh khng net 3 : "Anh mt tri trc tip"Cac cach chup anhV du khac v khng netS khac bit giahai bc anh trn la:
 28. 28. 033i khi chup mt ngi ngoai tri thng b ti mt. Mayanh tht ra la mt thit b rt tt trong vic t ng iukhin phi sang, nhng i khi bc anh chup lai b tnh tranhd hay thiu sang. V th, trong mt s trng hp, ban phait chnh ly cac tr s phi sang khi chup.i khi anh chup b d sang hay thiu sangi khi rt kho khn canh c ung sangnhng bc anh cung b d sang hay thiu sang.Vy lam sao phi sang tt?Anh d sangAnh thiu sangi khi bc anh tr nn sangqua hay ti qua.Anh b Sanghay Ti sangNao cung vui! Vi may anh DSRLXem v Sang trang 34-35.Xem v Sang trang 94-99.PHN2Caccachchupanh
 29. 29. May anh co ba yu t iu chnh lng anh sang i vaotrong. No nm na nh vic iu chnh lng nc khi banm voi nc vao cc. Khi ban vn voi, th lun lun, ncchay cang nhiu nc trong cc y cang nhanh. Ngc lai,nu ban m voi nho, nc chay ra yu va se mt thi giannhiu hn lam y cc.Vic iu chnh voi nc ging nh ban iu chnh khu cua may anh. Va dai cua thi gian ma nc chay ra gingnh la tc cua man trp. Kch thc cua cac cc lai gingnh la nhay cua cam bin anh sang. Cc cang to, th cangcn nhiu thi gian nc y cc ( nhay thp hn). Cccang nho, th se mau chong y nc hn ( nhay sang cao).Lng anh sang c nhn bi may anh c goi la lngphi sang.Thit lp ba yu t anh hng co c s phi sang ung.Hnh anh chup c se khngc ep.034Ba yu t cua anh sangBc anh cghi lai khi anhsang p vaob mt cambin. ghi mt lng sang ung mc, co ba yu t hay ba cach may anh iukhin lng sang i vao nay.Nu nh lng anh sangqua nhiu,Hay qua t,Knh thc cua man chn hay l choanh sang i qua co th iu chnh c.Lng anh sang i vao v th co thnhiu hay t khi i vao bn trong.Bng cach ong m man trp, daicua thi gian anh sang i vao c iukhin.Va nhay vi anh sang cua cam binhnh anh co th thay i.Chu thAnh chupMongAnhsangCam bin(hay phim)Anh sangc camnhnAnh sangng knhD sang!Thiu sang!Khu Tc nhay sangcua cam binCac cach chup anh chup c bc anh, may anh se ghi lai nhng g anh sang i vaotrong t ng knh. Co tt ca ba yu t anh hng n lng anh sangma may anh se ghi lai khi chup.
 30. 30. Lng phi sang co th ging nhau gia khu ln vi tc chup nhanh va khu nho hn vitc chup chm hn.Nao cung vui! Vi may anh DSRL035Vai v du v vickt hp hai giatr khu va tc co cunglng phi sang m ta ba yu t phi sang, hay tng tng nc la anh sang.Khu,Tc vaISOKhu va Tc Gia s rng cai cc y nctng trng cho lng anhsang ma ban cn va u.Cang m Khu to, th ncchay ra cangmanh.Cang ong Khu lai, nc chayra cang yu.Va nc se y cc rt nhanh(tc chup nhanh)Se mt nhiu thigian cc ync (tc chupchm). nhay sang thp= Cc to nhay sang cao= Cc nhoNc chayTc chup chm= Tn nhiu thigian nc ycc nhay sang Kch thc ccf/1 f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/81/60 sec. 1/30 sec. 1/15 sec. 1/8 sec. 1/4 sec. 1/2 sec. 1 sec.Khu Tc Nc chayTc chup nhanh= Nc y cc nhanhPHN2CaccachchupanhPhi u sangLn hnNhanh hnNho hnChm hn
 31. 31. Khu cang lnTr s f cang nhof/2.8 (v du)y la tr sf-number!By gi chung ta ban v cac c khu va noi v tr s f c dung xacnh kch c cua khu va khu anh hng nh th nao n anh chup.Khun mt mu ro net, trong khi phng nn pha sau b m nhat, lam cho ngi mutrong anh ni bt hn.Khu cang nhoTr s f cang lnf/22 (v du)Vic thay i khu anh hng n khoangcach cua vung anh trcva sau chu th c lynet khi focus. Day vungnet nay c goi la Su Trng Anh (DOF).Tr s f cang nho036Kim soat Su Trng AnhCo chut g o rc ri chkhu cang to, th tr s fcang nho, va khu cang nhoth tr s f cang ln. Hay xemgiai thch chi tit phn ThutNg cui sach nay. Su Trng Anh cang hep.Cac cach chup anh
 32. 32. Vi ba yu t (khu , tc , va nhay sang) kimsoat c lng anh sang, cung co th iu chnh tao ranhiu hiu ng anh khac nhau.u tin, hay xem iu g xay ra nu ta thay i gia tr khu. Nu chung ta m khu (tr s f nho) th Su TrngAnh mong. Tin canh va hu canh u b xoa m va chnhng vung ring bit c ro net. Noi cach khac, nu chungta ong khu (tr s f ln), th Su Trng Anh se rnghn. Tin canh va hu canh se c ro net. Bng cach nay,ban co th kim soat c vung anh ro net tng ng vichu th hay bc anh ban mun chup.Bng cach thay i gia tr khu , ban co th iu chnh c DOFKim soat Su Trng Anh va vic xoa phngNao cung vui! Vi may anh DSRL037Khu Chu th c ro net t gn n xa.Khu khng nhng quyt nh lng anh sangi vao may, ma con kim soat lun Su TrngAnh (DOF). PHN2Tr s f cang ln Su Trng Anh cang rngXem Khu trang 68-69.Caccachchupanh
 33. 33. Tr s f cang nho038Thay i su trng anhBng cach thay i khu , ban co th thay i c sutrng anh. Khi su trng anh hep (DOF mong), tin va hucanh se bi m nhiu hn. iu nay anh hng khi ban mong munchu th ngi mu hay mt bng hoa nao o c ro net va cacphn con lai nm trong vung anh m. V th no lam cho chu thchup c ni bt hn. Noi mt cach khac, nu ban mun ca haichu th va phng nn u ro net, hay ong khu lai, hay nghala t tr s f ln hn. su trng anh cang hep,vung anh m cang nhiu. su trng anh rng su trnganh hepTr s f lnTr sf nho su trng anh cang hepCac cach chup anh
 34. 34. Hay th thay i khu tng chut va xem th sutrng anh thay i nh th nao.Nao cung vui! Vi may anh DSRL039Anh hngcuakhu f/1 f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32Nhng tr s f tiu chun c thhin bang trn. Mt bc tnghoc giam tr s f nay c goi la "1stop". Bng cach thit lp cac tr s flin k bn trai hoc phai nh trn,ban co th tng hoc giam tr s ftheo tng "stop".Tr s f nho Nu ban xoay vong chnh khu trn may anh, mt tr s ftrung gian cung c hin th.Tr s f ln1 stopPHN2Tr s f ln su trng anh rngXem Khu trang 68-69.CaccachchupanhThit lp tr s f
 35. 35. Khoanh khcquyt nh!y latc chup!Bng cach thay i tc chup, ban co th lam cho chuyn ng tnh hoan toanhay b nhoe do chuyn ng.Tc chup no trng nh th nay.Nhng chuyn ng rt nhanh cung co th ng yn khi ban chup.Nu ban thy s 1000 hinth phn tc , no congha la 1/1000 giy.Tc chup nhanh040Chuyn ng tnh hay nhoe.Mt giy se c ghi la 1".Mt s khoanh khc cua chuyn ng ma mt ngi khng bt kp cung co th chup lai vimay anh.Chuyn ng b ng ynCac cach chup anhTc chuptai 1/640 giy
 36. 36. Mt bc anh ghi lai nhng khoanh khc tc thi, chng hannh lam ng yn nhng giot nc c phun ra t aiphun nc, hay khoanh khc chu cho cua ban nhay ln cao.Vi mt tc chup nhanh, anh sang p vao cam bintrong mt khoang rt nhanh, va lam ng lai chuyn ngcua bc anh. Va nu tc chup chm, bt k chuyn ngnao xay ra trong qua trnh phi sang se c ghi lai nhngmt chuyn ng b nhoe i. Trong mt s trng hp, notao ra nhng hiu khac thu v v mt ngi khng thy ckhoanh khc o.Vi tc chup nhanh chuyn ng b ng yn, va tc chp se lam no nhoe i.Lam chuyn ng ng yn hay b nhoe.Nao cung vui! Vi may anh DSRL041Tc chup chmTc chupBng cach lam nhoe chuyn ng, bc anh trng co ve ang chuyn ng va no ntng hn so vi ban xem no trn thc t.PHN2Chuyn ng se b nhoe.Xem Hiu ng t tc chup trang 42-43.SeeXem Thit lp tc chup trang 66-67.CaccachchupanhTc chuptai 1/3 giy
 37. 37. Tc chup nhanh042Chuyn ng ng yn va nhoe nhiu hay tTc chup c thit lp tao ra nhiu hiu ngtrong vic m ta s chuyn ng. nhng tc khanhanh nh 1/1000 giy hay nhng tc tht chmnh 1/8 giy, kt qua chup c trng rt khac bit. Banco th tao ra nhng bc anh trng rt la ma mt bnhthng ban khng thy c. Vy th tc chup khngch iu khin lng anh sang i vao may, ma con anhhng n nhng chuyn ng. Noi cach khac co nhngth ch hin hu c trong ngh thut nhip anh.Tc chup co th lamchuyn ng nh ng ynhay b nhoe i. tc chm, hay lu y hnh anh co thb nhoe do rung tay khi cm may. V thhay gi tht chc tay khi chup hoc gnmay trn chn may.Chuynngnglai.Xem Anh nhoe trang 30-31.Xem Han ch rung may anh trang 86-87.Cac cach chup anhTc chup tai 1/1000 giy 1/500 giy1/30 giy1/60 giy
 38. 38. 1/4000sec.1/2000sec.1/1000sec.1/500sec.1/250sec.1/125sec. 1/60sec. 1/30sec. 1/15sec. 1/8sec. 1/4sec. 1/2sec. 1sec.Xem th nhng tc chup khac nhau se cho ra nhnghiu ng cua chuyn ng khac nhau.Nao cung vui! Vi may anh DSRL043Hiung ttc Tc chup nhanhGing nh vic thit lp khu, co nhng gia tr tc trung gian gia nhng gia trchun trn c hin th trnmay anh.1 stopTc chup chmBang trn th hin cac gia tr tc chupchun. Tng bc tng hoc giam c goi la"stop". Khi thay i cac gia tr tc chuplin k bn trai hay phai cua bang trn, tc chup se tng ln hoc giam xung vac goi la "1 stop".PHN2t tc chm tao chuyn ng nhoe iXem Tc chup trang 66-67.CaccachchupanhCac bc t tc chup1/250 giy1/15 giy 1/8 giy1/125 giy
 39. 39. ISO thpcht lnganh cao hn.y lach s ISO!ISO cang thp th cht lng cua anh cang mn va ep.Victhayinhaysanglacachnhanhnhtchupcnhnganhtivasang. nhay sang thng c goi ISO (ISO speed).ISO thp044Anh ep cua nhng canh sang va ti ISO thng cung c xac nh bng cac ch s nh chup canh ngoai tri anh sang nhiu.Cac cach chup anh
 40. 40. Vi ISO cao, ban coth t tc nhanhhn thay v tc phai chm.V du, khi ban chup nhng canh th thao trong nha, ban am khu ti a nhng vn khng u sang. Ban se ha tc xung, nhng v th ma nhng chuyn ng se b nhoe i.Nu ban mun chuyn ng ng yn, nhay sang cao sert hu ch. Cam bin se tr nn nhay hn vi anh sang, vav th ban co th t tc chup cao hn.ISO cao hu ch cho nhng canh ti.Thay i ISO la cach d nht ban chupnhng canh Sang va Ti.Nao cung vui! Vi may anh DSRL045ISOCanh ti co th chup c ma khng b rung tay.Vi ISO cao, tc man trp tng ng vi 1/60 giy co th s dung c ma khng b rung tay.PHN2 nhay ISO cao Chup canh ti d hn.Xem Thit lp ISO trang 30-31.Caccachchupanh
 41. 41. ISO thpISO cao046Hiu ng t ISO nhiuthp choanh chtlng hn. nhiu caolam cho anh bhat hn.Phong toPhong toCac cach chup anh
 42. 42. 50 100 200 400 800 1600 3200...ISO thp cho t nhiu hn,ISO cao gy nhiu nhiu hnNao cung vui! Vi may anh DSRL047ISOthp/caoISO 50 va 3200 (6400 hay cao hn na) co th co mt s may anh vi vai thit lp t bit.ISO thp ISO caoy la mt u im mayanh ky thut s: Ban coth thay i ISO bt k khichup anhThay i khu anh hng n su trng anh, thayi tc anh hng n trang thai cua chuyn ng, ngyn hay b nhoe. Va thay i nhay sang se anh hngn cht lng cua bc anh. Nh v du trang bn trai, nhay ISO anh hng n hat cua anh. ISO thp anh that hn.S b hat nay c goi la nhiu (noise). ISO cao lam choanh b nhiu nhiu hn. nhng may anh ky thut s minht co rt nhiu ky thut nhm giam thiu s nhiu nay, vth hnh anh vn tng i ep k ca nhng ISO cao. nhiu se thy ro nht t ISO 1600 tr iBan co th thay i ISO chup nhngtnh hung khac nhau, o co th lanhng canh trong nha hay ngoai tri,canh sang hay ti.PHN2Xem thm nhay ISO trang 44-45.Xem thm Thit lp ISO trang 72-73.CaccachchupanhCac mc ISO
 43. 43. Con s nay th hin goc nhn cua ng knh.Cach oc cac ch s ng knh"EF" la h ng knhcua Canon. Nu la"EF-S", ngha la ngknh co th gn ctrn thn may Canonma s dung cam binco knh thc APS-C.ylakhoangtiuccua ng knh. Va vihai ch s co nghay la ng knh coth thay i tiu cc (zoom lens) t28mm n 300mm.Con s nay thhin m khutiacuangknh.Nocungthhin y la ngknh "nhanh" hay"chm"."IS" vit tt cuaImage Stabilizer la bchng rung hay nnh hnh anh, ngknh co ghi "IS" nghala co b chng rungbn trong.Ban hay tm hiu mt chut kin thcv ng knh, no se giup ban chupanh thu v hn.Mt khung canh rt rng co th chup lai c.Con s nho hn th hingoc nhn rng hn.Con s ln hn th hin gocnhn hep khi cn chup xa.Mt ng knh goc nhn rng co th nhn thymt vung nhn rng ln cua khung canh.048Thay i goc nhnTiu cng knhBy gi hay xem th ng knh anh hng g n hnh anh. Mt ng knh co mtgoc nhn khac nhau th hin khung canh ban ang ngm."USM" vit tt cuaUltrasonic Motor,mt dang ng cmanh giup qua trnhly net t ngnhanh va rt m.Cac cach chup anh
 44. 44. ng knh 50mm c goi la ng knh tiu chun (normallens) bi v goc nhn cung nh hnh anh phi canh cua ngknh nay gn nh bng vi goc nhn mt ngi. Nhng ngknh co dai tiu c nho hn 50mm, c goi la ng knhgoc rng (wide-angle lens), nhng ng knh co dai tiuc ln hn 50mm se c goi la ng knh tm xa (telephotolens). ng knh goc rng co th nhn thy c mt vunganh rng, trong khi ng knh tm xa dung chup nhng vtth vi khoang cach xa. Hay th thay i nhiu ng knh, banse kham pha nhiu iu thu v!Hay th cac ng knh khac nhau co tiu c ngn hn hoc daihn ng knh thng thng 50mm.Thay i tiu c bng cach thay ng knh, hay zoom, banco th thay i goc nhn t rng n hep chup anh t xa.Nao cung vui! Vi may anh DSRL049Vi ng knh tm xa, nhng vt rt xa co th trng thy nh rt gn vi ban. daitiu cMc du chu th rt xa, ban coth keo chung lai, ging nh banang rt gn chup.Tiu cng knhXem Goc nhn cua ng knh trang 50-51.PHN2Caccachchupanh
 45. 45. Mi ng knh co mt dai tiu c ring c o bng milimet(mm) nhm xac nh c goc nhn hay la kha nng bao phu cuang knh. Tiu c cang ngn, goc nhn cang rng hn va cangdai th goc nhn hep hn. Hay xem th tiu c ng knh se quytnh goc nhn cua ng knh ra sao.Goc nhn cua ng knh050ng knh anh hng n anh ban chup ra saoHay may anh mt ch va thay i vai ng knh,ban hay xem th co g khac:Nhng bc anh trn c chup tai cung mt v tr, ch cong knh la c thay i. Ban se thy, tiu c cang ngn,ng knh se bao phu rng hn, va tiu c cang dai, th bao phu hep hn hay noi cach khac la khung canh c keolai gn hn. S tiu c gp i cung ng ngha la vt thtrong khung anh cung se to gp i ln.Goc nhn chup phu thuc vao ng knh.Cac cach chup anhVic thay i ng knh se lam thay i gocnhn cung nh su cua anh
 46. 46. Anh chup se co hiu ng khac nhau, khi ban chup chu th cungmt goc . iu chnh s phi canh bng cach thay i daitiu c.Nao cung vui! Vi may anh DSRL051Cung tiu c, nhngkhac goc nhn cungcon tuy vao thn maychup anh.Hu ht may anh DSLR s dung mt trong ba dang cam bin co kch thckhac nhau: Fullframe tng ng vi kh phim 35mm (24x36mm), hayloai kh nho 19x29mm, va loai nho nht la 15x23mm. Kch tht cam bincang nho, cung co ngha la bao phu cang hep. No lai tao ra hiu nggoc nhn hep hn nh ng knh tele. Xem thm trang 58-59.Phi canh cua ng knhHay th xem s khac nhau khi ta chup mt chu th mtgoc khng i nhng thay i cac ng knh khac nhau.Goc nhnva phicanhMt ln na khi ta dung cac ng knh khac nhau, nhng vngi cung goc chup chu th, ban se thy hu canh se thayi khac nhau. Vi tiu c ng knh cang ngn, phi canhpha sau cang nhiu. Va tiu c ng knh cang dai, th canhvt pha sau nh gn lai vi chu th hn. Bng cach thay ing knh (hay thay i dai tiu c), ban co th thay igoc nhn cung nh la thay i chi tit cua hu canh pha sau.Chu th khng i goc , nhng hu canh thay i.PHN2Caccachchupanh
 47. 47. Di chuyn xunh quanh i tng va hay tm nhngv tr tt nht. Nu o la mt bng hoa hay langi nao o, lun lun kim tra hu canh pha sauva tm ra mt goc chup ma ban thy ep nht.Sau o hay chon mt ng knh chup khung canhma ban mun.Tm nhng goc se chupSau khi chon c mt v tr cung nh goc thch hp, hay th nhn bng khung ngm cuamay. Anh v du bn trng co ve hi bun bun.Trong nhng trng hp nh th, hay th laign hay lui xa ra hay zoom gn lai hay xa ralam cho anh sinh ng hn.Nu ban mun zoom to hnhay tao ra cai g o khac hncho chu th hay b cuc anh,hay di chuyn tm mt gocmay thch hp nht.Ngm qua khung ngm052ng knh va goc chup anhy la mu cht mt bc anh ep vi may anh DSLR.Thay v ng mt ch va zoom ti lui cung mt goc may,hay di chuyn va th nhng goc may khac, sau cung mi lazoom tin chnh b cuc.iu nay co th ban cho la ri rm, nhng vic chup mt bcanh nh ban a hnh dung trc o, la mt iu thu v cuamay anh DSLR va no rt vui!ng phu thuc vao chuyn zoom ti lui qua nhiuTinh chnh khung anhCac cach chup anhKhi ban chup mt i tng g o, hay di chuynva th nhiu goc khac nhau.
 48. 48. co c anh ep, hay di chuyn co v tr tt nhtNao cung vui! Vi may anh DSRL053ng knh goc rng mang mt phicanh n tng. No rt thch hp choanh phong canh cung nh nhngkhng gian ma ban khng th lui xahn chup ht.So vi bc anh trang bn trai th bc anh nay goc chupgn nh t bng vao chnh gia va chup gn hn. V thbng hoa chnh pha trc trng to hn, ro rang hn vani bt hn bi v bng hoa hu canh ph sau trng nhohn va b lam m mt cach mt ma.Hay chon mt b cuc tt nhtZoom vagoc chupHay chon ng knh phu hp vi khung canh!Mt ng knh thng thng (normallens) cho mt phi canh ging nhngmt thng ban nhn. No gn nhchup c hu ht cac th loai.ng knh tele keo nhng i tng xa lai gn hnPHN2Caccachchupanhng knh goc rngcho nhng khungcanh cn bao quatng knh thng dungng knh tele chonhng i tng xa
 49. 49. 054Tao rng va sung knh wideDung chup nhng khng gian rng se nhn manhhn vic phi canh.V ng knh wide bao phu c mt khung canh rng, nns phi canh trc sau c th hin ro rt. Noi cach khac,cac i tng tin canh va hu canh se trng xa nhau hnso vi thc t. Nhng vt gn se trng to hn va nhngvt pha sau se trng nho hn so vi bnh thng. Nhtrong anh trn, khi ban chup mt toa nha t di ln vimt goc cheo, khung canh se b nen lai, tao ra mt bc anhn tng. Gn ng knh wide ln may, nhn vao khung ngm,tin gn n mt s chu th va a may anh ln xung, banse cam nhn s khac bit ro hn.Nhng khoang cach nho thc t co th c lam khac bitrt ln trong anh chup.Cac cach chup anhVi may anh DSLR ban co th d dangiu chnh s phi canh.
 50. 50. ng knh wide tao s khac bit ln v phi canh,trong khi ng knh tele lam bng khoang cachtrc va sau.Nao cung vui! Vi may anh DSRL055ng knh teleTiu c vas phicanhKhoang trc va sau se bnen lai gn bng nhaung knh tele tao nn hiu ng ngc lai so vi ng wide.i tng trc va sau se trng gn nhau hn. Nh tronganh trn, nhng con chim trng rt ngang bng nhau so vithc t.ng knh tele co th lam nhng i tng trc va sau bngnhau.S dung ng knh tiu chunBn canh nhng ng wide hay tele, ban cung ng qun ngknh tiu chun 50mm, no tao ra s phi canh ging nh mtban ang nhn. Cac lens zoom vi khoang tiu c co imchnh gia la 50mm, se thch hp dung nh mt lens chnh.Ban co th thy c s khac bit cua vic thay i tiu ct ngn n dai va hiu c vic dung ng wide hay tele.PHN2Caccachchupanh
 51. 51. 056Cac cach chup anhPhong toPhong toPhong toThit lp Cht lng anh chupChon kch thc anh phu hp vi cng vic ban se lam.Nhn phm [Menu] va chon "Recordingquality".Khi phong to, ban se thy khac bit chi tit cuahnh anh.Cht lng anh tng dn t S n Mn L. Anh chup knh thc L co thphong to c ma khng b tnh tran vhnh.Hnh anhHnh anhHnh anhL[Ln]M[trung bnh]S[Nho]
 52. 52. Nao cung vui! Vi may anh DSRL057Chtlnganh chupPHN2Phong to Phong toCaccachchupanhMay anh ky thut s cho phep banchon la cht lng anh chup.Mtchonlakhac,bancocactuychonFinevaNormalchochtlnganhchup.Finehay Normal co th c chon ca bakch thc anh trn.Bang cht lng anh chupCht lng chup Kch thc inL [Large] Fine A3 hoc ln hnCho kch thc in lnM [Medium] Fine M [Medium] Normal A5-A4S [Small] Fine S [Small] Normal A6 hoc nho hn(Bu thip,...)L [Large] NormalV cht lng Large/Fine la tt nht,nn ban co th chon thit lp nay moiluc. Tuy nhin, ca hai Large va Finelam dung lng anh ln hn. Kt quala ban se chup c t anh hn trncung mt the nh.Dung lng d liu cua kch thc L lnhn S va cht lng Fine ln hn Normal."Fine" cho anh mn hnLarge/Fine photo Large/Normal photo[Large]L[Medium]M[Small]S
 53. 53. 058Cam bin hnh anh (sensor) cua may DSLRCo ba kch thc sensor cho may anh DSLRPhong tranh bui bam trn sensorXp x 19x29mm(APS-H size)24x36mm(Full frame)Sensor full-frame cokch thc bng vikch thc cuafilm 35mmVi nhng sensor nhonhng co s pixel bngvi s pixel cua sensorln, sensor ln se coknh thc mi pixelln hn. Kch thcpixel ln se nhay sanghn va cho hnh anh chtlng hn. V th, cht lnghnh anh khng ch phu thucvao s im anh trn may.Xp x 5x7mm(1/1.8 inch)Xp x 15x23mm(APS-C size)Kch thcsensor nhngmay anh du lchLun lun y np may anh va ng knhNu co bui dnhtrn b mt sen-sor, no co th hinln anh ban chupdang mt vungxam nho. V th,hay thay ng knhmt cach nhanhchong, va lun githn may vi npche khi thao ngknh ra.Co th dung bop thi thi bay buibn trong thn may hay trongming lng knh.
 54. 54. Vi sensor ln, may anh DSLR co th at chnh anh co cht lng rt cao.Nao cung vui! Vi may anh DSRL059Vi sensor ln, kch thc cac pixel cung ln hn. Cacpixel ln se nhay sang hn va cho kt qua ghi hnh chtlng hn.Nh la co ba dang sensor ph bin, cac sensor ln thngc dung trn may DSLR la:Full-frame nh trn film 35mm,APS-H nho hn mt chut va nho nht la APS-C. Sensor nhohn se cho vung nhn anh nho hn trn cung mt ng knhkhi ngm chup. Ngha la hnh anh b ct cup i (crop). So vihnh anh trn full-frame, hnh anh trn sensor APS-H b ctcup 1.3x va trn APS-C b ct cup 1.6x. Nhn t s crop nayvi tiu c cua lens, ban se co c goc nhn tng trn lensco tiu c o.May anh co sensor ln la mu cht co c cht lng anh caoSensorKch thc sensor cung anh hng n bao quat cua anh trn cung mt loai lens.Vi ng knh50mmVi cung mt loai lens, sensor nho hn se cho goc nhn anh nho hn, va anh hngln kt qua anh chup.Full-frame sensor APS-H size sensor APS-C size sensorToan khunganh bao quatbi may anhfilm 35mm bao quat anhtng ngvi lens 50mm bao quat anhtng ng vilens 65mm bao quat anhtng ng vilens 85mmPHN2CaccachchupanhSensor con c goi la cam bin hnh anh hay la t bao cam quangKhi ban nghe rng mt may anh co X megapixels.No ngha la co by nhiu im anh (pixels) trn sensor o.
 55. 55. D dang chup anh epPHN 3
 56. 56. Hay tm hiu nhng iu cban v may anh DSLR chup lai nhng hnh anhma ban yu thch.
 57. 57. 062Chun bng knh thay i cKha nng s dung c nhiu loaing knh khac nhau la mt u imln vi may anh DSLR. Ban co thchup c nhng bc anh khacnhau vi ng knh goc rng, ngknh tm xa hay ng Macro.062S dung ch Full Auto (t ng hoan toan)May anh cn pin hoat ng.Hay chc chn la ban a sac pin.PinCung cp nng lng cho may anhva ng knh. Trc khi chup, banhay am bao la pin a c sacy. Ban cung nn mang theo pind phong.The nhNhng hnh anh a chup se c lutr vao the nh di dang d liuhnh anh. Do may anh DSLR co phn giai cao, nn ly tng nu ta comt the nh dung lng 1GB tr lhoc nhiu the nh.Thn may (body)Ngay nay, nhiu may anh DSLR shu phn giai rt cao, 15 triuim anh hoc hn na. Mang nnhng sc mau ep hn va chophep ban in nhng bc anh ln hn.Ging may anh, the nh la nhng thit b chnh xac. The d hhong ghi gp chn ng vt ly, trong vai trng hp, the co th bh hong hoan toan. The nh cung d h hong khi gp bui, nc vatnh in. Khi ta cho the vao hay ly the ra khoi may anh, hay thaotac nhanh; va lun lun the khng s dung trong bao ng.Khng cham vao nhng im tip xuc trn canh cua the. Tnh inco th pha huy d liu.Bao quan the nh ung cachKhng cham vao nhngim tip xuc trn canhcua the. Tnh in co thpha huy d liu.Ke thu cua the nh labui va chn ng vt ly.Hay chc chn la ct thetrong bao ng.Bang di v du s lng anh chup co th lu tr ap dung cho may anh 10 triu im anh vi nh dang la JPEG Large/FineDung lng the nhMi bt u, ban hay s dung t ng hoantoan. Sau nay, khi ban a bit nhiu hn, hayth s dung nhng ch c ban va tip theola cac ch t sang tao.Dung lngthe 512MB 1GB 2GB 4GB 8GB130 260 520 1040 2080S anh lutr (xp x)Vung sang taoCh t ngVung c banChup anh ep mt cach d dang S dung ch chup t ng hoan toan
 58. 58. 063PHN3Nao cung vui! Vi may anh DSRLChupanhepmtcachddangSdungchchuptnghoantoanChup anh s dung ch Full Auto063Ch t nghoan toanMay anh t ng lam nhng thao tac:canh net, chnh cn bng trng, tc ,khu , ISO ... en flash tch hp trnmay cung hoat ng t ng. Trong ch nay, bt ky ai cung co th d dangchup c mt bc anh.Ch Full AutoVi nhiu ngi, mt chic Vi may anh DSLR mang n ntng la kho s dung. Tuy nhin, nu ban trang b vai kinthc c ban, no cung kha d s dung.Tt ca ban cn la chic may anh, mt cai ng knh, mt caithe nh lu tr hnh anh, va mt cuc pin a c sac.i vi Vi may anh DSLR Canon EOS, ng knh co ththay i c. Vi mt ng knh zoom thng thng, banco th chup c nhng tm anh goc rng va nhng anh tmxa va phai. Vi ng knh goc rng tiu c ngn hn, banchup c nhng tm anh goc rng hn. Va vi mt ngknh tm xa tiu c dai hn, ban co th chup c nhng tmanh tm xa hn. Vi mt ng knh Macro, ban co th chupcn canh c nhng chu th nho nh hoa co va cn trung.Ch Full Auto rt d dang chup anhXem laihnhCo kha nng xem lai anh a chup trnman hnh LCD cua may anh la mtiu tuyt vi khac cua may anh kythut s noi chung va DSLR noi ring.Cm thn may va ng knh chcbng 2 tay, ep 2 tay sat vao c th.Tuy nhin, khng nn gng cng quamc.Ep tay nm di sat vao c th tng cng s vng chc.Cm may ung cachT th may ngang T th may ngXem v Sang trang 74.
 59. 59. 064064Bt gi khoanh khc (Program AE)Anh chup trong khi chi vi mt con meo con trong vn. Con meo hi mt va a ngap.Khoanh khc a c gi lai mt cach tuyt vi bng ch Program AEGi lai nhngkhoanh khctuyt vi nhtKhi xoay num vn chnh ch sang P(Program AE), may anh se t ng chnhtc va khu phu hp vi sangcua chu th va mi trng. Khng gingch t ng hoan toan, trong ch Program AE, ban co th t chnh cnbng trng, gia tr ISO, en flash v.v...Phan ng tc th ngayca vi nhng khoanhkhc quyt nhProgram AE (P)Chup anh ep mt cach d dang Thay i phi sang
 60. 60. 065PHN3Nao cung vui! Vi may anh DSRLMay anh t chnh khu va tc cho phu hp vicanh ang chup065Trong ch t ng hoan toan, a s cac thng s cmay thit lp t ng. Sau mt thi gian, ban cam thy coth lam tt hn may, va mun t chnh mt vai thng s.o la luc ban dung ch Program AE. Xoay num vnchnh ch sang P .Program AE cho phep ban t chnh mt vai thng s. Banco th thay i bu tr sang, cn bng trng, gia tr ISO, bt/tt en flash.Tc va khu vn c thit lp t ng bi may anh.Khi ban mun tp trung chup c tm anh ep nht theoy ban mun, Program AE la phu hp nht. Program AE chora nhng tm anh ep trong hu ht cac trng hp. AE lavit tt cua Auto Exposure, ngha la phi sang t ng. Pro-gram AE la phi sang t ng theo chng trnh nh sn.Thay i mt vai thng s va vn chup t ng.ProgramAEBan t chnh mt vaithng s. No gingnh la mt ch tinchnh c so vi ch Full AutoProgram AE (P)PHN3Ch cn bm nutchup chupFull AutoChupanhepmtcachddangThayiphisang
 61. 61. 066066Ngoai con ca heo, cac bot nc cung ngngong mt cach tuyt vi. Hnh anh nay chco c vi tc chup rt nhanh.Cu lao ln cua con ca heonh ngng ong trongthi gian.Khi xoay num vn chuyn ch sang Tv, ban chnh tc chup vamay anh se t ng chnh khu chup. y goi la ch chup utin tc chup. Bng cach iukhin tc chup, ban co th lamngng ong (ong bng) hoc lamnhoe cac hanh ng.Rt phu hp cho anhth thao, thu vtva nhng chu thchuyn ng khacCh chup u tintc (Tv)Xem phn tc chup trang 40-43Trong ch u tin tc chup, ban se chnh tc chup. Ban co th lamngng ong hanh ng vi mt tc chup nhanh, hoc lam nhoe no vi mttc chup chm (1/30 giy hoc chm hn). Ghi nh la ban khng th dungtc chup cao vi mt s canh ti. Trong trng hp o, hay tng gia tr ISOhoc s dung mt ng knh co gia tr khu ti a ln hn, hay con goi la ngknh sang (nhanh) hn.Hiu ng cua tc chupThit lp tc chup (tc cua man trp)Tc chup1/1000 giyChup anh ep mt cach d dang Thay i phi sang
 62. 62. 067PHN3Nao cung vui! Vi may anh DSRL067Ngng ong hoc lam nhoe hanh ngCh utin tc Nhng bng hoa lay ng bi gio c c y lam nhoe bng cach s dung tc chup thp. Mt s din ta gio lam lay ng hoa tuyt vi.Lam nhoe chuyn ng canh trng n tng.Mt tc chup chm co th lam nhoe chuyn ng hoc khung canhtheo y mun. o la mt cach tng thm sang tao. Dong chay ni thacnc hay la b gio thi lam lay ng co th c lam nhoe i, cho tmhnh nhn sinh ng hn. Thm ch i vi anh th thao, co th s dungtc chup chm tm 1/30 giy hay 1/15 giy lam nhoe ngi vnng vin, va nhn manh vao chuyn ng.Ngoai ra, trong ch chup Manual (M), ban co th s dung ch Bulb(B) chup nhng v sao trn bu tri m.Th hin chuyn ng trong hnhTc chup1 giyTc chup1/60 giyXem phn ch chup Manual trang 70-71Xem phn tc Bulb trang 115ChupanhepmtcachddangThayiphisang
 63. 63. 068068Lam chu vung m hu canh (bng khu )Mt ng knh tm xa se d lam m hu canh. S dung khu ln nh f/5.6 cungtao ra hu canh nhoe, ep.Mt hu canh m se lam cho hnh nhn mm mai hnKhi xoay num vn chuyn ch sang Av, ban chnh khu chupva may se t ng chnh tc chup. Ban co th chnh khu thay i vung anh ro hay vung nhoehu canh trong anh chn dung vaanh macro.Cho nhng canh tihoc lam m hu canh:Ch chup u tinkhu (Av)Xem phn hiu ng cua khu trang 36-39Trong ch chup u tin khu , ban chnh khu chup va may se t ngchnh tc chup. Khu ln nh f/2.8 (s f nho), vung anh ro se tr nn hep.iu nay dn n hu canh rt la nhoe, va nu tin canh co chu th, tm hnh coth se trng ni bt. Ly v du, chn dung cua mt ngi hay cua mt bng hoa naoo se trng ni bt hn trn mt nn hu canh nhoe. Khu ln hn cung chophep ban s dung tc chup cao hn khi cn thit.Hiu ng cua khu chupChup anh ep mt cach d dang Thay i phi sang
 64. 64. 069PHN3Nao cung vui! Vi may anh DSRLThay i khu lam cho hu canhnhn ro hoc nhoe069 khu f/5.6, cai cy gn va xa nht nhn hi nhoe. V th, khu f/22 cdung lam cho ca hang cy nhn ro.Tt ca cac cy u ro.Khi t khu f/11 hay f/16, vung anh ro tr nn rng hn, tincanh va hu canh u nhn ro , lam cho toan b tm anh nhn net. Cachnay rt phu hp vi chup anh am ng hay chup phong canh.Ch s f ln cho hnh anh net hnBm nut xem trcvung anh ro kimtra vung anh roNgay ca khiban a thay ikhu , banse khng thyc hiu quatrong khungngm cho nkhi ban bm nut xem trc vung anh ro(DOF preview)BmCh u tinkhu PHN3Xem vung anh ro trang 38ChupanhepmtcachddangThayiphisang
 65. 65. 070070Lam chu thng s chup (ch chup Manual)Se kho chup mt canh ngc sang, khi ma cac thng s chup t ngse thay i rt nhiu khi ban di chuyn thay i goc chup. Hay t taychnh khu va tc se hiu qua trong nhng trng hp nay.Thng s chup c nh se hiu qua trongiu kin anh sang phc tapKhi ban xoay num vn chnh ch chup sang M, ban se iu chnh ca tc chup va khu chup. Ban co thkim tra vic ung sang bng cach nhnvao thang o sang trong khung ngm,hoc chup th ri xem lai trn man hnhLCD. Ch chup Manual se giup chothng s chup khng b thay i khiban thay i b cuc.Ch chup Manualcung phu hp vi canhco chnh lch vungsang vung ti caoCh chup Manual (M)Tc chup 1/1600 giy,khu chup f/14S dung ch manual se tt hn chocanh ngc sangChup anh ep mt cach d dang Thay i phi sang
 66. 66. 071PHN3Nao cung vui! Vi may anh DSRLChnh khu chup va tc chup theo y ban071Khi mt ngun sang manh xut hin trong khung hnh,mc ung sang cua tm anh se thay i rt nhiu khichu th di chuyn hay khi ngun sang thay i v tr.Trong trng hp o, hay s dung ch Manual. Tchnh thng s khu va tc cho phu hp co th lahi kho khn, nhng mt khi ban a lam c, thng sban chnh se khng thay i khi chu th di chuyn hocanh sang chuyn hng. Ch chup manual co th apdung cho rt nhiu chu : chn dung, th thao, xe c dichuyn, canh ngc sang, bu tri m v.v... u tin, haychup th mt tm va xem lai trn man hnh LCD. Thay ithng s chup cho n khi ban at c tm anh banmun.S dung ch manual cung tng thm kinh nghim vnhip anh.at c ung thng s chup, khng b anh hng khi anh sang thay iCh ManualC bay phn pht trong gio, pha sau la mt tri trn nn trixanh. C bay lin tuc lam anh sang thay i lin tuc. Nhngvi ch manual, anh vn c chup ung sang.Vi canh co tng phan cao, ch manual rt hiu quaTc 1/500 giy, khu f/19ChupanhepmtcachddangThayiphisang
 67. 67. 072072Thay i gia tr ISOV canh ti, ISO 400 a c chon. Tc nhanh ac s dung nn du khng co chn may, anh chup ravn ep.Gia tr ISO cao cho phep s dung tc chup nhanh hn trong nhng canh ti.Vi phim, ban phai t gia tr ISO cho ca cun. Vi may anh ky thut s,ban co th thay i gia tr ISO cho tng tm anh.Chn may khng th sdung c ni chn ngngi qua lai. ISO 800 vamt tc chup u nhanhc s dung trong tmhnh nay.Gia tr ISO caothun tin chochup canh banmChup anh ep mt cach d dang Thay i gia tr ISO3
 68. 68. 073PHN3Nao cung vui! Vi may anh DSRLChupanhepmtcachddangThayigiatrISOThit lp gia tr ISO cho phu hp vi sang cuahnh anh073Mi tng quangia gia tr ISO vacht lng anhGia tr ISO cang thp th hnh anh cang mn.Gia tr ISO tng cang cao th hnh anh cangb v hat nhiu. Hay ghi nh iu nay khithit lp gia tr ISO cho phu hp vi canhchup.Thit lpgia tr ISOMt bu tri nng trongxanh khng cn dung ngia tr ISO cao. S dunggia tr ISO thp nht la100 at cht lnghnh anh cao nht maanh khng b nhiu hat.Gia tr ISO thpcho cht lnghnh anh caoBng hoa di bong rma c chup ung sangBng hoa dm but ang n nay nm di bong cua hangcy. Mc du trng no kha ti, hnh chup ra co ve se b nhoe.Bng cach s dung ISO 200, tc chup a nhanh hn mtbc sang so vi ISO 100. Hnh anh chup ra kha net.Trong cac ch chup sang tao (P, Av, Tv, M), ban co th t do thiplp gia tr ISO cho mi ln chup. Khi ban thay i gia tr ISO, tc chupva khu chup cung se thay i theo, trong cung canh ban ang chup.Hay chon gia tr ISO phu hp vi sang cua canh hoc cua chu th. Lyv du, vi canh ngoai tri nhiu nng, ban hay s dung ISO 100 hoc 200.Cht lng hnh anh se rt tt. Vi canh co t anh sang hn nh buisang sm, luc tri ma hay canh ban m ma ban khng th dung chnmay, hay s dung ISO 400, ISO 800 hay cao hn. Nh vy, ban co thchup vi tc nhanh hn, han ch c anh b nhoe do rung may.Gia tr ISO thp hn cho chtlng hnh anh cao hn.100 (Low) (High) 3200ISO speedImage qualityNoiseFine RoughMinimal MaximumXem phn gia tr ISO trang 44-453
 69. 69. 074Xem lai hnh a chupNu mun chc rng hnh anh a ungnet, xem lai hnh anh bng man hnhLCD va hay phong to no ln. Va ban sebit la no a ung net hay cha.074T ng canh net bi may anh (AI Focus)May anh co th canh net ngay ca vi chu th ang chuyn ng, nu mayang t ch t ng chon im ly net va ch canh net la AIFocus. Thm ch nu chu th di chuyn ra ngoai vung gia khung hnh,may vn tip tuc bam theo va canh net. Hay may anh tp trung vaovic canh net va ban tp trung vao vic bt c khoanh khc tuyt vinht cua chu th ang chuyn ng. Trong ch chup t ng hoantoan, may anh s dung ch ly net AI Focus.Canh net t ng mt chu th angchuyn ngKhi chu th nm gia khung hnh, may anh co th t ng canh net(AF). Bm nut chup xung mt na (na co), may anh se canh net.Ch may anh vao chu thva may t ng canh net.Chup anh ep mt cach d dang Canh netPhong to anh xemchi tit hn4
 70. 70. 075PHN3Nao cung vui! Vi may anh DSRLChupanhepmtcachddangCanhnetChupMay secanh netBm nut chup nhe nhang.075AI FocusThao tac canh netKhng co g xay raV tr nut chup Khung ngmV tr ban uim AF a vao ung net se nhpnhayBm xung mt naAnh a c chupBm xung ht4
 71. 71. 076076Canh net tai im mong mun (One Shot AF)Vi phong canh, cac toa nha va nhng chu th tnh khac, ban mun chung tht ro net. Thay v may anh t ng canh net, haychuyn sang ch ly net One Shot AF. Ri ban t chon trc im AF, canh net, khoa net va chup tm anh ban mun.One Shot AF phu hp vi chup chu th ban yu thchHoa ao n r trc mt nha th. Anh c b cuc thy mt phn nha th.Do khng co chu th nao di chuyn, ch AF c chuyn sang One Shot AF.Nhng bng hoa ao n c canh ung net. Hoa ao, tri xanh, nha th , tt cau co mau sc rc r.May anh canh netngay lp tcThu thut canh netChon trc mt im AF va canh net vao ni ban munim AF cchon se canhnet ung ngaymt ngi phunNu co vt g y nmtrc chu th ban munchup, may co th canhnet nhm vao y. Nuiu nay xay ra, haychon trc im AF phuhp va canh net vaochu th.Chon im AF nm vung mt cua ngiphu nChup anh ep mt cach d dang Canh net4
 72. 72. 077PHN3Nao cung vui! Vi may anh DSRLChupanhepmtcachddangCanhnetMay anh tng canh netKhi chu th aro net, b cuclai tm hnhChupCanh net tai ni khng co im AF077One ShotAFS dung khoa netV tr nut chup Khung ngmAnh a c chupBm xung htGi nguyn nut chupBm xung mt naVi khoa net, ban co th b cuc bc anh bt ky ni uNu ban lbung nutchup, haylam lai tu.21214
 73. 73. 078078Canh net mt chu th chuyn ng (AI Servo AF)Mt ng knh tm xa c s dung canh net con cho ang chay nay. Vi AIServo AF va ch chup lin tip, banco th chup c nhng chu th chuynng nhanh nh th nay. H thng canhnet t ng hoat ng lin tuc.Ban co th canh net mtcon cho ang chayBan ngh se la kho khn chup c nhng chu th chuynnhanh ng nh xe hi, thu vt hay vn ng vin. Tuynhin, ban vn co th canh net chnh xac c nhng chuth nay ch bng cach chuyn sang ch canh net AI Servo, may t ng chon im AF va s dung ch chup lintip.Chup chu th chuyn ng d dang vi ch AF lin tucChup anh ep mt cach d dang Canh net4
 74. 74. 079PHN3Nao cung vui! Vi may anh DSRLChupanhepmtcachddangCanhnetMay anh co th canh net lin tuc ngay ca khi chu thang chuyn ng079F) AI SERVOAFKhi ban bm va gi nut chup xung mt na, mayanh se canh net lin tuc. May cung se oan trc vtr cua chu th vao thi im tm anh c chup.y goi la canh net t ng d oan trc.AI SERVO AF hiu qua vi thu vt,xe ua, vn ng vin, va cac chuth chuyn ng nhanhkhac. Nut chup co 2 v tr. V tr mt nakch hoat canh net t ng. Nuban bung nut chup, ban se phaicanh net lai t u bng cach bmnut chup xung mt na ln na.Bm va gi nut chupxung mt na.Canh net lin tuc co thbt theo c chu thang tin n gn hayang lui ra xa4
 75. 75. 080080Canh net tay (Manual Focusing) trong s thu, may anh thng se canh net nhm vao hang raost pha trc con chim. May anh c chuyn sang canh net tay canh ro net mt con chim.Canh net tay (MF) vi chuth a nh.Canh net t ng co th hoat ng khng tt vi canh ch comtmaunhbutrixanhhaycanhcotngphanrtthp.Va nu co vt th chn trc chu th va may anh (nh mthang rao st), may co th se canh net vao vt chn y. NuAF khng dung c, hay chuyn sang MF. Trn ng knh,chuyn ch canh net sang MF. Mt s lens cho phep banxoay vong canh net va canh net ma khng cn phai chuynsang ch MF.Thnh thoang, MF hoat ng tt hn AFChup anh ep mt cach d dang Canh net4
 76. 76. 081PHN3Nao cung vui! Vi may anh DSRLChupanhepmtcachddangCanhnetNu AF khng dung c, hay chuyn sang MF081Canh nettayCanh net tay (MF)S dung vong canh net Khung ngmim ungnet qua gnim ung netnm trn khunmtTtim ung net qua xaT v cc, t t xoayvong canh net sangphaiXoay vong canh netsang phai hoc trai,cho n khi chu thro net.Nu ban xoay vong canh net nhiu qua va im ung netkhng nm ni a nh, hay xoay no tr v bn traiPHN34
 77. 77. 082082Thay i ch o sang(ch o sang)Trong ch chup t ng hoan toan, ch Program AEhay cac ch khac, anh c chup ung sang nh may anho sang cua anh sang i vao ng knh. Mt may anh conhiu ch o sang.Ch o sang c s dung ph bin nht la o sang toancanh. May se phat hin v tr cua chu th, sang tng th, sang cua hu canh v.v... va tnh toan tt ca xac nh phi sang hp ly nht. Ch nay phu hp vi hu htcac chu th, cac canh chup.o sang trung tm u tin o vung trung tm gia khunghnh.o sang mt phn ch o sang gii han mt vung nho nm gia khung hnh, thng c s dung trong canh ngcsang, khi ma co s chnh lch ln gia vung sang va vung ti.Va o sang im, thng co trn nhng may anh chuynnghip, o sang mt vung nho hn na, co th at ckt qua o sang chnh xac nht.S dung ch o sang phu hp vi canh ang chupChon ch o sango sang toan canh Ch o sang tiu chun cua a s cac may anh. Ch osang a nng hiu qua vi hu ht cac chu thThay i ch o sang lam cho anh chup ra sang ti khac nhau trong cung mt canho sang toan canh o sang trung tm o sang mt phno sang trung tmo sang u tin vung gia khung ngm va tnh trung bnh cacphn con laio sang mt phn o sang mt vung nho gia khung ngm. Hiu qua khi canh coca vung sang ln vung ti, canh ngc sang.o sang im o sang mt vung nho hn o sang mt phn gia khungngmThay i ch osang tai dyChup anh ep mt cach d dang Thay i ch o sang5
 78. 78. 083PHN3Nao cung vui! Vi may anh DSLRChupanhepmtcachddangThayichosangBnh thng, hay s dung o sang toan canh, va chuyn sango sang trung tm hay o sang mt phn khi cn thit.083Ch osangBnh thng,hay s dungch nay. Phuhp vi a scac canh chup.S dung khi chu th chnh nmgia khung hnhS dung cho trng hp canh cochnh lch ln v vung sang vavung ti. o sang toan canh coth cho kt qua khng tt trongtrng hp nayo sangtoan canho sang mt phno sang trung tm5
 79. 79. 084Nhiu ngi hay b cuc cho chu thnm gia khung hnh. iu nay dnn tm anh nhn n iu.Chu th nmgia khung hnhB cuc qua khung ngmTm anh trng khngni bt va kha bun teKhng di chuyn chu th, di chuyn may anh ti gn va hi lch vpha di bn trai chu th. Hu canh c thm vao, tng thm chiusu va chu th nhn hai hoa hn vi khung canh.Chu th nmmt bnHu canh c th hin, tng thm chiusu, lam cho tm hnh thm sinh ng.Chup anh ep mt cach d dang B cuc6
 80. 80. 085PHN3Nao cung vui! Vi may anh DSLRChupanhepmtcachddangBcucNhn qua khung ngm quyt nh b cuc tm anhnh th naoVi mt Vi may anh DSLR, ban nhn qua khung ngmnhng th ban se chup. Ban cung se nhn xem chu th aro net hay cha.Trong hu ht trng hp, o sang va canh net se cthc hin t ng bi may anh. Tuy nhin, b cuc tm anhch co th c thc hin bi chnh ban. iu nay co thhi kho nhng la phn rt thu v cua nhip anh. Khng cob cuc chnh xac tuyt i. Nhng co nhng b cuc lamcho tm anh tr nn ep hn. Mt v du la, khng nn tchu th ngi vao gia khung hnh, nh ban a xem trangbn canh. Khi mt chu th nm gia, hai bn trai va phaise nhn u nhau, tm anh se trng n iu. Hay th chu th lch sang mt bn va xem ban co thm c hucanh hay th g o thu v vao tm anh khng. Cung nn xemxet co th g khng va mt trong khung hnh, nht la phabn goc.Chnh ban b cuc tm anh ch khng phai may anhXem phn khung ngm trang 20Khi ban nhn qua khung ngm, ban co th khng yn bn goc. Ch cho n khi ban nhn thy bc anh, banco th mi chu y n nhng vt lam hong anh chup. co tm anh ep hn, hay nhn ky ca khung ngm, baogm lun bn goc.Nhng vt khng va mtco th lam hong tm hnhHay kim tra bn goc khung ngm,loai bo nhng vt gy phn tanchu y b cuc tm anh ep hnB cucKim tra bn gockhung ngm trckhi chup6
 81. 81. 086Khi tri my mu, x chiu hay bui ti, s dung tc chupchm la cn thit. Tuy nhin, tc chup chm se dn nhnh b nhoe do rung may. Ban co th han ch rung mayn mt mc nao o bng cach cm may chc va bmnut chup nhe nhang. Ban co th s dung ng knh co chngrung ( IS ) tng kha nng han ch rung may. ng knh cochng rung tht tuyt vi khi ban khng th s dung chnmay. Tuy nhin, vi tc chup tht chm, rung may vnlam hnh b nhoe.y la luc chn may se giup ban. Vi canh ban m, canh cncht lng c bit cao... chn may va dy bm la cn thit.Chon mt chn may co chn u day, c lam t vt liu tt at c s vng chc cao nht.Han ch rung may se cho tm anh ep hnRung may lam nhoeanhMay anh phai c gi chcchn khi chup canh ban mPhu kin han ch rung mayKhng ep epBa phu kin han ch c rung mayS dung dy bm vi mtmay anh t trn chn mayse am bao khng co rungmay khi ban bm nut chupChn mayS dung chn may la cach hiuqua nht han ch rung mayDy iu khin t xaBt ch chng rung, tc chup se cohiu qua tng ng tc nhanh hnhai hoc ba bc sang.ng knh co chng rung (IS)Chup anh ep mt cach d dang Phu kin7
 82. 82. 087PHN3Nao cung vui! Vi may anh DSLRChupanhepmtcachddangPhukinLp t may anh c n nh087Xem nhoe trang 30-31Xem gia tr ISO trang 44-45Tng gia tr ISO chophep dung tc chup nhanh hnRung may co th c han ch bng cachs dung chn may hoc bng tc chupnhanh hn. Tc chup nhanh hn con hanch nhoe hnh do chu th chuyn ng.4. Gn may anh vao chn may3. M rng chn may ra ht c2. Keo dai cac chn n chiu caoa nh1. Ni long cac chn cua chn mayt di ln trnTa vao mt vt g o t may anh ln mt vt g oNu ban khng th s dung chn mayS dung chn may ung cachNu ban khng co chn may hoc khngth s dung no, gi cho may n nhbng c th hoc bng vt nao o.Cach dng chn mayS dung dybmM rng chnmay ra ht ct chn maytrn mt nnvng chcChn may7
 83. 83. PHN 4Vi may anh DSLR
 84. 84. S dung cn bng trng,en flash, va nhng tnhnng khac cua may anh nng cao kha nng chupanh cua ban
 85. 85. Picture Style Chn dung090iu chnh mau sc vi Picture StyleMau xanh lam va mau xanh luc se c nhn manh, bu tri vanhng hang cy se hn sinh ng hn. Anh cung se sc net ttin canh dn hu canh.Cho bu tri xanh va hu canh ro netVi may anh DSLR cua Canon cung cp sn nhng PictureStyle khac nhau, mi phong cach co mau sc, tng phan...khac nhau, va phu hp vi cac i tng chup khac nhau.6 Picture Style c cung cp la: Tiu chun (Standard),Chn dung (Portrait), Phong canh (Landscape), Trungtnh (Neutral), Chn tht (Faithful), va n sc (Mono-chrome).Chon la Picture Style khac nhau se lam thay i cach th hincua ban vi bc anh chup.May anh co sn 6 Picture StylePicture Style nay lam cho da tr nn mt ma va mm mai,mang n cam giac v mt ngi khoe manh.Cho lan da khoe manh va mm maiy la Picture Style a dung, cho ra mau sc ep va hnhanh net. Phu hp vi hu ht cac i tng chup.Mau sc trong va sinh ngBan co th chon mt trongnhng Picture Style thay imau sc va phong cach khacnhau cho tng bc anh.Picture Style Tiu ChunS dung nhng tnh nng cua may anh sang va Sc mauPicture Style Phong Canh phu hp hn vi khung canh hoc chu th chup, ban co th thay i mt chutv mau sc cua bc anh bng Picture Style
 86. 86. Picture StyleTrung TnhChon Picture Style ging nh la ban chon loai film atc hiu qua mong mun khac nhau091Picture StylePHN4Picture StyleChn ThtMau sc cua chu th nhn seging vi mau sc c th hindi anh sang co nhit mau5200K.Thch hp khi ban munnhn thy mau sc va chi tit thcs cua chu thMau sc va chi titc th hin gnvi thc t nhtPicture Stylen scAnh ch co mau en va trng, tp trung thhin hnh dang cua chu th, va cac vungsang, vung ti. Ban cung co th thay i tng phan bng b knh loc mau tch hpsn trong may hay chuyn tng mau Sepia.Ch th hin hnh dangva anh sangPicture Style nay cho anh t mausc, tng phan thp gi cchi tit ti a cua chu th. Phu hpcho x ly hu ky.Anh mc cha xly, phu hp lamhu kyc im cua cac kiu Picture StyleTiu chun (Standard)Anh nhn chung sc net va sinh ngva thng c thit lp mc nh.Chn dung (Portrait)Lan da se sang va mm mai hn.Phong canh (Landscape)Mau o, vang, xanh se rc r hn.Trung tnh (Neutral)Mau sc va sc net c giam nhe.Chn thc (Failful)Ao, toc va nhng chi tit khac c thhin nh ban nhn thy bng mt thtn sc (Monochrome)Hnh anh trng en c nhn manhvi nhng vung sang va vung ti.Cung vui! Vi may anh DSLRuamcSavgnashnayamaucgnnhntgnhngnudS1
 87. 87. uamcSavgnashnayamaucgnnhntgnhngnudS 1Thay i net, tngphan, bao hoa mau vatng mau ban thch092Thm Picture Style miVi Picture StyleTiu chunVi hnh anh c chup t may anh ky thut s, y la bn thng s c ban ban co th t iu chnh: net (Sharpness) xacnh sc net cac ng vin. tng phan (Contrast) xac nh chuyn t vung sang sang vung ti. bao hoa mau(Saturation) xac nh cng cua mau sc. Tng mau (Hue) xac nh nn mau chung cua bc anh. Bng cach thay i cac thngs nay, ban a thay i cach th hin cua bc anh.Bn thng s c ban cua anh ky thut s ne