equilibri de la particula

Click here to load reader

Post on 26-Jun-2015

2.673 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Equilibri de la partcula El cas del telefric Ins Bellvitge. Cas adaptatdel'eBookMultimediaEngineering Statics

2. En un dels nostres parcs nacionals s ha installat un telefric per tal que els turistes puguin gaudir de lexepcional paisatge. Per es va dissenyar malament i en el viatge de proba un dels cables de suport es va trencar i la cabina va caure, per sort sense passatgers. 3. En un dels nostres parcs nacionals s ha installat un telefric per tal que els turistes puguin gaudir de lexepcional paisatge. Per es va dissenyar malament i en el viatge de proba un dels cables de suport es va trencar i la cabina va caure, per sort sense passatgers.El redisseny del sistema sha encarregat a lequip denginyeria civilBellEnginy 4. En un dels nostres parcs nacionals s ha installat un telefric per tal que els turistes puguin gaudir de lexepcional paisatge. Per es va dissenyar malament i en el viatge de proba un dels cables de suport es va trencar i la cabina va caure, per sort sense passatgers.El redisseny del sistema sha encarregat a lequip denginyeria civilBellEnginy SOM-HI !!! 5. Qu cal fer? Dimensionar els cables per tal que suportin el pes del telefric a plena crrega sense trencar-se ni deformar-se. 6. Qu cal fer? Dimensionar els cables per tal que suportin el pes del telefric a plena crrega sense trencar-se ni deformar-se. 1. Determinar quines forces acten sobre el sistema. 2. Calcular aquestes forces. 3. Dimensionar els cables. 7. Determinaci de les forces Diagrama de Cos Lliure ElDiagama de Cos Lliure ajuda a centrar latenci en lobjecte per determinar les forces que acten sobre ell. 8. Determinaci de les forces Diagrama de Cos Lliure ElDiagama de Cos Lliure ajuda a centrar latenci en lobjecte per determinar les forces que acten sobre ell. 1. Identificar el cos que ser allat. 2. Fer un grfic del cos allant-lo del que lenvolta, incloure els angles i dimensions. 3. Dibuixar els vectors de les forces que actuen, i etiquetar-les. 4. Escollir un sistema de coordenades apropiat. 9. Clcul de les forces Equilibri esttic Un cos est enequilibri Quan es mou a velocitat constant (sense acceleraci). En problemes esttics, la velocitat s zero. Aix segons la 2 llei de Newton: F = ma = 0 10. Clcul de les forces Equilibri esttic Un cos est enequilibri Quan es mou a velocitat constant (sense acceleraci). En problemes esttics, la velocitat s zero. Aix segons la 2 llei de Newton: Fx = 0/Fy = 0 El sistema de coordenades s arbitrari.El millor s escollir aquell que ens premeti simplificar els futurs clculs.Aix es pot fer abans o desprs de dibuixar el diagrama. 11. En el nostre cas Totes les forces concorren en el punt en qu el telefric est connectat a la catenria. 12. En el nostre cas El sistema dacoblament a la catenria s simtric respecte al seu eix vertical, i els suports de connexi formen 60 entre si. El cable dret de lacoblament forma un angle de 20, i el cable esquerre, de 5 respecte la horitzontal. Allem el punt en qu el telefric est connectat a la catenria i representem i calculem totes les forces que hi acten. 13. En el nostre cas Capacitat de cabina a plena crrega: 25 persones (2.900 kg) Allem el punt en qu el telefric est connectat a la catenria i representem i calculem totes les forces que hi acten. P = mg En un slid rgid, les forces es poden considerar aplicades en qualsevol punt de la seva lnia dacci. 14. En el nostre cas Allem el punt en qu el telefric est connectat a la catenria i representem i calculem totes les forces que hi acten. P = mg Les forcesF Sque suporten el telefric tenen la mateixa magnitud perque el suport s simtric respecte leix y. Aquestes forces han de compensar el pes de la cabina amb passatgers. Les tensionsT 1iT 2no sn iguals perque no formen el mateix angle respecte la horitzontal. 15. Dimensionat Del cable de la catenria (acer laminat S 355 K2) De les barres cilndriques de suport de la cabina (acer laminat S 275 J2) Amb un coeficient de seguretat n = 3 Dimensionar s calcular la secci ptima de la pea per suportar els esforos treballant en zona plstica (per sota del lmit elstic) 16. Dimensionat Dimensionar s calcular la secci ptima de la pea per suportar els esforos treballant en zona plstica (per sota del lmit elstic) Recordeu laLlei de Hooke : Consulteu les especificacions de la Norma UNE EN 1002 per als acers laminats 17. Dimensionat Dimensionar s calcular la secci ptima de la pea per suportar els esforos treballant en zona plstica (per sota del lmit elstic) Mdul de elasticitat (o de Young) E = 210.000 N / mm 2 UNE EN 1002: 18. Partcula en equilibri Telefric a punt Ins Bellvitge. Cas adaptatdel'eBookMultimediaEngineering Statics