es1624unl - oki

of 144 /144
ES1624 Gebruikershandleiding

Upload: others

Post on 10-Dec-2021

13 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: ES1624uNL - OKI

ES1624

Gebruikershandleiding

Page 2: ES1624uNL - OKI

VOORWOORDEr is van alles aan gedaan om de volledigheid, nauwkeurigheid en actualiteit van de informatie in deze handleiding te garanderen. Het is echter niet mogelijk verantwoordelijkheid te aanvaarden voor fouten veroorzaakt door derden. Er kunnen evenmin rechten worden ontleend indien door derden wijzigingen worden doorgevoerd in apparatuur waaraan in deze handleiding wordt gerefereerd.

Al het mogelijke is gedaan om dit document zo accuraat en gebruiksvriendelijk te maken. Wij kunnen echter geen garanties, in welke vorm dan ook, verlenen voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de hierin gegeven informatie.

De meest recente drivers en handleidingen zijn verkrijgbaar via de website van Oki Europe:

http://www.okiprintingsolutions.com/executiveseries

Copyright 2005. Alle rechten voorbehouden.

Oki en Microline are zijn gedeponeerde handelsmerken van Oki Electric Industry Company Ltd.

Energy Star is een gedeponeerd handelsmerk van de United States Environmental Protection Agency.

Hewlett-Packard, HP, en LaserJet zijn gedeponeerde handelsmerken van Hewlett-Packard Company.

Microsoft en MS-DOS zijn gedeponeerde handelsmerken en Windows is een handelsmerk van de Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh en Mac OS are registered trademarks of Apple Computors Inc.

Alle vermelde merk- of productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke firma’s of organisaties.

Als participant aan het Energy Star programma heeft de producent vastgesteld dat dit product voldoet aan de Energy Star richtlijnen voor efficiënt energieverbruik.

Dit product voldoet aan de voorschriften van EG-richtlijnen 89/336/EEC en 73/23/EEC voorzover aangepast waar van toepassing op het gebied van elektromagnetische compatibiliteit en laagspanning.

Voorwoord> 2

Page 3: ES1624uNL - OKI

INHOUDSOPGAVEVoorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Speciale opmerkingen in deze handleiding. . . . . . . . . 6Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Printeroverzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Vooraanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Achteraanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

De taal op het LCD-scherm wijzigen . . . . . . . . . . . . . .10Aanbevolen papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Cassetteladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12Universele lade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12Uitvoervak (afgedrukte zijde naar beneden) . . . . . . . .13Uitvoervak (afgedrukte zijde naar boven) . . . . . . . . . .13Duplexeenheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Papier plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Cassetteladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Universele lade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17Printerinstellingen in Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . 18

PCL of Postscript . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18Afdrukvoorkeuren in Windows-toepassingen . . . . . . . .18

Postscript-emulatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19PCL-emulatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Beveiligde afdrukfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21Het document voor afdrukken verzenden . . . . . . . .21Beveiligde documenten afdrukken . . . . . . . . . . . . .22

De optie Proof and Print (Controleren en afdrukken) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Het document voor afdrukken verzenden . . . . . . . .24Afdrukken van de resterende exemplaren. . . . . . . .25

Permanente afdrukdocumenten . . . . . . . . . . . . . . . . .27Het document voor afdrukken verzenden . . . . . . . .27Opgeslagen documenten afdrukken . . . . . . . . . . . .28

Verschillen in Windows 9x/ME . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Printerinstellingen in Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

PCL of Postscript . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30Afdrukvoorkeuren in Windows-toepassingen . . . . . . . .30Beveiligde afdrukfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Het document voor afdrukken verzenden . . . . . . . .33De optie Proof and Print (Controleren en afdrukken). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Het document voor afdrukken verzenden . . . . . . . .35Opslaan naar de harde schijf . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Het document voor afdrukken verzenden . . . . . . . .36

Voorwoord> 3

Page 4: ES1624uNL - OKI

Afdrukken in kleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38Een kleuraanpassingsmethode kiezen. . . . . . . . . . .38Foto’s aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38Specifieke kleuren aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . .39Levendige kleuren afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . .39

PCL-driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40Toegang tot de kleuraanpassingsopties . . . . . . . . .40Kleuraanpassingsopties instellen . . . . . . . . . . . . . .41De functie Colour Swatch (Kleurmonster) gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

PostScript-driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43Kleuraanpassingsopties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43PostScript-kleuraanpassing . . . . . . . . . . . . . . . . . .44CMYK Ink Simulation (CMYK-inktsimulatie) . . . . . . .45Windows ICM-kleuraanpassing . . . . . . . . . . . . . . .46

Overlays en macro’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47PCL-overlays maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

Upgrades van drivers installeren . . . . . . . . . . . . . . . .51Afdrukken in kleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Factoren die van invloed zijn op het uiterlijk van afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

Tips voor het afdrukken in kleur. . . . . . . . . . . . . . . . .56RGB of CMYK? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56PCL-Driver en PCLXL-Driver . . . . . . . . . . . . . . . . .56PostScript-driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

PCL-driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59Toegang tot de kleuraanpassingsopties . . . . . . . . .59Kleuraanpassingsopties instellen . . . . . . . . . . . . . .60De functie Colour Swatch (Kleurmonster) gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

PostScript-driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62Kleuraanpassingsopties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62PostScript-kleuraanpassing . . . . . . . . . . . . . . . . . .63CMYK Ink Simulation (CMYK-inktsimulatie) . . . . . . .64Windows ICM-kleuraanpassing . . . . . . . . . . . . . . .65ICC-profielen gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

Het hulpprogramma Colour Correct (Kleuraanpassing) gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

Menufuncties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68Menu print jobs (Menu afdruktaken) . . . . . . . . . . . . . .69Menu information (Menu informatie). . . . . . . . . . . . . .69Menu shutdown (Menu afsluiten) . . . . . . . . . . . . . . . .70Menu print (Menu afdrukken). . . . . . . . . . . . . . . . . . .70Menu media. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74Menu colour (Menu kleur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

Voorwoord> 4

Page 5: ES1624uNL - OKI

Menu system configuration (Menu systeemconfiguratie). . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

PCL-emulatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82Menu parallel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85Menu USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85Menu network (Menu netwerk). . . . . . . . . . . . . . . . . .86Menu maintenance (Menu onderhoud) . . . . . . . . . . . .87Menu usage (Menu gebruik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88

Overlays en macro’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90Wat zijn overlays en macro’s? . . . . . . . . . . . . . . . . . .90PostScript-overlays maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91

De overlay maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91Het project maken en laden . . . . . . . . . . . . . . . . .92Een testafdruk van de overlay maken . . . . . . . . . .93Overlays definiëren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94

Afdrukken met PostScript-overlays . . . . . . . . . . . . . . .95PCL-overlays maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

De overlay maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96Macro’s maken en laden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96Een testafdruk van de macro maken . . . . . . . . . . .98Overlays definiëren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

Afdrukken met PCL-overlays . . . . . . . . . . . . . . . . . .100Verbruiksmaterialen vervangen . . . . . . . . . . . . . . . 102

Bestelinformatie verbruikmaterialen . . . . . . . . . . . . .103Tonercassette vervangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104Image drum vervangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110De transportband vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . .115De fuser vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118De LED-kop reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121

Uitbreidingen installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122Geheugenuitbreiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122Harde schijf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126Printerdrivers van Windows bijwerken. . . . . . . . . . . .129

PCL-driver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129PostScript-driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130

Vastgelopen papier verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . 131Specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139Trefwoordenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140Contactgegevens van Oki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Voorwoord> 5

Page 6: ES1624uNL - OKI

SPECIALE OPMERKINGEN IN DEZE HANDLEIDING

OPMERKING

Een opmerking ziet er zo uit. Opmerkingen zijn toelichtingen of tips met extra informatie om u te helpen het product beter te gebruiken en te begrijpen.

LET OP!

Een ‘let op’ ziet er zo uit. Dit zijn speciale opmerkingen met extra informatie om storingen of schade aan het product te voorkomen.

WAARSCHUWING!Een waarschuwing ziet er zo uit. waarschuwingen zijn speciale opmerkingen die u dient te lezen en op te volgen om een mogelijk gevaarlijke situatie voor uzelf en anderen te voorkomen.

Speciale opmerkingen in deze handleiding> 6

Page 7: ES1624uNL - OKI

INLEIDINGGefeliciteerd met de aanschaf van deze OKI Printing Solutions-kleurenprinter. Uw nieuwe printer is uitgerust met geavanceerde mogelijkheden voor heldere, levendige afdrukken in kleur en scherpe afdrukken in zwart-wit.

Uw printer biedt de volgende mogelijkheden:

> Maximaal 16 pagina’s per minuut in kleur voor het snel afdrukken van indrukwekkende kleurenpresentaties en andere documenten;

> Maximaal 24 pagina’s per minuut in zwart-wit voor snel en efficiënt afdrukken van alle algemene documenten die niet in kleur hoeven te worden afgedrukt;

> Een afdrukresolutie van 1200 x 600 dpi (dots per inch) voor afbeeldingen van hoge kwaliteit waarin ook de fijnste details worden weergegeven;

> Digitale LED-kleurentechnologie met enkele doorvoer voor een snelle verwerking van uw afdruktaken;

> PostScript 3-, PCL 5C- en Epson FX-emulaties voor de verwerking van afdruktaken volgens de industrienorm en compatibiliteit met de meeste computerprogrammatuur;

> 10Base-T- en 100Base-TX-netwerkverbinding voor het delen van de printer met andere gebruikers in uw kantoornetwerk;

> Een fotoverbeteringsmodus waarmee u de kwaliteit van afdrukken van fotografische afbeeldingen kunt verbeteren (alleen PCL-stuurprogramma);

> Automatisch tweezijdig afdrukken (duplex) voor zuinig papiergebruik en het compact afdrukken van grotere documenten.

Bovendien zijn ook de volgende optionele functies beschikbaar:

> Extra papierlade voor nog eens 530 vel zodat er minder vaak papier hoeft te worden geladen of om andere papiertypen, zoals briefhoofdpapier, alternatieve papierformaten of andere afdrukmedia te laden;

Inleiding> 7

Page 8: ES1624uNL - OKI

> Extra geheugen voor het afdrukken van complexere pagina’s, inclusief tweezijdig afdrukken en het afdrukken van boekjes met de optionele duplexeenheid;

> Interne harde schijf van 20 GB voor de opslag van overlays, macro’s en laadbare lettertypen en het automatisch sorteren van meerdere kopieën van een document met meerdere pagina’s.

PRINTEROVERZICHT

VOORAANZICHT

Op het LCD-scherm kunnen 14 verschillende talen worden ingesteld. (Zie “De taal op het LCD-scherm wijzigen” op pagina 10.)

1. Uitvoervak, afgedrukte zijde naar beneden.

Standaarduitvoervak voor afdrukken. Kan maximaal 250 vel papier van 80 g/m² bevatten.

2. Bedieningspaneel.

Menugestuurd bedieningsknoppen en LCD-scherm.

3. Papierlade.

Standaardlade voor blanco papier. Kan maximaal 300 vel papier van 80 g/m² bevatten.

4. Universele lade.

Deze lade wordt gebruikt voor zwaarder papier, enveloppen en andere speciale media. Als dit is vereist, kan deze lade ook voor handmatige invoer van enkele vellen worden gebruikt.

5. AAN/UIT-schakelaar.

1

2

34

5

Inleiding> 8

Page 9: ES1624uNL - OKI

ACHTERAANZICHT

Op deze afbeelding wordt het verbindingspaneel, het uitvoervak aan de achterzijde en de locatie van de optionele duplexeenheid (voor dubbelzijdig afdrukken) weergegeven.

* De netwerkinterface bevat een “beschermplug” die moet worden verwijderd voordat er een verbinding kan worden gemaakt.

Als de klep van het uitvoervak aan de achterzijde is uitgeklapt, wordt het papier aan de achterzijde van de printer uitgevoerd en wordt het papier gestapeld met de afgedrukte zijde naar boven. Dit uitvoervak wordt voornamelijk gebruikt voor zwaardere afdrukmedia. Als het uitvoervak wordt gebruikt in combinatie met de universele lade, wordt het papier in een rechte baan door de printer geleid. Papier hoeft niet via allerlei bochten door de printer te worden geleid en dit maakt het mogelijk media te gebruiken tot maximaal 203 g/m².

9

5

7

8

6

10

11

5. AAN/UIT-schakelaar.

6. Netsnoeraansluiting.

7. Parallelle data-interface.

8. USB-interface.

9. Netwerkinterface.*

10. Locatie van de optionele duplexeenheid.

11. Achterzijde, uitvoervak voor 100 vel, afgedrukte zijde naar boven.

Inleiding> 9

Page 10: ES1624uNL - OKI

DE TAAL OP HET LCD-SCHERM WIJZIGEN

De taal waarin op de printer berichten worden weergegeven en rapporten worden afgedrukt kan eenvoudig en snel op de volgende wijze worden gewijzigd:

1. Druk herhaaldelijk op de toets + om het menu System Configuration (Systeemconfiguratie) weer te geven.

2. Druk op de toets ENTER om het menu System Configuration (Systeemconfiguratie) te openen.

3. Druk op de toets – om direct naar het laatste item in dit menu te gaan: LANGUAGE.

4. Druk op ENTER om de instelling te wijzigen.

5. Gebruik de toetsen +/– om door de lijst met beschikbare talen te bladeren tot de gewenste taal wordt weergegeven.

6. Druk op de toets ENTER om deze taal te selecteren.

7. Druk op de toets ON LINE om het menusysteem te verlaten en de printer weer op stand-by te zetten.

De taal van het LCD-scherm kan worden gewijzigd in een van de volgende talen:

Engels Noors

Duits Deens

Frans Nederlands

Italiaans Turks

Spaans Portugees

Zweeds Pools

Russisch Grieks

READY

ATTENTION

BACK

MENU

ENTER

ON LINE

CANCEL

Inleiding> 10

Page 11: ES1624uNL - OKI

AANBEVOLEN PAPIERDe printer kan allerlei afdrukmedia verwerken, inclusief papier van verschillende gewichten en formaten, transparanten en enveloppen. In deze sectie wordt een algemeen advies gegeven over de keuze van de media en wordt uitgelegd hoe elk type moet worden gebruikt.

U krijgt de beste prestaties als u standaardpapier van 75~90 g/m² gebruikt dat is ontworpen voor het gebruik in kopieermachines en laserprinters. Geschikte papiersoorten zijn:

• Arjo Wiggins Conqueror Colour Solutions 90 g/m²;

• Colour Copy van Neusiedler.

Het gebruik van papier met veel reliëf of papier met een ruw oppervlak wordt niet aangeraden.

Voorbedrukt papier kan worden gebruikt, maar de inkt mag niet uitlopen als het wordt blootgesteld aan de hoge fusertemperaturen die bij het afdrukproces worden gebruikt.

Enveloppen mogen geen vouwen, krullen of andere vervormingen hebben. De enveloppen moeten ook een rechthoekige sluitklep te hebben, met lijm die intact blijft onder de druk van de hete fuser die gebruikt wordt in dit type printer. Vensterenveloppen zijn niet geschikt.

Transparanten moeten van het type te zijn dat is ontworpen voor het gebruik in kopieermachines en laserprinters. Wij raden u sterk aan Oki-transparanten te gebruiken (bestelnummer 01074101). U moet met name het gebruik van kantoortransparanten vermijden die zijn ontworpen om met speciale stiften op te schrijven. Deze transparanten smelten in de fuser en veroorzaken schade.

Etiketten moeten ook van het type zijn dat wordt aanbevolen voor kopieermachines en laserprinters. De etiketvellen moeten geheel bedekt zijn met etiketten. Andere typen etiketvellen kunnen de printer beschadigen omdat de etiketten loslaten tijdens het afdrukproces. Geschikte soorten zijn:

• Avery White Laser Labels van het type 7162, 7664, 7666 (A4) of 5161 (Letter);

Aanbevolen papier> 11

Page 12: ES1624uNL - OKI

CASSETTELADEN

Als u een identieke papiersoort in een andere lade heeft geplaatst (de 2e lade of de universele lade), kunt u de printer zo instellen dat automatisch de andere lade wordt geselecteerd als de huidige lade geen papier meer bevat. Bij het afdrukken vanuit Windows-toepassingen, kan deze functie worden ingeschakeld in de driverinstellingen. (Zie “Printerinstellingen in Windows” verderop in deze handleiding.) Bij het afdrukken vanuit andere systemen wordt deze functie geactiveerd in het menu Print (Afdrukken). Zie het “Menu Functions” (menu Functies) verderop in deze handleiding.

UNIVERSELE LADE

In de universele lade kan papier met dezelfde formaten worden gebruikt als in de cassetteladen, maar kan zwaarder papier worden gebruikt tot maximaal 203 g/m². Voor heel zwaar papier moet u de uitvoerlade aan de achterzijde gebruiken. Als u dit uitvoervak gebruikt, wordt het papier in een vrijwel rechte baan door de printer geleid.

In de universele lade kan papier met een breedte van 100 mm en een lengte van maximaal 1200 mm (voor het afdrukken van bannerpapier) worden gebruikt.

Gebruik voor papier dat langer is dan 356 mm (Legal 14 inch) een papiersoort met een gewicht van 90 tot maximaal 128 g/m² en het uitvoervak aan de achterzijde.

Gebruik de universele lade voor het afdrukken van enveloppen en transparanten. Er kunnen maximaal 50 transparanten of 10 enveloppen tegelijk worden geladen, waarbij de stapel niet hoger mag zijn dan 10 mm.

FORMAAT AFMETINGEN GEWICHT (G/M²)

A6 (alleen lade 1) 105 x 148 mm

Licht 64-74 g/m²

Gemiddeld 75-90 g/m²

Zwaar 91-120 g/m²

Extra zwaar 121-176 g/m²(alleen lade 2)

A5 148 x 210 mmB5 182 x 257 mmExecutive 184,2 x 266,7 mmA4 210 x 297 mmLetter 215,9 x 279,4 mmLegal 13 inch 216 x 330 mmLegal 13,5 inch 216 x 343 mmLegal 14 inch 216 x 356 mm

Aanbevolen papier> 12

Page 13: ES1624uNL - OKI

Papier of transparanten moeten met de afdrukzijde naar boven en met de bovenzijde als eerste in de printer worden geplaatst. Gebruik niet de functie voor dubbelzijdig afdrukken (duplex).

UITVOERVAK (AFGEDRUKTE ZIJDE NAAR BENEDEN)In het uitvoervak aan de bovenzijde van de printer kan maximaal 250 vel standaardpapier van 80 g/m² worden geplaatst en ondersteunt papiersoorten met een gewicht van maximaal 176 g/m². Pagina’s die in leesvolgorde worden afgedrukt (pagina 1 als eerste), worden in leesvolgorde gesorteerd (de laatste pagina ligt bovenop met de afgedrukte zijde naar beneden).

UITVOERVAK (AFGEDRUKTE ZIJDE NAAR BOVEN)U moet het uitvoervak aan de achterzijde van de printer openen en de papiersteun uittrekken als u dit vak wilt gebruiken. In deze stand wordt het papier aan de achterzijde van de printer uitgevoerd, ongeacht de driverinstellingen.

Dit uitvoervak aan de achterzijde kan maximaal 100 vel standaardpapier van 80 g/m² bevatten en ondersteunt papiersoorten tot maximaal 203 g/m².

Gebruik voor papiersoorten zwaarder dan 176 g/m² altijd dit vak en de universele lade.

DUPLEXEENHEID

Als u papier met een gewicht van 75-105 g/m² gebruikt, kunt u met deze eenheid automatisch dubbelzijdig afdrukken op dezelfde papierformaten als de papierformaten die door lade 2 worden ondersteund (dat wil zeggen op alle cassetteformaten, behalve A6).

Aanbevolen papier> 13

Page 14: ES1624uNL - OKI

PAPIER PLAATSEN

CASSETTELADEN

1. Verwijder de papierlade uit de printer.

2. Waaier het papier aan de korte zijden (1) en de lange zijden (2) uit om ervoor te zorgen dat er geen vellen aan elkaar kleven en tik vervolgens met de zijden van het papier op een vlak oppervlak om er weer een rechte stapel van te maken (3).

1 2 3

Papier plaatsen> 14

Page 15: ES1624uNL - OKI

3. Plaats briefhoofdpapier met de bedrukte zijde naar beneden en met de bovenzijde in de richting van de voorkant van de printer, zoals in de afbeelding wordt weergegeven.

4. Stel de achterste schuif (1) en de papiergeleiders (2) in op het gebruikte papierformaat.

Vastlopen van papier voorkomen:

• Laat geen ruimte vrij tussen het papier en de geleiders en het papier en de achterste schuif.

• Plaats niet te veel papier in de papierlade. Hoeveel papier er kan worden geladen, hangt af van het soort papier.

• Plaats geen beschadigd papier.

• Plaats geen papier van verschillend formaat in de papierlade.

• Trek de papierlade tijdens het afdrukken niet uit de printer (behalve zoals hieronder is beschreven voor de 2e lade).

• Sluit de papierlade voorzichtig.

5. Als u over twee papierladen beschikt en u drukt af vanuit de 1e lade (bovenste lade), kunt u de 2e lade (onderste lade) er tijdens het afdrukken uittrekken om papier bij te vullen. Als u echter afdrukt vanuit de 2e (onderste lade) lade, moet u de 1e lade (bovenste lade) niet uit de printer trekken. Als u dit doet, loopt het papier vast.

21

Papier plaatsen> 15

Page 16: ES1624uNL - OKI

6. Als u wilt afdrukken en papier wilt uitvoeren met de afgedrukte zijde naar beneden, controleert u of het uitvoervak aan de achterzijde van de printer (3) is gesloten (het papier wordt nu aan de bovenzijde van de printer uitgevoerd). De capaciteit van het vak is ongeveer 250 vel, afhankelijk van het papiergewicht.

7. Als u wilt afdrukken en het papier met de afgedrukte zijde naar boven wilt uitvoeren, controleert u of het uitvoervak aan de achterzijde van de printer (3) is geopend en de papiersteun (4) is uitgetrokken. Het papier wordt gestapeld in omgekeerde volgorde. De capaciteit van het vak is ongeveer 100 vel, afhankelijk van het papiergewicht.

8. Gebruik altijd het uitvoervak aan de achterzijde van de printer voor zwaar papier (indexkaarten enzovoort).

LET OP!

Open of sluit de het uitvoervak aan de achterzijde van de printer niet tijdens het afdrukken omdat hierdoor het papier kan vastlopen.

3

4

Papier plaatsen> 16

Page 17: ES1624uNL - OKI

UNIVERSELE LADE

1. Open de universele lade en druk de papiersteun (1) voorzichtig naar beneden om ervoor te zorgen dat de steun vastzit in de onderste stand.

2. Plaats het papier en stel de papiergeleiders (2) in op het gebruikte papierformaat.

• Voor enkelzijdig afdrukken op voorbedrukt papier plaatst u het papier in de universele lade met de voorbedrukte zijde naar boven en met de bovenzijde als eerste in de printer.

• Voor dubbelzijdig afdrukken (duplex) op voorbedrukt papier plaatst u het papier met de voorbedrukte zijde naar beneden en met de bovenzijde van de printer af. (De optionele duplexeenheid moet zijn geïnstalleerd voor deze functie.)

• Enveloppen moeten met de afdrukzijde naar boven worden geplaatst. De bovenzijde moet aan de linkerkant worden geplaatst zodat de korte zijde als eerste wordt ingevoerd. Selecteer voor enveloppen niet de optie voor dubbelzijdig afdrukken.

• Laad niet meer dan ongeveer 50 vel of 10 enveloppen. De maximale stapelhoogte is 10 mm.

3. Druk de vergrendelingsknop van de lade (3) naar binnen om de papiersteun vrij te maken, zodat het papier wordt opgetild en in de juiste positie wordt geplaatst.

Stel in het menu Media het juiste papierformaat voor de universele lade in (zie “Menu Functions”).

2

1

3

Papier plaatsen> 17

Page 18: ES1624uNL - OKI

PRINTERINSTELLINGEN IN WINDOWSVia de menu’s op het bedieningspaneel van de printer hebt u toegang tot vele opties. Ook de printerdriver van Windows bevat veel instellingen voor dezelfde opties. Als opties in de printerdriver overeenkomen met de opties in de menu’s op het bedieningspaneel, hebben de instellingen van de Windows-printerdriver bij het afdrukken van documenten vanuit Windows voorrang boven de instellingen van de menu’s op het bedieningspaneel.

De afbeeldingen in dit hoofdstuk tonen Windows XP. In versies van Windows 2000 zien deze afbeeldingen er mogelijk iets anders uit, maar de principes zijn hetzelfde. Verschillen tussen Windows 98 en ME worden in een ander hoofdstuk beschreven.

PCL OF POSTSCRIPT

Er worden twee printerdrivers geleverd bij uw printer, één voor PCL-emulatie en één voor PostScript 3-emulatie. Als u hoofdzakelijk vanuit algemene kantoortoepassingen afdrukt, kiest u de PCL-driver. Als u PDF-documenten wilt afdrukken of sneller wilt afdrukken, kiest u PostScript. Als u hoofdzakelijk vanuit professionele DTP-toepassingen en grafische toepassingen afdrukt, kiest u PostScript.

AFDRUKVOORKEUREN IN WINDOWS-TOEPASSINGEN

Als u een document vanuit een Windows-toepassing afdrukt, verschijnt het dialoogvenster Afdrukken. In dit dialoogvenster wordt gewoonlijk de naam van de printer weergegeven waarop het document wordt afgedrukt. Naast de naam van de printer bevindt zich de knop Eigenschappen.

Als u op Eigenschappen klikt, wordt er een nieuw venster geopend met een korte lijst met printerinstellingen die beschikbaar zijn in de driver en die u voor dit document kunt selecteren.

Welk venster er wordt geopend als u op Eigenschappen klikt, hangt af van de printerdriver die is geïnstalleerd. De PostScript-driver biedt andere opties dan de PCL-driver.

Printerinstellingen in Windows> 18

Page 19: ES1624uNL - OKI

POSTSCRIPT-EMULATIE

1. Onder Orientation wordt de afdrukstand ingesteld op Portrait (Staand) of Landscape (Liggend). Met de optie “Rotated Landscape” (Liggend gedraaid) wordt het papier 90 graden tegen de klok in gedraaid.

2. Als u de optie voor dubbelzijdig afdrukken gebruikt (hiervoor is de duplexeenheid vereist), kunt u het papier over de lange of over de korte zijde omslaan.

3. Pagina’s kunnen in omgekeerde volgorde worden afgedrukt. Als u het uitvoervak aan de bovenzijde van de printer (met de afgedrukte zijde naar beneden) gebruikt, is de normale volgorde gewoonlijk geschikt om ervoor te zorgen dat de pagina’s in de genummerde volgorde worden gestapeld. Als u het uitvoervak aan de achterzijde (met de afgedrukte zijde naar boven) gebruikt, is de omgekeerde volgorde gewoonlijk geschikt om de pagina’s in de genummerde volgorde te stapelen.

4. U kunt opgeven hoeveel pagina’s er op een vel moeten worden afgedrukt. De pagina’s worden verkleind zodat het gekozen aantal op het vel past. Als u een boekje wilt afdrukken (hiervoor is de duplexeenheid vereist), wordt deze optie automatisch ingesteld op twee pagina’s en worden pagina’s afgedrukt met de juiste pagina’s tegenover elkaar zodat er bij het vouwen van de gestapelde uitvoer een boekje ontstaat.

5. Er zijn ook geavanceerde opties beschikbaar, bijvoorbeeld voor het laden van TrueType-lettertypen en het afdrukken van boekjes.

De printerdriver bevat een uitgebreide online Help voor deze onderwerpen om u te helpen bij het maken van de juiste keuzen.

1

5

2

3

4

Printerinstellingen in Windows> 19

Page 20: ES1624uNL - OKI

PCL-EMULATIE

Als u op de knop Eigenschappen klikt vanuit het dialoogvenster Afdrukken van uw toepassing, wordt het drivervenster geopend waarin u uw afdrukvoorkeuren voor dit document kunt opgeven.

1. Het papierformaat moet hetzelfde formaat hebben als het papierformaat van uw document (tenzij u de afdruk wilt aanpassen aan een ander formaat) en moet ook hetzelfde formaat hebben als het papier dat in de printer is geladen.

2. U kunt de papierbron instellen. Dit kan lade 1 (de standaardpapierlade), lade 2 (als u de optionele 2e lade hebt geïnstalleerd) of de universele lade zijn. U kunt ook op het juiste deel van de schermafbeelding klikken om de lade van uw voorkeur te selecteren.

3. De instelling voor het papiergewicht moet overeenkomen met de papiersoort waarop u wilt afdrukken.

4. U kunt allerlei afwerkingsopties selecteren, bijvoorbeeld voor het afdrukken van één pagina per vel of afdrukken van X op één (waarbij X een getal van 1 tot maximaal 16 kan zijn) voor het verkleind afdrukken van meer dan één pagina per vel. Als u boekjes afdrukt, worden er twee pagina’s per vel afgedrukt op elke zijde van het papier, zodat het papier bij het vouwen een boekje vormt. Voor het afdrukken van boekjes moet de duplexeenheid in de printer zijn geïnstalleerd.

Met de optie voor het afdrukken van posters worden grote pagina’s verdeeld over meerdere vellen afgedrukt.

5. Als u dubbelzijdig afdrukt, kunt u de pagina over de lange zijde of over de korte zijde omslaan. Hiervoor moet de duplexeenheid in de printer is geïnstalleerd.

6. Als u al eerder afdrukvoorkeuren hebt ingesteld en als set hebt opgeslagen, kunt u ze opnieuw opvragen zodat u ze niet telkens opnieuw hoeft in te stellen als u ze nodig hebt.

7. U kunt de standaardinstellingen met één druk op een knop herstellen.

123

4

5

6

7

Printerinstellingen in Windows> 20

Page 21: ES1624uNL - OKI

BEVEILIGDE AFDRUKFUNCTIE

Met deze functie kunt u vertrouwelijke documenten naar de printer verzenden en ze daar opslaan totdat u gereed bent om ze af te drukken. De documenten die op deze manier worden verzonden, worden beschermd met een PIN (persoonlijk identificatienummer) dat moet worden ingevoerd voordat het document kan worden afgedrukt. Dit is handig als u vertrouwelijke documenten wilt afdrukken op een printer die u deelt met andere gebruikers of die toegankelijk is voor andere personen.

HET DOCUMENT VOOR AFDRUKKEN VERZENDEN

1. Selecteer vanuit het dialoogvenster Afdrukken van uw toepassing de gewenste afdrukinstellingen en klik vervolgens op de knop Eigenschappen.

2. Selecteer in het drivervenster op het tabblad Job Options (Taakopties) de optie Secure Print (Beveiligd afdrukken) (1).

3. Voer in het pop-upvenster dat verschijnt, de naam in voor deze afdruktaak (maximaal 16 tekens) en een 4-cijferige PIN, waarbij u elke combinatie van de cijfers 0 tot en met 7 kunt gebruiken (gebruik de cijfers 8 en 9 niet) en klik op OK.

4. Klik nogmaals op OK om het drivervenster te sluiten en klik nogmaals om het dialoogvenster Afdrukken van uw toepassing te sluiten.

Het document wordt nu naar de harde schijf van de printer verzonden, maar wordt pas afgedrukt als u daarom vraagt.

1 1

Printerinstellingen in Windows> 21

Page 22: ES1624uNL - OKI

BEVEILIGDE DOCUMENTEN AFDRUKKEN

Beveiligde documenten die zijn opgeslagen op de harde schijf van de printer, kunnen op twee manieren worden afgedrukt.

• Vanaf het bedieningspaneel van de printer;

of…

• Vanaf uw computer met behulp van het hulpprogramma Storage Device Manager op CD1 (Drivers en Utilities) die bij de printer is geleverd.

Afdrukken vanaf het bedieningspaneel

1. Druk op de knop + om het menu Print Jobs (Afdruktaken) weer te geven.

2. Druk op ENTER om dit menu te selecteren.

3. Gebruik de knoppen +/– om het eerste cijfer van uw PIN weer te geven en druk op ENTER om dit cijfer in te voeren. Herhaal deze procedure voor elk van de vier cijfers.

4. Gebruik de knoppen +/– om al uw opgeslagen, beveiligde documenten een voor een weer te geven of om alle documenten te selecteren. Als het gewenste document wordt weergegeven, drukt u op ENTER om het document af te drukken.

5. Als u slechts één document hebt geselecteerd dat u wilt afdrukken, wordt er op het LCD-scherm gevraagd hoeveel gesorteerde exemplaren u wilt afdrukken (de standaardinstelling is 1 exemplaar). Gebruik de knoppen +/– om het gewenste aantal exemplaren in te stellen en druk op ENTER om het afdrukken te starten.

Na een korte pauze wordt het geselecteerde document afgedrukt. Zodra het afdrukken is voltooid, wordt het document automatisch van de harde schijf van de printer verwijderd.

READY

ATTENTION

BACK

MENU

ENTER

ON LINE

CANCEL

Printerinstellingen in Windows> 22

Page 23: ES1624uNL - OKI

Afdrukken vanaf de computer

Als u de Storage Device Manager-software hebt geïnstalleerd vanaf de meegeleverde cd, kunt u beveiligde documenten ook afdrukken vanaf uw computer. U kunt dit bijvoorbeeld doen wanneer het kantoor leeg is en uw beveiligde documenten veilig op afstand kunnen worden afgedrukt.

1. Start de Storage Device Manager vanuit het menu Start van Windows.

2. Gebruik indien nodig het venster SDM Printer Discovery om naar alle beschikbare printers in uw netwerk te zoeken.

3. Selecteer het pictogram van de printer met de beveiligde documenten.

4. Kies vanuit het menu Printers de optie HDD Print Jobs (Afdruktaken van de harde schijf).

5. Kies in het venster HDD Print Jobs (Afdruktaken van de harde schijf) de optie View User Jobs (Gebruikerstaken weergeven) en voer uw PIN in het daarvoor bestemde tekstvak in. Na een korte pauze wordt er een lijst met afdruktaken weergegeven.

6. Selecteer in de lijst de taak die u wilt afdrukken en klik op Print Job(s) (Taken afdrukken). Wijzig indien nodig het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken op het moment dat dit wordt gevraagd.

Na een korte pauze wordt het geselecteerde document afgedrukt. Zodra het afdrukken is voltooid, wordt het document automatisch van de harde schijf van de printer verwijderd.

Printerinstellingen in Windows> 23

Page 24: ES1624uNL - OKI

DE OPTIE PROOF AND PRINT (CONTROLEREN EN AFDRUKKEN)Met deze optie kunt u meerdere exemplaren van een document voor afdrukken verzenden, waarbij er eerst één exemplaar wordt afgedrukt zodat u de kwaliteit kunt controleren voordat de resterende exemplaren worden afdrukt.

HET DOCUMENT VOOR AFDRUKKEN VERZENDEN

1. Selecteer vanuit het dialoogvenster Afdrukken van uw toepassing het gewenste aantal exemplaren en klik op de knop Eigenschappen.

2. Selecteer in het drivervenster op het tabblad Job Options (Taakopties) de optie Proof and Print (Controleren en afdrukken) (2).

3. Voer in het pop-upvenster dat verschijnt, de naam in voor deze afdruktaak (maximaal 16 tekens) en een 4-cijferige PIN, waarbij u elke combinatie van de cijfers 0 tot en met 7 kunt gebruiken (gebruik de cijfers 8 en 9 niet) en klik op OK.

4. Klik nogmaals op OK om het drivervenster te sluiten en klik nogmaals om het dialoogvenster Afdrukken van uw toepassing te sluiten.

Het document wordt nu naar de harde schijf van de printer verzonden en er wordt slechts één exemplaar afgedrukt.

2 2

Printerinstellingen in Windows> 24

Page 25: ES1624uNL - OKI

AFDRUKKEN VAN DE RESTERENDE EXEMPLAREN

Documenten die zijn opgeslagen op de harde schijf van de printer kunnen op twee manieren worden afgedrukt.

• Vanaf het bedieningspaneel van de printer;

of…

• Vanaf uw computer met behulp van het hulpprogramma Storage Device Manager op CD1 (Drivers en Utilities) die bij de printer is geleverd.

Afdrukken vanaf het bedieningspaneel

1. Druk op de knop + om het menu Print Jobs (Afdruktaken) weer te geven.

2. Druk op ENTER om dit menu te selecteren.

3. Gebruik de knoppen +/– om het eerste cijfer van uw PIN weer te geven en druk op ENTER om dit cijfer in te voeren. Herhaal deze procedure voor elk van de vier cijfers.

4. Gebruik de toetsen +/– om al uw opgeslagen beveiligde documenten een voor een weer te geven. Als het gewenste document wordt weergegeven, drukt u op ENTER om het document af te drukken.

5. Gebruik de knoppen +/– om het gewenste aantal exemplaren in te stellen en druk op ENTER om het afdrukken te starten.

Na een korte pauze wordt het geselecteerde document afgedrukt. Zodra het afdrukken is voltooid, wordt het document automatisch van de harde schijf van de printer verwijderd.

READY

ATTENTION

BACK

MENU

ENTER

ON LINE

CANCEL

Printerinstellingen in Windows> 25

Page 26: ES1624uNL - OKI

Afdrukken vanaf de computer

Als u de Storage Device Manager-software hebt geïnstalleerd vanaf de meegeleverde cd, kunt u de resterende exemplaren ook direct vanaf uw computer afdrukken.

1. Start de Storage Device Manager vanuit het menu Start van Windows.

2. Gebruik indien nodig het venster SDM Printer Discovery om naar alle beschikbare printers in uw netwerk te zoeken.

3. Selecteer het pictogram van de printer met de beveiligde documenten.

4. Kies vanuit het menu Printers de optie HDD Print Jobs (Afdruktaken van de harde schijf).

5. Kies in het venster HDD Print Jobs (Afdruktaken van de harde schijf) de optie View User Jobs (Gebruikerstaken weergeven) en voer uw PIN in het daarvoor bestemde tekstvak in. Na een korte pauze wordt er een lijst met afdruktaken weergegeven.

6. Selecteer in de lijst de taak die u wilt afdrukken en klik op Print Job(s) (Taken afdrukken). Wijzig indien nodig het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken op het moment dat dit wordt gevraagd.

Na een korte pauze wordt het geselecteerde document afgedrukt. Zodra het afdrukken is voltooid, wordt het document automatisch van de harde schijf van de printer verwijderd.

Printerinstellingen in Windows> 26

Page 27: ES1624uNL - OKI

PERMANENTE AFDRUKDOCUMENTEN

Met deze optie kunt u standaarddocumenten maken die u vaak moet afdrukken en de documenten opslaan naar de interne harde schijf van uw printer. U kunt ze vervolgens op elk gewenst moment afdrukken zonder dat u ze opnieuw vanaf de computer hoeft te verzenden.

HET DOCUMENT VOOR AFDRUKKEN VERZENDEN

1. Selecteer in het dialoogvenster Afdrukken van uw toepassing de gewenste afdrukinstellingen en klik op de knop Eigenschappen.

2. Selecteer in het drivervenster op het tabblad Job Options (Taakopties) de optie Store to HDD (Opslaan naar de harde schijf) (1).

3. Voer in het pop-upvenster dat verschijnt, de naam in voor deze afdruktaak (maximaal 16 tekens) en een 4-cijferige PIN, waarbij u elke combinatie van de cijfers 0 tot en met 7 kunt gebruiken (gebruik de cijfers 8 en 9 niet) en klik op OK.

4. Klik nogmaals op OK om het drivervenster te sluiten en klik nogmaals om het dialoogvenster Afdrukken van uw toepassing te sluiten.

Het document wordt nu naar de harde schijf van de printer verzonden, maar wordt niet afgedrukt.

11

Printerinstellingen in Windows> 27

Page 28: ES1624uNL - OKI

OPGESLAGEN DOCUMENTEN AFDRUKKEN

Documenten die zijn opgeslagen op de harde schijf van de printer kunnen op twee manieren worden afgedrukt:

• Vanaf het bedieningspaneel van de printer;

of…

• Vanaf uw computer met behulp van het hulpprogramma Storage Device Manager op CD1 (Drivers en Utilities) die bij de printer is geleverd.

Afdrukken vanaf het bedieningspaneel

1. Druk op de knop + om het menu Print Jobs (Afdruktaken) weer te geven.

2. Druk op ENTER om dit menu te selecteren.

3. Gebruik de knoppen +/– om het eerste cijfer van uw PIN weer te geven en druk op ENTER om dit cijfer in te voeren. Herhaal deze procedure voor elk van de vier cijfers.

4. Gebruik de knoppen +/– om al uw opgeslagen, beveiligde documenten een voor een weer te geven of om alle documenten te selecteren. Als het gewenste document wordt weergegeven, drukt u op ENTER om het document af te drukken.

5. Als u slechts één document hebt geselecteerd dat u wilt afdrukken, wordt er op het LCD-scherm gevraagd hoeveel gesorteerde exemplaren u wilt afdrukken (de standaardinstelling is 1 exemplaar). Gebruik de knoppen +/– om het gewenste aantal exemplaren in te stellen en druk op ENTER om het afdrukken te starten.

Na een korte pauze wordt het geselecteerde document afgedrukt.

READY

ATTENTION

BACK

MENU

ENTER

ON LINE

CANCEL

Printerinstellingen in Windows> 28

Page 29: ES1624uNL - OKI

Afdrukken vanaf de computer

Als u de Storage Device Manager-software hebt geïnstalleerd vanaf de meegeleverde cd, kunt u permanent opgeslagen documenten ook direct afdrukken vanaf uw computer.

1. Start de Storage Device Manager vanuit het menu Start van Windows.

2. Gebruik indien nodig het venster SDM Printer Discovery om naar alle beschikbare printers in uw netwerk te zoeken.

3. Selecteer het pictogram van de printer met de beveiligde documenten.

4. Kies vanuit het menu Printers de optie HDD Print Jobs (Afdruktaken van de harde schijf).

5. Kies in het venster HDD Print Jobs (Afdruktaken van de harde schijf) de optie View User Jobs (Gebruikerstaken weergeven) en voer uw PIN in het daarvoor bestemde tekstvak in. Na een korte pauze wordt er een lijst met afdruktaken weergegeven.

6. Selecteer in de lijst de taak die u wilt afdrukken en klik op Print Job(s) (Taken afdrukken). Wijzig indien nodig het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken op het moment dat dit wordt gevraagd.

Na een korte pauze wordt het geselecteerde document afgedrukt.

Printerinstellingen in Windows> 29

Page 30: ES1624uNL - OKI

VERSCHILLEN IN WINDOWS 9X/MEDe schermweergaven en een aantal procedures in Windows 9x/ME verschillen aanzienlijk van die in andere versies van Windows (2000/XP enzovoort.). In dit hoofdstuk worden vooral deze verschillen behandeld. Raadpleeg indien nodig het relevante onderwerp of de online Help voor meer informatie.

PRINTERINSTELLINGEN IN WINDOWS

PCL OF POSTSCRIPT

Er worden twee printerdrivers geleverd bij uw printer, één voor PCL-emulatie en één voor PostScript 3-emulatie. Als u hoofdzakelijk vanuit algemene kantoortoepassingen afdrukt, kiest u de PCL-driver. Als u PDF-documenten wilt afdrukken of sneller wilt afdrukken, kiest u PostScript. Kies ook de PostScript-driver als u hoofdzakelijk vanuit professionele DTP-toepassingen en grafische toepassingen afdrukt.

AFDRUKVOORKEUREN IN WINDOWS-TOEPASSINGEN

Als u een document vanuit een Windows-toepassing afdrukt, verschijnt het dialoogvenster Afdrukken. In dit dialoogvenster wordt gewoonlijk de naam van de printer weergegeven waarop het document wordt afgedrukt. Naast de naam van de printer bevindt zich de knop Eigenschappen.

Als u op Eigenschappen klikt, wordt er een nieuw venster geopend met een korte lijst met printerinstellingen die beschikbaar zijn in de driver en die u voor dit document kunt selecteren.

Welk venster er wordt geopend als u op Eigenschappen klikt, hangt af van de printerdriver die is geïnstalleerd. De PostScript-driver biedt andere opties dan de PCL-driver.

Verschillen in Windows 9x/ME> 30

Page 31: ES1624uNL - OKI

PostScript-emulatie

1. Het papierformaat moet hetzelfde formaat hebben als het papierformaat van uw document (tenzij u de afdruk wilt aanpassen aan een ander formaat) en moet ook hetzelfde formaat hebben als het papier dat in de printer is geladen.

2. U kunt opgeven hoeveel pagina’s er op een vel moeten worden afgedrukt. De pagina’s worden verkleind zodat het gekozen aantal op het vel past.

3. Onder Orientation wordt de afdrukstand ingesteld op Portrait (Staand) of Landscape (Liggend). Met de optie “Rotated” (Gedraaid) wordt het papier 90 graden tegen de klok in gedraaid.

4. Als u het tabblad More Options (Meer opties) kiest, kunt u het papier aan de lange of aan de korte zijde omslaan wanneer u dubbelzijdig afdrukt (hiervoor is de duplexeenheid vereist).

De printerdriver bevat een uitgebreide online Help voor deze onderwerpen om u te helpen bij het maken van de juiste keuzen.

1

4

2

3

Verschillen in Windows 9x/ME> 31

Page 32: ES1624uNL - OKI

PCL-emulatie

Als u op de knop Eigenschappen klikt vanuit het dialoogvenster Afdrukken van uw toepassing, wordt het drivervenster geopend waarin u uw afdrukvoorkeuren voor dit document kunt opgeven.

1. Het papierformaat moet hetzelfde formaat hebben als het papierformaat van uw document (tenzij u de afdruk wilt aanpassen aan een ander formaat) en moet ook hetzelfde formaat hebben als het papier dat in de printer is geladen.

2. U kunt de papierbron instellen. Dit kan lade 1 (de standaardpapierlade), lade 2 (als u de optionele 2e lade hebt geïnstalleerd) of de universele lade zijn. U kunt ook op het juiste deel van de schermafbeelding klikken om de lade van uw voorkeur te selecteren.

3. U kunt allerlei afwerkingsopties selecteren, bijvoorbeeld voor het afdrukken van één pagina per vel of afdrukken van X op één (waarbij X een getal van 1 tot maximaal 16 kan zijn) voor het verkleind afdrukken van meer dan één pagina per vel. Als u boekjes afdrukt, worden er twee pagina’s per vel afgedrukt op elke zijde van het papier, zodat het papier bij het vouwen een boekje vormt. Voor het afdrukken van boekjes moet de duplexeenheid in de printer zijn geïnstalleerd.

Met de optie voor het afdrukken van posters worden grote pagina’s verdeeld over meerdere vellen afgedrukt.

4. Als u dubbelzijdig afdrukt, kunt u de pagina over de lange zijde of over de korte zijde omslaan. Hiervoor moet de duplexeenheid in de printer is geïnstalleerd.

5. Als u al eerder afdrukvoorkeuren hebt ingesteld en als set hebt opgeslagen, kunt u ze opnieuw opvragen zodat u ze niet telkens opnieuw hoeft in te stellen als u ze nodig hebt.

6. U kunt de standaardinstellingen met één druk op een knop herstellen.

1

4

2

3

6

5

Verschillen in Windows 9x/ME> 32

Page 33: ES1624uNL - OKI

BEVEILIGDE AFDRUKFUNCTIE

Met deze functie kunt u vertrouwelijke documenten naar de printer verzenden en ze daar opslaan totdat u gereed bent om ze af te drukken. De documenten die op deze manier worden verzonden, worden beschermd met een PIN (persoonlijk identificatienummer) dat moet worden ingevoerd voordat het document kan worden afgedrukt. Dit is handig als u vertrouwelijke documenten wilt afdrukken op een printer die u deelt met andere gebruikers of die toegankelijk is voor andere personen.

HET DOCUMENT VOOR AFDRUKKEN VERZENDEN

Selecteer vanuit het dialoogvenster Afdrukken van uw toepassing de gewenste afdrukinstellingen en klik vervolgens op de knop Eigenschappen.

PCL-emulatie

1. Selecteer in het drivervenster op het tabblad Job Options (Taakopties) de optie Secure Print (Beveiligd afdrukken) (1).

2. Voer in het pop-upvenster dat verschijnt, de naam in voor deze afdruktaak (maximaal 16 tekens) en een 4-cijferige PIN, waarbij u elke combinatie van de cijfers 0 tot en met 9 kunt gebruiken en klik op OK.

3. Klik nogmaals op OK om het drivervenster te sluiten en klik nogmaals om het dialoogvenster Afdrukken van uw toepassing te sluiten.

Verschillen in Windows 9x/ME> 33

Page 34: ES1624uNL - OKI

PostScript-emulatie

1. Selecteer in het drivervenster op het tabblad Device Options (Apparaatopties) de optie Secure Print Beveiligd afdrukken (1).

2. Selecteer in Printer Features (Printerfuncties) de optie Password 1 (Wachtwoord 1) en selecteer een getal van 0-9 in de keuzelijst Change Setting for (Instelling wijzigen voor). Herhaal deze stap voor de wachtwoorden 2-4.

3. Klik nogmaals op OK om het drivervenster te sluiten en klik nogmaals om het dialoogvenster voor afdrukken van uw toepassing te sluiten.

Het document wordt nu naar de harde schijf van de printer verzonden, maar wordt pas afgedrukt als u daarom vraagt.

Raadpleeg het hoofdstuk “Printerinstellingen in Windows” voor informatie over het afdrukken van beveiligde documenten.

1

1

2

Verschillen in Windows 9x/ME> 34

Page 35: ES1624uNL - OKI

DE OPTIE PROOF AND PRINT (CONTROLEREN EN AFDRUKKEN)Met deze optie kunt u meerdere exemplaren van een document voor afdrukken verzenden, waarbij er eerst één exemplaar wordt afgedrukt zodat u de kwaliteit kunt controleren voordat de resterende exemplaren worden afdrukt.

HET DOCUMENT VOOR AFDRUKKEN VERZENDEN

Selecteer vanuit het dialoogvenster Afdrukken van uw toepassing het gewenste aantal exemplaren en klik op de knop Eigenschappen.

1. Selecteer in het drivervenster op het tabblad Job Options (Taakopties) de optie Proof and Print (Controleren en afdrukken) (1).

2. Voer in het pop-upvenster dat verschijnt, de naam in voor deze afdruktaak (maximaal 16 tekens) en een 4-cijferige PIN, waarbij u elke combinatie van de cijfers 0 tot en met 9 kunt gebruiken en klik op OK.

3. Klik nogmaals op OK om het drivervenster te sluiten en klik nogmaals om het dialoogvenster Afdrukken van uw toepassing te sluiten.

Het document wordt nu naar de harde schijf van de printer verzonden en er wordt slechts één exemplaar afgedrukt.

Raadpleeg het hoofdstuk “Printerinstellingen in Windows” voor informatie over het afdrukken van de resterende exemplaren.

Verschillen in Windows 9x/ME> 35

Page 36: ES1624uNL - OKI

OPSLAAN NAAR DE HARDE SCHIJF

Met deze optie kunt u standaarddocumenten maken die u vaak moet afdrukken en de documenten opslaan naar de interne harde schijf van uw printer. U kunt ze vervolgens op elk gewenst moment afdrukken zonder dat u ze opnieuw vanaf de computer hoeft te verzenden.

HET DOCUMENT VOOR AFDRUKKEN VERZENDEN

Selecteer in het dialoogvenster Afdrukken van uw toepassing de gewenste afdrukinstellingen en klik op de knop Eigenschappen.

PCL-emulatie

1. Selecteer in het drivervenster op het tabblad Job Options (Taakopties) de optie Save to HDD (Opslaan naar de harde schijf) (1).

2. Voer in het pop-upvenster dat verschijnt, de naam in voor deze afdruktaak (maximaal 16 tekens) en een 4-cijferige PIN, waarbij u elke combinatie van de cijfers 0 tot en met 9 kunt gebruiken en klik op OK.

3. Klik nogmaals op OK om het drivervenster te sluiten en klik nogmaals om het dialoogvenster Afdrukken van uw toepassing te sluiten.

Verschillen in Windows 9x/ME> 36

Page 37: ES1624uNL - OKI

PostScript-emulatie

1. Selecteer in het drivervenster op het tabblad Device Options (Apparaatopties) de optie Store to HDD (Opslaan naar de harde schijf) (1).

2. Selecteer in Printer Features (Printerfuncties) de optie Password 1(Wachtwoord 1, 1 in de afbeelding hiervoor) en selecteer een getal van 0-9 in de keuzelijst Change Setting for (Instelling wijzigen voor, 2 in de afbeelding hiervoor). Herhaal deze stap voor de wachtwoorden 2-4.

3. Klik nogmaals op OK om het drivervenster te sluiten en klik nogmaals om het dialoogvenster Afdrukken van uw toepassing te sluiten.

Het document wordt nu naar de harde schijf van de printer verzonden, maar wordt niet afgedrukt.

Raadpleeg het hoofdstuk “Printerinstellingen in Windows” voor informatie over het afdrukken van opgeslagen documenten.

1

1

2

OPMERKING

Een “wachtwoord” is onderdeel van een PIN.

Wachtwoord 1 is het eerste cijfer van een PIN, wachtwoord 2 is het tweede cijfer van een PIN enzovoort.

Verschillen in Windows 9x/ME> 37

Page 38: ES1624uNL - OKI

AFDRUKKEN IN KLEUR

EEN KLEURAANPASSINGSMETHODE KIEZEN

Er is geen goede methode om de kleuren van documenten die op uw monitor worden weergegeven overeen te laten komen met de kleuren in de afgedrukte versie. Er zijn veel factoren die van invloed zijn op het verkrijgen van accurate en reproduceerbare kleuren.

De onderstaande richtlijnen kunnen u helpen bij het bereiken van een goede kleuruitvoer van de printer. Er worden diverse methoden aangeraden, afhankelijk van het type document dat u wilt afdrukken.

Bij deze suggesties gaat het slechts om richtlijnen. De resultaten kunnen verschillen, afhankelijk van de toepassing van waaruit u afdrukt. In sommige toepassingen worden kleuraanpassingsinstellingen in de printerdriver overschreven zonder dat er een waarschuwing wordt gegeven.

RGB of CMYK?

In de richtlijnen voor het kiezen van een kleuraanpassingsmethode wordt onderscheid gemaakt tussen Rood, Groen en Blauw (RGB) en Cyaan, Magenta, Geel en Zwart (CMYK).

In het algemeen worden de meeste documenten in RGB-formaat afgedrukt. Dit formaat wordt het meest gebruikt. Als u niet weet welke kleurmodus voor uw document wordt gebruikt, kunt u aannemen dat het RGB-formaat wordt gebruikt.

In het algemeen worden CMYK-documenten alleen ondersteund in professionele toepassingen voor desktop publishing en in grafische toepassingen.

FOTO’S AANPASSEN

Alleen RGB

Oki-kleuraanpassing is in het algemeen een goede keuze. Selecteer een aanpassingsmethode die past bij uw monitor.

Verschillen in Windows 9x/ME> 38

Page 39: ES1624uNL - OKI

RGB of CMYK

Als u foto’s afdrukt vanuit een grafische toepassing, zoals Adobe Photoshop, kunt u wellicht Soft-Proofing gebruiken om de afdruk op uw monitor te simuleren. U kunt dit doen door de ICC-profielen te gebruiken die geleverd zijn door Oki en vervolgens afdrukken met behulp van de ICC-profielen, zoals Print Space (of Output space)

SPECIFIEKE KLEUREN AANPASSEN

(Bijvoorbeeld een bedrijfslogo.)

Alleen RGB

> Oki-kleuraanpassing en de sRGB-instelling (PCL- of PS-driver)

> PostScript-kleuraanpassing met behulp van de relatieve colorimetrische optie

> Gebruik het hulpprogramma Colour Swatch (Kleurmonster) (1) om een overzicht af te drukken van RGB-monsters en voer de gewenste RGB-waarden in de kleurenkiezer van uw toepassing in.

LEVENDIGE KLEUREN AFDRUKKEN

Alleen RGB

> Gebruik de Oki-kleuraanpassing met de Monitor 6500k Vivid (Levendig, sRGB of de instellingen voor digitale camera (PCL- of PostScript-emulatie).

1

Verschillen in Windows 9x/ME> 39

Page 40: ES1624uNL - OKI

PCL-DRIVER

TOEGANG TOT DE KLEURAANPASSINGSOPTIES

De kleuraanpassingsopties van de printerdriver kunnen worden gebruikt om de afgedrukte kleuren beter af te stemmen op de kleuren die op uw monitor of op een andere bron, zoals een digitale camera, worden weergegeven.

De kleuropties van de PCL-driver zijn alleen ontworpen voor de verwerking van RGB-gegevens. Als u CMYK-gegevens afdrukt, raden wij u aan de PostScript-driver te gebruiken.

De kleuraanpassingsopties openen vanuit het Configuratiescherm van Windows:

1. Open het venster Printers. Klik met de rechtermuisknop op de printernaam en kies Eigenschappen.

2. Selecteer het tabblad Colour (Kleur).

De kleuraanpassingsopties openen vanuit een Windows-toepassing:

1. Kies Bestand—Afdrukken… vanuit de menubalk van de toepassing.

2. Klik op de knop Eigenschappen naast de printernaam.

Verschillen in Windows 9x/ME> 40

Page 41: ES1624uNL - OKI

KLEURAANPASSINGSOPTIES INSTELLEN

1. Selecteer de kleurmodus Advanced (1) (Geavanceerd) op het tabblad Colour (Kleur).

2. Selecteer Manual (2) (Handmatig) voor de kleuraanpassing.

3. Maak een keuze uit de beschikbare opties:

(a) Monitor (6500k) Perceptual (Perceptueel)Geoptimaliseerd voor het afdrukken van foto’s die bij daglicht gemaakt zijn.

(b) Monitor (6500k) Vivid (Levendig)Geoptimaliseerd voor het afdrukken van heldere kleuren. Geschikt voor zakelijke afbeeldingen.

(c) Monitor (9300k)Geoptimaliseerd voor het afdrukken van foto’s bij gebruik van een professionele monitor voor de weergave van afbeeldingen.

(d) Digital Camera (Digitale camera)Geoptimaliseerd voor het afdrukken van foto’s die zijn gemaakt met een digitale camera. Dit levert meestal afdrukken op met lichtere en heldere kleuren. Voor sommige foto’s zijn andere instellingen mogelijk beter geschikt, afhankelijk van de onderwerpen en de omstandigheden waaronder de foto’s zijn genomen.

(e) sRGBGeoptimaliseerd voor het afdrukken van specifieke kleuren, zoals de kleur van een bedrijfslogo. De kleuren in het kleurengamma van de printer worden zonder wijziging afgedrukt en alleen kleuren

1

c

2a

e

b

d

Verschillen in Windows 9x/ME> 41

Page 42: ES1624uNL - OKI

die buiten het gamma van afdrukbare kleuren vallen, worden gewijzigd.

DE FUNCTIE COLOUR SWATCH (KLEURMONSTER) GEBRUIKEN

Met de functie Colour Swatch (Kleurmonster) kunt u overzichten met een reeks voorbeeldkleuren afdrukken. Dit is niet de volledige reeks kleuren die de printer kan afdrukken. Bij elke voorbeeldkleur worden de corresponderende RGB-waarden (Rood, Groen, Blauw) vermeld. Deze waarden kunt u gebruiken om specifieke kleuren te selecteren in toepassingen zodat u uw eigen RGB-waarden kunt kiezen. Klik op de knop Color Swatch (Kleurmonster) (1) en maak een keuze uit de beschikbare opties.

Een voorbeeld van het gebruik van de functie Colour Swatch (Kleurmonster):

U wilt een bedrijfslogo afdrukken in een bepaalde kleur rood. Ga als volgt te werk:

1. Druk een kleurmonster af en selecteer de kleur rood die het beste overeenkomt met uw wensen.

2. Noteer de RGB-waarde van de kleur die u hebt gekozen.

3. Met behulp van de kleurenkiezer van uw toepassing voert u deze RGB-waarden in en wijzigt u de kleur van het logo in deze kleur.

De RGB-kleur die wordt weergegeven op de monitor, komt mogelijk niet overeen met de kleur op het kleurmonster. Als de kleur niet overeenkomt, ligt dat waarschijnlijk aan het verschil in de wijze waarop de printer en de monitor kleuren reproduceren. Dit verschil is hier niet van belang omdat uw voornaamste doel het afdrukken van de vereiste kleur is.

1

Verschillen in Windows 9x/ME> 42

Page 43: ES1624uNL - OKI

POSTSCRIPT-DRIVER

KLEURAANPASSINGSOPTIES

De PostScript-driver biedt meerdere methoden om de kleuruitvoer van de printer te beïnvloeden.

Sommige kleuraanpassingsopties werken alleen bij bepaalde typen gegevens. In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de diverse kleuraanpassingsopties die in de PostScript-driver beschikbaar zijn en wordt vermeld op welke typen gegevens deze opties van invloed zijn.

Oki-kleuraanpassing

Dit is het eigen kleuraanpassingssysteem van Oki dat alleen van invloed is op RGB-gegevens.

> Perceptuele instellingen zijn het beste voor het afdrukken van foto’s.

> De instellingen Vivid (Levendig) of Digital Camera (Digitale camera) leveren de meest heldere kleuren op.

> sRGB is de beste keuze als u specifieke kleuren wilt aanpassen (zoals bij het afdrukken van logo’s).

Monitor (6500k) Perceptual (Perceptueel)

Geoptimaliseerd voor het afdrukken van foto’s bij het gebruik van een monitor met een kleurtemperatuur van 6500 K.

Monitor (6500k) Vivid (Levendig)

Geoptimaliseerd voor het afdrukken van heldere kleuren bij het gebruik van een monitor met een kleurtemperatuur van 6500 K. Geschikt voor zakelijke afbeeldingen en teksten.

Monitor (9300k)

Geoptimaliseerd voor het afdrukken van foto’s bij het gebruik van een monitor met een kleurtemperatuur van 9300 K.

KLEURAANPASSINGSOPTIE RGB-GEGEVENS CMYK-GEGEVENS

Oki-kleuraanpassing Ja NeePostScript-kleuraanpassing Ja JaCMYK-inktsimulatie Nee JaWindows-ICM-aanpassing Ja Nee

Verschillen in Windows 9x/ME> 43

Page 44: ES1624uNL - OKI

Digital Camera (Digitale camera)

Geoptimaliseerd voor het afdrukken van foto’s die zijn gemaakt met een digitale camera. Dit levert meestal afdrukken op met lichtere en heldere kleuren. Voor sommige foto’s zijn andere instellingen mogelijk beter geschikt, afhankelijk van de onderwerpen en de omstandigheden waaronder de foto’s zijn genomen.

sRGB

Geoptimaliseerd voor het afdrukken van specifieke kleuren, zoals de kleur van een bedrijfslogo.

De kleuren in het kleurengamma van de printer worden zonder wijziging afgedrukt en alleen kleuren die buiten het gamma van afdrukbare kleuren vallen, worden gewijzigd.

POSTSCRIPT-KLEURAANPASSING

Bij deze instelling worden PostScript Colour Rendering Dictionaries (kleurweergavelijsten) gebruikt die in de printer zijn ingebouwd. De instelling is van invloed op zowel RGB- als CMYK-gegevens.

Kleuraanpassingsmethoden

Als er een document wordt afgedrukt, worden de kleuren van het document geconverteerd naar de kleuren van de printer. De kleuraanpassingsmethoden zijn in wezen een reeks regels die bepalen hoe deze kleurconversie wordt uitgevoerd.

De kleuraanpassingsmethoden van de printer worden hieronder weergegeven:

> Perceptual (Perceptueel)

Dit is de beste keuze voor het afdrukken van foto’s. Hiermee wordt het kleurengamma van de bron gecomprimeerd tot het kleurengamma van de printer, waarbij rekening wordt gehouden met het algehele uiterlijk van een afbeelding. Het algehele uiterlijk van een afbeelding kan hierdoor veranderen omdat alle kleuren in elkaar worden geschoven.

> Saturation (Verzadiging)

Dit is de beste keuze voor het afdrukken van heldere en verzadigde kleuren. De kleuren komen echter minder goed overeen. Het is de aanbevolen keuze voor het afdrukken van kaarten, grafieken, diagrammen enzovoort. Volledig verzadigde kleuren in het kleurengamma van de bron worden aan volledig verzadigde kleuren in het kleurengamma van de printer gekoppeld.

Verschillen in Windows 9x/ME> 44

Page 45: ES1624uNL - OKI

> Absolute Colorimetric (Absoluut colorimetrisch)

Dit is de beste keuze voor het afdrukken van effen kleuren en tinten, zoals bedrijfslogo’s enzovoort. Kleuren die voorkomen in beide apparaten, worden exact in overeenstemming gebracht en kleuren die buiten het kleurengamma vallen, worden aangepast aan de dichtstbijzijnde afdrukkleur. Wit wordt zoveel mogelijk afgedrukt zoals het op het scherm wordt weergegeven. De kleur wit van een monitor verschilt vaak erg van de kleur wit van papier en kan leiden tot een onnauwkeurige weergave van kleuren, met name in de lichtere gebieden van een afbeelding.

> Relative Colorimetric (Relatief colorimetrisch)

Dit is een goede keuze voor het afdrukken en controleren van CMYK-afbeeldingen in kleur op een desktopprinter. Dit lijkt veel op Absoluut colorimetrisch, behalve dat hierbij het wit van de bron wordt aangepast aan de witte kleur van het papier. In tegenstelling tot Absoluut colorimetrisch wordt bij Relatief colorimetrisch rekening gehouden met de witte kleur van het papier.

CMYK INK SIMULATION (CMYK-INKTSIMULATIE)

Dit is alleen van invloed op CMYK-gegevens.

Met deze optie wordt gesimuleerd hoe de uitvoer eruit zal zien op een drukpers die gebruikmaakt van de inkttypen SWOP, Euroscale of Toyo. Als u CMYK-inktsimulatie gebruikt, wordt u aangeraden alle andere printeropties voor kleuraanpassing uit te schakelen. Selecteer in de printerdriver de optie No Colour Matching (Geen kleuraanpassing) onder de optie Colour Match (Kleuraanpassing.)

Verschillen in Windows 9x/ME> 45

Page 46: ES1624uNL - OKI

WINDOWS ICM-KLEURAANPASSING

Deze optie is alleen van invloed op RGB-gegevens.

ICM is het kleurbeheersysteem dat in Windows is ingebouwd.

Windows ICM gebruikt ICC-profielen voor uw monitor en printer. In deze profielen worden de kleuren beschreven die het apparaat kan reproduceren. ICC-profielen kunnen aan de printer worden gekoppeld via het tabblad Kleurbeheer van de printerdriver.

Mogelijk zijn de kleurprofielen al aan de driver gekoppeld, maar dit is afhankelijk van de manier waarop u de printerdriver hebt geïnstalleerd.

ICC-kleurprofielen koppelen aan de printerdriver:

1. Open het dialoogvenster met de printerinstellingen via het menu Start.

2. Klik met de rechtermuisknop op de printernaam en kies Eigenschappen.

3. Klik op het tabblad Kleurbeheer.

4. Onder “Kleurprofielen die op dit moment met deze printer zijn verbonden”, worden de namen weergegeven van de profielen die overeenkomen met uw printermodel. Als er geen profielen worden weergegeven die aan de driver zijn gekoppeld, klikt u op “Toevoegen…” en zoekt u de ICC- profielen voor uw printer.

Windows ICM gebruikt de gegevens in deze profielen om de kleuren in uw documenten om te zetten naar kleuren die de printer kan afdrukken. U kunt via ICM-opzet in de printerdriver bepalen hoe deze conversie wordt uitgevoerd.

Verschillen in Windows 9x/ME> 46

Page 47: ES1624uNL - OKI

OVERLAYS EN MACRO’S

PCL-OVERLAYS MAKEN

Neem de volgende drie stappen om een overlay te maken:

1. Maak het formulier in uw eigen toepassing en druk het formulier af naar een PRN-bestand (afdrukbestand).

2. Gebruik het hulpprogramma Storage Device Manager dat is meegeleverd is op de cd bij uw printer om een “project file,” te maken, importeer het PRN-bestand en laad de gegenereerde BIN-bestanden (filterbestanden) naar de printer.

3. Gebruik de geladen bestanden om de overlay te definiëren zodat u de overlay voor toekomstige documenten kunt gebruiken.

Selecteer bij het afdrukken van overlaybestanden naar de schijf geen speciale functies, zoals dubbelzijdig afdrukken of meerdere exemplaren. Deze zijn niet van toepassing op macro’s. Ze zijn alleen van toepassing op uw uiteindelijke documenten.

Stap 1: De overlay maken

1. Gebruik de toepassing van uw voorkeur, misschien een grafisch programma, om de gewenste overlay te maken en sla de overlay op.

2. Open het dialoogvenster Afdrukken… van uw toepassing.

3. Controleer bij Naam (1) of de juiste PCL-printerdriver is geselecteerd.

4. Selecteer de optie Afdrukken naar bestand (2).

OPMERKING

Er zijn geen PostScript-overlays beschikbaar voor Windows 95/98/Me.

1

2

Verschillen in Windows 9x/ME> 47

Page 48: ES1624uNL - OKI

5. Klik op Eigenschappen en zorg ervoor dat de juiste driverinstellingen voor de afdruktaak zijn geselecteerd.

6. Klik op OK. Als u om de naam van het afdrukbestand wordt gevraagd, voert u een beschrijvende naam in met de extensie .prn.

7. Sluit de toepassing.

Stap 2: Macro’s maken en laden

1. Start vanuit het menu Start/Programma’s/Okidata de Storage Device Manager (SDM) en laat SDM de printer opsporen.

2. Kies Projects→New Project (Projecten, Nieuw Project) om een nieuw project te openen.

3. Kies Projects→Filter Macro File (Macrobestand filteren). Het dialoogvenster Filter Printer Patterns (Printerpatronen filteren) verschijnt. Wijzig eventueel de benodigde instellingen en klik op OK.

Voorbeeld: Als u een zwart ovaal maakt in MS Paint en de filters voor kleuropdrachten niet uitschakelt, wordt het zwarte ovaal afgedrukt als een zwarte rechthoek wanneer u de overlay gebruikt. Als u de ovale vorm wilt behouden, moet u de filters “Configure Image Data,” “Palette ID” en “Palette Control” (Beeldgegevens configureren, Palet-id en Paletbeheer) uitschakelen.

4. Selecteer in de keuzelijst Files of Type (Bestandstypen) de optie PRN Files (*.prn) (Printerbestanden *.prn).

5. Ga naar de map waarin de PRN-bestanden zijn opgeslagen en selecteer één of meer bestanden die u in de overlayset wilt opnemen.

U kunt meer dan één macrobestand in een project opnemen. U kunt bijvoorbeeld een macrobestand voor voorbladen en een macrobestand voor vervolgpagina’s opnemen. Gebruik de standaardtechnieken van Windows

OPMERKING

Zorg ervoor dat de Storage Device Manager is geïnstalleerd (op de cd met printerdrivers onder “Software Utilities”).

Verschillen in Windows 9x/ME> 48

Page 49: ES1624uNL - OKI

(met de toetsen Shift of Ctrl) om meerdere bestanden tegelijk te selecteren.

6. Klik op Open (Openen) om deze bestanden aan het huidige project toe te voegen. (U kunt ze ook direct vanuit Windows Verkenner naar het projectvenster slepen.) Als er een berichtvenster verschijnt waarin wordt bevestigd dat er een filterbestand is gemaakt, klikt u op OK om het berichtvenster te sluiten.

7. In het projectvenster wordt één BIN-bestand weergegeven voor elk printerbestand dat is toegevoegd. Schrijf de naam en het id-nummer van elk bestand op. U hebt de naam en het nummer later weer nodig.

Als u de namen of de id-nummers wilt wijzigen, dubbelklikt u op de bestandsnaam en wijzigt u de gegevens. Hier volgen de gegevens van Volume:

0 = PCL-partitie op de harde schijf van de printer;1 = algemene partitie op de harde schijf van de printer;%disk0% = PostScript-partitie op de harde schijf van de printer;2 = flashgeheugen PCL%Flash0% = flashgeheugen PostScript

8. Kies Projects (Projecten)→Save Project (Project opslaan) en voer een beschrijvende naam in (bijvoorbeeld “Briefpapier”) waaraan u het project kunt herkennen.

9. Kies Projects (Projecten)→Send Project Files to Printer (Projectbestanden naar de printer verzenden) om het project naar de printer te laden.

10. Als het bericht “Command Issued” (Opdracht verzonden) verschijnt om te bevestigen dat het laden is voltooid, klikt u op OK om het bericht te sluiten.

OPMERKING

De namen zijn hoofdlettergevoelig. U hebt deze namen later weer nodig, exact zoals ze in deze lijst worden weergegeven.

Verschillen in Windows 9x/ME> 49

Page 50: ES1624uNL - OKI

Een testafdruk van de macro maken

1. Kies Printers→Test Macro (Macro testen).

2. Voer in het venster Test Macro (Macro testen) het id-nummer in en klik op OK. Na een korte pauze wordt de macro afgedrukt.

3. Klik op Exit (Afsluiten) wanneer elke macro is getest.

4. Klik op de standaardknop Sluiten (X) van Windows of kies Projects (Projecten)→Exit (Afsluiten) om de Storage Device Manager af te sluiten.

Stap 3: Overlays definiëren

Dit is de laatste stap voordat de nieuwe overlays gereed zijn voor gebruik.

1. Open het venster Printers via het menu Start of via het Configuratiescherm van Windows.

2. Klik met de rechtermuisknop op het relevante PCL-printerpictogram en kies Afdrukvoorkeuren in het snelmenu.

3. Klik op het tabblad Job Options (Taakopties) op de knop Overlay.

4. Klik in het venster Overlay op de knop Define Overlays (Overlays definiëren) (1).

5. Voer in het venster Define Overlays (Overlays definiëren) de naam (a) en de id (b) van de gewenste overlay in, zoals is aangegeven in stap 2 van alinea 7, en definieer op welke pagina’s (c) van de documenten deze overlay moet worden toegepast. Klik op de knop Add (Toevoegen) (1) om deze overlay toe te voegen aan de

1

a1

bc

2

Verschillen in Windows 9x/ME> 50

Page 51: ES1624uNL - OKI

lijst met gedefinieerde overlays. Herhaal de procedure eventueel voor de overige gerelateerde overlays (hiermee maakt u een “groep” overlays). Klik, als u gereed bent, op de knop Afsluiten (2) om het venster te sluiten.

Namen en id’s van overlaybestanden moeten exact worden ingevoerd zoals ze in het projectvenster van de Storage Device Manager werden weergegeven. De namen zijn hoofdlettergevoelig.

Als u de namen van de overlays niet hebt opgeschreven toen u de overlays maakte, kunt u ze vinden met behulp van de Storage Device Manager. U kunt ook via het menu Information (Informatie) van de printer een lijst met de namen van de overlays afdrukken.

De nieuwe overlays verschijnen nu in de lijst Defined Overlays (Gedefinieerde overlays) in het eigenschappenvenster van de printer.

6. Klik, als u gereed bent, op OK om het venster Afdrukvoorkeuren te sluiten.

De nieuwe overlays zijn nu gereed en kunnen worden gebruikt voor toekomstige documenten.

UPGRADES VAN DRIVERS INSTALLEREN

Printerdrivers van Windows bijwerken

Nadat u de upgrades hebt geïnstalleerd, moet u de printerdriver van Windows bijwerken om de extra functies beschikbaar te maken voor uw Windows-toepassingen.

Als u de printer deelt met gebruikers op andere computers, moet de printerdriver ook op die computers worden bijgewerkt.

De afbeeldingen die hier worden weergegeven, hebben betrekking op Windows XP. In andere versies van Windows worden mogelijk dialoogvensters weergegeven die iets afwijken van deze afbeeldingen, maar de principes zijn hetzelfde.

Verschillen in Windows 9x/ME> 51

Page 52: ES1624uNL - OKI

PCL-driver

Als u extra geheugen hebt geïnstalleerd, hoeft u de PCL-printerdriver niet te wijzigen en kunt u deze sectie overslaan.

Als u een duplexeenheid of een harde schijf hebt geïnstalleerd, gaat u als volgt te werk:

1. Open het venster Printers via het menu Start of via het Configuratiescherm van Windows.

2. Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram van de printer en kies Eigenschappen in het snelmenu.

3. Schakel op het tabblad Device Options (Apparaatopties) het selectievakje in voor de upgrade die u zojuist hebt geïnstalleerd.

4. Klik op OK om het eigenschappenvenster te sluiten en sluit vervolgens het venster Printers.

PostScript-driver

Deze driver moet worden bijgewerkt voor elke upgrade die wordt geïnstalleerd.

1. Open het venster Printers via het menu Start of via het Configuratiescherm van Windows.

2. Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram van de printer en kies Eigenschappen in het snelmenu.

3. Selecteer op het tabblad Device Settings (Apparaatopties) in de lijst “Installable Options” (Installeerbare opties) de upgrade die u zojuist hebt geïnstalleerd. Selecteer “Installed” (Geïnstalleerd) in het vak “Change Settings for” (Instellingen wijzigen voor).

Verschillen in Windows 9x/ME> 52

Page 53: ES1624uNL - OKI

4. Klik op OK om het venster Eigenschappen te sluiten en sluit vervolgens het venster Printers.

Verschillen in Windows 9x/ME> 53

Page 54: ES1624uNL - OKI

AFDRUKKEN IN KLEURDe printerdrivers die geleverd zijn bij de printer, bieden verscheidene mogelijkheden voor het wijzigen van de kleuruitvoer. Voor algemeen gebruik voldoen de automatische instellingen. Deze standaardinstellingen leveren goede resultaten op voor de meeste documenten.

Veel toepassingen beschikken over eigen kleurinstellingen waarmee de instellingen van de printerdriver kunnen worden overschreven. Raadpleeg de documentatie van uw toepassing voor meer informatie over de functies voor kleurbeheer van dat specifieke programma.

FACTOREN DIE VAN INVLOED ZIJN OP HET UITERLIJK VAN AFDRUKKEN

Als u de kleurinstellingen in de printerdriver handmatig wilt instellen, moet u zich er van bewust zijn dat de reproductie van kleuren een complex proces is en er veel factoren zijn waarmee u rekening moet houden. Hier volgen enkele van de belangrijkste factoren.

Verschillen in het kleurenbereik dat een printer of een monitor kan reproduceren

> Geen enkele printer of monitor is in staat om het volledige kleurenbereik te reproduceren dat het menselijk oog kan waarnemen. Elk apparaat heeft een beperkt kleurenbereik. Bovendien kan een printer niet alle kleuren reproduceren die op een monitor worden weergegeven en omgekeerd.

> Beide apparaten gebruiken zeer verschillende technieken om kleuren weer te geven. Een monitor gebruikt Rood, Groen en Blauw (RGB) of vloeibare kristallen (LCD-scherm) en een printer gebruikt Cyaan, Geel, Magenta en Zwarte (CMYK) toner of inkt.

> Een monitor kan zeer levendige kleuren weergeven zoals intens rode en blauwe kleuren die niet eenvoudig kunnen worden gereproduceerd op een printer die toner of inkt gebruikt. Zo zijn er ook bepaalde kleuren (bijvoorbeeld sommige kleuren geel) die wel kunnen worden afgedrukt, maar niet correct op een monitor kunnen worden weergegeven. Dit verschil tussen monitors en printers is vaak de belangrijkste reden dat afgedrukte kleuren niet overeenkomen met de kleuren op het scherm.

Afdrukken in kleur> 54

Page 55: ES1624uNL - OKI

Omstandigheden bij het waarnemen

Een afdruk kan er onder verschillende belichtingen heel anders uitzien. De kleuren van een afdruk kunnen er bijvoorbeeld anders uitzien wanneer u ze bekijkt vlak bij een zonverlicht raam dan wanneer u ze bekijkt in een kantoor met TL-licht.

Kleurinstellingen van de printerdriver

Met de driverinstellingen voor handmatig kleuren kan het uiterlijk van een afdruk worden gewijzigd. Er zijn diverse opties beschikbaar om de kleuren die worden afgedrukt, beter overeen te laten komen met de kleuren die op het scherm worden weergegeven.

Monitorinstellingen

Met de knoppen voor de helderheid en het contrast op uw monitor kunt u de weergave van uw documenten op het scherm wijzigen. Ook de kleurtemperatuur van de monitor is van invloed op hoe “warm” of “koel” de kleuren overkomen.

Diverse opties voor kleuraanpassing verwijzen naar de kleurtemperatuur van uw monitor. Op veel moderne monitors kunt u de kleurtemperatuur instellen met behulp van het bedieningspaneel van de monitor.

Een standaardmonitor beschikt over allerlei instellingen:

> 5000k Warm, geelachtig licht. Deze instelling wordt meestal gebruikt in grafische toepassingen.

> 6500k Koeler. Deze instelling benadert de omstandigheden bij daglicht.

> 9300k Koel. Dit is de standaardinstelling voor veel monitors en televisietoestellen.

(k = graden Kelvin, een maateenheid van temperatuur.)

De weergave van kleuren van uw toepassing

In sommige grafische toepassingen, zoals Corel Draw of Adobe Photoshop, kunnen kleuren anders worden weergegeven dan in kantoortoepassingen, zoals Microsoft Word. Raadpleeg de online Help van de toepassing of de gebruikershandleiding voor meer informatie.

Afdrukken in kleur> 55

Page 56: ES1624uNL - OKI

Papiersoort

Het soort papier dat wordt gebruikt, kan ook van invloed zijn op de afgedrukte kleur. Een afdruk op gerecycled papier kan er bijvoorbeeld doffer uitzien dan een afdruk op glanzend papier.

TIPS VOOR HET AFDRUKKEN IN KLEUR

De printerdriver bevat een aantal verschillende manieren waarmee u de kleuren op uw scherm kunt aanpassen aan de kleur die wordt afgedrukt door de printer. U krijgt de beste resultaten wanneer u een methode voor kleuraanpassing kiest die geschikt is voor het type document dat u afdrukt.

Houd er rekening mee dat deze tips alleen als richtlijn zijn bedoeld. De resultaten kunnen verschillen, afhankelijk van de toepassing waaruit u afdrukt. In sommige toepassingen worden kleuraanpassingsinstellingen in de printerdriver overschreven zonder dat er een waarschuwing wordt gegeven.

RGB OF CMYK?

In de richtlijnen voor het kiezen van een kleuraanpassingsmethode wordt onderscheid gemaakt tussen RGB (Rood, Groen en Blauw) en CMYK (Cyaan, Magenta, Geel en Zwart).

RGB is het meest voorkomende type kleurgegevens en wordt meestal gebruikt in Microsoft Office-documenten, foto’s van scanners/digitale camera’s, webpagina’s en de meeste andere algemene documenten. Als u de kleurmodus van uw document niet weet, kunt u er vanuit gaan dat het RGB is.

In het algemeen worden CMYK-documenten alleen ondersteund in professionele toepassingen voor desktop publishing en in grafische toepassingen.

PCL-DRIVER EN PCLXL-DRIVER

De PCL- en PCLXL-drivers zijn alleen bedoeld voor RGB-gegevens. Als u CMYK-documenten wilt afdrukken, gebruikt u de PostScript-driver.

Afdrukken in kleur> 56

Page 57: ES1624uNL - OKI

Foto’s afdrukken

Selecteer de optie Photo Enhance (Foto verbeteren) als u fotografische afbeeldingen afdrukt.

Gebruik de instelling Monitor (6500k) Perceptual (Perceptueel). Gebruik de instellingen Monitor (6500k) Vivid (Levendig) of Digital Camera (Digitale camera) als de kleuren te dof worden weergegeven.

Afdrukken vanuit Microsoft Office-toepassingen

Gebruik de instelling Monitor (9300k). Deze instelling is handig als u problemen hebt met specifieke kleuren in toepassingen, zoals Microsoft Excel of Microsoft PowerPoint. Als u problemen hebt met specifieke paletkleuren van Office, kunt u het hulpprogramma Colour Correct (Kleuraanpassing) gebruiken.

Specifieke kleuren afdrukken (bijvoorbeeld een bedrijfslogo)

Gebruik de sRGB-instelling. Als u problemen hebt met specifieke paletkleuren van Office, kunt u het hulpprogramma Colour Correct (Kleuraanpassing) of Colour Swatch (Kleurmonster) gebruiken.

De helderheid of intensiteit van een afdruk aanpassen

Als de afdruk te licht/donker is, kunt u deze aanpassen met de knop voor de helderheid.

Gebruik de knop voor de verzadiging als de kleuren te intens/niet intens genoeg zijn.

Hulpprogramma’s die u kunt gebruiken met de PCL- of PCLXL-driver

Als u nog steeds problemen hebt met de kleuraanpassing, kunt u twee hulpprogramma’s gebruiken die zich op de cd met printerdrivers bevinden:

> Het hulpprogramma Colour Correct (Kleuraanpassing) voor Windows: ontworpen voor het aanpassen van specifieke paletkleuren van Microsoft Office of algehele aanpassingen aan de RGB-kleuraanpassing.

> Het hulpprogramma Colour Swatch (Kleurmonster) voor Windows: ontworpen voor het afdrukken van specifieke kleuren. Dit hulpprogramma kan zelfstandig worden

Afdrukken in kleur> 57

Page 58: ES1624uNL - OKI

gebruikt of kan worden geopend vanaf het tabblad Colour (Kleur) van de PCL-/PCLXL-driver.

POSTSCRIPT-DRIVER

De PostScript-driver is ontworpen voor gebruik met RGB- of CMYK-gegevens.

Foto’s afdrukken

RGB-afbeeldingen: selecteer de Oki-kleuraanpassing en gebruik de instelling Monitor (6500k) Perceptual (Perceptueel). Gebruik de instellingen Monitor (6500k) Vivid (Levendig) of Digital Camera (Digitale camera) als de kleuren te dof worden weergegeven.

CMYK-afbeeldingen: selecteer de PostScript-kleuraanpassing en gebruik de instelling Perceptual (Perceptueel).

Afdrukken vanuit Microsoft Office-toepassingen

RGB-documenten: selecteer de Oki-kleuraanpassing en gebruik de instelling Monitor (9300k). Deze instelling is handig als u problemen hebt met specifieke kleuren in toepassingen, zoals Microsoft Excel of Microsoft PowerPoint.

Specifieke kleuren afdrukken (bijvoorbeeld een bedrijfslogo)

RGB-documenten: selecteer de Oki-kleuraanpassing en gebruik de sRGB-instelling.

CMYK-documenten: selecteer de PostScript-kleuraanpassing en gebruik de instelling Relative Colorimetric (Relatief colorimetrisch).

CMYK-vectorafbeeldingen afdrukken (bijvoorbeeld vanuit Illustrator, Freehand, Corel Draw)

CMYK-documenten: selecteer de PostScript-kleuraanpassing en gebruik de instelling Relative Colorimetric (Relatief colorimetrisch).

Hulpprogramma’s die u kunt gebruiken met de PostScript-driver

Als u nog steeds problemen hebt met de kleuraanpassing, kunt u twee hulpprogramma’s gebruiken die zich op de cd met printerdrivers bevinden:

> Het hulpprogramma Colour Correct (Kleuraanpassing) voor Windows: ontworpen voor het aanpassen van

Afdrukken in kleur> 58

Page 59: ES1624uNL - OKI

specifieke paletkleuren van Microsoft Office of algehele aanpassingen aan de RGB-kleuraanpassing.

> Hulpprogramma Gamma: ontworpen voor algehele aanpassingen aan de kleuruitvoer.

PCL-DRIVER

TOEGANG TOT DE KLEURAANPASSINGSOPTIES

De kleuraanpassingsopties van de printerdriver kunnen worden gebruikt om de afgedrukte kleuren beter af te stemmen op de kleuren die op uw monitor of op een andere bron, zoals een digitale camera, worden weergegeven.

De kleuropties van de PCL-driver zijn alleen ontworpen voor de verwerking van RGB-gegevens. Als u CMYK-gegevens afdrukt, raden wij u aan de PostScript-driver te gebruiken.

De kleuraanpassingsopties openen vanuit het Configuratiescherm van Windows:

1. Open het venster Printers (“Printers en Faxen” in Windows XP).

2. Klik met de rechtermuisknop op de printernaam en kies Eigenschappen.

3. Klik op de knop Printing Preferences (Afdrukvoorkeuren) (1).

De kleuraanpassingsopties openen vanuit een Windows-toepassing:

1. Kies Bestand→Afdrukken… vanuit de menubalk van de toepassing.

2. Klik op de knop Eigenschappen naast de printernaam.

1

Afdrukken in kleur> 59

Page 60: ES1624uNL - OKI

KLEURAANPASSINGSOPTIES INSTELLEN

1. Selecteer Advanced (Geavanceerd) op het tabblad Colour (Kleur) als u de kleuren wilt aanpassen.

2. Selecteer Manual (Handmatig) en kies een van de beschikbare opties:

(a) Monitor (6500k) Perceptual (Perceptueel)Geoptimaliseerd voor het afdrukken van foto’s. Kleuren worden afgedrukt met nadruk op verzadiging.

(b) Monitor (6500k) Vivid (Levendig)Geoptimaliseerd voor het afdrukken van foto’s, maar met nog meer verzadigde kleuren dan de instelling Monitor (6500k) Perceptual (Perceptueel).

(c) Monitor (9300k)Geoptimaliseerd voor het afdrukken van afbeeldingen van toepassingen, zoals Microsoft Office. Kleuren worden afgedrukt met nadruk op helderheid.

(d) Digital Camera (Digitale camera)Geoptimaliseerd voor het afdrukken van foto’s die zijn gemaakt met een digitale camera.

De resultaten kunnen verschillen, afhankelijk van het onderwerp en de omstandigheden waaronder de foto is genomen.

(e) sRGBDe printer drukt af in sRGB-kleuren. Dit kan handig zijn als u kleuren aanpast van een sRGB-invoerapparaat, zoals een scanner of digitale camera.

Afdrukken in kleur> 60

Page 61: ES1624uNL - OKI

DE FUNCTIE COLOUR SWATCH (KLEURMONSTER) GEBRUIKEN

Als u de functie Colour Swatch (Kleurmonster) wilt gebruiken, moet u het hulpprogramma Colour Swatch (Kleurmonster) installeren. Dit hulpprogramma bevindt zich op de cd die bij de printer is geleverd.

Met de functie Colour Swatch (Kleurmonster) kunt u overzichten met een reeks voorbeeldkleuren afdrukken. Dit is niet de volledige reeks kleuren die de printer kan afdrukken. Bij elke voorbeeldkleur worden de corresponderende RGB-waarden (Rood, Groen, Blauw) vermeld. Deze waarden kunt u gebruiken om specifieke kleuren te selecteren in toepassingen zodat u uw eigen RGB-waarden kunt kiezen. Klik op de knop Color Swatch (Kleurmonster) (1) en maak een keuze uit de beschikbare opties.

Een voorbeeld van het gebruik van de functie Colour Swatch (Kleurmonster):

U wilt een bedrijfslogo afdrukken in een bepaalde kleur rood. Ga als volgt te werk:

1. Druk een kleurmonster af en selecteer de kleur rood die het beste overeenkomt met uw wensen.

2. Noteer de RGB-waarde van de kleur die u hebt gekozen.

3. Met behulp van de kleurenkiezer van uw toepassing voert u deze RGB-waarden in en wijzigt u de kleur van het logo in deze kleur.

De RGB-kleur die wordt weergegeven op de monitor, komt mogelijk niet overeen met de kleur op het kleurmonster. Als de kleur niet overeenkomt, ligt dat waarschijnlijk aan het verschil in de wijze waarop de printer en de monitor kleuren reproduceren. Dit verschil is hier niet van belang omdat uw voornaamste doel het afdrukken van de vereiste kleur is.

1

Afdrukken in kleur> 61

Page 62: ES1624uNL - OKI

POSTSCRIPT-DRIVER

KLEURAANPASSINGSOPTIES

De PostScript-driver biedt meerdere methoden om de kleuruitvoer van de printer te beïnvloeden.

Sommige kleuraanpassingsopties werken alleen bij bepaalde typen gegevens. In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de diverse kleuraanpassingsopties die in de PostScript-driver beschikbaar zijn en wordt vermeld op welke typen gegevens deze opties van invloed zijn.

Oki-kleuraanpassing

Dit is het eigen kleuraanpassingssysteem van Oki dat alleen van invloed is op RGB-gegevens.

> Perceptuele instellingen zijn het beste voor het afdrukken van foto’s.

> De instellingen Vivid (Levendig) of Digital Camera (Digitale camera) leveren de meest heldere kleuren op.

> sRGB is de beste keuze als u specifieke kleuren wilt aanpassen (zoals bij het afdrukken van logo’s).

Monitor (6500k) Perceptual (Perceptueel)

Geoptimaliseerd voor het afdrukken van foto’s. Kleuren worden afgedrukt met nadruk op verzadiging.

Monitor (6500k) Vivid (Levendig)

Geoptimaliseerd voor het afdrukken van foto’s, maar met nog meer verzadigde kleuren dan de instelling Monitor (6500k) Perceptual (Perceptueel).

KLEURAANPASSINGSOPTIE RGB-GEGEVENS CMYK-GEGEVENS

Oki-kleuraanpassing Ja NeePostScript-kleuraanpassing Ja JaCMYK Ink Simulation (CMYK-inktsimulatie)

Nee Ja

Windows ICM-aanpassing1 Ja Nee

Gebruik van ICC-profielen2 Ja Nee

1. Niet in Windows NT 4.2. Niet in Windows 95/98/Me

Afdrukken in kleur> 62

Page 63: ES1624uNL - OKI

Monitor (9300k)

Geoptimaliseerd voor het afdrukken van afbeeldingen van toepassingen, zoals Microsoft Office. Kleuren worden afgedrukt met nadruk op helderheid.

Digital Camera (Digitale camera)

Geoptimaliseerd voor het afdrukken van foto’s die zijn gemaakt met een digitale camera.

De resultaten kunnen verschillen, afhankelijk van het onderwerp en de omstandigheden waaronder de foto is genomen.

sRGB

De printer drukt af in sRGB-kleuren. Dit kan handig zijn als u kleuren aanpast van een sRGB-invoerapparaat, zoals een scanner of digitale camera.

POSTSCRIPT-KLEURAANPASSING

Bij deze instelling worden PostScript Colour Rendering Dictionaries (kleurweergavelijsten) gebruikt die in de printer zijn ingebouwd. De instelling is van invloed op zowel RGB- als CMYK-gegevens.

Kleuraanpassingsmethoden

Als er een document wordt afgedrukt, worden de kleuren van het document geconverteerd naar de kleuren van de printer. De kleuraanpassingsmethoden zijn in wezen een reeks regels die bepalen hoe deze kleurconversie wordt uitgevoerd.

De kleuraanpassingsmethoden van de printer worden hieronder weergegeven:

> Perceptual (Perceptueel)

Dit is de beste keuze voor het afdrukken van foto’s. Hiermee wordt het kleurengamma van de bron gecomprimeerd tot het kleurengamma van de printer, waarbij rekening wordt gehouden met het algehele uiterlijk van een afbeelding. Het algehele uiterlijk van een afbeelding kan hierdoor veranderen omdat alle kleuren in elkaar worden geschoven.

Afdrukken in kleur> 63

Page 64: ES1624uNL - OKI

> Saturation (Verzadiging)

Dit is de beste keuze voor het afdrukken van heldere en verzadigde kleuren. De kleuren komen echter minder goed overeen. Het is de aanbevolen keuze voor het afdrukken van kaarten, grafieken, diagrammen enzovoort. Volledig verzadigde kleuren in het kleurengamma van de bron worden aan volledig verzadigde kleuren in het kleurengamma van de printer gekoppeld.

> Absolute Colorimetric (Absoluut colorimetrisch)

Dit is de beste keuze voor het afdrukken van effen kleuren en tinten, zoals bedrijfslogo’s enzovoort. Kleuren die voorkomen in beide apparaten, komen exact overeen en kleuren die buiten het kleurengamma vallen, worden aangepast aan de dichtstbijzijnde afdrukkleur Wit wordt zoveel mogelijk afgedrukt zoals het op het scherm wordt weergegeven. De kleur wit van een monitor verschilt vaak erg van de kleur wit van papier en kan leiden tot een onnauwkeurige weergave van kleuren, met name in de lichtere gebieden van een afbeelding.

> Relative Colorimetric (Relatief colorimetrisch)

Dit is een goede keuze voor het afdrukken en controleren van CMYK-afbeeldingen in kleur op een desktopprinter. Dit lijkt veel op Absoluut colorimetrisch, behalve dat hierbij het wit van de bron wordt aangepast aan de witte kleur van het papier. In tegenstelling tot Absoluut colorimetrisch wordt bij Relatief colorimetrisch rekening gehouden met de witte kleur van het papier.

CMYK INK SIMULATION (CMYK-INKTSIMULATIE)

Dit is alleen van invloed op CMYK-gegevens.

Met deze optie wordt gesimuleerd hoe de uitvoer eruit zal zien op een drukpers die gebruikmaakt van de inkttypen SWOP, Euroscale of Toyo. Als u CMYK-inktsimulatie gebruikt, wordt u aangeraden alle andere printeropties voor kleuraanpassing uit te schakelen. Selecteer in de printerdriver de optie No Colour Matching (Geen kleuraanpassing) onder de optie Colour Match (Kleuraanpassing.)

Afdrukken in kleur> 64

Page 65: ES1624uNL - OKI

WINDOWS ICM-KLEURAANPASSING

Alleen onder Windows 98, Me, 2000 en XP. Deze optie is alleen van invloed op RGB-gegevens.

ICM is het kleurbeheersysteem dat in Windows is ingebouwd.

Windows ICM gebruikt ICC-profielen voor uw monitor en printer. In deze profielen worden de kleuren beschreven die het apparaat kan reproduceren. ICC-profielen kunnen aan de printer worden gekoppeld via het tabblad Kleurbeheer van de printerdriver.

Mogelijk zijn de kleurprofielen al aan de driver gekoppeld, maar dit is afhankelijk van de manier waarop u de printerdriver hebt geïnstalleerd.

ICC-kleurprofielen koppelen aan de printerdriver:

1. Open het dialoogvenster met de printerinstellingen via het menu Start.

2. Klik met de rechtermuisknop op de printernaam en kies Eigenschappen.

3. Klik op het tabblad Kleurbeheer.4. Onder “Kleurprofielen die op dit moment met deze printer

zijn verbonden”, worden de namen weergegeven van de profielen die overeenkomen met uw printermodel. Als er geen profielen worden weergegeven die aan de driver zijn gekoppeld, klikt u op “Toevoegen…” en zoekt u de ICC- profielen voor uw printer.

Windows ICM gebruikt de gegevens in deze profielen om de kleuren in uw documenten om te zetten naar kleuren die de printer kan afdrukken. U kunt via ICM-opzet in de printerdriver bepalen hoe deze conversie wordt uitgevoerd.

ICC-PROFIELEN GEBRUIKEN

Windows 2000 en Windows XP. Deze optie is alleen van invloed op RGB-gegevens.

Dit is een methode voor de aanpassing van RGB-kleuren die vergelijkbaar is met de Windows ICM-methode. Het belangrijkste voordeel ten opzichte van de Windows ICM-aanpassing is dat er bij deze afdrukmethode zowel invoer- als uitvoerprofielen kunnen worden gebruikt. In de Windows ICM-aanpassing kunnen alleen uitvoerprofielen worden geselecteerd.

Afdrukken in kleur> 65

Page 66: ES1624uNL - OKI

Invoerprofielen geven informatie over de kleur in het oorspronkelijke apparaat dat is gebruikt om de afbeeldinggegevens vast te leggen of weer te geven. Bij een invoerapparaat kan het bijvoorbeeld gaan om een scanner, een digitale camera of een monitor.

Uitvoerprofielen geven informatie over het apparaat waarop u afdrukt.Met de functie “ICC-profielen gebruiken” kunt u zowel een invoerprofiel (bijvoorbeeld van een digitale camera), als een uitvoerprofiel (bijvoorbeeld van een printer) selecteren. Beide profielen worden gebruikt om een CRD (Colour Rendering Dictionary) te genereren. Deze CRD wordt gebruikt om de kleuren zo nauwkeurig mogelijk op elkaar af te stemmen.Deze functie werkt wellicht niet in alle toepassingen. Vele professionele grafische toepassingen bevatten bij de printerinstellingen echter een vergelijkbare functie om een invoerkleur en een uitvoerkleur te kiezen.

HET HULPPROGRAMMA COLOUR CORRECT (KLEURAANPASSING) GEBRUIKEN

Het hulpprogramma Colour Correct (Kleuraanpassing) van Oki bevindt zich op de cd met printerdrivers. U moet het hulpprogramma afzonderlijk installeren, aangezien dit niet samen met de printerdriver wordt geïnstalleerd.Het hulpprogramma Colour Correct (Kleuraanpassing) bevat de volgende functies:

> Paletkleuren van Microsoft Office kunnen afzonderlijk worden aangepast. Dit is handig als u de manier waarop een bepaalde kleur wordt afgedrukt, wilt wijzigen.

> Kleuren kunnen worden aangepast door de tint, verzadiging en gammawaarde te wijzigen. Dit is handig als u de algehele kleuruitvoer wilt wijzigen.

Wanneer deze kleuraanpassingen zijn aangebracht, kunt u de nieuwe instellingen selecteren op het tabblad Colour (Kleur) van de printerdriver.

U kunt als volgt de aangebrachte wijzigingen selecteren met het hulpprogramma Colour Correct (Kleuraanpassing):

1. Klik in de toepassing op File (Bestand) en wijs Print (Afdrukken) aan.

2. Klik op Properties (Eigenschappen). Vervolgens worden de printerdriveropties weergegeven.

Afdrukken in kleur> 66

Page 67: ES1624uNL - OKI

3. Klik op het tabblad Colour (Kleur).4. Klik op Advanced Colour (Geavanceerde kleur).5. Klik op User Defined (Gedefinieerd door gebruiker).Selecteer de kleuraanpassing die u hebt aangebracht met het hulpprogramma Colour Correct (Kleuraanpassing).

Afdrukken in kleur> 67

Page 68: ES1624uNL - OKI

MENUFUNCTIESDeze sectie biedt een overzicht van de menu’s die via de knoppen op het bedieningspaneel van de printer toegankelijk zijn en op het LCD-scherm kunnen worden weergegeven.

Veel van deze instellingen kunnen worden overschreven en worden vaak ook overschreven door de instellingen in de Windows-printerdrivers. In de driver kunnen echter diverse opties worden ingesteld op “Printerinstelling”. Aan deze opties worden vervolgens de waarden toegewezen die in deze printermenu’s worden ingevoerd.

In de tabellen verderop in deze sectie worden de fabrieksinstellingen vetgedrukt weergegeven.

In de normale werkstand, ook wel “stand-by” genoemd, wordt op het LCD-scherm van de printer “ONLINE” weergegeven. Als u vanuit deze werkstand het menusysteem wilt openen, drukt u op de toetsen +/– op het bedieningspaneel om door de lijst met menu’s te bladeren totdat het gewenste menu wordt weergegeven. Ga nu als volgt te werk:

1. Druk op ENTER om het menu te openen.

2. Gebruik de toetsen +/– om door de items van het menu te bladeren. Als het item dat u wilt wijzigen, wordt weergegeven, drukt u op ENTER om dat item te wijzigen. Naast de actieve instelling wordt een asterisk (*) weergegeven.

3. Gebruik de toetsen +/– om door de beschikbare instellingen voor dit item te bladeren en druk op ENTER als de gewenste instelling wordt weergegeven. Naast de instelling verschijnt een asterisk (*) die aangeeft dat de instelling nu actief is.

4. Druk op BACK om terug te gaan naar de lijst met menu-items.

5. Voer een van de volgende handelingen uit:

• Druk nogmaals op BACK om terug te gaan naar het overzicht van de menu’s;

of…

• Druk op ON LINE om het menusysteem af te sluiten en terug te gaan naar de modus stand-by.

Menufuncties> 68

Page 69: ES1624uNL - OKI

MENU PRINT JOBS (MENU AFDRUKTAKEN)Dit menu verschijnt alleen als er een harde schijf is geïnstalleerd. Het menu wordt gebruikt voor het afdrukken van documenten die zijn opgeslagen op de interne harde schijf. Deze documenten worden op de harde schijf opgeslagen met de functie voor beveiligd afdrukken of controleren en afdrukken. Raadpleeg de andere secties in deze handleiding voor informatie over het gebruik van deze functies.

U wordt gevraagd uw wachtwoord of persoonlijke identificatienummer (PIN) in te voeren. De toetsen +/– worden gebruikt om een cijfer in te voeren en de toets ENTER wordt gebruikt om naar het volgende cijfer te gaan.

MENU INFORMATION (MENU INFORMATIE)Via dit menu kunt u snel nagaan welke items er op de printer beschikbaar zijn.

MENU INFORMATION (MENU INFORMATIE)

ITEM ACTIE BESCHRIJVING

PRINT MENU MAP (Menu-overzicht afdrukken)

UITVOEREN Hiermee drukt u een volledig overzicht af met alle huidige instellingen.

PRINT FILE LIST (Bestandenlijst afdrukken)

UITVOEREN Hiermee drukt u een lijst af van overlays, macro’s, lettertypen en andere bestanden die op de harde schijf van de printer zijn opgeslagen (als deze schijf is geïnstalleerd).

PRINT PCL FONT (PCL-lettertypen afdrukken)

UITVOEREN Hiermee drukt u een volledig overzicht af van alle interne PCL-lettertypen en de lettertypen die zijn opgeslagen in ROM (sleuf 0), het flashgeheugen en op de harde schijf (als deze schijf is geïnstalleerd).

PRINT PSE FONT (PSE-lettertypen afdrukken)

UITVOEREN Hiermee drukt u een volledig overzicht af van alle interne PostScript-emulatielettertypen.

PRINT PPR FONT (PPR-lettertypen afdrukken)

UITVOEREN Hiermee drukt u een volledig overzicht af van alle interne IBM ProPrinter III XL-emulatielettertypen, inclusief de lettertypen die zijn geladen in het flashgeheugen en naar de harde schijf.

PRINT FX FONT (FX-lettertypen afdrukken)

UITVOEREN Hiermee drukt u een volledige lijst af van alle interne Epson FX-emulatielettertypen, inclusief de lettertypen die zijn geladen in het flashgeheugen en naar de harde schijf.

DEMO1 (Demonstratiepagina afdrukken)

UITVOEREN Hiermee drukt u een demonstratiepagina af met afbeeldingen en tekst in kleur en in zwart-wit.

PRINT ERROR LOG (Foutenlogbestand afdrukken)

UITVOEREN Hiermee drukt u een lijst met fouten af die zich in de printer hebben voorgedaan.

Menufuncties> 69

Page 70: ES1624uNL - OKI

MENU SHUTDOWN (MENU AFSLUITEN)Dit menu verschijnt alleen als de harde schijf is geïnstalleerd. Dit item moet altijd worden geselecteerd voordat u de printer uitschakelt om ervoor te zorgen dat er geen gegevens op de harde schijf verloren gaan.

MENU PRINT (MENU AFDRUKKEN)Via dit menu kunt u allerlei functies voor afdruktaken wijzigen.

MENU SHUTDOWN (MENU AFSLUITEN)

ITEM INSTELLINGEN BESCHRIJVING

SHUTDOWN START (Afsluiten starten)

UITVOEREN Hiermee schakelt u de printer op de juiste manier uit en zorgt u ervoor dat alle bestanden op de interne harde schijf worden gesloten voordat de stroom wordt uitgeschakeld. Schakel de printer alleen uit als op het LCD-scherm wordt aangegeven dat het afsluiten is voltooid.

MENU PRINT (MENU AFDRUKKEN)

ITEM INSTELLINGEN BESCHRIJVING

COPIES (Aantal exemplaren)

1-999 Voer in hoeveel exemplaren, van 1 tot en met 999, u van een document wilt afdrukken.

DUPLEX (Dubbelzijdig afdrukken)

ON/OFF (Aan/uit) Hiermee schakelt u de functie voor dubbelzijdig afdrukken in of uit als deze mogelijkheid is geïnstalleerd

PAPER FEED (Papierinvoer)

TRAY1 (Lade 1)TRAY2 (Lade 2)MP TRAY (Universele lade)

Hiermee selecteert u de standaardpapierlade, lade 1 (bovenste), lade 2 (onderste, als deze lade is geïnstalleerd) of de universele lade voor de papierinvoer.

AUTO TRAY SWITCH (Automatische ladewisseling)

ON (Aan)OFF (Uit)

Als twee laden hetzelfde papier bevatten, kan de printer een alternatieve bron selecteren wanneer de huidige lade geen papier meer bevat terwijl er een afdruktaak wordt uitgevoerd.

TRAY SEQUENCE (Ladevolgorde)

DOWN (Onder)UP (Boven)PAPER FEED TRAY (Papierinvoerlade)

Hiermee bepaalt u de ladevolgorde als de instelling voor de automatische ladewisseling is ingeschakeld.

Menufuncties> 70

Page 71: ES1624uNL - OKI

MP TRAY USAGE (Gebruik multifunctionele lade)

DO NOT USE (Niet gebruiken)WHEN MISMATCH (Bij fout papiersoort)

Als u een document dat moet worden afgedrukt, een papierformaat vereist dat niet in de geselecteerde lade is geplaatst, kan de printer automatisch de universele lade als papierbron selecteren. Als deze functie niet is ingeschakeld, stopt de printer en wordt u gevraagd om de juiste papiersoort te laden.

MEDIA CHECK (Mediacontrole)

ENABLE (Inschakelen)DISABLE (Uitschakelen)

Hiermee bepaalt u of de printer het papierformaat van het geladen papier moet controleren dat is vereist voor het document dat naar de printer wordt verzonden.

RESOLUTION (Resolutie)

600x1200DPI600DPI

Hiermee stelt u de standaardresolutie voor afdrukken in (dots per inch). Bij de instelling 600 x 1200 dpi wordt er meer geheugen gebruikt en is er meer tijd nodig voor het verwerken van de afdruktaak, maar zijn de afdrukken wel van betere kwaliteit.

TONER SAVE MODE (Tonerspaarmodus)

OFF (Uit)ON (Aan)

Hiermee vermindert de hoeveelheid toner die voor het afdrukken worden gebruikt. Als deze instelling is ingeschakeld, zijn de afdrukken iets lichter, maar wordt er minder toner gebruikt.

MENU PRINT (MENU AFDRUKKEN)

ITEM INSTELLINGEN BESCHRIJVING

Menufuncties> 71

Page 72: ES1624uNL - OKI

MONO-PRINT SPEED (Mono-afdruksnelheid)

AUTO SPEED (Automatische snelheid)

MONO 24PPM

COLOR SPEED (Snelheid bij kleur)

MIXED SPEED (Verschillende snelheden)

Als de eerste pagina van een afdruktaak alleen zwart-wit is, worden de printertaken uitgevoerd met 20 ppm (pagina’s per minuut). Wanneer er een kleurenpagina wordt gedetecteerd, wordt het resterende gedeelte van de afdruktaak uitgevoerd met 16 ppm.

Deze instelling werkt op dezelfde manier als AUTO SPEED (AUTOMATISCHE SNELHEID), behalve dat de printertaken worden uitgevoerd met 24 ppm totdat er een kleurenpagina wordt gedetecteerd. Deze snelheid kan worden bereikt door de printer 10 – 20 seconden extra te laten opwarmen en 30 – 60 seconden te laten afkoelen wanneer de printer overschakelt naar 16 ppm voor kleurenpagina’s. Deze instelling is daarom het meest geschikt wanneer de meeste afdruktaken volledig zwart-wit worden afgedrukt.

Alle afdruktaken worden uitgevoerd met 16 ppm. Deze instelling is het meest geschikt wanneer de meeste afdruktaken in kleur worden afgedrukt.

De printer schakelt automatisch tussen 16 ppm voor elke kleurenpagina en 20 ppm voor elke zwartwitpagina. Wanneer er zwartwitpagina’s worden afgedrukt, worden de driekleurendrums automatisch opgetild om de levensduur te verlengen. Door deze bewerking is er een vertraging van 10 – 20 seconden wanneer de printer schakelt tussen het afdrukken in kleur en in zwart-wit. De afkoelingsvertraging van 30 – 60 seconden die is beschreven voor MONO 24ppm, wordt voorkomen door de snelheid voor zwartwitafdrukken te beperken tot 20 ppm. Deze instelling is handig voor afdruktaken die voornamelijk zwart-wit zijn met een aantal kleurenpagina’s of voor omgevingen waarin de afdruktaken alleen kleurenpagina’s of alleen zwartwitpagina’s bevatten.

MENU PRINT (MENU AFDRUKKEN)

ITEM INSTELLINGEN BESCHRIJVING

Menufuncties> 72

Page 73: ES1624uNL - OKI

ORIENTATION (Afdrukstand)

PORTRAIT (Staand)LANDSCAPE (Liggend)

Hiermee selecteert u de standaardafdrukstand staand (lengte) en liggend (breedte).

LINES PER PAGE (Regels per pagina)

5-64-128 Hiermee stelt u het aantal regels tekst per pagina in wanneer er ruwe tekst wordt ontvangen van andere besturingssystemen dan Windows. De standaardinstelling voor A4-papier met de afdrukstand staand is 65 regels en voor Letter is dit 60 regels.

EDIT SIZE (Grootte wijzigen)

CASSETTE SIZE (Cassette-formaat)LETTEREXECUTIVELEGAL14LEGAL13.5LEGAL13A4 / A5 / A6 / B5AANGEPASTCOM-9 ENVELOPECOM-10 ENVELOPEMONARCH ENVDL ENVELOPEC5 ENVELOPE

Hiermee stelt u de grootte van het afdrukgebied in zodat de grootte overeenkomt met het formaat van het gebruikte papier. Dit is een ander formaat dan het werkelijke formaat van het papier, dat altijd iets groter is. Zie de sectie “Aanbevolen papier” in deze handleiding voor informatie over de afmetingen van de verschillende soorten papier.

MENU PRINT (MENU AFDRUKKEN)

ITEM INSTELLINGEN BESCHRIJVING

Menufuncties> 73

Page 74: ES1624uNL - OKI

MENU MEDIA

Via dit menu kunt u allerlei afdrukmedia instellen.

MENU MEDIA

ITEM INSTELLINGEN BESCHRIJVING

TRAY1 PAPERSIZE (Papierformaat lade 1)

A4 / A5 / A6 / B5LEGAL14LEGAL13.5LEGAL13LETTEREXECUTIVEAANGEPAST

Hiermee selecteert u het papierformaat dat in lade 1 (de bovenste lade, als beide laden zijn geïnstalleerd) is geladen. Zie voor de instelling CUSTOM (Aangepast) de opties X-DIMENSION (X-afmeting) en Y-DIMENSION (Y-afmeting) verderop in deze tabel.

TRAY1 MEDIATYPE (Mediasoort lade 1)

PLAIN (Normaal)LETTERHEAD (Briefhoofd)BONDRECYCLED (Gerecycled papier)ROUGH (Ruw)

Hiermee selecteert u het type media dat in deze lade is geplaatst. Hierdoor kunnen de interne parameters voor de werking van de printer, zoals de parameters voor de snelheid en de fusertemperatuur, beter worden afgestemd op het materiaal dat moet worden ingevoerd. Zo kan voor een briefhoofd bijvoorbeeld een lagere fusertemperatuur beter zijn om te voorkomen dat de inkt uitloopt.

TRAY1 MEDIAWEIGHT (Mediagewicht lade 1)

LIGHT (64~74g/m²) (Licht)MEDIUM (75~90g/m²) (Gemiddeld)HEAVY (91~105g/m²) (Zwaar)

Hiermee stelt u de printer in voor het gewicht van het papier in deze lade.

TRAY2 PAPERSIZE (Papierformaat lade 2)

A4 / A5 / B5 / LEGAL14LEGAL13.5LEGAL13LETTEREXECUTIVECUSTOM (Aangepast)

Hiermee selecteert u het papierformaat dat in lade 2 (de onderste lade, als deze is geïnstalleerd) is geplaatst. Zie voor de instelling CUSTOM (Aangepast) de opties X-DIMENSION (X-afmeting) en Y-DIMENSION (Y-afmeting) verderop in deze tabel.

TRAY2 MEDIATYPE (Mediasoort lade 2)

PLAIN (Normaal)LETTERHEAD (Briefhoofd)BONDRECYCLED (Gerecycled papier)ROUGH (Ruw)

Hiermee selecteert u het type media dat in deze lade is geplaatst.

Menufuncties> 74

Page 75: ES1624uNL - OKI

TRAY2 MEDIAWEIGHT (Mediagewicht lade 2)

LIGHT (64-74g/m²) (Licht)MEDIUM (75-90g/m²) (Gemiddeld)HEAVY (91-176g/m²) (Zwaar)

Hiermee stelt u de printer in voor het gewicht van het papier in deze lade.

MPT PAPERSIZE (Papierformaat universele lade)

LETTEREXECUTIVELEGAL14LEGAL13.5LEGAL13A4 / A5 / A6 / B5CUSTOM (Aangepast)COM-9 ENVELOPECOM-10 ENVELOPEMONARCH ENVDL ENVELOPEC5 ENVELOPE

Hiermee selecteert u het papierformaat dat moet worden ingevoerd vanuit de universele lade. Zie voor de instelling CUSTOM (Aangepast) de opties X-DIMENSION (X-afmeting) en Y-DIMENSION (Y-afmeting) verderop in deze tabel.

MPT PAPERTYPE (Papiersoort universele lade)

PLAIN (Normaal)LETTERHEAD (Briefhoofd)TRANSPARENCY (Transparanten)LABELS (Etiketten)BONDRECYCLED (Gerecycled papier)CARD STOCK (Indexkaarten)ROUGH (Ruw)

GLOSSY (Glanzend)

Hiermee selecteert u het type media dat moet worden ingevoerd vanuit de universele lade zodat in de printer de interne instellingen kunnen worden aangepast aan het geselecteerde type media.

MPT MEDIAWEIGHT (Mediagewicht universele lade)

MEDIUM (75-90g/m²) (Gemiddeld)HEAVY (91-120g/m²) (Zwaar)ULTRA HEAVY (121-203g/m²) (Extra zwaar)

Hiermee selecteert het mediumgewicht dat moet worden ingevoerd vanuit de universele lade.

UNIT OF MEASURE (Maateenheid)

MILLIMETERINCH

Hiermee selecteert u de maateenheid voor de volgende twee items.

MENU MEDIA

ITEM INSTELLINGEN BESCHRIJVING

Menufuncties> 75

Page 76: ES1624uNL - OKI

X-DIMENSION (X-afmeting)

100-210-216 MILLIMETER

Hiermee selecteert u de breedte van het papier die bij de instelling “CUSTOM” (Aangepast) is gedefinieerd en waarnaar in de instellingen voor PAPER SIZE (Papierformaat) hiervoor wordt verwezen.

Y-DIMENSION (Y-afmeting)

148-297-1200 MILLIMETER

Hiermee selecteert u de lengte van het papier die bij de instelling “CUSTOM” (Aangepast) is gedefinieerd en waarnaar bij de instellingen voor PAPER SIZE (Papierformaat) hiervoor wordt verwezen. In de universele lade kan voor het afdrukken van banners afdrukmateriaal worden geladen met een lengte van maximaal 1200 mm.

MENU MEDIA

ITEM INSTELLINGEN BESCHRIJVING

Menufuncties> 76

Page 77: ES1624uNL - OKI

MENU COLOUR (MENU KLEUR)De printer past op gezette tijden automatisch de kleurbalans en de dichtheid aan om de uitvoer te optimaliseren voor helderwit papier dat wordt bekeken bij daglicht. Met de items in dit menu kunt u de standaardinstellingen voor een speciale of bijzonder complexe afdruktaak wijzigen. Als deze afdruktaak is voltooid, worden de standaardwaarden weer hersteld.

MENU COLOUR (MENU KLEUR)

ITEM INSTELLINGEN BESCHRIJVING

DENSITY CONTROL (Controle van de dichtheid)

AUTO (Automatisch)MANUAL (Handmatig)

Als deze optie is ingesteld op AUTO, wordt de afdrukdichtheid automatisch aangepast als de printer wordt ingeschakeld, als er een nieuwe image drum of tonercassette wordt geïnstalleerd en na 100, 300 en 500 afdrukken. Als de teller tijdens een afdruktaak de waarde 500 bereikt, wordt de afdrukdichtheid pas aangepast als de taak is voltooid. Dit duurt maximaal 55 seconden. Als de optie is ingesteld op handmatig, wordt de afdrukdichtheid alleen aangepast als dit door het volgende menu-item wordt geïnitieerd.

AUTO DENSITY (Automatische aanpassing dichtheid)

UITVOEREN Als u deze optie selecteert, wordt de afdrukdichtheid onmiddellijk aangepast.

COLOR TUNING (Kleurbalans)

PRINT PATTERN (Afdrukpatroon)

Als u deze optie selecteert, wordt er een kleurpatroon afgedrukt aan de hand waarvan u de kleurbalans kunt aanpassen.

C HIGHLIGHT

C MID-TONE

C DARK

M HIGHLIGHT

M MID-TONE

M DARK

Y HIGHLIGHT

Y MID-TONE

Y DARK

K HIGHLIGHT

K MID-TONE

K DARK

-3~0~+3

-3~0~+3

-3~0~+3

-3~0~+3

-3~0~+3

-3~0~+3

-3~0~+3

-3~0~+3

-3~0~+3

-3~0~+3

-3~0~+3

-3~0~+3

Hiermee past u de afbeeldingdichtheid aan van elke kleurcomponent (cyaan, magenta, geel en zwart). De normale instelling is 0.

Menufuncties> 77

Page 78: ES1624uNL - OKI

C DARKNESS (Donkerte C)

M DARKNESS (Donkerte M)

Y DARKNESS (Donkerte Y)

K DARKNESS (Donkerte K)

-3~0~+3

-3~0~+3

-3~0~+3

-3~0~+3

Hiermee past u de donkerte aan van elke kleurcomponent (cyaan, magenta, geel en zwart). De normale instelling is 0.

AUTO REGISTRATION (Automatische registratie)

UITVOEREN Hiermee wordt automatisch de aanpassing van de kleurregistratie uitgevoerd. Normaal wordt deze aanpassing uitgevoerd wanneer de printer wordt ingeschakeld en wanneer de kap aan de bovenzijde van de printer wordt geopend en weer wordt gesloten. Bij dit proces worden de beelden in cyaan, magenta en geel nauwkeurig uitgelijnd ten opzichte van het beeld in zwart.

C REG FINE ADJUST (Fijne aanpassing registratie C)

M REG FINE ADJUST (Fijne aanpassing registratie M)

Y REG FINE ADJUST (Fijne aanpassing registratie Y)

-3~0~+3

-3~0~+3

-3~0~+3

Hiermee voert u een fijne aanpassing van de beeldtiming uit in verhouding tot de zwarte beeldcomponent.

INK SIMULATION (Inktsimulatie)

OFF (Uit)SWOP (Wisselen)EUROSCALE (Euroschaal)JAPAN

Hiermee selecteert u een van de industriestandaarden voor kleurmonsters.

UCR LOW (Laag)MEDIUM (Gemiddeld)HIGH (Hoog)

CMY 100% DENSITY (CMY 100% dichtheid)

DISABLE (Uitschakelen)ENABLE (Inschakelen)

Als de optie is ingeschakeld, worden zwarte gebieden met 100% C, M en Y gemaakt in plaats van met zwart. Dit levert een glanzender eindresultaat op.

MENU COLOUR (MENU KLEUR)

ITEM INSTELLINGEN BESCHRIJVING

Menufuncties> 78

Page 79: ES1624uNL - OKI

MENU SYSTEM CONFIGURATION (MENU SYSTEEMCONFIGURATIE)Via dit menu kunt u de algemene printerinstellingen aan uw voorkeuren aanpassen.

MENU SYSTEM CONFIGURATION (MENU SYSTEEMCONFIGURATIE)

ITEMS INSTELLINGEN BESCHRIJVING

POW SAVE TIME (Energiebesparing)

5153060240

Hiermee stelt u in na hoeveel tijd een inactieve printer automatisch overschakelt naar de energiebesparende modus. In deze modus wordt het energieverbruik verminderd tot een niveau dat minimaal vereist is om de printer te laten werken en gegevens te kunnen ontvangen. Als er een taak naar de printer wordt verzonden, heeft de printer een opwarmtijd nodig van ongeveer 1 minuut voordat met het afdrukken kan worden begonnen.

PERSONALITY AUTO (Automatisch)PCLIBM PPR III XLEPSON FXPS3 EMULATION (PS3-emulatie)

Met deze optie selecteert u welke industriestandaard er voor emulatie op de printer moet worden gebruikt. Als u deze optie instelt op AUTO, worden de ontvangen gegevens bekeken en wordt automatisch voor elke afdruktaak die wordt ontvangen, de juiste emulatie geselecteerd.

USB PS PROTOCOL RAW (Ruw)ASCII

Hiermee selecteert u de PostScript-gegevensindeling voor de USB-poort.

NET PS PROTOCOL RAW (Ruw)ASCII

Hiermee selecteert u de PostScript-gegevensindeling voor de netwerkpoort.

CLEARABLE WARNING (Verwijderbare waarschuwing)

ON (Aan)JOB (Taak)

Als u deze optie instelt op ON (Aan), kunnen niet-kritische waarschuwingen, zoals verzoeken om een ander papierformaat, worden genegeerd door op de knop ON LINE te drukken. Als u de optie instelt op JOB (Taak), worden de waarschuwingen gewist als de afdruktaak wordt hervat.

AUTO CONTINUE (Automatisch doorgaan)

ON (Aan)OFF (Uit)

Hiermee bepaalt u of de printer zich automatisch herstelt als zich een geheugenoverflow voordoet.

Menufuncties> 79

Page 80: ES1624uNL - OKI

MANUAL TIMEOUT (Handmatige wachttijd)

OFF (Uit)3060

Hiermee geeft u op hoeveel seconden de printer moet wachten op papier voordat de afdruktaak wordt geannuleerd.

WAIT TIMEOUT (Wachtijd time-out)

5~40~300 Hiermee geeft u op hoeveel seconden de printer moet wachten voordat de uitvoer van de pagina wordt geforceerd als de gegevensontvangst wordt onderbroken. In de modus voor PostScript-emulatie wordt de taak geannuleerd na de ingestelde time-out.

LOW TONER (Toner bijna op)

CONTINUE (Doorgaan)STOP

Hiermee geeft u aan of de printer moet doorgaan met afdrukken, zelfs als wordt gedetecteerd dat de toner bijna op is.

JAM RECOVERY (Herstelactie papierstoring)

ON (Aan)OFF (Uit)

Hiermee geeft u aan of de printer een herstelactie moet uitvoeren na een papierstoring. Als u deze optie instelt op ON (Aan), probeert de printer de pagina’s die door de papierstoring verloren zijn gegaan, opnieuw af te drukken als het vastgelopen papier is verwijderd.

ERROR REPORT (Foutenrapport)

ON (Aan)OFF (Uit)

Als deze optie is ingeschakeld, zal de printer foutgegevens afdrukken wanneer zich een fout met de PostScript-emulatie voordoet.

MENU SYSTEM CONFIGURATION (MENU SYSTEEMCONFIGURATIE)

ITEMS INSTELLINGEN BESCHRIJVING

Menufuncties> 80

Page 81: ES1624uNL - OKI

LANGUAGE (Taal) English (Engels)German (Duits)French (Frans)Italian (Italiaans)Spanish (Spaans)Swedish (Zweeds)Norwegian (Noors)Danish (Deens)Dutch (Nederlands)Turkish (Turks)Portuguese (Portugees)Polish (Pools)RussischGrieks

Hiermee stelt u de taal in die wordt gebruikt voor het LCD-scherm en de afgedrukte rapporten.

MENU SYSTEM CONFIGURATION (MENU SYSTEEMCONFIGURATIE)

ITEMS INSTELLINGEN BESCHRIJVING

Menufuncties> 81

Page 82: ES1624uNL - OKI

PCL-EMULATIE

In dit menu kunt u de instellingen selecteren die van kracht zijn als de printer in de PCL-emulatiemodus werkt.

PCL-EMULATIE

ITEM INSTELLINGEN BESCHRIJVING

Font Source (Bron lettertype)

RESIDENT / DIMM0 / DIMM1 / DOWNLOADED (Resident / DIMM0 / DIMM1 / geladen)

Hiermee geeft u de locatie op van het standaard PCL-lettertype. Normaal zal dit een intern lettertype zijn, tenzij er extra lettertypen zijn geïnstalleerd in de ROM-uitbreidingssleuf of er extra lettertypen zijn geladen naar het RAM-geheugen als permanente lettertypen.

FONT No. (Lettertypenummer)

I000 / C001 / S001

Hiermee stelt u het huidige nummer van het standaardlettertype in van de bron die momenteel is geselecteerd. Dit kan intern (I), ROM-sleuf (C) of geladen (S) zijn.

FONT PITCH (Breedte lettertype)

0.44~10.00~99.99

Hiermee stelt u de tekenbreedte in van het standaardlettertype in tekens per inch (CPI). Deze optie is alleen beschikbaar als het geselecteerde lettertype een vaste breedte heeft en schaalbaar is.

FONT HEIGHT (Hoogte lettertype)

4.00~12.00~999.75

Dit is de puntgrootte van het geselecteerde standaardlettertype.

Menufuncties> 82

Page 83: ES1624uNL - OKI

SYMBOL SET (Symboolset)

PC-8 / PC-8 Dan/Nor / PC-8 TK / PC-775 / PC-850 / PC-852 / PC-855 / PC-857 TK / PC-858 / PC-866 / PC-869 / PC-1004 / Pi Font / Plska Mazvia / PS Math / PS Text / Roman-8 / Roman-9 / Roman Ext / Serbo Croat1 / Serbo Croat2 / Spanish / Ukrainian / VN Int’l / VN Math / VN US / Win 3.0 / Win 3.1 Blt / Win 3.1 Cyr / Win 3.1 Grk / Win 3.1 Heb / Win 3.1 L1 / Win 3.1 L2 / Win 3.1 L5 / Wingdings / Dingbats MS / Symbol / OCR-A / OCR-B / HP ZIP / USPSFIM / USPSSTP / ISO Swedish1 / ISO Swedish2 / ISO Swedish3 / ISO-2 IRV / ISO-4 UK / ISO-6 ASC / ISO-10 S/F / ISO-11 Swe / ISO-14 JASC / ISO-15 Ita / ISO-16 Por / ISO-17 Spa / ISO-21 Ger / ISO-25 Fre / ISO-57 Chi / ISO-60 Nor / ISO-61 Nor / ISO-69 Fre / ISO-84 Por / ISO-85 Spa Kamenicky / Legal

PCL-symboolset. Als de bron en het nummer van het lettertype worden gewijzigd in waarden die de geselecteerde symboolset niet ondersteunt, moeten de bron en het nummer worden gewijzigd in een beschikbare symboolset voor dat lettertype.

PCL-EMULATIE

ITEM INSTELLINGEN BESCHRIJVING

Menufuncties> 83

Page 84: ES1624uNL - OKI

SYMBOL SET (Symboolset)(vervolg)

Math-8 / MC Text / MS Publish / PC Ext D/N / PC Ext US / PC Set1 / PC Set2 D/N / PC Set2 US / USPSZIP / Bulgarian / CWI Hung / DeskTop / German / Greek-437 / Greek-437 Cy / Greek-928 / Hebrew NC / Hebrew OC / IBM-437 / IBM-850 / IBM-860 / IBM-863 / IBM-865 / ISO Dutch / ISO L1 / ISO L2 / ISO L5 / ISO L6 / ISO L9

A4 PRINT WIDTH (Afdrukbreedte A4)

78 COLUMN (78 kolommen)80 COLUMN (80 kolommen)

Hiermee stelt u het aantal kolommen in, afhankelijk van de instelling voor automatische regelinvoer voor A4-papier in PCL. Dit is de waarde als de modus Auto CR/LF (Automatische wagenterugloop/regelinvoer is ingesteld op OFF (Uit) met het 10CPI-teken.

WHITE PAGE SKIP (Witte pagina’s overslaan)

OFF / ON (Aan / Uit)

Hiermee selecteert u of lege pagina’s moeten worden afgedrukt of niet.

CR FUNCTION (CR-functie)

CR / CR+LF Hiermee selecteert u of een ontvangen teken voor wagenterugloop (0Dh) ook regelinvoer als resultaat heeft.

LF FUNCTION (LF-functie)

LF / LF+CR Hiermee selecteert u of een ontvangen teken voor regelinvoer (0Ah) ook een wagenterugloop als resultaat heeft.

PRINT MARGIN (Afdrukmarge)

NORMAL (Normaal)1/5 INCH1/6 INCH

Hiermee stelt u het niet-afdrukbare gebied van de pagina in. NORMAL is compatibel met PCL.

TRUE BLACK (Echt zwart)

OFF / ON (Aan / Uit)

Hiermee selecteert u of zwarte beeldgegevens moeten worden afgedrukt met zwarte toner (ON, Aan) of met 100% CMY (OFF, Uit). (Alleen geldig in de modus PCL-emulatie.)

PCL-EMULATIE

ITEM INSTELLINGEN BESCHRIJVING

Menufuncties> 84

Page 85: ES1624uNL - OKI

MENU PARALLEL

Via dit menu stelt u de werking in van de IEEE-1284-gegevensinterface die compatibel is met Centronics.

MENU USBVia dit menu kunt u de werking bepalen van de USB-gegevensinterface van de printer.

MENU PARALLEL

ITEM INSTELLINGEN BESCHRIJVING

PARALLEL ENABLE / DISABLE (Inschakelen/uitschakelen)

Hiermee schakelt u deze poort in of uit.

BI-DIRECTION (Bidirectioneel)

ENABLE / DISABLE (Inschakelen/uitschakelen)

Hiermee schakelt u de bidirectionele functionaliteit van deze poort in of uit.

ECP ENABLE / DISABLE (Inschakelen/uitschakelen)

Hiermee schakelt u de ECP-modus in of uit.

ACK WIDTH (ACK-breedte)

NARROW (Smal)MEDIUM (Gemiddeld)WIDE (Breed)

Hiermee stel u de breedte van het ACK-signaal bij compatibele ontvangst in op 0.5µS, 1.0µS of 3.0µS.

ACK/BUSY TIMING

ACK IN BUSYACK WHILE BUSY

Hiermee stelt u de volgorde in waarin het BUSY-signaal wordt geactiveerd. Bij ACK IN BUSY, valt BUSY uit aan het einde van de ACK-puls. Bij ACK WHILE BUSY, valt BUSY uit in het midden van de ACK-puls.

I-PRIME 3 MICRO SEC50 MICRO SECDISABLE (Uitschakelen)

Hiermee stelt u de tijd in om het I-PRIME-signaal in of uit te schakelen. Dit signaal kan worden ingeschakeld met een 3µS- of een 50µS nInit-signaal of volledig worden uitgeschakeld.

MENU USB

ITEM INSTELLINGEN BESCHRIJVING

USB ENABLE / DISABLE (Inschakelen/uitschakelen)

Hiermee schakelt u deze poort in of uit.

Menufuncties> 85

Page 86: ES1624uNL - OKI

MENU NETWORK (MENU NETWERK)In dit menu kunt u instellen hoe de 10Base-T/100Base-TX-netwerkinterface van de printer functioneert.

VERSION (Versie)

2.0 Hiermee selecteert u de USB-versie voor compatibiliteit.

SOFT RESET ENABLE / DISABLE (Inschakelen / uitschakelen)

Hiermee schakelt u de opdracht SOFT RESET in of uit.

MENU USB

ITEM INSTELLINGEN BESCHRIJVING

MENU NETWORK (MENU NETWERK)

ITEM INSTELLINGEN BESCHRIJVING

TCP/IP ENABLE / DISABLE (Inschakelen/uitschakelen)

Hiermee schakelt u dit netwerkprotocol in of uit.

NETBEUI ENABLE / DISABLE (Inschakelen/uitschakelen)

Hiermee schakelt u dit netwerkprotocol in of uit.

NETWARE ENABLE / DISABLE (Inschakelen/uitschakelen)

Hiermee schakelt u dit netwerkprotocol in of uit.

ETHERTALK ENABLE / DISABLE (Inschakelen/uitschakelen)

Hiermee schakelt u dit netwerkprotocol in of uit.

FRAME TYPE AUTO / 802.2 / 802.3 / ETHERNET L;II / SNAP

Hiermee selecteert u het Ethernet MAC layer-frametype.

IP ADDRESS SET (IP-adresset)

AUTO / MANUAL (Automatisch / handmatig)

Hiermee geeft u op of het IP-adres automatisch (DHCP) of handmatig wordt toegewezen.

IP ADDRESS (IP-adres)

xxx.xxx.xxx.xxx Het huidige IP-adres dat is toegewezen. Als u dit adres wilt wijzigen, drukt u op ENTER en gebruikt u de toetsen +/– om het 1e cijferblok te wijzigen en drukt u opnieuw op ENTER om naar het volgende cijferblok te gaan. Als u het 4e cijferblok hebt ingesteld, drukt u nogmaals op ENTER om het nieuwe adres te registreren.

SUBNET MASK (Subnetmasker)

xxx.xxx.xxx.xxx Het huidige subnetmasker dat is toegewezen. Als u dit subnetmasker wilt wijzigen, volgt u de procedure die hiervoor werd beschreven.

GATEWAY ADDRESS (Gateway-adres)

xxx.xxx.xxx.xxx Het huidige gateway-adres dat is toegewezen. Als u dit adres wilt wijzigen, volgt u de procedure die hiervoor werd beschreven.

INITIALIZE NIC? (NIC initialiseren?)

UITVOEREN Hiermee wordt de netwerkhardware geïnitialiseerd.

Menufuncties> 86

Page 87: ES1624uNL - OKI

MENU MAINTENANCE (MENU ONDERHOUD)Via dit menu hebt u toegang tot allerlei functies voor het onderhoud van de printer.

WEB/IPP ENABLE / DISABLE (Inschakelen/uitschakelen)

Hiermee schakelt u de voorziening Web config. en het Internet Printing Protocol in of uit.

TELNET ENABLE / DISABLE (Inschakelen/uitschakelen)

Hiermee schakelt u de voorziening Telnet config. in of uit.

FTP ENABLE / DISABLE (Inschakelen/uitschakelen)

Hiermee schakelt u communicatie via FTP in of uit.

SNMP ENABLE / DISABLE (Inschakelen/uitschakelen)

Hiermee schakelt u het SNMP-protocol in of uit.

LAN NORMAL / SMALL (Normaal / klein)

Hiermee selecteert u het netwerkformaat.

HUB LINK SETTING (Hublink-instellingen)

AUTO NEGOTIATE (Automatisch onderhandelen)100BASE-TX FULL100BASE-TX HALF10BASE-T FULL10BASE-T HALF

Hiermee stelt u full of half duplex in voor de communicatie via een netwerkhub.

MENU NETWORK (MENU NETWERK)

ITEM INSTELLINGEN BESCHRIJVING

MENU MAINTENANCE (MENU ONDERHOUD)

ITEM INSTELLINGEN BESCHRIJVING

MENU RESET (menu Standaardwaarden instellen)

UITVOEREN Hiermee stelt u de menu’s weer in op de standaardwaarden.

SAVE MENU (menu Opslaan)

UITVOEREN Hiermee slaat u de huidige menu-instellingen op als de standaardwaarden. Als u wordt gevraagd uw keuze te bevestigen, drukt u op ENTER om de waarden op te slaan of op CANCEL (Annuleren) om de bewerking te annuleren.

POWER SAVE (Energiebesparing)

ENABLE / DISABLE (Inschakelen/uitschakelen)

Hiermee schakelt u de modus voor automatische energiebesparing in of uit. De vertraging voordat de printer naar deze modus overschakelt, kunt u in het systeemconfiguratiemenu instellen.

Menufuncties> 87

Page 88: ES1624uNL - OKI

MENU USAGE (MENU GEBRUIK)Dit menu is alleen bedoeld om informatie op te vragen en geeft een indicatie van het totale gebruik van de printer en de resterende gebruiksduur van de verbruiksmaterialen. Dit is met name handig als u niet over een volledige set vervangende verbruiksmaterialen beschikt en u wilt weten hoe snel u ze nodig hebt.

PAPER BLACK SETTING (Instelling zwart op papier)

–2~0~+2 Deze instelling wordt gebruikt voor kleine aanpassingen als de afdrukken iets vaag zijn of kleine vlekjes of streepjes vertonen bij het afdrukken van documenten in zwart-wit op wit papier. Selecteer een hogere waarde voor afdrukken die minder vaag zijn of een lagere waarde om het aantal vlekjes of streepjes te verminderen in afdrukgebieden met een hoge dichtheid.

PAPER COLOR SETTING (Instelling kleur op papier)

–2~0~+2 Zoals hierboven, maar dan voor afdrukken in kleur.

TRANSPR BLACK SETTING (Instelling zwart op transparanten)

–2~0~+2 Zoals hierboven, maar dan voor afdrukken in zwart-wit op transparanten.

TRANSPR COLOR SETTING (Instelling kleur op transparanten)

–2~0~+2 Zoals hierboven, maar dan voor afdrukken in kleur op transparanten.

MENU MAINTENANCE (MENU ONDERHOUD)

ITEM INSTELLINGEN BESCHRIJVING

MENU USAGE (MENU GEBRUIK)

ITEM BESCHRIJVING

TOTAL PAGE COUNT (Totaal paginateller)

Dit is het totale aantal afdrukken dat de printer heeft gemaakt.

TRAYn PAGE COUNT (Paginateller lade x)

Dit is het totale aantal pagina’s dat is ingevoerd vanuit lade x.

MPT PAGE COUNT (Paginateller universele lade)

Dit is het totale aantal pagina’s dat is ingevoerd vanuit de universele lade.

COLOR PAGE COUNT (Teller pagina’s in kleur)

Dit is het totale aantal pagina’s dat is afgedrukt in kleur.

MONO PAGE COUNT (Teller pagina’s in zwart-wit)

Dit is het totale aantal pagina’s dat is afgedrukt in zwart-wit.

Menufuncties> 88

Page 89: ES1624uNL - OKI

K DRUM LIFE REMAINING (Resterende gebruiksduur K-drum)C DRUM LIFE REMAINING (Resterende gebruiksduur C-drum)M DRUM LIFE REMAINING (Resterende gebruiksduur M-drum)Y DRUM LIFE REMAINING (Resterende gebruiksduur Y-drum)

Dit is de resterende gebruiksduur in procenten van deze verbruiksmaterialen.

BELT LIFE REMAINING (Resterende gebruiksduur band)

Dit is de resterende gebruiksduur in procenten van de transportband.

FUSER LIFE REMAINING (Resterende gebruiksduur fuser)

Dit is de resterende gebruiksduur in procenten van de fuser.

K TONERC TONERM TONERY TONER

Dit is het cassetteformaat en het huidige tonerniveau.

MENU USAGE (MENU GEBRUIK)

ITEM BESCHRIJVING

Menufuncties> 89

Page 90: ES1624uNL - OKI

OVERLAYS EN MACRO’SWAT ZIJN OVERLAYS EN MACRO’S?

Als u speciaal afdrukmateriaal wilt gebruiken, zoals formulieren en briefpapier, maar geen voorbedrukt materiaal wilt gebruiken, kunt u dit materiaal zelf maken met behulp van deze geavanceerde mogelijkheden.

U kunt PostScript-overlays gebruiken om al uw speciale formulieren te genereren en op te slaan in de printer zodat u ze kunt gebruiken wanneer u ze nodig hebt. Als u de PCL-driver hebt geïnstalleerd, worden met macro’s vergelijkbare functies uitgevoerd.

U kunt verscheidene overlays of macro’s maken en ze op elke gewenste manier combineren om zo een heel scala aan formulieren en ander speciaal afdrukmateriaal te maken. Elke afbeelding kan alleen op de eerste pagina, op alle pagina’s of op elke tweede pagina worden afgedrukt, of alleen worden afgedrukt op de pagina’s die u opgeeft.

OPMERKING

Er zijn geen PostScript-overlays beschikbaar voor Windows 95/98/Me.

Overlays en macro’s> 90

Page 91: ES1624uNL - OKI

POSTSCRIPT-OVERLAYS MAKEN

Neem de volgende drie stappen om een overlay te maken:

1. Maak het formulier in uw eigen toepassing en druk het formulier af naar een PRN-bestand (afdrukbestand).

2. Gebruik het hulpprogramma Storage Device Manager dat is meegeleverd op de cd bij uw printer om een “project file” (projectbestand) te maken, importeer de PRN-bestanden en laad het gegenereerde HST-bestand (filterbestand) naar de printer. Het projectbestand bevat een of meer overlayafbeeldingen die functioneel verbonden zijn, zoals de afbeeldingen voor het voorblad en de vervolgpagina voor zakelijke brieven.

3. Gebruik de geladen bestanden om de overlays te definiëren zodat u ze bij het afdrukken van uw documenten kunt gebruiken.

Selecteer bij het afdrukken van overlaybestanden naar schijf geen speciale functies, zoals dubbelzijdig afdrukken of meerdere exemplaren. Deze zijn niet van toepassing op overlays. Ze zijn alleen van toepassing op uw uiteindelijke documenten.

DE OVERLAY MAKEN

1. Gebruik de toepassing van uw voorkeur, misschien een grafisch programma, om de gewenste overlay te maken en sla de overlay op.

2. Open het dialoogvenster Afdrukken… van uw toepassing.

3. Controleer bij Naam (1) of de juiste PostScript-printerdriver is geselecteerd.

4. Selecteer de optie Afdrukken naar bestand (2).

5. Klik op de knop Eigenschappen (3) om het venster Document Properties (Documenteigenschappen) te openen.

1 3

2

Overlays en macro’s> 91

Page 92: ES1624uNL - OKI

6. Kies op het tabblad Overlay de optie Create Form (Formulier maken) in de keuzelijst (4).

7. Klik op OK om het venster Document Properties (Document-eigenschappen) te sluiten.

8. Klik nogmaals op OK om het dialoogvenster Afdrukken te sluiten.

9. Voer een beschrijvende naam in met de extensie .prn als u een naam voor het afdrukbestand moet opgeven.

10. Sluit de toepassing.

HET PROJECT MAKEN EN LADEN

1. Start vanuit het menu Start van Windows de Storage Device Manager (SDM) en laat SDM de printer opsporen.

2. Kies Printers→New Project (Nieuw project).

3. Kies Printers→Add File to Project (Bestand aan project toevoegen).

4. Selecteer in de keuzelijst Files of Type (Bestandstypen) de optie PRN Files (*.prn) (Printerbestanden *.prn).

5. Ga naar de map waarin de PRN-bestanden zijn opgeslagen en selecteer één of meer bestanden die u in de overlayset wilt opnemen.

U kunt meer dan één PRN-bestand in een project opnemen. U kunt bijvoorbeeld een PRN-bestand voor voorbladen en een PRN-bestand voor vervolgpagina’s opnemen. Gebruik de standaardtechnieken van Windows (met de toetsen Shift of Ctrl) om meerdere bestanden tegelijk te selecteren.

6. Klik op Open (Openen) om deze bestanden aan het huidige project toe te voegen.

7. Als er een berichtvenster verschijnt waarin wordt bevestigd dat er een filterbestand is gemaakt, klikt u op OK om het berichtvenster te sluiten.

4

Overlays en macro’s> 92

Page 93: ES1624uNL - OKI

8. In het projectvenster wordt één HST-bestand weergegeven voor elk printerbestand dat is toegevoegd. Schrijf deze namen zorgvuldig op. Zorg ervoor dat u de namen exact overneemt, zoals ze worden weergegeven. De namen zijn hoofdlettergevoelig. Later hebt u deze namen weer nodig.

9. Kies Projects (Projecten)→Save Project (Project opslaan) en voer een beschrijvende naam in (bijvoorbeeld “Briefpapier”) waaraan u het project later kunt herkenen als u wijzigingen wilt aanbrengen.

10. Kies Projects→Send Project Files to Printer Projectbestanden naar de printer verzenden) om het project naar de printer te laden.

Als u een harde schijf in de printer hebt geïnstalleerd, laadt SDM bestanden automatisch naar deze harde schijf. Als er geen schijf is geïnstalleerd, laadt SDM bestanden in het flashgeheugen. Als u over een harde schijf beschikt, maar de bestanden liever in het flashgeheugen laadt, dubbelklikt u in het projectvenster op de bestandsnaam, voert u onder Volume %Flash0% in en klikt u op OK.

11. Als het bericht “Command Issued” (Opdracht verzonden) verschijnt om te bevestigen dat het laden is voltooid, klikt u op OK om het bericht te sluiten.

EEN TESTAFDRUK VAN DE OVERLAY MAKEN

1. Klik op het printerpictogram van de relevante printer en kies Printers→Test Form (Formulier testen).

2. Selecteer in het venster Test PostScript Form (PostScript-formulier testen) elke overlay en klik op OK om de overlays te testen. Na een korte pauze waarin de printer het formulier verwerkt, wordt het formulier afgedrukt.

3. Klik op Afsluiten als elke overlay is getest.

4. Klik op de standaardknop Sluiten (X) van Windows of kies Projects (Projecten)→Exit (Afsluiten) om de Storage Device Manager te sluiten.

Overlays en macro’s> 93

Page 94: ES1624uNL - OKI

OVERLAYS DEFINIËREN

Dit is de laatste stap voordat de nieuwe overlays gereed zijn voor gebruik.

1. Open het venster Printers (“Printers en Faxen” in Windows XP) via het menu Start of via het Configuratiescherm van Windows.

2. Klik met de rechtermuisknop op het relevante pictogram van de PostScript-printer en kies Afdrukvoorkeuren in het snelmenu.

3. Klik op het tabblad Overlay op de knop New (Nieuw).

4. Voer in het venster Define Overlays (Overlays definiëren) een geschikte naam (2) in voor deze overlay en kies op welke pagina’s (3) van uw document deze overlay moet worden toegepast.

5. Voer de naam van het overlaybestand (4) exact in zoals de naam werd weergegeven in het projectvenster van de Storage Device Manager. De naam is hoofdlettergevoelig.

Als u de namen van de overlays niet hebt opgeschreven toen u de overlays maakte, kunt u ze vinden met behulp van de Storage Device Manager. U kunt ook via het informatiemenu van de printer een lijst met de namen van de overlays afdrukken.

6. Klik op Add Toevoegen (5) om deze overlay toe te voegen aan de lijst met gedefinieerde overlays.

7. Klik op OK om het venster Define Overlay (Overlay definiëren) te sluiten.

De nieuwe overlay wordt nu in de lijst Defined Overlays weergegeven in het eigenschappenvenster van de printer.

8. Herhaal de bovenstaande procedure als u nog meer overlays wilt definiëren.

9. Klik op OK als u gereed bent om het eigenschappenvenster van de printer te sluiten.

23

45

Overlays en macro’s> 94

Page 95: ES1624uNL - OKI

De nieuwe overlays zijn nu gereed en kunnen worden gebruikt voor toekomstige documenten.

AFDRUKKEN MET POSTSCRIPT-OVERLAYS

Als u de overlays eenmaal hebt gedefinieerd, kunt u ze voor elk document gebruiken. In het voorbeeld dat hier wordt gegeven, worden twee overlays gebruikt voor zakelijke brieven. De eerste overlay wordt alleen op de eerste pagina afgedrukt en de tweede wordt alleen op alle vervolgpagina’s afgedrukt.

1. Bereid uw document op de normale manier in uw eigen toepassing voor. Zorg er indien nodig voor dat u het document zo indeelt dat het in de beschikbare ruimte past.

2. Open het dialoogvenster Afdrukken… van uw toepassing en kies de gewenste opties. Controleer of als doelprinter uw PostScript-printerdriver met de gedefinieerde overlays is ingesteld.

3. Klik op de knop Eigenschappen om het venster Printing Preferences (Afdrukvoorkeuren) te openen.

4. Kies op het tabblad Overlays de optie Use Overlay (Overlay gebruiken) in de keuzelijst (1).

5. Klik op de eerste overlay (2) die u wilt gebruiken. In dit voorbeeld is dit de overlay voor het voorblad. Klik op de knop Add (Toevoegen) (3).

6. Klik op de tweede overlay (4) en klik nogmaals op de knop Add (Toevoegen) (3) als u nog een andere overlay wilt gebruiken, in dit geval voor de vervolgpagina.

7. Klik op OK als u alle overlays hebt geselecteerd die u voor dit document wilt gebruiken.

8. Klik tot slot op OK in de het dialoogvenster Afdrukken van de toepassing om het afdrukken te starten.

1

32

4

Overlays en macro’s> 95

Page 96: ES1624uNL - OKI

PCL-OVERLAYS MAKEN

Neem de volgende drie stappen om een overlay te maken:1. Maak het formulier in uw eigen toepassing en druk het

formulier af naar een PRN-bestand (afdrukbestand).2. Gebruik het hulpprogramma Storage Device Manager dat

is meegeleverd is op de cd bij uw printer om een “project file,” te maken, importeer het PRN-bestand en laad de gegenereerde BIN-bestanden (filterbestanden) naar de printer.

3. Gebruik de geladen bestanden om de overlay te definiëren zodat u de overlay voor toekomstige documenten kunt gebruiken.Selecteer bij het afdrukken van overlaybestanden naar de schijf geen speciale functies, zoals dubbelzijdig afdrukken of meerdere exemplaren. Deze zijn niet van toepassing op macro’s. Ze zijn alleen van toepassing op uw uiteindelijke documenten.

DE OVERLAY MAKEN

1. Gebruik de toepassing van uw voorkeur, misschien een grafisch programma, om de gewenste overlay te maken en sla de overlay op.

2. Open het dialoogvenster Afdrukken… van uw toepassing.

3. Controleer bij Naam (1) of de juiste PCL-printerdriver is geselecteerd.

4. Selecteer de optie Afdrukken naar bestand (2).

5. Voer een beschrijvende naam in met de extensie .prn als u een naam voor het afdrukbestand moet opgeven.

6. Sluit de toepassing.

MACRO’S MAKEN EN LADEN

1. Start vanuit het menu Start van Windows de Storage Device Manager (SDM) en laat SDM de printer opsporen.

2. Kies Printers→New Project (Nieuw project) om een nieuw project te openen.

1 3

2

Overlays en macro’s> 96

Page 97: ES1624uNL - OKI

3. Kies Printers→Filter Macro File (Macrobestand filteren) Het dialoogvenster Filter Printer Patterns (Printerpatronen filteren) verschijnt. Wijzig eventueel de benodigde instellingen en klik op OK.Voorbeeld: Als u een zwart ovaal maakt in MS Paint en de filters voor kleuropdrachten niet uitschakelt, wordt het zwarte ovaal afgedrukt als een zwarte rechthoek wanneer u de overlay gebruikt. Als u de ovale vorm wilt behouden, moet u de filters “Configure Image Data,” “Palette ID” en “Palette Control” (Beeldgegevens configureren, Palet-id en Paletbeheer) uitschakelen.

4. Selecteer in de keuzelijst Files of Type (Bestandstypen) de optie PRN Files (*.prn) (Printerbestanden *.prn).

5. Ga naar de map waarin de PRN-bestanden zijn opgeslagen en selecteer één of meer bestanden die u in de overlayset wilt opnemen.U kunt meer dan één macrobestand in een project opnemen. U kunt bijvoorbeeld een PRN-bestand voor voorbladen en een PRN-bestand voor vervolgpagina’s opnemen. Gebruik de standaardtechnieken van Windows (met de toetsen Shift of Ctrl) om meerdere bestanden tegelijk te selecteren.

6. Klik op Open (Openen) om deze bestanden aan het huidige project toe te voegen. (U kunt ze ook direct vanuit Windows Verkenner naar het projectvenster slepen.) Als er een berichtvenster verschijnt waarin wordt bevestigd dat er een filterbestand is gemaakt, klikt u op OK om het berichtvenster te sluiten.

7. In het projectvenster wordt één BIN-bestand weergegeven voor elk printerbestand dat is toegevoegd. Schrijf deze namen op. Neem de naam en het id-nummer van elk bestand exact over. U heeft ze later nodig.Als u de namen of de id-nummers wilt wijzigen, dubbelklikt u op de bestandsnaam en wijzigt u de gegevens. Hier volgen de gegevens van Volume:0 = PCL-partitie op de harde schijf van de printer;1 = algemene partitie op de harde schijf van de printer;%disk0% = PostScript-partitie op de harde schijf van de printer;2 = flashgeheugen PCL%Flash0% = flashgeheugen PostScript

Overlays en macro’s> 97

Page 98: ES1624uNL - OKI

De namen zijn hoofdlettergevoelig. U hebt deze namen later weer nodig, exact zoals ze in deze lijst worden weergegeven.

8. Kies Projects (Projecten)→Save Project (Projecten opslaan) en voer een beschrijvende naam in (bijvoorbeeld “Briefpapier”) waaraan u het project kunt herkennen.

9. Kies Projects (Projecten)→Send Project Files to Printer (Projectbestanden naar de printer verzenden) om het project naar de printer te laden.

10. Als het bericht “Command Issued” (Opdracht verzonden) verschijnt om te bevestigen dat het laden is voltooid, klikt u op OK om het bericht te sluiten.

EEN TESTAFDRUK VAN DE MACRO MAKEN

1. Kies Printers→Test Macro (Macro testen).

2. Voer in het venster Test Macro (Macro testen) het id-nummer in en klik op OK. Na een korte pauze wordt de macro afgedrukt.

3. Klik op Exit (Afsluiten) wanneer alle macro’s zijn getest.

4. Klik op de standaardknop Sluiten (X) van Windows of kies Projects (Projecten)→Exit (Afsluiten) om de Storage Device Manager te sluiten.

OVERLAYS DEFINIËREN

Dit is de laatste stap voordat de nieuwe overlays gereed zijn voor gebruik.

1. Open het venster Printers (“Printers en Faxen” in Windows XP) via het menu Start of via het Configuratiescherm van Windows.

2. Klik met de rechtermuisknop op het relevante pictogram van de PostScript-printer en kies Afdrukvoorkeuren in het snelmenu.

3. Klik op het tabblad Job Options (Taakopties) op de knop Overlay.

Overlays en macro’s> 98

Page 99: ES1624uNL - OKI

4. Klik in het venster Overlay op de knop Define Overlays (Overlays definiëren) (1).

5. Voer in het venster Definiëren overlays (Overlays definiëren) de naam (a) en id (b) van de gewenste overlay in en definieer op welke pagina’s (c) van uw documenten deze overlay moet worden toegepast. Klik op de knop Add (Toevoegen) (3) om deze overlay toe te voegen aan de lijst met gedefinieerde overlays. Herhaal de procedure eventueel voor de overige gerelateerde overlays. Klik, als u gereed bent, op de knop Afsluiten (4) om het venster te sluiten.

In het voorbeeld worden twee gedefinieerde overlays weergegeven, één voor het voorblad en één voor de vervolgpagina’s.

Namen en id’s van overlaybestanden moeten exact worden ingevoerd zoals in het projectvenster van de Storage Device Manager werden weergegeven. De namen zijn hoofdlettergevoelig.

Als u de namen van de overlays niet hebt opgeschreven toen u de overlays maakte, kunt u ze vinden met behulp van de Storage Device Manager. U kunt ook via het informatiemenu van de printer een lijst met de namen van de overlays afdrukken.

De nieuwe overlays verschijnen nu in de lijst Defined Overlays (Gedefinieerde overlays) in het eigenschappenvenster van de printer.

6. Klik, als u gereed bent, op OK om het venster Afdrukvoorkeuren te sluiten.

1

a

3

b

4

c

Overlays en macro’s> 99

Page 100: ES1624uNL - OKI

De nieuwe overlays zijn nu gereed en kunnen worden gebruikt voor toekomstige documenten.

AFDRUKKEN MET PCL-OVERLAYS

Als u de overlays eenmaal hebt gedefinieerd, kunt u ze voor elk document gebruiken. In het voorbeeld dat hier wordt gegeven, worden twee overlays gebruikt voor zakelijke brieven. De eerste overlay wordt alleen op het voorblad afgedrukt en de tweede wordt alleen op de vervolgpagina’s afgedrukt.

1. Bereid uw document op de normale manier in uw eigen toepassing voor. Zorg ervoor dat u het document zo indeelt dat het in de beschikbare ruimte van de briefhoofdoverlay past.

2. Open het dialoogvenster Afdrukken… van uw toepassing en kies de opties die u wilt gebruiken. Controleer of als doelprinter uw PostScript-printerdriver met de gedefinieerde overlays is ingesteld.

3. Klik op de knop Eigenschappen om het venster Printing Preferences (Afdrukvoorkeuren) te openen.

4. Schakel op het tabblad Overlay het selectievakje Use active overlays (Actieve overlays gebruiken) (1) in.

5. Klik in de lijst Defined Overlays (Gedefinieerde overlays) op de eerste overlay (2) die u wilt gebruiken en klik op de knop Add (Toevoegen) (3) om de overlay toe te voegen aan de lijst met actieve overlays. Als u nog even wilt kijken hoe deze overlay eruitziet, klikt u op de knop Test Print (Testafdruk).

6. Als u nog een andere overlay wilt gebruiken voor dit document, in dit voorbeeld is dat de overlay “Vervolgpagina”, klikt u op deze overlay (4) in de lijst met gedefinieerde overlays en klikt u nogmaals op de knop Add (Toevoegen) (3) om de tweede overlay aan de lijst met actieve overlays toe te voegen.

1

3

4

2

Overlays en macro’s> 100

Page 101: ES1624uNL - OKI

7. Klik op OK als de lijst met actieve overlays alle items bevat die u wilt gebruiken.

8. Klik tot slot op OK in het dialoogvenster Afdrukken van uw toepassing om het document af te drukken.

Overlays en macro’s> 101

Page 102: ES1624uNL - OKI

VERBRUIKSMATERIALEN VERVANGENIn deze sectie wordt uitgelegd hoe u de verbruiksmaterialen vervangt als dat nodig is. Als richtlijn kunt u voor de verwachtte gebruiksduur van deze materialen het volgende aanhouden:

> Toner: 3000 (standaardcapaciteit) of 5000 (hoge capaciteit) pagina’s van A4-formaat bij 5% dekking, wat inhoudt dat 5% van de afdrukbare ruimte met deze kleur is bedrukt. De gebruiksduur van de toner wordt rechtstreeks beïnvloed door de dekking. Bij een dekking van 10% is er bijvoorbeeld voldoende toner voor 1500 pagina’s (standaardcapaciteit) of 2500 pagina’s (hoge capaciteit) en bij een dekking van 2,5% bevat de cassette voldoende toner om 6000 pagina’s (standaardcapaciteit) of 10.000 pagina’s (hoge capaciteit) af te drukken.

De printer wordt geleverd met voldoende toner in de afdrukcassettes voor 3.000 A4-pagina’s. Hierbij wordt de toner voor 1.500 A4-pagina’s gebruikt om de image drum te laden.

> Image drum — 17.000 pagina’s (berekend op basis van standaardgebruik in een kantoor waarbij 20% van de afdruktaken uit slechts één pagina bestaat, 30% uit documenten van drie pagina’s bestaat en 50% van de afdruktaken uit 15 pagina’s of meer bestaat).

> Transportband — Ongeveer 50.000 A4-pagina’s.

> Fuser — Ongeveer 45.000 A4-pagina’s.

> Tonercassette met standaardcapaciteit.

> Tonercassette met hoge capaciteit.

5K XXXXXX

Verbruiksmaterialen vervangen> 102

Page 103: ES1624uNL - OKI

BESTELINFORMATIE VERBRUIKMATERIALEN

* Gemiddelde gebruiksduur: 20% pagina’s bij continu afdrukken, 50%pagina’s met 3 pagina’s per taak en 30% pagina’s met 1 pagina per taak.

Gebruik altijd originele Oki-verbruiksmaterialen om te beste kwaliteit en prestaties te garanderen voor uw hardware. Het gebruik van niet van Oki afkomstige producten kun de prestaties van uw printer verslechteren en de garantie ongeldig maken. De specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorgaande waarschuwing. Alle handelsmerken erkend.

ITEM GEBRUIKSDUUR BESTELNUMMER

Toner, zwart x 6 5.000 A4 @ 5% 42127477

Toner, cyaan x 6 5.000 A4 @ 5% 42127476

Toner, magenta x 6 5.000 A4 @ 5% 42127475

Toner, geel x 6 5.000 A4 @ 5% 42127474

Image drum, zwart x 3 17.000 A4-pagina’s* 01116520

Image drum, cyaan x 3 17.000 A4-pagina’s* 01116519

Image drum, magenta x 3 17.000 A4-pagina’s* 01116518

Image drum, geel x 3 17.000 A4-pagina’s* 01116517

Fuser 45.000 A4-pagina’s 01117206

Transportband 50.000 A4 @ 3 per taak

01117105

Verbruiksmaterialen vervangen> 103

Page 104: ES1624uNL - OKI

TONERCASSETTE VERVANGEN

De toner die in deze printer wordt gebruikt, is een heel fijn droog poeder. De toner zit in vier cassettes, één cassette voor cyaan, voor magenta, voor geel en voor zwart.

Zorg ervoor dat u een vel papier bij de hand hebt zodat u de gebruikte cassette ergens op kunt zetten terwijl u de nieuwe cassette installeert.

Gooi de oude cassette niet zo maar weg, maar gebruik de verpakking van de nieuwe cassette. Houdt u aan de regels, aanbevelingen enzovoort, die mogelijk van kracht zijn op het gebied van het recyclen van afval.

Als u tonerpoeder hebt gemorst, borstelt u het voorzichtig weg. Als dit niet voldoende helpt, gebruikt u een vochtige doek om eventuele tonerresten te verwijderen. Gebruik geen heet water en gebruik nooit oplosmiddelen. Dit leidt tot blijvende vlekken.

Schakel de printer uit en laat de fuser ongeveer 10 minuten afkoelen voordat u de kap opent.

LET OP!

Vervang de tonercassette pas wanneer ‘TONER EMPTY’ (Toner leeg) wordt weergegeven om te voorkomen dat er toner wordt verspild en sensorfouten optreden.

WAARSCHUWING!Als u toner inademt of in uw ogen krijgt, moet u een beetje water drinken of uw ogen uitspoelen met veel koud water. Neem onmiddellijk contact op met een arts.

Verbruiksmaterialen vervangen> 104

Page 105: ES1624uNL - OKI

1. Druk op de ontgrendelingsknop van de kap aan de bovenzijde van de printer en open de kap volledig.

2. Let op de posities van de vier cassettes.

WAARSCHUWING!Als de printer ingeschakeld is geweest, is de fuser heet. Dit gebied is duidelijk gemarkeerd. Raak dit gedeelte van de printer niet aan.

12

3

41

2

3

4

1. Cyaan cassette 2. Magenta cassette

3. Gele cassette 4. Zwarte cassette

Verbruiksmaterialen vervangen> 105

Page 106: ES1624uNL - OKI

3. Voer een van de volgende handelingen uit:

(a) Als u een tonercassette vervangt die bij uw printer is geleverd (hendel heeft drie posities), trekt u de gekleurde ontgrendelingshendel van de toner op de cassette die moet worden vervangen, naar de voorzijde van de printer in de richting van de pijl en stopt u bij de middelste (rechtopstaande) positie (1).

(b) Als u een andere tonercassette vervangt (hendel heeft twee posities), trekt u de gekleurde ontgrendelingshendel van de toner (1) op de cassette die moet worden vervangen, helemaal naar de voorzijde van de printer.

1

1

Verbruiksmaterialen vervangen> 106

Page 107: ES1624uNL - OKI

4. Til de rechterzijde van de cassette op en trek de cassette vervolgens naar rechts om de linkerzijde los te maken. Haal de tonercassette uit de printer.

5. Plaats de cassette voorzichtig op een vel papier om te voorkomen dat de toner vlekken maakt op uw meubilair en om te voorkomen dat het groene drumoppervlak beschadigd raakt.

6. Verwijder de nieuwe cassette uit de doos, maar laat het verpakkingsmateriaal nog even zitten.

7. Schud de nieuwe cassette een aantal keren voorzichtig heen en weer om de toner in de cassette los te maken en gelijkmatig te verdelen.

2

1

Verbruiksmaterialen vervangen> 107

Page 108: ES1624uNL - OKI

8. Verwijder nu het verpakkingsmateriaal en trek het tape van de onderzijde van de cassette.

9. Houd de cassette aan de bovenzijde in het midden vast met de gekleurde hendel rechts. Laat de cassette in de printer zakken op de drumeenheid waaruit u de oude cassette hebt verwijderd.

10. Plaats de linkerzijde van de cassette eerst in de bovenzijde van de image drum, druk deze tegen de veer op de drumeenheid en laat vervolgens de rechterzijde van de cassette op de drumeenheid zakken.

11. Druk de cassette voorzichtig naar beneden om ervoor te zorgen dat de cassette goed vastzit en druk vervolgens de gekleurde hendel (1) in de richting van de achterzijde van

21

Verbruiksmaterialen vervangen> 108

Page 109: ES1624uNL - OKI

de printer. Hiermee vergrendelt u de cassette en kan er toner naar de drumeenheid worden overgebracht.

12. Sluit tot slot de kap aan de bovenzijde van de printer en druk de kap aan beide zijden stevig naar beneden om deze goed te vergrendelen.

1

Verbruiksmaterialen vervangen> 109

Page 110: ES1624uNL - OKI

IMAGE DRUM VERVANGEN

Schakel de printer uit en laat de fuser ongeveer 10 minuten afkoelen voordat u de kap opent.

De printer bevat vier image drums: cyaan, magenta, geel en zwart.

1. Druk op de ontgrendelingsknop van de kap aan de bovenzijde van de printer en open de kap volledig.

LET OP!

Ga voorzichtig met deze apparaten om. Ze zijn gevoelig voor statische elektriciteit.

WAARSCHUWING!Als de printer ingeschakeld is geweest, is de fuser heet. Dit gebied is duidelijk gemarkeerd. Raak dit gedeelte van de printer niet aan.

Verbruiksmaterialen vervangen> 110

Page 111: ES1624uNL - OKI

2. Let op de posities van de vier cassettes.

3. Pak de image drum aan de bovenkant in het midden vast en til deze samen met de bijbehorende tonercassette uit de printer.

12

3

4

1. Cyaan cassette 2. Magenta cassette

3. Gele cassette 4. Zwarte cassette

Verbruiksmaterialen vervangen> 111

Page 112: ES1624uNL - OKI

4. Plaats de cassette voorzichtig op een vel papier om te voorkomen dat de toner vlekken maakt op uw meubilair en om te voorkomen dat het groene drumoppervlak beschadigd raakt.

5. Houd de gekleurde ontgrendelingshendel (1) rechts en trek de hendel naar u toe. Hiermee wordt de koppeling tussen de tonercassette en de drumcassette verbroken.

6. Til de rechterzijde van de cassette op en trek de cassette naar rechts om de linkerzijde los te maken en haal de tonercassette uit de image drumcassette. Plaats de cassette op een vel papier om te voorkomen dat er vlekken op uw meubilair komen.

LET OP!

Het groene drumoppervlak aan de onderzijde van de cassette is heel kwetsbaar en lichtgevoelig. Raak het oppervlak niet aan en stel het niet langer dan 5 minuten bloot aan normaal licht. Als de drumeenheid langere tijd uit de printer moet worden verwijderd, moet u de cassette in een zwarte plastic zak doen zodat de cassette niet wordt blootgesteld aan licht. Stel de drum nooit bloot aan direct zonlicht of heel helder kunstlicht.

1

2

1

Verbruiksmaterialen vervangen> 112

Page 113: ES1624uNL - OKI

7. Haal de nieuwe image drumcassette uit de verpakking en plaats deze op het vel papier waarop ook de oude cassette was geplaatst. Plaat de cassette op dezelfde manier als de oude eenheid. Pak de oude eenheid voor het recyclen in het verpakkingsmateriaal.

8. Plaats de tonercassette op de nieuwe image drumcassette, zoals is weergegeven. Druk de linkerzijde van de cassette eerst naar beneden en laat vervolgens de rechterzijde zakken. (Het is niet nodig om nu ook een nieuwe tonercassette te plaatsen, tenzij het resterende tonerniveau erg laag is.)

9. Duw de gekleurde ontgrendelingshendel (1) van u af om de tonercassette te vergrendelen op de nieuwe drumeenheid zodat er toner naar de drum kan worden overgebracht.

2

1

1

Verbruiksmaterialen vervangen> 113

Page 114: ES1624uNL - OKI

10. Houd de complete set aan de bovenzijde in het midden vast en laat de set op zijn plaats in de printer zakken, waarbij u de voetjes in de uitsparingen aan de zijkanten van de printerruimte plaatst.

11. Sluit tot slot de kap aan de bovenzijde van de printer en druk de kap aan beide zijden stevig naar beneden om deze goed te vergrendelen.

OPMERKING

Als u de printer om een of andere reden moet terugbrengen of vervoeren, moet u ervoor zorgen dat u de drumeenheid van tevoren verwijdert en in de bijgeleverde zak plaatst. Hierdoor voorkomt u dat er toner wordt gemorst.

Verbruiksmaterialen vervangen> 114

Page 115: ES1624uNL - OKI

DE TRANSPORTBAND VERVANGEN

De transportband bevindt zich onder de vier image drums. Deze eenheid moet worden vervangen nadat er ongeveer 50.000 pagina’s zijn afgedrukt.

Schakel de printer uit en laat de fuser ongeveer 10 minuten afkoelen voordat u de kap opent.

1. Druk op de ontgrendelingsknop van de kap aan de bovenzijde van de printer en open de kap volledig.

2. Let op de posities van de vier cassettes. Het is van essentieel belang dat ze in dezelfde volgorde worden teruggeplaatst.

WAARSCHUWING!Als de printer ingeschakeld is geweest, is de fuser heet. Dit gebied is duidelijk gemarkeerd. Raak dit gedeelte van de printer niet aan.

12

3

4

1. Cyaan cassette 2. Magenta cassette

3. Gele cassette 4. Zwarte cassette

Verbruiksmaterialen vervangen> 115

Page 116: ES1624uNL - OKI

3. Til alle drum eenheden uit de printer en plaats ze op een veilige plek waar ze niet worden blootgesteld aan warmte en licht.

4. Zoek de twee bevestigingen (5) aan beide zijden van de band en zoek de greep (6) aan de voorzijde.

5. Draai de twee bevestigingen 90° naar links. Hierdoor komt de band los van de printerbehuizing.

6. Trek de greep (6) omhoog zodat de band aan de voorzijde omhoog komt en trek de transportband uit de printer.

LET OP!

Het groene drumoppervlak aan de onderzijde van de cassette is heel kwetsbaar en lichtgevoelig. Raak het oppervlak niet aan en stel het niet langer dan 5 minuten bloot aan normaal licht. Als de drumeenheid langere tijd uit de printer moet worden verwijderd, moet u de cassette in een zwarte plastic zak doen zodat de cassette niet wordt blootgesteld aan licht. Stel de drum nooit bloot aan direct zonlicht of heel helder kunstlicht.

5

6

Verbruiksmaterialen vervangen> 116

Page 117: ES1624uNL - OKI

7. Laat de nieuwe transportband op zijn plaats zakken, met de greep aan de voorzijde en het drijfwerk aan de achterzijde van de printer. Zoek het drijfwerk in de linkerhoek achterin de printer en laat de transportband horizontaal in de printer zakken.

8. Draai de twee bevestigingen (5) 90° naar rechts tot ze vastzitten. Hierdoor wordt de transportband op zijn plaats gehouden.

9. Plaats nu de vier image drums compleet met de bijbehorende tonercassettes terug in de printer, in dezelfde volgorde als u ze hebt geplaatst: cyaan (het dichtst bij de achterkant), magenta, geel en zwart (het dichtst bij de voorkant).

10. Sluit tot slot de kap aan de bovenzijde van de printer en druk de kap aan beide zijden stevig naar beneden om deze goed te vergrendelen.

Verbruiksmaterialen vervangen> 117

Page 118: ES1624uNL - OKI

DE FUSER VERVANGEN

De fuser zit in de printer direct achter de vier image drumeenheden.

Schakel de printer uit en laat de fuser ongeveer 10 minuten afkoelen voordat u de kap opent.

1. Druk op de ontgrendelingsknop van de kap aan de bovenzijde van de printer en open de kap volledig.

WAARSCHUWING!Als de printer kortgeleden nog is ingeschakeld geweest, zijn sommige fuseronderdelen erg heet. Ga heel voorzichtig met de fuser om en houdt de fuser alleen vast bij de greep, die slechts warm aanvoelt. Een waarschuwingsetiket geeft duidelijk dit gebied aan. Als u twijfelt, schakelt u de printer uit en wacht u minimaal 10 minuten om de fuser te laten afkoelen voordat u de kap van de printer opent.

Verbruiksmaterialen vervangen> 118

Page 119: ES1624uNL - OKI

2. Zoek de fuserhendel (1) boven op de fusereenheid.

3. Trek de twee fuserhendels (2) in de richting van de voorzijde van de printer zodat ze helemaal rechtop staan.

4. Houd de fuser vast bij de greep (1) en til de fuser recht omhoog uit de printer. Indien de fuser nog warm is, plaats u deze op een vlak oppervlak dat niet beschadigd kan raken door hitte.

5. Haal de nieuwe fuser uit de verpakking en verwijder het transportmateriaal.

6. Houd de nieuwe fuser bij de greep vast en zorg ervoor dat u de fuser de juiste positie heeft. De hendels (2) waarmee de fuser wordt vastgezet, moeten helemaal rechtop staan en de twee bevestigingsnokjes (3) moeten naar u toe te wijzen.

C

M

Y

K

1

2

322

Verbruiksmaterialen vervangen> 119

Page 120: ES1624uNL - OKI

7. Laat de fuser in de printer zakken, waarbij u de twee nokjes (3) in de uitsparingen in het metalen gedeelte tussen het fusergebied en de image drums laat zakken.

8. Duw de twee hendels (2) waarmee de fuser wordt vergrendeld naar de achterzijde van de printer om de fuser vast te zetten.

Sluit tot slot de kap aan de bovenzijde van de printer en druk de kap aan beide zijden stevig naar beneden om deze goed te vergrendelen.

2C

M

Y

K

Verbruiksmaterialen vervangen> 120

Page 121: ES1624uNL - OKI

DE LED-KOP REINIGEN

Reinig de LED-kop als de afdrukken onhelder zijn, witte lijnen bevatten of als tekst vaag is.

1. Schakel de printer uit en open de kap aan de bovenzijde van de printer.

2. Veeg de LED-kop voorzichtig schoon met LED-lensreinigingsmiddel of een zachte doek.

3. Sluit de kap aan de bovenzijde van de printer.

LET OP!

Gebruik geen methylalcohol of andere oplosmiddelen op de LED-kop. Dit kan schade aan het lensoppervlak tot gevolg hebben.

Verbruiksmaterialen vervangen> 121

Page 122: ES1624uNL - OKI

UITBREIDINGEN INSTALLERENIn deze sectie wordt uitgelegd hoe u optionele apparatuur in uw printer installeert. Dit zijn:

• extra RAM-geheugen;• harde schijf van 20 GB.

GEHEUGENUITBREIDING

Het basisprintermodel is uitgerust met 64 MB geheugen. Dit kan worden uitgebreid met een extra geheugenkaart van 64 MB, 128 MB of 256 MB, hetgeen resulteert in een maximale geheugencapaciteit van 320 MB.

De installatie kost een paar minuten en u heeft hiervoor een middelgrote kruiskopschroevendraaier nodig.

1. Schakel de printer uit en verwijder het netsnoer.

2. Druk op de ontgrendelingsknop van de kap aan de bovenzijde van de printer en open de kap volledig.

WAARSCHUWING!Als de printer kortgeleden is ingeschakeld geweest, is de fuser heet. Dit gebied is duidelijk gemarkeerd. Raak dit gedeelte van de printer niet aan.

Uitbreidingen installeren> 122

Page 123: ES1624uNL - OKI

3. Til de hendel van de voorklep op en trek de klep open.

4. Verwijder de schroef waarmee de rechterklep is vastgezet.

5. Til de rand van de zijklep iets op aan de twee punten die in de afbeelding worden weergeven en trek de klep aan de bovenkant naar u toe. Til de klep iets op om deze van de printer te verwijderen. Plaats de klep op een veilige plaats naast de printer.

6. Haal de nieuwe geheugenkaart voorzichtig uit de verpakking. Probeer de kaart alleen aan de korte zijden vast te houden en raak geen metalen onderdelen aan. Raak ook de connector op de rand niet aan.

7. De geheugenkaart heeft een kleine uitsparing in de connector op de rand, die zich dichter bij de ene zijde dan bij de andere bevindt.

Uitbreidingen installeren> 123

Page 124: ES1624uNL - OKI

8. Zoek de RAM-uitbreidingssleuf (1) in de printer.

9. Als deze RAM-uitbreidingssleuf al een geheugenkaart bevat, moet u deze geheugenkaart verwijderen voordat u de nieuwe kaart kunt installeren. Als u een geheugenkaart moet verwijderen, neemt u eerst de volgende stappen. Als de sleuf geen kaart bevat, begint u bij stap 10.

(a) Zoek de klemmen (2) aan beide zijden van de RAM-uitbreidingssleuf (1).

(b) Druk de klemmen naar buiten en in de richting van de printer. De geheugenkaart komt nu iets vrij.

(c) Pak de kaart stevig aan de korte zijden vast en trek de kaart uit de sleuf.

(d) Plaats de verwijderde geheugenkaart in de antistatische zak van de nieuwe geheugenkaart.

10. Pak de nieuwe geheugenkaart aan de korte zijden vast, zodat de randconnector in de richting van de RAM-uitbreidingssleuf wijst en de kleine uitsparing zich dichter bij de achterzijde van de printer bevindt.

11. Duw de geheugenkaart voorzichtig in de RAM-uitbreidingssleuf totdat deze vastklikt en niet verder kan.

12. Plaats de drie klemmen aan de onderzijde van de zijklep in de rechthoekige openingen bij de onderzijde van de printer.

13. Sluit de zijklep van de printer en draai de schroef die u in stap 4 hebt verwijderd, weer vast.

14. Sluit de voorklep en de kap aan de bovenzijde en druk de kap aan beide zijden stevig naar beneden om deze goed te vergrendelen.

1 2

3

4

2

Uitbreidingen installeren> 124

Page 125: ES1624uNL - OKI

15. Sluit het netsnoer weer aan en schakel de printer in.

16. Wanneer de printer gereed is, drukt u op de volgende wijze een menu-overzicht af:

(a) Druk op de knop + om het informatiemenu te openen.

(b) Druk één keer op ENTER voor het menu-overzicht.

(c) Druk nogmaals op ENTER om het menu-overzicht af te drukken.

(d) Als het overzicht is afgedrukt, drukt u op ON LINE om het menusysteem af te sluiten.

17. Bekijk de eerste pagina van het menu-overzicht.

Boven aan de pagina, tussen de twee horizontale lijnen, ziet u de huidige printerconfiguratie. In dit overzicht wordt ook aangegeven hoeveel geheugen er in totaal in de printer is geïnstalleerd.

Deze waarde geeft de totale hoeveelheid geheugen aan die is geïnstalleerd: de hoeveelheid geheugen van de geïnstalleerde geheugenkaart plus 64 MB.

Als u de PostScript-driver van Windows gebruikt, volgt u de instructies verderop in deze sectie om de driver aan te passen.

Uitbreidingen installeren> 125

Page 126: ES1624uNL - OKI

HARDE SCHIJF

De optionele interne harde schijf (HDD) van 20 GB maakt het mogelijk om afgedrukte pagina’s te sorteren en kan worden gebruikt om overlays, macro’s en lettertypen op te slaan. U kunt ook documenten opslaan die zijn beveiligd of die moeten worden gecontroleerd, en die wachten om te worden afgedrukt.

De installatie kost een paar minuten en u heeft hiervoor een middelgrote kruiskopschroevendraaier nodig.

1. Schakel de printer uit en verwijder het netsnoer.

2. Druk op de ontgrendelingsknop van de kap aan de bovenzijde van de printer en open de kap volledig.

3. Til de hendel van de voorklep op en trek de klep open.

4. Verwijder de schroef waarmee de rechterzijde is vastgezet.

WAARSCHUWING!Als de printer kortgeleden is ingeschakeld geweest, is de fuser heet. Dit gebied is duidelijk gemarkeerd. Raak dit gedeelte van de printer niet aan.

Uitbreidingen installeren> 126

Page 127: ES1624uNL - OKI

5. Til de rand van de zijklep iets op aan de twee punten die in de afbeelding worden weergeven en trek de klep aan de bovenkant naar u toe. Til de klep iets op om deze van de printer te verwijderen. Plaats de klep op een veilige plaats naast de printer.

6. Zoek de zes bevestigingsopeningen die in de afbeelding worden aangegeven om de harde schijf vast te zetten op de zijkant van de printer.

7. Trek met de juiste zijde van de harde schijf naar de printer gericht en de connectorkabel naar de achterzijde gericht, de schijfhendel naar u toe.

8. Sluit het uiteinde van de verbindingskabel (1) aan op de connector van de schijf (2) in de printer.

9. Plaats de zes voetjes van de schijf in de bevestigingsopeningen op de printer.

10. Duw de hendel plat tegen de schijf. Hierdoor wordt de schijf iets in de richting van de achterzijde van de printer geschoven en vastgezet.

11. Plaats de drie klemmen aan de onderzijde van de zijklep in de rechthoekige openingen bij de onderzijde van de printer.

12. Sluit de zijklep van de printer en draai de schroef die u in stap 4 hebt verwijderd, weer vast.

1

2

Uitbreidingen installeren> 127

Page 128: ES1624uNL - OKI

13. Sluit de voorklep en de kap aan de bovenzijde en druk de kap aan beide zijden stevig naar beneden om deze goed te vergrendelen.

14. Sluit het netsnoer weer aan en schakel de printer in.

15. Wanneer de printer gereed is, drukt u op de volgende wijze een menu-overzicht af:

(a) Druk op de knop + om het informatiemenu te openen.

(b) Druk één keer op ENTER voor het menu-overzicht.

(c) Druk nogmaals op ENTER om het menu-overzicht af te drukken.

(d) Als het overzicht is afgedrukt, drukt u op ON LINE om het menusysteem af te sluiten.

16. Bekijk de eerste pagina van het menu-overzicht.

Boven aan de pagina, tussen de twee horizontale lijnen, ziet u de huidige printerconfiguratie. Dit overzicht geeft nu aan dat de harde schijf is geïnstalleerd.

U hoeft alleen nog maar de printerdriver van Windows te configureren om aan te geven dat er een harde schijf is geïnstalleerd en de extra mogelijkheden onmiddellijk beschikbaar te maken.

Uitbreidingen installeren> 128

Page 129: ES1624uNL - OKI

PRINTERDRIVERS VAN WINDOWS BIJWERKEN

Nadat u de uitbreidingen hebt geïnstalleerd, moet u de printerdriver van Windows bijwerken om de extra functies beschikbaar te maken voor de Windows-toepassingen.

Als u de printer deelt met gebruikers op andere computers, moet de printerdriver ook op die computers worden bijgewerkt.

De afbeeldingen die hier worden weergegeven, hebben betrekking op Windows XP. In andere versies van Windows worden mogelijk dialoogvensters weergegeven die iets afwijken van deze afbeeldingen, maar de principes zijn hetzelfde.

PCL-DRIVER

Als u extra geheugen hebt geïnstalleerd, hoeft u de PCL-printerdriver niet te wijzigen en kunt u deze sectie overslaan.

Als u een duplexeenheid of een harde schijf hebt geïnstalleerd, gaat u als volgt te werk:

1. Open het venster Printers (“Printers en faxen” in Windows XP) via het menu Start of vanuit het Configuratiescherm van Windows.

2. Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram van de printer en kies Eigenschappen in het snelmenu.

3. Schakel op het tabblad Device Options (Apparaatopties) het selectievakje in voor de upgrade die u zojuist hebt geïnstalleerd.

4. Klik op OK om het eigenschappenvenster te sluiten en sluit vervolgens het venster Printers.

Uitbreidingen installeren> 129

Page 130: ES1624uNL - OKI

POSTSCRIPT-DRIVER

Deze driver moet worden bijgewerkt voor elke upgrade die wordt geïnstalleerd.

1. Open het venster Printers (“Printers en faxen” in Windows XP) via het menu Start of vanuit het Configuratiescherm van Windows.

2. Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram van de printer en kies Eigenschappen in het snelmenu.

3. Zoek op het tabbladDevice Settings (Apparaatopties) de lijst met installeerbare opties. Wijzig de instellingen om aan te geven welke nieuwe uitbreidingen u zojuist hebt geïnstalleerd.

4. Klik op OK om het eigenschappenvenster te sluiten en sluit vervolgens het venster Printers.

Uitbreidingen installeren> 130

Page 131: ES1624uNL - OKI

VASTGELOPEN PAPIER VERWIJDERENAls u de aanbevelingen in deze handleiding over het gebruik van afdrukmedia opvolgt en u de media in goede staat houdt, levert de printer jarenlang betrouwbare prestaties. Toch kan het papier af en toe vastlopen. In deze sectie wordt uitgelegd hoe u dit vastgelopen papier snel en eenvoudig verwijdert.

Papier kan vastlopen als het verkeerd wordt ingevoerd vanuit de papierlade of op elk punt van de papierbaan in de printer. Als er papier vastloopt, stopt de printer onmiddellijk en wordt op het LCD-scherm op het bedieningspaneel weergegeven dat er een storing is. Als u meerdere pagina’s afdrukt (of exemplaren), moet u er rekening mee houden dat er naast een vel papier dat direct zichtbaar is, ook nog andere vellen kunnen zijn vastgelopen. Ook deze vellen moet u verwijderen om de storing te verhelpen en de normale werking te herstellen.

1. Als een vel papier ver genoeg uit de bovenzijde van de printer steekt, pakt u het vel vast en trekt u het voorzichtig uit de printer. Als het vel papier erg vast zit, moet u niet te veel kracht gebruiken. Het vel kan ook later via de achterzijde van de printer worden verwijderd.

2. Druk op de ontgrendelingsknop van de kap aan de bovenzijde van de printer en open de kap volledig.

WAARSCHUWING!Als de printer ingeschakeld is geweest, is de fuser heet. Dit gebied is duidelijk gemarkeerd. Raak dit gedeelte van de printer niet aan.

Vastgelopen papier verwijderen> 131

Page 132: ES1624uNL - OKI

3. Let op de posities van de vier cassettes.

U moet alle vier image drums verwijderen om bij het papierpad te kunnen.

4. Pak de image drum aan de bovenkant in het midden vast en til deze samen met de bijbehorende tonercassette uit de printer.

12

3

41

2

3

4

1. Cyaan cassette 2. Magenta cassette3. Gele cassette 4. Zwarte cassette

Vastgelopen papier verwijderen> 132

Page 133: ES1624uNL - OKI

5. Plaats de cassette voorzichtig op een vel papier om te voorkomen dat de toner vlekken maakt op uw meubilair en om te voorkomen dat het groene drumoppervlak beschadigd raakt.

6. Herhaal deze procedure voor elk van de vier drumeenheden.

7. Kijk in de printer of er vellen papier bij de transportband zichtbaar zijn.

• Als u een vel aan de voorzijde van de band (1) moet verwijderen, tilt u het vel voorzichtig van de band en trekt u het vel naar voren in de interne drumruimte en haalt u het vel eruit.

LET OP!

Het groene drumoppervlak aan de onderzijde van de cassette is heel kwetsbaar en lichtgevoelig. Raak het oppervlak niet aan en stel het niet langer dan 5 minuten bloot aan normaal licht.

4

2

3

1

LET OP!

Gebruik geen scherpe of schurende voorwerpen om de vellen van de band af te halen. Hierdoor kan het oppervlak van de band beschadigd raken.

Vastgelopen papier verwijderen> 133

Page 134: ES1624uNL - OKI

• Als u een vel uit het centrale gebied van de band (2) moet halen, tilt u het vel voorzichtig van de band en haalt u het vel eruit.

• Als u een vel moet verwijderen dat al gedeeltelijk in de fuser (3) is ingevoerd, tilt u het uiteinde van het vel voorzichtig van de band, drukt u de ontgrendelingshendel (4) van de fuser naar voren en naar beneden om de druk van het vel te halen en trekt u het vel er via de drumruimte uit. Laat de ontgrendelingshendel weer los.

4

2

3

1

OPMERKING

Als het vel al een heel eind in de fuser is ingevoerd en er nog slechts een klein gedeelte van het vel zichtbaar is, moet u niet proberen het vel uit de fuser te trekken. Neem de volgende stap om het vel via de achterzijde van de printer te verwijderen.

Vastgelopen papier verwijderen> 134

Page 135: ES1624uNL - OKI

8. Plaats de vier image drums terug in de drumruimte. Plaats eerst de cyaan image drum, de drum die het dichtst bij de fuser zit, terug. Zorg ervoor dat u de drums in de juiste volgorde plaatst.

• Houd de complete set aan de bovenzijde in het midden vast en laat de set op zijn plaats in de printer zakken, waarbij u de voetjes in de uitsparingen aan de zijkanten van de printerruimte plaatst.

12

3

4

12

3

4

1. Cyaan cassette 2. Magenta cassette3. Gele cassette 4. Zwarte cassette

Vastgelopen papier verwijderen> 135

Page 136: ES1624uNL - OKI

9. Sluit de kap aan de bovenzijde van de printer, maar druk deze nog niet helemaal aan. Zo worden de drums niet blootgesteld aan fel licht, terwijl u de overgebleven gebieden controleert op vastgelopen papier.

10. Open de uitvoerlade aan de achterzijde (5) en controleer of er papier in de papierbaan aan de achterzijde zit (6).

• Trek eventuele vellen uit dit gedeelte van de printer.

• Als het vel onder in de printer zit en moeilijk is te verwijderen, zit het vel waarschijnlijk nog vast in de fuser. Til in dit geval de kap aan de bovenzijde op en druk de ontgrendelingshendel van de fuser (4) naar beneden.

11. Sluit het uitvoervak aan de achterzijde na het verwijderen van het papier als u dit vak niet gebruikt.

5

6

4

Vastgelopen papier verwijderen> 136

Page 137: ES1624uNL - OKI

12. Til de ontgrendeling van de klep aan de voorzijde op en open de voorklep.

13. Controleer of er vellen zijn vastgelopen, verwijder eventuele vellen die u vindt en sluit de klep.

Vastgelopen papier verwijderen> 137

Page 138: ES1624uNL - OKI

14. Trek de papierlade(s) uit de printer. Controleer of het papier netjes is gestapeld en niet is beschadigd en controleer ook of de papiergeleiders goed tegen de randen van de papierstapel zijn aangeschoven. Plaats nu de lade weer terug.

15. Sluit tot slot de kap aan de bovenzijde van de printer en druk de kap aan beide zijden stevig naar beneden om deze goed te vergrendelen.

Als het vastgelopen papier is verwijderd en als Jam Recovery is ingesteld op ON in System Configuration Menu (menu Systeemconfiguratie), probeert de printer de pagina’s die bij het vastlopen van het papier verloren zijn gegaan, opnieuw af te drukken.

Vastgelopen papier verwijderen> 138

Page 139: ES1624uNL - OKI

SPECIFICATIES > 139

SPECIFICATIESItem Specificatie

Afmetingen 425 x 561 x 345 mm (B x D x H)Gewicht 25 KgAfdruk-snelheden

16 pagina’s per minuut in kleur / 24 pagina’s per minuut in zwart-wit

Resolutie 600 dpi of 1200 x 600 dpiEmulaties PostScript 3

PCL 5c, HP-GL, PCL XLEpson FXIBM Pro Printer III XL

Automatische opties

Automatisch registratieAutomatische aanpassing van de dichtheidAutomatisch opnieuw instellen van de teller voor de verbruiksartikelen

Geheugen 64 MB standaard, uitbreidbaar tot 128 MB, 192 MB of 320 MB

Papier-capaciteitbij 80 g/m²

300 vel in de hoofdlade530 vel in de optionele 2e lade100 vel in de universele lade (of 50 transparanten of 10 enveloppen)

Papiergewicht 64 ~ 120 g/m² in de hoofdlade64 ~ 176 g/m² in de 2e lade64 ~ 203 g/m² in de universele lade

Papieruitvoer 250 vel in het bovenste uitvoervak (afdrukzijde naar beneden) @ 80 g/m²100 pagina’s in het achterste uitvoervak (afdrukzijde naar boven) @ 80 g/m²

Levensduur printer

420.000 pagina’s of 5 jaar

Gebruiks-cyclus

50.000 pagina’s per maand maximaal, 4.000 pagina’s per maand gemiddeld

Tonergebruiks-duur

5.000 pagina’s bij 5% dekking (tonercassette met hoge capaciteit)

Gebruiksduur image drum

17.000 pagina’s (22.000 pagina’s bij continu afdrukken, 15.000 pagina’s met drie pagina’s/taak en 7500 pagina’s met één pagina/taak)

Gebruiksduur transportband

50.000 A4-pagina’s bij 3 pagina’s per taak

Gebruiksduur fuser

45.000 A4-pagina’s

Page 140: ES1624uNL - OKI

TREFWOORDENLIJST

A

Afdrukinstellingenopslaan ................... 20, 32

Afdrukken, vertrouwelijke documenten .............. 21, 33

Afdrukkwaliteitaanpassen .....................88

Afdrukstandstaand of liggend...... 19, 31

Afdrukvolgordeuitvoervak (afgedrukte zijde naar beneden) ..............16uitvoervak (afgedrukte zijde naar boven) ..................16uitvoervak met afgedrukte zijde naar boven of beneden.......................19

B

Bandresterende gebruiksduur..89

Boekje afdrukkenPCL-emulatie ........... 20, 32PostScript-emulatie... 19, 31

C

Controleren en afdrukken..24, 35

Correct afsluiten ...............70

D

Dubbelzijdig afdrukkenselecteren in Windows....19, 20, 31, 32

Duplexpapierformaten en gewichten.....................13

E

Energiebesparinginschakelen of uitschakelen .................87vertragingstijd ...............79

Enveloppenladen ............................17

Etikettenaanbevolen soorten ........ 11

F

Fuserresterende gebruiksduur .89vervangen ................... 118verwachtte gebruiksduur102

H

Harde schijfinstalleren ................... 126

I

Image drumvervangen ................... 110verwachtte gebruiksduur102

Image drumshuidige gebruiksstatus .... 89

K

Kleuraanpassen.....................77

Kleuraanpassingafbeeldingsbron kiezen... 41, 60

Trefwoordenlijst > 140

Page 141: ES1624uNL - OKI

algemeen advies ............54foto’s ............................38ICC-profielen .................65kleurmonster afdrukken .42, 61PostScript-driveropties ...43, 62specifieke steunkleuren ...39toegang .................. 40, 59Windows ICM.................65

L

Language (Taal)taalselectie voor LCD-scherm en rapporten......81

Lettertypeneen lijst afdrukken..........69

M

Menu’sfabrieksinstellingen.........68gebruik .........................68huidige instellingen opslaan ........................87menu Colour (menu Kleur) ..........................77menu Information (menu Informatie) ...................69menu Maintenance (menu Onderhoud) ..................87menu Media...................74menu Network (Netwerk) 86menu Parallel.................85menu PCL-emulatie.........82menu Print (menu Afdrukken) ...................70menu Print jobs (menu Afdruktaken).................69menu System Configuration (menu Systeemconfiguratie) .....79

menu Usage (menu Gebruik).............88menu USB .....................85menu-overzicht .............. 69standaardwaarden instellen ....................... 87

N

Netwerkadresseninstellen ........................86

Netwerkprotocolsinschakelen of uitschakelen .................86

O

Opslaan naar de harde schijf ..............................36

Overlayseen lijst afdrukken.......... 69

Overlays en macro’salgemeen ......................90

Overlays, PCLafdrukken met overlays.. 50, 98, 100maken .....................47, 96

Overlays, PostScriptafdrukken met overlays...95definiëren in de Windows-driver........................... 94maken ..........................91

P

Papieraanbevolen soorten ........ 11briefhoofdpapier laden .... 15cassetteladen plaatsen .... 14gewicht selectie in Windows ......................20gewichten en formaten.... 74

Trefwoordenlijst > 141

Page 142: ES1624uNL - OKI

ondersteunde papierformaten .............12vastgelopen papier verwijderen ................ 131

Parallelle poortinschakelen of uitschakelen .................85

Poster afdrukken......... 20, 32

S

Standaarddocumentenopgeslagen documenten afdrukken.....................28opslaan in de printer . 27, 36

T

Tonerhuidige gebruiksstatus ....89vervangen ................... 104

verwachtte gebruiksduur102

Transparantenaanbevolen soorten ........ 11

Transportbandvervangen ................... 115verwachtte gebruiksduur102

U

Uitbreidingengeheugen.................... 122

Universele ladegebruik ......................... 17papierafmetingen ...........12

USBinschakelen of uitschakelen .................85

Trefwoordenlijst > 142

Page 143: ES1624uNL - OKI

CONTACTGEGEVENS VAN OKIOki Systems (Holland) b.v.Neptunustraat 27-292132 JA Hoofddorp

Helpdesk: 0800 5667654Tel: 023 5563740Fax: 023 5563750Website: www.oki.nl

Oki Systems (Belgium) Schaarbeeklei 49 - 51B-1800 Vilvoorde

Helpdesk: 0900-1061Fax: 02 2531848Website: www.oki.be

Contactgegevens van Oki > 143

Page 144: ES1624uNL - OKI

OKI Europe Limited

Central House

Balfour Road, Hounslow

TW3 1HY, United Kingdom

Tel: +44 (0) 20 8219 2190

Fax: +44 (0) 20 8219 2199

www.okiprintingsolutions.com/executiveseries)

07069804 iss.01