eucaned productcatalogus - eupen.com

72
1 Ed. 09/2019

Upload: others

Post on 03-Oct-2021

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

1

Ed. 09/2019

Page 2: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

2 Kabelwerk EUPEN AG

Page 3: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

3Kabelwerk EUPEN AG

Inhoud / Content

Inhoud / Content VD (H05V-U Eca) — VD (H07V-U Eca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 VD (H07V-R Eca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Montagesnoer (H05V-K Eca) — Montagesnoer (H07V-K Eca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Montagesnoer (H05V2-K Eca) — Montagesnoer(H07V2-K Eca). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 RMrL (H05 RR-F)1,8/3 kV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 EUCAFLEX® Plus 90 °C water resistant RMcLz (H07RN-F) Eca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Trafo kabel (NSGAFöu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 PUR (H05 BQ-F) — PUR (H07 BQ-F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 XMvK Eca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 FRECO-EMC Li2XY(CuB)CY VS-YMvKafas Cca-s3,d2,a3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 YMvK Dca-s3,d2,a3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 YMvK flex Dca-s3,d2,a3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 VO-YMvKas Dca-s3,d2,a3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 VG-YMvKas Dca-s3,d2,a3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 H07Z1-R Cca-s1,d2,a1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 H07Z1-K Cca-s1,d2,a1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 EUCASOLAR H1Z2Z2-K Eca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 JE-H(St)H...Bd FE 180 E30 JE-H(St)H...Bd FE 180 E30 BMK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 J-H(St)H...Bd Cca-s1,d1,a1

J-H(St)H... Bd BMK Cca-s1,d1,a1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 YMz1K Cca-s1,d1,a1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 YMz1K flex Cca-s1,d1,a1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 YMz1K B2ca-s1,d1,a1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 YMz1K flex B2ca-s1,d1,a1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 (N)HXH FE 180 E30 - E60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 (N)HXCH FE 180 E30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 (N)HXH FE 180 E90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 (N)HXCH FE 180 E90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 DoP Overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Technical data, designs and specifications presented in this catalogue are not binding and are subject to change without prior notice.

Page 4: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

2 1

EUPEN H05V-U Eca

EUPEN H05V-U Eca

VD (H05V-U Eca) 300/500 V — VD (H07V-U Eca) 450/750 V

volgens / according to

EN 50525-2-31 EN 50575

4 Kabelwerk EUPEN AG

Opbouw

1. Massief kopergeleider 2. PVC-isolatie

Toepassingen

• Geschikt voor installatie in buizen, op of onder de plei-sterkalk, maar alleen voor signaal- en stuurstroomcir-cuits. (H05)

• Installatie in buizen, op of onder de pleisterkalk of in

soortgelijke gesloten systemen. Geschikt voor beschermde vaste installatie, in of op verlichtingstoe-stellen of schakel- en controle toestellen voor netspan-ningen tot 1000 V AC of 750 V DC tegen aarde. (H07)

Construction

1. Solid copper conductor 2. PVC insulation

Applications

• Suitable for installation in electric installation pipes, on or under plaster, however, only for signal and control circuits. (H05)

• Suitable for installation in electric installation pipes, on

or under plaster or in similar closed systems. Suitable for protected fixed laying, in or on lighting systems or switch and control devices for tension until 1000 V AC voltage or up to 750 V DC voltage grounded. (H07)

Page 5: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

VD (H05V-U Eca) 300/500 V — VD (H07V-U Eca) 450/750 V

VD (H05 V-U Eca) / VD (H07 V-U Eca)

5Kabelwerk EUPEN AG

Aantal aders Isolatiedikte Buitendiameter Kabelgewicht en doorsnede Number of cores Insulation Outer diameter Weight of cable and size thickness approx. approx. mm2 mm mm kg/km

H05V-U Eca

H07V-U Eca

Kenmerken

• Temperatuurbereik: · plaatsing: - 5 °C ... + 50 °C · bedrijf: - 25 °C ... + 70 °C (70 °C max. geleider temperatuur)

• Geleider weerstand volgens EN 60228 • Toegelaten stroomsterkte volgens DIN VDE 0298-300 • Test spanning: 2000 V (H05) - 2500 V (H07) • Brandgedrag volgens:

· EN 60332-1-2 Eca · IEC 60332-1-2 · NBN C30-004 F1

Op aanvraag

H05/07V2-U 90 °C

Properties

• Temperature range: · laying: - 5 °C ... + 50 °C · operating: - 25 °C ... + 70 °C (70 °C max. conductor temperature)

• Conductor resistance acc. to EN 60228 • Current carrying capacity acc. to DIN VDE 0298-300 • Test voltage: 2000 V (H05) - 2500 V (H07) • Reaction to fire acc. to:

· EN 60332-1-2 Eca · IEC 60332-1-2 · NBN C30-004 F1

Available on request

H05/07V2-U 90 °C

1 x 0,5 0,6 2,0 8

1 x 0,75 0,6 2,2 11

1 x 1 0,6 2,3 13

1 x 1,5 0,7 2,8 19

1 x 2,5 0,8 3,3 30

1 x 4 0,8 3,8 44

1 x 6 0,8 4,3 63

1 x 10 1,0 5,5 105

Page 6: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

6 Kabelwerk EUPEN AG

2 1

EUPEN H07V-R Eca

EUPEN H07V-R Eca

VD (H07V-R Eca) 450/750 V

volgens / according to

EN 50525-2-31 EN 50575

Opbouw

1. Samengeslagen kopergeleider 2. PVC-isolatie

Toepassing

Huishoudelijke en industriële installaties met geschikte bescherming

Kenmerken

• Brandgedrag volgens: · EN 60332-1-2 Eca · IEC 60332-1-2 · NBN C30-004 F1 · IEC/EN 60332-3-24 * · NBN C30-004 F2 *

• Temperatuurbereik:

· plaatsing: - 5 °C ... + 50 °C · bedrijf: - 25 °C ... + 70 °C (70 °C max. geleider temperatuur)

Construction

1. Stranded copper conductor 2. PVC insulation

Applications

Domestic and industrial installa t ions with appropriate protection

Properties

• Reaction to fire acc. to: · EN 60332-1-2 Eca · IEC 60332-1-2 · NBN C30-004 F1 · IEC/EN 60332-3-24 * · NBN C30-004 F2 *

• Temperature range:

· laying: - 5 °C ... + 50 °C · operating: - 25 °C ... + 70 °C (70 °C max. conductor temperature)

Page 7: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

VD (H07V-R Eca)

7Kabelwerk EUPEN AG

Aantal aders Isolatiedikte Buitendiameter Kabelgewicht en doorsnede Number of cores Insulation Outer diameter Weight of cable and size thickness approx. approx. mm2 mm mm kg/km

VD (H07V-R Eca) 450/750 V

1 x 6 0,8 4,7 70

1 x 10 1,0 5,8 110

1 x 16 1,0 6,7 160

1 x 25 1,2 8,3 260

1 x 35* 1,2 9,5 340

1 x 50* 1,4 11,0 480

1 x 70* 1,4 12,7 680

1 x 95* 1,6 14,9 940

1 x 120* 1,6 16,3 1170

1 x 150* 1,8 18,1 1440

1 x 185* 2,0 20,3 1810

1 x 240* 2,2 23,0 2320

* Bovendien volgens IEC 60332-3-24 cat. C (≙ NBN C30-004 F2)

Additionally acc. to IEC 60332-3-24 cat. C (≙ NBN C30-004 F2)

Page 8: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

2 1

EUPEN H05V-K Eca

EUPEN H05V-K Eca

8 Kabelwerk EUPEN AG

Montagesnoer (H05V-K Eca) 300/500 V —

Montagesnoer (H07V-K Eca) 450/750 V

volgens / according to

EN 50525-2-31 EN 50575

EUCABOX * 0,5 mm2: 4000 m 0,75 mm2: 3000 m 1,0 mm2: 2500 m 1,5 mm2: 2000 m 2,5 mm2: 1000 m

Opbouw

1. Soepele kopergeleider 2. PVC-isolatie

Toepassing

• Installaties met geschikte bescherming in toestellen en op of in lampen (H05)

• Huishoudelijke en indus triële installaties met geschikte

bescherming (H07)

Kenmerken

• Brandgedrag volgens: · EN 60332-1-2 Eca · IEC 60332-1-2 · NBN C30-004 F1

• Temperatuurbereik:

· plaatsing: - 5 °C ... + 50 °C · bedrijf: - 25 °C ... + 70 °C (70 °C max. geleider temperatuur)

• Min. buigstraal: 4 x D

D= buitendiameter van de kabel

Construction

1. Flexible copper conductor 2. PVC insulation

Applications

• Switchboard cabling and installations in machines (H05)

• Domestic and industrial installat ions with appropriate

protection (H07)

Properties

• Reaction to fire acc. to: · EN 60332-1-2 Eca · IEC 60332-1-2 · NBN C30-004 F1

• Temperature range:

· laying: - 5 °C ... + 50 °C · operating: - 25 °C ... + 70 °C (70 °C max. conductor temperature)

• Min. bending radius: 4 x D

D= outer diameter of the cable

Page 9: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

9Kabelwerk EUPEN AG

Montagesnoer (H05V-K Eca) / Montagesnoer (H07V-K Eca)

* Ook in EUCABOX Also in EUCABOX

Montagesnoer (H05V-K Eca) 300/500 V —

Montagesnoer (H07V-K Eca) 450/750 V

Aantal aders Isolatiedikte Buitendiameter Kabelgewicht en doorsnede Number of cores Insulation Outer diameter Weight of cable and size thickness mm2 mm approx. mm approx. kg/km

Op aanvraag

met vertinde geleider

Available on request

with tinned copper conductor

H05V-K Eca 1 x 0,5 * 0,6 2,1 9

1 x 0,75 * 0,6 2,2 12

1 x 1 * 0,6 2,5 14

1 x 1,5 * 0,7 2,9 20

1 x 2,5 * 0,8 3,6 30

1 x 4 0,8 4,1 45

1 x 6 0,8 4,7 65

1 x 10 1,0 6,1 110

1 x 16 1,0 7,2 170

1 x 25 1,2 8,9 260

1 x 35 1,2 10,2 360

1 x 50 1,4 12,0 485

1 x 70 1,4 13,6 680

1 x 95 1,6 15,6 900

1 x 120 1,6 17,3 1130

1 x 150 1,8 19,3 1430

1 x 185 2,0 21,5 1770

1 x 240 2,2 24,6 2330

H07V-K Eca

Page 10: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

10 Kabelwerk EUPEN AG

2 1

EUPEN H05V2-K Eca

EUPEN H05V2-K Eca

Montagesnoer (H05V2-K Eca) 300/500 V —

Montagesnoer (H07V2-K Eca) 450/750 V

volgens / according to

EN 50525-2-31 EN 50575

EUCABOX * 0,5 mm2: 4000 m 0,75 mm2: 3000 m 1,0 mm2: 2500 m 1,5 mm2: 2000 m 2,5 mm2: 1000 m

Opbouw

1. Soepele kopergeleider 2. PVC-isolatie

Toepassing

• Installaties met geschikte bescherming in toestellen en op of in lampen (H05)

• Huishoudelijke en industriële installaties (H07)

Kenmerken

• Brandgedrag volgens: · EN 60332-1-2 Eca · IEC 60332-1-2 · NBN C30-004 F1

• Temperatuurbereik:

· plaatsing: - 5 °C ... + 50 °C · bedrijf: - 25 °C ... + 90 °C (90 °C max. geleider temperatuur)

• Min. buigstraal: 4 x D

D= buitendiameter van de kabel

Construction

1. Flexible copper conductor 2. PVC insulation

Applications

• Switchboard cabling and installations in machines (H05)

• Domestic and industrial installat ions (H07)

Properties

• Reaction to fire acc. to: · EN 60332-1-2 Eca · IEC 60332-1-2 · NBN C30-004 F1

• Temperature range:

· laying: - 5 °C ... + 50 °C · operating: - 25 °C ... + 90 °C (90 °C max. conductor temperature)

• Min. bending radius: 4 x D

D= outer diameter of the cable

Page 11: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

Montagesnoer (H05 V2-K Eca) / Montagesnoer (H07 V2-K Eca)

11Kabelwerk EUPEN AG

Montagesnoer (H05V2-K Eca) 300/500 V —

Montagesnoer (H07V2-K Eca) 450/750 V

1 x 0,5 * 0,6 2,1 8

1 x 0,75 * 0,6 2,3 10

1 x 1 * 0,6 2,5 13

1 x 1,5 * 0,7 2,9 18

1 x 2,5 * 0,8 3,6 30

1 x 4 0,8 4,1 44

1 x 6 0,8 4,7 63

1 x 10 1,0 6,1 107

1 x 16 1,0 7,2 166

1 x 25 1,2 8,9 257

1 x 35 1,2 10,2 356

1 x 50 1,4 12,0 478

1 x 70 1,4 13,6 676

1 x 95 1,6 15,6 899

1 x 120 1,6 17,3 1129

1 x 150 1,8 19,3 1424

1 x 185 2,0 21,5 1766

1 x 240 2,2 24,6 2326

Aantal aders Isolatiedikte Buitendiameter Kabelgewicht en doorsnede Number of cores Insulation Outer diameter Weight of cable and size thickness approx. approx. mm2 mm mm kg/km

H05V2-K

H07V2-K

07V2-K

* Ook in EUCABOX Also in EUCABOX

Op aanvraag

met vertinde geleider

Available on request

with tinned copper conductor

Page 12: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

12 Kabelwerk EUPEN AG

3 2 1

EUPEN H05 RR-F

RMrL (H05 RR-F) 300/500 V

volgens / according to

EN 50525-2-21

Opbouw

1. Soepele kopergeleider 2. EPR-isolatie Aderkleuren volgens HD 308 3. Elastomeer buitenmantel

zwart

Toepassing

• Algemene huishoudelijke toepassingen, keukens, kan-toren en voor aansluiting van toestellen onder lichte mechanische belasting (stofzuigers,keukenapparaten, etc.)

• Geschikt voor gebruik buitenshuis

Kenmerken

• Bedrijfstemperatuur: - 25 ... + 60 °C • Min. buigstraal: 4 x D

D= buitendiameter van de kabel

Construction

1. Flexible copper conductor 2. EPR insulation Core colours acc. to HD 308 3. Elastomeric outer sheath black

Applications

• For general use in household, kitchens and offices and for connections of electrical apparatus submitted to weak mechanical load (vacuum cleaner, kitchen appli-ance, etc.)

• Also for outdoor use

Properties

• Service temperature: - 25 ... + 60 °C • Min. bending radius: 4 x D

D= outer diameter of the cable

Page 13: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

RMrL (H05 RR-F)

13Kabelwerk EUPEN AG

Aderkleuren: Conductor colour:

RMrL (H05 RR-F) 300/500 V

2 x 0,75 0,6 5,9 55

2 x 1 0,6 6,2 65

2 x 1,5 0,8 7,7 95

2 x 2,5 0,9 9,1 135

3 G 0,75 0,6 6,5 70

3 G 1 0,6 6,7 80

3 G 1,5 0,8 8,2 110

3 G 2,5 0,9 9,9 165

3 G 4 1,0 12,1 240

3 G 6 1,0 13,8 330

4 G 0,75 0,6 6,9 80

4 G 1 0,6 7,3 95

4 G 1,5 0,8 9,1 140

4 G 2,5 0,9 10,9 210

4 G 4 1,0 13,4 305

4 G 6 1,0 15,3 415

5 G 0,75 0,6 7,8 100

5 G 1 0,6 8,9 125

5 G 1,5 0,8 10,0 170

5 G 2,5 0,9 12,1 265

Aantal aders Isolatiedikte Buitendiameter Kabelgewicht en doorsnede Number of cores Insulation Outer diameter Weight of cable and size thickness approx. approx. mm2 mm mm kg/km

Page 14: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

14 Kabelwerk EUPEN AG

3 2 1

EUPEN EUCAFLEX® PLUS H07RN-F Eca

EUCAFLEX® Plus 90 °C water resistant

RMcLz (H07RN-F Eca) 450/750 V

volgens / according to

EN 50525-2-21 EN 50575

Opbouw

1. Soepele kopergeleider 2. EPR-isolatie Aderkleuren volgens HD 308 S2 & EN 50334 3. Elastomeer buitenmantel zwart (andere kleuren op

aanvraag)

Toepassing

Voor industrieel en ambachtelijk gebruik, ook onder moeilijke omgevingsomstandigheden (zoals bouwplaats-en, steengroeven, ...): Aansluiting van machines, apparatuur, gereedschap-pen,... voor middelgrote mechanische opeisingen, in droge of vochtige ruimtes als outdoor, op plaatsen met explosiegevaar, windkrachtcentrale of vaste installatie op pleisterkalk in bouwplaatsen.

Construction

1. Flexible copper conductor 2. EPR insulation

Core colours acc. to HD 308 S2 & EN 50334 3. Elastomeric outer sheath black (other colours on

request)

Applications

For industrial and commercial applications, even under difficult environmental conditions (e.g. construction sites, quarries ...): Connection of machines, devices, tools, ... for medium mechanical loads, in dry or damp locations, as well as outdoors, in spaces with explosion risks, wind turbines or fixed installation on plaster in temporary buildings.

Page 15: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

RMcLz (H05 RN-F) / RMcLz (H07 RN-F) Eucaflex® Plus

15Kabelwerk EUPEN AG

EUCAFLEX® Plus 90 °C water resistant

RMcLz (H07RN-F Eca) 450/750 V

Kenmerken

• Bestendig tegen slijtage • Bestendig tegen overrijden • Bestendig tegen olie • Bestendig tegen UV • Bestendig tegen ozon • Brandgedrag volgens: · EN 60332-1-2 Eca*

· IEC 60332-1-2 • Bedrijfstemperatuur: - 40…+ 90 °C • Min. buigstraal: · dynamisch: 5 x D

· statisch: 3 x D (≤ 12 mm) 4 x D (> 12 mm) D= buitendiameter van de kabel

• Max. geleidertemperatuur tot 250 °C bij kortsluiting • Waterdicht tot 200 m diepte bij licht verontreinigt indu-

strie- of huishoudafvalwater** en max. 40 °C watertem-peratuur

• Voldoet ook aan de voorschriften van de norm

EN 50525-2-21 voor H07BN4-F en H07RN8-F kabels • Beschermd installatie tot 1000 Vac* *enkel H07RN-F **In geval van chemisch belast afvalwater bedraagt de maximale

diepte 10 m.

Properties

• Abrasion resistant • Roll over resistant • Oil resistant • UV resistant • Ozone resistant • Reaction to fire acc. to: · EN 60332-1-2 Eca*

· IEC 60332-1-2 • Service temperature: - 40…+ 90 °C • Min. bending radius: · dynamic: 5 x D

· static: 3 x D (≤ 12 mm) 4 x D (> 12 mm) D= outer diameter of the cable

• Max. short circuit temperature at the conductor of 250 °C • Water resistant for depths up to 200 m for slightly pol-

luted industrial or household waste water** at a max. water tempera ture of 40 °C

• Meets also the require ments of the standard EN 50525-

2-21 for H07BN4-F and H07RN8-F cables • Protected installation up to 1000 Vac* *only H07RN-F **In case of heavily polluted waste water, we recommend not to use

the cable below a depth of 10 m.

Page 16: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

16 Kabelwerk EUPEN AG

EUCAFLEX® Plus 90 °C water resistant

RMcLz (H07RN-F Eca) 450/750 V

Aantal aders Isolatiedikte Dikte van de Buiten- Kabelgewicht en doorsnede buitenmantel diameter Number of cores Insulation Outer sheath Outer Weight and size thickness thickness diameter of cable approx. approx. mm2 mm mm mm kg/km

1 x 16 1,2 1,9 11,3 250 1 x 25 1,4 2,0 13,4 360 1 x 35 1,4 2,2 15,0 480 1 x 50 1,6 2,4 17,4 670 1 x 70 1,6 2,6 19,2 880 1 x 95 1,8 2,8 21,6 1140 1 x 120 1,8 3,0 23,6 1400 1 x 150 2,0 3,2 26,3 1780 1 x 185 2,2 3,4 28,6 2120 1 x 240 2,4 3,5 31,9 2760

2 x 1 0,8 1,3 8,3 90 2 x 1,5 0,8 1,5 8,8 105 2 x 2,5 0,9 1,7 10,4 175 2 x 4 1,0 1,8 11,9 240 2 x 6 1,0 2,0 13,8 290

3 G 1 0,8 1,4 8,9 110 3 G 1,5 0,8 1,6 9,5 130 3 G 2,5 0,9 1,8 11,4 195 3 G 4 1,0 1,9 13,3 280 3 G 6 1,0 2,1 14,8 360 3 G 10 1,2 3,3 20,6 670 3 G 16 1,2 3,5 23,4 940 3 G 25 1,4 3,8 27,2 1560 3 G 35 1,4 4,1 32,0 1840 3 G 50 1,6 4,5 36,5 2510 3 G 70 1,6 4,8 41,0 3280 3 G 95 1,8 5,3 51,0 4260

H07RN-F

Aderkleuren: Conductor colour:

12

4

23

4444444444445556

566666666666

Page 17: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

17Kabelwerk EUPEN AG

EUCAFLEX® Plus 90 °C water resistant

RMcLz (H07RN-F Eca) 450/750 V

Aantal aders Isolatiedikte Dikte van de Buiten- Kabelgewicht en doorsnede buitenmantel diameter Number of cores Insulation Outer sheath Outer Weight and size thickness thickness diameter of cable approx. approx. mm2 mm mm mm kg/km

4 G 1 0,8 1,5 9,7 130 4 G 1,5 0,8 1,7 10,4 160 4 G 2,5 0,9 1,9 12,5 240 4 G 4 1,0 2,0 14,6 340 4 G 6 1,0 2,3 16,4 460 4 G 10 1,2 3,4 22,5 830 4 G 16 1,2 3,6 25,5 1160 4 G 25 1,4 4,1 30,9 1750 4 G 35 1,4 4,4 34,6 2320 4 G 50 1,6 4,8 39,7 3050 4 G 70 1,6 5,2 44,4 4120 4 G 95 1,8 5,9 50,6 5420

5 G 1,5 0,8 1,8 11,5 200 5 G 2,5 0,9 2,0 13,8 300 5 G 4 1,0 2,2 16,3 430 5 G 6 1,0 2,5 18,3 570 5 G 10 1,2 3,6 24,8 1020 5 G 16 1,2 3,9 28,4 1450 5 G 25 1,4 4,4 34,3 2170 5 G 35 1,4 4,7 38,2 2820 5 G 50 1,6 5,1 44,3 3750 5 G 70 1,6 5,6 49,6 5060

7 x 1,5 0,8 2,6 15,0 320 7 x 2,5 0,9 2,8 17,8 470

12 x 1,5 0,8 2,9 17,9 460 12 x 2,5 0,9 3,1 21,2 670

H07RN-F

RMcLz (H05 RN-F) / RMcLz (H07 RN-F) Eucaflex® Plus

Page 18: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

3 2 1

EUPEN NSGAFÖU

18 Kabelwerk EUPEN AG

Trafo kabel (NSGAFöu) 1,8/3 kV

volgens / according to

VDE 0250-602

Opbouw

1. Vertinde kopergeleider volgens VDE 0295, klasse 5 2. EPR-isolatie 3. Elastomeer buitenmantel zwart

Toepassing

• Vaste verbinding voor verwerking in treinstellen • In droge ruimten • Bestending tegen kortsluiting en aardkortsluitingen tot

1000 V

Kenmerken

• Zeer bestendig tegen slijtage • Bestending tegen olie • Installatietemperatuur: - 25 ... + 90 °C • Bedrijfstemperatuur: - 40 ... + 90 °C • Min. buigstraal: 4 x D

D= buitendiameter van de kabel

Construction

1. Stranded tinned copper conductor acc. to VDE 0295, class 5 2. EPR insulation 3. Elastomeric outer sheath black

Applications

• For fixed installation in track-bound vehicles • In dry locations • Short-circuit- and earth- fault proof in switching

stations up to 1000 V

Properties

• Abrasion resistance • Oil resistance • Laying temperature: - 25 ... + 90 °C • Service temperature: - 40 ... + 90 °C • Min. bending radius: 4 x D

D= outer diameter of the cable

Page 19: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

19Kabelwerk EUPEN AG

Trafo kabel (NSGAFöu)

Trafo kabel (NSGAFöu) 1,8/3 kV

Aantal aders Isolatiedikte Dikte van de Buiten- Kabelgewicht en doorsnede buitenmantel diameter Number of cores Insulation Outer sheath Outer Weight of cable and size thickness thickness diameter approx. approx. mm2 mm mm mm kg/km

1 x 1,5 1,3 1,2 6,0 50

1 x 2,5 1,3 1,2 6,5 60

1 x 4 1,3 1,2 7,0 80

1 x 6 1,3 1,2 7,5 100

1 x 10 1,5 1,2 9,0 155

1 x 16 1,5 1,2 10,0 215

1 x 25 1,8 1,2 12,5 330

1 x 35 1,8 1,2 13,5 435

1 x 50 1,8 1,2 15,0 590

1 x 70 1,8 1,2 16,5 775

1 x 95 2,2 1,2 19,0 1020

1 x 120 2,2 1,2 20,5 1250

1 x 150 2,2 1,2 23,0 1595

1 x 185 2,4 1,2 25,0 1900

1 x 240 2,6 1,2 28,0 2490

Op aanvraag

met geleider klasse 6 volgens IEC 60228

Available on request

with conductors, class 6 acc. to IEC 60228

Page 20: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

20 Kabelwerk EUPEN AG

3 2 1

EUPEN H05 BQ-F

PUR (H05 BQ-F) 300/500 V — PUR (H07 BQ-F) 450/750 V

volgens / according to

EN 50525-2-21

Opbouw

1. Soepele kopergeleider 2. EPR-isolatie Aderkleuren volgens HD 308 S2 & EN 50334 3. Polyurethaan buitenmantel

Kenmerken

• Halogeenvrij • Zeer bestendig tegen slijtage, inkerven, scheuren en

druk • Goede buig-eigenschappen (min. 30000 buigingen

onder spanning) • Bestendig tegen olie, vet, benzine en chemische pro-

ducten • Bestendig tegen ozon, UV-stralen, vocht en water • Bedrijfstemperatuur: - 40 ... + 90 °C • Min. buigstraal: 5 x D

D= buitendiameter van de kabel • Bij vaste / beschermde installatie : tot 1000VAC*

*enkel H07 BQ-F

Construction

1. Flexible copper conductor 2. EPR rubber insulation Core colours acc. to HD 308 S2 & EN 50334 3. Polyurethane outer sheath

Properties

• Halogen free • Extreme mechanical resistance

(Abrasion-, tearing-, notch-, pressure and wear resistant) • Good reversed bending strength (min. 30000 reversed

bendings under load) • Good chemical resistance (against fuels, oil, grease,

chemicals, ...) • Resistant against environmental factors (as ozone, UV,

humidity, water, ...) • Service temperature: - 40 ... + 90 °C • Min. bending radius: 5 x D

D= outer diameter of the cable • Fixed / protected installation : up to 1000VAC*

*only H07 BQ-F

Page 21: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

PUR (H05 BQ-F) / PUR (H07 BQ-F)

21

Aderkleuren: Conductor colour:

Kabelwerk EUPEN AG

PUR (H05 BQ-F) 300/500 V — PUR (H07 BQ-F) 450/750 V

Aantal aders Isolatiedikte Dikte van de Buiten- Kabelgewicht en doorsnede buitenmantel diameter Number of cores Insulation Outer sheath Outer diameter Weight of cable and size thickness thickness approx. approx. mm2 mm mm mm kg/km

PUR (H05 BQ-F)

PUR (H07 BQ-F)

07 BQ-F

Op aanvraag

met andere doorsnede of constructie elementen zoals afschermingen, andere mantelkleur, etc.

Available on request

other sections or constructions i.e. screening element, coloured outer sheath, etc.

2 x 0,75 0,6 0,8 6,2 47

2 x 1 0,6 0,9 6,8 57

3 G 0,75 0,6 0,9 6,8 60

3 G 1 0,6 0,9 7,2 70

4 G 0,75 0,6 0,9 7,3 72

4 G 1 0,6 0,9 7,8 84

5 G 0,75 0,6 1,0 8,2 92

5 G 1 0,6 1,0 8,8 110

2 x 1,5 0,8 1,0 8,2 83

2 x 2,5 0,9 1,1 9,8 124

3 G 1,5 0,8 1,0 8,7 102

3 G 2,5 0,9 1,1 10,4 154

3 G 4 1,0 1,2 12,1 223

3 G 6 1,0 1,4 13,8 306

4 G 1,5 0,8 1,1 9,7 132

4 G 2,5 0,9 1,2 11,6 198

4 G 4 1,0 1,3 13,4 285

4 G 6 1,0 1,5 15,3 391

5 G 1,5 0,8 1,1 10,6 161

5 G 2,5 0,9 1,3 12,9 247

5 G 4 1,0 1,4 15,0 360

5 G 6 1,0 1,6 17,0 490

5 G10 1,2 2,3 23,0 845

5 G16 1,2 2,5 26,0 1.315

7 G 1,5 0,8 1,2 13,0 240

7 G 2,5 0,9 1,5 16,0 375

Page 22: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

22 Kabelwerk EUPEN AG

XMvK Eca 450/750 V

volgens / according to

K42C-07-1+07-2+07-3

EN 50575

entspricht / meets IEC 502

4 3 2 1

EUPEN XMvK Eca

Opbouw

1. Massieve kopergeleider 2. XLPE isolatie

Aderkleuren volgens HD 308 3. Opvulling 4. PVC buitenmantel, grijs

Toepassing

• Lichte verbindingen in de woningbouw voor aansluit-ing van verlichting, wandcontactdozen, kleine moto-ren, enz.

• Niet geschikt voor installaties in bundels

Kenmerken

• Brandgedrag volgens: · EN 60332-1-2 Eca · IEC 60332-1-2

• Max. geleidertemperatuur: 90 °C • Bedrijfstemperatuur: - 20 ... + 90 °C • Min. temperatuur gedurende installatie: - 5 °C • Min. buigstraal: 10 x D

D= buitendiameter van de kabel

Construction

1. Solid copper conductor 2. XLPE insulation

Core colours acc to. HD 308 3. Common core covering 4. PVC outer sheath, grey

Applications

• Connection of low power equipment and appliances in houses

• Not suitable for installation in bundles

Properties

• Reaction to fire acc. to: · EN 60332-1-2 Eca · IEC 60332-1-2

• Max. admissible conductor temperature: 90 °C • Service temperature: - 20 ... + 90 °C • Min. laying temperature: - 5 °C • Min. admissible bending radius: 10 x D

D= outer diameter of the cable

Page 23: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

XMvK Eca

23Kabelwerk EUPEN AG

Aderkleuren: Conductor colour:

XMvK Eca 450/750 V

Aantal aders Isolatiedikte Dikte van de Buitendiameter Kabelgewicht en doorsnede buitenmantel Number of cores Insulation Outer sheath Outer diameter Weight of cable and size thickness thickness approx. approx. mm2 mm mm mm kg/km

2 x 1,5 RE 0,6 1,4 8,3 101

2 x 2,5 RE 0,6 1,4 9,1 131

3 x 1,5 RE 0,6 1,4 8,7 119

3 x 2,5 RE 0,6 1,4 9,6 156

4 x 1,5 RE 0,6 1,4 9,3 140

4 x 2,5 RE 0,6 1,4 10,3 189

5 x 1,5 RE 0,6 1,4 10,1 168

5 x 2,5 RE 0,6 1,4 11,2 228

RE :

Page 24: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

EUPEN FRECO-EMC Cca-s3,d2,a3

24 Kabelwerk EUPEN AG

FRECO-EMC Li2XY(CuB)CY VS-YMvKafas Cca-s3,d2,a3 0,6/1kV

volgens / according to

EN 50575

entspricht / meets IEC 502

Opbouw

1. Soepele kopergeleiders, klasse 5 2. XLPE isolatie 3. Opvulling 4. PVC binnenmantel 5. 1e afscherming: koperband 6. 2e afscherming: kopergevlecht 7. PVC buitenmantel, moeilijk brandbaar, kleur: grijs

Toepassing

Aansluitkabel voor frequentieomvormer-gestuurde motoren met optimale afscherming om EMC problemen te voorkomen. Binnen en buiten installatie : · in kabelkanaal · in buis · in open lucht, beschermd tegen directe UV-stralen · in de grond (enkel met bescherming)

Construction

1. Conductors: bare, flexible copper, class 5 2. XLPE insulation 3. Filling sheath 4. PVC inner sheath 5. 1st screen: copper tape 6. 2nd screen: bare copper braid 7. PVC outer sheath, fire retardant, colour: grey

Applications

Motor to frequency converter connection cable with optimized screening to avoid EMC problems. Indoor and outdoor installation : · in ducts · in cable channels · in open air, protected from direct UV rays · in soil (only with protection)

EUPEN FRECO-EMC Cca-s3,d2,a3

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Page 25: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

25Kabelwerk EUPEN AG

FRECO-EMC Li2XY(CuB)CY VS-YMvKafas Cca-s3,d2,a3 0,6/1kV

entspricht / meets IEC 502

Aantal Isolatie Binnen- Afscherming Buiten- Buigstraal Kabel- aders en mantel mantel gewicht doorsnede Number of Insulation Inner Screen Outer Bending Cable cores and size sheath sheath radius weight Ø Ø Ø Ø min. mm2 mm mm mm mm mm kg/km

4G2,5/2,5 3,4 9,8 10,9 14,5 145 343

4G4,0/4,0 4,0 11,0 12,1 15,7 157 439

4G6,0/6,0 4,5 12,4 13,7 17,3 173 566

4G10/10 5,5 15,6 16,8 20,4 204 843

4G16/16 6,8 18,4 20,3 23,9 239 1236

4G25/16 8,3 22,0 23,5 27,1 271 1655

4G35/16 9,6 26,7 28,2 31,8 318 2261

4G50/25 11,2 31,0 33,0 36,8 368 3081

4G70/35 13,0 35,3 37,3 41,5 415 4201

4G95/50 14,6 39,2 41,2 45,6 456 5394

4G120/60 16,5 44,2 46,6 51,4 514 6781

4G150/75 18,5 49,0 51,4 56,4 564 8405

4G185/75 20,7 54,3 56,7 62,1 621 10167

4G240/75 23,6 61,3 63,7 69,5 695 12936

3x16 + 3G2,5/16 6,8 17,3 19,2 22,8 228 1078

3x25 + 3G4/16 8,3 20,5 22,0 25,6 256 1410

3x35 + 3G6/16 9,6 23,7 25,2 28,8 288 1840

3x50 + 3G10/25 11,2 27,4 29,4 33,2 332 2427

3x70 + 3G10/35 13,0 31,3 33,3 37,3 373 3194

3x95 + 3G16/50 14,6 34,7 36,7 40,9 409 4211

3x120 + 3G25/60 16,5 39,0 41,4 45,8 458 5379

3x150 + 3G25/75 18,5 43,4 45,8 50,6 506 6535

3x185 + 3G35/75 20,7 48,3 50,7 55,7 557 7991

3x240 + 3G50/75 23,6 54,8 57,2 62,6 626 10198

Afmetingen Dimensions

FRECO-EMC Li2XY(CuB)CY Cca

Page 26: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

26 Kabelwerk EUPEN AG

Aantal Toegelaten R’dc R’ac max DC Inductantie Capaciteit Capaciteit aders en stroomsterkte 20 °C 90 °C R’Scrn geleider/ geleider/ doorsnede geleider afscherming Number of Ampacity Induct. Capacity Capacity cores and size cond./cond. cond./scr.

mm2 A (1) Ohm/km Ohm/km Ohm/km mH/km (2) nF/km (2) nF/km (2)

(1)in lucht, 30 °C; in air, 30 °C

(2) ±10%

4G2,5/2,5 32 7,98 10,16 7,41 0,32 80 1254G4,0/4,0 42 4,95 6,30 4,61 0,30 90 1504G6,0/6,0 54 3,30 4,20 3,08 0,29 110 1704G10/10 75 1,91 2,43 1,83 0,27 120 1904G16/16 100 1,21 1,54 1,15 0,26 130 2154G25/16 125 0,78 0,99 1,15 0,26 145 2304G35/16 155 0,554 0,705 1,15 0,25 160 2504G50/25 190 0,386 0,491 0,727 0,25 175 2704G70/35 245 0,272 0,346 0,524 0,24 180 2854G95/50 300 0,206 0,262 0,387 0,24 195 310

4G120/60 345 0,161 0,205 0,306 0,24 210 3254G150/75 400 0,129 0,164 0,248 0,24 220 3354G185/75 455 0,106 0,135 0,248 0,24 230 3454G240/75 540 0,0801 0,102 0,248 0,24 240 355

3x16 + 3G2,5/16 100 1,210 1,54 1,15 0,23 - -3x25 + 3G4/16 125 0,780 0,99 1,15 0,23 - -3x35 + 3G6/16 155 0,554 0,705 1,15 0,23 - -

3x50 + 3G10/25 190 0,386 0,491 0,727 0,23 - -3x70 + 3G10/35 245 0,272 0,346 0,524 0,23 - -3x95 + 3G16/50 300 0,206 0,262 0,387 0,22 - -

3x120 + 3G25/60 345 0,161 0,205 0,306 0,22 - -3x150 + 3G25/75 400 0,129 0,164 0,248 0,22 - -3x185 + 3G35/75 455 0,106 0,135 0,248 0,22 - -3x240 + 3G50/75 540 0,0801 0,102 0,248 0,22 - -

Elektrische eigenschappen Electrical properties

FRECO-EMC Li2XY(CuB)CY VS-YMvKafas Cca-s3,d2,a3 0,6/1kV

Page 27: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

27Kabelwerk EUPEN AG

Voordelen

• Soepele geleiders voor het gemakkelijk en veilig aansluiten

• Geleidertemperatuur tot 90 °C

• Goede mechanische eigenschappen voor gebruik in industrieel milieu

• Stroomdraagkrachtige afscherming

• Brandgedrag volgens: · NBN C30-004-F2 resp. IEC 60332-3 Cat. C · EN 50399 Cca-s3,d2,a3

Op aanvraag

• 3 geleider kabel (zonder PE-geleider): 3x.../... • Halogeenvrije uitvoering: Li2XH(CuB)CH-F2 0,6/1kV

Features

• Flexible conductors for easy and safe connection

• Conductor temperature up to 90 °C

• Good mechanical performance for demanding industrial applications

• Current carrying copper screen

• Reaction to fire acc. to: · NBN C30-004-F2 / IEC 60332-3 Cat. C · EN 50399 Cca-s3,d2,a3

On request

• 3 core cable (without PE-conductor): 3x.../... • Halogen free construction: Li2XH(CuB)CH-F2 0,6/1kV

FRECO-EMC Li2XY(CuB)CY Cca

FRECO-EMC Li2XY(CuB)CY VS-YMvKafas Cca-s3,d2,a3 0,6/1kV

Page 28: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

28 Kabelwerk EUPEN AG

4 3 2 1

EUPEN YMvK Dca-s3,d2,a3

Opbouw

1. Kopergeleider, massief klasse 1 / samengeslagen klasse 2 2. XLPE isolatie

Aderkleuren volgens HD 308 3. Opvulling 4. PVC buitenmantel, moeilijk brandbaar, grijs

Toepassing

• Voedings- en stuurstroomkabel in laagspanningsinstal-laties

• Geschikt voor aanleg in open lucht, in kabelkanaal, in

buis, in de grond met bescherming

Kenmerken

• Brandgedrag volgens: · EN 50399 Dca-s3,d2,a3 · IEC/EN 60332-3-24

• Max. geleidertemperatuur: 90 °C

(250 °C gedurende kortsluiting van max. 5 sec.) • Bedrijfstemperatuur: - 20 ... + 90 °C • Min. temperatuur gedurende installatie: -5 °C • Min. buigstraal: 10 x D

D= buitendiameter van de kabel

Construction

1. Copper conductor, solid class 1 / stranded class 2 2. XLPE insulation

Core colours acc to. HD 308 3. Common core covering 4. PVC outer sheath, fire retardant, grey

Applications

• Power- en control cables for domestic and industrial applications

• Suitable in air, in ducts, in pipes, in ground with protec-

tion

Properties

• Reaction to fire acc. to: · EN 50399 Dca-s3,d2,a3 · IEC/EN 60332-3-24

• Max. admissible conductor temperature: 90 °C

(250 °C during short circuit of max. 5 sec.) • Service temperature: - 20 ... + 90 °C • Min. laying temperature: -5 °C • Min. admissible bending radius: 10 x D

D= outer diameter of the cable

YMvK Dca-s3,d2,a3 0,6/1 kV

volgens / according to

K42C-1-4-D EN 50575

Page 29: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

YMvK Dca

29Kabelwerk EUPEN AG

Aderkleuren: Conductor colour:

1,5 - 6 mm2: ≥ 10 mm2:

YMvK Dca-s3,d2,a3 0,6/1 kV

Aantal aders

en doorsnede

Number of cores and size

mm2

Isolatiedikte

Insulation thickness

mm

Dikte van de buitenman-

tel

Outer sheath thickness

mm

Buitendiameter

Outer diameter

approx. mm

Kabelgewicht

Weight of cable

approx. kg/km

1 x 16 RM 0,7 1,8 10,4 227

1 x 25 RM 0,9 1,8 12,0 328

1 x 35 RM 0,9 1,8 13,2 425

1 x 50 RM 1,0 1,8 14,5 564

1 x 70 RM 1,1 1,8 16,4 777

1 x 95 RM 1,1 2,4 19,4 1091

1 x 120 RM 1,2 2,4 21,0 1336

1 x 150 RM 1,4 2,4 22,8 1618

1 x 185 RM 1,6 2,4 25,0 2004

1 x 240 RM 1,7 2,4 27,5 2523

1 x 300 RM 1,8 2,4 30,0 3100

1 x 400 RM 2,0 2,4 33,1 3972

1 x 500 RM 2,2 2,4 37,0 4980

1 x 630 RM 2,4 2,4 41,3 6360

2 x 1,5 RE 0,7 1,8 9,8 129

2 x 2,5 RE 0,7 1,8 10,6 161

2 x 4 RE 0,7 1,8 11,4 205

2 x 6 RE 0,7 1,8 12,4 260

2 x 10 RM 0,7 1,8 14,6 391

2 x 16 RM 0,7 1,8 16,4 539

2 x 25 RM 0,9 1,8 20,0 821

3 G 1,5 RE 0,7 1,8 10,2 146

3 G 2,5 RE 0,7 1,8 11,1 188

3 G 4 RE 0,7 1,8 12,0 246

3 G 6 RE 0,7 1,8 13,1 320

3 x 10 RM 0,7 1,8 15,4 487

3 x 16 RM 0,7 1,8 17,8 702

3 x 25 RM 0,9 1,8 21,2 1046

3 x 35 RM 0,9 1,8 23,8 1376

3 x 50 SM 1,0 1,8 25,0 1585

3 x 70 SM 1,1 1,9 28,2 2213

3 x 95 SM 1,1 2,0 31,4 2998

3 x 120 SM 1,2 2,1 34,3 3731

3 x 150 SM 1,4 2,3 38,8 4602

3 x 185 SM 1,6 2,4 43,2 5759

3 x 240 SM 1,7 2,6 48,5 7432

RE : RM : SM :

Page 30: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

30 Kabelwerk EUPEN AG

YMvK Dca-s3,d2,a3 0,6/1 kV

Aderkleuren: Conductor colour:

Aantal aders

en doorsnede

Number of cores and size

mm2

Isolatiedikte

Insulation thickness

mm

Dikte van de

buitenmantel

Outer sheath thickness

mm

Buitendiameter

Outer diameter

approx. mm

Kabelgewicht

Weight of cable

approx. kg/km

4 G 1,5 RE 0,7 1,8 10,9 171

4 G 2,5 RE 0,7 1,8 11,9 222

4 G 4 RE 0,7 1,8 12,9 294

4 G 6 RE 0,7 1,8 14,1 389

4 G 10 RM 0,7 1,8 16,7 600

4 G 16 RM 0,7 1,8 19,3 872

4 G 25 RM 0,9 1,8 23,2 1314

4 G 35 RM 0,9 1,8 26,0 1729

4 G 50 SM 1,0 1,9 28,6 2096

4 G 70 SM 1,1 2,0 31,7 2927

4 G 95 SM 1,1 2,1 36,1 3976

4 G 120 SM 1,2 2,3 40,1 4967

4 G 150 SM 1,4 2,4 44,9 6103

4 G 185 SM 1,6 2,6 49,6 7652

4 G 240 SM 1,7 2,8 56,1 9874

5 G 1,5 RE 0,7 1,8 11,8 201

5 G 2,5 RE 0,7 1,8 12,9 265

5 G 4 RE 0,7 1,8 14,0 355

5 G 6 RE 0,7 1,8 15,3 466

5 G 10 RM 0,7 1,8 18,7 754

5 G 16 RM 0,7 1,8 21,1 1062

5 G 25 RM 0,9 1,8 25,5 1606

5 G 35 RM 0,9 1,8 29,7 2197

5 G 50 RM 1,0 2,0 34,0 3074

5 G 70 RM 1,1 2,1 39,4 4276

RE : RM : SM :

Page 31: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

YMvK Dca

31Kabelwerk EUPEN AG

YMvK Dca-s3,d2,a3 0,6/1 kV

12

345

RE : RM : SM :

Aantal aders

en doorsnede

Number of cores and size

mm2

Isolatiedikte

Insulation thickness

mm

Dikte van de

buitenmantel

Outer sheath thickness

mm

Buitendiameter

Outer diameter

approx. mm

Kabelgewicht

Weight of cable

approx. kg/km

6 G 1,5 RE 0,7 1,8 12,6 236

6 G 2,5 RE 0,7 1,8 13,8 312

7 G 1,5 RE 0,7 1,8 14,0 289

7 G 2,5 RE 0,7 1,8 15,2 374

8 G 1,5 RE 0,7 1,8 15,2 333

8 G 2,5 RE 0,7 1,8 16,5 430

10 G 1,5 RE 0,7 1,8 16,3 412

10 G 2,5 RE 0,7 1,8 18,7 550

12 G 1,5 RE 0,7 1,8 16,7 410

12 G 2,5 RE 0,7 1,8 18,2 550

14 G 1,5 RE 0,7 1,8 17,6 455

14 G 2,5 RE 0,7 1,8 19,2 644

16 G 1,5 RE 0,7 1,8 18,4 503

16 G 2,5 RE 0,7 1,8 19,7 692

19 G 1,5 RE 0,7 1,8 19,6 598

19 G 2,5 RE 0,7 1,8 21,5 813

24 G 1,5 RE 0,7 1,8 21,3 744

24 G 2,5 RE 0,7 1,8 23,5 970

30 G 1,5 RE 0,7 1,8 23,1 844

30 G 2,5 RE 0,7 1,8 25,6 1167

37 G 1,5 RE 0,7 1,8 25,1 1017

37 G 2,5 RE 0,7 1,8 27,8 1431

Aderkleuren: Conductor colour:

Page 32: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

32 Kabelwerk EUPEN AG

4 3 2 1

EUPEN YMvK flex Dca-s3,d2,a3

Opbouw

1. Soepele, ronde kopergeleider, klasse 5 (elektrische weerstand gelijk aan klasse 2 volgens KEMA K42C-1-4-D) 2. XLPE isolatie Aderkleuren volgens HD 308 3. Opvulling 4. PVC buitenmantel, moeilijk brandbaar, grijs

Toepassing

• Voedings- en stuurstroomkabel in laagspanningsinstalla-ties

• Geschikt voor aanleg in open lucht, in kabelkanaal, in

buis, in de grond met bescherming • Speciaal geschikt voor installaties met beperkte ruimte

en/of met korte bochten

Kenmerken

• Brandgedrag volgens: · EN 50399 Dca-s3,d2,a3 · IEC/EN 60332-3-24

• Max. geleidertemperatuur: 90 °C

(250 °C gedurende kortsluiting van max. 5 sec.) • Bedrijfstemperatuur: - 20 ... + 90 °C • Min. temperatuur gedurende installatie: -5 °C • Min. buigstraal: 5 x D

D= buitendiameter van de kabel

Construction

1. Flexible copper conductor, class 5 (electrical resistance as for class 2 acc. to KEMA K42C-1-4-D) 2. XLPE insulation Core colours acc to. HD 308 3. Common core covering 4. PVC outer sheath, fire retardant, grey

Applications

• Power cable for industrial applications • Suitable in air, in ducts, in pipes, in ground with protec-

tion • Particularly suitable for installations within limited room

and/or with a lot of bends with short radius

Properties

• Reaction to fire acc. to: · EN 50399 Dca-s3,d2,a3 · IEC/EN 60332-3-24

• Max. admissible conductor temperature: 90 °C

(250 °C during short circuit of max. 5 sec.) • Service temperature: - 20 ... + 90 °C • Min. laying temperature: -5 °C • Min. admissible bending radius: 5 x D

D= outer diameter of the cable

YMvK flex Dca-s3,d2,a3 0,6/1 kV

volgens / according to

K42C-1-4-D EN 50575

Page 33: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

YMvK flex Dca

33Kabelwerk EUPEN AG

YMvK flex Dca-s3,d2,a3 0,6/1 kV

Aantal aders Isolatiedikte Dikte van de Buitendiameter Kabelgewicht en doorsnede buitenmantel Number of cores Insulation Outer sheath Outer diameter Weight of cable and size thickness thickness approx. approx. mm2 mm mm mm kg/km

1 x 35 0,9 1,8 13,5 438

1 x 50 1,0 1,8 14,9 556

1 x 70 1,1 1,8 16,7 768

1 x 95 1,1 1,8 18,8 1041

1 x 120 1,2 1,8 20,6 1273

1 x 150 1,4 1,8 22,8 1594

1 x 185 1,6 1,8 25,3 1935

1 x 240 1,7 1,8 27,7 2543

1 x 300 1,8 1,8 30,5 3070

1 x 400 2,0 1,9 33,9 3959

4 G 35 0,9 1,8 29,2 1916

4 G 50 1,0 1,9 33,2 2565

4 G 70 1,1 2,0 37,7 3551

4 G 95 1,1 2,1 43,0 4825

4 G 120 1,2 2,3 48,1 6005

4 G 150 1,4 2,4 53,6 7547

4 G 185 1,6 2,6 60,1 9267

4 G 240 1,7 2,8 66,2 12072

5 G 10 0,7 1,8 20,0 777

5 G 16 0,7 1,8 23,3 1132

5 G 25 0,9 1,8 28,9 1793

5 G 35 0,9 1,8 32,6 2437

5 G 50 1,0 2,0 36,8 3151

5 G 70 1,1 2,1 41,8 4367

5 G 95 1,1 2,3 48,3 6019

5 G 120 1,2 2,5 53,4 7395

5 G 150 1,4 2,6 59,8 9331

5 G 185 1,6 2,8 66,9 11436

Aderkleuren: Conductor colour:

Page 34: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

34 Kabelwerk EUPEN AG

6 5 4 3 2 1

EUPEN VO-YMvKas Dca-s3,d2,a3

Opbouw

1. Kopergeleider massief, klasse 1 2. XLPE isolatie

Aderkleuren volgens HD 308 3. Opvulling 4. PVC binnenmantel 5. Omvlechting van gegalvaniseerde staaldraden met

daaronder een soepele beschermingsleiding bestaan-de uit vertinde koperdraadjes

6. PVC buitenmantel, moeilijk brandbaar, grijs

Toepassing

• Voedings- en stuurstroomkabel in laagspanningsinstal-laties

• Geschikt voor directe aanleg in de grond en daar waar

eisen worden gesteld aan mechanische bescherming

Kenmerken

• Brandgedrag volgens: - EN 50399 Dca-s3,d2,a3 - IEC/EN 60332-3-24

• Max. geleidertemperatuur: 90 °C

(250 °C gedurende kortsluiting van max. 5 sec.) • Bedrijfstemperatuur: - 20 ... + 90 °C • Min. temperatuur gedurende installatie: -5 °C • Min. buigstraal: 10 x D

D= buitendiameter van de kabel

Construction

1. Copper conductor solid, class 1 2. XLPE insulation

Core colours acc. to HD 308 3. Common core covering 4. PVC inner sheath 5. Galvanized steel wire braid armour with a flexible tin-

ned copper earth conductor 6. PVC outer sheath, fire retardant, grey

Applications

• Power cable for industrial applications • Suitable for underground laying and where mechanical

protection is required

Properties

• Reaction to fire acc. to: - EN 50399 Dca-s3,d2,a3 - IEC/EN 60332-3-24

• Max. admissible conductor temperature: 90 °C

(250 °C during short circuit of max. 5 sec.) • Service temperature: - 20 ... + 90 °C • Min. laying temperature: -5 °C • Min. admissible bending radius: 10 x D

D= outer diameter of the cable

VO-YMvKas Dca-s3,d2,a3 0,6/1 kV

volgens / according to

K42C-1-4-D EN 50575

Page 35: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

VO-YMvKas Dca

35Kabelwerk EUPEN AG

VO-YMvKas Dca-s3,d2,a3 0,6/1 kV

24 x 1,5 RE/1,5 0,7 1,8 22,0 784

24 x 2,5 RE/2,5 0,7 1,8 25,0 1042

30 x 1,5 RE/1,5 0,7 1,8 24,6 922

30 x 2,5 RE/2,5 0,7 1,8 27,1 1243

37 x 1,5 RE/1,5 0,7 1,8 26,6 1081

37 x 2,5 RE/2,5 0,7 1,8 29,3 1464

Aantal aders en doorsnede

Number of cores

and size

mm2

Isolatiedikte

Insulation thickness

mm

Dikte van de buitenmantel

Outer sheath

thickness

mm

Buitendiameter

Outer diameter

approx. mm

Kabelgewicht

Weight

approx. kg/km

2 x 1,5 RE/1,5 0,7 1,8 13,1 255

2 x 2,5 RE/2,5 0,7 1,8 13,9 289

2 x 4 RE/4 0,7 1,8 14,7 356

2 x 6 RE/6 0,7 1,8 15,7 440

3 x 1,5 RE/1,5 0,7 1,8 13,5 274

3 x 2,5 RE/2,5 0,7 1,8 14,4 326

3 x 4 RE/4 0,7 1,8 15,3 400

3 x 6 RE/6 0,7 1,8 16,4 502

4 x 1,5 RE/1,5 0,7 1,8 14,2 309

4 x 2,5 RE/2,5 0,7 1,8 15,2 363

4 x 4 RE/4 0,7 1,8 16,2 459

4 x 6 RE/6 0,7 1,8 17,4 589

5 x 1,5 RE/1,5 0,7 1,8 15,1 343

5 x 2,5 RE/2,5 0,7 1,8 16,2 418

5 x 4 RE/4 0,7 1,8 17,3 538

5 x 6 RE/6 0,7 1,8 18,6 671

6 x 1,5 RE/1,5 0,7 1,8 15,9 387

6 x 2,5 RE/2,5 0,7 1,8 17,1 468

7 x 1,5 RE/1,5 0,7 1,8 15,9 394

7 x 2,5 RE/2,5 0,7 1,8 17,1 480

8 x 1,5 RE/1,5 0,7 1,8 16,5 391

8 x 2,5 RE/2,5 0,7 1,8 17,8 492

10 x 1,5 RE/1,5 0,7 1,8 19,0 503

10 x 2,5 RE/2,5 0,7 1,8 20,9 663

12 x 1,5 RE/1,5 0,7 1,8 18,2 491

12 x 2,5 RE/2,5 0,7 1,8 19,7 625

14 x 1,5 RE/1,5 0,7 1,8 18,8 532

14 x 2,5 RE/2,5 0,7 1,8 20,7 706

16 x 1,5 RE/1,5 0,7 1,8 19,9 594

16 x 2,5 RE/2,5 0,7 1,8 21,7 775

19 x 1,5 RE/1,5 0,7 1,8 21,1 662

19 x 2,5 RE/2,5 0,7 1,8 23,0 871

RE :

Aderkleuren: Conductor colour:

1

23

4455555

6

22

1111666

7

Page 36: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

36 Kabelwerk EUPEN AG

6 5 4 3 2 1

EUPEN VG-YMvKas Dca-s3,d2,a3

Opbouw

1. Kopergeleider samengeslagen, klasse 2 2. XLPE isolatie

Aderkleuren volgens HD 308 3. Opvulling 4. PVC binnenmantel 5. Bewapening van gegalvaniseerde staaldraden en

blanke koperdraden, met een tegenspiraal van gegal-vaniseerd staalband

6. PVC buitenmantel, moeilijk brandbaar, grijs

Toepassing

• Voedings- en stuurstroomkabel in laagspannings-installaties

• Geschikt voor directe aanleg in de grond en daar waar

eisen worden gesteld aan mechanische bescherming

Kenmerken

• Brandgedrag volgens: - EN 50399 Dca-s3,d2,a3 - IEC/EN 60332-3-24

• Max. geleidertemperatuur: 90 °C

(250 °C gedurende kortsluiting van max. 5 sec.) • Bedrijfstemperatuur: - 20 ... + 90 °C • Min. temperatuur gedurende installatie: -5 °C • Min. buigstraal: 10 x D

D= buitendiameter van de kabel .

Construction

1. Copper conductor stranded, class 2 2. XLPE insulation

Core colours acc. to HD 308 3. Common core covering 4. PVC inner sheath 5. Galvanized (flat)steel wire armour with copper earth

wires and a galvanized steel tape counter helix 6. PVC outer sheath, fire retardant, grey

Applications

• Power cable for industrial applications • Suitable for underground laying and where mechanical

protection is required

Properties

• Reaction to fire acc. to: - EN 50399 Dca-s3,d2,a3 - IEC/EN 60332-3-24

• Max. admissible conductor temperature: 90 °C

(250 °C during short circuit of max. 5 sec.) • Service temperature: - 20 ... + 90 °C • Min. laying temperature: -5 °C • Min. admissible bending radius: 10 x D

D= outer diameter of the cable

VG-YMvKas Dca-s3,d2,a3 0,6/1 kV

volgens / according to

K42C-1-4-D EN 50575

Page 37: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

VG-YMvKas Dca

37Kabelwerk EUPEN AG

Aantal aders en doorsnede

Number of cores

and size

mm2

Isolatiedikte

Insulation thickness

mm

Dikte van de buitenmantel

Outer sheath

thickness

mm

Buitendiameter

Outer diameter

approx. mm

Kabelgewicht

Weight

approx. kg/km

2 x 10 RM/10 0,7 1,8 19,0 820

3 x 10 RM/10 0,7 1,8 19,8 939

3 x 16 RM/16 0,7 1,8 22,2 1212

3 x 25 RM/16 0,9 1,8 25,6 1662

3 x 35 RM/16 0,9 1,8 27,6 1999

3 x 50 SM/25 1,0 1,8 28,3 2206

3 x 70 SM/35 1,1 2,0 31,9 2973

3 x 95 SM/50 1,1 2,1 35,3 3865

3 x 120 SM/60 1,2 2,2 38,2 4688

3 x 150 SM/75 1,4 2,4 42,9 5707

3 x 185 SM/95 1,6 2,5 49,5 8046

3 x 240 SM/120 1,7 2,7 55,0 10059

3 x 300 SM/150 1,8 2,9 60,0 12300

4 x 10 RM/10 0,7 1,8 21,1 1088

4 x 16 RM/16 0,7 1,8 23,7 1429

4 x 25 RM/16 0,9 1,8 27,8 2000

4 x 35 RM/16 0,9 1,8 30,0 2434

4 x 50 SM/25 1,0 1,9 32,1 2833

4 x 70 SM/35 1,1 2,1 35,6 3781

4 x 95 SM/50 1,1 2,2 40,0 4958

4 x 120 SM/60 1,2 2,4 44,2 6096

4 x 150 SM/75 1,4 2,5 49,4 7480

4 x 185 SM/95 1,6 2,7 56,1 10308

4 x 240 SM/120 1,7 2,9 62,8 12948

5 x 10 RM/10 0,7 1,8 23,1 1301

VG-YMvKas Dca-s3,d2,a3 0,6/1 kV

RM : SM :

Aderkleuren: Conductor colour:

Page 38: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

2 1

EUPEN H07Z1-R Cca

EUPEN H07Z1-R Cca

38 Kabelwerk EUPEN AG

Opbouw

1. Kopergeleider: R: samengeslagen

2. Isolatie: halogeenvrij polymeer mengsel

Toepassing

• Huishoudelijke of industriële intallaties met geschikte bescherming. Tijdens een brand blijft de rookontwikke-ling beperkt en komen er geen agressieve gassen vrij.

Kenmerken

• Brandgedrag volgens: · EN 50399 Cca-s1,d2,a1 · EN 50399 B2ca-s1,d2,a1 op aanvraag · IEC/EN 60754-2 · NBN C30-004 SA · IEC/EN 61034 · NBN C30-004 SD · IEC/EN 60332-1-2 · IEC/EN 60332-3-24 * · NBN C30-004 F1 · NBN C30-004 F2 *

• Geen corrosieve verbrandingsgassen • Temperatuurbereik: plaatsing: - 5 °C ... + 50 °C

bedrijf: - 25 °C ... + 70 °C (70 °C max. geleider temperatuur)

• Min. buigstraal: 4xD

D= buitendiameter van de kabel

Construction

1. Bare copper Conductor: R: stranded 2. Insulation : halogen free polymer compound

Applications

• Domestic or industrial installations with appropriate protection, particulary for situations in which low emis-sion of smoke and corrosive gases is required in the case of fire

Properties

• Reaction to fire acc. to: · EN 50399 Cca-s1,d2,a1 · EN 50399 B2ca-s1,d2,a1 on request · IEC/EN 60754-2 · NBN C30-004 SA · IEC/EN 61034 · NBN C30-004 SD · IEC/EN 60332-1-2 · IEC/EN 60332-3-24 * · NBN C30-004 F1 · NBN C30-004 F2 *

• No emission of corrosive gases • Temperature range: laying: - 5 °C ... + 50 °C

operating: - 25 °C ... + 70 °C (70 °C max. conductor temperature)

• Min. bending radius : 4xD

D= outer diameter of the cable

H07Z1-R Cca-s1,d2,a1 450/750 V

volgens / according to

EN 50525-3-31 EN 50575

Page 39: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

39Kabelwerk EUPEN AG

H07Z1-R Cca-s1,d2,a1 450/750 V

Aantal aders Buitendiameter Kabelgewicht Brandlast en doorsnede Number of cores Outer Weight of cable Calorific potential and cross section diameter mm2 approx. mm approx. kg/km kWh/m

1 x 6 4,7 68 0,06 1 x 10 5,8 114 0,10 1 x 16* 6,7 168 0,12 1 x 25* 8,3 261 0,18 1 x 35* 9,5 350 0,21 1 x 50* 11,0 489 0,28 1 x 70* 12,7 686 0,33 1 x 95* 14,9 951 0,45 1 x 120* 16,3 1.179 0,50 1 x 150* 18,1 1.454 0,62 1 x 185* 20,3 1.828 0,77 1 x 240* 23,0 2.347 0,97

* voldoen ook aan IEC 60332-3-24 cat. C ( ≙ NBN C30-004 F2) also comply with IEC 60332-3-24 cat. C ( ≙ NBN C30-004 F2)

H07Z1-R

H07Z1-R Cca

Page 40: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

2 1

EUPEN H07Z1-K Cca-s1, d2, a1

EUPEN H07Z1-K Cca-s1, d2, a1

40 Kabelwerk EUPEN AG

Opbouw

1. Blanke of vertinde kopergeleider K: soepel, klasse 5

2. Isolatie: halogeenvrij polymeer mengsel

Toepassing

• Huishoudelijke of industriële intallaties met geschikte bescherming. Tijdens een brand blijft de rookontwikke-ling beperkt en komen er geen agressieve gassen vrij.

Kenmerken

• Halogeenvrij volgens IEC/EN 60754-2 NBN C30-004 SA • Lage rookgeneratie volgens IEC/EN 61034 NBN C30-004 SD • Zelfdovend en niet vlamverspreidend volgens · IEC/EN 60332-1-2 · IEC/EN 60332-3-24 · NBN C30-004 F1 · NBN C30-004 F2 • Brandgedrag volgens: EN 50399 Cca-s1, d2, a1 • Temperatuurbereik: plaatsing: - 5 °C ... + 50 °C

bedrijf: - 25 °C ... + 90 °C (90 °C max. geleidertemperatuur)

• Min. buigstraal: 4xD

D= buitendiameter van de kabel

Construction

1. Bare or tinned copper conductor K: flexible, class 5 2. Insulation: halogen free polymer compound

Applications

• Domestic or industrial installations with appropriate protection, particulary for situations in which low emis-sion of smoke and corrosive gases is required in the case of fire

Properties

• halogen free acc. to IEC/EN 60754-2 NBN C30-004 SA • low smoke generation acc. to IEC/EN 61034 NBN C30-004 SD • self-extinguishing and fire-retardant acc. to · IEC/EN 60332-1-2 · IEC/EN 60332-3-24 · NBN C30-004 F1 · NBN C30-004 F2

• Reaction to fire acc. to: EN 50399 Cca-s1, d2, a1 • Temperature range: laying: - 5 °C ... + 50 °C

operating: - 25 °C ... + 90 °C (90 °C max. conductor temperature)

• min. bending radius : 4xD

D= outer diameter of the cable

H07Z1-K Cca-s1,d2,a1 450/750 V

volgens / according to

EN 50525-3-31 EN 50575

Page 41: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

41Kabelwerk EUPEN AG

H07Z1-K Cca

Page 42: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

3 2 1

EUPEN EUCASOLAR H1Z2Z2-K Eca

42 Kabelwerk EUPEN AG

Opbouw

1. Geleider: vertind koper, soepel volgens IEC/EN 60228 klasse 5

2. Isolatie: halogeenvrij, vernet polyolefin-mengsel 3. Buitenmantel : halogeenvrij, vernet special-mengsel,

vlamvertragend Kleur: zwart

Toepassing

Weerbestendige flexibele voedingskabel. Ons premium product, speciaal ontworpen voor toepas-sing in de veeleisende omgeving van fotovoltaïsche installaties. De optimale verbinding tussen de zonnepa-nelen en tussen zonnepanelen en omvormer. Geschikt voor dak- en landsystemen. Voor installatie in open lucht, in gebouwen en in buizen. Niet geschikt voor rechtstreekse plaatsing in de grond. Dubbel geïsoleerd en dus geschikt voor gebruik in instal-laties met beschermingsklasse II.

Kenmerken

• Omgevingstemperatuur -40 °C tot +90 °C • Max. bedrijfstemperatuur aan de geleider: 120 °C

(20000h)volgens IEC/EN 60216-1+2 • Nominale spanning U0/U: DC 1,5/1,5 kV • Maximaal toegestane spanning U0/U: DC 1,8/1,8 kV • Test spanning: AC 6,5 kV volgens EN 50395 • Min. buigstraal: 4 x D

D= buitendiameter van de kabel • Verwachte levensduur > 25 jaar volgens IEC/EN 60216-1.

Construction

1. Conductor: tinned copper, flexible acc. to IEC/EN 60228 class 5

2. Insulation: halogen free, cross-linked polyolefin-compound 3. Outer sheath: special halogen free, cross-linked

compound, flame retardant Colour: black

Applications

Flexible, weather resistant power cable. Our premium product, especially designed for the demanding applications in photovoltaic systems. The optimal cable link between solar modules and between modules and the inverter. Suitable for rooftop and ground mounted systems. Suitable for laying outdoor, indoor and in cable ducts. Not suitable for direct burying in ground. Double insulated and therefore suitable for use in instal-lations of safety class II.

Properties

• Ambient temperature: -40 °C up to +90 °C • Max. conductor temperature: 120 °C (20000h)

acc. to IEC/EN 60216-1+2 • Rated voltage U0/U: DC 1,5/1,5 kV • Max. voltage U0/U: DC 1,8/1,8 kV • Test voltage: AC 6,5 kV acc. to EN 50395 • Min. bending radius: 4 x D

D= outer diameter of the cable • Expected lifetime > 25 years acc. to IEC/EN 60216-1

EUCASOLAR H1Z2Z2-K Eca

volgens / according to

EN 50618 EN 50575 RoHS

Page 43: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

43Kabelwerk EUPEN AG

EUCASOLAR H1Z2Z2-K Eca

Kenmerken

• Uitstekend UV-bestendig volgens EN 50289-4-17/A • Uitstekend weer- en ozonbestendig volgens EN 50396 • Uitstekend zuur- en alkaliëbestendig

volgens IEC/EN 60811-404 • Uitstekend koudebestendig volgens IEC/EN 60811-505/506 • Uitstekend microbenbestendig • Uitstekend ammoniakbestendig • Uitstekend bestendig tegen olie en vetten • Hydrolysebestendig • Geringe wateropname • Hoge abrasie- en slijtagevastheid • Eenvoudig stripbaar • Gemakkelijk in te trekken • Vertinde geleider, voorkomt corrosieproblemen aan de

aansluiting- en verbinding contacten

Kenmerken in geval van brand

• Lage rookontwikkeling volgens IEC/EN 61034 • Vlamvertragend volgens EN 60332-1-2 Eca

IEC 60332-1-2 • Halogeenvrij volgens EN 50525-1 Annex B

Properties

• Outstanding UV-resistance acc. to EN 50289-4-17/A • Outstanding ozone and weather resistance

acc. to EN 50396 • Outstanding acid and alkaline resistance

acc. to IEC/EN 60811-404 • Outstanding cold resistance acc. to IEC/EN 60811-505/506 • Outstanding microbe resistance • Outstanding ammoniac resistance • Outstanding oil- and grease resistance • Hydrolysis resistance • Very low water absorption • High wear and abrasion resistance • Easy cable stripping • Easy feeding • Tinned conductors prevent corrosion at junction and

connection points

Properties in case of fire

• Low smoke emission acc. to IEC/EN 61034 • Flame retardant acc. to EN 60332-1-2 Eca

IEC 60332-1-2 • Halogen free acc. to EN 50525-1 Annex B

Toegelaten stroomsterkte Current carrying capacity

Correctiefactoren voor verschillende omgevingstemperaturen

Conversion factor for higher temperature

Correctiefactoren bij accumulatie Zie HD 60364-5-52 Tabel B.52-17

Groups rating factors Refer to HD 60364-5-52 Table B.52-17

4 5,6 59 5,09 6 6,2 81 3,39 10 7,3 126 1,95 16 8,4 187 1,24

Doorsnede Buitendiameter Gewicht Geleiderweerstand bij 20 °C Cross-section Outer diameter Weight Conductor resistance at 20 °C mm2 mm kg/km Ω/km

Doorsnede Stroomsterkte volgens de manier van installatie Current carrying capacity acc. to the method of installation Cross-section 1 kabel vrij in lucht 1 kabel aan een muur 2 kabels rakend aan een muur single cable free in air single cable on a surface 2 cables in contact on a surface

mm2 A A A

4 55 52 44 6 70 67 57 10 98 93 79 16 132 125 107

tot / up to 60 °C 1,00 70 °C 0,92 80 °C 0,84 90 °C 0,75

Omgevingstemperatuur Correctiefactor Ambient temperature Conversion factor

EUCASOLAR H1Z2Z2-K Eca

Page 44: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

6 5 4 3 2 1

EUPEN JE-H(St)H Bd FE180 E30

EUPEN JE-H(St)H Bd FE180 E30 BMK

Opbouw

1. Kopergeleider: massief 0,8 mm Ø 2. Isolatie: halogeenvrij vernet keramiserend polymeercom pound 3. Samenslag: a) 2 aders samengeslagen tot een paar b) 4 paren samengeslagen tot een bundel c) bundels samengeslagen in lagen 4. Scheidingsband 5. Afscherming van aluminiumpolyesterfolie met vertin- de koperdraad van 0,8 mm Ø 6. Buitenmantel: halogeenvrij polymeercom pound oranje, rood* (BMK)

Aderkleuren

Aderkleuren per bundel: Paar 1: blauw - rood Paar 2: grijs - geel Paar 3: groen - bruin Paar 4: wit - zwart

De individuele bundels zijn gekenmerkt d. m. v. een genummerd kunststoffen spiraal.

Toepassing

Halogeenvrije communicatiekabel geschikt voor tele-com- en instrumentatienetten, toe te passen in zowel droge, als vochtige ruimten. Dit type kabel is niet geschikt voor sterkstroom doelein-den en niet voor directe aanleg in de grond. *Brandmeldkabel

Construction

1. Conductor: solid copper 0,8 mm Ø 2. Insulation: cross-linked halogen free ceramic forming polymer compound 3. Stranding: a) 2 conductors to form a pair b) 4 pairs to form a bundle c) bundles assembled in layers 4. Taped bedding 5. Screen formed by polyester-laminated alu tape with copper drain wire 0,8 mm Ø 6. Outer sheath: halogen free polymer compound orange, red* (BMK)

Core colours

Quad colours in each bundle: Pair 1: blue - red Pair 2: grey - yellow Pair 3: green - brown Pair 4: white - black

The individual bundles are identified by a numbered helix.

Application

Halogen free communication cables are intended for the installation in dry and moistens areas, as well as in and under finery. Installation cables are not admissible for power installati-on purposes and direct burial. *Cable for fire alarm systems

JE-H(St)H...Bd FE 180 E30 JE-H(St)H...Bd FE 180 E30 BMK*KERAM

volgens / according to

DIN VDE 0815

44 Kabelwerk EUPEN AG

Page 45: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

Aantal paren Buitendiameter Kabelgewicht Brandlast Number of pairs Outer Weight of cable Calorific potential x dimension diameter approx. approx. mm mm kg/km kWh/m

JE-H(St)H...Bd FE 180 E30 JE-H(St)H...Bd FE 180 E30 BMK* KERAM

1 x 2 x 0,8 6,0 46 0,11

2 x 2 x 0,8 6,6 61 0,13

4 x 2 x 0,8 8,8 104 0,20

8 x 2 x 0,8 12,8 218 0,34

12 x 2 x 0,8 13,5 235 0,39

16 x 2 x 0,8 14,7 297 0,46

20 x 2 x 0,8 16,1 367 0,53

32 x 2 x 0,8 23,6 685 1,37

40 x 2 x 0,8 25,8 826 1,61

52 x 2 x 0,8 29,2 1.063 2,07

Kenmerken

• Halogeenvrij, geen corrosiviteit van brandgassen (EN 60754-2)

• Brandvertragend (EN 60332-3-24) • Minimale rookontwikkeling (EN 61034) • Isolatiebehoud FE 180 (DIN VDE 0472-814, IEC 60331) • Functiebehoud E30 (DIN 4102 deel 12) • Bedrijfstemperatuur: -30…+ 70 °C • Temperatuur gedurende installatie: -5…+ 50 °C • Min. buigstraal: 7,5 x D

D= buitendiameter van de kabel

Properties

• Halogen free, no emission of corrosive gases (EN 60754-2) • Fire retardant (EN 60332-3-24) • Low smoke generation (EN 61034) • Insulation integrity FE 180 (DIN VDE 0472-814,

IEC 60331) • Circuit integrity E 30 (DIN 4102 Part 12) • Service temperature: - 30 ... + 70 °C • Laying temperature: - 5 ... + 50 °C • Min. bending radius: 7,5 x D

D= outer diameter of the cable

JE-H(St)H...Bd FE 180 E30 / JE-H(St)H...Bd FE 180 E30 BMK

45Kabelwerk EUPEN AG

Page 46: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

46 Kabelwerk EUPEN AG

6 5 4 3 2 1

EUPEN J-H(St)H Cca

EUPEN J-H(St)H Cca BMK

Opbouw

1. Kopergeleider: massief 0,6 mm of 0,8 mm Ø 2. Isolatie: halogeenvrij polymeer compound 3. Samenslag: a) 4 aders samengeslagen tot een stergroep

b) 5 stergroepen samengeslagen tot een bundel c) bundels samengeslagen in lagen

4. PETP-band 5. Afscherming van aluminium polyesterfolie met vertin-

de koperdraad van 0,6 resp.0,8 mm Ø 6. Buitenmantel: halogeenvrij polymeercompound,

grijs, rood* (BMK)

Aderkleuren

Aderkleuren per bundel: Stergroep 1: alle aders rood + ringcodering Stergroep 2: alle aders groen + ringcodering Stergroep 3: alle aders grijs + ringcodering Stergroep 4: alle aders geel + ringcodering Stergroep 5: alle aders wit + ringcodering

De eerste bundel in elke laag is gekenmerkt met een rode kunststofband.

Toepassing

Halogeenvrije communicatiekabel geschikt voor tele-com- en instrumentatienetten, toe te passen in zowel droge, als vochtige ruimten. Dit type kabel is niet geschikt voor sterkstroom doelein-den en niet voor directe aanleg in de grond. *Brandmeldkabel (alleen in 0,8 mm)

Construction

1. Conductor: solid copper 0,6 mm or 0,8 mm Ø 2. Insulation: halogen free polymer compound 3. Stranding: a) 4 conductors to form a star quad b) 5 quads to form a bundle c) bundles assembled in layers 4. PETP-Tape 5. Screen formed by polyester-laminated alu tape with copper drain wire 0,6 mm or 0,8 mm Ø 6. Outer sheath: halogen free polymer compound light grey, red* (BMK)

Core colours

Quad colours in each bundle : Quad 1: all cores red + ring code Quad 2: all cores green + ring code Quad 3: all cores grey + ring code Quad 4: all cores yellow + ring code Quad 5: all cores white + ring code

The first bundle in each layer is identified by a red synthe-tic tape.

Application

Halogen free communication cables are intended for the installation in dry and moist areas, as well as in and under finery. Installation cables are not admissible for power installati-on purposes and direct burial. *Cable for fire alarm systems (only in 0,8 mm)

J-H(St)H...Bd Cca-s1,d1,a1 max. 300 V J-H(St)H...Bd BMK* Cca-s1,d1,a1 max. 300 V

volgens / according to

DIN VDE 0815 EN 50575

Page 47: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

J-H(St)H...Bd Cca / J-H(St)H...Bd BMK Cca

47Kabelwerk EUPEN AG

J-H(St)H...Bd Cca-s1,d1,a1 max. 300 V J-H(St)H...Bd BMK* Cca-s1,d1,a1 max. 300 V

Aantal paren

Number of pairs x dimension

mm

Buitendiameter

Outer diameter

approx. mm

Kabelgewicht

Weight of cable

approx. kg/km

Brandlast

Calorific potential

kWh/m

J-H(St)H...Bd Cca-s1,d1,a1

1x2x0,6 5,1 32 0,092x2x0,6 5,2 36 0,104x2x0,6 7,9 62 0,176x2x0,6 8,3 76 0,20

10x2x0,6 9,8 107 0,2720x2x0,6 13,8 199 0,49

J-H(St)H...Bd - J-H(St)H...Bd BMK* Cca-s1,d1,a1

1x2x0,8 5,5 37 0,102x2x0,8 6,0 52 0,124x2x0,8 9,4 89 0,216x2x0,8 9,9 115 0,26

10x2x0,8 11,8 166 0,35

20x2x0,8 16,8 315 0,67

30x2x0,8 18,5 450 0,9340x2x0,8 20,9 575 1,15

100x2x0,8 31,8 1356 2,64

Kenmerken

• Brandgedrag volgens: · EN 50399 Cca-s1,d1,a1 · EN 60332-3-24 · EN 61034 · EN 60754-2

• Bedrijfstemperatuur: - 30…+ 70 °C • Temperatuur gedurende installatie: -5…+ 50 °C • Min. buigstraal: 7,5 x D

D= buitendiameter van de kabel *Brandmeldkabel (alleen in 0,8 mm)

Properties

• Reaction to fire acc. to: · EN 50399 Cca-s1,d1,a1 · EN 60332-3-24 · EN 61034 · EN 60754-2

• Service temperature: - 30 ... + 70 °C • Laying temperature: - 5 ... + 50 °C • Min. bending radius: 7,5 x D

D= outer diameter of the cable *Cable for fire alarm systems (only in 0,8 mm)

Page 48: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

48 Kabelwerk EUPEN AG

4 3 2 1

EUPEN YMz1K Cca-s1,d1,a1

YMz1K Cca-s1,d1,a1 0,6/1 kV

volgens / according to

K-42C-1-5-D EN 50575

Opbouw

1. Kopergeleider 2. XLPE isolatie 3. Opvulling 4. Buitenmantel: moeilijk brandbaar, halogeenvrij

kleur: grijs

Toepassing

Voedingskabel voor industriële installaties, waar in geval van brand de rookontwikkeling beperkt moet blijven en er geen agressieve gassen vrij mogen komen.

Kenmerken

• Brandgedrag volgens: · EN 50399 Cca-s1,d1,a1 · EN 60332-1-2 · IEC/EN 60332-3-24 · IEC 61034-2 · EN 60754-2

• Max. geleidertemperatuur: 90 °C

(250 °C bij een kortdurende kortsluiting van max. 5 sec.) • Min. installatietemperatuur: 0 °C • Min. buigstraal: 12 x D

D= buitendiameter van de kabel

Construction

1. Copper conductor 2. XLPE insulation 3. Common core covering 4. Halogen free and fire retardant outer sheath

colour: grey

Applications

Power cable for industrial applications, particulary for situations in which low emission of smoke and corrosive gases is required in the case of fire.

Properties

• Reaction to fire acc. to: · EN 50399 Cca-s1,d1,a1 · EN 60332-1-2 · IEC/EN 60332-3-24 · IEC 61034-2 · EN 60754-2

• Admissible conductor temperature: 90 °C

(250 °C during short-circuit of max. 5 sec.) • Min. laying temperature: 0 °C • Min. bending radius: 12 x D

D= outer diameter of the cable

Page 49: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

YMz1K Cca

49Kabelwerk EUPEN AG

2 x 1,5 RE 0,7 1,8 10,3 151

2 x 2,5 RE 0,7 1,8 11,1 186

2 x 4 RE 0,7 1,8 11,9 233

3 G 1,5 RE 0,7 1,8 10,5 165

3 G 2,5 RE 0,7 1,8 11,4 208

3 G 4 RE 0,7 1,8 12,5 274

3 G 6 RE 0,7 1,8 13,6 351

4 G 1,5 RE 0,7 1,8 11,2 192

4 G 2,5 RE 0,7 1,8 12,2 247

4 G 4 RE 0,7 1,8 13,4 326

4 G 6 RE 0,7 1,8 14,6 423

5 G 1,5 RE 0,7 1,8 12,0 222

5 G 2,5 RE 0,7 1,8 13,1 288

5 G 4 RE 0,7 1,8 14,5 387

5 G 6 RE 0,7 1,8 15,8 501

YMz1K Cca-s1,d1,a1 0,6/1 kV

Aantal aders Nominale dikte Nominale dikte Nominale Benaderd en doorsnede van de isolatie van de buitenmantel buitendiameter kabelgewicht Number of cores Insulation Sheath Outer diameter Weight of cable and size thickness thickness approx. approx. mm2 mm mm mm kg/km

Aderkleuren: Conductor colour:

RE :

Page 50: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

50 Kabelwerk EUPEN AG

4 3 2 1

EUPEN YMz1K flex Cca-s1,d1,a1

YMz1K flex Cca-s1,d1,a1 0,6/1 kV

volgens / according to

K-42C-1-5-D EN 50575

Opbouw

1. Soepele, ronde kopergeleider, klasse 5 (elektrische weerstand gelijk aan klasse 2 volgens KEMA K42C-1-5-D) 2. XLPE isolatie 3. Opvulling 4. Buitenmantel: moeilijk brandbaar, halogeenvrij

kleur: grijs

Toepassing

Voedingskabel voor industriële installaties, waar in geval van brand de rookontwikkeling beperkt moet blijven en er geen agressieve gassen vrij mogen komen.

Kenmerken

• Brandgedrag volgens: · EN 50399 Cca-s1,d1,a1 · EN 60332-1-2 · IEC/EN 60332-3-24 · IEC 61034-2 · EN 60754-2

• Max. geleidertemperatuur: 90 °C

(250 °C bij een kortdurende kortsluiting van max. 5 sec.) • Min. installatietemperatuur: 0 °C • Min. buigstraal: 12 x D

D= buitendiameter van de kabel

Construction

1. Flexible copper conductor, class 5 (electrical resistance as for class 2 acc. to KEMA K42C-1-5-D) 2. XLPE insulation 3. Common core covering 4. Halogen free and fire retardant outer sheath

colour: grey

Applications

Power cable for industrial applications, particulary for situations in which low emission of smoke and corrosive gases is required in the case of fire.

Properties

• Reaction to fire acc. to: · EN 50399 Cca-s1,d1,a1 · EN 60332-1-2 · IEC/EN 60332-3-24 · IEC 61034-2 · EN 60754-2

• Admissible conductor temperature: 90 °C

(250 °C during short-circuit of max. 5 sec.) • Min. laying temperature: 0 °C • Min. bending radius: 12 x D

D= outer diameter of the cable

Page 51: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

YMz1K flex Cca

51Kabelwerk EUPEN AG

YMz1K flex Cca-s1,d1,a1 0,6/1 kV

Aantal aders Nominale dikte Nominale dikte Nominale Benaderd en doorsnede van de isolatie van de buitenmantel buitendiameter kabelgewicht Number of cores Insulation Sheath Outer diameter Weight of cable and size thickness thickness approx. approx. mm2 mm mm mm kg/km

Aderkleuren: Conductor colour:

1 x 95 1,1 1,5 20,9 1142

1 x 120 1,2 1,5 22,7 1388

1 x 150 1,4 1,6 25,1 1732

1 x 185 1,6 1,6 27,6 2088

1 x 240 1,7 1,7 30,2 2724

1 x 300 1,8 1,8 33,2 3287

1 x 400 2,0 1,9 36,6 4199

4 G 10 0,7 1,8 18,4 669

4 G 16 0,8 1,8 21,3 961

4 G 25 0,9 1,8 25,4 1446

4 G 35 0,9 1,8 29,3 1967

4 G 50 1,0 1,9 33,3 2567

4 G 70 1,1 2,0 37,8 3551

4 G 95 1,1 2,1 43,1 4822

4 G 120 1,2 2,3 48,3 6010

4 G 150 1,4 2,4 53,8 7547

4 G 185 1,6 2,6 60,3 9263

4 G 240 1,7 2,8 66,4 12060

5 G 10 0,7 1,8 20,1 803

5 G 16 0,8 1,8 23,4 1165

5 G 25 0,9 1,8 29,0 1841

5 G 35 0,9 1,8 32,7 2439

5 G 50 1,0 2,0 36,9 3154

5 G 70 1,1 2,1 41,9 4366

5 G 95 1,1 2,3 48,5 6025

5 G 120 1,2 2,4 53,6 7398

5 G 150 1,4 2,6 60,0 9330

5 G 185 1,6 2,8 67,1 11427

5 G 240 1,7 3,0 74,0 14905

Page 52: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

52 Kabelwerk EUPEN AG

4 3 2 1

EUPEN YMz1K B2ca-s1,d1,a1

YMz1K B2ca-s1,d1,a1 0,6/1 kV

volgens / according to

K-42C-1-5-D EN 50575

Opbouw

1. Kopergeleider 2. XLPE isolatie 3. Opvulling 4. Buitenmantel: moeilijk brandbaar, halogeenvrij

kleur: grijs

Toepassing

Voedingskabel voor industriële installaties, waar in geval van brand de rookontwikkeling beperkt moet blijven en er geen agressieve gassen vrij mogen komen.

Kenmerken

• Brandgedrag volgens: · EN 50399 B2ca-s1,d1,a1 · EN 60332-1-2 · IEC/EN 60332-3-24 · IEC 61034-2 · EN 60754-2

• Max. geleidertemperatuur: 90 °C

(250 °C bij een kortdurende kortsluiting van max. 5 sec.) • Min. installatietemperatuur: 0 °C • Min. buigstraal: 12 x D

D= buitendiameter van de kabel

Construction

1. Copper conductor 2. XLPE insulation 3. Common core covering 4. Halogen free and fire retardant outer sheath

colour: grey

Applications

Power cable for industrial applications, particulary for situations in which low emission of smoke and corrosive gases is required in the case of fire.

Properties

• Reaction to fire acc. to: · EN 50399 B2ca-s1,d1,a1 · EN 60332-1-2 · IEC/EN 60332-3-24 · IEC 61034-2 · EN 60754-2

• Admissible conductor temperature: 90 °C

(250 °C during short-circuit of max. 5 sec.) • Min. laying temperature: 0 °C • Min. bending radius: 12 x D

D= outer diameter of the cable

Page 53: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

YMz1K B2ca

53Kabelwerk EUPEN AG

2 x 1,5 RE 0,7 1,8 10,3 151

2 x 2,5 RE 0,7 1,8 11,1 186

2 x 4 RE 0,7 1,8 11,9 233

3 G 1,5 RE 0,7 1,8 10,5 165

3 G 2,5 RE 0,7 1,8 11,4 208

3 G 4 RE 0,7 1,8 12,5 274

3 G 6 RE 0,7 1,8 13,6 351

4 G 1,5 RE 0,7 1,8 11,2 192

4 G 2,5 RE 0,7 1,8 12,2 247

4 G 4 RE 0,7 1,8 13,4 326

4 G 6 RE 0,7 1,8 14,6 422

5 G 1,5 RE 0,7 1,8 12,0 214

5 G 2,5 RE 0,7 1,8 13,1 277

5 G 4 RE 0,7 1,8 14,5 385

5 G 6 RE 0,7 1,8 15,8 498

YMz1K B2ca-s1,d1,a1 0,6/1 kV

Aantal aders Nominale dikte Nominale dikte Nominale Benaderd en doorsnede van de isolatie van de buitenmantel buitendiameter kabelgewicht Number of cores Insulation Sheath Outer diameter Weight of cable and size thickness thickness approx. approx. mm2 mm mm mm kg/km

Aderkleuren: Conductor colour:

RE :

Page 54: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

54 Kabelwerk EUPEN AG

4 3 2 1

EUPEN YMz1K flex B2ca-s1,d1,a1

YMz1K flex B2ca-s1,d1,a1 0,6/1 kV

volgens / according to

K-42C-1-5-D EN 50575

Opbouw

1. Soepele, ronde kopergeleider, klasse 5 (elektrische weerstand gelijk aan klasse 2 volgens KEMA K42C-1-5-D)

2. XLPE isolatie 3. Opvulling 4. Buitenmantel: moeilijk brandbaar, halogeenvrij

kleur: grijs

Toepassing

Voedingskabel voor industriële installaties, waar in geval van brand de rookontwikkeling beperkt moet blijven en er geen agressieve gassen vrij mogen komen.

Kenmerken

• Brandgedrag volgens: · EN 50399 B2ca-s1,d1,a1 · EN 60332-1-2 · IEC/EN 60332-3-24 · IEC 61034-2 · EN 60754-2

• Max. geleidertemperatuur: 90 °C

(250 °C bij een kortdurende kortsluiting van max. 5 sec.) • Min. installatietemperatuur: 0 °C • Min. buigstraal: 12 x D

D= buitendiameter van de kabel

Construction

1. Flexible copper conductor, class 5 (electrical resistance as for class 2 acc. to KEMA K42C-1-5-D)

2. XLPE insulation 3. Common core covering 4. Halogen free and fire retardant outer sheath

colour: grey

Applications

Power cable for industrial applications, particulary for situations in which low emission of smoke and corrosive gases is required in the case of fire.

Properties

• Reaction to fire acc. to: · EN 50399 B2ca-s1,d1,a1 · EN 60332-1-2 · IEC/EN 60332-3-24 · IEC 61034-2 · EN 60754-2

• Admissible conductor temperature: 90 °C

(250 °C during short-circuit of max. 5 sec.) • Min. laying temperature: 0 °C • Min. bending radius: 12 x D

D= outer diameter of the cable

Page 55: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

YMz1K flex B2ca

55Kabelwerk EUPEN AG

YMz1K flex B2ca-s1,d1,a1 0,6/1 kV

Aantal aders Nominale dikte Nominale dikte Nominale Benaderd en doorsnede van de isolatie van de buitenmantel buitendiameter kabelgewicht Number of cores Insulation Sheath Outer diameter Weight of cable and size thickness thickness approx. approx. mm2 mm mm mm kg/km

Aderkleuren: Conductor colour:

1 x 95 1,1 1,5 20,9 1142

1 x 120 1,2 1,5 22,7 1388

1 x 150 1,4 1,6 25,1 1732

1 x 185 1,6 1,6 27,6 2088

1 x 240 1,7 1,7 30,2 2724

1 x 300 1,8 1,8 33,2 3287

1 x 400 2,0 1,9 36,6 4199

4 G 10 0,7 1,8 18,4 669

4 G 16 0,8 1,8 21,3 961

4 G 25 0,9 1,8 25,4 1446

4 G 35 0,9 1,8 29,3 1967

4 G 50 1,0 1,9 33,3 2567

4 G 70 1,1 2,0 37,8 3551

4 G 95 1,1 2,1 43,1 4822

4 G 120 1,2 2,3 48,3 6010

4 G 150 1,4 2,4 53,8 7547

4 G 185 1,6 2,6 60,3 9263

4 G 240 1,7 2,8 66,4 12060

5 G 10 0,7 1,8 20,1 803

5 G 16 0,8 1,8 23,4 1165

5 G 25 0,9 1,8 29,0 1841

5 G 35 0,9 1,8 32,7 2439

5 G 50 1,0 2,0 36,9 3154

5 G 70 1,1 2,1 41,9 4366

5 G 95 1,1 2,3 48,5 6025

5 G 120 1,2 2,4 53,6 7398

5 G 150 1,4 2,6 60,0 9330

5 G 185 1,6 2,8 67,1 11427

5 G 240 1,7 3,0 74,0 14905

Page 56: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

56 Kabelwerk EUPEN AG

4 3 2 1

EUPEN (N)HXH FE180 E30 - E60

Opbouw

1. Kopergeleider: massief of samengeslagen 2. Isolatie: halogeenvrij vernet keramiek vormend 2-lagen isolatie HXI 2, aderkleuren volgens HD308 3. Opvulling 4. Buitenmantel: halogeenvrij polymeercompound -

oranje

Toepassing

Halogeenvrije kabel met verbeterde brandeigenschappen voor inpandige verlegging, in lucht of in beton. Directe verlegging in de grond of in water is niet toegestaan. Het leggen in een buis is toegestaan mits er voorzorgsmaatre-gelen zijn getroffen waardoor een opeenhoping van water kan worden uitgesloten. Tijdens de installatie moeten de kabels beschermd worden tegen mechanische schade of invloeden van buitenaf. Deze kabels zijn geschikt voor het aansluiten van appara-ten met veiligheidsklasse systeem II.

Kenmerken

• Halogeenvrij, geen uitstoot van agressieve gassen (EN 60754-2)

• Brandvertragend (EN 60332-1-2, EN 60332-3-24) • Lage rookontwikkeling (EN 61034) • Isolatie-behoud FE 180 (DIN VDE 0472-814) • Functiebehoud E30 - E60 (DIN 4102 deel 12) • Bedrijfstemperatuur: - 30... + 90 ° C • Temperatuur gedurende installatie: - 5... + 50 °C • Min. buigstraal: Meergeleider: 12 x D

Eengeleider: 15 x D D= buitendiameter van de kabel

Construction

1. Conductor: bare copper, solid or stranded 2. Insulation: cross-linked halogen free ceramic

forming 2 layer insulation HXI 2, core colours acc. to HD308

3. Inner covering 4. Outer sheath: halogen free polymer compound - orange

Application

Halogen free cables with improved fire properties can be laid in interiors, in air or in concrete. Direct burial in ground or direct laying in water is not permissible. However, a lay-ing in a pipe is allowed if water accumulations are exclu-ded. During installation the cables have to be protected from any external influences or mechanical damages. These cables are suitable for the connection of devices the safety class system II.

Properties

• Halogen free, no emission of corrosive gases (EN 60754-2) • Fire retardant (EN 60332-1-2, EN 60332-3-24) • Low smoke generation (EN 61034) • Insulation integrity FE 180 (DIN VDE 0472-814) • Circuit integrity E30 - E60 (DIN 4102 Part 12) • Service temperature: - 30 ... + 90 °C • Laying temperature: - 5 ... + 50 °C • Min. bending radius: Multicore: 12 x D Singlecore: 15 x D

D= outer diameter of the cable

(N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV in navolging van / based on

DIN VDE 0266 DIN VDE 0276-604

Page 57: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

57Kabelwerk EUPEN AG

(N)HXH FE 180 E30 - E60

Aantal aders en Buitendiameter Kabelgewicht Brandlast doorsnede Number of cores Outer Weight of cable Calorific potential and cross section diameter mm2 approx. mm approx. kg/km kWh/m

(N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV

1 x 1,5 RE 4,6 33 0,10 1 x 2,5 RE 5,0 44 0,11 1 x 4 RE 5,6 62 0,13 1 x 6 RE 6,2 84 0,16 1 x 10 RE 7,4 132 0,22 1 x 16 RM 9,4 215 0,34 1 x 25 RM 10,6 309 0,40 1 x 35 RM 11,8 407 0,46 1 x 50 RM 13,1 535 0,54 1 x 70 RM 15,0 744 0,66 1 x 95 RM 17,0 1.009 0,80 1 x 120 RM 18,6 1.248 0,91 1 x 150 RM 20,6 1.538 1,14 1 x 185 RM 22,8 1.917 1,35 1 x 240 RM 25,5 2.479 1,62

2 x 1,5 RE 8,7 116 0,32 2 x 2,5 RE 9,6 151 0,38 2 x 4 RE 10,7 202 0,46 2 x 6 RE 12,1 270 0,58 2 x 10 RE 14,7 415 0,82 2 x 16 RM 18,1 642 1,17 2 x 25 RM 21,1 928 1,49

3 x 1,5 RE 9,2 136 0,37 3 x 2,5 RE 10,2 180 0,44 3 x 4 RE 11,3 245 0,52 3 x 6 RE 12,8 330 0,65 3 x 10 RE 15,7 519 0,95 3 x 16 RM 19,1 800 1,27 3 x 25 RM 22,3 1.169 1,64 3 x 35 RM 24,9 1.523 1,93 3 x 50 RM 27,7 1.982 2,31 3 x 70 RM 32,0 2.747 2,97 3 x 95 RM 36,5 3.714 3,68 3 x 120 RM 40,2 4.597 4,39 3 x 150 RM 44,5 5.648 5,42 3 x 185 RM 49,4 7.039 6,61 3 x 240 RM 55,2 9.037 8,07

3 x 25+1x16 RM 23,4 1.343 1,75 3 x 35+1x16 RM 25,7 1.685 2,00 3 x 50+1x25 RM 29,0 2.249 2,46 3 x 70+1x35 RM 33,4 3.103 3,13 3 x 95+1x50 RM 38,3 4.209 3,96 3 x 120+1x70 RM 42,6 5.317 4,80 3 x 150+1x70 RM 46,0 6.288 5,61 3 x 185+1x95 RM 51,6 7.973 7,00 3 x 240+1x120 RM 57,6 10.199 8,52

Page 58: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

58 Kabelwerk EUPEN AG

Aantal aders en Buitendiameter Kabelgewicht Brandlast doorsnede Number of cores Outer Weight of cable Calorific potential and cross section diameter mm2 approx. mm approx. kg/km kWh/m

(N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV

4 x 1,5 RE 10,0 165 0,43 4 x 2,5 RE 11,0 218 0,50 4 x 4 RE 12,4 302 0,62 4 x 6 RE 14,5 430 0,82 4 x 10 RE 17,4 659 1,14 4 x 16 RM 21,2 1.018 1,51 4 x 25 RM 24,3 1.462 1,86 4 x 35 RM 27,1 1.908 2,17 4 x 50 RM 30,5 2.516 2,68 4 x 70 RM 35,3 3.499 3,46 4 x 95 RM 40,2 4.730 4,24 4 x 120 RM 44,5 5.884 5,16 4 x 150 RM 49,0 7.201 6,26 4 x 185 RM 54,7 9.016 7,77 4 x 240 RM 61,1 11.584 9,44

5 x 1,5 RE 10,9 198 0,50 5 x 2,5 RE 12,2 269 0,61 5 x 4 RE 13,7 372 0,74 5 x 6 RE 16,0 526 0,97 5 x 10 RE 19,2 810 1,35 5 x 16 RM 23,3 1.249 1,76 5 x 25 RM 26,6 1.785 2,12 5 x 35 RM 29,8 2.343 2,49 5 x 50 RM 33,7 3.102 3,15 5 x 70 RM 39,5 4.371 4,16 5 x 95 RM 44,8 5.881 5,08 5 x 120 RM 49,3 7.280 6,04 5 x 150 RM 54,6 8.951 7,45 5 x 185 RM 60,9 11.201 9,23 5 x 240 RM 68,1 14.411 11,24

7 x 1,5 RE 11,9 240 0,58 7 x 2,5 RE 13,3 329 0,71

10 x 1,5 RE 15,7 369 0,90 10 x 2,5 RE 17,5 498 1,08

12 x 1,5 RE 16,1 410 0,98 12 x 2,5 RE 18,0 558 1,17

19 x 1,5 RE 19,1 595 1,40 19 x 2,5 RE 22,1 864 1,80

24 x 1,5 RE 22,9 791 1,87 24 x 2,5 RE 25,8 1.097 2,32

30 x 1,5 RE 24,2 933 2,16 30 x 2,5 RE 27,3 1.301 2,66

RE : RM :

Page 59: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

(N)HXH FE 180 E30 - E60

59Kabelwerk EUPEN AG

Page 60: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

60 Kabelwerk EUPEN AG

6 5 4 3 2 1

EUPEN (N)HXCH FE180 E30

Opbouw

1. Kopergeleider: massief of samengeslagen 2. Isolatie: halogeenvrij vernet keramiek vormend

2-lagen isolatie HXI 2, aderkleuren volgens HD308

3. Opvulling 4. Concentrische geleider gevormd door blanke koper- draden met een tegenspiraal van koperband 5. PP-tape 6. Buitenmantel: halogeenvrij polymeercompound -

oranje

Toepassing

Halogeenvrije kabel met verbeterde brandeigenschappen voor inpandige verlegging, in lucht of in beton. Directe verlegging in de grond of in water is niet toegestaan. Het leggen in een buis is toegestaan mits er voorzorgsmaatre-gelen zijn getroffen waardoor een opeenhoping van water kan worden uitgesloten. Tijdens de installatie moeten de kabels beschermd worden tegen mechanische schade of invloeden van buitenaf.

Kenmerken

• Halogeenvrij, geen uitstoot van agressieve gassen (EN 60754-2)

• Brandvertragend (EN 60332-1-2, EN 60332-3-24) • Lage rookontwikkeling (EN 61034) • Isolatie-behoud FE 180 (DIN VDE 0472-814) • Functiebehoud E 30 (DIN 4102 deel 12) • Bedrijfstemperatuur: - 30... + 90 °C • Temperatuur gedurende installatie: - 5... + 50 °C • Min. buigstraal: 12 x D

D= buitendiameter van de kabel

Construction

1. Conductor : bare copper, solid or stranded 2. Insulation : cross-linked halogen free ceramic forming 2 layer insulation HXI 2, core colours acc. to HD308 3. Inner covering 4. Concentric conductor formed by bare copper wires with counter helix of copper tape 5. PP-Tape 6. Outer sheath : halogen free polymer compound - orange

Application

Halogen free cables with improved fire properties can be laid in interiors, in air or in concrete. Direct burial in ground or direct laying in water is not permissible. However, a lay-ing in a pipe is allowed if water accumulations are exclu-ded. During installation the cables have to be protected from any external influences or mechanical damages.

Properties

• Halogen free, no emission of corrosive gases (EN 60754-2) • Fire retardant (EN 60332-1-2, EN 60332-3-24) • Low smoke generation (EN 61034) • Insulation integrity FE 180 (DIN VDE 0472-814) • Circuit integrity E 30 (DIN 4102 Part 12) • Service temperature: - 30 ... + 90 °C • Laying temperature: - 5 ... + 50 °C • Min. bending radius: 12 x D

D= outer diameter of the cable

(N)HXCH FE 180 E30 0,6/1 kV in navolging van / based on

DIN VDE 0266 DIN VDE 0276-604

Page 61: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

(N)HXCH FE 180 E30

61Kabelwerk EUPEN AG

Aantal aders en Buitendiameter Kabelgewicht Brandlast doorsnede Number of cores Outer Weight of cable Calorific potential and cross section diameter mm2 approx. mm approx. kg/km kWh/m

(N)HXCH FE 180 E30 0,6/1 kV

2 x 1,5 RE/1,5 11,4 142 0,41 2 x 2,5 RE/2,5 12,6 182 0,47 2 x 4 RE/4 13,6 238 0,53 2 x 6 RE/6 15,0 301 0,62 2 x 10 RE/10 17,6 447 0,78

3 x 1,5 RE/1,5 11,8 177 0,51 3 x 2,5 RE/2,5 13,1 231 0,60 3 x 4 RE/4 14,2 306 0,68 3 x 6 RE/6 16,3 409 0,83 3 x 10 RE/10 18,4 595 1,08 3 x 16 RM/16 21,0 886 1,30 3 x 25 RM/16 23,6 1.197 1,58 3 x 35 RM/16 26,2 1.519 1,87 3 x 50 RM/25 29,7 2.035 2,32 3 x 70 RM/35 34,6 2.854 3,09 3 x 95 RM/50 39,1 3.829 3,77 3 x 120RM/70 43,2 4.850 4,54 3 x 150 RM/70 47,5 5.830 5,66 3 x 185 RM/95 53,1 7.384 7,01 3 x 240 RM/120 58,9 9.450 8,53

4 x 1,5 RE/1,5 12,5 203 0,56 4 x 2,5 RE/2,5 13,9 267 0,66 4 x 4 RE/4 15,1 358 0,75 4 x 6 RE/6 17,4 480 0,91 4 x 10 RE/10 19,8 715 1,20 4 x 16 RM/16 22,7 1.070 1,44 4 x 25 RM/16 25,6 1.473 1,74 4 x 35 RM/16 28,4 1.882 2,01 4 x 50 RM/25 32,5 2.540 2,55 4 x 70 RM/35 37,9 3.568 3,42 4 x 95 RM/50 42,8 4.803 4,14 4 x 120 RM/70 47,5 6.084 5,07 4 x 150 RM/70 52,0 7.322 6,22 4 x 185 RM/95 58,5 9.299 7,83 4 x 240 RM/120 64,9 11.925 9,49

5 x 1,5 RE/1,5 13,0 215 0,58 5 x 2,5 RE/2,5 14,5 287 0,67 5 x 4 RE/4 15,8 391 0,76 5 x 6 RE/6 18,1 528 0,91 5 x 10 RE/10 21,4 809 1,17

7 x 1,5 RE/2,5 15,0 282 0,69 7 x 2,5 RE/2,5 16,2 361 0,79

12 x 1,5 RE/2,5 18,2 410 0,97 12 x 2,5 RE/4 19,9 556 1,11

24 x 1,5 RE/6 24,0 730 1,55 24 x 2,5 RE/10 25,8 1.006 1,79

30 x 1,5 RE/6 24,5 845 1,77 30 x 2,5 RE/10 27,7 1.207 2,06

RE : RM :

Page 62: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

62 Kabelwerk EUPEN AG

4 3 2 1

EUPEN (N)HXH FE180 E90

Opbouw

1. Kopergeleider: massief of samengeslagen 2. Isolatie: halogeenvrij vernet keramiek vormend

2-lagen isolatie HXI 2, aderkleuren volgens HD308

3. Opvulling 4. Buitenmantel: halogeenvrij polymeercompound -

oranje

Toepassing

Halogeenvrije kabel met verbeterde brandeigenschappen voor inpandige verlegging, in lucht of in beton. Directe verlegging in de grond of in water is niet toegestaan. Het leggen in een buis is toegestaan mits er voorzorgsmaatre-gelen zijn getroffen waardoor een opeenhoping van water kan worden uitgesloten. Tijdens de installatie moeten de kabels beschermd worden tegen mechanische schade of invloeden van buitenaf. Deze kabels zijn geschikt voor het aansluiten van appara-ten met veiligheidsklasse systeem II.

Kenmerken

• Halogeenvrij, geen uitstoot van agressieve gassen (EN 60754-2)

• Brandvertragend (EN 60332-3-24) • Lage rookontwikkeling (EN 61034) • Isolatie-behoud FE 180 (DIN VDE 0472-814) • Functiebehoud E 90 (DIN 4102 deel 12) • Bedrijfstemperatuur: - 30... + 90 °C • Temperatuur gedurende installatie: - 5... + 50 °C • Min. buigstraal: Meergeleider: 12 x D

Eengeleider: 15 x D D= buitendiameter van de kabel

Construction

1. Conductor : bare copper, solid or stranded 2. Insulation : cross-linked halogen free ceramic forming 2 layer insulation HXI 2, core colours acc. to HD308 3. Inner covering 4. Outer sheath : halogen free polymer compound - orange

Application

Halogen free cables with improved fire properties can be laid in interiors, in air or in concrete. Direct burial in ground or direct laying in water is not permissible. However, a lay-ing in a pipe is allowed if water accumulations are exclu-ded. During installation the cables have to be protected from any external influences or mechanical damages. These cables are suitable for the connection of devices of the safety class system II.

Properties

• Halogen free, no emission of corrosive gases (EN 60754-2) • Fire retardant (EN 60332-3-24) • Low smoke generation (EN 61034) • Insulation integrity FE 180 (DIN VDE 0472-814) • Circuit integrity E 90 (DIN 4102 Part 12) • Service temperature: - 30 ... + 90 °C • Laying temperature: - 5 ... + 50 °C • Min. bending radius: Multicore: 12 x D Singlecore: 15 x D

D= outer diameter of the cable

(N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV

in navolging van / based on

DIN VDE 0266 DIN VDE 0276-604

Page 63: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

(N)HXH FE 180 E90

63Kabelwerk EUPEN AG

Aantal aders en Buitendiameter Kabelgewicht Brandlast doorsnede Number of cores Outer Weight of cable Calorific potential and cross section diameter mm2 approx. mm approx. kg/km kWh/m

(N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV

1 x 6 RE 6,8 92 0,18 1 x 10 RE 7,9 139 0,23 1 x 16 RM 10,1 225 0,36 1 x 25 RM 11,3 321 0,42 1 x 35 RM 12,5 419 0,48 1 x 50 RM 13,8 548 0,57 1 x 70 RM 15,7 759 0,69 1 x 95 RM 17,7 1.026 0,82 1 x 120 RM 19,3 1.268 0,95 1 x 150 RM 21,3 1.559 1,17 1 x 185 RM 23,5 1.941 1,39 1 x 240 RM 26,2 2.505 1,67

2 x 1,5 RE 9,0 125 0,35 2 x 2,5 RE 10,0 160 0,41

3 x 1,5 RE 9,4 143 0,38 3 x 2,5 RE 10,4 189 0,45 3 x 4 RE 11,7 258 0,56 3 x 6 RE 13,0 339 0,67 3 x 10 RE 15,7 522 0,95 3 x 16 RM 21,5 902 1,73 3 x 25 RM 24,7 1.290 2,15 3 x 35 RM 27,3 1.657 2,49 3 x 35+1x16 RM 28,3 1.837 2,64 3 x 50+1x25 RM 31,4 2.407 3,13 3 x 70+1x35 RM 35,8 3.282 3,89 3 x 95+1x50 RM 41,1 4.450 5,04 3 x 120+1x70 RM 45,4 5.585 5,95 3 x 150+1x70 RM 48,8 6.577 6,86 3 x 185+1x95 RM 54,4 8.298 8,40 3 x 240+1x120 RM 60,4 10.561 10,07

Page 64: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

64 Kabelwerk EUPEN AG

Aantal aders en Buitendiameter Kabelgewicht Brandlast doorsnede Number of cores Outer Weight of cable Calorific potential and cross section diameter mm2 approx. mm approx. kg/km kWh/m

(N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV

4 x 1,5 RE 10,2 172 0,45 4 x 2,5 RE 11,2 226 0,52 4 x 4 RE 12,6 312 0,64 4 x 6 RE 14,5 430 0,81 4 x 10 RE 17,4 663 1,14 4 x 16 RM 23,8 1.146 2,05 4 x 25 RM 26,7 1.594 2,41 4 x 35 RM 29,5 2.054 2,79 4 x 50 RM 32,9 2.681 3,38 4 x 70 RM 38,1 3.721 4,41 4 x 95 RM 43,0 4.984 5,32 4 x 120 RM 47,3 6.161 6,34 4 x 150 RM 52,0 7.500 7,81

5 x 1,5 RE 11,1 205 0,51 5 x 2,5 RE 12,4 276 0,62 5 x 4 RE 13,9 382 0,76 5 x 6 RE 16,0 528 0,97 5 x 10 RE 19,2 812 1,35 5 x 16 RM 25,7 1.373 2,30 5 x 25 RM 29,0 1.928 2,73 5 x 35 RM 32,2 2.505 3,17 5 x 50 RM 36,1 3.283 3,91 5 x 70 RM 42,3 4.620 5,23 5 x 95 RM 47,6 6.164 6,30 5 x 120 RM 52,1 7.591 7,37 5 x 150 RM 57,4 9.293 8,92 5 x 185 RM 63,7 11.582 10,86 5 x 240 RM 70,9 14.838 13,06

7 x 1,5 RE 12,1 248 0,60 10 x 1,5 RE 15,7 409 0,98 12 x 1,5 RE 16,1 443 1,04 19 x 1,5 RE 19,1 637 1,48 24 x 1,5 RE 22,9 892 2,07 30 x 1,5 RE 24,2 1.023 2,34

7 x 2,5 RE 13,5 338 0,73 12 x 2,5 RE 18,0 603 1,26

7 x 4 RE 15,4 483 0,91 7 x 6 RE 17,6 671 1,16 7 x 10 RE 21,8 1.078 1,73 7 x 16 RM 27,6 1.729 2,66

RE : RM :

Page 65: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

(N)HXH FE 180 E30

65Kabelwerk EUPEN AG

Page 66: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

66 Kabelwerk EUPEN AG

6 5 4 3 2 1

EUPEN (N)HXCH FE180 E90

Opbouw

1. Kopergeleider: massief of samengeslagen 2. Isolatie: halogeenvrij vernet keramiek vormend 2-lagen isolatie HXI 2, aderkleuren volgens HD308 3. Opvulling 4. Concentrische geleider gevormd door blanke koper- draden met een tegenspiraal van koperband 5. PP-tape 6. Buitenmantel: halogeenvrij polymeercompound - oranje

Toepassing

Halogeenvrije kabel met verbeterde brandeigenschappen voor inpandige verlegging, in lucht of in beton. Directe verlegging in de grond of in water is niet toegestaan. Het leggen in een buis is toegestaan mits er voorzorgsmaatre-gelen zijn getroffen waardoor een opeenhoping van water kan worden uitgesloten. Tijdens de installatie moeten de kabels beschermd worden tegen mechanische schade of invloeden van buitenaf.

Kenmerken

• Halogeenvrij, geen uitstoot van agressieve gassen (EN 60754-2)

• Brandvertragend (EN 60332-3-24) • Lage rookontwikkeling (EN 61034) • Isolatie-behoud FE 180 (DIN VDE 0472-814) • Functiebehoud E 90 (DIN 4102 deel 12) • Bedrijfstemperatuur: - 30... + 90 °C • Temperatuur gedurende installatie: - 5... + 50 °C • Min. buigstraal: 12 x D

D= buitendiameter van de kabel

Construction

1. Conductor : bare copper, solid or stranded 2. Insulation : cross-linked halogen free ceramic forming 2 layer insulation HXI 2, core colours acc. to HD308 3. Inner covering 4. Concentric conductor formed by bare copper wires with counter helix of copper tape 5. PP-Tape 6. Outer sheath : halogen free polymer compound - orange

Application

Halogen free cables with improved fire properties can be laid in interiors, in air or in concrete. Direct burial in ground or direct laying in water is not permissible. However, a lay-ing in a pipe is allowed if water accumulations are exclu-ded. During installation the cables have to be protected from any external influences or mechanical damages.

Properties

• Halogen free, no emission of corrosive gases (EN 60754-2) • Fire retardant (EN 60332-3-24) • Low smoke generation (EN 61034) • Insulation integrity FE 180 (DIN VDE 0472-814) • Circuit integrity E 90 (DIN 4102 Part 12) • Service temperature: - 30 ... + 90 °C • Laying temperature: - 5 ... + 50 °C • Min. bending radius: 12 x D

D= outer diameter of the cable

(N)HXCH FE 180 E90 0,6/1 kV

in navolging van / based on

DIN VDE 0266 DIN VDE 0276-604

Page 67: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

(N)HXCH FE 180 E90

67Kabelwerk EUPEN AG

Aantal aders en Buitendiameter Kabelgewicht Brandlast doorsnede Number of cores Outer Weight of cable Calorific potential and cross section diameter mm2 approx. mm approx. kg/km kWh/m

(N)HXCH FE 180 E90 0,6/1 kV

3 x 1,5 RE/1,5 12,9 220 0,67 3 x 2,5 RE/2,5 14,2 281 0,77 3 x 4 RE/4 15,3 363 0,87 3 x 6 RE/6 17,2 474 1,03 3 x 10 RE/10 20,1 712 1,37 3 x 16 RM/16 23,7 1.077 1,82 3 x 25 RM/16 26,9 1.465 2,23 3 x 35 RM/16 29,5 1.833 2,57 3 x 50 RM/25 32,7 2.393 3,03 3 x 70 RM/35 37,6 3.293 3,88 3 x 95 RM/50 42,9 4.445 4,88 3 x 120 RM/70 47,0 5.551 5,72 3 x 150 RM/70 51,3 6.636 6,90 3 x 185 RM/95 57,0 8.334 8,27 3 x 240 RM/120 62,8 10.588 9,91

4 x 1,5 RE/1,5 13,6 256 0,74 4 x 2,5 RE/2,5 15,0 322 0,85 4 x 4 RE/4 16,2 422 0,96 4 x 6 RE/6 18,3 554 1,14 4 x 10 RE/10 21,5 846 1,55 4 x 16 RM/16 26,0 1.321 2,13 4 x 25 RM/16 28,9 1.770 2,50 4 x 35 RM/16 31,7 2.231 2,87 4 x 50 RM/25 35,5 2.944 3,48 4 x 70 RM/35 41,3 4.100 4,62 4 x 95 RM/50 46,6 5.492 5,57 4 x 120 RM/70 51,3 6.871 6,64 4 x 150 RM/70 55,8 8.225 7,87 4 x 185 RM/95 62,3 10.357 9,62 4 x 240 RM/120 68,7 13.184 11,48

7 x 1,5 RE/2,5 15,8 350 0,96 12 x 1,5 RE/2,5 19,0 498 1,30 24 x 1,5 RE/6 24,8 851 2,01 30 x 1,5 RE/6 25,9 982 2,25

7 x 2,5 RE/2,5 17,0 439 1,08 12 x 2,5 RE/4 20,7 661 1,49 24 x 2,5 RE/10 27,2 1.163 2,31 30 x 2,5 RE/10 28,5 1.357 2,60

RE : RM :

Page 68: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

68 Kabelwerk EUPEN AG

Page 69: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

DoP Overzicht

69Kabelwerk EUPEN AG

DoP Overzicht

Type kabel Van toepassing op de maten Brandklasse DoP nummer

H05V-U 300/500 V 1x 0,5-1mm² Eca 00880.01

H07V-U 450/750 V 1x 1,5-16mm² Eca 00470.01

H07V-R 450/750 V 1x 1,5-400mm² Eca 00470.02

H05V-K 300/500 V 1x 0,5-1mm² Eca 00510.01

H07V-K 450/750 V 1x 1,5-240mm² Eca 00520.01

H05V2-K 300/500 V 1x 0,5-1mm² Eca 00890.01

H07V2-K 450/750 V 1x 1,5-240mm² Eca 00530.01

H07RN-F / H07BN4-F / Eucaflex Plus 450/750 V 1x 16-240mm² Eca 00550.01

H07RN-F 450/750 V 2-36x 1-95mm² Eca 00540.01

XMVK 450/750 V 2-5x 1,5-2,5mm² Eca 00690.01

YMvK 0,6/1 kV 1x 16-630mm² Dca-s3,d2,a3 00011.02

YMvK 0,6/1 kV 2-8x 1,5-70mm² Dca-s3,d2,a3 00300.01

YMvK 0,6/1 kV 3-4x 50-240mm² Dca-s3,d2,a3 00310.01

YMvK 0,6/1 kV 10-37x 1,5-2,5mm² Dca-s3,d2,a3 01420.01

YMvK Flex 0,6/1 kV 1x 35-500mm² Dca-s3,d2,a3 00270.01

YMvK Flex 0,6/1 kV 2-5x 10-240mm² Dca-s3,d2,a3 00280.01

VO-YMvKas 0,6/1 kV 2-8x 1,5-35mm² Dca-s3,d2,a3 00320.01

VO-YMvKas 0,6/1 kV 10-37x 1,5-2,5mm² Dca-s3,d2,a3 01430.01

VG-YMvKas 0,6/1 kV 2-5x 6-120mm² Dca-s3,d2,a3 00330.01

VG-YMvKas 0,6/1 kV 3-4x 50-300mm² Dca-s3,d2,a3 00340.01

FRECO-EMC / LI2XY(CUB)CY / VS-YMvKafas 0,6/1 kV 3-4x / 3x+3x 2,5-240mm² Cca-s3,d2,a3 00450.01

H07Z1-R 450/750 V 1x 10-500mm² Cca-s1,d2,a1 00250.01

H07Z1-K 450/750 V 1x 10-240mm² Cca-s1,d2,a1 00252.01

EUCASOLAR H1Z2Z2-K 1x 4-50mm² Eca 00420.01

YMz1K 0,6/1 kV 2-5x 1,5-240mm² Cca-s1,d1,a1 00070.03

YMz1K 0,6/1 kV 2-5x 1,5-240mm² B2ca-s1,d1,a1 00070.05

YMz1K Flex 0,6/1 kV 1x 95-400mm² Cca-s1,d1,a1 01180.02

YMz1K Flex 0,6/1 kV 2-5x 10-240mm² Cca-s1,d1,a1 01190.02

YMz1K Flex 0,6/1 kV 1x 95-400mm² B2ca-s1,d1,a1 01180.01

YMz1K Flex 0,6/1 kV 2-5x 10-240mm² B2ca-s1,d1,a1 01190.01

J-H(St)H (BMK) 300 V 1x2x0,6 - 20x2x0,6 / 1x2x0,8 - 40x2x0,8mm² Cca-s1,d1,a1 00050.01

Page 70: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

70 Kabelwerk EUPEN AG

Opmerkingen

Page 71: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

71Kabelwerk EUPEN AG

Page 72: EUCANED Productcatalogus - eupen.com

72 Kabelwerk EUPEN AG

Verkoop en distributie Nederland:

EUPENDIS NEDERLAND B.V.

Malmedyer Str. 9 - 4700 EUPEN - BELGIUM

Tel.: +32(0)87.59.70.00 Fax: +32(0)87.59.71.00 http://www.eupen.com e-mail:[email protected] ISO Certified Company

Industrieterrein Trekkersveld - Edisonweg 20 - NL-3899 AZ ZEEWOLDE

Tel.: 036-540.90.43 e-mail:[email protected] http://www.eupen.com

Euca

ned

Ku

rzve

rsio

n 0

9/20

19 -

100