executive group i vip mobile - beogradski festival igre priznanje 2012

of 20 /20
Podnosioci prijave: Vip mobile i Executive Group Projekat: Beogradski festival igre Kategorija: Integrisane kampanje PRiZnanje 2012

Author: drustvo-srbije-za-odnose-s-javnoscu

Post on 30-Oct-2014

747 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

1. Podnosioci prijave:Vip mobile i Executive GroupProjekat:Beogradski festival igreKategorija:Integrisane kampanjePRiZnanje 2012 2. Beogradski festival igre i Vip mobileBeogradski festival igre je danas jedna od najlepih domaih umetnikihtradicija i prvorazredni kulturni dogaaj koji se sa nestrpljenjem iekuje.Svake godine u prolee, dolazak istaknutih baletskih i savremenih plesnihkompanija, poznatih koreografa i aktuelnih produkcija, rezultiraformiranjem nove umetnike publike u Srbiji, i uspostavljanjem visokihstandarda kada su kulturni dogaaji u pitanju. Fragilna i retka, ba poputumetnosti koju zastupa, ova manifestacija se razvijala zahvaljujuikontinuiranom razumevanju i podrci partnera festivala.Kompanija Vip mobile je danas ve pet godina zaredom generalnipokrovitelj Beogradskog festivala igre. Ovo partnerstvo je dalo izuzetnerezultate i uvelo prepoznatljive modele ulaganja velikih kompanija u srpskukulturu. Vip mobile je kontinuirano prepoznat kao kompanija kojoj je stalodo razvoja kulturne scene u Srbiji, koja ume da prepozna kvalitet i razliitosti kojoj su korisnici uvek na prvom mestu, a partnerstvo sa Beogradskimfestivalom igre je najbolji nain da to i pokae. Komunikacija u pokretu jezajedniki kreiran slogan koji najbolje predstavlja snagu ove saradnje,utemeljene na korelaciji istinskih vrednosti koje Vip mobile i Beogradskifestival igre predstavljaju i podravaju. 3. Analiza situacije Novi izazovi nakon 3 godine saradnje: Analiza rezultata pre 2011 godine: 1 2 3 ala t iv Vidljiva podrka Vipa Kako dodatno Kako pokazati Kako dodatno o fes promovisati posveenost Vipa uvrstiti vezu stv vrednostima BDF-a, ali k moderni balet u ovoj umetnosti, izmeu BDF i Vip er sa malim udelom Vip ta rtn e kljunih poruka u Srbiji? mnogo vie od mobile? Po Pa odnosu na ukupnu Potrebno je samog Potrebno je komunikaciju Festivala. osmisliti naine za sponzorstva? naglasiti da BDFBDF je osnovan Vip je postao partner obuhvatanje irih Potrebno je istai nije sluajno Uspeno sponzorstvo,2003. godine BDF-a 2008. godine i ciljnih grupa oko strateki rad i elju odabrano ali bez elemenatai nakon nekoliko uneo je nove projekta, osim za razvojem, a ne sponzorstvo, nego razvijenih direktno odgodina uspeno je vrednosti u festival, usko definisane samo finansijsku tema kojoj je strane Vipa.uspostavio stalnu jaajui organizacione baletske publike podrku bez kompanijapubliku i stekao kapacitete, pomaui Potrebna vea koja je podrala dubljeg ulaska u posveena zboginicijalnu komunikaciju i delei diferencijacija u BDF tokom prvih sutinu projekta. sutinskihprepoznatljivost u svoje vrednosti odnosu na manje nekoliko godina. vrednosti koje delimedijima i javnosti sponzore Festivala. sa Festivalom. 4. Ciljevi, ciljne grupe, krovna strategija Kreirati snanu svest da Vip podrava i investira Cilj platforme u savremeni balet u Srbiji Ljubitelji plesa i umetnika publika u Srbiji Ciljne grupe M/, 10-49 godina starosti Predstavljanje poznatih plesnih umetnika i koreografa Fokus Razvoj mladih talenata Komunikacija sa domaom i stranom publikom RAZVOJ KROVNE PLATFORME ZA RAZVOJ SAVREMENOG BALETA: ELEMENTI STRATEKOG FOKUSA: Novim i osveenim Selektovati potrebe Istai kreativan i 1 aktivnostima privui dodatnu publiku i lidere u smislu 2 modernog plesa u Srbiji i ciljano investirati u one koje 3 inovativan duh savremenog plesa koji odlino odgovara Vipovom edukacije i primanja osiguravaju razvoj pozitivnom duhu 5. Strategija NAIN REALIZACIJE STRATEGIJE: Osnivanje Vipove Organizacija Podrka Nacionalnoj nagrade za najistaknutije profesionalnih asova fondaciji za igru, domae umetnike iz inostranih strunjaka za prestinoj baletskoj oblasti modernog plesa najmlae baletske koli i akademiji za Vip poziva talente Vip talenti moderni balet 1 Domai umetnici poveavaju interesovanje publike 1 Fokus na najmlae aktivira dodatnu publiku 1 Fokus na najmlae aktivira dodatnu publiku Priznanja motiviu domae Investiranjem u najmlae Investiranjem u obrazovanje 2 umetnike da se posvete i istraju u modernom plesu 2 strateki i dugorono se osnaava domaa plesna zajednica 2 strateki i dugorono se podrava domaa plesna zajednica 3 Specijalnim fokusom na domai balet, Vip pokazuje posveenost 3 Akcentom na najmlae, Vip istie vezu sa svojim 3 Akcentom na obrazovanje, Vip istie vezu sa svojim inovativnim i razvoju domae scene i drutva, mladalakim i veselim brendom pokretakim brendom kao to to ini i sa tritem 6. Integrisani komunikacioni miks Festival i Nacionalna fondacija Vip poziva Vip talenti za igru program Saoptenja za javnost Korporativne Intervjui za predstavnike BDF komunikacije Dogaaji za predstavnike medija Podela karata za BDF u Digitalne komunikacije medijima Angaovanje blogera ATL i BTL medijska kampanja Aktivnosti na drutvenim mreama Marketinke Brendiranje lokacija komunikacije Promocije tokom dogaaja Hospitality program 7. Pregled i timeline taktikaDec 2010/Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011/2012 8. Beogradski Festival Igre 15 predstava Objava za medije i Vip koktel Nagrada Vip poziva Vip talenti Nacionalna fondacija za igru Ostalo 8. Aktivnosti: Konferencija za otvaranje Festival je zvanino otvoren Konferencijom za medije odranoj u Skuptini grada Beograda 17. marta 2011. Festival su na konferenciji zvanino otvorili: Predstavnik kompanije Vip mobile, Aja Jung, direktor Festivala, predstavnici Ministarstva kulture, i ambasadori zemalja iz kojih dolaze plesne grupe. Konferenciji je prisustovalo:55 akreditovanih novinara iz Srbije i inostranstva. Osim centralne konferencije kojom je otvoren festival, organizovano je jo 13 konferencija za medije, po jedna pre svake predstave. 9. Aktivnosti: Vip koktel za otvaranje Otvaranje Festivala Vip je obeleio i veernjim Vip koktelom, odranim nakon prve predstave Festivala Royal Ballet of Flanders 3. aprila 2011. godine. Koktelu je prisustvovalo 300 zvanica, meu kojima i brojni visoki zvaninici i mediji. Integrisane komunikacije na Vip koktelu ukljuivale su: Pozivnice koje komuniciraju posveenost Vipa razvoju savremenog plesa i platformu Komunikacija u pokretu, Vip brending na licu mesta kojim se komunicira prisustvo kompanije Vip kao domaina na koktelu, koji ideju o razvoju savremenog baleta prihvata i deli sa drugim stejkholderima, Prisustvo najviih predstavnika kompanije Vip, a pre svega Predsednika Upravnog odbora Vipa g. Tanasisa Kacirumpasa, koji su u direktnoj komunikaciji sa medijima i predstavnicima uticajnih linosti preneli Vipovu posveenost ovoj umetnosti. 10. Aktivnosti: Predstave Beogradski Festival Igre u trajanju 3-18. aprila 2011, na domau scenu doneo je 14 svetskih predstava (+3 u odnosu na 2010.). 12 predstava odrano je u Beogradu, po jedna u Novom Sadu i Zranjaninu. Predstave su igrane na scenama 7 glavnih pozorita (po prvi put u beogradskom i zrenjaninskom Narodnom pozoritu). Festival je ispratilo:14.170 posetilaca, i97 akreditovanih novinara iz Srbije i inostranstva. 11. Aktivnosti: Koktel za Graz Ballet Kako bi naglasio vezu izmeu Vip brenda i samog festivala, Vip je u saradnji sa Austrijskim kulturnim forumom i organizatorima Festivala, organizovao i jo jedan manji koktel povodom prvog gostovanja jedne austrijske plesne grupe Graz Ballet u Beogradskom dramskom pozoritu 9. aprila 2011. godine Pozivajui zvanice iz sveta kulture ali i poslovne partnere, Vip je pokuao da okupi svoje partnere oko ideje razvoja modernog plesa u Srbiji, i podstakne da i drugi podre ovu ideju u narednim godinama. 12. Aktivnosti: Vip poziva Projekat Vip poziva pokrenut je po prvi put u okviru BDF-a 2011. godine, i tada je nagradio uvenog srpskog plesnog umetnika Miu uria. Ideja projekta jeste da Vip svake godine pozove jednog od naih eminentnih umetnika koji ive i rade u inostranstvu, i tako im omogui da se nakon mnogo godina vrate na domau scenu na kojoj su napravili prve plesne korake, i predstave svoju karijeru domaoj publici. Predstavi i dogaaju su prisustvovala 394 posetioca, dok je sama dodela priznanja Vip poziva 4 puta emitovana na nacionalnim TV stanicama. 13. Aktivnosti: Vip talenti Vip baletski talenti je projekat u okviru BDF-a namenjen najmlaima, a odran u dve etape: Prvi kurs (14-20. april 2011.)Baletski asovi pod vostvom direktora Baletskog odeljenja Akademije Milanske Skale za talentovanu decu iz domaih baletskih kola7-dnevni kursdeca iz 5 gradova Srbije112 dece uesnika Drugi kurs (21. novembar kraj sezone 2011.)asovi o modernom baletu i igri, za maliane iz osnovnih kola u kojima se na interesantan nain predstavlja baletska umetnost, istorija i ue prvi plesni pokreti15 kola je uestvovalooko 1.000 dece uesnika 14. Aktivnosti: Nacionalna fondacija za igru Nacionalna plesna fondacija je institucija od nacionalnog i regionalnog znaaja za kulturu, kreativnost i obrazovanje u umetnosti, ustanovljena u okviru BDF-a. U cilju obrazovanja domaih plesnih umetnika, pre svega mladih talenata, ideja je da se u okviru Fondacije organizuje akademija i baletska kola. Prvi korak realizovan je u okviru BDF-a 2011 godine (septembar 2011 jun 2012): baletski asovi za decu uzrasta 8-12 god, prema programu Akademije Milanske Skale. kolu pohaa 91 uesnik, u preliminarnom razredu 3 puta nedeljno, a u prvom razredu 6 puta nedeljno. 15. Kontinuirane PR i online PR aktivnostiU cilju pravilne komunikacije kljunih poruka, Vipove U cilju ispunjenja dva od tri stratekastrateke posveenosti razvoju modernog plesa i umetnosti pravca kampanje, a to su irenje publikeu Srbiji, i u cilju maksimiziranja kvaliteta medijskih objava, Festivala i vre povezivanje Vip brenda isve navedene aktivnosti, kao i dodatni manji dogaaji Vipovih korisnika sa festivalskim duhom,organizovani u okviru festivala, bili su propraeni adekvatnim organizovane su online PR aktivnosti.PR aktivnostima: saoptenjima za javnost, PR tekstovima Angaman uticajnih blogera koji se bave umetnou iciljano prilagoenim odreenim medijima, foto-vestima. kulturom, i njihovo izvetavanje sa najznaajnijih dogaaja Ekskluzivne Intervjui Podela karata krozfotografije i video organizovani za Aju nagradne konkurse Osim Osim umaterijal dostupan Jung i predstavnike itaocima/ tradicionalnih proizvodima i medija... uslugama... medijima plesnih grupa gledaocima medija Saoptenja za Pojavljivanja ...omoguena je mnogo vea ...Vip je pokazao da promovie Gostovanja medije za najavu Vipovih vidljivost projekta i na online inovativnost i koristi prednosti uesnika i medijima i meu ciljnim savremenih tehnologija i u svih relevantnih predstavnika i organizatora BDF u grupama koje preferiraju ovaj svojim projektima podrke dogaaja tokom ciljani govori u TV emisijama vid informisanja kulturi i umetnosti godine svim prilikama 16. Marketing i brend aktivnostiIstovremeno sa predstavljenim dogaajima, a osim PR i online PR aktivnosti, u komunikacijuFestivala integrisane su i pratee aktivnosti marketinkih i brend komunikacija: ATL i BTL kampanja, koja je ukljuivala: TV reklame Radio reklame Internet banere OOH tampane materijale Promo brending autobusa GSP-a Promo materijal Brendirane Logo Festivala sa Brendiranje lokacija: baner na Sava u Vip prodajnim pozivnice, navodom Vip s Centru, brendirani wall, promo centrima akreditacije, ponosom predstavlja, i materijal, brendiranje sedita u Postere pokloni za Vip logo na svim promo pozorinim salama, roll up-ovi, Kataloge publiku materijalima Festivala totemi, i drugi brending materijal Liflete 17. Rezultati 15 predstava Rezultati prema postavljenim stratekim fokusima: 3 grada Ulaganje i Aktivacija Veza sa Vip 7 pozorita 1 publike: 95% 2 strateko partnerstvo 3 brendom: 80% iz 10 zemalja : posetilaca je posetilaca je 74% je reklo da im primetilo14.540 posetilaca svesno da je se dogaaj u prisustvo Vip sponzor okviru BDF Vip brenda BDF-a, 10% 97 novinara dopao ili kroz vie nego veoma promotivni prethodne 7 dogaaja dopao materijal godine 3.200 mladih talenata 18. Medijski rezultati EUR 595.851 PR vrednost objava* iznosila je 595.851 EUR to 175 predstavlja rast od 532% u odnosu na PR vrednost U okviru svih medijskih objava o Vipu na temu BDF +532% objava o Festivalu, u ukupno u 2010. 175 objava se pominje i Vip *Prema AVE izvetaju...to predstavlja rast od 348% +348%u odnosu na broj objava o Vipu na temu BDF u 2010. godini. EUR 94.181 EUR 6.405 EUR 23.939 39 19. Inovativnost i kreativnost Saradnja Vip mobile sa Beogradskim festivalom igre, uz podrku agencije Nova dimenzija kreativnosti zaivela je na Executive Group, donela je posebnu Beogradskom festivalu igre uz pomo Vip inovativnost projektu u sezoni 2011/12: mobile i kreativnih komunikacionih Sponzorstvo je umesto klasine finansijske, projekata koji su uvedeni u ovoj sezoni: logistike i komunikacione podrke, osveeno Ciljnim projektima Vip poziva i Vip talenti sasvim novim elementima, kako bi se postigli Vip je na kreativan nain zaintrigirao zadati ciljevi i ostvarila dodatna vrednost za festivalsku publiku, i privukao novu, nudei Vip; osveavajui koncept u okviru ustaljene Kreiran je nov i prepoznatljiv model postavke predstava; sponzorstva, uz komunikacionu platformu Sva kreativnost modernog plesa preneta je pod sloganom koji objedinjuje igru i mobilne kroz raznovrsne komunikacione napore na komunikacije Komunikacija u pokretu, koji publiku, medije i iru javnost, i kao zaseban mnogo jansije komunicira vezu brenda sa koncept postala standard za kreativne velike sponzorisanim projektom kroz zajednike projekte u domaoj kulturi. vrednosti. 20. Kontakt:Vidimo se na Predstavnik tima Vip mobile: Predstavnik Executive Groupsledeem Zorana Dvoki, Marketing Communications Expert tima za Vip mobile: Vesna Ceranic, Client Service DirectorBeogradskom M: +381 60 000 6817 E: [email protected] M: +381 60 707 1030 E: [email protected] igre! Omladinskih brigada 21 Knez Mihailova 9 11070 Novi Beograd 11000 Beograd Srbija Srbija T: +381 11 225 3010 T: +381 11 328 4488 F: +381 11 225 3002 F: +381 11 328 4480