extreme carrières

of 70 /70
3.225 EURO BRUTO HET SALARIS VAN EEN WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER HUWELIJKSMIGRANTEN: OPNIEUW EEN VERLOREN GENERATIE VOOR ONZE ARBEIDSMARKT? HOE BEDRIJVEN TECHNISCHE KNELPUNTBEROEPEN WEGWERKEN 05.02 EXTREME CARRIÈRES Vacature. voor m/v met talent 10.168 JOBS OP VACATURE.COM JEAN-PAUL CHRISTIAN WERKT 160 DAGEN PER JAAR IN HET BUITENLAND CHRISTOPHE WERKT ELKE DAG OP 40 METER HOOGTE VACATURES GROTE CARRIÈREREEKS SLOT CÉCILE WERKT ELLENLANGE DAGEN “ALS WE OOIT KINDEREN HEBBEN, ZAL VOORAL MIJN MAN ER TIJD VOOR MOETEN VRIJMAKEN”

Upload: jobs-careers-cv

Post on 28-Mar-2016

286 views

Category:

Documents


13 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cécile is verslaafd aan werken, Jean Paul Christian kan niet weerstaan aan de lokroep van het buitenland, en Christophe werkt op eenzame hoogte. 3 portretten van extreme carrières.

TRANSCRIPT

 • 3.225 euro brutohet salaris van een

  wetenschappelijk medewerker

  huwelijksmigranten: opnieuw een verloren generatie

  voor onze arbeidsmarkt?

  hoe bedrijven technische Knelpuntberoepen

  wegwerKen

  05.02

  EXTREME CARRIREs

  Vacature.voor m/v met talent

  10.168 JobS opvaCature.CoM

  jean-paul christian werkt 160 dagen per Jaar in het buitenland

  christophe werkt elke dag op 40 Meter hoogte

  vaCatureS grote CarrirereeKS Slot

  ccile werKt ellenlange dagenals we ooit kinderen hebben, zal vooral mijn man er tijd voor moeten vrijmaken

  VMG-20110205-00_XTREME CARRIERE.indd 1 3/02/11 21:48

 • Belgisch marktleider in human capital solutions: Rekrutering & Selectie, Leadership Development, Competentiemanagement, Assessment & Development centers , Compensat ion & Benef i ts , Organisat ieontwikkel ing , Funct iec lass i f icat ie , Career Guidance, Inter im Management .

  ANTWE R P E N | B R US S E L | G E NT | KO RTR IJ K | HAS S E LT | LO UVA I N-LA-N E UVE | LUX E M B U R G

  WELKOM BIJ MY.HUDSON.COM

  U VINDT JOBS DIE BETER AANSLUITEN BIJ UW PROFIEL, ERVARING EN VERWACHTINGEN My.hudson.com is een persoonlijke en beveiligde pagina op onze website die u de kans geeft om uw sollicitaties te beheren, job alerts te creren, gebruik te maken van persoonlijk carrireadvies en te zoeken naar internationale jobs.

  TOEGANG TOT DE NIEUWSTE JOBS

  My.hudson.com bevat onze meest recente vacatures. Door job alerts in te stellen, bent u de eerste die ze ziet.

  BEHEER UW SOLLICITATIES

  Controleer en beheer uw sollicitaties, pas uw gegevens onmiddellijk aan in onze databank en stem uw sollicitaties af op vacatures.

  STEM ONZE JOBS AF OP UW PROFIEL

  Vind een job die beter past bij uw verwachtingen op het vlak van salaris en jobinhoud, maar ook op het vlak van carrireontwikkeling, work life balans en de werkomgeving.

  WAT IS NIEUW MET EEN MY.HUDSON.COM ACCOUNT?

  Surf naar my.hudson.com en registreer nu voor uw persoonlijke account.

  002_GPV1QU_20110205_VMGCV_00.qxp_VMGCover-QXP8 3/02/11 21:53 Page 2

 • Het spel van Jolle

  Warm en koud blazen. Verkeerd begrepen zijn. Het

  hoort allemaal bij de politieke stiel. Als journalist houd

  je er ook rekening mee, maar zelfs na dertien jaar in dit

  vak kan het grenzeloze cynisme me blijven verbazen.

  Neem nu onze vraag aan de woordvoerder van Jolle

  Milquet: of de minister zich kan vinden in een wets-

  voorstel dat huwelijksmigratie strenger wil aanpakken?

  Geen irrelevante vraag, want Milquet is bevoegd voor

  Werk n Migratie. Bovendien leggen enkele Vlaamse

  partijen binnenkort een wetsvoorstel op tafel dat de

  criteria voor huwelijksmigratie naar ons land stevig

  wil aanscherpen. Het antwoord is even veelzeggend

  als ontluisterend. Net voor de val van de regering Le-

  terme was er binnen de regering al een akkoord om de

  criteria voor dit soort migratie te verstrengen. Toch wil

  de minister zich niet uitspreken over de nieuwe voor-

  stellen die binnenkort in de Kamer op tafel komen. Dit

  is de taak van het Parlement. Zoiets noemen ze schei-

  ding der machten. Sowieso zullen we pas op dat mo-

  ment beslissen of we die voorstellen steunen, in functie

  van de politieke context.

  En: het zou de eerste keer in jaren zijn dat de

  Kamer een wetsvoorstel goedkeurt tegen de zin van

  de bevoegde minister in, zelfs al is dit dan een rege-

  ring in lopende zaken. Welke scheiding der machten?

  Twee: lees dit antwoord als zelfs indien het nieuwe

  Vlaamse voorstel in de lijn ligt van wat Milquet en het

  cdH eerder binnen de regering steunden, is het best

  mogelijk dat we nu tegen stemmen. Tenzij - voor wat

  hoort wat - de Vlaamse partijen bereid zijn in ruil an-

  dere toegevingen te doen, of zich wat inschikkelijker

  op te stellen in de communautaire onderhandelin-

  gen. Cynischer kan haast niet. Het een heeft totaal

  niets met het ander te maken, en tegelijk blijven we

  via huwelijksmigratie in zijn huidige vorm goed voor

  20.000 nieuwe verblijfsvergunningen dit jaar - de so-

  ciale achterstelling op onze arbeidsmarkt importeren.

  Op dat niveau, je reinste wafelijzerpolitiek uit de oude

  doos, zitten we anno 2011 nog altijd. Na zeven maan-

  den politiek getouwtrek. En nee, we zijn heus niet zo

  naef te denken dat enkel Jolle Milquet zo redeneert

  en marchandeert, maar dit voorval is wel illustra-

  tief voor de koehandel die men in dit land graag als

  politiek omschrijft.

  laat ons uw mening weten op

  vacature.com/standpunt

  Coverstory 04

  Ccile is verslaafd aan werken, Jean Paul Christian kan

  niet weerstaan aan de lokroep van het buitenland, en

  Christophe werkt op eenzame hoogte. 3 portretten van

  extreme carrires.

  ACtuA 18

  1 op 2 huwelijksmigranten blijft na 1 jaar volledig

  afwezig op de arbeidsmarkt. Met alle economische

  en sociale gevolgen vandien. Moet dit soort migra-

  tie aan banden gelegd worden?

  Abonnees vAn De t i jD , De Morgen, gAzet vAn Antwerpen en Het LAAtste n ieuws ontvAngen vACAture AutoMAt isCH b i j Hun krAnt.

  Stand

  Punt

  door Filip Michiels

  suCCestApes 14

  Hij vergaarde een fortuin als ondernemer. Hij bouwde

  scholen en ziekenhuizen in Afrika en Azi. Hij schreef

  romans. En hij vocht ondertussen tegen de kankerduivel.

  Jacob Gelt Dekker: een man met een missie.

  198 knelpuntberoepen telt de VDAB. Hoe pakken

  bedrijven dit euvel aan? Door hun werkvolk grondig op

  te leiden. Tyco slaagt er zelfs in om vrouwen zonder tech-

  nisch diploma om te toveren tot experts in hydraulica.

  Vacature van de week:

  Group Product Integrity

  Manager bij Cartamundi

  150

  beste carrires

  in dit magazine

  rubrieken

  MAAnDAg vAn 03

  DubbeLCHeCk 12

  gespot 13

  sALAriswAtCHer 17

  junkbox 20

  pubLieke opinie 21

  Cijfer 21

  CoLuMn An oLAerts 24

  vACAture.CoM 24

  Anthony piette,

  ad hoc-crisismanager bij jetair

  NIEUW

  NIEUW

  NIEUW

  01

  Via huwelijksmigratie in zijn huidige

  vorm blijven we de sociale achterstelling

  op onze arbeidsmarkt importeren.

  teCHniek en proDuCtie 22

  coverfoto

  grietdekoninck

  001_GPV1QU_20110205_VMGHP_00.pdf; Feb 03, 2011 19:47:53

 • 2VACATURE

  5 FEBRUARI 2011

  VIA

  VACATURE.

  Lander De Muer vond zijn nieuwe uitdaging via Vacature.com. Logisch, want bij ons heeft

  u de grootste kans om een job te vinden op uw maat.

  Of u nu een jonge starter bent, een aankomende manager of een doorwinterde professional:

  Vacature.com is er voor u. Met permanent meer dan 10.000 jobaanbiedingen online.

  Op en top gebruiksvriendelijk en persoonlijk, precies zoals de surfer het verwacht. En met

  een aantal tools en services die geen enkele andere job- en carriresite in Belgi aanbiedt.

  Geen wonder dat de vernieuwde Vacature.com d favoriete marktplaats is waar Talent en

  ondernemingen mekaar vinden.

  Ook toe aan een nieuwe uitdaging? Maak de juiste keuze en leef je talent.

  Via Vacature.com. De nummer 1 site voor m/v met talent.

  Lander De Muer - Digipolis

  Toepassingsbeheerder

  002_GPV1QU_20110205_VMGHP_00.pdf; Feb 03, 2011 21:01:19

 • 00

  Maandag van

  Anthony Piette

  ad hoc-crisismanager bij Jetair

  Na een paar keer wakker gebeld te zijn door

  de nooddienst in Oostende sta ik op in mijn hotel

  in Antalya. Ik begin rond te bellen en te antwoorden

  op smsjes die mijn inbox overspoeld hebben. Om 8

  uur volgt er een debrieng met enkele leden van het

  crisisteam: mensen van de reservatie-afdeling, pro-

  duct managers. Na het ontbijt verdelen we de taken

  en bekijken we de planning van de evacuatie.

  We vergaderen in het kantoor van de

  incoming agency van Touristik Union Internatio-

  nal (TUI) Turkije. Daar hebben we een meeting met

  de lokale vertegenwoordigers die instaan voor het

  transport, de hotels, de catering.

  We overlopen wat we de komende uren nodig zul-

  len hebben aan bussen, hotels en ondersteuning op

  de luchthaven zoals extra maaltijden voor mensen

  in transit.

  We krijgen bericht dat de eerste vlucht ver-

  trokken is uit Egypte. Helaas blijkt achteraf dat de

  passagiers zes uur in het toestel moesten wachten

  voor ze konden vertrekken. Omdat de telefoonlijnen

  en het internet plat liggen, verloopt de communica-

  tie met Egypte zeer moeilijk. We krijgen maar met

  mondjesmaat informatie binnen.

  De eerste vlucht uit Sharm-El-Sheik is

  geland. Het team in Antalya staat klaar: we vangen

  de reizigers op, noteren hun namen, verwijzen ze

  naar de bussen die hen naar het hotel zullen bren-

  gen. Op de bus lichten we hen in over de reden

  van de evacuatie: omdat we de kwaliteit van de

  vakantie en vooral de vakantiebeleving van onze

  gasten niet meer kunnen garanderen, zijn we ge-

  noodzaakt te evacueren via Antalya. Tot 18.30 uur

  zijn we in de weer met het vervoeren van passa-

  giers. Voor iemand in een rolstoel moeten we extra

  service inzetten: de man wil niet geopereerd wor-

  den in Turkije en wil zo snel mogelijk naar huis.

  Intussen zijn de toestellen die geland waren in

  Antalya, teruggevlogen naar de verschillende

  bestemmingen in Egypte om nieuwe passagiers op

  te halen.

  Een deel van het team pauzeert heel even en

  gaat iets eten in de plaatselijke Mc Donalds. Ik maak

  tijd voor een conference call met de directie in Belgi.

  Rond 20 uur landt het tweede deel van de reizigers in

  Antalya. De mensen zijn ondertussen moe.

  De laatste vlucht uit Caro landt met zes uur

  vertraging. De reizigers hebben de mogelijkheid

  gekregen om n nacht door te brengen in een all

  inclusive luxeresort en kunnen nadien beslissen of

  ze de volgende dag willen vertrekken of hun vakan-

  tie willen verder zetten. Rond 23 uur beginnen we de

  namen op te lijsten. Om 00.30 uur verzamelen we

  met de mensen van TUI Turkije voor de planning

  van de volgende dag: bussen regelen.

  We zijn klaar met de planning en sturen al-

  les door naar het hoofdkantoor in Oostende en naar

  Jetairy in Zaventem. We gaan slapen. Binnen vier

  uur moet ik alweer opstaan voor een brieng aan de

  klanten over de terugvlucht naar Brussel.

  Marjorie Blomme

  Anthony Piette, distributiemananger en ad hoc-crisismanager bij Jetair, evacueerde maandag 1.400 reizigers

  van Egypte naar de Turkse badplaats Antalya, naar aanleiding van de protesten in Egypte.

  foto

  jetair

  03

  003_GPV2QU_20110205_VMGHP_00.pdf; Feb 03, 2011 20:02:19

 • coverstory

  Hoeveel keer verandert u van job tijdens uw

  carrire?Wat houdt u tegen om van job te veran-

  deren? Hoe zit het met loopbaanbegeleiding op

  dewerkvloer? En: hoeveel uren zit u in dewagen,

  naar en van het werk? 1001 cijfers, vakkundig

  verzameld door Vacature en SD Worx.

  Flexicurity: sommigen huiveren bij het woord al-

  leen al, anderen zien in het Deense arbeidsmarkt-

  model de ideale uitweg voor onze vastgeroeste

  arbeidsmarkt. We trokken naar Kopenhagen

  en praatten er met werknemers, werkgevers en

  vakbonden over de pros en contras van

  Denemarkens meest bekende exportproduct.

  Ze zijn uitgekeken op hun baan of op hun baas,

  zien geen toekomst meer in het bedrijf of komen

  nu pas tot het besef dat ze jaren terug al een

  verkeerde keuze hebben gemaakt. Ongemoti-

  veerd, gedesillusioneerd en elke dag met tegen-

  zin naar het werk: hoe herken je een carrirecri-

  sis en hoe raak je er zo snel mogelijk weer uit?

  M/v met een carrirekater klappen uit de biecht.

  De een heeft een onweerstaanbare drang om

  bijna non-stop te werken, de ander vertoeft

  160 dagen per jaar in het buitenland voor

  zijn job, nog een ander werkt dagelijks in

  extremeomstandigden.3portretten vanextreme

  carrires.

  15 januari:

  Uw carrire in cijfers

  29 januari:

  Het ideale carriremodel

  22 januari:

  de carrirecrisis

  deze week:

  foto

  isabelpousset

  ExtrEmE

  extreme carrire nr 1

  ccile Vigneron, werkt tot 60 uren per week:

  Ik wil het gewoon ver schoppen en carrire maken. Mijn

  ultieme droom is een baan als hr-verantwoordelijke binnen

  een grote multinational.

  004_GPV2QU_20110205_VMGHP_00.pdf; Feb 03, 2011 19:09:14

 • 05

  foto

  isabelpousset

  carrirEs

  Momenteel gaat

  mijn werk voor alles

  Ccile Vigneron (27), hr-administrator, getrouwd met haar werk

  Ccile Vigneron is amper 27, maar klopt al werk-

  weken van 55 tot 60 uren. Niet voor het geld of omdat

  het zo nodig moet, maar omdat ze nu eenmaal graag

  werkt. En dat zorgt voor spanningen op het thuisfront.

  De weekagenda van Ccile Vigneron zit s morgens

  relatief eenvoudig in elkaar: om vijf uur uit de veren,

  om zes uur in de auto, een uurtje later op het werk.

  Als allereerste, daar kan ze min of meer gif op in-

  nemen. Vijf dagen op vijf. s Avonds ligt het net iets

  ingewikkelder. Rond zes uur zwaait ze de deur op

  kantoor achter zich dicht, doorgaans als voorlaatste.

  Driemaal per week gaat het dan vanuit Anderlecht

  meteen huiswaarts richting Namen. Tweemaal per

  week krijgt de werkdag nog een verlengstuk in de

  vorm van een doorgedreven hr-opleiding aan de an-

  dere kant van Brussel.

  De avonden dat ik geen cursus volg, probeer ik om

  19 uur thuis te zijn. Dat heb ik zo met mijn echtge-

  noot afgesproken, klinkt het haast verontschuldi-

  gend. Mocht het alleen van mij afhangen dan zou

  ik s avonds liever nog wat langer doorwerken, maar

  dat zag mijn echtgenoot niet meer zitten. Zodra ik

  thuis ben, schiet ik de keuken in om het eten te be-

  reiden, daarna volgen doorgaans ook nog de was en

  de plas. Tussendoor volg ik wel nog mijn mails op, en

  regelmatig neem ik s avonds ook nog wat werk mee

  naar huis. Daarna is het hoog tijd om onder de wol

  te kruipen.

  Mocht u er toch nog aan twijfelen: Ccile heeft geen

  kinderen. Ze is pas drie jaar getrouwd, en belandde

  acht maanden geleden bij haar huidige werkgever,

  het Duitse Weishaupt. Als hr-administrator moet ze

  er het hr-beleid voor de zeventig medewerkers in

  Belgi aansturen en vormgeven. Van opleiding ben

  ik vertaler, maar via mijn eerste job ben ik in de hr-

  sector beland. Vooral het gevarieerde takenpakket

  je bent zowel met cijfers als met mensen bezig - be-

  viel me daarbij zo goed dat ik vandaag niets anders

  meer zou willen. Toen ik hier werd aangeworven,

  wist ik van bij het begin dat dit min of meer pioniers-

  werk zou worden. Het hr-beleid moest nog groten-

  deels worden uitgetekend, en die uitdaging sprak me

  echt aan.

  Haar echtgenoot, dat was een ander paar mouwen.

  Hij zag die nieuwe uitdaging al van bij het begin to-

  taal niet zitten, geeft Ccile grif toe. Dagelijks min-

  stens twee uur onderweg, in combinatie met een

  veeleisende baan, hij heeft daar stevige twijfels bij.

  . . .

  foto

  grietdekoninCk

  005_GPV1QU_20110205_VMGHP_00.pdf; Feb 03, 2011 19:11:18

 • coverstory

  Niet in het minst omdat hij fundamenteel heel an-

  ders in elkaar zit dan ik. Hij werkt van 9 tot 5, en is

  daar heel gelukkig mee. Hij snapt totaal niet waarom

  iemand werkdagen van tien of twaalf uur zou willen

  kloppen.

  Geen slavendrijver

  Alvorens u spontaan al te hardvochtige conclu-

  sies gaat trekken over Clines werkgever, moeten

  we de puntjes op de i zetten: Weishaupt is geen

  hedendaagse Duitse slavendrijver. Het is een be-

  drijf waar de doorsnee werknemer om negen uur

  aankomt en om vijf uur s avonds netjes weer de

  deur achter zich sluit. Meer nog, toen Cline er een

  contract ondertekende, heeft niemand haar uit-

  drukkelijk gevraagd om ellenlange werkdagen te

  kloppen. Misschien heb ik wel eens vermeld dat ik

  niet echt een 9-to-5 mentaliteit heb, maar niemand

  verwacht hier van mij dat ik zoveel uren werk. Er-

  gens komt het me goed uit dat ik zo vroeg begin,

  omdat ik dan minder last heb van de les en tussen

  7 en 9 ook goed kan doorwerken. Het werkvolume

  is de voorbije maanden stevig toegenomen, maar

  eigenlijk heeft dat weinig of niets met mijn baan als

  hr-administrator te maken. Enkele maanden gele-

  den heb ik er zelf nog werk bijgevraagd, en na een

  opleiding ben ik nu ook preventie-adviseur gewor-

  den. Dat was een functie die hier vroeger nog niet

  echt werd ingevuld, en ook daar kruipt veel werk

  in, zeker omdat ik min of meer van nul moest star-

  ten. Ik heb toen vanuit de directie ook uitdrukkelijk

  de vraag gekregen of de combinatie van beide jobs

  nog haalbaar zou blijven, maar ik zag er geen gra-

  ten in om zoveel uren extra te moeten presteren.

  Ook vanop de werkvloer heb ik op dat vlak overi-

  gens nooit commentaren gekregen, positief noch

  negatief. Toegegeven, het is wellicht een goede

  zaak dat ik in mijn functie geen rechtstreekse col-

  legas heb. Niet enkel omdat er dan misschien wel

  negatieve reacties zouden komen op mijn werkij-

  ver, maar net zo goed omdat ik besef dat ik ook

  moeilijk in team zou kunnen werken. Ik zou me te

  vlug ergeren aan de anderen. Intussen heb ik er nog

  een derde taak bijgekregen. We zijn hiernaast een

  nieuwbouw aan het neerpoten en ik beantwoord

  nu ook alle technische vragen vanop de werf en

  organiseer de cordinatievergaderingen voor dat

  project. Daar had ik zelf nu eens niet om gevraagd,

  maar goed, ik had ook gewoon nee kunnen zeggen

  toen de directie bij mij kwam aankloppen. En dat

  heb ik niet gedaan, omdat ik vermoedde dat het er

  nog wel bij kon (lacht).

  Vijftien tot twintig overuren per week, dat loopt

  aardig op, maar Ccile maalt er niet om. Die uren

  worden sowieso niet uitbetaald, en ik kan ze achteraf

  evenmin opnemen in de vorm van extra verlofdagen,

  maar dat is voor mij hoegenaamd geen punt. Ik zou

  er letterlijk ziek van zijn mocht ik hier netjes mijn 39

  uren kloppen en niets meer. Ik doe dit voor mezelf,

  niet voor mijn bankrekening. Ik werk heel graag, voel

  me hier volledig in mijn sas en heb een mooi loon:

  wat wil je dan nog meer?

  2 dagen ziek in 5 jaar

  Of ze dan geen schrik heeft om er op een dag eens

  volledig onderdoor te gaan, keihard met het hoofd

  tegen de muur te lopen? Sinds ik vijf jaar geleden

  begon te werken, ben ik al welgeteld twee dagen af-

  wezig geweest. Die dagen was ik echt zo ziek dat ik

  mijn bed niet uit kon. Ergens ben ik te plichtsbewust,

  dat besef ik, maar dat heeft er altijd wel wat ingeze-

  ten. Ook op school was ik al een strevertje.

  Ccile steekt niet onder stoelen of banken dat de

  lange werkdagen thuis wl voor ink wat spannin-

  gen zorgen. We zijn tot een soort van overeenkomst

  gekomen. Maar we zien elkaar heel weinig, in die zin

  is het misschien beter dat we een formele afspraak

  gemaakt hebben. Sowieso staat mijn werk bij mij op

  nummer n, en mochten we ooit kinderen hebben

  dan zal vooral hij daar tijd voor moeten vrijmaken.

  Daarmee is het hoge woord eruit: kinderen. De kin-

  derwens komt van mijn man, zelf ben ik op dat vlak

  geen vragende partij. Tegelijk begrijp ik hem ergens

  wel: hij ziet mij amper in de week, misschien kunnen

  kinderen die leemte wat opvullen. Het fundamentele

  probleem is natuurlijk dat we allebei een heel uiteen-

  lopende visie hebben op werk: hij bekijkt dat puur

  utilitair, als een instrument om geld te verdienen, ter-

  wijl ik daar heel veel genoegdoening uit haal. Ik krijg

  thuis vaak genoeg te horen dat ik getrouwd ben met

  mijn werk, maar ik lijd daar hoegenaamd niet onder.

  Ik wil het gewoon ver schoppen en carrire maken.

  Mij ultieme droom is een baan als hr-verantwoorde-

  lijke binnen een grote multinational. Het risico dat dit

  alles op termijn tot nog meer conicten of tot een ver-

  scheurende keuze leidt, is niet denkbeeldig, dat besef

  ik natuurlijk ook. Hoe het dan verder moet mochten

  we ooit kinderen hebben, dat weet ik zelf ook niet,

  want deeltijds werken is voor mij echt geen optie. En

  ja, soms vraag ik me wel af of ik sommige keuzes later

  niet zal betreuren, of ik op termijn nog wel vrienden

  of zelfs een gezin zal overhouden, maar vandaag wil

  ik gewoonweg geen ander leven.

  Filip Michiels

  . . .

  Mochten we ooit kinderen hebben dan zal vooral

  mijn man daar tijd voor moeten vrijmaken.

  Ccile Vigneron, werkt ellenlange dagen

  006_GPV1QU_20110205_VMGHP_00.pdf; Feb 03, 2011 19:11:56

 • coverstory

  Niet in het minst omdat hij fundamenteel heel an-

  ders in elkaar zit dan ik. Hij werkt van 9 tot 5, en is

  daar heel gelukkig mee. Hij snapt totaal niet waarom

  iemand werkdagen van tien of twaalf uur zou willen

  kloppen.

  Geen slavendrijver

  Alvorens u spontaan al te hardvochtige conclu-

  sies gaat trekken over Clines werkgever, moeten

  we de puntjes op de i zetten: Weishaupt is geen

  hedendaagse Duitse slavendrijver. Het is een be-

  drijf waar de doorsnee werknemer om negen uur

  aankomt en om vijf uur s avonds netjes weer de

  deur achter zich sluit. Meer nog, toen Cline er een

  contract ondertekende, heeft niemand haar uit-

  drukkelijk gevraagd om ellenlange werkdagen te

  kloppen. Misschien heb ik wel eens vermeld dat ik

  niet echt een 9-to-5 mentaliteit heb, maar niemand

  verwacht hier van mij dat ik zoveel uren werk. Er-

  gens komt het me goed uit dat ik zo vroeg begin,

  omdat ik dan minder last heb van de les en tussen

  7 en 9 ook goed kan doorwerken. Het werkvolume

  is de voorbije maanden stevig toegenomen, maar

  eigenlijk heeft dat weinig of niets met mijn baan als

  hr-administrator te maken. Enkele maanden gele-

  den heb ik er zelf nog werk bijgevraagd, en na een

  opleiding ben ik nu ook preventie-adviseur gewor-

  den. Dat was een functie die hier vroeger nog niet

  echt werd ingevuld, en ook daar kruipt veel werk

  in, zeker omdat ik min of meer van nul moest star-

  ten. Ik heb toen vanuit de directie ook uitdrukkelijk

  de vraag gekregen of de combinatie van beide jobs

  nog haalbaar zou blijven, maar ik zag er geen gra-

  ten in om zoveel uren extra te moeten presteren.

  Ook vanop de werkvloer heb ik op dat vlak overi-

  gens nooit commentaren gekregen, positief noch

  negatief. Toegegeven, het is wellicht een goede

  zaak dat ik in mijn functie geen rechtstreekse col-

  legas heb. Niet enkel omdat er dan misschien wel

  negatieve reacties zouden komen op mijn werkij-

  ver, maar net zo goed omdat ik besef dat ik ook

  moeilijk in team zou kunnen werken. Ik zou me te

  vlug ergeren aan de anderen. Intussen heb ik er nog

  een derde taak bijgekregen. We zijn hiernaast een

  nieuwbouw aan het neerpoten en ik beantwoord

  nu ook alle technische vragen vanop de werf en

  organiseer de cordinatievergaderingen voor dat

  project. Daar had ik zelf nu eens niet om gevraagd,

  maar goed, ik had ook gewoon nee kunnen zeggen

  toen de directie bij mij kwam aankloppen. En dat

  heb ik niet gedaan, omdat ik vermoedde dat het er

  nog wel bij kon (lacht).

  Vijftien tot twintig overuren per week, dat loopt

  aardig op, maar Ccile maalt er niet om. Die uren

  worden sowieso niet uitbetaald, en ik kan ze achteraf

  evenmin opnemen in de vorm van extra verlofdagen,

  maar dat is voor mij hoegenaamd geen punt. Ik zou

  er letterlijk ziek van zijn mocht ik hier netjes mijn 39

  uren kloppen en niets meer. Ik doe dit voor mezelf,

  niet voor mijn bankrekening. Ik werk heel graag, voel

  me hier volledig in mijn sas en heb een mooi loon:

  wat wil je dan nog meer?

  2 dagen ziek in 5 jaar

  Of ze dan geen schrik heeft om er op een dag eens

  volledig onderdoor te gaan, keihard met het hoofd

  tegen de muur te lopen? Sinds ik vijf jaar geleden

  begon te werken, ben ik al welgeteld twee dagen af-

  wezig geweest. Die dagen was ik echt zo ziek dat ik

  mijn bed niet uit kon. Ergens ben ik te plichtsbewust,

  dat besef ik, maar dat heeft er altijd wel wat ingeze-

  ten. Ook op school was ik al een strevertje.

  Ccile steekt niet onder stoelen of banken dat de

  lange werkdagen thuis wl voor ink wat spannin-

  gen zorgen. We zijn tot een soort van overeenkomst

  gekomen. Maar we zien elkaar heel weinig, in die zin

  is het misschien beter dat we een formele afspraak

  gemaakt hebben. Sowieso staat mijn werk bij mij op

  nummer n, en mochten we ooit kinderen hebben

  dan zal vooral hij daar tijd voor moeten vrijmaken.

  Daarmee is het hoge woord eruit: kinderen. De kin-

  derwens komt van mijn man, zelf ben ik op dat vlak

  geen vragende partij. Tegelijk begrijp ik hem ergens

  wel: hij ziet mij amper in de week, misschien kunnen

  kinderen die leemte wat opvullen. Het fundamentele

  probleem is natuurlijk dat we allebei een heel uiteen-

  lopende visie hebben op werk: hij bekijkt dat puur

  utilitair, als een instrument om geld te verdienen, ter-

  wijl ik daar heel veel genoegdoening uit haal. Ik krijg

  thuis vaak genoeg te horen dat ik getrouwd ben met

  mijn werk, maar ik lijd daar hoegenaamd niet onder.

  Ik wil het gewoon ver schoppen en carrire maken.

  Mij ultieme droom is een baan als hr-verantwoorde-

  lijke binnen een grote multinational. Het risico dat dit

  alles op termijn tot nog meer conicten of tot een ver-

  scheurende keuze leidt, is niet denkbeeldig, dat besef

  ik natuurlijk ook. Hoe het dan verder moet mochten

  we ooit kinderen hebben, dat weet ik zelf ook niet,

  want deeltijds werken is voor mij echt geen optie. En

  ja, soms vraag ik me wel af of ik sommige keuzes later

  niet zal betreuren, of ik op termijn nog wel vrienden

  of zelfs een gezin zal overhouden, maar vandaag wil

  ik gewoonweg geen ander leven.

  Filip Michiels

  . . .

  Mochten we ooit kinderen hebben dan zal vooral

  mijn man daar tijd voor moeten vrijmaken.

  Ccile Vigneron, werkt ellenlange dagen

  006_GPV2QU_20110205_VMGHP_00.pdf; Feb 03, 2011 20:05:42

 • 07

  . . .

  Ik werk 160 dagen per

  jaar in het buitenland

  Jean-Paul Christian Usanase (32), eld engineer, over zijn vele buitenlandse zakentrips

  en de zoektocht naar een werk-privbalans

  extreme carrire nr 2

  Jean-Paul met zoontje Jaden: Door mijn vele zakentrips leefde

  bij mij de angst om mijn zoon niet te zien opgroeien.

  foto

  lIesw

  Illaert

  007_GPV1QU_20110205_VMGHP_00.pdf; Feb 03, 2011 19:12:48

 • coverstory

  Hij kocht meteen een zonnebril toen hij drie

  jaar geleden een erg internationaal getinte

  job aanvaardde. Al snel besefte Jean-Paul

  Christian Usanase dat de installatie en het

  onderhoud van cyclotronen vooral hard

  werken is. Zijn ambitieuze vrouw koos tijde-

  lijk voor een baan dichter bij huis na de

  geboorte van hun zoon.

  Het eerste wat ik deed toen ze me zeiden dat ik

  de helft van het jaar in het buitenland zou werken,

  was een zonnebril en zonnecrme aanschaffen. Ik

  dacht heel wat tijd op het strand door te kunnen

  brengen. Maar uiteindelijk werk ik er nog harder

  dan in Belgi. In het buitenland tel je je uren niet.

  De Rwandees Jean-Paul Christian Usanase (32) is

  bijna drie jaar aan de slag als eld engineer bij

  IBA in Louvain-la-Neuve. De Belgische multina-

  tional IBA brengt wereldwijd cyclotronen aan de

  man, deeltjesversnellers die radioactiviteit op-

  wekken. Veelal gebruikt voor kankerdiagnose en

  behandeling in ziekenhuizen en voor onderzoek

  naar kanker in universiteiten. Anno 2011 zitten er

  zon 200 IBA-cyclotronen verspreid over de hele

  wereld. Jean-Paul Christian Usanase maakt deel

  uit van het team dat de technische ondersteuning

  bij al die klanten verzorgt. Met andere woorden:

  per denitie een ploeg die veel in het buitenland

  vertoeft. Ik hou me bezig met de installatie en het

  onderhoud van die machines. Vooral in Zuid-Euro-

  pa, landen als Itali, Spanje, Portugal en Frankrijk.

  Soms ook Engeland, en recent nog de Verenigde

  Staten en Zuid-Korea. Meestal gaat het om onder-

  houdsopdrachten van drie vier dagen, dan ben

  ik tijdens het weekend gewoon thuis. Maar voor

  een installatie ben ik toch al gauw drie weken van

  huis. Gemiddeld ben ik zon 160 dagen per jaar in

  het buitenland. Ik heb daar geen problemen mee,

  want dat wist ik toen ik bij IBA tekende. Mijn chef

  is trouwens zeer correct. Als ik vraag om eens drie

  weken aan een stuk thuis in Aalst te kunnen zijn,

  kan dat. Omdat ik weekendwerk en weekendrei-

  zen in het buitenland kan recupereren, heb ik heel

  wat overuren die ik in lange vakantieperiodes

  mag omzetten.

  Jean-Paul Christian Usanase heeft al heel wat om-

  zwervingen achter de rug. In 1994 ontvluchtte hij

  noodgedwongen het etnisch geweld tussen Hutus

  en Tutsis in zijn vaderland Rwanda. Toen het Con-

  golese vluchtelingenkamp waar hij en zijn familie

  verbleven, werd aangevallen, belandde hij een tijd

  in Kenia. Om uiteindelijk van daaruit in Belgi te

  verzeilen. Ik heb eerst een kandidatuur in infor-

  matica behaald aan de Universit Libre de Bruxel-

  les. Nadien een graduaatsdiploma elektronica. In

  2005 kon ik als specialist in technische ondersteu-

  ning aan de slag bij Toshiba. Ik trok naar de klan-

  ten, bedrijven en scholen, om grote fotokopieer-

  machines te depanneren.

  Moeilijke werk-privbalans

  Dik een jaar geleden zorgde de geboorte van zoon-

  tje Jaden voor een serieuze aardverschuiving ten

  huize Usanase. Jean-Pauls 26-jarige vrouw Denise

  Zaneze komt net op tijd binnen. De vragen over de

  fameuze werk-privbalans kunnen van stal gehaald

  worden.

  Jean-Paul: Voor de geboorte waren mijn afwezig-

  heden niet Denise: Zo belangrijk? (lacht) Jean-

  Paul: Niet zo zwaar om te dragen als nu. Denise:

  Jaden en ikzelf hebben hem hard nodig. Zijn afwe-

  zigheid viel in het begin erg zwaar, zette soms de

  nodige druk op onze relatie. Jean-Paul speelde met

  Jaden wanneer hij thuis was, ik moest me om alle

  praktische beslommeringen bekommeren wanneer

  hij weer weg was. Jaden sliep s nachts niet goed. Ik

  werkte vier vijfde als kredietmanager bij ING in het

  Brusselse. Wanneer Jean-Paul er niet was, zorgde

  dat voor een hoop stress om Jaden naar de crche

  te brengen.

  Na de nodige discussies kwam er een oplossing uit

  de bus. Denise Zaneze bleef niet bij de pakken zit-

  ten en zocht een baan dichter bij huis. Sinds kort is

  ze aan de slag bij het kadaververwerkende bedrijf

  Rendac in Denderleeuw, opnieuw als kredietmana-

  ger. Voltijds, ik ben nu in 10 minuten op mijn werk.

  Jean-Paul en ik hebben het een tijdje moeilijk gehad

  om nog momenten voor ons tweetjes te vinden.

  Maar gaandeweg vinden we onze weg. Jean-Paul:

  Als het niet goed ging thuis, stuurde ze me een sms.

  En meestal geen positieve (lacht). Ik heb er genoeg

  van. In die aard. Het stoorde me dat mijn vrouw

  niet uitgerust naar haar werk kon, omdat de baby

  s nachts niet doorsliep. En natuurlijk leefde bij mij

  de angst om Jaden niet te zien opgroeien. Dat hij

  niet zal weten dat ik zijn vader ben.

  Carriredroom niet opgeven

  Heeft de geboorte van zoon Jaden vader Jean-Pauls

  blik op zijn buitenlandse trips veranderd? (reso-

  luut) Neen, ik denk er nog niet aan om het aantal

  buitenlandse trips te verminderen. Denise: (lacht)

  Ah, bon. Jean-Paul: Maar als ik nu in Belgi ben,

  probeer ik zo veel mogelijk tijd thuis door te bren-

  gen. Denise: De buitenlandse ervaringen hebben

  Jean-Paul matuurder gemaakt. Hij heeft meer ver-

  antwoordelijkheidszin gekregen. Als hij er is, is hij

  er echt. Om tijd met ons door te brengen, om me

  met alles te helpen. Dan mag hij de vuilniszakken

  buiten zetten (lacht). Jean-Paul: Wanneer ik thuis

  ben, heb ik wel hoegenaamd geen zin om nog eens

  op vakantie te trekken naar het buitenland. Deni-

  se: We plannen wel een vakantie in Senegal deze

  zomer. Omdat hij daar gelukkig niet naar toe moet

  voor zijn werk (lacht).

  Met vragen over verdere carrireplannen ben je

  snel klaar bij de Usanases. Met een kind weet je

  nooit wat er gebeurt. We bekijken de zaken van

  dag tot dag. Bovendien denken we eraan ons

  gezin nog uit te breiden op termijn. Toch geeft

  Denise Zaneze haar eigen loopbaandromen ze-

  ker niet op. Ik heb een paar weken geleden een

  schitterende aanbieding gehad, een job die veel

  zakenreizen met zich mee zou brengen. Vandaag

  is dat onmogelijk, omdat Jean-Paul al zoveel reist.

  Was dat niet het geval, dan had ik die job zeker

  aanvaard. De economiste droomt van een inter-

  nationale carrire in de financile wereld. Vooral

  de wereld van de overnames fascineert me, ac-

  quisitions. Maar voorlopig laat ik Jean-Paul nog

  met rust (lacht). Jean-Paul van zijn kant sluit een

  buitenlands hoofdstuk als expat evenmin uit. Ik

  heb vorig jaar al aangegeven dat Zweden me wel

  kan bekoren. Als daar een plek vrijkomt, mogen

  ze het me bij IBA meteen laten weten. Denise:

  Het enige land waar hij van mij niet naar toe

  mag, is Brazili (hilariteit). Met al die knappe

  vrouwen. Dan ga ik zeker mee.

  Nico schoofs

  . . .

  Als ik nu in Belgi ben, probeer ik zo veel mogelijk

  tijd thuis door te brengen.

  Jean Paul Christian, werkt 160 dagen per jaar in het buitenland

  008_GPV3QU_20110205_VMGHP_00.pdf; Feb 03, 2011 21:32:34

 • 09

  Veiligheid is

  mijn tweede

  natuur

  Christophe Wauthier (33), technicus, werkt

  dagelijks op eenzame hoogte of op extreme diepte

  Als jonge twintiger was Christophe Wauthier

  een fervente muur- en bergbeklimmer. Ruim vijf

  jaar geleden maakte hij van zijn hobby zijn

  beroep. Nu beklimt hij bijna dagelijks zend-

  masten en hangt hij regelmatig aan gevels van

  wolkenkrabbers.

  Een ijskoude vrijdagochtend aan de Gentsesteenweg in

  Aalst. In een zendmast van Mobistar hangt Christophe

  Wauthier (33) meer dan veertig meter boven de grond.

  In de top van de gsm-mast snijdt de vrieskou door merg

  en been, maar Christophe lijkt er amper hinder van te

  ondervinden. Rustig sleutelt hij verder aan de reuze-

  antenne. Ik ben nieuwe verbindingskabels aan het in-

  stalleren waardoor het vermogen van deze zender dras-

  tisch zal toenemen. Tegen vanavond zal het gsm-bereik

  van de klanten van Mobistar uit het Aalsterse pieken

  als nooit tevoren. Christophe hangt vast aan twee tou-

  wen. Zijn voeten staan op een trede van een steile trap.

  Rustig haakt hij het musketon van een touw los. Als een

  volleerde berggeit klautert hij naar de achterkant van

  de zender. Hij pikt het ene touw terug vast en verplaatst

  daarna het andere. Met ware doodsverachting kijkt hij

  de diepte in, naar zijn collega die veilig op de begane

  grond aan de zekeringkast aan het werk is. Dan contro-

  leert hij nog een keer of alle schroeven en moeren goed

  vastzitten en begint hij aan de lange afdaling. Ruim vijf

  jaar geleden startte Christophe Wauthier zijn carrire als

  technicus op extreem grote hoogte bij het Booischotse

  bedrijf All Works at Height (AWAH). Ik was toen al een

  fervent klimmer, vertelt hij. Muurklimmen was mijn

  passie en af en toe trok ik naar de Ardennen om rotsen te

  extreme carrire nr 3

  christophe Wauthier, klimt op zendmasten en

  wolkenkrabbers: Ik heb collegas gekend die van de ene op

  de andere dag hoogtevrees kregen. Ze moesten dan dringend op

  zoek naar een nieuwe job op de grond.

  . . .

  foto

  isabelpousset

  009_GPV2QU_20110205_VMGHP_00.pdf; Feb 03, 2011 21:33:02

 • coverstory

  . . .

  beklimmen. Op een dag stond er een jobadvertentie

  van AWAH in de krant. Ze waren op zoek naar tech-

  nici met alpinistenervaring. Ik heb direct gereageerd,

  want het was al jaren mijn droom om van mijn hobby

  mijn beroep te maken. Mijn eerste opdracht was ver-

  gelijkbaar met wat ik hier nu aan het doen ben: een

  gsm-mast van 42 meter hoog beklimmen om een de-

  fecte antenne te herstellen.

  AWAH is gespecialiseerd in industrile touwtechnie-

  ken. Christophe: Ikzelf en mijn collegas zijn getrain-

  de hoogtewerkers. We gebruiken klimtechnieken om

  op moeilijk bereikbare plaatsen technische werken

  uit te voeren.We zijn vooral actief in de telecomsector,

  maar worden ook ingeschakeld in de bouw of in de

  industrie. We werken vaak op grote hoogte, maar

  soms ook op extreme diepte. Af en toe moeten we

  een technische klus klaren in een metersdiepe silo

  of in een immense tank van een olierafnaderij. We

  zijn experts met kabels, touwen, gordels, musketons,

  kabels en katrollen. We hebben uiteraard ook tech-

  nisch inzicht en weten hoe we zenders zoals deze aan

  de praat kunnen houden. Bij AWAH werken naast

  Christophe nog negen ervaren klimmers. Het is niet

  vanzelfsprekend om nieuwe mensen aan te trekken.

  Niet iedereen is een bergrat. Tijdens hun sollicitatie-

  gesprek snoeven potentile kandidaten soms: Nee,

  we hebben geen hoogtevrees. Tot ze tijdens een proef

  voor het eerst op een pyloon moeten klimmen: dan

  loopt het hen vaak dun door de broek.

  Strenge controle, veel training

  Hoe gevaarlijk zijn industrile touwtechnieken en

  hoe risicovol is het werken op grote hoogte? Chris-

  tophe Wauthier: Zolang we ons aan alle veiligheids-

  voorschriften houden, kan er weinig misgaan. Het

  belangrijkste is dat we de risicos zo veel mogelijk

  trachten te beperken. Ik heb in mijn hele carrire nog

  nooit een ongeval meegemaakt en tot hiertoe is geen

  enkele collega tijdens het werk in een levensbedrei-

  gende situatie terecht gekomen. Onze sector wordt

  strikt gecontroleerd en we houden ons rigoureus aan

  alle veiligheidsvoorschriften. Zolang je er tijdens het

  klimmen voor zorgt dat je goed verankerd bent, is

  deze job niet gevaarlijk. We hangen altijd met touwen

  op twee punten vast. Als tijdens een val het ene touw

  het begeeft, zal dat andere touw ons leven redden. We

  letten er ook altijd op dat de musketons goed vastge-

  draaid en ingepikt zijn. Veiligheid is mijn tweede na-

  tuur. Toen ik bij AWAH aan de slag ging, kreeg ik eerst

  een doorgedreven klimopleiding. Ik was een ervaren

  klimmer, maar herstellingen uitvoeren tegen de gevel

  van een wolkenkrabber of in een zendmast is niet het-

  zelfde als het beklimmen van een rots. Je moet echt

  alle klimtechnieken onder de knie hebben. Ik volg nu

  trouwens nog regelmatig vervolmakingstrainingen.

  Christophe Wauthier is naar eigen zeggen tijdens

  het werken op grote hoogte nog nooit bang geweest.

  Niet dat ik zon stoere kerel ben, want je voelt altijd

  de adrenaline door je lijf stromen als je zo hoog zit. Je

  moet er je hoofd bijhouden als je hoog klimt en tech-

  nische werken uitvoert. Tijdens het sleutelen moet

  je telkens weer beslissingen nemen: Wat wordt mijn

  volgende stap? Je moet met zoveel dingen rekening

  houden: het feit dat je zo hoog zit, dat je stevig veran-

  kerd moet blijven of dat je het gereedschap niet naar

  U heeft veel over voor Uw werk

  Onze werkgevers beseffen het soms te

  weinig, maar hun werknemers hebben echt

  wel veel over voor hun werk. Dat blijkt uit

  de nieuwe Talentenqute van SD Worx en

  Vacature.

  Belgen hebben serieuze opofferingen over voor

  hun loopbaan. Ze zijn bereid om lange dagen te

  kloppen of in het weekend te werken, stelt An-

  nemie Salu vast, onderzoeker bij het HR Kennis-

  centrum van SD Worx. Ze doet deze uitspraak op

  basis van de resultaten van de nieuwe Talenten-

  qute die Vacature en SD Worx organiseerden en

  waaraan 3.471 Belgen deelnamen. 69% van de

  deelnemers is bereid lange dagen te werken of

  zelfs in het weekend aan de slag te gaan.

  Ook de bereidheid om bij te studeren in de vrije

  tijd is heel groot. Indien de werkgever de stud-

  ie betaalt, is zelfs 91 procent daartoe bereid.

  Iedereen klaagt over een tekort aan tijd, maar deze

  inspanning willen velen leveren, aldus Annemie

  Salu. Dit is heel goed nieuws, reageert Frederik

  Anseel, professor Arbeidspsychologie aan de Uni-

  versiteit Gent. Alle onderzoeken wijzen uit dat

  elke opleiding uw carrire vooruit helpt. Daarom

  moet de groep (58%) die niet op eigen kosten

  vorming wil volgen, twee keer nadenken want die

  investering loont echt de moeite. Hier speelt nog

  iets anders mee: werknemers die geregeld oplei-

  ding volgen, blijven meer tevreden over hun werk.

  Vorming is dus een belangrijk element om werk-

  nemers aan u te binden. Bedrijven die betalen

  voor opleidingen geven het signaal dat ze zich

  engageren voor de ontwikkeling van hun mensen.

  Maar onze bedrijven spelen onvoldoende in op de

  wil van de werknemer om te investeren in zijn job,

  meent Reginald De Lannoy, associate directeur

  bij Hudson: Dat heeft vele redenen, onder meer

  omdat de meeste systemen van de personeels-

  diensten heel statisch zijn. Ook heeft HR en oplei-

  ding een kwalijk imago bij vele medewerkers. Ze

  vrezen toch geen kans te maken voor een cursus.

  Ook staan de lijnmanagers niet genoeg open om

  hun mensen naar een hoger niveau te stuwen.

  Gezin blijft op eerste plaats

  De werkende Belg heeft dus veel over voor

  zijn baan, maar niet alles. De grens ligt bij het

  eigen gezin. Mensen willen niet dat hun gezin

  lijdt onder een nieuwe baan. Indien die zou

  raken aan het persoonlijke comfort en de privsfeer

  stelt de sollicitant zich direct veel minder soepel

  op, leest Annemie Salu in de enqute. Inderdaad,

  slechts een minderheid (27%) wil bijvoorbeeld zijn

  kinderwens uitstellen voor het werk.

  Ook zijn er grenzen aan de mobiliteit van de

  werkende Belg: slechts 16% is bereid meer dan drie

  uur onderweg te zijn. En verhuizen voor de job

  binnen de Belgische grenzen is ook niet populair:

  slechts een derde wil daar van weten. Daarom

  moeten onze bedrijven meer aandacht hebben

  voor de mobiliteitsproblemen van hun mensen,

  adviseert Annemie Salu. Voer telewerk in of ex-

  ibele uurroosters. De zaakvoerder die weet dat zijn

  medewerkers bereid zijn in het weekend te werk-

  en, kan tijdens de werkweek de uren wat soepeler

  bepalen. Om de les te vermijden, trekken meer

  en meer bedrijven weg uit Brussel, richting Meche-

  len, Leuven of zelfs naar Antwerpen. De kantoren

  zelf verhuizen is een redelijk drastische oploss-

  ing, meent Annemie Salu. Voorzie op de nieuwe

  locatie infrastructuur om exibel te werken, onder

  meer enkele bureaus die kunnen gedeeld worden.

  Die trend zal zich absoluut doorzetten, onder

  meer om de huurkosten te beperken.

  010_GPV1QU_20110205_VMGHP_00.pdf; Feb 03, 2011 19:13:55

 • 011

  beneden mag laten donderen.

  Op een site zijn we minstens met twee aan het werk.

  Diegene die beneden achterblijft, draagt ook altijd

  een helm. Je weet maar nooit: een schroevendraaier

  die van meer dan veertig meter hoog naar beneden

  valt, is levensgevaarlijk. Vandaag zit ik heel de dag in

  de top. Op deze zendmast is er steun voor mijn voe-

  ten, maar soms hang ik een hele dag in de touwen,

  met mijn benen los boven de afgrond. Als ik dan te-

  rug op vaste bodem sta, duurt het even voor het bloed

  terug door mijn benen stroomt. We proberen dat te

  vermijden door in de mate van het mogelijke een spe-

  ciaal stoeltje mee naar boven te nemen zodat we hoog

  in de lucht kunnen zitten, dat is iets comfortabeler.

  Want zonder stoeltje wordt de druk op je benen soms

  erg zwaar.

  Geen hoogtevrees

  Het hoogste gebouw waar Christophe ooit tegenaan

  kleefde, was 130 meter hoog. Heeft Christophe soms

  last van hoogtevrees? Nee, al kan dat altijd nog ko-

  men. Ik heb collegas gekend die van de ene op de

  andere dag hoogtevrees kregen. Ze moesten dan drin-

  gend op zoek naar een nieuwe job op de grond. Er

  kan boven altijd iets gebeuren: ik kan uitglijden en

  daardoor hevig schrikken. Naar beneden vallen zal

  ik niet doen, de twee touwen behoeden me daarvoor,

  maar ik zal natuurlijk wel panikeren als ik vanop grote

  hoogte plots een paar meter naar beneden duikel.

  Zelfs de meest ervaren klimmers kunnen overvallen

  worden door hoogtevrees.

  Klopt het dat je nooit naar beneden mag kijken als

  je zo hoog zit? Wie geen last van hoogtevrees heeft,

  kijkt probleemloos naar beneden. Je mot zelfs naar

  beneden kijken, want als je als eerste boven aan-

  komt, is het je taak om je collegas omhoog te ta-

  kelen. En dan heb je geen andere keuze dan in de

  diepte staren.

  Ht horrorscenario is dat de touwen die ons veran-

  keren, zouden los schieten. Maar dat is zeer onwaar-

  schijnlijk. Als we tegen een gevel werken, beveiligen

  we ons zelfs met een derde touw omdat we zo mak-

  kelijker en veiliger heen en weer kunnen manoeu-

  vreren. Ons materiaal wordt ook constant gecontro-

  leerd. Na elke opdracht kijken we na of de touwen

  niet beginnen uitrafelen.

  We moeten voor de volle honderd procent op onze

  collegas kunnen rekenen. Aan het begin van een

  grote opdracht zal vaak n collega boven als eerste

  alle touwen vastmaken. Zijn verantwoordelijkheid is

  niet te onderschatten. We controleren elkaars werk

  voortdurend omdat we ons geen enkel risico kunnen

  permitteren. In deze stiel is het vertrouwen onder

  collegas essentieel: we moeten voor elkaar door het

  vuur kunnen gaan.

  Mag Christophe een opdracht weigeren als hij het

  te gevaarlijk vindt? Mijn baas maakt daar geen pro-

  bleem van. Als we een karwei niet zien zitten vanwe-

  ge een gebrek aan veiligheidsvoorzieningen, blijven

  we op de grond. We klimmen pas als alle risicos tot

  een minimum herleid zijn. Of we bibbergeld krijgen?

  Nee, maar we worden wel extra vergoed voor drin-

  gende klussen. Het gebeurt soms dat in het week-

  end of op een vrije dag een zendmast uitvalt. Voor

  dat soort van karweien krijgen we een bijkomende

  premie.

  Jan Stevens

  Welke opofferingen heeft u over voor uW carrire?

  (in % van aantal deelnemers, resultaten van deelnemers die werken)

  Bijstuderen in uw

  vrije tijd op kosten

  van de werkgever

  Lange dagen

  werken en week-

  endwerk

  Veelvuldig

  buitenlandse op-

  drachten vervullen

  91%

  Meer dan drie

  uur per dag

  onderweg zijn

  16%

  69% 54%

  Bijstuderen in uw

  vrije tijd op eigen

  kosten

  42%

  Verhuizen

  naar het

  buitenland

  40%

  Verhuizen

  binnen Belgi

  35%

  Kinderwens

  uitstellen

  27%

  De meeste Belgen die werken zijn bereid tot ernstige opofferingen voor hun job.

  (bron:GroteTalentenqutevanSDWorxenVacature,oktober2010)

  Professor Anseel (Universiteit Gent) is voorzichti-

  ger: Flexwerk wordt al vijftien jaar voorgesteld als

  d grote belofte. Maar ook dit jaar zie ik deze revolu-

  tie niet uitbreken. Wel hoeven werknemers er geen

  schrik van te hebben, want onderzoek bewijst dat

  telewerk alleen maar een voordeel blijkt voor latere

  promoties.

  Baanboetseren

  Als werknemers offers brengen, zullen de medewer-

  kers wel promotie of een loonsverhoging verwach-

  ten. Maar eigenlijk zouden ze beter kijken naar hun

  persoonlijke ontwikkeling, zegt Annemie Salu. Met

  een buitenlandse opdracht doen ze onbetaalbare er-

  varing op die zeer goed staat op hun cv.

  Interne mobiliteit is vandaag nog te weinig be-

  spreekbaar in de Vlaamse bedrijven, vult Reginald

  De Lannoy aan. En waar de werknemers een ver-

  schuiving naar een andere functie mogen voor-

  stellen, blijven de resultaten beperkt. Hier zullen

  de organisaties meer aandacht moeten aan be-

  steden, willen ze niet geconfronteerd worden met

  unforced leaves, kernmedewerkers die op zoek

  gaan naar een groenere wei. Maar professor Anseel

  waarschuwt tegen te veel en te snel van job veran-

  deren: Daar moet u voorzichtig mee zijn. Waarom

  doen onze bedrijven niet meer aan baanboetseren

  (jobcrafting) waarbij een medewerker zijn func-

  tie meer kan afstemmen op zijn sterke punten? Ze

  krijgen de kans om hun job aan te passen zodat de

  eigen competenties beter aan bod komen. Dat is veel

  beter dan telkens van werkgever te veranderen.

  Tot slot, de overgrote meerderheid (84% van de

  vrouwen, 79% van de mannen) vindt de carrire van

  zijn partner gelijkwaardig aan zijn carrire. Slechts

  3% van de mannen vindt dat de loopbaan van de

  partner voorgaat op de eigen loopbaan. Bij de vrou-

  wen ligt dat percentage iets hoger, op 11%. Erik Verreet

  011_GPV1QU_20110205_VMGHP_00.pdf; Feb 03, 2011 19:14:25

 • DUBBELCHECK

  Mijn vrouw doet het volledige huishouden

  Ik geef het grif toe: het huishouden komt volledig op de schouders van mijn

  vrouw terecht. Als zij s morgens geen boterham maakt, ontbijt ik zelfs niet.

  Het enige wat ik doe, is met de auto naar de car wash gaan en tanken. Zelfs het

  gras afrijden, doet Fien. Die verhouding is eigenlijk langzaamaan gegroeid. We

  leerden elkaar kennen op een vorig werk: zij weet dus hoe druk mijn job is, wat

  het inhoudt. Mijn uurrooster is nu eenmaal geen gewoon uurrooster.

  s Morgens vertrek ik om 8 uur naar het werk: de eerste werktelefoontjes heb

  ik dan al achter de rug. Mijn kantoor is in Gent, maar ik bezoek ook regelmatig

  klanten. Dat kan in Brussel zijn, maar ook in Itali, Spanje of Nederland. Het

  uur van thuiskomst is dus altijd onzeker. Fien brengt Daan naar school. Het

  weekend proberen we wel voor ons gezin te houden. Fien is thuis op vrijdag:

  zij zorgt ervoor dat dan de boodschappen en het huishouden al gedaan zijn. Zo

  kunnen we op zaterdag maximaal van het weekend proteren.

  Om er echt eens uit te zijn, rijden we in het weekend vaak naar zee. Maar

  ook dan betrap ik mezelf erop dat het werk altijd in mijn hoofd zit: ik vind het

  moeilijk om de knop om te draaien. Een hobby heb ik niet: ik haal voldoende

  plezier uit dit werkritme. Maar wat me cht kan ontspannen, is om af en toe

  eens een onvervalste bruine kroeg binnen te stappen. Ik ben daar dan de enige

  met een das: heerlijk om een uurtje mee te kletsen met metsers of vrachtwa-

  genchauffeurs. Om gewoon eens een andere wereld binnen te stappen.

  Bewuste keuze om zelf geen grote carrire

  na te streven

  Ik wil zeker nooit meer voltijds werken. Tot de geboorte van mijn zoon deed

  ik dat wel, maar nu heb ik die vrije vrijdag broodnodig. Niet alleen om het hu-

  ishouden en boodschappen te doen, maar ook voor praktische afspraken met

  de andarts, of om in de tuin te werken en mijn zoon zelf van school te halen.

  En om gewoon wat tijd voor mezelf te hebben. Het mooie is dat het weekend

  zo echt op vrijdagavond kan beginnen.

  s Morgens breng ik Daan naar school, mijn werkdag begint om kwart na

  negen. s Avonds ben ik tussen zeven en half acht weer thuis. Daan heeft na

  school dus altijd opvang, van grootouders tot buitenschoolse opvang. Mijn

  moeder komt een keer per week bij ons thuis; pikt Daan op van school, maakt

  eten en doet dan zelfs mijn strijk. En mijn schoonouders staan altijd klaar om

  onze zoon op te vangen bij ziekte en vakantie.

  Filip en ik bellen elkaar in de vooravond om te zien hoe de avond eruit ziet. In

  de week hebben we eigenlijk elk ons eigen leven: ik ben niet het type vrouw dat

  thuis met het eten zit te wachten. Natuurlijk is het soms best stresserend om

  alles alleen te moeten organiseren. Maar de autorit van Gent naar huis is mijn

  moment om tot rust te komen. En wat we missen in de week, compenseren we

  in het weekend. Het was een bewuste keuze om zelf geen grote carrire na te

  streven. Ik heb het volledige vertrouwen in Filip. Door zijn job kan ik het me ook

  veroorloven om op vrijdag thuis te zijn. Ik vind dat een goeie deal. Ann Lematre

  Naam: Filip De Wolf (40)

  Functie: Ceo bij Ascure

  Naam: Fien De Keulenaer (35)

  Functie: Productbeheerder bij Cevihij zij

  WerKuren 60 uur/week

  AvonD- en WeeKenDWerK s Avonds regelmatig, zelden in het

  weekend

  overuren Ja

  Woon-WerKtrAjeCt Van Bochtlombeek naar Gent, gemiddeld drie

  kwartier met de auto. Daarnaast klantenbezoek in Brussel.

  thuisWerK Zelden

  MinDer WerKen? Nee, ik geniet van dit hoge werkritme.

  WerKuren 36 uur/week

  AvonD- en WeeKenDWerK s avonds als het nodig is, zelden in het

  weekend

  overuren Ja

  Woon-WerKtrAjeCt Van Bochtlombeek naar Gent en naar klanten

  thuisWerK Nee

  MinDer WerKen? Vier vijfde is perfect

  BALAns

  6,5

  BALAns

  7

  Griet DeKONiNCK

  Filip werkt voltijds, Fien 80 procent. Samen hebben ze een zoontje, Daan (5).

  012_GPV2QU_20110205_VMGHP_00.pdf; Feb 03, 2011 19:18:56

 • 13

  GESPOT

  Verover de arbeidsmarkt met een multimediaal

  cv. Of solliciteer dankzij AR-technologie. Nu nog

  onbekend, straks gemeengoed?

  Richt de lens van je smartphone op een historisch gebouw

  en krijg op je schermpje instant informatie doorgespeeld.

  Het kan allemaal met AR, Augmented Reality.

  De AR-technologie of de Toegevoegde Realiteit probeert op

  een zo realistisch mogelijke wijze computerbeelden toe te

  voegen aan de rele fysieke wereld.

  De AR-technologie probeert op een zo realistisch mogelijke

  wijze computerbeeden toe te vogen aan de rele

  fysieke wereld. De AR-technologie legt als het ware een

  digitale laag op de fysieke wereld die wij doorheen de came-

  ralens of een smartphone kunnen bekijken. Op die manier

  maakt de technologie het verschil tussen de echte wereld

  en de virtuele wereld kleiner. Een technologie die al jaren

  bestaat n interessant genoeg om verder in te investeren,

  zo dacht het jonge Nederlandse bedrijf Layar. Wereldwijd

  zijn ontwikkelaars bezig met het bouwen van nieuwe lagen

  die getoond kunnen worden in Layar, de augmented rea-

  lity browser die het gelijknamige bedrijf een tijdje geleden

  ontwikkelde. Ondertussen bestaan er meer dan duizend

  applicaties in de Layar browser die je kan downloaden op

  je smartphone. Wil je weten waar er in je buurt goedkope

  hotels gelokaliseerd zijn, dan kan dat met de Cheap Hotels

  app. Maar evengoed toont de Hellingen in de Ronde van

  Vlaanderen app alle hellingen die ooit werden beklom-

  men in de Ronde van Vlaanderen. En dat allemaal op het

  schermpje van je smartphone.

  Potentieel als massamedium

  Maar ook op de rekruteringsmarkt zijn er veel mogelijk-

  heden, vertelt Gordon Lokenberg, recruitment manager

  bij Layar. Met de Layar app is het mogelijk om vanop de

  locatie waar je staat door de cameralens van je smartphone

  te zien welke vacatures er in die buurt openstaan. Je kan

  evengoed ook beelden van je kantoor laten zien, zodat de

  genteresseerde die buiten voor de deur staat, mee kan kij-

  ken op de werkvloer. Op beurzen is het bijvoorbeeld handig

  om te tonen waar jouw stand zich bevindt. Maar ook kan

  je kandidaten opdrachten laten uitvoeren op verschillende

  locaties waarbij ze met iedere opdracht dichter bij het kan-

  toor geraken. Kortom, er is ruimte voor allerhande creatieve

  ideen om sollicitanten te verleiden en te rekruteren. Wij

  zijn van mening dat de augmented reality technologie zich

  in de komende jaren zal ontwikkelen tot een nieuw mas-

  samedium. Binnen Layar vergelijken we AR op dit moment

  met het internet begin jaren 90. Ook nog gespot op het

  wereldwijde web is de ontwikkeling van het allereerste aug-

  mented reality cv.Vergeet het papieren cv, en maak je entree

  op de arbeidsmarkt in multimediaal formaat. Check het op

  http://arcv.cwjobs.co.uk Mies Cosemans

  Verleid uw toekomstige

  werkgever met

  Augmented Reality

  4 opvallende

  computer

  muizen

  Zeer stijlvol, deze Arc Touch Mouse van

  Microsoft. Hij volgt nauwkeurig de curve van

  jouw hand. Plus gemakkelijk te vervoeren,

  want helemaal plat te drukken.

  Wil je een computermuis die ook

  past bij je schoenen en tas?

  Ga dan voor de Cuera Mouse,

  afgewerkt met een lederlook.

  Een extraatje voor de gamers onder ons: het ontwerp

  van de Tron Gaming Mouse is genspireerd op

  de look en feel van de sciencectionlm Tron.

  De blauwe lijnen verlichten in het donker.

  Voor elke stemming een andere computermuis,

  moet fabrikant Eminent gedacht hebben.

  Ze schakelden de designers van

  Bodino in en lanceerden een reeks van

  frisse en kleurige muizen.

  in DEZE rubriEk Gaan WE oP ZoEk naar

  niEuWE GaDGETs En TrEnDs oP DE WErkVloEr

  013_GPV1QU_20110205_VMGHP_00.pdf; Feb 03, 2011 19:20:19

 • 014_GPV1QU_20110205_VMGHP_00.pdf; Feb 03, 2011 19:23:34

 • 15

  SUCCESTAPES

  Nederlander Jacob Gelt Dekker (62) is niet

  onder n hoedje te vangen. Begon zijn

  carrire als tandarts, ontpopte zich tot briljant

  zakenman en probeert met zijn vergaarde

  fortuin de wereld te verbeteren. Op zijn geheel

  eigen manier, welteverstaan.

  De plaats van afspraak blijkt een vrij bescheiden huis,

  vergeleken met de meer statige paleizen aan de Am-

  sterdamse Keizersgracht. Bescheiden voor een man

  die op nummer 123 staat in de Quote 500, de lijst van

  rijkste Nederlanders. Dit is dan ook maar een pied--

  terre voor Jacob Gelt Dekker (62), die zijn tijd verdeelt

  over Nederland, Florida, New York en Curaao. Het

  zeventiende-eeuwse pand is minutieus gerenoveerd

  en bemeubeld in de authentieke stijl. Boven de deur

  lezen we het opschrift It really doesnt matter, dat

  ons ook op zijn website al was opgevallen. Is het geen

  vreemde lijfspreuk voor een multimiljonair die in zijn

  leven niets aan het toeval heeft overgelaten? Je moet

  nooit te veel verwachten, anders raak je alleen maar

  teleurgesteld. Want hoe het ook loopt, uitendelijk ga

  je toch dood, dus wat maakt het uit? Dat klinkt erg

  relativerend, ja, maar is het niet vreselijk dat tieners

  zelfmoord plegen of aan de drugs raken, omdat ze dat

  ene doel niet kunnen bereiken? Onze dwaze doelcul-

  tuur maakt zoveel slachtoffers.

  Dat Dekker gevoelig is voor de problemen van jon-

  geren, is geen toeval. Zijn eigen jeugd was er een om

  snel te vergeten. In het naoorlogse Nederland was er

  niets dan ontbering. Kleren, eten, verwarming, ge-

  zondheidszorg, het ontbrak allemaal. Nog erger was

  de emotionele armoede. Dekkers vader, die Joodse

  voorouders had, leefde tijdens de Tweede Wereldoor-

  log ondergedoken bij een boer. Toen diens dochter

  Jacobs moeder in 1947 zwanger werd, moest er ge-

  trouwd worden. Het was een liefdeloos huwelijk, als

  kind voelde ik de vijandigheid. Bovendien was ik een

  ersatzkind. Mijn vaders eerste vrouw en hun kinde-

  ren waren in de oorlog omgekomen, maar hun plaats

  innemen bleek een onmogelijke opgave. Een warm

  nest, ik heb het nooit gekend. De bibliotheek bood

  wel warmte en stilde zijn leeshonger. Uiteindelijk is

  het een voordeel gebleken dat ik al vroeg heb geleerd

  om te overleven. Het is misschien net die prikkel die

  de verwende jonge generaties van nu missen. Je moet

  hongerig zijn om creatief te worden.

  Serieel ondernemer

  In 1973 studeert Dekker af als tandarts. In 1978 wordt

  er kanker bij hem vastgesteld. Dekker overwint de

  ziekte, maar kan de fysiek zware job niet meer aan

  en beslist wat anders te gaan doen. In geen tijd wordt

  Dekker een vastgoedicoon. Tijdens de recessie van

  de jaren 80 stonden massas Amsterdamse panden

  leeg, waardoor de banken makkelijk tot goede deals

  te overhalen waren. Dekker vindt een geschikte za-

  kenpartner in de Amerikaan John Padget.

  Samen bouwen ze het ene bedrijf na het andere uit.

  We vulden elkaar goed aan: ik had de ideen, John

  voerde ze uit. Een van Dekkers vruchtbare ideen

  is de oprichting van Splash, een keten van tness-

  clubs, in de vroege jaren tachtig nog een nieuwigheid

  in Nederland.

  Dekker is wel vaker de eerste om met iets nieuws te

  komen, zo ook met de snelle foto-ontwikkeling. Pas

  begin jaren 80 zag je in Japan en Californi de eerste

  fotowinkels waar fotos ter plaatse werden ontwikkeld

  in minder dan een uur tijd. Ik voerde het concept als

  eerste in Europa in, onder de naam One Hour Super

  Photo. One Hour Super Photo groeide uit tot een ke-

  ten van 120 winkels in heel Europa en werd later door

  Kodak overgenomen.

  Maar zijn grootste fortuin maakt Dekker in de auto-

  verhuur. Samen met Padget en een derde zakenpart-

  ner neemt hij Budget Rent A Car over voor 1 miljoen

  gulden het bedrijf telt op dat moment 400 autos.

  Dekker introduceert meteen enkele nieuwe concep-

  ten. In die tijd hadden alle multinationals een stand-

  by eet met autos die het grootste deel van de tijd op

  het parkeerterrein stonden. Die noodzaak maakten

  wij overbodig. Bij ons konden bedrijven immers snel

  en makkelijk autos opvragen wanneer ze die nodig

  hadden. Wij waren ook de eersten om autotelefoons

  in onze wagens te installeren. Wanneer de Neder-

  landse wegen beginnen dicht te slibben, starten ze

  met motorverhuur. Harley Davidsons en BMWs,

  compleet met helmen en motorkledij erbij. Een

  paar jaar later is het verhuurbedrijf actief in Neder-

  land, Belgi, Luxemburg, Denemarken en Finland,

  met een vloot van 20.000 wagens. Maar dan is de lol

  er alweer af voor Dekker. Op een bepaald moment

  ben je alleen nog aan het zeuren met de vakbonden.

  En dus worden tussen 1990 en 2000 al die bedrijven

  geleidelijk aan verkocht. Dekker: Het was nooit mijn

  bedoeling om te baden in luxe. Wat moet ik met een

  Rolls-Royce? Dat zegt me niks. Ik heb niet eens een

  auto, zelfs geen horloge. Ook van een luilekkerleven

  heb ik nooit gedroomd. Wat zou ik dan moeten? Op

  een eilandje gaan zitten? Onzin, toch?

  Meer dan milde weldoener

  In plaats daarvan reist Dekker de wereld rond en

  steunt hij tientallen stichtingen die zich inzetten

  voor beter onderwijs voor kinderen in de Derde

  Wereld. Een beschaafde samenleving bestaat niet

  zonder naastenliefde. Ik heb trouwens altijd mijn

  maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen,

  ook vr ik geld had. Op mijn 20ste deed ik al een

  onderwijsproject voor kinderen op Bali. Het is trou-

  wens een misvatting dat je met geld alles kan doen

  in ontwikkelingsprojecten. Zo simpel is het niet. Al

  het geld dat nu in ontwikkelingsprojecten wordt

  gepompt, maakt amper een verschil. Omdat wij de

  behoeften van de lokale bevolking verkeerd inschat-

  ten. Ik heb me daar zelf ook aan bezondigd. In dat

  Van zakenicoon tot

  wereldverbeteraar

  ...

  Als je niet oplet, word je na een kankerdiagnose herleid tot een zielige patint

  Daar heb ik nooit aan willen toegeven.

  Jacob Gelt Dekker

  Jacob Gelt Dekker: succesvol serieel ondernemer, mecenas in ontwikkelingssamenwerking en romanschrijver

  foto

  inGemoons

  015_GPV1QU_20110205_VMGHP_00.pdf; Feb 03, 2011 19:24:07

 • Malinese dorp, bijvoorbeeld, waar ik rolstoelen liet

  leveren voor de vele poliopatinten. Toen ik een half

  jaar later kwam kijken, bleek er niet n rolstoel over.

  Met de wielen hadden ze etsen gemaakt, de stoelen

  stonden voor hun huizen opgesteld. Voor een mid-

  delbare school in India kocht ik wereldkaarten. Die

  aardrijkskundeleraar zou blij zijn dat hij zijn aftands

  materiaal eindelijk kon vervangen, dacht ik. Toen ik

  er de volgende keer kwam, deden mijn wereldkaar-

  ten dienst als tafelkleed (lacht). Ik had onze westerse

  behoeften geprojecteerd op die landen, een fout die

  we keer op keer blijven maken. En die ertoe leidt dat

  al die miljarden euros die we besteden aan ontwikke-

  lingssamenwerking, voor 80 tot 90 procent verspilling

  zijn. Twintig jaar ervaring heeft mij geleerd dat onder-

  wijs het enige is dat helpt.

  De hulpbehoevenden leren vissen dus, liever dan ze

  vis te geven. Met die losoe strijkt Dekker in 1998

  neer op Curaao. Hij wordt verliefd op het eiland en

  koopt een 100-tal huisjes op in Otrobanda, een ver-

  pauperde wijk van de hoofdstad Willemstad. Hij laat

  ze restaureren in hun oude koloniale glorie en inte-

  greert ze in het luxehotel Kura Hulanda. Het complex

  behoort ondertussen tot het Unesco-Werelderfgoed,

  groeide uit tot een van de toeristische trekpleisters

  van het eiland n creert werkgelegenheid voor de lo-

  kale bevolking, al zag die dat aanvankelijk anders. Ik

  moest noodgedwongen zelf de handen uit de mou-

  wen steken, voor ik de locals aan het werk kreeg. Ze

  geloofden niet dat ik het als blanke goed meende en

  daarbij kwam dat politici en vakbonden de mensen

  opstookten. Er speelden belangen van politici, die

  stukken grond hadden gekocht in de hoop ze later

  met grove winst te verkopen. Nu, het is een reactie

  die je ook ziet wanneer je in ontwikkelingslanden een

  weeshuis of een school wil bouwen.

  Eeuwig gevecht tegen kankerduivel

  Tegenkanting of niet, Dekker was ook op Curaao

  niet te stoppen. Hij opende een slavernijmuseum in

  Willemstad en installeerde een eco-lodge op de west-

  punt van het eiland. Dekker opende op Curaao ook

  ziekenhuizen, onder meer voor nierdialyse, borst-

  kanker- en obesitaspatinten en voor drugsverslaaf-

  den. Maar een milde weldoener is de tegendraadse

  Dekker niet. Met zijn scherpe uitspraken over de cor-

  ruptie maakte hij zich persona non grata bij de lokale

  politici, en ook zijn pleidooi voor het belasten van de

  drugsinkomsten viel niet in goede aarde. Een zaak die

  hij nochtans blijft verdedigen:In Nederland betalen

  coffeeshops en bordelen toch ook belasting? Met de

  inkomsten zou men het onderwijs en de gezond-

  heidszorg in Curaao gevoelig kunnen verbeteren.

  Dekker is ook voorzitter van een groot kernfysisch

  project met wetenschappelijke stichtingen en uni-

  versiteiten van over de hele wereld. We hebben een

  concept en apparatuur ontwikkeld waarmee je op

  duizend kilometer afstand de activiteit in een kern-

  centrale kunt meten. Het prototype is klaar, het com-

  mercile model wordt nu gebouwd. Als dat klaar is,

  betekent het dat Noord-Korea of Iran geen geheimen

  meer hebben. Fantastisch toch?

  Dekker zit dus niet stil, en zal dat ook nooit doen. Ik

  heb een enorme scheppingsdrang. In 2007 versche-

  nen zijn gebundelde columns in boekvorm, onder de

  naam Persona non grata. In 2008 verscheen zijn niet

  onverdienstelijke roman Oorlogskinderen, waarin

  hij afrekent met het schuldgevoel van een Duits ge-

  zin dat fout was in de Tweede Wereldoorlog. Het boek

  is sterk autobiograsch. Tijdens mijn reizen ben ik

  overal ter wereld mensen tegengekomen die oorlo-

  gen hebben meegemaakt. Of het nu Cambodja is of

  El Salvador, de naoorlogse periode in Nederland zie

  ik overal terug, de traumas ook.

  In 2010 volgde een boek met de verhalen van twintig

  borstkankerpatinten, naar aanleiding van de ope-

  ning van zijn borstkankerkliniek op Curaao. Verha-

  len die hem nauw aan het hart liggen, want Dekker

  voerde zelf een levenslang gevecht tegen kanker, ook

  nu nog. Zes maanden, luidde de prognose in 1978.

  Ik heb het geluk gehad dat ik de beste behandelin-

  gen kon krijgen, n dat die werkten. Maar het heeft

  ook te maken met mijn houding tegenover de ziekte.

  Hoe vaak zie je geen ontkenning bij kankerpatinten?

  Eerst willen ze niet naar de dokter, en de dokter die de

  diagnose stelt, is een slechte dokter. Die ontkenning,

  daar doe ik niet aan mee, maar ook niet aan de hys-

  terie in de andere richting. Als je niet oplet, word je

  na een kankerdiagnose herleid tot een zielige patint.

  Daar heb ik nooit aan willen toegeven.

  Karin Eeckhout

  Jacob Gelt Dekker: In een Malinees dorp liet ik rolstoelen leveren voor de vele poliopatinten. Toen ik een half

  jaar later kwam kijken, hadden ze met de wielen etsen gemaakt, de stoelen stonden voor hun huizen opgesteld.

  SUCCESTAPES

  ...

  foto

  ingemoons

  016_GPV1QU_20110205_VMGHP_00.pdf; Feb 03, 2011 19:24:32

 • 17

  SALARISWATCHER

  Ik werk mee aan een Europees onderzoeksproject,

  assisteer professoren binnen de vakgroep Communi-

  catiewetenschappen en begeleid studenten die een

  masterthesis schrijven. Op 1 mei stap ik in een doc-

  toraatsproject. Omdat de deadlines veraf liggen, is op

  lange termijn kunnen plannen een must in mijn job.

  Een maand Thailand: 1.500 euro

  De huurprijzen in Leuven swingen de pan uit, daarom

  kies ik er bewust voor om een huis te delen met een

  vriendin. We betalen elk 360 euro per maand, plus kos-

  ten. Materile dingen zoals een dure gsm of een hippe

  laptop zeggen me weinig, ik spendeer mijn centen veel

  liever aan reizen. Vorig jaar stonden Marokko, Tsjechi,

  Thailand en enkele citytrips op het programma. Sowie-

  so hou ik het budgetvriendelijk. Voor een maand Thai-

  land betaalde ik in totaal 1.500 euro. Grote luxe hoeft

  niet, maar ik doe mezelf niets tekort.

  De locale horeca verdient wel wat aan mij. Ik spreek re-

  gelmatig met vrienden af op caf en ik ga graag uit eten.

  Ook al kies ik nooit dure restaurants, ik doe er wekelijks

  toch 75 euro op.

  Aanhangwagen: 150 euro

  Mijn etsremorque is een echte revelatie. Ik heb geen

  auto en dus is dat aanhangwagentje superhandig om

  boodschappen te doen. Het kostte maar 150 euro: een

  koopje. Nathalie Van Laecke

  Meer salariswatchers op

  vacature.com/salaris

  3.225

  Naam: Soe Vandoninck

  Leeftijd: 27

  Diploma: Master Communicatiewetenschappen en de

  Academische Initile Lerarenopleiding aan de K.U.Leuven

  Burgerlijke staat: Alleenstaand

  Functie: Wetenschappelijk medewerker bij het

  Centrum voor Mediacultuur en Communicatietechnologie

  aan de K.U.Leuven

  Bruto maandsalaris: 3.225 euro

  Opslag voorbije jaar: Neen

  Extralegale voordelen: Hospitalisatieverzekering,

  een ets

  Sparen: Spaarrekening en pensioensparen

  Beleggen: Ik heb een effectenrekening waar ik ooit wat

  geld heb op gestort. Maar ik zou niet weten hoe ze er

  ondertussen voor staat, de bank beheert alles.

  foto

  ISAbeLpoUSSet

  euro bruto als wetenschappelijk medewerker bij de K.U.Leuven

  17

  017_GPV2QU_20110205_VMGHP_00.pdf; Feb 03, 2011 22:31:06

 • ACTUA

  Huwelijksmigranten:

  een nieuwe verloren generatie

  op onze arbeidsmarkt?

  018_GPV2QU_20110205_VMGHP_00.pdf; Feb 03, 2011 20:09:43

 • 19

  1 op 2 huwelijksmigranten blijft 1 jaar na aankomst

  totaal afwezig op onze arbeidsmarkt. De economi-

  sche en sociale gevolgen daarvan zijn vaak nefast.

  In Vlaanderen tekent zich nu een politieke meerder-

  heid af om stengere voorwaarden op te leggen voor

  dit soort migratie.

  Belgi mag dan al sinds 1974 een ofcile migratiestop

  hanteren, in praktijk blijkt daar niets van aan. Een nieu-

  we studie van de Koning Boudewijnstichting (KBS) geeft

  aan dat er dankzij het achterpoortje van de gezinshereni-

  ging in 2008 zowat 20.000 permanente verblijfsvergun-

  ningen werden uitgereikt. Het leeuwendeel daarvan gaat

  naar Marokkanen (net geen 6.000) en Turken (ruim 2.000).

  Veelal gaat het om jonge, vrouwelijke volgmigranten. Veel

  problematischer is evenwel de vaststelling dat de helft

  van die nieuwkomers n jaar na aankomst in ons land

  totaal afwezig blijft op de arbeidsmarkt. De vrees voor het

  ontstaan van een nieuwe verloren generatie is dus niet

  bepaald ongegrond. Terwijl de meeste Vlaamse partijen

  zich nu openlijk voorstander tonen van strengere criteria

  voor huwelijksmigratie, bestaat daarvoor aan Franstalige

  kant bitter weinig animo. Puur electoraal opportunis-

  me, klinkt het aan deze kant van de taalgrens. Tot Belg

  genaturaliseerde Turken en Marokkanen vormen voor

  enkele Franstalige partijen in Brussel een t belangrijk deel

  van hun electoraat.

  Dat er nood is aan een nieuwe wettelijke regeling voor de

  zogenaamde gezinshereniging is nochtans zonneklaar.

  In 1964 al sloot de toenmalige Belgische regering een bi-

  lateraal tewerkstellingsakkoord met de Marokkaanse

  overheid. Dat liet Marokkaanse werknemers die enkele

  maanden in Belgi tewerkgesteld waren toe om ook hun

  familie te laten overkomen. Met landen als Algerije, Tur-

  kije en het voormalige Joegoslavi werden gelijkaardige

  overeenkomsten afgesloten. Die familieleden konden

  hier dan automatisch aanspraak maken op een perma-

  nente verblijfsvergunning. Extra voorwaarden op vlak van

  huisvesting, minimuminkomen of leeftijd werden in het ak-

  koord niet voorzien. Vandaag, 47 jaar later en in een totaal

  andere economische context, geldt dat akkoord nog altijd.

  In zowat alle buurlanden werden de criteria voor huwelijks-

  migratie de voorbije jaren stevig aangescherpt.

  Kwetsbaar op arbeidsmarkt

  Nogal wat migratiespecialisten wezen de voorbije jaren al-

  maar nadrukkelijker op de nefaste sociale en economische

  gevolgen van die onbeperkte huwelijksmigratie. Enerzijds

  omdat het massaal importeren van huwelijkspartners uit

  Marokko of Turkije bezwaarlijk als integratiebevorderend

  kan worden gezien. Anderzijds omdat de meerderheid

  van die nieuwkomers doorgaans hoegenaamd niet klaar

  blijkt voor de Belgische arbeidsmarkt. Het risico dat de

  huwelijksmigratie in zijn huidige vorm tot een vernieuwde

  sociale en economische achterstand leidt bij een groep

  die vandaag nog altijd tot de meest kwetsbare op onze ar-

  beidsmarkt behoort, is dus verre van denkbeeldig. Het

  nieuwe onderzoek van de KBS lijkt een en ander ook te

  bevestigen. Zo is de helft van alle huwelijksmigranten n

  jaar na hun aankomst in ons land nog altijd totaal afwezig

  op de arbeidsmarkt, en vaak zelfs niet ingeschreven bij de

  VDAB. Dit is weliswaar een verbetering tegenover 2001,

  maar het percentage blijft hoe dan ook alarmerend hoog.

  Nog zorgwekkender is dat 1 op 5 migranten die in het kader

  van gezinshereniging naar Belgi komen, achteraf ook al-

  leen komt te staan, al dan niet met kinderen. Ook dat lijkt

  niet van aard om hun socio-economische perspectieven

  te verbeteren. Onder meer de Koning Boudewijstichting

  zelf lanceerde twee jaar terug al een campagne om Belgen

  van Turkse of Marokkaanse origine te waarschuwen voor

  gedwongen huwelijken in het land van herkomst. Niet

  meteen bedoeld om ten strijde te trekken tegen elke vorm

  van huwelijksmigratie, maar gedwongen huwelijken maken

  uiteraard wel deel uit van het probleem, klinkt het daar.

  Volgens Johan Wets, mede-auteur van die studie en migra-

  tiespecialist aan de K.U.Leuven, toont begrip voor de vraag

  naar een strengere aanpak maar heeft ook zijn bedenkin-

  . . .

  De huwelijksmigratie naar ons land vanuit onder meer Marokko en Turkije zit nog altijd in de lift. De helft van de nieuwkomers

  blijft n jaar na aankomst in ons land totaal afwezig op de arbeidsmarkt.

  foto

  xxxxxxxxxxxx

  019_GPV1QU_20110205_VMGHP_00.pdf; Feb 03, 2011 19:33:54

 • Branko Milanovic, n geen beschuldigde

  voor het tribunaal in Den Haag, wel de

  hoofdeconoom van de Wereldbank heeft

  een boek geschreven over ongelijkheid in de

  wereld. In The Haves and Have Nots geeft

  hij het antwoord op vragen zoals: Als je rijk

  wil worden maakt het dan uit waar je ge-

  boren bent? Hoe rijk waren de oude Romeinen vergeleken met de

  rijken van nu? En hoeveel heeft Anna Karenina verdiend door ver-

  liefd te worden op graaf Vronski? +++ Het lijken onnozele vragen

  maar blijkbaar kaart het boek belangrijke verschillen aan over de

  verschillen op aarde. Zo blijken de armste Amerikanen nog altijd

  rijker te zijn dan de meeste mensen op aarde. En nog sterker,

  de armste Amerikanen zijn ongeveer zo rijk als de rijk-

  ste Indirs. Benieuwd of ze zich daar dikwijls druk over hebben

  gemaakt in Davos.Tenslotte is relativering een zeer gevaarlijke bezig-

  heid, vooral als men succes voor ogen heeft. +++ Overigens staat

  dit soort berichten haaks op de plannen van Mercedes-Benz om zijn

  luxerdeluxe-merk Maybach op de Indische markt te zwieren. Een

  Maybach is een sportkar die dik 800.000 euro kost. Goed voor 200

  verkochte stuks vorig jaar. Mercedes-Benz hoopt daar in India een

  schepje bovenop te doen. Want India is een snelgroeiende

  economie. Volgens het zakenblad Forbes zou het land

  deze dagen 69 miljardairs tellen. Enn, wij schuiven nog een

  rondje aan op de Brusselse ring in een Audi A4 Sportback met win-

  terbanden. +++ Brengt ons bij andere voertuigen. Blijkt dat de

  enige echte ofcile Love Boat ligt te rotten in de haven van Genua.

  Geen mens die nog genteresseerd is in het cruiseschip. Nochtans

  kon je deze week een bod doen op de Pacic Princess,

  het schip dat sinds 1975 het decor was voor allerlei sap-

  pige avonturen op tv. Maar laten we het technisch houden.

  Het schip is van Duitse makelij. Het is 40 jaar oud en 168 meter

  lang. De eigenaar die de brok nostalgia wilde renoveren is failliet.

  De startprijs bedraagt 3 421 350 euro euro. Eergisteren om 10

  uur hebben Fernando en Massone, twee Genovese scheepsmake-

  laars de enveloppen opengemaakt. Nu resten er nog 10 dagen om

  minstens 16 procent over het originele bod heen te gaan. Alle info

  bij [email protected]. Nicole en Hugo boeken kan via

  [email protected] An Olaerts

  JUNKBOX

  gen. Enerzijds deel ik de vrees dat we, als we

  de achterpoort van de gezinshereniging laten

  openstaan, ook de komende jaren sociale en

  economische achterstand blijven importeren

  en in stand houden. Het verleden leert ons

  dat we daar niet al te lichtzinnig mee moeten

  omspringen. Anderzijds heb ik wel ethische

  problemen met een strengere aanpak van

  huwelijksmigratie: kunnen we mensen hier

  het recht ontzeggen te huwen met een part-

  ner naar keuze, ook als die uit het buitenland

  komt? Vaak is het ook zo dat Belgen van al-

  lochtone afkomst net door hun sociaal en

  economisch zwakkere positie al minder goed

  in de markt liggen, zodat een huwelijk met

  een partner uit pakweg Turkije of Marokko

  zowat hun enige kans is.

  Belgi-route

  Vanuit politieke hoek klinkt de roep om stren-

  gere regels voor huwelijksmigratie almaar lui-

  der. In juni 2008 al pleitte toenmalig minister

  van migratie Turtelboom (Open VLD) voor

  een herziening van de akkoorden met Marok-

  ko op vlak van huwelijksmigratie. Haar par-

  tijgenoot en toenmalig minister van Buiten-

  landse Zaken Karel De Gucht beloofde toen

  daar ook werk van te maken, voorlopig zon-

  der resultaat. In die context lijkt het me echt

  hallucinant dat minister Milquet (bevoegd

  voor Werk en Migratie, nvdr) eind vorig jaar

  aan tafel zat met haar Marokkaanse collega

  van Werk om een aantal technische akkoor-

  den af te sluiten en er toen in slaagde om met

  geen woord te reppen over de pro-blematiek

  van de gezinsmigratie, stelt Theo Francken,

  kamerlid voor N-VA. Parallel met gelijkaar-

  dige voorstellen van onder meer CD&V en

  Open VLD stoomde hij de voorbije maanden

  een wetsvoorstel klaar dat een einde moet

  maken aan de onvoorwaardelijke gezinsher-

  eniging, in de eerste plaats vanuit Marokko.

  Milquets woordvoerder Benoit Lannoo doet

  die kritiek af als politieke stemmingmake-

  rij. Een dergelijk akkoord valt onder de be-

  voegdheid van de minister van Buitenlandse

  Zaken, mevrouw Milquet heeft op dat vlak

  dus weinig in de pap te brokken.

  De wetsvoorstellen van N-VA, Open VLD en

  CD&V die binnen enkele weken in de Ka-

  mer op tafel komen gaan allemaal in een-

  zelfde richting. Marokkanen of Belgen van

  Marokkaanse afkomst die met een partner

  uit Marokko willen trouwen zouden aan een

  aantal extra voorwaarden moeten voldoen:

  minimaal 21 jaar zijn, voldoende degelijk ge-

  huisvest zijn om als koppel of gezin samen

  te wonen en over een behoorlijk inkomen

  beschikken. Diezelfde voorwaarden zouden

  overigens ook gelden voor Belgen die pak-

  weg een Thase of Russische bruid naar ons

  land halen. Theo Francken: Wij vinden dat

  Belgen die huwen met buitenlanders en

  daaronder vallen dus ook Marokkaanse Bel-

  gen gelijkgeschakeld moeten worden met

  zogenaamde derdelanders, buitenlanders in

  ons land die geen EU-burgers zijn. De be-

  staande Europese wetgeving laat ons niet toe

  om EU-burgers die met derdelanders willen

  trouwen dergelijke extra voorwaarden op te

  leggen, maar naar mensen met de Belgische

  nationaliteit toe ziet de EU daarin geen gra-

  ten. In Nederland heeft men de wetgeving op

  dat vlak al eerder aangepast en gaat men nog

  een heel stuk verder, met inburgeringsexa-

  mens voor kandidaat-huwelijkspartners in

  het land van herkomst. Die strengere aanpak

  heeft overigens geleid tot het ontstaan van

  de Belgi-route: om de Nederlandse wetge-

  ving te omzeilen, verhuizen sommige Ne-

  derlanders van Marokkaanse afkomst enkele

  maanden naar Belgi en sluiten ze dan hier

  een huwelijk af met een partner uit Marokko.

  Zelfs als we er van uitgaan dat heel wat

  vrouwen die vanuit Marokko overkomen

  hier in eerste instantie als huisvrouw komen,

  dreigt nog een groot economisch verlies op

  langere termijn en voor de volgende gene-

  ratie. We weten intussen allemaal hoe nefast

  het is voor kinderen om op te groeien in een

  sociaal achtergesteld gezin waar de ouders

  weinig of geen Nederlands begrijpen en hun

  kinderen op school niet kunnen opvolgen.

  Willen we dit soort generatie-armoede dan

  echt opnieuw importeren? Of het moeizame

  integratieproces waar we nu al decennialang

  mee worstelen opnieuw doorspartelen door

  de massale import van laaggeschoolde hu-

  welijkspartners? Wat mij betreft kan iedereen

  huwen met een partner naar keuze, maar wij

  willen wel een aantal extra voorwaarden kop-

  pelen aan een permanente verblijfsvergun-

  ning in ons land. Net door deze criteria op te

  leggen, geven we mensen die hier hun leven

  willen opbouwen meer kansen om te slagen

  op de arbeidsmarkt en niet in de generatie-

  armoede te verzeilen. Enkel zo kan immi-

  gratie ook een economisch succesverhaal

  worden.

  Filip Michiels

  Elke week remixet onze 2-minuten dj de junk in zijn

  geheugen tot een jne set van 120 onproductieve seconden

  . . .

  020_GPV1QU_20110205_VMGHP_00.pdf; Feb 03, 2011 19:34:14

 • 21

  PUBLIEKE OPINIE

  CIJFER

  Belgen zijn in de EU zeker niet de kampioenen van de

  ploegenarbeid en ook al niet van het zondagwerk. In Po-

  len en Zweden draaien bijna driemaal zoveel arbeiders

  in ploegenarbeid. En zelfs in Nederland, waar op zon-

  dag sommige protestantse regios helemaal stilvallen,

  werkt toch 18,6% op de dag des Heren. In ons land is

  dan amper 10% van de werkende bevolking aan de slag.

  Er werken ook veel meer Duitsers, Fransen en Denen tij-

  dens de zevende dag van de week. Erik Verreet

  Verpleegkundige, een zware job

  Vele mensen reageerden op vacature.com op het

  loon van de halftijds verpleegkundige uit de Sala-

  riswatcher van vorige week. De dame doet enkel

  nachtshiften op de spoedafdeling (om haar dochter

  s morgens naar school te kunnen brengen) en ver-

  dient 1.400 euro netto. Sommigen vinden dat ze (te)

  veel verdient. Maar vooral de uitspraak De gezond-

  heidszorg en vooral zijn werknemers zijn ziek! raakt

  mij fel als verpleegkundige. Iedere dag en nacht staan

  er verpleegkundigen voor iedereen klaar, en wordt

  iedere patint zo goed mogelijk verzorgd. Weekend-

  werk, overuren, wisselende shiften, vroegdiensten

  die volgen op late shiften, klachten van patinten en

  regelmatig zelfs verbale of fysieke agressie maken de

  job waar we voor gekozen hebben fysiek en mentaal

  zeer zwaar. Daar komt nog bij dat we ons ten opzich-

  te van familie en vrienden moeten verantwoorden

  als we weer eens een verjaardag of een feestje missen

  omwille van onze job. We zijn ons daar op voorhand

  van bewust en leren daarmee leven, omdat we trots

  zijn op onze kennis en omdat de patint altijd cen-

  traal staat. Indien ik dan moet horen dat we klagers

  en zagers zijn omdat we opkomen voor onze rech-

  ten Daarom daag ik iedere verongelijkte universi-

  tair of persoon met een mening uit om zijn bureau te

  verlaten en onze job een maand uit te oefenen. Mis-

  schien helpt dit om inzicht te krijgen in het klaag en

  zaag-gedrag van verpleegkundigen. Reactie via de website

  POLL

  Belgen zijn geen zondagwerkers

  (BRON: EUROSTAT/ INSTITUT DER DEUTSCHEN WIRTS