fakty tygodnik koszaliński, numer 23

Download Fakty Tygodnik Koszaliński, numer 23

Post on 13-Mar-2016

214 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fakty Tygodnik Koszaliński, numer 23

TRANSCRIPT

 • Suby

  Sport

  Napastliwi kloszardzi przy dworcu

  Dworcowej. - Mam ju dosy wysuchiwania wrzaskw wyzywaj-cych si meneli. W zeszy czwartek krtko po godzinie 19:30 tu przy drzwiach dworca PKP doszo do bjki. Kcili si dwaj kloszardzi. Jeden z nich wycign n i ostrzem przejecha po szyi drugiego. Try-skaa krew. N by bar-dzo duy. Wygldao to przeraajco - opowia-da jedna z klientek po-

  bliskiej apteki. Od osb bezdomnych dowie-dzielimy si, e poszo o 80 groszy. Poszkodo-wany trafi do szpitala. Lekarze stwierdzili ran cit szyi w okolicy tt-nicy, ktra na szczcie nie zostaa uszkodzona. Obecnie postpowa-nie w tej sprawie pro-wadzi policja. W tym miejscu to jednak co-dzienno. W pitek po poudniu przypad-kowy przechodze za niech obdarowania

  bezdomnego paroma groszami zosta pobity. Po kilku godzinach ob-awy policjantom udao si zatrzyma rozbj-nika. - Mam nadziej, e do sezonu letniego sytuacja si uspokoi. To le wpywa na wize-runek naszego miasta ali si mieszkaniec okolicy. Rzecznik Ko-mendy Miejskiej Policji w Koszalinie zaznaczy-a, e notorycznie w tym miejscu pojawiaj si patrole piesze oraz zmotoryzowane. - To nie jest tak, e naszych policjantw w tym rejo-nie nie ma. Funkcjona-riusze nakadaj man-daty i robi wszystko aby byo w tym miejscu bezpiecznie - zapew-niaa Urszula Tartas. M

  Niebywale agresywni zrobili si bezdomni oblegajcy okolice ko-szaliskiego dworca PKP. Ostatnio dwch pobio si o 80 groszy, a jeden zosta raniony noem w szyj. Inny zaatakowa przypad-kowego przechodnia, za to, e nie chcia da mu na piwo.

  Oto nasi mistrzowie

  Mistrzostwa Europy Karate Kyokushin zorganizo-wano w greckim Volos. W zawodach wzio udzia 368 zawodnikw z 21 krajw. Reprezentacja Polski zaja druynowo pierwsze miejsce. Nasi reprezen-tanci zdobyli 4 medale. We wtorek prezydent gra-tulowa sportowcom sukcesu. MKultura

  Gwiazdy Dni Koszalina

  Podczas tegorocznych urodzin miasta do Ko-szalina zjechao kilku znanych artystw. Na sce-nie Amfiteatru pojawi si zesp Kombii, Monika Brodka, Dawid Podsiado oraz Majka Jeowska. Wszystkie koncerty przycigny tumy mieszka-cw. Zdjcia i filmy z Dni Koszalina znajdziecie na www.koszalininfo.pl MPolityka

  Burzliwa sesja RM

  Na czwartkowej Sesji Rady Miasta pojawia si np. kwestia likwidacji placwki rehabilitacji w przy-chodni przy Monte Cassino. Rada Miejska udzieli-a te absolutorium Piotrowi Jedliskiemu. Lepszy Koszalin i SLD byli przeciwni STR: 7

  Mieszkacy okolicy czuj si zagroeni. W ostatnim czasie doszo do kilku gronych incy-dentw. Osoby doje-dajce do pracy busa-mi zaczepiane s przez koczujcych bezdom-nych. - Mimo patroli policji i stray miejskiej w nocy w tym miejscu robi si niebezpiecznie - zwrcia uwag jed-na z mieszkanek ulicy Policja

  Areszt za rozbj i prb gwatuKoszaliski sd zdecy-dowa o aresztowaniu mieszkaca naszego wojewdztwa. W rod wieczorem rzuci si na kobiet i prbowa j zgwaci. Gdyby nie przypadkowy wiadek doszoby do tragedii.

  czepiona przez 26-lat-ka. Mczyzna wyrywa jej torebk i prbowa brutalnie zgwaci. Na pomoc ruszy przypad-kowy wiadek, ktry usysza krzyki. Pod-bieg do lecej kobiety i odcign od niej agre-sywnego 26-letniego Tomasza W. Napastnik zosta zatrzymany przez

  policj i trafi do aresz-tu. W chwili zdarze-nia posiada przy sobie okoo grama marihua-ny. W pitek niedoszy gwaciciel tumaczy si przed sdem. Nie przyzna si do winy i stanowczo zaprzecza, e chcia zgwaci nie-winn kobiet. Z jego relacji wynikao, e to

  pokrzywdzona go za-czepiaa i natarczywie chciaa sprzeda znale-zione przy nim narko-tyki. Sd nie da jednak wiary zeznaniom. W stosunku do 26 - latka zastosowano rodek za-pobiegawczy w postaci tymczasowego areszto-wania na okres trzech miesicy. M

  Kobieta sza ulic Cha-ubiskiego. Zostaa za-

  Wyrnienie

  W hodzie kardynaowi

  W poniedziakowe popoudnie z okazji 100-lecia urodzin ks. kardynaa Ignacego Jea, honorowe-go obywatela Koszalina odbya si uroczysta Sesja Rady Miejskiej. Gwnym punktem obchodw byo otwarcie wystawy powiconej dziaalnoci kardynaa. W uroczystociach wzili udzia niemal wszyscy radni, zabrako tych z ramienia SLD. M

  Fot: M

  Fot: M

  Fot: M

 • Wydawca: Redpress Kamil HokoKostenckiego 3c/4 75-368 KoszalinNakad: do 10000 egzemplarzyDruk: Express Media Sp z o.o.Reklama: 884-788-908

  Redakcja: Wiesaw Miller, Marek Mikoajczyk, Igor Matwijcio, Elbieta Subocz, Bartosz HahnGrafik: Karolina Grustowskawww.koszalininfo.pl

  Redaktor Naczelny: Kamil Hokomail: kamil.honko@gmail.comZastpca Redaktora Naczelnego:Marek agockimail: redakcja@koszalininfo.pl

  Fakty Tygodnik Koszaliski Reklama2 www.koszalininfo.pl 4 -10.06.2014

 • Skandal

  Miasto Fakty Tygodnik Koszaliskiwww.koszalininfo.pl4 -10.06.2014 3

  Orion to sympatyczny kundelek. Mona go roz-pozna po maym wgbieniu na rodku nosa. Na trufli widnieje linia, ktra dzieli j na rwne powki. Piesek ma charakterystyczne brzowe brwi i dusz sier na uszach i ogonie. Jego pysk sugeruje, e jest zawsze zadowolony. Orion wietnie dogaduje si z innymi psami.

  Adopcje

  Auri to pikny biszkoptowy, krtkowosy mie-szaniec. Poza biaym krawacikiem na piersi, wyrnia go ciemna kufa. Auri ma okoo 3 lat i przed nim jeszcze wiele psich przygd. Pies zo-sta znaleziony przy placu zabaw na Raduszce. Przypuszczamy, e mg uciec z domu, a waci-ciele nie zainteresowali si czworonogiem.

  Kasia trafia do schroniska po mierci waciciel-ki. Od roku nikt nie zainteresowa si adopcj kotki. Przypuszczamy, e jest to spowodowanejej wiekiem, bo Kasia ma ju 7 lat. Jest drobna, ma bardzo charakterystyczne spiczaste uszy. To typowo domowy, niezwykle agodny zwierzak. Swoje potrzeby zatwia na wieym powietrzu.

  W sprawie adopcji zwierzcia prosimy o kontakt z koszaliskim schroniskiem tel.: 94 340 34 00 lub email: adopcje.tozkoszalin@op.pl.

  Polityka

  Przygarnij przyjaciela z koszaliskiego schroniska

  Wezgraj proponuje brudn kampaniZe Stanisawem Ga-wowskim, wicemi-nistrem rodowiska, posem i liderem Plat-formy Obywatelskiej w Zachodniopomor-skiem, rozmawia Wie-saw Miller.

  Fot: Waldemar Kosowski

  - Koszaliskie PiS chce referendum w sprawie potencjalnej lokaliza-cji elektrowni jdrowej w Gskach. Jak ocenia Pan decyzj Elbie-ty Biekowskiej, ktra utrzymaa w mocy po-stanowienie o przepro-wadzeniu bada przez Polsk Grup Energe-tyczn w Gminie Miel-no?- Nie rozumiem dzia-a PiS. Jeszcze raz za-pewniam: nie bdzie elektrowni atomowej w Gskach. Przypomn, e w przypadku takiej inwestycji decyduj trzy aspekty: ekonomiczne, ekologiczne i spoeczne. Dwa lata temu miesz-kacy gminy Mielno wypowiedzieli si w referendum przeciwko budowie elektrowni, co przesdza spraw. De-cyzja wojewody, ktr utrzymaa wicepremier Biekowska, to jedynie

  zgoda na procedury. To wynika z uwarunko-wa prawnych, bo przy wydaniu decyzji ro-dowiskowej potrzebne jest wskazanie przynaj-mniej trzech lokalizacji, gdzie prowadzone bd badania. Zapewniam, e pod Koszalinem elektrownia atomowa nie powstanie, przynaj-mniej za mojego ycia, a nie zamierzam szybko odchodzi z tego wia-ta.- Dziennikarze mwi o brudnej kampanii przed wyborami na prezyden-ta Koszalina. S zaska-

  kiwani owiadczeniami przy okazji prezentacji projektw do Budetu Obywatelskiego albo wystpieniami Modych Demokratw, ktrzy chc przeprosin od Ar-tura Wezgraja...- To nie my, ale Wez-graj proponuje brudn kampani i jedzie po bandzie. Wykorzystuje ku temu dziennikarzy, ktrych przed laty za-trudnia w wydawanej przez siebie gazecie. Swoj polityk opiera na negatywnych emo-cjach, bo nie ma nic pozytywnego do zaofe-

  rowania. Poza tym musi liczy si z tym, e kry-tyka nie pozostanie bez odpowiedzi. Konkurent Piotra Jedliskiego chce rzdzi Koszalinem, ale kto w Warszawie bdzie z nim rozmawia? Na pewno nie ja.- Podczas prezentacji kandydata SLD na pre-zydenta pady zdania, e miasto przypomina ruin. Tymczasem wy-starczyo wyj z biblio-teki na ulice, eby prze-kona si jak miasto si zmienio. Czy czasami nie chuchacie na zimne w kontrofensywie prze-ciwko opozycji?- Chuchamy i dmu-chamy, aby jesieni nie byo adnych niespo-dzianek. Co do wyst-pienia kandydata SLD, to rozwj Koszalina ludzie widz na wasne oczy, wanie na ulicach i wewntrz nowych obiektw. Platforma wie, e jest jeszcze wie-le rzeczy do zrobienia, dlatego nie zamierza-my oddawa wadzy w wojewdztwie i regio-nie. W Koszalinie taka zmiana byaby nieko-rzystna. Ludzie PO sprawdzaj si na swo-

  ich stanowiskach, cho-by w kulturze. Zdzisaw Derebecki zmoderni-zowa na przykad kie-rowany przez siebie te-atr, a takich przykadw mgbym wymienia wicej. Mamy si czym pochwali take w po-wiecie koszaliskim, ktrym sprawnie za-rzdza starosta Roman Szewczyk.- Czy wynik eurowy-borw, w ktrym PO w okrgu lubusko-zachod-niopomorskim straci-o jeden mandat, kae by ju czujnym przed kolejnym spotkaniem z ocen wyborcw przy urnach?- Zadecydowaa niska frekwencja. Szkoda mandatu. Kampania samorzdowa rzdzi si jednak innymi pra-wami. Tutaj nisza fre-kwencja bdzie nas pre-miowa. Niczego nie zaniedbujemy w dro-dze do kolejnego suk-cesu. Prezydent Piotr Jedliski jest aktywny w przekonywaniu elek-toratu. Bywa wrd mieszkacw choby na imprezach z okazji Dni Koszalina. Podob-nie czyni nasi radni.

  Jzef Warcho naru-szy nietykalno oso-bist Piotra Jedli-skiego. Prezydent by publicznie obraany i poszturchiwany.

  W niedziel w okoli-cach Amfiteatru doszo do nieprzyjemnego in-cydentu. Jzef Warcho zaszed prezydentowi drog, gdy ten wraca z rodzin z festynu. Znany piciarz mia kierowa w jego kie-runku wyzwiska oraz oskarenia. Mia rw-nie szturcha Piotra Jedliskiego barkiem. Czujcy zagroenie prezydent poprosi o interwencj koszali-sk policj. Funkcjo-nariusze niezwocznie pojawili si na miejscu. Ku zdziwieniu wielu osb mundurowi je-dynie spisali i pouczyli War