farkli saklama Şartlarinda muhafaza edİlen ?· oksİtetrasİklİn, enrofloksasİn,...

Download FARKLI SAKLAMA ŞARTLARINDA MUHAFAZA EDİLEN ?· OKSİTETRASİKLİN, ENROFLOKSASİN, SÜLFONAMİD–…

Post on 17-Jun-2019

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

TRKYE CUMHURYET

ANKARA NVERSTES

SALIK BLMLER ENSTTS

FARKLI SAKLAMA ARTLARINDA MUHAFAZA EDLEN

OKSTETRASKLN, ENROFLOKSASN, SLFONAMD

TRMETOPRM VE LEVAMZOL EREN VETERNER

MSTAHZARLARININ ORJNAL VE AILMI EKLLERNDEK

ETKN MADDE DZEY

Shahram SAGHAEI

FARMAKOLOJ ve TOKSKOLOJ ANABLM DALI

DOKTORA TEZ

DANIMAN

Prof. Dr. Ender YARSAN

2014-ANKARA

TRKYE CUMHURYET

ANKARA NVERSTES

SALIK BLMLER ENSTTS

FARKLI SAKLAMA ARTLARINDA MUHAFAZA EDLEN

OKSTETRASKLN, ENROFLOKSASN, SLFONAMD

TRMETOPRM VE LEVAMZOL EREN VETERNER

MSTAHZARLARININ ORJNAL VE AILMI EKLLERNDEK

ETKN MADDE DZEY

Shahram SAGHAEI

FARMAKOLOJ ve TOKSKOLOJ ANABLM DALI

DOKTORA TEZ

DANIMAN

Prof. Dr. Ender YARSAN

2014-ANKARA

iii

NSZ

Beeri ilalarda olduu gibi, veteriner ilalar ve yetitiricilik rnleri de bilimsel almalar ve

teknolojik ilemler sonucunda ortaya kan rnlerdir. Dolaysyla, byle rnlerin

retiminden datmna ve tketimine kadar geen tm aamalarda nemli boyutlarda

ekonomik kaynaklarn kullanm, devaml olarak kamu gzetimi, ileri dzeyde bilgi-beceri

birikimi, hekimlik sanat uygulamalar ve ada yetitiricilik ilkeleri ile yakndan ilikisi sz

konusudur.

Aratrma kapsamnda antibakteriyel ve antelmintik amala yaygn ekilde kullanlan ilalar

iin bu ynde bir deerlendirme yapld. Ayrca alma kapsamnda ambalaj alm ve

almam rnler karlkl olarak incelendi. alma kapsamnda, veteriner hekimlikte

yaygn ekilde kullanlan antibakteriyel ilalardan oksitetrasiklin, enrofloksasin ve

slfametoksazol-trimetoprim ile antelmintik ilalardan levamizol'n farkl saklama

artlarndaki etkin madde dzeylerinin aratrlmas amaland. Bu kapsamda olacak ekilde

almam haldeki orjinal ambalajlarnda ve kapa alm ekildeki ilalar oda ssnda,

karanlkta ve buzdolab ortamnda farkl srelerde bekletilerek etkin madde analizleri

gerekletirildi.

Bu alma konusunu belirlenmesinde, almalarn yrtlmesinde ve Doktora eitimimin

sresinde, yardm ve desteklerini esirgemeyen deerli danman hocam Ankara niversitesi

Veteriner Fakltesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dal retim yesi sayn Prof.Dr.

Ender YARSAN ki hem bilimsel olarak ve hem de kiisel olarak ok eyler bana rettiler

bata olmak zere, tez izleme komitesindeki hocalarm Ankara niversitesi Veteriner

Fakltesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dal retim yesi sayn Prof.Dr. Emine

BAYDAN ve Ankara niversitesi Veteriner Fakltesi Hastalklar Anabilim Dal Bakan

sayn Prof.Dr. Mehmet AHAL, almalarm boyunca katklarn esirgemeyen Ankara

niversitesi Veteriner Fakltesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dal Bakan Prof.Dr.

Sezai KAYA, ve Anabilim Dal retim yelerine; Do. Dr. Levent ALTINTAa, Aratrma

Grevlerinden Dr. Begm YURDAKK, Farah Gnl AYDIN, Hidayet TUTUN, Sedat SEVN

ve Krkkale niversitesi Veteriner Fakltesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalnda

retim grevlilerinden Yrd. Do. Dr. Hsamettin EKC, doktora ve yksek lisans yapan

arkadalarma, Kimyager Sayn Sreyya KARAASLAN, doktora srasnda sonsuz zveri ile

desteini esirgemeyen ok sevgili eim ve canm oluma, sonsuz zveri ve destekleri ile

yanmda olan ok sevgili anne ve babam, ve eimin sevgili ailesine teekkrlerimi sunarm.

iv

NDEKLER

Kabul ve Onay . ii

nsz iii

indekiler iv

ekiller Dizini viii

izelgeler Dizini . xiv

1. GR . 1

1.1. lalarda Kalite ve Gvenilirlik 5

1.1.1. Stabilite (Dayankllk) . 7

1.1.1.1. Kimyasal Stabilite 9

1.1.1.2. Fiziksel Stabilite .. 9

1.1.1.3. Mikrobiyolojik Stabilite 9

1.1.1.4. Teraptik Stabilite 9

1.1.1.5. Toksikolojik Stabilite 10

1.1.1.6. Hzlandrlm Stabilite Testleri 10

1.1.2. Belirgin Deiiklikler 10

1.2. alma Kapsamnda Deerlendirilen lalar 11

1.2.1. Tetrasiklin Grubu 11

1.2.1.1. Dayanklklar . 12

1.2.2. Oksitetrasiklin 12

1.2.2.1. zellikleri 13

1.2.2.2. Farmakokinetik zellikleri 14

1.2.2.3. Etki ekli 16

1.2.2.4. Etkili Plazma Younluklar 16

1.2.2.5. Etkisi ve Etki Spektrumu 16

1.2.2.6. Direnlilik 17

1.2.2.7. Kullanlmas 17

1.2.2.8. Muhafaza artlar ve Raf mr 17

1.2.3. Kinolonlar 18

1.2.3.1. Florokinolonlarn Snflandrlmas 18

1.2.3.2. Kinolonlarn Etki Mekanizmas 19

1.2.3.3. Kinolonlarn Etki Spektrumu 20

1.2.3.4. Kinolonlarn stnlkleri 20

1.2.3.5. Zayf Ynleri 21

1.2.3.5.1. Yan Etkiler 21

1.2.3.6. Kullanlma 22

v

1.2.4. Enrofloksasin 22

1.2.4.1. zellikleri . 24

1.2.4.2. Farmakokinetik 25

1.2.4.3. Etki ekli 26

1.2.4.4. Etki Spektrumu 27

1.2.4.5. la Etkileimleri 27

1.2.4.6. Yan Etkileri / Uyarlar 28

1.2.4.7. Toksisitesi 28

1.2.4.8. Kullanlmas 29

1.2.4.9. Bakteriyel Diren 29

1.2.5. Slfonamidler