fcp nr13red

Download FCP nr13red

Post on 07-Jul-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 FCP nr13red

  1/30

 • 8/19/2019 FCP nr13red

  2/30

 • 8/19/2019 FCP nr13red

  3/30

  FIRUL CU PLUMB  nr.13 MARTIE 2016

   

  1

  Revista „Firul cu Plumb”, Buletin lunar al

  Lojii Juste și Perfecte ”Alexandru Vaida-

  Voevod”, Or:. Cluj-Napoca,

  ISSN 2457-1873

   publicată de  AVV13Publishing S.R.L.

  J12/254/2015, CUI: 34039404 [email protected]

  +4 0721 285 706 http://avv13publishing.ro

   pentru  Loja Justă și Perfectă

  ”Alexandru Vaida-Voevod” nr.24

  Or:. Cluj-Napoca,

   Marele Orient al României

  [email protected] [email protected]

  Revistă cu apariție lunară, bilingvă română-engleză, color, în format electronic, disponibilă pentru download la adresa: http://loja-napoca.eu/firulcuplumb.htm.

  Revista se distribuie gratuit în format electronic, singura condiție fiind păstrarea integralității materialului atât grafic cât și text. Copierea este permisă cu mențiunea surse. Toate materialele cad în responsabilitatea

  autorilor lor, editura neavând nici oresponsabilitate în acest sens.

  MESAJUL REDACTORULUI

  PG.2

   MESSAGE OF THE EDITOR

   PG.3 

  ECHERUL

  PG.4

  THE SQUARE

   PG.6

  TEMA DE STUDIU A LOJII

  PG.7 

   STUDY SUBJECT OF THE LODGE

   PG.8

  DESPRE CARTE ȘI TRADIȚIE

  PG.9

   ABOUT BOOK AND TRADITION

   PG.10

  SPIRITUALITATEA

  PG.11

   SPIRITUALITY

   PG.16

  COMPASUL

  PG.21

  THE COMPASS

   PG.23 

 • 8/19/2019 FCP nr13red

  4/30

 • 8/19/2019 FCP nr13red

  5/30

  FIRUL CU PLUMB  nr.13 MARTIE 2016

   

  3

  format, color, ilustrat, mult mai potrivit tendințelor curente fără însă a pierde caracterul sobru și seriozitatea în tratarea subiectelor

   propuse. De asemenea de luna aceasta, revista noastră va avea o apariție bilingvă, română și engleză, astfel încât ea să fie accesibilă cât mai multor persoane, membri ai Ordinului sau nu, răspândiți în toate colțurile lumii. Am luat această decizie ca urmare a aprecierilor primite la adresa conținutului revistei, atât de la membri Ordinului cât și de la cititori neinițiați și mai ales de la redacțiile altor reviste masonice interne și internaționale. Numărul descărcărilor totale în primul an ne-a luat prin surprindere,

  acesta ridicându-se la peste 2000 de accesări lunare în medie.

  Toate acestea au fost și sunt pentru noi o încurajare că munca și eforturile noastre sunt de folos cuiva și prin urmare am decis nu doar să continuăm acest proiect ci să îl și dezvoltăm.

  Vă mulțumim vouă, celor care citiți revista noastră și sperăm ca ea să rămână în continuare la fel de utilă și să prezinte la fel de

  mult interes.Cu mult drag și majoră considerație, Mircea Bucin, Redactor

  Dear Readers,

  This month, March, marks a new  beginning, a rebirth of nature and a revival of life. Last year in March I offered to the members of the Lodge ”Alexandru Vaida- Voevod”, Orient of Cluj-Napoca, the idea of

   publishing a monthly magazine of the Lodge,

  that should transmit our taught of that month, the Fragments of Architecture, book reviews, recommendation of cultural events or even

   promote charitable events. Why? Because Freemasonry is no longer a secret society. It is a fraternal Order, manifesting discreetly and

  keeping some secrets. Those secrets are not the Fragments of Architecture, the philosophy of the Order, its rules and regulations, not even its rituals which can be found and read in books or on-line. Surly they are not our Temples and regalia, because the first search on Google will result in thousands of pictures. In fact, the Secrets of Free-masonry are just two. The first one is the membership to the Order of someone,

  that means that a member is prohibited to affirm the membership of someone else unless he has his accord or the member has made publicly open that he is a Freemason. The second one is related to the personal experiences during our meetings. The sentiment of fraternity, of equality and of liberty that animate our meetings, the moral and spiritual influences of the ritual, the intimate environment and the

  detachment from the daily problems adsituations, makes us unable to communicate our intense and precise feelings during this

 • 8/19/2019 FCP nr13red

  6/30

  FIRUL CU PLUMB  nr.13 MARTIE 2016

   

  4

  meetings. Surly they can be described, like someone describes Love, but they will never be accurately defined, like Love. Everyone feels in his one way, lives inside him the moments, and however we strive to impart this things with someone else, all we can achieve is to give a vague and general description. This is why the second Secret is not transmittable.

  Opinions differ in society and Freemasonry has so many admires as it has opponents. Everyone collects information from various sources and puts them together so they

   build an argument for their cause. Most of the time, this information is erroneous or at least

  incomplete, and this brings fort aberrations and results to far from reality. So we decided, that trough this monthly magazine, we should make

   precise information accessible. The articles  published are written by us, members of the Craft, even if we are not writers and do not

   pretend to be as such, and approach different themes, but all related to our Order. Regardless if they speak about rituals, teachings, traditions,

  symbols or mysteries of Freemasonry,regardless if they argue subjects regarding the history or just simple matters of personal feelings and views, all articles are sincere and have the only goal to permit those from outside to have a peek inside the life of our Order, but keep both sides at a safe distance.

  I started saying that March marks a new  beginning. If we started publishing the magazine before you, last year, in March, this month it has received a new format, in color, illustrated, more in tune with today’s

  tendencies, but without losing its serious and sober character in the way it approaches the topics given. Also, starting this month, our magazine is a bilingual

   publication, in Romanian and English, so that it may be accessible to people everywhere, members of the Order or

  not. We decided to go this way  because of all

  the appreciations we got regarding the content of the publication, from members of Freemasonry and uninitiated readers, but also from the publishers of masonic magazines in Romania and abroad. The number of downloads this last year has overwhelmed us and exceeded our expectations. We registered more than 2000 downloads every month.

  All this where and still are a confirmation for us, that our work and efforts are useful to someone and we decided not just to continue with this project but also to develop it.

  Thank you, the readers of our  publication and we hope it continues to remain

  as useful and to present as much interest this year.

  With the most affection and major consideration,

  Mircea Bucin, Editor

  Imaginea Echerului este un simbol arhicunoscut în sfera Francmasoneriei. Echerul creionează pătratul, simbolul universului profan și al lumii materiale.

  În lumea Francmasoneriei, Echerul, Compasul și Cartea Legii Sacre reprezintă cele Trei Mari Lumini ale Ordinului. Echerul este emblema rectitudinii, ne inspiră calea cea dreaptă și justă pentru traiectoria gândurilor și acțiunilor noastre, iar în cadrul Lojii, este semnul distinctiv al Maestrului Vulnerabil. Așezarea Echerului peste Compas la gradul de Ucenic reprezintă influența materială asupra lumii spirituale. Ucenicul lucrează și își asumă responsabilitatea în lumea materială, dar este conștient și tinde spre autoperfecționare în

  lumea spirituală. Echerul este o referinţă certă a datoriei

  masonice către Obedienţă şi față de sine însuşi,

  ECHERUL

  simbolul valorilor masonice 

 • 8/19/2019 FCP nr13red

  7/30

  FIRUL CU PLUMB  nr.13 MARTIE 2016

   

  5

  un simbol al frăţiei apropiat de idealuri. Obligaţiile faţă de familie şi prieteni, acceptarea responsabilităţii faţă de comunitatea în care trăim, sunt doar câteva dintre elementele moralităţii şi practica indicată de simbolul echerului. O societate fără standarde nu poate fi stabilă şi se va prăbuşi într-o zi, nu numai o naţiune ci întreaga civilizaţie va pieri. Simbolul abstract cuprinde înțelesuri pentru fiecare, indiferent cine sau unde suntem plasaţi în ierarhia socială.

  Pe de altă parte, Echerul reprezintă ascensiunea și stabilitatea în lumea masonică. Prin analogie, Echerul devine un simbol al

  viruții și al conștiinței care conduce spre  perfecționarea spiritului. Dintr-o altă  perspectivă, Echerul fasonează sinceritatea și  justiția, intenția și determinarea, reprezentând o normă etică.

  Încă din antichitate, pătratul a fost un semn al trupului fizic. Cele patru laturi ale sale, constituie repere de bază ale existenței: cele

   patru puncte cardinale, cele patru anotimpuri,

  cele patru elemente (pământ, aer, apă, foc), cele patru stări ale materiei ( solidă, lichidă, gazoasă,  plasmatică). De asemenea, cifra ,,patru” reprezintă imperfecțiunea trupului fizic,