fitness merkezİ mÜŞterİlerİnİn mÜŞterİ deĞerİnİn mÜŞterİ tatmİnİ araciliĞiyla...

21
FITNESS MERKEZİ MÜŞTERİLERİNİN MÜŞTERİ DEĞERİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ ARACILIĞIYLA MARKA SADAKATİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: MANİSA İLİ ÖRNEĞİ Uluslararası Spor Yönetimi Öğrenci Kongresi

Upload: celal-bayar-ueniversitesi

Post on 20-Jul-2015

120 views

Category:

Marketing


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: FITNESS MERKEZİ MÜŞTERİLERİNİN MÜŞTERİ DEĞERİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ ARACILIĞIYLA MARKA SADAKATİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ

FITNESS MERKEZİ MÜŞTERİLERİNİN MÜŞTERİ

DEĞERİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ ARACILIĞIYLA

MARKA SADAKATİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

YÖNETİMİ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ

ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: MANİSA İLİ ÖRNEĞİ

Uluslararası Spor Yönetimi Öğrenci

Kongresi

Page 2: FITNESS MERKEZİ MÜŞTERİLERİNİN MÜŞTERİ DEĞERİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ ARACILIĞIYLA MARKA SADAKATİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ

SUNUM PLANIGİRİŞ

Amaç, Önem, Kapsam

GELİŞME

Literatür, Hipotezler, Yöntem, Bulgular

SONUÇ

Tartışma-Sonuç, Öneriler, Soru-Cevap

Page 3: FITNESS MERKEZİ MÜŞTERİLERİNİN MÜŞTERİ DEĞERİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ ARACILIĞIYLA MARKA SADAKATİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ

FITNESS MERKEZİ MÜŞTERİLERİNİN MÜŞTERİ

DEĞERİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ ARACILIĞIYLA

MARKA SADAKATİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

YÖNETİMİ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ

ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: MANİSA İLİ ÖRNEĞİ

Uluslararası Spor Yönetimi Öğrenci

Kongresi

Page 4: FITNESS MERKEZİ MÜŞTERİLERİNİN MÜŞTERİ DEĞERİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ ARACILIĞIYLA MARKA SADAKATİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ

FITNESS MERKEZLERİ

MÜŞTERİ DEĞERİ

MÜŞTERİ TATMİNİ

MARKA SADAKATİ

MİY PERFORMANS

Page 5: FITNESS MERKEZİ MÜŞTERİLERİNİN MÜŞTERİ DEĞERİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ ARACILIĞIYLA MARKA SADAKATİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ

ÇALIŞMANIN AMACIMüşteri değerinin, müşteri tatmini aracılığıyla marka sadakati ve müşteri ilişkileri yönetimi performansı üzerindeki etkilerinin doğrudan ve dolaylı olarak ilişkisi

Page 6: FITNESS MERKEZİ MÜŞTERİLERİNİN MÜŞTERİ DEĞERİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ ARACILIĞIYLA MARKA SADAKATİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ

ÇALIŞMANIN ÖNEMİLiteratür incelendiğinde benzer çalışmaların

genel olarak spor sektörü dışındaki işletmeler içinyapıldığı görülmektedir. Spor hizmeti verenişletmelerin de müşteri ile olan ilişkilerinin önemliolduğuna, verilen hizmetin kalitesinin etkiliolduğuna dikkat çekmek ve spor işletmelerinin budoğrultuda yönlendirilmesini sağlamak çalışmanınönemini oluşturmaktadır.

Page 7: FITNESS MERKEZİ MÜŞTERİLERİNİN MÜŞTERİ DEĞERİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ ARACILIĞIYLA MARKA SADAKATİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ

Müşteri değeri, bir ürün ya da hizmetle ilgili olarakmüşterilerin belirli ihtiyaçlarını rakip ürün ve hizmetleregöre daha üstün karşılayıp karşılamadığına ilişkinyargılarıdır.

Müşteriler kendilerine sunulan değeri, sürekli vedüşük maliyetle elde ettiklerine inandıklarında, işletme ilearalarında bir bağ kurulabilmektedir.

MÜŞTERİ DEĞERİ

Page 8: FITNESS MERKEZİ MÜŞTERİLERİNİN MÜŞTERİ DEĞERİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ ARACILIĞIYLA MARKA SADAKATİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ

Müşteri tatmini genel olarak satın alma öncesibeklentiler ve satın alma sonrası elde edilen çıktılararasındaki oransal bir değerlendirmenin sonucu olarakaçıklanmaktadır (Eggert ve Ulaga, 2002).

Beklenti ve gerçekleşen arasındaki farkın olumlu,olumsuz ve eşdeğer çıkmasına göre müşteri tatmini ya datatminsizliği oluşmaktadır.

MÜŞTERİ TATMİNİ

Page 9: FITNESS MERKEZİ MÜŞTERİLERİNİN MÜŞTERİ DEĞERİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ ARACILIĞIYLA MARKA SADAKATİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ

Marka sadakati, tüketicilerin daha önceden satın alıp

denedikleri bir markayı satın almayı sürdürme eğilimi ya datüketicinin belirli bir süre içerisinde bir ürün sınıfı içindeyer alan bir ya da daha çok markaya karşı takındığı olumlututum ve davranışsal tepkidir (Yılmaz, 2005).

(Hallowell, 1996, Methlie ve Nysveen, 1999, McDougall ve Levesque, 2000, Suh ve Yi, 2006)

MARKA SADAKATİ

Page 10: FITNESS MERKEZİ MÜŞTERİLERİNİN MÜŞTERİ DEĞERİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ ARACILIĞIYLA MARKA SADAKATİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ

MİY PERFORMANS

Müşteri ilişkileri yönetimi, üstün müşteri değeri vetatmini sunma yoluyla, karlı müşteri ilişkileri kurma vedevam ettirme sürecidir. MİY, müşteriyi kazanma, eldetutma ve genişletmenin bütün yönleriyle ilişkilidir(Armstrong, Kotler,2002).

Müşteri ilişkileri yönetiminin temel hedefi, hemkarlılığı hem de müşteri değerini en üste çıkararak süreklibir akışı garantilemektir.

Page 11: FITNESS MERKEZİ MÜŞTERİLERİNİN MÜŞTERİ DEĞERİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ ARACILIĞIYLA MARKA SADAKATİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ

• H1: Müşteri değeri müşteri tatminini pozitif

yönde etkilemektedir.

• H2:Müşteri değeri, müşteri tatmini aracılığıyla marka sadakatini pozitif yönde etkilemektedir.

• H3:Müşteri değeri, müşteri tatmini aracılığıyla MİY performansı pozitif yönde etkilemektedir.

• H4: Müşteri değeri marka sadakatini pozitif yönde etkilemektedir.

• H5: Müşteri değeri MİY performansı pozitif yönde etkilemektedir.

HİPOTEZLER

Page 12: FITNESS MERKEZİ MÜŞTERİLERİNİN MÜŞTERİ DEĞERİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ ARACILIĞIYLA MARKA SADAKATİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ

YÖNTEM

Kadın; 56%

Erkek; 44%

Cinsiyet

Kadın Erkek

17 60

Page 13: FITNESS MERKEZİ MÜŞTERİLERİNİN MÜŞTERİ DEĞERİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ ARACILIĞIYLA MARKA SADAKATİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ

Veri Toplama Aracı

Müşteri Değeri Sweeney ve Soutar (2001). Customer Perceived Value (PERVAL)

Müşteri TatminiMarka Sadakati Wang, vd.(2004).Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) Performansı

Onaran, B., Bulut, Z.A., Özmen, A. (2013).

Doğrulayıcı faktör analizi (DFA)Yol Analizi

Tanımlayıcı İstatistikler

Page 14: FITNESS MERKEZİ MÜŞTERİLERİNİN MÜŞTERİ DEĞERİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ ARACILIĞIYLA MARKA SADAKATİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ

BULGULAR

Demografik

DeğişkenlerKategoriler N %

CinsiyetErkek

Kadın

128

164

43.8

56.2

Yaş

17-26

27-36

37-46

47-60

152

90

42

8

52.1

30.8

14.4

2.7

Medeni

Durum

Bekâr

Evli

185

107

63.4

36.6

Üyelik

Süresi

<1yıldan

1-2 yıl

3-4 yıl

>5 yıl

189

81

17

5

64.7

27.7

5.8

1.8

Kullanım

Sıklığı

Haftada 1-2 kez

3-4 kez

>5 kez

69

175

48

23.6

59.9

16.6

Toplam 292 100

Kişisel Bilgiler Tablosu

Değişkenler N Cronbach Alpha

Müşteri

Değeri19 .93

Müşteri

Tatmini5 .90

Müşteri

Sadakati3 .89

MİY

Performansı3 .91

Page 15: FITNESS MERKEZİ MÜŞTERİLERİNİN MÜŞTERİ DEĞERİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ ARACILIĞIYLA MARKA SADAKATİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ

BULGULAR

BOYUTLARMadde

Sayısı YG AVE Ort Ss 1 2 3

1.Fonksiyonel

Değer5 .90 .65 4.24 .78 -

2.Duygusal Değer 5 .90 .65 4.01 .86 .70** -

3.Sosyal Değer 4 .84 .58 4.16 .77 .52** .61**

4.Algılanan

Fedakârlık5 .92 .72 3.98 .93 .47** .54** .32**

Page 16: FITNESS MERKEZİ MÜŞTERİLERİNİN MÜŞTERİ DEĞERİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ ARACILIĞIYLA MARKA SADAKATİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ

No Katılmıyorum Katılıyorum

Müşteri DeğeriFonksiyonel Değer

1 Bu işletme daima üstün hizmet sunar 1 2 3 4 5

2 Bu işletmenin sunduğu hizmet yüksek kalitelidir 1 2 3 4 5

3 Bu işletmeye uygun kalite yaratılmıştır 1 2 3 4 5

4 Bu işletmenin sunduğu hizmet kendimi güvende hissettirmektedir 1 2 3 4 5

5 Bu işletmenin hizmet kalitesi titizlikle belirlenmiştir 1 2 3 4 5

Duygusal Değer6 Bu işletmenin sunduğu hizmet keyif aldığım tek hizmettir 1 2 3 4 5

7 Bu işletmenin sunduğu hizmet bende satın alma ve kullanma isteği yaratır 1 2 3 4 5

8 Bu işletmenin sunduğu hizmet alınca kendimi dinlenmiş hissederim 1 2 3 4 5

9 Bu işletmenin sunduğu hizmet kendimi iyi hissetmemi sağlar 1 2 3 4 5

10 Bu işletmenin sunduğu hizmet bana zevk verir 1 2 3 4 5

Sosyal Değer11 Bu işletmenin sunduğu hizmet başkaları tarafından algılanışımı geliştirir. 1 2 3 4 5

12 Bu işletmenin sunduğu hizmet diğer insanlar üzerinde iyi bir izlenim sunmada yardımcı olur 1 2 3 4 5

13 Bu işletmenin sunduğu hizmet, hizmet sahiplerinin sosyal yönden kabul görmesine yardımcı olur 1 2 3 4 5

14 Bu işletmenin sunduğu hizmet sosyal çevremin genişlemesine katkıda bulunur* 1 2 3 4 5

Algılanan Fedakârlık15 Bu işletmenin sunduğu hizmet uygun fiyatlıdır 1 2 3 4 5

16 Bu işletmenin sunduğu hizmet geçmiş deneyimlere dayalı olarak para için değer sunar 1 2 3 4 5

17 Bu işletmenin sunduğu hizmet oldukça ekonomiktir 1 2 3 4 5

18 Bu işletmenin sunduğu hizmet başlıca rakipleri ile karşılaştırmalı olarak paranın değeridir 1 2 3 4 5

19 Fiyat ve diğer harcamalar göz önüne alındığında bu işletmenin hizmetlerinden yararlanma kararı doğru bir

karardır1 2 3 4 5

Müşteri Tatmini20 Bu işletmenin hizmetleri daima beklentilerimi karşılar 1 2 3 4 5

21 Diğer işletmelerde yaşadığım deneyimlere dayanarak bu işletmenin hizmetlerinden memnun kaldım 1 2 3 4 5

22 Bu işletmenin sunduğu hizmetler daima beklenen düzeydedir 1 2 3 4 5

23 Bu işletmenin sunduğu hizmeti benim için uygun zamanlarda alabiliyorum 1 2 3 4 5

24 Bu işletmenin sunduğu hizmet beklentilerimden fazlasını karşılamıştır 1 2 3 4 5

Marka Sadakati25 Bu işletmeye/hizmetlerine kendimi sadık hissediyorum 1 2 3 4 5

26 Bu işletme/hizmetler benim ilk tercihimdir 1 2 3 4 5

27 Alternatifler olsa da diğer işletmeleri/hizmetleri tercih etmeyeceğim 1 2 3 4 5

MİY Performansı28 Bu işletmeden tekrar ve daha fazla hizmet satın almak isterim 1 2 3 4 5

29 Bu işletmenin hizmetlerini başkalarına tavsiye ederim 1 2 3 4 5

30 Bu işletmeyle ilişkilerimi uzun vadede sürdürmek isterim 1 2 3 4 5

Page 17: FITNESS MERKEZİ MÜŞTERİLERİNİN MÜŞTERİ DEĞERİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ ARACILIĞIYLA MARKA SADAKATİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ

BULGULAR

Şekil 1. Araştırma Modeli

Müşteri

Değeri

Müşteri

Tatmini

Marka

Sadakati

MİY

Performansı

Fonksiyonel

Değer

Duygusal

Değer

Algılanan

Fedakârlık

Sosyal

Değer

.69

.80

.70

.72

.91

.84

.86

.41

.22

H1 KABUL

H2 KABUL

H3 KABUL

H4 KABUL

H5 RED

Page 18: FITNESS MERKEZİ MÜŞTERİLERİNİN MÜŞTERİ DEĞERİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ ARACILIĞIYLA MARKA SADAKATİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ

SONUÇH1 : Müşterilere sunulan değer ile müşterilerinintatmin oranlarında artış beklemek*** fonksiyonel değer, duygusal değer, sosyaldeğer ve algılanan fedakârlık boyutlarının ön planaçıktığı düşünülmektedir. (Yol Analizi)

Müşteri tatminin marka sadakati ve MİYperformansı üzerinde yüksek düzeyde etkisi*** Tatmin olan müşterinin işletmeyi yenidentercihi

Fitness merkezlerine yapılan bu çalışma müşteriyeverilen değerin, tatmin olmuş müşteri aracılığıylahizmette devamlılığın ve buna bağlı olarak dasadakatin arttığı sonucunu vermektedir.

MÜŞTERİ DEĞERİ

MÜŞTERİ TATMİNİ

MARKA SADAKATİ MİY PERFORMANSI

Page 19: FITNESS MERKEZİ MÜŞTERİLERİNİN MÜŞTERİ DEĞERİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ ARACILIĞIYLA MARKA SADAKATİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ

ÖNERİLER Müşteri değerine yönelik politikalar uygulanırken

işletmelerin öncelikle tatmin olmuş müşteri profilinigözetmeleri gerekmektedir.

Benzer işletmelerin hizmet uygulamalarında budeğerler dikkate alınarak hem pazar ortamındakirekabette üstünlük sağlanabilir hem de işletmelerinkarlılık oranlarında artış gözlemlenebilir.

Diğer yandan bundan sonraki çalışmalarda, müşterideğeri bağımsız bir değişken olarak ele alınabilir.Örneğin müşteri değerinin satın alma davranışına etkisiölçülebilir. Bunun yanında, müşteri değeri ve tatmininindemografik değişkenler ile ilgili ilişkileri incelenebilir.