flash mx. actionscript. leksykon kieszonkowy

Download Flash MX. ActionScript. Leksykon kieszonkowy

Post on 01-Dec-2014

1.690 views

Category:

Technology

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Podręczna pomoc dla programisty ActionScriptActionScript to język skryptowy pakietu Macromedia Flash służący do tworzenia praktycznie każdego rodzaju treści -- od graficznego interfejsu użytkownika i gier do sekwencerów dźwięku i animowanych wygaszaczy ekranu. Składniowo jest niemal identyczny z językiem JavaScript, lecz jest dostosowany do obsługi elementów stworzonych w programie Flash. ActionScript pozwala na tworzenie kodu strukturalnego, obiektowego oraz stanowiącego dowolne połączenie tych dwóch rodzajów.Ta niewielka książeczka będzie Twoją podręczną pomocą, do której będziesz mógł się odwołać, gdy zapomnisz argumentów potrzebnej Ci właśnie funkcji lub gdy będziesz chciał przypomnieć sobie składnię rzadziej używanej konstrukcji ActionScriptu. Znajdziesz w niej krótkie, zwięzłe i zrozumiałe opisy wszystkich elementów składających się na ten język programowania. Jest to niezbędna pozycja dla wszystkich programistów Flasha.

TRANSCRIPT

  • 1. IDZ DO PRZYKADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI Flash MX. Action Script. Leksykon kieszonkowy KATALOG KSIEK Autor: Colin Moock KATALOG ONLINE Tumaczenie: Pawe Janociski ISBN: 83-7361-190-8 ZAMW DRUKOWANY KATALOG Tytu oryginau: ActionScript for Flash MX Pocket Reference Format: B5, stron: 172 TWJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA ActionScript to jzyk skryptowy pakietu Macromedia Flash sucy do tworzenia praktycznie kadego rodzaju tre ci od graficznego interfejsu uytkownika i gier do sekwencerw d wiku i animowanych wygaszaczy ekranu. Skadniowo jest niemal CENNIK I INFORMACJE identyczny z jzykiem JavaScript, lecz jest dostosowany do obsugi elementw stworzonych w programie Flash. ActionScript pozwala na tworzenie kodu ZAMW INFORMACJE strukturalnego, obiektowego oraz stanowicego dowolne poczenie tych dwch O NOWO CIACH rodzajw. Ta niewielka ksieczka bdzie Twoj podrczn pomoc, do ktrej bdziesz mg si ZAMW CENNIK odwoa, gdy zapomnisz argumentw potrzebnej Ci wa nie funkcji lub gdy bdziesz potrzebowa przypomnie sobie skadnie rzadziej uywanej konstrukcji ActionScriptu. Znajdziesz w niej krtkie, zwize i zrozumiae opisy wszystkich elementw CZYTELNIA skadajcych si na ten jzyk programowania. Jest to niezbdna pozycja dla wszystkich programistw Flasha. FRAGMENTY KSIEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl
  • 2. Spis treci Wstp...............................................................................................5 Tworzenie kodu ActionScript .....................................................6 Wywietlanie informacji kontrolnych.....................................................7 Zalecane sposoby organizacji kodu ........................................................8 Poszukiwanie kodu ...................................................................................9 Uywanie klipw filmowych ...................................................10 Poziom gbokoci klipu filmowego.....................................................13 Odwoywanie si do klipw filmowych ..............................................14 Skadnia jzyka ActionScript ...................................................15 Komentarze ...............................................................................................15 Biae znaki .................................................................................................16 Ograniczniki wyrae (redniki) ...........................................................16 Rozpoznawanie wielkoci znakw .......................................................16 Identyfikatory ...........................................................................................17 Sowa kluczowe........................................................................................17 Zmienne.........................................................................................18 Zmienne listwy czasowej ........................................................................18 Zmienne globalne.....................................................................................20 Zmienne lokalne.......................................................................................21 Podpowiedzi do kodu .............................................................................21 Typy danych.................................................................................21 Zasady konwersji typw danych...........................................................23 Jawna konwersja typw danych............................................................23 Okrelanie typu danych i klasy .............................................................27 Typ danych number ................................................................................28 Typ danych string ....................................................................................28 Typ danych boolean ................................................................................31 Typy danych null i undefined ...............................................................32 Typ danych object ....................................................................................32 Typ danych function ...............................................................................32 Typ danych movieclip.............................................................................33 Spis treci 3
  • 3. Tablice ...........................................................................................33 Operatory .....................................................................................35 Instrukcje warunkowe i ptle ...................................................37 Instrukcje if-else if-else ............................................................................38 Instrukcja switch ......................................................................................39 Instrukcja while ........................................................................................40 Instrukcja do-while ..................................................................................41 Instrukcja for.............................................................................................41 Instrukcja for-in ........................................................................................42 Instrukcje break i continue .....................................................................43 Ptle, odwieanie ekranu i maksymalna liczba iteracji ....................44 Tworzenie i uywanie funkcji ..................................................45 Obsuga zdarze..........................................................................48 Waciwoci obsugujce zdarzenia ......................................................48 Odbiorcy zdarze.....................................................................................50 Procedury obsugi onClipEvent() i on()................................................51 ActionScript zorientowany obiektowo...................................55 Praca z grafik ............................................................................58 Praca z tekstem ...........................................................................59 Komponenty i graficzny interfejs uytkownika ...................62 Wsppraca z zewntrznymi mediami i danymi ..................64 Wczytywanie ilustracji i plikw .swf ....................................................65 Wczytywanie plikw dwikowych .....................................................65 Wczytywanie stron internetowych........................................................67 Wczytywanie zmiennych........................................................................67 Wczytywanie kodu XML ........................................................................69 Trwae poczenia gniazd .......................................................................70 Ograniczenia zwizane z zabezpieczeniami........................................70 Wsppraca z przegldarkami internetowymi......................72 Komunikacja z JavaScriptem..................................................................74 Lokalizacja rde pomocy, przykadw i bibliotek kodu...74 Opis jzyka ActionScript ..........................................................76 Skorowidz...................................................................................165 4 Flash MX. ActionScript. Leksykon kieszonkowy
  • 4. Zmienne lokalne Zmienne lokalne s tworzone za pomoc instrukcji XCT wewntrz ciaa funkcji. S one dostpne tylko w tej funkcji i s usuwane gdy funkcja koczy dziaanie. W przedstawionej poniej funkcji zastosowano dwie zmienne lokalne, VKOG i JQWT, suce do obli- czania biecej godziny: YTCEC DKG E IQFKP Y HQTOCEKG FYWPCUVQIQFKPP[O HWPEVKQP IGV*QWTU ] XCT VKOG PGY &CVG XCT JQWT VKOGIGV*QWTU KH JQWT ] JQWT _ GNUG KH JQWT ] JQWT _ TGVWTP JQWT _ Podpowiedzi do kodu W tabeli 3. przedstawiono przyrostki nazw zmiennych, ktrych stosowanie powoduje wywietlanie w panelu Actions, po wpro- wadzeniu nazwy zmiennej, rozwijanej listy zawierajcej moliwe kontynuacje wyraenia (nazywane podpowiedziami do kodu ang. code hinting). Przykadowo, aby wczy wywietlanie podpo- wiedzi dla zmiennej oznaczajcej pole tekstowe, mona jej nada nazw QWVRWVAVZV. Typy danych Jzyk ActionScript posiada wbudowane nastpujce typy pro- ste: numbe