flipping the classroom not2013

Download Flipping the Classroom NOT2013

Post on 07-Jul-2015

345 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentatie gegeven door Olaf de Groot over Flipping the Classroom (PO)

TRANSCRIPT

  • 1. FLIPPING THE CLASSROOMActiverende didactiek en het Flipping the Classroom-model

2. SuccesMet dank aan John Hanswijk, Relatiemanager Kennisnet 3. Activerende didactiek en hetFlipping the Classroom model Wat is Flipping the Didactiek en Classroom?differentiatie Waarom Flipping Hoe ziet de les er the Classroom?uit? Een goede start Wat vraagt het van maken de leraar? 4. WAT IS FLIPPING THECLASSROOM? 5. Laatste tijd populair begrip 6. In het kort Definitie:Flipping the Classroom is een organisatievorm van onderwijs waarbijklassikale kennisoverdracht (deels) wordt vervangen door videos, eneventuele andere vormen van instructie, die online worden aangeboden.Leerlingen dienen deze buiten de reguliere lessen te bekijken in deplaats van huiswerk. De hierdoor vrijgekomen klassikale tijd wordtgebruikt voor het maken van opdrachten, het geven van aanvullendeinstructie en bijvoorbeeld het begeleiden van projecten. 7. De eerste flippers. 8. Een Nederlands voorbeeldGeschiedenisleraar Joost neemt zijn PowerPoint presentaties op metscreencastsoftware en plaatst deze op YouTube. Leerlingen moetendeze bekijken voor ze in de les komen en gaan tijdens de les aan deslag met opdrachten. 9. Basisonderwijs kan ook FLIPPEN! 10. WAAROM FLIPPINGTHE CLASSROOM? 11. Waarom Flipping the Classroom?Soms worden dingen anders als ze omgedraaid worden 12. Waarom Flipping the Classroom?Eenvoudige toepassingen maken het mogelijk om klassikale instructievast te leggen op video of in een animatie.Maar waarom zou je dit willen? Wanthet kost veel extra tijd;de les moet anders ingericht worden;hoe weet ik of de leerlingen de stof berhaupt wel tot zich nemen? 13. Waarom Flipping the Classroom?Kortom, voor welk probleem is Flipping the Classroom nu eigenlijk eenoplossing? 14. Waarom Flipping the Classroom?Flipping the Classroom kan helpen bij het inrichten van:Gedifferentieerd onderwijs;Onderwijs op eigen tempo en tijdstip;Klassikaal onderwijs waarin het werken aan opdrachten, projecten ensamenwerking centraal staat.Maar het werkt alleen indien er een goed didactisch model aan tengrondslag ligt: leerlingen wegsturen om een filmpje te kijken in plaatsvan huiswerk is niet genoeg. 15. EEN GOEDE START 16. Een goede start makenFlipping the Classroom is meer dan alleen videos ter vervanging vanklassikale instructie.Twee aspecten:De videos die de voornaamste theorie van de lessen bevatten;En herinrichting van de vrijgekomen lestijd. 17. DIDACTIEK &DIFFERENTIATIE 18. Didactiek & differentiatieTechnologie kan in dit geval bijdragen aan gedifferentieerd onderwijsanytime anywhere.Het videoaspect van Flipping the Classroom:Bewezen meerwaarde van voordeel bij het kunnen controleren vantempo en frequentie;Stimulans om vaker en meer materiaal te bekijken waar interesse in is;Positieve reacties leerlingen door aansluiten bij hun leefwereld. 19. Didactiek & differentiatieIn de klas kan de vrijgekomen tijd effectief gebruikt worden ombijvoorbeeld: Metacognitieve vaardigheden te oefenen; (bijvoorbeeld lerenreflecteren, zelfstandig werken aan een taak) Leerlingen samen te laten werken aan opdrachten; Toepassingen te verkennen om de kennis te verwerken. 20. HOE ZIET DE LESER UIT? 21. Hoe ziet de les er uit? 22. Hoe dan?!Bijvoorbeeld:In de klas vanLinda Humme hangteen QR-code bord.Leerlingen makendaar tijdens de lessengebruik van. 23. Maar ook 24. WAT VRAAGT DITVAN DE LERAAR? 25. Wat vraagt dit van de leraar? TPACK model, bron: http://tpack.org/ 26. Wat vraagt het van de leraar?Naast didactische kennis en vakinhoudelijke kennis ook technischekennis nodig.Bijvoorbeeld kunnen werken met:Screencastsoftware als Captivate, Camtasia of ScreenR;Kunnen zoeken en vinden van reeds bestaand materiaal;Korte toetsen of een quiz kunnen aanmaken met bijvoorbeeld GoogleDocs. 27. Stappenplan Welk onderdeel van mijn lessen is geschikt voor videoinstructie? Is hierover al goed instructiemateriaal te vinden?(Op YouTube, TeleBlik, uitgeverijen) Heb ik al lesvoorbereidingen die ik kan gebruiken bij het maken vaneen eigen instructie? (denk aan Powerpoint, Prezi, Word) Wat wil ik overbrengen in de instructiefilm? Maak een script. Waarmee ga ik de instructiefilm maken en delen?(Bekijk hier een aantalmogelijkheden) Hoe komen bij leerlingen bij de instructiefilm? (Via YouTube, via ELO, via een eigen site?) Op welke manier komt de inhoud uit de instructiefilm terug in mijnles? - - LET op de didactische inzet! 28. Klein beginnen kan met een simpele opdracht waarbij een praktischen inspirerend experiment de aftrap vormt waarna leerlingenzelfstandig een inhoudelijke video (of andere online bron)bestuderen.Zij kunnen dit zelf verwerken en in de gezamenlijke les weerpresenteren, toetsen of met elkaar verder uitbouwen middels hetmaken van opdrachten.Om het helemaal eenvoudig te houden is het aan te radengebruik te maken van reeds bestaande videos of bronnen. 29. Tot slot Flip de klas werkt!In ieder geval voor deze combinatie vanvak, klas en docent. (Frans Droog, Docent) 30. Flipping the ClassroomVragen?o.degroot@kennisnet.nl@olafiolio