florea alexandra - autoevaluare

of 18 /18
Criteriul Subcriteriul Denumire Punctaj A1 A1.1 Carti si capitole/studii în carti de specialitate sau volume colective pi ki Ps total A1.1.1.2 Carte de specialitate - Nationale 8 1 Ion Lungu (coord.), Adela Bâra, Constanţa Bodea, Iuliana Botha, Vlad Diaconiţa, Alexandra Florea, Anda Velicanu – Tratat de baze de date. Vol II. Baze de date. Organizare, proiectare şi implementare, Editura ASE, București, 2015, ISBN 978-606-505-472-1 / 978-606-505-481-3 ISBN vol.1, 540 pagini http://opac.biblioteca.ase.ro/opac/bibliographic_view/170345;jsessionid=B2272862910E59087B60 BB57D33A 8 0.2 1.60 2 Florea Alexandra - "Solutii si metode pentru integrarea si interoperabilitatea sistemelor pentru managementul proceselor de afaceri", Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2013, 193 pagini, ISBN 978-606-647-853-3 Anexa 6 Alte documente Recunoaștere editură: http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/CENAPOSS/Edituri_martie_2011.pdf http://prouniversitaria.ro 8 1 8.00 3 Ion Lungu (coord.), Adela Bâra, Constanţa Bodea, Iuliana Botha, Vlad Diaconiţa, Alexandra Florea, Anda Velicanu – Tratat de baze de date. Vol I. Baze de date. Organizare, proiectare şi implementare , Editura ASE, București, 2011, ISBN 978-606-505-472-1 / 978-606-505-481-3 ISBN vol.1, 540 pagini http://opac.biblioteca.ase.ro/opac/bibliographic_view/170345;jsessionid=B2272862910E59087B60 BB57D33AFD6A 8 0.2 1.60 A1.2 Manuale didactice 2 1 Alexandra Florea, Anda Velicanu, Ramona Bologa. Sisteme de baze de date evoluate. Curs destinat învăţământului la distanţă (utilizare internă) , ASE Bucureşti, 2011, 2 0.33 0.66 A1.3 Coordonare de programe de studii, organizare si coordonare programe de formare continua si proiecte educationale 3 Observatii Total A1.2. 0.66 Total A1.1 11.20 Anexa 2 – ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR STANDARDE MINIMALE, NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT Lect.univ.dr. Alexandra Florea

Upload: joshua-woods

Post on 27-Jan-2016

119 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Florea Alexandra - Autoevaluare

TRANSCRIPT

Page 1: Florea Alexandra - Autoevaluare

Criteriul Subcriteriul Denumire Punctaj

A1 A1.1 Carti si capitole/studii în carti de specialitate sau volume colective pi ki Ps total

A1.1.1.2 Carte de specialitate - Nationale 8

1

Ion Lungu (coord.), Adela Bâra, Constanţa Bodea, Iuliana Botha, Vlad Diaconiţa, Alexandra

Florea, Anda Velicanu – Tratat de baze de date. Vol II. Baze de date. Organizare, proiectare şi

implementare, Editura ASE, București, 2015, ISBN 978-606-505-472-1 / 978-606-505-481-3 ISBN

vol.1, 540 pagini

http://opac.biblioteca.ase.ro/opac/bibliographic_view/170345;jsessionid=B2272862910E59087B60

BB57D33A

8 0.2 1.60

2

Florea Alexandra - "Solutii si metode pentru integrarea si interoperabilitatea sistemelor

pentru managementul proceselor de afaceri", Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2013, 193 pagini,

ISBN 978-606-647-853-3 Anexa 6 Alte documente Recunoaștere editură:

http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/CENAPOSS/Edituri_martie_2011.pdf http://prouniversitaria.ro

8 1 8.00

3

Ion Lungu (coord.), Adela Bâra, Constanţa Bodea, Iuliana Botha, Vlad Diaconiţa, Alexandra

Florea, Anda Velicanu – Tratat de baze de date. Vol I. Baze de date. Organizare, proiectare şi

implementare , Editura ASE, București, 2011,  ISBN 978-606-505-472-1 / 978-606-505-481-3 ISBN

vol.1, 540 pagini

http://opac.biblioteca.ase.ro/opac/bibliographic_view/170345;jsessionid=B2272862910E59087B60

BB57D33AFD6A

8 0.2 1.60

A1.2 Manuale didactice 2

1Alexandra Florea, Anda Velicanu, Ramona Bologa. Sisteme de baze de date evoluate. Curs

destinat învăţământului la distanţă (utilizare internă) , ASE Bucureşti, 2011, 2 0.33 0.66

A1.3

Coordonare de programe de studii, organizare si coordonare programe de formare continua

si proiecte educationale 3

Observatii

Total A1.2. 0.66

Total A1.1 11.20

Anexa 2 – ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

STANDARDE MINIMALE, NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT

Lect.univ.dr. Alexandra Florea

Page 2: Florea Alexandra - Autoevaluare

12009-2010 - Director adjunct program de masterat complementar Managementul informatizat al

proiectelor, ASE Bucuresti, Facultatea CSIE 3 1 3.00

A2 Activitatea de cercetare (A2)

A2.1

Articole care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, in extenso, publicate de candidat ca

autor sau coautor, în reviste cotate ISI sau BDI* pi ai total

A2.1.2

Articol care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, in extenso, publicat într-o revistă indexată

de cel puţin 2 din bazele de date internaţionale recunoscute 6

1

Alexandra Maria Ioana Florea - Applying BI techniques to improve decision making and provide

knowledge based management., Database Systems Journal, Vol. VI, Issue 1/2015, ISSN 2069 –

3230 http://dbjournal.ro/archive/19/19_7.pdf

6 1 6.00

2

Alexandra Maria Ioana Florea -TEHNOLOGII DE DEZVOLTARE ALE UNUI SISTEM

SUPORT PENTRU DECIZII PENTRU MODELAREA PROCESELOR DE AFACERI ŞI

ANALIZA INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANŢĂ, Revistei “Studii si Cercetari de

Calcul Economic si Cibernetica Economica”, Nr special 1-2/2015, ISSN print:0585-7511,

http://www.revcib.ase.ro/2015_files/5_Florea%20Alexandra.pdf

6 1 6.00

3

Anca Ioana ANDREESCU, Anda BELCIU, Alexandra FLOREA,

Vlad DIACONITA - Measuring Data Quality in Analytical Projects, Database Systems Journal

vol. V, no. 1/2014, SSN: 2069 – 3230 indexat Copernicus, Open J-Gate, DOAJ, REPEC

http://www.dbjournal.ro/archive/15/15.pdf#page=16

6 4 1.50

4

Alexandra Maria Ioana Florea - Database Security for an Integrated Solution to Automate Sales

Processes in Banking, Database Systems Journal, Vol. IV, No 1/2013, ISSN: 2069 – 3230 indexat

Copernicus, Open J-Gate, DOAJ, REPEC http://dbjournal.ro/archive/11/11_4.pdf ,6 1 6.00

5

Alexandra Florea -  Business Process Management Solutions Performance Tuning and

Configuration, Database Systems Journal, Vol. II, No. 3/2011, ISSN: 2069 – 3230 , indexat

Copernicus, Open J-Gate, DOAJ, REPEC, http://dbjournal.ro/archive/5/3_Florea.pdf ;

6 1 6.00

6

Alexandra Florea, Anca Andreescu, Vlad Diaconita, Adina Uta – Approaches Regarding Business

Logic Modeling in Service Oriented Architecture, Informatica Economica Journal, Vol 15, No

3/2011, ISSN 1453-1305, EISSN 1842-8088 indexata DOAJ, Cabell's, EBSCO, PROQUEST

http://revistaie.ase.ro/content/59/08%20-%20Florea,%20Andreescu,%20Diaconita,%20Uta.pdf

6 4 1.50

TOTAL A1 (A1.1+A1.3) 14.86

Total A1.3 3.00

Page 3: Florea Alexandra - Autoevaluare

7

Mihaela Muntean, Gheorghe Sabau, Ana-Ramona Bologa, Traian Surcel, Alexandra Florea -

Dashboards for University Decision Makers, International Journal of Education and Information

Technologies, Issue 1, Volume 5, 2011, ISSN: 2074-1316

http://www.naun.org/main/NAUN/educationinformation/2011.html Indexat Scopus, DOAJ,

6 5 1.20

8

Traian Surcel,Cristian Amancei,Ana-Ramona Bologa, Alexandra Florea, Razvan Bologa -

Extended Residual Aggregated Risk Assessment – A Tool For Managing Effectiveness of the

IT Audit, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS, Issue 1, Volume 5, 2011, ISSN 1998-

4308 http://www.naun.org/multimedia/NAUN/computers/19-717.pdf

6 5 1.20

9

Mihaela Muntean, Ana-Ramona Bologa, Razvan Bologa, Alexandra Florea, The use of

multidimensional models to increase the efficiency of management support systems,

INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED

SCIENCES IJM3AS, volume 8, no 5, 2011, ISSN: 1998-0140

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.418.3354&rep=rep1&type=pdf

6 4 1.50

10

Ana-Ramona BOLOGA, Razvan BOLOGA, Alexandra FLOREA - Big Data and Specific Analysis

Methods for Insurance Fraud Detection , Database Systems Journal vol. I, no. 1/2010,

http://www.dbjournal.ro/archive/14/14_4.pdf6 3 2.00

11

Gheorghe Sabau, Ion Lungu, Razvan Bologa, Ana Ramona Bologa, Alexandra Florea –

Information Systems in University Learning, Informatica Economica Journal, Vol 14, No 4/2010,

ISSN 1453-1305, EISSN 1842-8088 indexata DOAJ, Cabell's, EBSCO, PROQUEST

http://revistaie.ase.ro/content/56/17%20-

%20Sabau,%20Lungu,%20Bologa,%20Bologa,%20Florea.pdf

6 5 1.20

A2.1.3Articole / studii publicate în volumele conferinţelor indexate ISI Proceedings sau

internaționale desfășurate în țară sau străinătate (cu ISSN sau ISBN) 4

1

Alexandra Maria Ioana FLOREA, Ana-Ramona BOLOGA, Vlad DIACONIȚA, Razvan BOLOGA,

STREAMLINING BUSINESS PROCESSES IN ACADEMIA BY BUILDING AND

MANIPULATING A BUSINESS RULES REPOSITORY, IE 2015, Conferinta indexata ISI4 4 1.00

2

Vlad Diaconița, Alexandra Maria Ioana Florea, Iuliana Dorobăț - Big Data And Machine Learning

For Business Management, International Journal of Arts & Sciences - Annual Multidisciplinary

Mediterranean Conference for Academic Disciplines, Valetta (Malta), 1st-5th March 2015

https://malta2015.sched.org/mobile/#page:page-schedule

4 3 1.33

3

A. Bâra, S.V. Oprea, A. Florea, G. Căruțașu, C.P. Botezatu - Analysis regarding decision support

system’s development for investments in renewable energy sources, 15th EBES Conference -

Lisbon, 8-10 January 2015, ISCTE-IUL Instituto Universitário de Lisboa in Lisbon, Portugal,

http://ebesweb.org/Proceedings.aspx

4 5 0.80

34.10Total A2.1.2

Page 4: Florea Alexandra - Autoevaluare

4

Alexandra Maria Ioana Florea, Vlad Diaconița, Iuliana Dorobăț - Business Process Modeling For

Sales Processes Automation , 15th EBES International Conference, Lisbon

https://www.ebesweb.org/Portals/0/Documents/Recent/15th%20EBES%20Conference%20-

%20Lisbon%20Program.pdf(Portugal), 8th-10th January 2015

4 3 1.33

5

Iuliana Dorobăţ (Scorţa), Alexandra Florea, Vlad Diaconiţa - Applying blended learning in

Romanian universities: between desideratum and reality, ICERI2014, Seville, Spain, 17-19

november 2014,

4 3 1.33

6

Alexandra Maria Ioana Florea - National and international policies towards Europe's climate

and energy targets until 2020, The Ninth International Conference on Economic Cybernetic

Analysis: Positive and Negative Effects of European Union and Eurozone Enlargement PONE2014,

Bucharest, 1-2 November 2014

4 1 4.00

7

A. Bâra, A. Florea, I. Botha, S-V. Oprea - Solutions for CRM systems integration in

organizational systems, The 1st International Conference on INFORMATION TECHNOLOGY

and COMPUTER NETWORKS (ITCN '12), Vienna, Austria, Recent advances in computer

engineering Series, Latest trends in Information Technology, ISSN: 1790-5190, ISBN: 978-1-61804-

134-0, pp 146-152; http://www.wseas.us/e-

library/conferences/2012/Vienna/COMPUTERS/COMPUTERS-22.pdf

4 4 1.00

8

Florea Alexandra Maria Ioana, Botha Iuliana, Bara Adela - SOLUTIONS FOR INTEGRATING

DATA AND SERVICES USING BPM PROCESSES, The 13th International Conference on

Informatics in Economy (IE 2014) Conferinta indexata ISI

4 4 1.00

9

Eduard Stoica, Antoniu Pitic, Alexandra Maria Florea - A Novel Model For E-Business And E-

Government Processes On Social Media, 20th International Economic Conference – IECS 2013

"POST CRISIS ECONOMY: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES ", Sibiu, Romania, 17-18

mai 2013 http://iecs.ulbsibiu.ro/programme/IECS_2013_final_program.pdf

4 3 1.33

10

Adela BÂRA, Anca ANDREESCU, Iuliana BOTHA, Alexandra FLOREA, Manole VELICANU  -

Data Mining Solutions For Determining Student's Profile , The 9th International Scientific

Conference eLearning and software for Education, 25-26 April 2013,“CAROL I” National Defence

University Publishing House, pp. 284-289, ISSN 2066 – 026X.

http://proceedings.elseconference.com/index.php?r=site/index&year=2013

4 5 0.80

11

Anca Andreescu, Vlad Diaconita, Alexandra Florea, Anda Velicanu - Data Quality Assesment in

Data Warehouses and Analytic Tools, The 12th International Conference on Informatics in

Economy. Education, Research & Business Technologies, 25-28 April 2013, Bucharest University of

Economic Studies Press, PP. 371-376, ISSN 2284-7472.  

http://conferenceie.ro/uploads/docs/IE_2013_Program_final.pdf

4 4 1.00

Page 5: Florea Alexandra - Autoevaluare

12

Anca Andreescu, Alexandra Florea, Vlad Diaconiţa - The Lifecycle Of Business Processes And

Rules, The eleventh International Conference on Informatics in Economy Education, Research and

Business Technologie, Department of Informatics in Economy, Faculty of Economic Cybernetics,

Statistics and Informatics, Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania, May 2012,

Bucharest University of Economic Studies Press, pp 475-481, ISSN 2284-7472, ISSN-L 2247 - 1480

http://2012.conferenceie.ro/uploads/docs/Program%20Sectiuni%20IE2012.pdf

4 3 1.33

13

Alexandra Florea, Claudia Carstea, Gheorghe Sabau - Information System Flexibility, International

Symposium "Sustainable development in conditions of economic instability", 3rd edition, Satu Mare,

Romania, 24-25 June 2011

http://simpozion2011.academiacomerciala.ro/invitatie/PROGRAM%20SIMPOSIO.%202011.pdf

4 3 1.33

14

Mihaela Muntean, Ana-Ramona Bologa, Razvan Bologa, Alexandra Florea - Business Intelligence

Systems in Support of University Strategy, The proceedings of the 7th WSEAS/IASME

International Conference on EDUCATIONAL TECHNOLOGIES, Iasi, Romania, 2011, pp 118-124,

ISSN 2223-5787, ISBN 978-1-61804-010-7

http://www.wseas.org/multimedia/books/2011/Iasi/EDUTE.pdf

4 4 1.00

15

Alexandra Florea, Anca Andreescu, Vlad Diaconita, Adina Uta - Using SOA for achieving

enterprise interoperability, The tenth International Conference on Informatics in Economy,

Department of Informatics in Economy, Faculty of Economic Cybernetics, Statistics and Informatics,

Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania, May 2011

4 4 1.00

16

Gheorghe Sabau, Alexandra Florea, Mihaela Muntean, Razvan Bologa, Roxana Irimia - Models and

patterns for achieving semantic interoperability, The Proceedings of International Conference on

Applied Computer Science, Malta, 2010, pp. 380-384, ISBN: 978-960-474-225-7, Proceedings

indexat ISI http://www.wseas.us/e-library/conferences/2010/Malta/ACS/ACS-00.pdf

4 5 0.80

17

Mihaela Muntean, Gheorghe Sabau, Ana Ramona Bologa, Alexandra Florea - Higher Education

Management Dashboards, The Proceedings of International Conference on Applied Computer

Science, Malta, 2010,pp. 285-290, ISBN: 978-960-474-225-7, Proceedings indexat ISI

http://www.wseas.us/e-library/conferences/2010/Malta/ACS/ACS-00.pdf

4 4 1.00

18

Gheorghe Sabau, Alexandra Florea, Mihaela Muntean, Razvan Bologa, Roxana Irimia -

Considerations regarding semantic interoperability in a SOA context, The Proceedings of

MEQAPS-1, Constanta, Romania, 2010, pp 224-229, ISBN: 978-960-474-220-2

http://www.wseas.us/e-library/conferences/2010/Constantza/MEQAPS/MEQAPS-00.pdf

4 5 0.80

Page 6: Florea Alexandra - Autoevaluare

19

Mihaela Muntean, Gheorghe Sabau, Ana Ramona Bologa, Alexandra Florea, Traian Surcel -

Performance Dashboards for Universities, The Proceedings of MEQAPS-1, Constanta,

Romania,2010, pp: 206-211, ISBN: 978-960-474-220-2 http://www.wseas.us/e-

library/conferences/2010/Constantza/MEQAPS/MEQAPS-00.pdf

4 5 0.80

20

Traian Surcel, Cristian Amancei, Ana-Ramona Bologa, Alexandra Florea, Razvan Bologa -

Increasing IT audit efficiency by using a new audit methodology, Proceedings of Applied

Computing Conference ACC ‘10, Timisoara, October 2010, pp. 91-96, ISBN: 978-960-474-236-3

http://www.wseas.us/e-library/conferences/2010/TimisoaraP/ACC/ACC-14.pdf

4 5 0.80

21

Alexandra Florea, Alina Ion, Iuliana Botha - Considerations regarding an integrated University

management system, The 5th International Conference “Knowledge Management – Project,

Systems and Technologies”, Bucuresti, 12-13 noiembrie 2010, Editura ASE, categorie CNCS a

editurii: C, 2010, pp. 198-202, ISSN: 2069-1769, articolul a obţinut premiul Best Doctoral Paper,

oferit de Universitatea Naţională de Apărare Carol I;

http://ideas.repec.org/p/rom/km2010/32.html

4 3 1.33

22

Adela Bâra, Iuliana Botha, Anda Velicanu, Alexandra Florea - Framework for Executive

Information Systems’ Development in Cloud Computing Architecture, Proceedings of the

International Conference on Information Society (i-Society 2010) June 2010, London, UK, pp 579-

584, ISBN 978-1-4577-1823-6. Proceedings indexat IEEE Xplore

ieeexplore.ieee.org/iel5/.../06018710.pdf

http://toc.proceedings.com/12683webtoc.pdf

4 4 1.00

23

Alexandra Florea, Iuliana Botha - Consideraţii Privind Managementul Serviciilor Web din

Perspectiva Proceselor de Afaceri, Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători 2010

(Ediţia a VIII-a) – Aprilie 2010, organizată de Academia de Studii Economice din Moldova şi

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Editura ASE Moldova - Republica Moldova, Vol. 1,

2010, pp 416-418, ISBN: 978-975-75-415-6

http://cachescan.bcub.ro/2013-02-27/610942.pdf

4 2 2.00

24

Ana Ramona Bologa, Alexandra Maria Ioana Florea - Approaches in Business Oriented

Management of Web Services, The Ninth International Conference On Informatics In Economy,

Volumul The Proceceedings of the Ninth International Conference On Informatics In Economy

Academia de Studii Economice, Bucureşti, România, 7-8 mai 2009, Editura ASE Printing House,

categorie CNCS a editurii: C, 2009, pp 234-240, ISBN : 978-606-505-178-2

http://cachescan.bcub.ro/02-12-2009J/569598.pdf

4 2 2.00

Page 7: Florea Alexandra - Autoevaluare

25

Iuliana Botha, Alexandra Florea - Aspecte privind interoperabilitatea prin servicii Web. The

Proceedings of the 7th International Symposium of Young Researchers 2009, Programe de instruire

asistată în învăţământul secolului XXI, Simpozionul International al Tinerilor Cercetători 2009 -

Ediţia a VII-a, Teleconferinţă organizată de Academia de Studii Economice din Chişinău, Republica

Moldova şi Academia de Studii Economice din Bucureşti, România, 11-12 Aprilie 2009, Editura

ASE Moldova - Republica Moldova, Vol. 1, 2009, pp 443-446, ISBN: 978-9975-75-415-6;

Anexa - Dosar

4 2 2.00

26

Iuliana Scorta, Alexandra Florea - Knowledge management in Romanian software development

organizations. Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on ARTIFICIAL

INTELLIGENCE, KNOWLEDGE ENGINEERING and DATA BASES (AIKED'09), ISBN: 978-

960-474-051-2, ISSN: 1790-5109, Proceedings indexat ISI http://www.wseas.us/e-

library/conferences/2009/cambridge/AIKED/AIKED00.pdf

4 2 2.00

27

Alexandra Florea, Alina Ion - Databases for Assisted instruction in economic superior learning,

International conference EG 2008 - Economic Growth and E.U Extension Process , May 2008,

ISBN 978-606-505-065-5 http://asecib.ase.ro/simpozion/EG/simpozion.htm (pozitia 22)4 2 2.00

28

Alexandra Florea, Alina Ion - Metode cantitative în evaluarea instruirii asistate de calculator,

Simpozionul International al Tinerilor Cercetatori 2008, Republica Moldova-Romania (Editia a

VIa) , Aprilie 2008, Anexa Dosar

4 2 2.00

38.13

A2.3 Granturi/proiecte castigate prin competitie

A2.3.1.1 Director/responsabil - proiecte nationale 10

1POSDRU/159/1.5/S/138907 Excelență în cercetarea științifică, interdisciplinară, doctorală și

postdoctorală, în domeniile Economic, Social și Medical 10 1 20 10.00

A2.3.1.2 Membru in echipa - proiecte nationale 5

1

PN-II-PT-PCCA-2013-4-0996, Sistem inteligent pentru predicţia, analiza şi monitorizarea

indicatorilor de performanţă a proceselor tehnologice şi de afaceri în domeniul energiilor

regenerabile 5 1 10 5.00

2

POSDRU/156/1.2/G/137499 Dezvoltarea si modernizarea curriculei in domeniul Informaticii

Economice (DEZIE) , Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

– 2013, Beneficiar: CyberKnowledge Club, perioada de participare 2014-2015 5 1 10 5.00

3POSDRU/161/2.1/G/138408 “InfoStart – Începutul carierei tale în IT”, Programul Operational

Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 5 1 10 5.00

Total A2.1.2

Total A2.1 72.23

Page 8: Florea Alexandra - Autoevaluare

4

POSDRU/56/1.2./S/31541, "Modernizarea educatiei academice prin introducerea unui sistem

informatic pentru managementul universitatilor românesti(SIMUR)" , Programul Operational

Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara: 1. Educatie si formare

profesionala în sprijinul cresterii economice si societatii bazate pe cunoastere, Domeniul major de

interventie: 1.2. Calitate în învatamântul superior, Beneficiar : Academia de Studii Economice din

Bucuresti, perioada de participare 2009-2012 5 1 10 5.00

5

POSDRU/87/1.3/S/63908 „Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul liceal, care predau

discipline economice” Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane

din educaţie şi formare”. Perioada de participare 20125 1 10 5.00

6

POSDRU/1/1.1/S/8 ID 4554, Formare de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea

Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar, Programul Operaţional Sectorial pentru

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în

sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”; Domeniul major de

intervenţie: 1.1. „Acces la informaţie şi formare profesională iniţială de calitate”; Perioada de

participare - 2011 5 1 10 5.00

A3 A3.1 Citări in carti si reviste ISI / BDI

A3.1.1. Citări in reviste ISI si BDI 2

Mihaela Muntean, Ana-Ramona Bologa, Razvan Bologa, Alexandra Florea - Business Intelligence

Systems in Support of University Strategy, The proceedings of the 7th WSEAS/IASME

International Conference on EDUCATIONAL TECHNOLOGIES, Iasi, Romania, 2011

http://www.wseas.org/multimedia/books/2011/Iasi/EDUTE.pdf

TOTAL A2 suplimentar 80.00

Total A2.3 40.00

TOTAL A2 112.23

1

Page 9: Florea Alexandra - Autoevaluare

Citat in

1. Academic Data Warehouse Design Using a Hybrid Methodology, Di Tria, Francesco; Lefons,

Ezio; Tangorra, Filippo, Computer Science & Information Systems . Jan2015, Vol. 12 Issue 1, p135-

160. 26p. - Jurnal Indexat ISI , Factor de impact la data publicarii 0.625

http://www.scopus.com/results/citedbyresults.url?sort=plf-f&refeid=2-s2.0-

83655193482&src=s&imp=t&sid=992973254722F18F4B0B80A5A7B3DDBD.ZmAySxCHIBxxTX

bnsoe5w%3a310&sot=ctocbw&sdt=a&sl=15&s=PUBYEAR+IS+2015&origin=cto&citeCnt=1_D

ELIM_1_DELIM_CTODS_628116016_DELIM_1&txGid=992973254722F18F4B0B80A5A7B3DD

BD.ZmAySxCHIBxxTXbnsoe5w%3a31

https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRJournalProfileAction.action?SID=A1-

TauYGaeZ31RmCdnsCK90WSB8MknV2qcB-

18x2daZAE4ciFYwceA24DqhpckAx3Dx3D3V5uFAGZKTXJZPloHqT3Qgx3Dx3D-

iyiHxxh55B2RtQWBj2LEuawx3Dx3D-1iOubBm4x2FSwJjjKtx2F7lAaQx3Dx3D&issn=1820-

0214&SrcApp=IC2LS&Init=Yes&tab=RANK 7.5 15.625 7.50

2. Solutions for analyzing CRM systems - data mining algorithms - ADELA TUDOR, ADELA BARA,

IULIANA BOTHA, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS

Issue 4, Volume 5, 2011

http://scholar.google.ro/scholar?oi=bibs&hl=ro&cites=3767865370709064386 2 2.00

3. Business Intelligence in Uppsala Univeristy - Do academic institutions practice what they

preach? - Bakkalian Gastón, Rådemar Joakim,

https://scholar.google.ro/scholar?oi=bibs&hl=ro&cites=11682193629909497425&as_sdt=52 2.00

Mihaela Muntean, Gheorghe Sabau, Ana Ramona Bologa, Alexandra Florea, Traian Surcel -

Performance Dashboards for Universities, The Proceedings of MEQAPS-1, Constanta,

Romania,2010, pp: 206-211, ISBN: 978-960-474-220-2

Citat in

1. E-health artificial intelligence system implementation: case study of knowledge management

dashboard of epidemiological data in Poland - P. Ziuziański, M. Furmankiewicz, and A. Sołtysik-

Piorunkiewicz , INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGY AND BIOMEDICAL ENGINEERING

, Volume 8, 2014, ISSN: 1998-4510 2 2.00

2. INFORMATION SYSTEM DESIGN OF PERFORMANCE ACHIEVEMENTS MONITORING IN

THE UNIVERSITY: A CASE STUDY IN BINUS UNIVERSITY, Irma Irawati Ibrahim, Cuk Tho,

Binus University Journal, Vol 6, No 1(2012),

http://journal.binus.ac.id/index.php/commit/article/view/563/541 2 2.00

3. A Progressive Improvement of the Integrated System for Academic Management through

Information Security Management System Audit and Metrics - Traian Surcel, Cristian Amancei,

Economy Informatics Journal, vol. 11, no. 1/2011

http://www.economyinformatics.ase.ro/content/EN11/13%20-%20Surcel,%20Amancei.pdf 2 2.00

2

Page 10: Florea Alexandra - Autoevaluare

4. SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PROGRAM STUDI DENGAN METODE

PERFORMANCE DASHBOARD, Utomo, Agus Prasetyo and Murti, Hari and Rejeki, Rara Sri

Artati

https://scholar.google.ro/scholar?oi=bibs&hl=ro&cites=16048207658890527372&as_sdt=52 2.00

5. Student Success Dashboard at California State University, Fullerton - Afshin Karimi, Edward

Sullivan, Proceedings of the 9th Annual National Symposium 2013, The University of Oklahoma, C-

IDEA,

http://webcert.fullerton.edu/analyticalstudies/planning/AVP/CSRDE2013_Dash_karimi_sullivan.pd

f 2 2.00

6. Analyzing dashboard performance in educational, non-profit sectors, Rutuja B. Honnatti ,

Masters Thesis

https://scholar.google.ro/scholar?hl=ro&as_sdt=2005&cites=16048207658890527372&scipsc=

2 2.00

7. TOWARDS A FRAMEWORK FOR EXECUTIVE DASHBOARD DESIGN IN A TERTIARY

EDUCATION INSTITUTION , Suzette van Zyl, University of Pretoria, PhD Thesis,

https://scholar.google.ro/scholar?hl=ro&as_sdt=2005&cites=16048207658890527372&scipsc=

2 2.00

Alexandra Florea, Anca Andreescu, Vlad Diaconita, Adina Uta – Approaches Regarding Business

Logic Modeling in Service Oriented Architecture, Informatica Economica Journal, Vol 15, No

3/2011, ISSN 1453-1305, EISSN 1842-8088 http://revistaie.ase.ro/content/59/08%20-

%20Florea,%20Andreescu,%20Diaconita,%20Uta.pdf

Citat in

1. Implementing service oriented architecture-a case study - Ashish Tewary, Parag Kosalge -

International Journal of Business Information Systems, Volume 14, Nr. 2-2013, ISSN 1746-0972

(Print) 1746-0980 (Online) http://inderscience.metapress.com/content/w69h6w648102/?k=florea

2 2.00

2. QUANTIFYING THE VALUE OF THE SERVICE-ORIENTED APPROACH TO BUSINESS

INFORMATION SYSTEMS. - Mabry, Sibylle E.; Chengho Hsieh; Bigler Jr., William R., Business

Studies Journal . 2014, Vol. 6 Issue 1, p1-22. 22p.

http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jr

nl=19446578&AN=100265494&h=C%2biaR9gC7IV2FBt8IbH%2bp6KUkncVBDng%2bIM9SAgf

UqE9PbdPVK98n%2besCHIPfqgNhjb043v2BaAu1R7ty0XR6g%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminW

ebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehos

t%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d19446578%26AN%3d1002654942 2.00

3 Reverse Engineering in Data Integration Software - Vlad Diaconita, Database Systems Journal

vol. IV, no. 1/2013 http://www.dbjournal.ro/archive/11/11_2.pdf 2 2.00

3

Page 11: Florea Alexandra - Autoevaluare

Adela Bâra, Iuliana Botha, Anda Velicanu, Alexandra Florea - Framework for Executive

Information Systems’ Development in Cloud Computing Architecture, Proceedings of the

International Conference on Information Society (i-Society 2010) June 2010, London, UK, pp 579-

584, ISBN 978-1-4577-1823-6. Proceedings indexat IEEE Xplore

ieeexplore.ieee.org/iel5/.../06018710.pdf

http://toc.proceedings.com/12683webtoc.pdf

Citat in

1. FRAMEWORK OF STRATEGIC-AWARE INFORMATION SYSTEM FOR EXECUTIVE

MANAGEMENT , Nacha Chondamrongkul, Proceedings of the 1st Mae Fah Luang University

International Conference 2012,

http://mfuic2012.mfu.ac.th/electronic_proceeding/Documents/00_PDF/O-SC-E/O-SC-

E_10_nacha_full.pdf 2 2.00

2. Rancang bangun sistem informasi eksekutif SDM (sumber daya manusia) untuk mempercepat

pengambilan keputusan (studi kasus pada PT. Telkom Jakarta selatan - Bernes Lase - Publisher

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah, 2011,

Series/Report no.: 0112-01-11117;1681 SI s

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/5251 2 2.00

Anca Ioana ANDREESCU, Anda BELCIU, Alexandra FLOREA,

Vlad DIACONITA - Measuring Data Quality in Analytical Projects, Database Systems Journal

vol. V, no. 1/2014, SSN: 2069 – 3230 indexat Copernicus, Open J-Gate, DOAJ, REPEC

http://www.dbjournal.ro/archive/15/15.pdf#page=16

Citat in

1. The Concepts of Predictive Analytics - JAMES OGUNLEYE, International Journal of Knowledge,

Innovation and Entrepreneurship Volume 2 No. 2, 2014, pp. 82—90 , ISSN 2054-3670

http://www.ijkie.org/IJKIE_December2014_JAMES%20OGUNLEYE.pdf 2 2.00

Eduard Stoica, Antoniu Pitic, Alexandra Maria Florea - A Novel Model For E-Business And E-

Government Processes On Social Media, 20th International Economic Conference – IECS 2013

"POST CRISIS ECONOMY: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES ", Sibiu, Romania, 17-18

mai 2013 http://iecs.ulbsibiu.ro/programme/IECS_2013_final_program.pdf

Citat in

1. MULTIDIMENSIONAL ANALYSIS APPLIED TO THE QUALITY OF THE WEBSITES: SOME

EMPIRICAL EVIDENCES FROM THE ITALIAN PUBLIC SECTOR - Massimo Pollifroni,

Economics and Sociology, Vol. 7, No 4, pp. 128-138. DOI: 10.14254/2071-789X.2014/7-4/9, ISSN

2071-789X

https://scholar.google.ro/scholar?oi=bibs&hl=ro&cites=10935143923853686654&as_sdt=5

2 2.00

Ana-Ramona BOLOGA, Razvan BOLOGA, Alexandra FLOREA - Big Data and Specific Analysis

Methods for Insurance Fraud Detection , Database Systems Journal vol. I, no. 1/2010,

http://www.dbjournal.ro/archive/14/14_4.pdf

4

5

6

7

Page 12: Florea Alexandra - Autoevaluare

Citat in

1. Big Data Analytics for Detection of Frauds in Matrimonial Websites - V Geeta, P SivaJyothi,

TVN Rao , International Journal of Computer Science Engineering and Technology( IJCSET) |

March 2015 | Vol 5, Issue 3, 57-61, ISSN 2231-0711

http://ijcset.net/docs/Volumes/volume5issue3/ijcset2015050306.pdf 2 2.00

2. PROCESSING BIG DATA WITH HADOOP YARN - Vlad Diaconita, Revista STUDII ŞI

CERCETĂRI DE CALCUL ECONOMIC ŞI CIBERNETICĂ ECONOMICĂ, Numarul special 1-

2/2015, ISSN print:0585-7511, ISSN on-line:1843-0112

http://www.revcib.ase.ro/2015_files/4_Diaconita%20Vlad.pdf 2 2.00

Mihaela Muntean, Gheorghe Sabau, Ana Ramona Bologa, Alexandra Florea - Higher Education

Management Dashboards, The Proceedings of International Conference on Applied Computer

Science, Malta, 2010,pp. 285-290, ISBN: 978-960-474-225-7, Proceedings indexat ISI

http://www.wseas.us/e-library/conferences/2010/Malta/ACS/ACS-00.pdf

Citat in

1. SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PROGRAM STUDI DENGAN METODE

PERFORMANCE DASHBOARD, Utomo, Agus Prasetyo and Murti, Hari and Rejeki, Rara Sri

Artati 2 2.00

Iuliana Scorta, Alexandra Florea - Knowledge management in Romanian software development

organizations. Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on ARTIFICIAL

INTELLIGENCE, KNOWLEDGE ENGINEERING and DATA BASES (AIKED'09), ISBN: 978-

960-474-051-2, ISSN: 1790-5109, Proceedings indexat ISI http://www.wseas.us/e-

library/conferences/2009/cambridge/AIKED/AIKED00.pdf

Citat in

1. Design guidelines for software processes knowledge repository development - Javier Garcíaa, ,

Antonio Amescuaa, , María-Isabel Sáncheza, , Leonardo Bermónb, Information and Software

Technology, Volume 53, Issue 8, August 2011, Pages 834–850

https://www.researchgate.net/publication/220609357_Design_guidelines_for_software_processes_

knowledge_repository_development 2 2.00

2. Study of Factors Influencing the Adoption of Agile Processes When Using Wikis - Alberto

Heredia, Javier Garcia-Guzman, Antonio Amescua-Seco, Alan Serrano , International Journal of

Software Engineering and Knowledge Engineering, Volume 24, Issue 06, August 2014, Print ISSN:

0218-1940, Online ISSN: 1793-6403

https://www.researchgate.net/publication/262209564_Knowledge_management_in_Romanian_soft

ware_development_organizations 2 2.00

3. Modelo de Referencia de Procesos de Gestión del Conocimiento para Organizaciones

Desarrolladoras de Software de Colombia. V0.13 - Ernesto Galvis-Lista, Jenny Marcela Sánchez-

Torres, february 2013, DOI: 10.13140/2.1.4404.0960

https://www.researchgate.net/publication/262209564_Knowledge_management_in_Romanian_soft

ware_development_organizations 2 2.00

8

9

Page 13: Florea Alexandra - Autoevaluare

Florea, A.M.I, National And International Policies Towards Europe's Climate And Energy

Targets Until 2020., The Ninth International Conference On Economic Cybernetic Analysis:

Positive And Negative Effects Of European Union And Eurozone Enlargement - PONE2014,

Bucharest (Romania), 30 October – 1 November, 2014

Citat in

1. Approaches for parallel data loading and data querying - Vlad DIACONITA, Database Systems

Journal vol. VI, no. 1/2015, http://dbjournal.ro/archive/19/19_8.pdf 2 2.00

Florea, A.M.I, Technologies for the Development of a Decision Support System For Business

Process Modelling and Analysis of Key Performance Indicators, Special

Number 1-2/2015, Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica”, pp 43-51,

ISSN print:0585-7511 ISSN on-line:1843- 0112

Citat in

1. Approaches for parallel data loading and data querying - Vlad DIACONITA, Database Systems

Journal vol. VI, no. 1/2015, http://dbjournal.ro/archive/19/19_8.pdf 2 2.00

Alexandra Florea -  Business Process Management Solutions Performance Tuning and

Configuration, Database Systems Journal, Vol. II, No. 3/2011, ISSN: 2069 – 3230 , indexat

Copernicus, Open J-Gate, DOAJ, REPEC, http://dbjournal.ro/archive/5/3_Florea.pdf ;

Citat in

1. PROCESSING BIG DATA WITH HADOOP YARN - Vlad Diaconita, Revista STUDII ŞI

CERCETĂRI DE CALCUL ECONOMIC ŞI CIBERNETICĂ ECONOMICĂ, Numarul special 1-

2/2015, ISSN print:0585-7511, ISSN on-line:1843-0112

http://www.revcib.ase.ro/2015_files/4_Diaconita%20Vlad.pdf 2 2.00

13

Mihaela Muntean, Ana-Ramona Bologa, Razvan Bologa, Alexandra Florea, The use of

multidimensional models to increase the efficiency of management support systems,

INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED

SCIENCES IJM3AS, volume 8, no 5, 2011, ISSN: 1998-0140

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.418.3354&rep=rep1&type=pdf

Citat in

1. The use of dashboards in performance management: Evidence from sales managers -

Velcu-Laitinen, O , Yigitbasioglu, O.M. , International Journal of Digital Accounting Research,

Volume 12, 2012, Pages 39-58 , ISSN: 15778517 http://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-

s2.0-

84859837055&citeCnt=2_DELIM_2_DELIM_CTODS_628116016_DELIM_1&origin=resultslist

&sort=plf-f&refeid=2-s2.0-

80055062292&src=s&imp=t&sid=992973254722F18F4B0B80A5A7B3DDBD.ZmAySxCHIBxxTX

bnsoe5w%3a160&sot=ctocbw&sdt=a&sl=37&s=PUBYEAR+AFT+2010+AND+PUBYEAR+BEF

+2016&relpos=1&citeCnt=3&searchTerm=PUBYEAR+AFT+2010+AND+PUBYEAR+BEF+201

6 2 2.00

10

12

11

Page 14: Florea Alexandra - Autoevaluare

H Index SCOPUS (50*1)50

H index Google Scholar (25*3)- 75

59.50

A3.1.2 Citări in carti

A3.1.2.1 in carte de specialitate sau volum colectiv publicate in strainatate 4 6

1

Mihaela Muntean, Ana-Ramona Bologa, Razvan Bologa, Alexandra Florea - Business Intelligence

Systems in Support of University Strategy, The proceedings of the 7th WSEAS/IASME

International Conference on EDUCATIONAL TECHNOLOGIES, Iasi, Romania, 2011

http://www.wseas.org/multimedia/books/2011/Iasi/EDUTE.pdf

citat in

Free Business Intelligence – An Easy and Reliable Alternative - Diana Tarnaveanu, M. Muntean

(Univ.de Vest Timisoara) Mathematical Models & Methods in Applied Sciences, WSEAS Press, pp.

158-164, ISBN 978-1-61804-098-5  

https://scholar.google.ro/scholar?oi=bibs&hl=ro&cites=11682193629909497425&as_sdt=5 4 6 4.00

2

Anca Ioana ANDREESCU, Anda BELCIU, Alexandra FLOREA,

Vlad DIACONITA - Measuring Data Quality in Analytical Projects, Database Systems Journal

vol. V, no. 1/2014, SSN: 2069 – 3230 indexat Copernicus, Open J-Gate, DOAJ, REPEC

http://www.dbjournal.ro/archive/15/15.pdf#page=16

citat in

1. Challenges in Operationalising Predictive Analytics - JAMES OGUNLEYE, RESEARCH

PAPERS ON KNOWLEDGE,

INNOVATION AND ENTERPRISE, VOLUME 3, 2015, PP.69-79 , ISBN 978-1-85924-271-1

https://www.researchgate.net/profile/Samuel_Koranteng_Fianko/publication/281452422_Assessing

_Customer_Relationship_Marketing_Practices_and_its_impact_on_Customer_Satisfaction_in_Gha

naian_banks._A_case_study_of_Energy_Bank_Ghana_Limited/links/55e86a0e08ae3e1218423343.

pdf#page=71 4 6 4.00

3

Alexandra Florea -  Business Process Management Solutions Performance Tuning and

Configuration, Database Systems Journal, Vol. II, No. 3/2011, ISSN: 2069 – 3230 , indexat

Copernicus, Open J-Gate, DOAJ, REPEC, http://dbjournal.ro/archive/5/3_Florea.pdf ;

citat in

1. REENGINEERING THE MANAGEMENT SYSTEM IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES -

S Darko, Ş Monica, SMEs Development and Innovation: Building Competitive Future of South-

Eastern Europe , pp. 1011-1025. Faculty of Economy - Prilep., Ohrid, Macedonia, 10 / 2014. ISBN

978-9989-695-56-8

https://scholar.google.ro/scholar?oi=bibs&hl=ro&cites=8061418372642797852&as_sdt=54 6 4.00

Total A.3.1.1

H index

Page 15: Florea Alexandra - Autoevaluare

4

Gheorghe Sabau, Ion Lungu, Razvan Bologa, Ana Ramona Bologa, Alexandra Florea –

Information Systems in University Learning, Informatica Economica Journal, Vol 14, No 4/2010,

ISSN 1453-1305, EISSN 1842-8088 indexata DOAJ, Cabell's, EBSCO, PROQUEST

http://revistaie.ase.ro/content/56/17%20-

%20Sabau,%20Lungu,%20Bologa,%20Bologa,%20Florea.pdf

citat in

1. Enterprise Resource Planning Systems as a Support Tool of Increasing of Performance of the

Company - Helena Jacova, Josef Horak, Chapter Information and Software Technologies Volume

538 of the series Communications in Computer and Information Science pp 257-267, Editors:

Giedre Dregvaite, Robertas Damasevicius

ISBN: 978-3-319-24769-4 (Print) 978-3-319-24770-0 (Online)

https://scholar.google.ro/scholar?oi=bibs&hl=ro&cites=15580276678699502021&as_sdt=5

4 6 4.00

2 Human sustainable development in the context of Europa 2020 strategy, Alina-Mihaela ION,

Dragoș VESPAN, Eurasia Business and Economics Society - EBES, pagina 98, EBES Publications ,

Istanbul, Turcia, ISBN: 978-605-64002-9-2 4 6 4.00

5

Ion Lungu (coord.), Adela Bâra, Constanţa Bodea, Iuliana Botha, Vlad Diaconiţa, Alexandra

Florea, Anda Velicanu – Tratat de baze de date. Vol I. Baze de date. Organizare, proiectare şi

implementare, Editura ASE, București, 2011,  ISBN 978-606-505-472-1 / 978-606-505-481-3

ISBN vol.1, 540 pagini, din care 108 de pagini contributie proprie;

http://opac.biblioteca.ase.ro/opac/bibliographic_view/170345;jsessionid=B2272862910E59087B60

BB57D33AFD6A

citat in

1. CONCEPTION OF AN EXPERT SYSTEM MODEL OF FURNITURE FINISHING

TECHNOLOGIES - G.N. Comşa, colectia coMaT2012 , editura LUX LIBRIS PUBLISHING

HOUSE, ISBN: 978-973-131-162-3

https://scholar.google.ro/scholar?oi=bibs&hl=ro&cites=15057843988323781121&as_sdt=5 4 6 4.00

6

Mihaela Muntean, Ana-Ramona Bologa, Razvan Bologa, Alexandra Florea, The use of

multidimensional models to increase the efficiency of management support systems,

INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED

SCIENCES IJM3AS, volume 8, no 5, 2011, ISSN: 1998-0140

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.418.3354&rep=rep1&type=pdf

citat in

1. Developing Individual IT-Enabled Capabilities for Management Control Systems - Janusch Patas,

Chapter Business Intelligence for New-Generation Managers pp 51-66, Springer, Editors: Jörg H.

Mayer, Reiner Quick ISBN: 978-3-319-15695-8 (Print) 978-3-319-15696-5 (Online)

https://scholar.google.ro/scholar?oi=bibs&hl=ro&cites=8388093591280351721&as_sdt=5 4 6 4.00

Page 16: Florea Alexandra - Autoevaluare

7

Anca Andreescu, Alexandra Florea, Vlad Diaconiţa - The Lifecycle Of Business Processes And

Rules, The eleventh International Conference on Informatics in Economy Education, Research and

Business Technologie, Department of Informatics in Economy, Faculty of Economic Cybernetics,

Statistics and Informatics, Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania, May 2012,

Bucharest University of Economic Studies Press, pp 475-481, ISSN 2284-7472, ISSN-L 2247 - 1480

http://2012.conferenceie.ro/uploads/docs/Program%20Sectiuni%20IE2012.pdf

citat in

1. A SOA Approach to Collaborative Decision Making in Organizational Networks - Mircea

Marinela, INNOVATION VISION 2020: FROM REGIONAL DEVELOPMENT

SUSTAINABILITY TO GLOBAL ECONOMIC GROWTH, VOL I-VI, Pages: 117-127

Published: 2015, ISBN:978-0-9860419-4-5

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=CitingArticles&qid=1

4&SID=S2tivId5OEAIL8ElCam&page=1&doc=1&cacheurlFromRightClick=no 4 6 4.00

32.00

A3.1.2.1 in carte de specialitate sau volum colectiv publicate in tara 2

Total A.3.1.2.2

A3.3

Membru in colectivele de redactie sau comitete stiintifice al revistelor si manifestarilor

stiintifice, organizator de manifestari stiintifice / Recenzor pentru reviste si manifestari

stiintifice nationale si internationale indexate ISI

A3.3.2. In Reviste indexate BDI 2

1

Membru in colectivul de redactie al revistei Database Systems Journal (DBJournal) ISSN: 2069 -

3230; Revista este indexată în DOAJ, RePEC, Cabells, EBSCO. http://dbjournal.ro/board/board.htm 2 1 2.00

2.00

A3.4 Experienta de management, analiza si evaluare in cercetare si/sau invatamant

A3.3.4.2 Membru în echipele de acreditare ARACIS la nivel de facultate 2

1

Membru al Centrului de Cercetări în Managementul Proiectelor şi Inovare Tehnologică (PM-

FORUM) , director centru prof. univ. dr. Constanţa-Nicoleta BODEA (Anexa 9 Dosar)

http://www.pmforum.ase.ro/Opt_Meniu_lateral/Functionare/Membri.htm 2 1 2.00

TOTAL A.3.1

Total A3.3.2

TOTAL A.3.3

Total A.3.1.2.1

2.00

91.50

A.3.1. Suplimentar 188.63

Page 17: Florea Alexandra - Autoevaluare

2

Membru în echipa de acreditare ARACIS a programului de licenta Informatică Economică, ASE,

2013 2 1 2.00

3 Membru în echipa de acreditare ARACIS a programului e masterat SIMPRE, ASE, 2013 2 1 2.00

4 Membru în comitetul de organizare a confererinței internaționale: IE2014 2 1 2.00

5 Membru în comitetul de organizare a confererinței internaționale: IE2015 2 1 2.00

10.00

A3.5

Profesor asociat/visiting/ cadru didactic universitar la o universitate din străinătate, pentru o

perioadă de minimum 2 săptămâni sau efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel

puţin o lună la o universitate din străinătate 2.00

1 Stagiu Postdoctoral, 2 luni, Universidad Complutense de Madrid, mai-iunie 2015 2.00 1.00 2.00

A3.6 Premii:Academia Romana,Academii de ramura, alte premii in domeniu,premii internationale

A.3.6.4 Premii nationale in domeniu (max 4 premii) 2

1

P1. Noiembrie 2010 - Premiul Best Doctoral Paper, oferit de Universitatea Naţională de Apărare Carol I, în

cadrul conferinţei International Conference on Knowledge Management: Projects, Systems and Technologies, 12-

13 noiembrie 2010, pentru articolul Considerations regarding an integrated University management system,

autori: Alexandra FLOREA, Alina-Mihaela ION, Iuliana BOTHA; 2 1 2.00

2

P2. Aprilie 2007 - Premiul 3 \"Sesiunea cercetării ştiinţifice studenţeşti\" –secţiunea Baze de date si

sisteme informatice, ASE Bucureşti Anexa 2 1 2.00

3

P3. Mai 2006 - Menţiune \"Sesiunea cercetării ştiinţifice studenţeşti\" -secţiunea Previziune

microeconomica, tema \"Piaţa futures, un mister\" ASE Bucureşti Anexa 2 1 2.00

4

P4. Aprilie 2005 - Menţiune \"Sesiunea cercetării ştiinţifice studenţeşti\" secţiunea Informatica, tema

\"Grafuri ASE Bucureşti Anexa 2 1 2.00

A3.7.

Membru in academii, organizatii, asociatii profesionale de prestigiu, nationale si

internationale, apartenenţă la organizatii din domeniul educatiei si cercetarii

A.3.7.3.2 Conducere asociatii profesionale nationale 3

1

Secretar şi membru al Consiliului de Administraţie al Asociatiei pentru Promovarea Invatamantului

de Informatica Economica - INFOREC 3 1 3.00

TOTAL A.3.4

Total A3.3.4.2

10.00

TOTAL A.3.7

2.00

TOTAL A.3.6

Total A 3.5

8.00

3.00

Page 18: Florea Alexandra - Autoevaluare

Total A1+A2+A3 243.59

TOTAL A.3 116.50

Indicator de merit valoare suplimentara As 343.63

188.63A3 suplimentar

587.22A TOTAL (A+As)