folder cnp voor verwijzers downloaden

of 12 /12
Centrum voor Neuropsychiatrie Specialistische hulp aan mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel Kliniek en deeltijdbehandeling Informatie voor verwijzers

Upload: dinhnhan

Post on 11-Jan-2017

225 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: folder CNP voor verwijzers downloaden

OuderenpsychiatrieMaarsheerd

Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen

Centrum voor NeuropsychiatrieSpecialistische hulp aan mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel

Kliniek en deeltijdbehandeling

Informatie voor verwijzers

Page 2: folder CNP voor verwijzers downloaden
Page 3: folder CNP voor verwijzers downloaden

1

Het Centrum voor Neuropsychiatrie (CNP) biedt klinische, deeltijd en ambulante behandeling aan mensen met alcohol en drugsgerelateerde hersenschade en Niet Aangeboren Hersenletsel. Het Centrum heeft een bovenregionale functie voor de drie noordelijke provincies.

BehandelteamHet multidisciplinaire team bestaat uit een psychiater, klinisch neuropsycholoog, gezondheidszorgpsycholoog, verpleegkundigen/ begeleiders, agogisch begeleiders en maatschappelijk werker. In Zuidlaren beschikt Lentis over een Medisch Centrum waar een neuroloog, arts, fysiotherapeut, logopedist en ergotherapeut bij de behandeling betrokken zijn.

Klinische behandelingDe kliniek bestaat uit een gesloten observatie- en diagnostiekafdeling, een reactivatieafdeling, een stabilisatieafdeling en een resocialisatieafdeling. Het Centrum kan cliënten in het kader van een BOPZ maatregel opnemen.

De behandeling bestaat uit het trainen van vaardigheden op het gebied van algemene dagelijkse levensverrichtingen, dagbesteding en/of (vrijwilligers)werk en het omgaan met materiaal dat het geheugen ondersteunt. De benadering is gedragsmatig dan wel cognitief gedragstherapeutisch georiënteerd. We streven ernaar de behandeldoelstellingen zoveel mogelijk in overleg met de cliënt en de contactpersoon te formuleren.

Gedurende de behandeling wordt duidelijk hoe de toekomstige woonsituatie zal zijn. Dit kan een beschermende, begeleide woonvorm of een verpleeghuis zijn. De terugkeer naar huis kan via deelname aan de deeltijdbehandeling, eventueel in combinatie met ambulante begeleiding. De gemiddelde behandelduur binnen de kliniek ligt tussen de zes maanden en een jaar.

Page 4: folder CNP voor verwijzers downloaden

2

DeeltijdbehandelingDe behandeling beoogt dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan blijven functioneren in de samenleving. Naast dagstructuur en dagbesteding worden een aantal specifieke behandelmodules aangeboden. Deze zijn gericht op cognitie, geheugen en specifieke thema’s. Individuele begeleiding en ondersteuning staan voorop en waar nodig ondersteuning bij preventie van terugval in alcoholgebruik.Het organiseren van passende hulpverlening tijdens de behandeling en na ontslag kan van belang zijn, zoals (gespecialiseerde) thuiszorg. We streven ernaar de behandeldoelstellingen in overleg met de cliënt en contactpersoon te formuleren.

Deeltijdbehandeling kan op zichzelf staan maar kan ook vooraf gaan aan een klinische behandeling binnen het Centrum voor Neuropsychiatrie. Tijdens en na de deeltijdbehandeling kunnen we op maat ambulante begeleiding bieden.Behandeling vindt plaats in een gebouw van het Centrum voor Neuro-psychiatrie op het Lentis-terrein in Zuidlaren, van maandag tot en met vrijdag van 09.30 tot 16.00 uur. De gemiddelde behandelduur voor de deeltijdbehandeling ligt tussen de zes maanden en een jaar.

Bij deeltijdbehandeling en ambulante behandeling blijft de huisarts van de cliënt verantwoordelijk voor de somatische zorg.

Aanmelding en inschrijvingU kunt telefonisch overleggen of uw cliënt in aanmerking komt voor klinische opname of deeltijdbehandeling. Een cliënt meldt u schriftelijk aan. U vult hiervoor de kerngegevens van de cliënt in en u beschrijft het ziektebeeld, zowel somatisch als psychiatrisch en voegt relevante informatie toe van eventuele voorgaande behandelingen. Op basis van deze informatie nodigen wij uw cliënt uit voor een kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek vindt plaats in het gebouw van het Centrum voor Neuropsychiatrie (zie plattegrond). Na het gesprek ontvangt u een brief van de kennismaking en informatie over de indicatie voor deeltijdbehandeling of klinische opname en de zorgvorm.

Page 5: folder CNP voor verwijzers downloaden

3

Niet Aangeboren HersenletselEr is sprake van Niet Aangeboren Hersenletsel wanneer stoornissen van het geheugen, tijdsbesef, oordeelsvermogen en aandacht duidelijk in verband staan met beschadiging van de hersenen. De beschadiging kan het gevolg zijn van een trauma (bijvoorbeeld een auto-ongeluk), hypoxie in dehersenen (bijvoorbeeld bijna verdrinking, hartstilstand), giftige stoffen (bijvoorbeeld langdurig overmatig alcoholmisbruik, vluchtige stoffen, koolmonoxide), infecties (viraal, bacterieel) en andere oorzaken.Bij schade als gevolg van langdurig alcoholmisbruik en ernstig gebrek aan thiamine spreekt men van het ‘syndroom van Korsakov’.

IndicatieBij Niet Aangeboren Hersenletsel kan er sprake zijn van symptomen op het vlak van:• Inprenting- en geheugenstoornissen• Desoriëntatie in tijd, plaats en persoon• Retrograde en anterograde amnesie• Informatieverwerking stoornis• Stoornis in de planning en organisatie• Vertraagd of gejaagd denken• Spraakstoornissen• Aandacht en concentratie problemen• Epilepsie• Apathie• Geen of minimaal ziektebesef• Geen of minimaal ziekte-inzicht• Intelligentieverval.

Page 6: folder CNP voor verwijzers downloaden

4

Aanvullend voor het syndroom van Korsakov• Confabuleren• Persevereren• Lichamelijke klachten zoals: - Polyneuropathie - Evenwichtsstoornissen - Inwendige ziekten als gevolg van alcoholmisbruik.

Bijkomende symptomenDit zijn psychiatrische symptomen die kunnen ontstaan ten gevolge van eigenlijke primaire symptomen. Achterdocht, euforie, angst, verwardheid en boosheid kunnen als reactie optreden.

GedragsstoornissenHiermee wordt bedoeld ‘van het normale patroon’ afwijkende gedragingen. Symptomencomplex behorend bij Niet Aangeboren Hersenletsel maar ook premorbide gedragsproblemen kunnen hierbij een rol spelen.

Contra-indicatieHet gaat hier om de aanduiding van een algemene lijn. Voor elke cliënt zal op basis van onderstaande een afzonderlijke beoordeling moeten worden gemaakt.• Syndroom van Wernicke• Uitgesproken acting-out gedrag, op de voorgrond staande psychose, ernstig suïcidaal gedrag• Het beeld wordt overheerst door verslavingsgedrag• Uitsluitend aangeboren cerebrale afwijkingen• Een te grote verzorgings-/verpleegbehoefte• Afwezigheid van of lichte cognitieve stoornissen.

Page 7: folder CNP voor verwijzers downloaden

5

BereikbaarheidVia het secretariaat Telefoon (050) 409 75 40Fax (050) 409 77 82

E-mail en websitecentrumvo[email protected]

PostadresCentrum voor Neuropsychiatrie T.a.v. het secretariaatPostbus 1289470 AC Zuidlaren

BezoekadresCentrum voor NeuropsychiatrieE 20Zuidlaren

Maakt u gebruik van een navigatiesysteem, dan kunt u als adres Stationsweg 163 te Zuidlaren invoeren. Recht tegenover dit adres bevindt zich de hoofdingang van Lentis.

Page 8: folder CNP voor verwijzers downloaden

6

N34 • Assen / Groningen

Zuidlaren

E56

E57

E59

E60

E62

E63

E81

E64E76

E61

E2

E1

E3

E6

E75

E45

E42

E41

E40

E43

E10

E230

E13

E231

E232

E37

E70

E71

E69

E16

E86

E35

E48

E74

E201

E202

E203

E204

E66

E82

E87

E88

E89

E90

E93/94

E91

E205

E206

E207

E209

E210

E211

E220

E221

E223

E21

E24

E25

E26

E67

E28

E30

E29

E225

E79

E78

E77

E49

E73

E22

E36

E23

E20

E219

E218E215

E216

E217

E19

E18

E72

E85

E8

E80

Vredestein

E20

E219

E218

E215

E216

E217

Stationsweg

Vredestein

Page 9: folder CNP voor verwijzers downloaden

7

Page 10: folder CNP voor verwijzers downloaden

8

Page 11: folder CNP voor verwijzers downloaden
Page 12: folder CNP voor verwijzers downloaden

Uitgave | Afdeling Communicatie & MarketingL 0009 / 05-2014