folder produktów fakro

Download Folder produktów FAKRO

Post on 17-Feb-2016

219 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Folder produktw FAKRO

TRANSCRIPT

 • 1www.fakro.pl

  FOLDER

  2011

  PRODUKTW

  I

 • Zakres montau 15-90.

  Moliwo zamontowania sterowania elektrycznego.

  Bogata oferta akcesoriw wyposaenia dodatkowego.

  ROZMIARY:

  SYMBOL OKNA: 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 1304 05

  55x78 55x98 66x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x16066x118 78x98

  Podwyszona odporno na wamanie.

  DOSKONAE OKNA DACHOWE FAKRO KOMFORTOWE PODDASZE

  W drodze do doskonaoci przebylimy wiele etapw. Zadbalimy o najlepsze surowce i technologie, gwarantujce bardzo dobre parametry techniczne okien. Pomylelimy o funkcjonalnoci oraz dodalimy automatyczny nawiewnik. W kocu wzmocnilimy konstrukcje okna tak, aby okno byo bezpieczne i posiadao podwyszon odporno na wamanie.

  www.fakro.pl2

  Okna dachowe FAKRO, jako jedyne na rynku, otrzymay niemiecki certyfikat TV.

  JAKOCI jestemy PEWNI dlatego udzielamy dugoletniej gwarancji.

 • 3www.fakro.pl

  Podstawowym surowcem do produkcji okien jest naj-wyszej jakoci drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane prniowo. Drewno malowane jest ekologicznym lakierem akrylowym lub lakierem poliure-tanowym w kolorze biaym. Okna mog mie rwnie konstrukcj aluminiowo - tworzywow. Z zewntrz okno osonite jest to-czonymi profilami z blachy aluminiowej powlekanej poliestrem, odpornym na dziaanie czynnikw atmosfe-rycznych i promieni UV.

  KONSTRUKCJA

  Standardowo okna FAKRO wyposaone s w energo-oszczdny pakiet szybowy U3 z zewntrzn szyb hartowan. Wspczynnik przenikania ciepa szyby Ug=1,1 W/m2K pozwala zmniejszy straty ciepa w okre-sie zimowym i ograniczy nagrzewanie pomieszczenia latem. W standardowej ofercie firmy znajduj si te okna wyposaone w inne pakiety szybowe:- antywamaniowy pakiet szybowy P2 z wewntrzn szyb laminowan i zewntrzn z powok atwozmywaln, - superenergooszczdny pakiet szybowy U5 o wspczynniku Ug

  = 0,5 W/m2K .

  PAKiETY SZYbOWE

  Szeroka oferta okien umoliwia dobranie odpowiednie-go rodzaju okna do kadego pomieszczenia na podda-szu. Okna obrotowe, okna z podwyszon osi obrotu czy okna uchylno-obrotowe posiadaj klamk w dolnej czci, ktra zapewnia wygodn obsug. System ryglo-wania klamki umoliwia mikrouchylenie okna.

  FUNKCJONAlNO

  Okna posiadaj rnego typu nawiewniki: automatycz-ny nawiewnik V40P o wydajnoci do 52m3/h* w zalenoci od szerokoci okna, nawiewnik V35 o wy-dajnoci do 43m3/h* lub V10 o wydajnoci do 9m3/h.Automatyczny nawiewnik V40P poprzez cig regu-lacj wielkoci kanau przepywu dostarcza optymaln ilo powietrza do pomieszczenia zapewniajc zdrowy mikroklimat na poddaszu oraz oszczdno energii cieplnej. Nawiewnik jest wodoszczelny. Nawet przy bardzo silnych opadach deszczu z porywistym wiatrem nawiewnika V40P nie trzeba zamyka. Wszystkie nawiewniki posiadaj moliwo pynnej, rcznej regulacji wydajnoci a do cakowitego zamknicia.

  WENTYlACJA

  * warto bez filtra w profilu

 • Zakres montau 15-90.

  Moliwo zamontowania sterowania elektrycznego.

  Bogata oferta akcesoriw wyposaenia dodatkowego.

  ROZMIARY:

  SYMBOL OKNA: 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 1304 05

  55x78 55x98 66x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x16066x118 78x98

  Podwyszona odporno na wamanie.

  4 www.fakro.pl

  bEZPiECZESTWO

  Wynik badania okien FAKRO wg normy EN 13049.

  Okna dachowe poza podstawowymi funkcjami: dowietleniem i wentylacj, musz rwnie zapewni bezpieczestwo uytkowania oraz za-bezpiecza przed atwym wejciem do wntrza pomieszczenia.Firma FAKRO zawsze dbaa o bezpieczestwo swoich klientw. Jako pierwsza wprowadzia szyb hartowan jako standardowe rozwiza-nie. Do tej pory jednak trudno byo formalnie oceni bezpieczestwo produktw. Obecnie jest to jednoznaczne, poniewa dnia 1 lutego 2007 wesza w ycie zharmonizowana norma dla okien i drzwi w caej Europie EN 14351-1. Po 3-letnim okresie przejciowym, od 1 lutego 2010r. norma jest obowizujca i pozwala porwna deklarowane parametry przez poszczeglnych producentw. W jej skad wchodzi norma EN 13049, ktra dotyczy okien dachowych i pozwala precyzyjnie okreli stopie bezpieczestwa.

  Badanie przeprowadza si uderzajc ciaem mikkim o ciarze 50 kg z rnych wysokoci w najsabsze miejsce okna.

  Pierwsza klasa bezpie-czestwa odpowiada wysokoci uderzenia z20 cm, druga 30 cm, trzecia 45 cm, czwarta 70 cm, pita 95 cm.

  Szyba hartowana oraz system wzmocnienia konstrukcji okna sprawiaj, e okna dachowe FAKRO posia-daj co najmniej iii klas bezpieczestwa dla caego okna cznie z szyb, wg EN 13049. Firma FAKRO jako pierwsza wprowadzia na rynek pen ofert okien z min. III klas bezpieczestwa, wyznaczajc nowy standard w brany okien dachowych. Z przeprowadzonych bada wynika, e okna dachowe FAKRO s bezpieczne dla osb pracujcych na dachu, oraz dla mieszkacw poddasza.

  Firma FAKRO rekomenduje, aby w dachach o kcie nachylenia poniej 30 stosowa okna posiadajce co najmniej III klas bezpieczestwa. Kominiarz, dekarz, osoba instalujca anten na dachu lub od-nieajca dach nie wpadnie przez okno, jeeli przypadkowo nadepnie na skrzydo. Daje to gwarancj bezpiecznego uytkowania budynku.

  95 cm

  20 cm30 cm

  45 cm

  70 cm

  KLASA I KLASA II KLASA III KLASA IV KLASA V

  WYS

  OKO

  S

  PAD

  ANIA

  POZIOMY UDERZENIA

  KLASA BEZPIECZESTWA EN 13049

  OKNA FAKRO

  KLASA I KLASA II KLASA III KLASA IV KLASA V

  20 cm

  30 cm

  45 cm

  70 cm

  95 cm

  POZI

  OM

  Y U

  DER

  ZEN

  IA /

  WYS

  OKO

  S

  PAD

  ANIA

  4 www.fakro.pl

 • 5www.fakro.pl

  OCHRONA ANTYWAMANiOWA

  Metalowa listwa utrudniajca wamanie przy pomocy narzdzi

  Innowacyjny system mocowania specjalnie wyprofilowanych zawiasw zapobiega pkniciom drewna, wyrwaniu zawiasw i wepchniciu skrzyda do rodka

  Metalowy element wzmacniajcy zaryglowanie

  Coraz czciej syszy si o wamaniach do mieszka i domw. Waciciele budynkw inwestuj w systemy antyw-amaniowe zabezpieczajce stolark pionow, ale czsto zapominaj o oknach dachowych, przez ktre rwnie mona dosta si do pomieszczenia. Dane statystyczne s niepokojce. Chcc ograniczy ilo wama przez okna dachowe, firma FAKRO skonstruowaa i wprowadzia do standardowej oferty specjalne okno dachowe o podwyszonej odpornoci na wamanie FTP-V z antywamaniow szyb klasy P2A. Okno posiada holenderski, policyjny znak jakoci - Mieszkaj bezpiecznie.

  Aspekt bezpieczestwa okien dachowych jest naprawd wany. Z tego wzgledu wikszo standardowych okien dachowych firmy FAKRO posiada nowatorski system wzmocnienia konstrukcji okien dachowych topSafe.Gwnymi cechami systemu topSafe s: innowacyjne rozwizania mocowania zawiasw, specjalnie wzmocniona konstrukcja drewna i elementw ryglujcych, metalowa listwa utrudniajca wamanie przy pomocy narzdzi.

  Zastosowanie okien dachowych o podwyszonej odpornoci na wamanie jest szczeglnie wane w dachacho niewielkim kcie nachylenia i w budynkach wielorodzinnych. budynki te czsto posiadaj wspln klatkschodow, na ktrej znajduje si wyjcie na dach. Stwarza to moliwo atwego wejcia na dach przypadkowym osobom, co grozi ewentualnym wamaniem do mieszka.Okno FTP-V P2 zabezpieczone jest przed rnymi sposobami wamania, takimi jak: - kopnicie, a nawet skakanie po oknie, poniewa posiada okucia w systemie topSafe. Zawiasy zamontowane s w sposb zapobiegajcy ich wyrwaniu i wepchniciu skrzyda do rodka, - podwaenie, poniewa posiada metalow listw utrudniajc wamanie przy uyciu narzdzi oraz klamk z blokad zabezpieczajc przed otwarciem skrzyda, - atwe wymontowanie szyby, poniewa posiada system zabezpieczajcy przed wykrceniem i wyrwaniem szyby, - atwe rozbicie szyby, poniewa posiada szyb laminowan i antywamaniow klasy P2A.

  Mona spokojnie spa wiedzc, e w dachu zamontowane s najbezpieczniejsze okna dachowe FAKRO.

  Ftp-v p2

  SYST

  EM T

  OPS

  AFE

  OKN

  O S

  ECU

  RE

 • Zakres montau 15-90.

  Moliwo zamontowania sterowania elektrycznego.

  Bogata oferta akcesoriw wyposaenia dodatkowego.

  ROZMIARY:

  SYMBOL OKNA: 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 1304 05

  55x78 55x98 66x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x16066x118 78x98

  Podwyszona odporno na wamanie.

  6 www.fakro.pl

  Okno obrotowe o podwyszonej odpornoci na wamanie z szyb antywamaniowa klasy P2A. Okno ma system wzmocnienia konstrukcji okna topSafe, nowy system zabezpieczajcy przed wymontowa-niem szyby antywamaniowej klasy P2A oraz klamk z blokad. Takie okno nie wymaga ju dodatkowych zabezpiecze jak np. dodatkowe zamki, ktre utrudniaj uytkowanie okna.

  atwa i wygodna obsuga okna jak kadego standardowego za pomoc klamki umieszczonej w dolnej czci skrzyda. Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia.

  Wyposaone w automatyczny nawiewnik V40P dostarczajcy optymaln ilo powietrza do pomieszcze-nia. Nawiewnik V40P zapewnia zdrowy mikroklimat na poddaszu oraz oszczdno energii cieplnej.

  atwy sposb mycia zewntrznej szyby i zakadania markizy dziki zasuwce blokujcej obrcone skrzydo o 180.

  Okno dachowe FTP-V P2 posiada holenderski, policyjny znak jakoci - Mieszkaj bezpiecznie.

  FTP-V P2

  laminowana i antywamaniowa szyba klasy P2A- pakiet szybowy z zewntrzn szyb hartowan i powok atwozmywaln oraz wewntrzn ze szka lamino-wanego. Wntrze wypenione gazem szlachetnym. Ciepa ramka TGI

  najwyszej jakoci drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane prniowo

  OKNA ObROTOWE

  OKNO DREWNIANE

  Z NAWIEWNIKIEMV40P

  drewno dwukrotnie malowane ekologicznym lakierem akrylowym

  SECURE

  automatyczny nawiewnik V40P

  klamka z blokad zapobiegajca atwemu otwarciu z zewntrz oraz podwaeniu skrzyda

  system zabezpieczajcy przed wymontowaniem szyby

 • 7www.fakro.pl

  130

  cm 50

  okno dachowe z zawiasem umieszczonym w poowie wysok