folleto ruta del vino ribeiro 2010

12
1 Vive a maxia do viño Vive la magia del vino Taste the magic of wine Arnoia Beade Boborás Carballeda de Avia Carballiño Castrelo de Miño Cenlle Cortegada Leiro Ourense Ribadavia San Amaro Toén

Upload: joseivanmartinez

Post on 14-Jan-2015

551 views

Category:

Education


3 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Folleto Ruta del Vino Ribeiro 2010

1

Vive a maxia do viñoVive la magia del vino

Taste the magic of wine

Arnoia

Beade

Boborás

Carballeda de Avia

Carballiño

Castrelo de Miño

Cenlle

Cortegada

Leiro

Ourense

Ribadavia

San Amaro

Toén

Page 2: Folleto Ruta del Vino Ribeiro 2010

2

Vive a maxia do viño / Vive la magia del vino / Taste the magic of wine

A Denominación de Orixe Ribeiro é a máis antiga de toda Galicia e unha das históricas de España. Está recoñecida dende ao ano 1932, tras a publicación do Estatuto do Viño, pero xa as ordenanzas municipais de 1594 determinaban os lugares e parroquias que podían producir e vender viño do Ribeiro.

Devanditas ordenanzas son recoñecidas pola Oficina Mundial de Propiedade Intelectual como un precedente dos actuais regulamentos dos Consellos Reguladores.

A exuberante vexetación formada por carballos, castiñeiros e piñeirais oculta en moitos casos o que foron antigos viñedos, agora en recuperación e é precisamente, o cultivo da vide, o que configura gran parte da paixaje.

Inmensos pazos, adegas, pontes romanas, igrexas e capelas románicas, hórreos e cruceiros, saen ao encontro do viaxeiro.

La Denominación de Origen Ribeiro es la más antigua de toda Galicia y una de las históricas de España. Está reconocida desde el año 1932, tras la publicación del Estatuto del Vino, pero ya las ordenanzas municipales de 1594 determinaban los lugares y parroquias que podían producir y vender vino de O Ribeiro.

Dichas ordenanzas son reconocidas por la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual como un precedente de los actuales reglamentos de los Consejos Reguladores.

La exuberante vegetación formada por robles, castaños y pinares oculta en muchos casos lo que fueron antiguos viñedos, ahora en recuperación y es precisamente el cultivo de la vid, lo que configura gran parte del paisaje.

Inmensos pazos, casonas, bodegas, puentes romanos, iglesias y capillas ro-mánicas, hórreos y cruceiros salen al encuentro del viajero.

The Denomination of Origen Ribeiro (guarantee of origin and quality) is the oldest in whole Galicia and one in the historical Spain. It´s recognised since 1932 through the publication of Wine Law, but already the municipal regulations from 1594 determined places and parish churches that could produce and sell the Ribeiro wine.

The mentioned regulations are recogni-sed by the World Intellectual Property Office as a precedent of the Regulations Advisory.

The exuberant vegetation formed by oaks, chestruts and pines trees hides in many cases that were once old vineyards, now in recovery, and exactly the cultivation of vine that shapes a big part of landscape.

Immense manors, mansions, wine cellars, Roman bridges, churches, Roman chaples, shelters and calvaries welcome the passengers.

Page 3: Folleto Ruta del Vino Ribeiro 2010

Ruta do Viño do RibeiroRuta del Vino de O RibeiroRibeiro Wine Route

MA

PA /

map

a / m

ap

Ofi cina de Turismo / ofi cina de turismo / tourist offi ce

Restaurantes / resturantes / restaurants

Ocio Temático / ocio temático / tematic leisure

Comercios / comercios / specialist wine shops

Adegas / bodegas / wine cellars

Aloxamentos / alojamientos / accommodation

Bares / bares / bars

14

23

8147 57

18 25 28 31

46

52715

21 22 26

2 6 10

720

52 5833 34 37 38 39 40

41 42 43 5045 48 49

19 51

29 54

32

3

17 56

4 24 53

12

9 1644

11

36

35

30 55

13

3

Page 4: Folleto Ruta del Vino Ribeiro 2010

Adegas / bodegas / wine cellars

ALEMPARTE

ARCO DA VELLA. A ADEGA DO ELADIO

BEATRIZ

CASAL DE ARMÁN

CASAL DE VIRMADEUS

COOPERATIVA SAN ROQUE

COOPERATIVA VITIVINÍCOLA DO RIBEIRO

COTO DE GOMARIZ

EDUARDO PEÑA

MANUEL FORMIGO

MARÍA DO PILAR

PARENTE GARCÍA

PAZO CASANOVA

PAZO TIZÓN

PAZO VIEITE

POUSADOIRO

VAL DO DEVA

VIÑA MEIN

Aloxamentos / alojamientos / accommodation

ABADÍA CALDARIA

AS CASIÑAS DO RIBEIRO

CTR CASA DOS ULLOA

CTR CASA GRANDE DO RIBEIRO

CTR CASA REITORAL PAZOS DE ARENTEIRO

CTR CASAL DE ARMÁN

CTR CASA DE DONA BLANCA

CTR PAZO DE ESPOSENDE

CTR PAZOS HERMOS

CTR VIÑA MEIN

HOTEL BALNEARIO ARNOIA CALDARIA

HOTEL BALNEARIO LAIAS CALDARIA

HOTEL MONUMENTO MONASTERIO DE SAN CLODIO

HOTEL RÚSTICO CASA DO CONDE

Bares / bares / bars

ARCABRIA

LA HUELLA DEL GATO

IND

ICE

/ ind

ice

/ ind

ex

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

4

Page 5: Folleto Ruta del Vino Ribeiro 2010

LUDEIRO

PARQUE

REBUS

RINCÓN DO VIÑO

RIBEIRO E XAMÓN

VINOTECA

Ocio Temático / ocio temático / tematic leisure

CLUB NÁUTICO CASTRELO DE MIÑO

ENTRETEMPOS

GOLF PAZO DA TOUZA

LICORES ARTESANAIS OS MAIOS

RIDIMOAS

TAFONA DA HERMINIA

Ofi cina de Turismo / ofi cina de turismo / tourist offi ce

OFICINA DE TURISMO

Restaurantes / resturantes / restaurants

ABADÍA CALDARIA

A QUINZA

CASAL DE ARMÁN

HOTEL BALNEARIO ARNOIA CALDARIA

HOTEL BALNEARIO LAIAS CALDARIA

MESÓN VAL DO DEVA

HOTEL MONUMENTO MONASTERIO DE SAN CLODIO

PLAZA

5

Comercios / comercios / specialist wine shops

EL MURCIANO

VIBER

VINOTECA

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Page 6: Folleto Ruta del Vino Ribeiro 2010

6

SIM

BO

LOXÍ

A /

sim

bolo

gía

/ sim

bolo

gyELABORACIÓN VIÑOS XOVESelaboración vinos jóveneselaboration of young wine

ELABORACIÓN VIÑOS CON CRIANZAelaboración vinos con crianzaelaboration of vintage wine

VISITA ADEGAvisita bodegavisit of wine cellars

DEGUSTACIÓN OU CATAdegustación o catawine tasting

VISITA CON CITA PREVIAvisita con cita previavisit made by appointment

CATA CON CITA PREVIAcata con cita previawine tasting made by appointment

CITA PREVIA GRUPOScita previa gruposprevious appointment with groups

ACOLLIDA DE GRUPOSacogida de gruposhosting groups

VISITA A MUSEOSvisita a museosmuseum visit

VISITA A VIÑEDOSvisita a viñedosvineyards visit

RESTAURANTE CON RESERVArestaurante con reservarestaurant booking

VISITA EN IDIOMASvisita en idiomasguided tours in several languages

VISITA EN IDIOMAS CON CITA PREVIAvisita en idiomas con cita previaguided tours in several languagesmade by appointment

VENDA DE VIÑOSventa de vinoswine sales

VENDA OUTROS PRODUCTOSventa de otros productossales of other products

APARCADOIROparkingparking

APARCADOIRO AUTOCARESparking autocaresbus parking

ACCESO MINUSVÁLIDOSacceso minusválidosdisabled facilities

NÚMERO DE HABITACIÓNSnúmero de habitacionesnumber of rooms

LUGAR CÉNTRICO, CASCO URBANOlugar céntrico, casco urbanosituated in the centre (urban centre)

EDIFICIO HISTÓRICOedificio históricohistorical building

ASCENSORascensorlift

ANIMAIS DE COMPAÑIAanimales de compañiapets welcome

CALEFACCIÓN NAS HABITACIÓNScalefacción en las habitacionescentral heating in the rooms

TELÉFONO NAS HABITACIÓNSteléfono en las habitacionestelephone (available) in the rooms

TV NAS HABITACIÓNStv en las habitacionestv (available) in the rooms

BAÑO NAS HABITACIÓNSbaño en las habitacioneswc (available) in the rooms

SERVIZO DE HABITACIÓNSservicio de habitacionesroom service (available)

MINIBARminibarminibar

INTERNETinternetinternet

ALMORZOdesayunobreakfast

MEDIA PENSIÓNmedia pensiónhalf boarding

PENSIÓN COMPLETApensión completafull boarding

DEREITO A COCIÑAderecho a cocinakitchen available

ALUGUER CASA ENTEIRAalquiler casa enterarent of the whole house

SERVIZOS ENOTURÍSTICOSservicios enoturísticoswine tourism service

PISCINApiscinapool

MAX 15

5

WC S

SPAspaspa

AUGAS TERMAISaguas termalesthermal waters

Page 7: Folleto Ruta del Vino Ribeiro 2010

7

AlemparteLugar de Gomariz, 32429, LeiroTLF: 609 308 517 / 988 488 295E-MAIL: [email protected]: N42º 22´ 53,69” W8º 06´ 46,60”

SERVIZOS / servicios / services:

Arco da Vella. A Adega de EladioPraza de España, 1, 32421, BeadeTLF: 607 487 060 / 607 907 448E-MAIL: [email protected]: www.bodegaeladio.comGPS: N42º 20´ 04,04” W8º 08´ 42,75”SERVIZOS / servicios / services:

BeatrizAbelenda-Valongo, 32213, CortegadaTLF: 616 074 613 / 670 503 793GPS: N42º 11´ 50,13” W8º 08´ 55,20”

SERVIZOS / servicios / services:

Casal de ArmánO Cotiño, Santo André, 32400, RibadaviaTLF: 638 043 335E-MAIL: [email protected]: www.casaldearman.netGPS: N42º 19´ 54” W8º 6´ 26,15”SERVIZOS / servicios / services:

1 2 3 4

S

8 Coto de GomarizBarro de Gomariz, 32429, LeiroTLF: 647 468 464 / 988 488 174 E-MAIL: [email protected]: www.cotodegomariz.comGPS: N42º 22 52,7” W8º 06´ 42,8”SERVIZOS / servicios / services:

Casal de VirmadeusPraza da Tenencia, 32454, CenlleTLF: 626 988 124 / 988 030 066E-MAIL: [email protected]: www.casaldevirmadeus.esGPS: N42º 20´ 32,35” W8º 05´ 20,37”SERVIZOS / servicios / services:

5 6 7Cooperativa San RoqueCtra. Ribadavia - Carballiño Km 4, 32431, BeadeTLF: 988 471 522E-MAIL: [email protected]: www.terradocastelo.comGPS: N42º 20´ 12,8” W8º 07´ 30,6”SERVIZOS / servicios / services:

Cooperativa Vitivinícola do RibeiroValdepereira, 32400, RibadaviaTLF: 988 477 210E-MAIL: [email protected]: www.vinoribeiro.comGPS: N42º 18´ 20,8” W8º 07´ 4”SERVIZOS / servicios / services:

MAX 15 MAX 15 S

9 Eduardo PeñaCarrero Blanco, s/n. Barral, 32420, Castrelo de MiñoTLF: 629 872 130 E-MAIL: [email protected]: www.bodegaeduardopenha.esGPS: N42º 20´ 32,35” W8º 05´ 20,37”SERVIZOS / servicios / services:

10 Manuel FormigoCabo da Vila, 49, 32431, BeadeTLF: 627 569 885 / 988 480 173 E-MAIL: info@fi ncateira.comWEB: www.fi ncateira.comGPS: N42º 19´ 44,2” W8º 07´ 35,8”SERVIZOS / servicios / services:

11 María do PilarCasardeita, 14, 32430, Castrelo de MiñoTLF: 687 532 088 / 988 475 236 E-MAIL: [email protected] WEB:www.adegamariadopilar.comGPS: N42º 17´ 28,7” W8º 02´ 38,4”SERVIZOS / servicios / services:

12 Parente GarcíaLugar de As Chavolas, 22, 32454, CenlleTLF: 660 411 350 / 639 649 356 / 986 330 443E-MAIL: [email protected]: www.parentegarcia.comGPS: N42º 18´ 22” W8º 5´ 8”SERVIZOS / servicios / services:

MAX 15 MAX 15

Adegas / bodegas / wine cellars

Page 8: Folleto Ruta del Vino Ribeiro 2010

8

17 18Val do DevaPontetrado - Valongo, 32214, CortegadaTLF: 660 722 734 / 659 881 767 E-MAIL: [email protected]: N42º 11´ 06,67” W8º 08´ 24,21”

SERVIZOS / servicios / services:

Viña MeinMein, San Cloido, 32420, LeiroTLF: 617 326 385 / 617 326 248 E-MAIL: [email protected] WEB: www.vinamein.comGPS: N42º 22´ 42,8” W8º 06´ 14,7”SERVIZOS / servicios / services:

19 Abadía CaldariaOuteiro Cruz s/n 32417, ArnoiaTLF: 902 492 400 / 988 492 428E-MAIL: [email protected]: www.caldaria.esGPS: N42º 15´ 15” W8º 08´ 10”SERVIZOS / servicios / services:

20 As Casiñas do RibeiroRodríguez Moure, 17, 32400, RibadaviaTLF: 636 968 847/ 988 472 192 / 667 375 106E-MAIL: [email protected]: www.ascasitas.comGPS: N42º 17´ 21,18” W8º 8´ 31,15”SERVIZOS / servicios / services:

MAX 15

S 17

MAX 15

13 Pazo CasanovaCamiño Souto do Río, 1, Santa Cruz de Arrabaldo, 32990, Ourense TLF: 607 576 862 / 988 384 196E-MAIL: [email protected]: www.pazocasanova.comGPS: N42º 20´ 49,7” W7º 58´ 39,1”SERVIZOS / servicios / services:

14 15 16Pazo TizónMoldes, 32514, BoborásTLF: 639 788 788 / 902 120 915E-MAIL: [email protected]: www.pazotizon.comGPS: N42º 24´ 52,24” W8º 7´ 53,72”SERVIZOS / servicios / services:

Pazo VeiteCtra. Ribadavia - Carballiño, Km 6, Vieite, 32419, Leiro TLF: 988 488 229E-MAIL: [email protected]: www.pazodeveite.esGPS: N42º 20´ 12,8” W8º 07´ 30,6”SERVIZOS / servicios / services:

PousadoiroBarral, 32430, Castrelo de MiñoTLF: 667 568 029 E-MAIL: [email protected]: www.pousadoiro.comGPS: N42º 17´ 39,2” W8º 05´ 37,7”SERVIZOS / servicios / services:

MAX 15

Adegas / bodegas / wine cellars

Aloxamentos / alojamientos / accommodation

21 Casa dos UlloaEsposende, 32415, RibadaviaTLF: 629 873 840 / 988 491 893E-MAIL: [email protected]: www.casadosulloa.esGPS: N42º 20´ 22,25” W8º 07´ 08,54” SERVIZOS / servicios / services:

Casa Grande do RibeiroCasar de Mato, 4, Esposende, 32454, CenlleTLF: 639 716 242 / 988 404 037E-MAIL: [email protected]: www.casagrandedoribeiro.comGPS: N42º 21´ 45,34” W8º 03´ 41,40”SERVIZOS / servicios / services:

22 Casa Reitoral Pazos de ArenteiroPazos de Arenteiro, 32514, BoborásTLF: 605 818 203 / 988 402 207E-MAIL: [email protected]: N42º 23´ 55,017” W8º 08´ 42,366”SERVIZOS / servicios / services:

23 Casal de ArmánO Cotiño, Santo André, 32400, RibadaviaTLF: 638 043 335E-MAIL: [email protected]: www.casaldearman.netGPS: N42º 19´ 54” W8º 6´ 26,15”SERVIZOS / servicios / services:

24

5

S MAX 15 S WCWC6

WC5

5

Page 9: Folleto Ruta del Vino Ribeiro 2010

9

Viña MeinMein, San Cloido, LeiroTLF: 617 326 385 / 617 326 248E-MAIL: [email protected]: www.vinamein.comGPS: N42º 22 48,8” W8º 06´ 14,7”SERVIZOS / servicios / services:

25 Casa de Dona BlancaPraza de San Clodio, s/n, LeiroTLF: 629 258 880 / 988 485 688E-MAIL: [email protected]: www.casadedonablanca.comGPS: N42º 22´ 02,52” W8º 7´ 00,16”SERVIZOS / servicios / services:

26 Pazo de EsposendeQuintás, 10, Esposende, 32514, RibadaviaTLF: 671 096 886 / 988 491 891E-MAIL: [email protected]: www.pazodeesposende.comGPS: N42º 23´ 55,017” W8º 08´ 42,36”SERVIZOS / servicios / services:

Pazos HermosCima Aldea, 5 Pazos Hermos, 32454, Pazos HermosTLF: 607 196 853 / 988 404 248E-MAIL: [email protected]: www.pazoshemos.comGPS: N42º 20´ 26,95” W8º 7´ 11,43”SERVIZOS / servicios / services:

27 28

S6WC

9WC

4 S

6

Parque36ArcabriaProgreso, 32, 32400, RibadaviaTLF: 677 537 999 / 988 471 291E-MAIL: [email protected]: N42º 15´ 15” W8º 08´ 10”

SERVIZOS / servicios / services:

33 La Huella del GatoPraza Maior s/n 32400, RibadaviaTLF: 627 958 605 / 988 471 557 GPS: N42º 17´ 14,18” W8º 08´ 37,73”

SERVIZOS / servicios / services:

34 LudeiroVide, s/n, 32430, Castrelo de MiñoTLF: 671 050 039 / 988 489 015 GPS: N42º 19´ 17” W8º 2´ 50”

SERVIZOS / servicios / services:

35

Avda. Alejandro Ferrer, 3 , Cortiñas, 32430, Castrelo de Miño TLF: 988 493 009E-MAIL: [email protected]: N42º 17´ 36” W8º 6´ 1”

SERVIZOS / servicios / services:

MAX 15 MAX 15 MAX 15

Aloxamentos / alojamientos / accommodation

Bares / bares / bars

Hotel Balneario Arnoia CaldariaVia termal, 1, 32417, ArnoiaTLF: 902 492 400 / 988 492 400 E-MAIL: [email protected]: www.caldaria.esGPS: N42º 15´ 31” W8º 09´ 15”SERVIZOS / servicios / services:

Hotel Balneario Laias CaldariaCtra. Nac. 120 Km. 585 Laias, 32459, CenlleTLF: 902 492 400 E-MAIL: [email protected]: www.caldaria.esGPS: N42º 19´ 34” W8º 1´ 44,92”SERVIZOS / servicios / services:

Hotel Monasterio San ClodioSan Clodio s/n 32420, LeiroTLF: 988 485 601E-MAIL: [email protected]: www.eurostarshotels.comGPS: N42º 22´ 2” W8º 6´ 53”SERVIZOS / servicios / services:

Hotel Rústico Casa do CondeHermanos Álvarez, 5, 32200, CortegadaTLF: 686 706 349 / 988 483 583-84 / 600 708 626 E-MAIL: [email protected]: N42º 12´ 25,12” W8º 10´ 18,05”

SERVIZOS / servicios / services:

29 30 31 32

MAX 15

WC

25MAX 15 SWC

98

MAX 15 S

50

6

Page 10: Folleto Ruta del Vino Ribeiro 2010

10

RebúsPraza Maior 32400, RibadaviaTLF: 676 086 076 E-MAIL: [email protected]: www.elrebus.comGPS: N42º 17´ 15,27” W8º 08´ 36,82”SERVIZOS / servicios / services:

Rincón do ViñoMera Soto, 6, 32400, RibadaviaTLF: 690 045 141 GPS: N42º 17´ 16,04” W8º 08´ 36,64”

SERVIZOS / servicios / services:

Ribeiro e XamónPraza Maior, 10, 32400, RibadaviaTLF: 988 470 900 E-MAIL: [email protected]: N42º 17´ 14,55” W8º 08´ 36,74”

SERVIZOS / servicios / services:

37 38 39 40 VinotecaMerella Caula, 1, Planta baixa, 32400, RibadaviaTLF: 615 323 221 / 988 472 047E-MAIL: [email protected]: N42º 17´ 16,13” W8º 08´ 34,88”

SERVIZOS / servicios / services:

MAX 15 MAX 15 MAX 15

41 42 43 44ViberBanda Lira, 8, 32400, RibadaviaTLF: 655 513 289 / 606 151 771 E-MAIL: [email protected] / mariavifi @hotmail.comGPS: N42º 17´ 17” W8º 8´ 38”SERVIZOS / servicios / services:

VinotecaMerella Caula, 1, Planta Baixa 32400, RibadaviaTLF: 615 323 221 / 988 472 047 E-MAIL: [email protected]: N42º 17´ 16,13” W8º 08´ 34,88”

SERVIZOS / servicios / services:

El MurcianoProgreso, 27, 32400, RibadaviaTLF: 988 470 806E-MAIL: [email protected]: N42º 17´ 18,31” W8º 08´ 40,99”

SERVIZOS / servicios / services:

Club Náutico Castrelo do MiñoAlejandro Ferrer s/n, 32430, Castrelo de MiñoTLF: 988 493 114E-MAIL: [email protected]: www.clubnauticocastrelo.esGPS: N42º 17´ 36” W8º 6´ 1”SERVIZOS / servicios / services:

MAX 15 S MAX 15

Bares / bares / bars

EntretemposTravesía do Ribeiro, 3, Baixo, 32400, RibadaviaTLF: 648 703 381 E-MAIL: [email protected]: www.entretempos.esGPS: Nº42 17´ 33,03” W8ª 08´ 35,70”SERVIZOS / servicios / services:

Golf Pazo da TouzaLugar A Touza, 32455, San AmaroTLF: 690 684 182 E-MAIL: [email protected]: www.cimagolf.comGPS: N42º 24´ 25,26” W8º 00´ 20,96”SERVIZOS / servicios / services:

Licores Artesanais os MaiosMesón do Pardo, 2, San Clodio, 32427, LeiroTLF: 639 824 715 / 988 488 115E-MAIL: [email protected]: www.licoresosmaios.comGPS: N42º 22´ 13,30” W8º 07´ 08,08”SERVIZOS / servicios / services:

45 46 47 48 RidimoasIES O Ribeiro, Rúa do Carballiño s/n. 32400, RibadaviaTLF: 678 040 654 / 988 470 817E-MAIL: [email protected] WEB: www.asociacion-ridimoas.orgGPS: N42º 19´ 58” W8º 08´ 10”SERVIZOS / servicios / services:

S MAX 15 S MAX 15 S

El Murciano

Comercios / comercios / specialist wine shops Ocio Temático / ocio temático / tematic leisure

Page 11: Folleto Ruta del Vino Ribeiro 2010

11

PlazaPraza Maior, 7, 32400, RibadaviaTLF: 659 989 785 / 988 470 576GPS: N42º 17´ 14,71” W8º 08´ 37,70”

SERVIZOS / servicios / services:

Hotel Monasterio San ClodioSan Clodio s/n 32420, LeiroTLF: 988 485 601E-MAIL: [email protected]: www.eurostarshotels.comGPS: N42º 22´ 2” W8º 6´ 53”SERVIZOS / servicios / services:

57 58

Tafona da HerminiaTravesía Porta Nova de Arriba, 2, 32400, RibadaviaTLF: 988 471 004GPS: N42º 17´ 14,45” W08º 08´ 33,73”

SERVIZOS / servicios / services:

49 50 Ofi cina de TurismoPraza Maior, 32400, RibadaviaTLF: 988 471 275E-MAIL: [email protected]: www.ribadavia.comGPS: N42º 17´ 15,13” W8º 08´ 35,88”SERVIZOS / servicios / services:

51 Abadía CaldariaOuteiro Cruz s/n 32417, ArnoiaTLF: 902 492 400 / 988 492 400 / 988 492 428E-MAIL: [email protected]: www.caldaria.esGPS: N42º 15´ 15,00” W8º 08´ 10,87”SERVIZOS / servicios / services:

52 A QuinzaA Quinza, Carretera Nacional 120, 32400, RibadaviaTLF: 988 472 472E-MAIL: [email protected]: www.restauranteaquinza.comGPS: N42º 18´ 16,44” W8º 07´ 41,99”SERVIZOS / servicios / services:

MAX 15 MAX 15 S

Ofi cina de Turismo / tourist offi ce Restaurantes / resturantes / restaurantsOcio Temático / ocio temático / tematic leisure

Aeroportos: (Vigo) 986 268 200

(Santiago) 981 187 200

Centro de saúde: 988 470 500/ 061 (urxencias)

Consello Regulador: 988 477 200

Correos: 988 471 090

Estación autobuses Ribadavia: 988 470 955

Estación ferrocarril Ribadavia: 988 470 308

Garda civil Ribadavia: 988 470 027/ 062 (urxencias)

Policia local Ribadavia: 988 471 404/ 092

Taxis: 988 470 760

Teléfonos de interese / teléfonos de interés / useful phone numbers

53 Casal de ArmánO Cotiño, Santo André, 32400, RibadaviaTLF: 638 043 336 FAX: 988 491 809 E-MAIL: [email protected]: www.casaldearman.netGPS: N42º 19´ 54” W8º 6´ 26,15”SERVIZOS / servicios / services:

Hotel Balneario Arnoia CaldariaVila termal,1, 32417, ArnoiaTLF: 902 492 400 / 988 492 400E-MAIL: [email protected]: www.caldaria.esGPS: N42º 15´ 31” W8º 9´ 15”SERVIZOS / servicios / services:

Hotel Balneario Laías CaldariaCtra. Nac. 120 Km, 585 Laias, 32459, CenlleTLF: 902 492 400 / 988 280 409E-MAIL: [email protected]: www.caldaria.esGPS: N42º 19´ 34” W8º 1´ 44,92”SERVIZOS / servicios / services:

Mesón Val do DevaPontetrado - Valongo, 32214, CortegadaTLF: 660 722 734 / 659 881 767E-MAIL: [email protected]: N42º 11´ 00,67” W8º 08´ 24,21”

SERVIZOS / servicios / services:

54 55 56

S MAX 15 S MAX 15 S

MAX 15

Page 12: Folleto Ruta del Vino Ribeiro 2010

12

Ruta do Viño do Ribeiro RutaVinoRibeiro