forces i equilibri

Download Forces i equilibri

If you can't read please download the document

Post on 24-Jul-2015

12.333 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

01 Forces i equilibri

Les forces sn interaccions que els cossos exerceixen entre ells i que provoquen canvis en el moviment, canvis en la posici o deformacions.

Una fora sempre produeix un canvi, encara que no sempre s senzill veure-ho.

Les forces sn magnituds vectorials i, per tant, s'ha d'expressar:

El seu valor (mdul)

La direcci

El sentit en que s'exerceixen

El punt on s'apliquen

La unitat internacional de fora s el Newton (N)

1 N equival a 1 kg.m/s2

Si un cos canvia el seu estat de reps o de moviment s senyal segur que ha actuat una fora sobre ell. Si no el canvia s queno ha actuat cap fora neta.

La resistncia que un cos presenta a canviar el seu estat (de reps o moviment) s'anomena inrcia

Efecte de les forces

Forces de fricci

Quan un objecte est en moviment s'atura, aparentment sense cap motiu. Les responsables sn les forces de fricci que es creen per les interaccions entre petites irregularitats de les superfcies que estan en contacte.

Les forces de fricci no sn tan sols responsables d'impedir moviments; tamb sn les que permeten que molts moviments quotidians -com ara caminar o anar en bicicleta- tenguin lloc.

VDEO: FORCES DE FRICCI

El fet que les forces siguin vectors fa que s'hagin de sumar d'una manera particular, tenint en compte el mdul, la direcci, el sentit i el punt d'aplicaci.

Forces paralleles i del mateix sentit

La fora resultant t un mdul que s la suma de tots dos mduls amb la mateixa direcci i sentit de les forces components.

COMPOSICI DE FORCES

Forces paralleles i del sentit contrari

La fora resultant t un mdul que s la diferncia de tots dos mduls amb la mateixa direcci i sentit el de la component major (de major mdul).

COMPOSICI DE FORCES

Forces paralleles, resum

COMPOSICI DE FORCES

Forces perpendiculars

La fora resultant t un mdul que es calcula pel teorema de Pitgores en aplicar les dues forces en el mateix punt i formar un rectangle amb les dues.

COMPOSICI DE FORCES

Exemples 1,2,3 de la pg. 37. Activitats 1 i 2

Forces no perpendiculars

La resultant, en mdul i direcci, es calcula grficament construint un parallelogram amb les dues forces components. La diagonal n's la resultant

COMPOSICI DE FORCES

COMPOSICI DE FORCES

Fora resultant

Equilibri de forces

Un cos est en equilibri quan la suma de totes les forces que actuen sobre ell dna 0. Naturalment, les forces s'han de sumar tenint en compte el mdul, la direcci i el sentit.

Equilibri i descomposici de forces

Si no puja ni baixa s senyal que totes les forces que actuen sobre ella estan en equilibri

Per les forces que s'equilibren noms es poden transmetre a travs de les dues cordes que la sostenen

Activitats 1 i 2 pg. 41

Equilibri de forces

La condici perqu un cos estigui en equilibri s que la suma (vectorial) de totes les forces valgui 0

Composici de forces no concurrentsForces paralleles del mateix sentit

El mdul de la resultant s la suma dels mduls de les forces. La direcci s la mateixa que la de les forces. Per conixer el punt d'aplicaci s'ha de resoldre:

F1 x = F2 (d x)

Activitats 1 i 2 pg. 41

Composici de forces no concurrentsForces paralleles i de sentit oposat

El mdul de la resultant s la diferncia dels mduls de les forces. El sentit s el de la fora ms gran. Per conixer el punt d'aplicaci s'ha de resoldre:

F1 x = F2 (d + x)

Activitats 1 i 2 pg. 39

La fora de la gravetat

La gravetat s una fora de la Natura que fa que tots els objectes que tenguin massa s'atreguin els uns als altres. Quotidianament anomenam gravetat a la fora amb la qual la Terra atrau tots els objectes que li estan a prop.L'acceleraci que aquesta fora imprimeix als objectes als quals afecta s sempre la mateix i val g (= 9.8 m/s2, unitat equivalent a N/kg).

s important adonar-se que tots els objectes cauen amb la mateixa acceleraci, a la Terra, si es deixen caure en un recipient on no hi hagi aire o b si els efectes de l'aire es poden considerar negligibles. Aquesta acceleraci s el quocient entre el pes d'un objecte i la seva massa, que s una mesura de la resistncia d'un objecte a ser accelerat.Aquesta relaci constant entre pes i massa s una relaci semblant a la que existeix entre el permetre d'una circumferncia i el seu dimetre.

Efecte de l'aire en els objectes que cauen

Quan un objecte cau en l'aire est sotms a dues forces: el pes i la resistncia de l'aire a la caiguda. Aquesta darrera, a la vegada, depn de la superfcie que presenta l'objecte a la caiguda i a la velocitat a la que cau ja que totes dues marquen la quantitat d'aire que l'objecte ha de separar per poder avanar en la seva caiguda.Quan la resistncia iguala al pes l'objecte cau amb velocitat constant.

CENTRE DE GRAVETAT

En un cos de dimensions respectables el centre de gravetat s un punt -imaginari- en el qual s'aplica el pes del cos o, dit d'una altra manera, s el punt d'aplicaci de la resultant de totes les forces gravitatries que actuen sobre les diferents parts del cos.

Si s'aplica una fora sobre el centre de gravetat d'un cos el cos es trasllada, no gira. Un objecte est en situaci estable si la vertical des del seu centre de gravetat passa per la base que el sustenta.

Exemple 1, activitats 1 i 2 de la pgina 43

CENTRE DE GRAVETAT

VDEO : LLAUNA EQUILIBRISTA

VDEO : INRCIA

VDEO : + INRCIA

CENTRE DE GRAVETAT

TRES QESTIONS

HEWITT 37 I SEG.

THAT'S ALL FOLKS !!!

FI

LLAUNA EQUILIBRISTA

TORNA

INRCIA

TORNA

INRCIA

TORNA

INRCIA

TORNA

FRICCI

TORNA

Click to edit the title text format

Click to edit the title text format

Click to edit the title text format