fra elektronisk handel til digital samhandling

of 126 /126
Arne Krokan, professor ved NTNU og forsker på e- handel Last ned og diskuter på: arnek.wordpress.com/sivok del.icio.us/arnek twitter: arnek tlf 91897473 blogg: arnek.wordpress.com Fra elektronisk handel til elektronisk samhandling

Upload: arne-krokan

Post on 20-May-2015

1.411 views

Category:

Business


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Foredrag på KAN Siviløkonomenes konferanse om ERP i regi av Bo Hjort Christensen

TRANSCRIPT

Page 1: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Arne Krokan, professor ved NTNU og forsker på e-handelLast ned og diskuter på: arnek.wordpress.com/sivok

del.icio.us/arnek twitter: arnek tlf 91897473 blogg: arnek.wordpress.com

Fra elektronisk handel til elektronisk samhandling

Page 2: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Husker dere ?

Page 3: Fra elektronisk handel til digital samhandling

dotcom

Page 4: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Teknologi

Organisasjon

Samfunn

Det kompliserte samspillet

Page 5: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Bilde fra Joaaso, flickr

BITSogATOMERerforskjellige

Page 6: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Historien om sykkelen?

Page 7: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 8: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 9: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 10: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 11: Fra elektronisk handel til digital samhandling

11

The times they are …

Page 12: Fra elektronisk handel til digital samhandling

We are arriving at the culture of instant

Alex RandallProfessor of CommunicationUniversity of the Virgin Islands.

Page 13: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 14: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Næringslivet får eksperthjelp av 14-åring

Emilie Nereng (14) har nærmere 70.000 unike brukere daglig på sin blogg. Nå skal hun forelese om bloggingen på Høgskolen i Lillehammer. Foto: Stein J. Bjørge - Aftenposten

Page 15: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 16: Fra elektronisk handel til digital samhandling

MarkedsundersøkelseDIGITAL KOMPETANSE

• Hvem har lastet ned musikk fra nettet?• Hvem har kjøpt musikk på nettet?• Hvem leser blogger regelmessig?• Hvem har egen blogg?• Hvem er medlem av et nettsamfunn?• Hvem spiller online rollespill?• Hvem bruker wiki?• Hvem bruker Twitter regelmessig?

Page 17: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Sosiale nettverk

sosiale tjenester

sosiale medier

Page 18: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 19: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 20: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 21: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 22: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Strategi

Page 23: Fra elektronisk handel til digital samhandling

23

2 perspektiver digital natives & immigrants

Page 24: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Forskjeller innfødte og immigranterDigitalt innfødte Digitale immigranter

• Foretrekker kontrollert tilgang til utvalgte ressurser

• En oppgave i gangen, lineært arbeid

• Tekst før bilde, lyd og video• Leter etter lineær tekst• Lærer ”just in case” (eksamen)• Belønning seinere ...• Foretrekker pensum og

standardiserte tester

24

• Foretrekker info raskt tilgj. Fra mange kilder

• Parallell prosessering og multiple aktiviteter

• Bilder, lyd og video før tekst• Leter etter det klikkbare• Lærer ”just in time”• Øyeblikkelig belønning• Læring må være relevant,

nyttig nå og morsomt

Kilde: IBM

Page 25: Fra elektronisk handel til digital samhandling

2 postulater• Flere lærere og mer penger løser ikke skolens

grunnleggende utfordringer• Å stenge elevene ute fra de sosiale

nettverkstjenestene løser heller ikke skolens utfordringer

• Men hva skal vi da gjøre?

Page 26: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Mediene endres

Page 27: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Brukerne tar kontrollenTVEKSEMPEL

Page 28: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 29: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 30: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Hegnar.no forteller deg hvordan ...

Page 31: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Rammevilkår for mediene endres• Konvergens i nettverk, terminaler, tjenester,

markeder, reguleringer etc• Skaper nye medieaktører som

– Facebook, iLike, YouTube, iTunes, Amazon, Second life, Joost, myP2P, worldTV, Google ...

• Nye innholdskomponenter– Snutter, screencast, spill

konkurranser, digital storytelling, mm

Page 32: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Forandring skjer

raskt

Page 33: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Hva er neste tall i tallrekken ?

2 .. 4 .. ?

Page 34: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Hva skjer etter 100 ledd?

Lineær rekke = 200 Loglineær rekke = 1,26765060022823e+30

Etter 33 ledd har vi8.589.934.592 (mer enn hele jordas befolkning)

Page 35: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Hypervekst for nye tjenesterEksponentiell vekst

• Facebook fra 3k til 1mill.• iLike.com• iLike som plugin i Facebook

– Distribusjonsmotor

• 10 millioner på 10 uker

Konvergerende tjenester

Page 36: Fra elektronisk handel til digital samhandling

HYPERVEKST

Stanford

Page 37: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Hvilken vei går utviklingen i et slikt perspektiv?

• Nye teknologier gir nye distribusjonsmodeller• Nye bruksmodeller – ser ”TV” på andre måter • Sterk oppsplitting av innholdskomponenter

– Debundling og rebundling / remix• Nye forretningsmodeller – nye utfordringer

– Hvordan ta betalt? Hva betale for?– Se på musikkbransjen

• Hvor går være hjemlige medier?– Hva skjer med ”avisene”?

Page 38: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 39: Fra elektronisk handel til digital samhandling

SOL TV

Page 40: Fra elektronisk handel til digital samhandling

SOL TV

SOL TV ønsker å være en av de ledende tilbyderne av redaksjonelt levende bildeinnhold på nett

Page 41: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Ingen av tjenestene over er personaliserte, - det er denne !

Page 42: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 43: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 44: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 45: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Den gamle TV-en fårdu gratis på Finn.no.Nå har vi nye utfordringer!

Page 46: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Sosiale nettverk som

medier

Page 47: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Det er mange nettverke å velge mellom

Page 48: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Relasjonene er av ulike typer

• Svake bånd (lite emosjonell kontakt)– Bekjente, kollegaer, tidligere klassekamerater etc.

• Sterke bånd (mer emosjonell relasjon)– Familie, nære venner

• Facebook øker deltakernes sosiale kapital– Gir tilgang til ulike ressurser – Vedlikeholder relasjoner for framtidig bruk

Page 49: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 50: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Endrede tjenester og

forretningsmodeller

Page 51: Fra elektronisk handel til digital samhandling

5 generasjoner

musikktjenester

• Dans på lokalet (Tjeneste - fys)• Radio (Tjeneste –im)• Grammofon, LP, Kassett (Produkt – fys)• Digitale medier -CD (Produkt – fys/dig)• Digitale nettverk (Tjeneste – dig)• Digitale nettverk med (Tjeneste – dig)

uendelig kapasitet

Page 52: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 53: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 54: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Kilde: David Byrne, Wired januar 2008

+50 % overhead og salgskostnader

Page 55: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Kilde: David Byrne, Wired januar 2008

Musikerne får mindre for digital musikk

Page 56: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Nye aktører

Page 57: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 58: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 59: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 60: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 61: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 62: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 63: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Ny forretningsmodell

Page 64: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Det eneste som kan

stoppe eller bremse

denne utviklingen er ...

Page 65: Fra elektronisk handel til digital samhandling

nye og bedre, mer

brukervennlige,

enklere tjenester og

forretningsmodeller!

Page 66: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Konsekvenser for musikkindustrien

• Utfordrer deres forestilling om hva selve produktet eller tjenesten er

• Utfordrer eksisterende tjenestemodeller• Utfordrer eksisterende betalingsmodeller• Utfordrer tradisjonelle distribusjonskanaler• Utfordrer samspillet mellom aktørene i markedet

– Produsenter og konsumenter (prosument)• Ufordrer spesielt de gamle aktørene

Page 67: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Nye medieteknologier

Page 68: Fra elektronisk handel til digital samhandling

TV, radio og avis på en gang

Page 69: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 70: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 71: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 73: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 74: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Foto: Matt Callow på Flickr CC

Page 75: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Fra iPapp til

Page 76: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 77: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 78: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 79: Fra elektronisk handel til digital samhandling

selvDet handler om å delta

Page 80: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Sony regner med at nesten 50 % av

alle Tver de kommer til å selge i

2013 er ………..

Page 81: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Nye utfordringer for

forretningsmodellene

Page 82: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Radio eller LP som

forretningsmodell ?

Page 83: Fra elektronisk handel til digital samhandling

83

Page 84: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Spillereglene endres

Page 85: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Kjøpsatferd endres

• Nesten alle sjekker på nett når de skal handle noe som koster over 1000 kroner

• Mange handler i butikken likevel…

Bilde fra Nettavisen. Foto: Bildemontasje ( Shutterstock/TV 2 Interaktiv )

Page 86: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Hvordan kjøper du et

kamera?

Page 87: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Eks Disaggregering eller debundling

Page 88: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 89: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 90: Fra elektronisk handel til digital samhandling

En av ”butikkene” er eBay

Page 91: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Funnet på Google, solgt på eBay, levert av Amazon.com

Er dette en utfordring for Komplett og Elkjøp?Og når tar de rubrikkannonsene?Når kommer de til Norge?

Page 92: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 93: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 94: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Handel gjennom communities

Page 95: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 96: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 97: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 98: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Se hvor i verden de er ..

Page 99: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 100: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 101: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 102: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Nye utfordringer for

forretningsmodellene

Page 103: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 104: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 105: Fra elektronisk handel til digital samhandling

t-->

Page 106: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Konkurrerer på pris

Page 107: Fra elektronisk handel til digital samhandling

t-->

Page 108: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Personlig mediemix

Page 109: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 110: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 111: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 112: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 113: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Nye digitale skiller

Page 114: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 115: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 116: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Nye praksisformer

Page 117: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 118: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 119: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 120: Fra elektronisk handel til digital samhandling
Page 121: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Skaper

nettverkseffekter

Page 122: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Enterprise 2.0

Page 123: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Senker

transaksjonskostander

Page 124: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Vi må forandre

arbeidsprosesser

Page 125: Fra elektronisk handel til digital samhandling

Teknologi

Organisasjon

Samfunn

Det kompliserte samspillet

Page 126: Fra elektronisk handel til digital samhandling

0000101010001010101010100001010110001010000101010010010001010100101001010101010000100101010010001010101011011001000100000101111111110100010101010000000000

Takk for oppmerksomheten !

Professor Arne KrokanNTNUArnek.wordpress.comtwitter: arnekdel.icio.us/[email protected]